86
MINISTERUL SĂNĂTĂŢII AL REPUBLICII MOLDOVA INSTITUŢIA PUBLICĂ UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE ”NICOLAE TESTEMIŢANU” FACULTATEA EDUCAŢIE CONTINUĂ ÎN MEDICINĂ ŞI FARMACIE PROGRAMUL FORMĂRII PROFESIONALE CONTINUE A MEDICILOR ŞI FARMACIŞTILOR ANUL 2015

educatiecontinua.usmf.md · Web viewPatologia renală în afecţiunile organelor interne. (PT – pentru medici de familie, internişti, reumatologi, nefrologi, urologi, cardiologi)

  • Upload
    others

  • View
    1

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

MINISTERUL SĂNĂTĂŢII AL REPUBLICII MOLDOVA

INSTITUŢIA PUBLICĂ UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE

”NICOLAE TESTEMIŢANU”

FACULTATEA EDUCAŢIE CONTINUĂ ÎN MEDICINĂ ŞI FARMACIE

PROGRAMUL

FORMĂRII PROFESIONALE CONTINUE

A MEDICILOR ŞI FARMACIŞTILOR

ANUL 2015

CHIŞINĂU 2014

Instituţiile medico-sanitare prezintă necesităţile

de formare profesională continuă a medicilor

pentru anul 2015 conform formularului de

mai jos.

Necesităţile se prezintă în Decanatul Facultăţii

Educaţie Continuă în Medicină şi Farmacie

a Instituției Publice Universitatea de Stat de

Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu",

sau în format electronic la adresa: [email protected].

Avizele pentru Instituţiile medico-sanitare se

eliberează în cadrul Centrului de Instruire

Postuniversitară Continuă.

Adresa: MD 2004

mun. Chişinău, bl. Ştefan cel Mare şi Sfînt, 165

Decanatul FECMF, tel. Decan FECMF- 022 24-50-82

tel/fax: 022 24-27-36

Tel. de informaţii:

Şef Centru de Instruire Postuniversitară Continuă

tel/fax: 022 24-27-36; 022 20-53-30

Şef-adjunct 022 24-45-51; 022 20-53-60

Metodist 022 20-52-58

Inspectori 022 20-51-60; 022 20-52-57

NECESITĂŢILE DE FORMARE PROFESIONALĂ CONTINUĂ A MEDICILOR

______________________________________________________

(Denumirea IMSP)

1

2

3

4

5

6

7

8

Medicul

Instituţia

de învăţămant,

facultatea,

nr. diplomei

Funcţia

şi vechimea

în muncă pe

Speciali-

tate

Luna şi anul ultimei atestări în specialita-

tea dată

Ultima instruire în

Specialita-

tea dată

Denumi

rea

cursului

solicitat

Perioada cursului

Număr de contact domiciliu/mobil

NUMĂRUL DE CREDITE/ORE ACUMULATE DE CĂTRE MEDICII

CURSANŢI LA CATEDRELE ŞI CURSURILE FECMF

ÎN DEPENDENŢĂ DE DURATA INSTRUIRII

25 credite – 0,16 lună

50 credite – 0,32 lună

75 credite – 0,48 lună

90 credite – 0,58 lună

100 credite – 0,64 lună

125 credite – 0,8 lună

156 credite – 1,0 lună

468 credite – 3,0 lună

624 credite – 4,0 lună

! Notă: 1 credit = 1 oră academică

PROFIL TERAPEUTIC

PROGRAMUL DE ACTIVITATE AL FACULTĂŢII EDUCAŢIE CONTINUĂ

ÎN MEDICINĂ ŞI FARMACIE ANUL 2015

Nr.

Denumirea cursului

Termenul

Nr. de credite

Nr. de

cursanţi

Nr. de

grupe

Notă

1. CATEDRA MEDICINĂ SOCIALĂ ŞI MANAGEMENT SANITAR

„NICOLAE TESTEMIŢANU”

(şef catedră dr. hab., prof. universitar D. Tintiuc, tel./fax: 022 29-54-27;

anticamera tel. 022 20-52-48, tel. catedră 022 20-52-30;

şef studii dr. m., lector superior A. Lavric, tel. 022 22-25-64)

1.

Managementul Serviciilor de Sănătate.

(PT – pentru specialişti în Medicină Socială şi Management Sanitar)

26.01-19.02

125

30

2

2.

Managementul Strategic.

(PT – pentru specialişti în Medicină Socială şi Management Sanitar)

02.03-26.03

125

30

2

3.

Etica, Deontologia şi Comunicarea în Sănătate.

(PT – pentru medici şi manageri)

Instruire la distanţă.

(curs intensiv-10 ore în zi)

30.03-03.04

50

30

2

4

Managementul Serviciilor de Sănătate.

(PT – pentru specialişti în Medicină Socială şi Management Sanitar)

04.05-28.05

125

30

2

5.

Managementul Strategic.

(PT – pentru specialişti în Medicină Socială şi Management Sanitar)

01.06-25.06

125

30

2

6.

Managementul Serviciilor de Sănătate.

(PT – pentru specialişti în Medicină Socială şi Management Sanitar)

14.09-08.10

125

30

2

7.

Managementul Strategic.

(PT – pentru specialişti în Medicină Socială şi Management Sanitar)

19.10-12.11

125

30

2

8.

Managementul Serviciilor de Sănătate.

(PT – pentru specialişti în Medicină Socială şi Management Sanitar)

23.11-17.12

125

30

2

Total :

1613

240

16

2. ȘCOALA DE MANAGEMENT ÎN SĂNĂTATE PUBLICĂ

USMF ”NICOLAE TESTEMIȚANU”

(Director, dr. hab., conf. universitar O. Lozan. Tel. 022 205-708

şef studii/resposabil de SMC, dr. psihologie, conf. Iu. Fornea, tel. 022 20-52-15)

1

Psihopedagogia Învăţămîntului Superior.

(PT – pentru cadrele didactice universitare)

02.03-20.03

100

15

1

2

Psihopedagogia Învăţămîntului Superior.

(PT – pentru cadrele didactice universitare)

02.10-29.10

100

15

1

Total :

200

30

2

3. DEPARTAMENTUL MEDICINĂ INTERNĂ.

DISCIPLINA REUMATOLOGIE ŞI NEFROLOGIE

(şef catedră dr. hab., prof. universitar L. Groppa, tel. 022 43-80-11;

şef studii asist. L. Chiaburu, tel. 022 44-31-31)

1.

Patologia organelor interne – comorbidităţi în diabetul zaharat.

(PT – pentru endocrinologi, medici de familie, internişti, oftalmologi, neurologi, chirurgi, nefrologi, cardiologi, urologi.)

19.01-03.02

75

7

1

2.

Probleme actuale de diagnostic şi tratament în medicina internă. Partea 1.

(PT - pentru internişti şi medici de familie cu stagiul de muncă peste 5 ani ).

19.01-03.02

75

14

2

3.

Diagnosticul şi tratamentul contemporan al pielonefritelor şi complicaţiilor lor.

(PT – pentru medici de familie, internişti, reumatologi, urologi, nefrologi)

02.02-17.02

75

7

1

4.

Maladiile autoimune în medicina internă (reumatice, hepatice, endocrine, respiratorii, renale.

PT - pentru internişti, medici de familie, reumatologi, gastrologi, nefrologi, pulmonologi, endocrinologi)

02.02-17.02

75

14

2

5.

Sindromul febril în practica medicului internist.

(PT – pentru medici de familie, internişti, nefrologi, urologi, pulmonologi, cardiologi, endocrinologi, reumatologi, gastrologi, neurologi, geriatri).

02.03-17.03

75

14

2

6.

Actualităţi în diagnosticul şi tratamentul sindromului metabolic.

(PT- pentru internişti, cardiologi, medici de familie, reumatologi, gastrologi, endocrinologi, nefrologi)

02.03-17.03

75

14

2

7.

Probleme actuale de diagnostic şi tratament ale osteoporozei.

(PT- pentru medici de familie, internişti, reumatologi, ginecologi, endocrinologi, geriatri)

16.03-31.03

75

7

1

8.

Afecţiunile organelor interne în sindromul menopauzal.

(PT – pentru medici de familie, internişti, gastrologi, endocrinologi, nefrologi, cardiologi, pulmonologi )

16.03-31.03

75

14

2

9.

Patologia organelor interne şi sarcina.

(PT – pentru medici de familie, internişti, cardiologi, nefrologi, gastrologi, reumatologi, endocrinologi)

27.04-13.05

75

14

2

10.

Probleme actuale în reumatologie, nefrologie şi endocrinologie.

(PT – pentru medici de familie, internişti, reumatologi, nefrologi, endocrinologi)

27.04-13.05

75

14

2

11.

Diagnosticul şi tratamentul bolilor inflamatorii şi degenerative ale coloanei vertebrale.

(PT - pentru medici de familie, internişti, reumatologi, neurologi)

11.05-26.05

75

14

2

12.

Patologia renală în afecţiunile organelor interne.

(PT – pentru medici de familie, internişti, reumatologi, nefrologi, urologi, cardiologi).

11.05-26.05

75

14

2

13.

Sindromul febril în practica medicului internist.

(PT- pentru internişti, cardiologi, medici de familie, reumatologi, endocrinologi, nefrologi).

în teritoriu

18.05-02.06

75

14

2

14.

Diagnosticul şi tratamentul contemporan al pielonefritelor şi complicaţiilor lor.

(PT - pentru medici de familie, internişti, cardiologi, nefrologi, urologi)

14.09-29.09

75

7

1

15.

Probleme actuale de diagnostic şi tratament ale osteoporozei.

(PT- pentru medici de familie, internişti, reumatologi, ginecologi, endocrinologi, geriatri)

14.09-29.09

75

7

1

16.

Actualităţi în diagnosticul şi tratamentul sindromului metabolic.

(PT- pentru internişti, cardiologi, medici de familie, reumatologi, gastrologi, endocrinologi, nefrologi)

14.09-29.09

75

14

2

17.

Patologia renală în afecțiunile organelor interne.

(PT – pentru medici de familie, internişti, nefrologi, urologi, cardiologi, reumatologi).

28.09-13.10

75

7

1

18.

Patologia organelor interne şi sarcina.

(PT – pentru medici de familie, internişti, cardiologi, nefrolofi, reumatologi, gastrologi, endocrinologi )

28.09-13.10

75

14

2

19.

Diagnosticul şi tratamentul bolilor inflamatorii şi degenerative ale coloanei vertebrale.

(PT - pentru medici de familie, internişti, reumatologi, neurologi)

12.10-27.10

75

14

2

20.

Sindromul febril în practica medicului internist.

(PT – pentru medici de familie, internişti, nefrologi, urologi, pulmonologi, cardiologi, endocrinologi, reumatologi, gastrologi, neurologi, geriatri).

În teritoriu

12.10-27.10

75

7

1

21.

Probleme actuale de diagnostic şi tratament în medicina internă. Partea2.

(PT - pentru internişti şi medici de familie cu stagiul de muncă peste 5 ani)

12.10-27.10

75

14

2

22.

Maladiile autoimune în medicina internă (reumatice, hepatice, endocrine, respiratorii, renale).

(PT – pentru internişti, medici de familie, reumatologi, gastrologi, nefrologi, pulmonologi, endocrinologi, dermatologi, neurologi)

26.10-10.11

75

14

2

23.

Patologia renală în afecţiunile organelor interne.

(PT – pentru medici de familie, internişti, nefrologi, urologi, reumatologi, cardiologi).

26.10-10.11

75

14

2

24.

Probleme actuale în reumatologie, nefrologie si endocrinologie.

(PT - pentru medici de familie, internişti, reumatologi, nefrologi, endocrinologi)

09.11-24.11

75

14

2

25.

Maladiile autoimune în medicina internă (reumatice, hepatice, endocrine, respiratorii, renale).

(PT – pentru internişti, medici de familie, reumatologi, gastrologi, nefrologi, pulmonologi, endocrinologi)

09.11-24.11

75

14

2

26.

Afecţiunile organelor interne în sindromul menopauzal.

(PT – pentru medici de familie, internişti, gastrologi, endocrinologi, nefrologi, cardiologi, pulmonologi)

23.11-08.12

75

14

2

Total :

2995

315

45

4. DEPARTAMENTUL MEDICINĂ INTERNĂ.

DISCIPLINA PNEUMOLOGIE ŞI ALERGOLOGIE

(şef catedră, dr hab., prof. universitar,V. Botnaru, tel. 022 57-23-90;

şef studii, asist. A. Gavriliuc, tel. 022 20-51-68)

1

Probleme actuale în diagnosticul şi tratamentul bolilor pulmonare şi ale alergiilor.

(PT – pentru pneumologi, alergologi, internişti, medici de familie, medici de alte specializări)

19.01-03.02

75

7

1

2

Probleme actuale în diagnosticul şi tratamentul bolilor pulmonare şi ale alergiilor.

(PT – pentru pneumologi, alergologi, internişti, medici de familie, medici de alte specializări)

09.11-24.11

75

7

1

Total :

150

14

2

5. DEPARTAMENTUL MEDICINĂ INTERNĂ.

DISCIPLINA GASTROENTEROLOGIE

(şef catedră, dr. hab., prof. universitar Vlada -Tatiana Dumbrava, tel. 022 20-55-40;

şef studii dr. m., conf., Ludmila Tofan-Scutaru, tel. 022 40-35-28)

1.

Patologia hepatică şi sarcina. Patologia gastroenterologică şi sarcina.

(PT - pentru interniști, gastroenterologi și hepatologi ).

19.01-28.01

50

7

1

2.

Principalele sindroame în hepatologie.

(PT - pentru medicii de familie).

09.02-18.02

50

7

1

3.

Probleme actuale în diagnosticul şi tratamentul hepatitelor cronice de etiologie virală B, C, D.

(PT - pentru medicii internişti, gastroenterologi şi hepatologi).

02.03-11.03

50

7

1

4.

Probleme actuale în diagnosticul şi tratamentul hepatitelor cronice şi cirozelor hepatice de etiologie non virală

(etanolică, medicamentoasă, steatohepatita şi steatoza hepatică).

(PT - pentru medicii internişti, gastroenterologi şi hepatologi).

30.03-08.04

50

7

1

5.

Principalele sindroame digestive.

(PT - pentru medicii de familie).

11.05-26.05

75

7

1

6.

Principalele sindroame în hepatologie.

(PT - pentru medicii internişti, gastroenterologi şi hepatologi).

07.09-16.09

50

7

1

7.

Actualităţi în gastroenterologie.

(PT - pentru medicii de familie).

05.10-14.10

50

7

1

8.

Principalele sindroame în hepatologie.

(PT - pentru medicii internişti, gastroenterologi şi hepatologi).

26.10-04.11

50

7

1

9.

Patologia hepatică şi sarcina. Patologia gastroenterologică şi sarcina.

(PT - pentru medicii de familie).

16.11-25.11

50

7

1

10.

Principalele sindroame în gastroenterologie.

(PT - pentru internişti, gastroenterologi şi hepatologi).

07.12-22.12

75

7

1

Total:

550

70

10

6. DEPARTAMENTUL MEDICINĂ INTERNĂ.

DISCIPLINA BOLI OCUPAŢIONALE

(şef catedră dr. hab., prof. universitar I. Butorov, tel. 022 26-70-24;

şef studii dr. m., conf. I. Coșciug, tel. 022 22-77-17

1

Probleme actuale în sinteze şi interferenţe ale medicinei ocupaţionale.

(PT - pentru specialişti internişti, medici de familie).

18.05-27.05

50

7

1

Total:

50

7

1

7. DEPARTAMENTUL MEDICINĂ INTERNĂ.

DISCIPLINA CARDIOLOGIE

( şef catedră dr. hab., profesor V. Revenco tel. 022 20-55-35;

şef studii dr. med., conf. R. Grăjdieru tel. 022 20-55-36)

1

Probleme actuale în cardiopatia ischemică şi tulburările de ritm cardiac. (PT - medici cardiologi, internişti, medici de familie şi alte specialităţi).

(Cu instruire prin simulare la Centrul Universitar de Simulare în Instruirea Medicală (+4 credite))

12.01-30.01

100

+ 4 credite CUSIM

7

1

2

Ecocardiografia.

(PT – medici cardiologi şi funcţionalişti).

Curs cu frecvenţă redusă

02.02-20.02

100

14

2

3

Probleme actuale în hipertensiunea arterială şi insuficienţa cardiacă.

(PT - medici cardiologi, internişti, medici de familie şi alte specialităţi).

(Cu instruire prin simulare la Centrul Universitar de Simulare în Instruirea Medicală (+4 credite))

09.02-27.02

100

+ 4 credite CUSIM

14

2

4

Electrocardiografia.

(PT - medici cardiologi, funcţionalişti şi medici de familie).

Curs cu frecvenţă redusă

(Cu instruire prin simulare la Centrul Universitar de Simulare în Instruirea Medicală (+4 credite))

02.03-20.03

100

+ 4 credite CUSIM

14

2

5

Probleme actuale în cardiopatia ischemică şi tulburările de ritm cardiac. (PT - medici cardiologi, internişti, medici de familie şi alte specialităţi).

(Cu instruire prin simulare la Centrul Universitar de Simulare în Instruirea Medicală (+4 credite))

02.03-20.03

100

+ 4 credite CUSIM

14

2

6

Probleme actuale în hipertensiunea arterială şi insuficienţa cardiacă.

(PT - medici cardiologi, internişti, medici de familie şi alte specialităţi).

(Cu instruire prin simulare la Centrul Universitar de Simulare în Instruirea Medicală (+4 credite))

23.03-10.04

100

+ 4 credite CUSIM

14

2

7

Electrocardiografia.

(PT - medici de familie funcţionalişti şi medici de familie).

Curs cu frecvenţă redusă

(Cu instruire prin simulare la Centrul Universitar de Simulare în Instruirea Medicală (+4credite))

23.03-10.04

100

+ 4 credite CUSIM

14

2

8

Probleme actuale în cardiopatia ischemică şi tulburările de ritm cardiac.

(PT - medici cardiologi, internişti, medici de familie şi alte specialităţ).

(Cu instruire prin simulare la Centrul Universitar de Simulare în Instruirea Medicală (+4 credite))

11.05-29.05

100

+ 4 credite CUSIM

14

2

9

Probleme actuale în hipertensiunea arterială şi insuficienţa cardiacă.

(PT - medici cardiologi, internişti, medici de familie şi alte specialităţi).

(Cu instruire prin simulare la Centrul Universitar de Simulare în Instruirea Medicală (+4 credite))

14.09-02.10

100

+ 4 credite CUSIM

7

1

10

Diagnosticul funcţional – 1.

(PT – pentru medici funcţionalişti).

Curs cu frecvenţă redusă

(Cu instruire prin simulare la Centrul Universitar de Simulare în Instruirea Medicală (+4 credite))

12.10-30.10

100

+ 4 credite CUSIM

7

1

11

Probleme actuale în cardiopatia ischemică şi tulburările de ritm cardiac. (PT - medici cardiologi, internişti, medici de familie şi alte specialităţi).

(Cu instruire prin simulare la Centrul Universitar de Simulare în Instruirea Medicală (+4 credite))

12.10-30.10

100

+ 4 credite CUSIM

14

2

12

Diagnosticul funcţional – 2.

(PT – pentru medici funcţionalişti).

Curs cu frecvenţă redusă

(Cu instruire prin simulare la Centrul Universitar de Simulare în Instruirea Medicală (+4 credite))

09.11-27.11

100

+ 4 credite CUSIM

7

1

13

Probleme actuale în hipertensiunea arterială şi insuficienţa cardiacă.

(PT - medici cardiologi, internişti, medici de familie şi alte specialităţi).

(Cu instruire prin simulare la Centrul Universitar de Simulare în Instruirea Medicală (+4 credite))

09.11-27.11

100

+ 4 credite CUSIM

14

2

Total:

1957

+48

credite

CUSIM

154

22

8. DEPARTAMENTUL MEDICINĂ INTERNĂ.

DISCIPLINA SINTEZE CLINICE

(director departament, dr. hab., profesor S. Matcovschi, tel. 022 44-21-91; 022 20-55-74;

şef studii dr. m., conf. T. Dumitraş, tel. 022 44-20-73

1.

Probleme de diagnostic şi tratament în medicină internă.

(PT – pentru medici de familie, internişti).

19.01-28.01

50

7

1

2.

Probleme de diagnostic şi tratament în medicină internă.

(PT – pentru medici de familie, internişti).

19.10-28.10

50

7

1

Total:

100

14

2

9. CATEDRA MEDICINA INTERNĂ NR.3

(şef catedră, dr. hab., prof. universitar I. Ţăbоrnă, tel. 022 29-26-74; 022 29-55-68

şef studii dr. m., conf. Maria Feghiu)

1.

Actualităţi în diagnosticul şi tratamentul bolilor intestinale inflamatorii idiopatice (Rectocolita ulcero-hemoragică, boala Crohn)”

(PT-pentru medici de familie, medici internişti )

16.02-20.02

25

7

1

2.

Diagnosticul diferențial al maladiilor țesutului conjunctiv cu determinări pulmonare

(PT-pentru medici de familie, medici internişti)

Curs în module, în teritoriu - Fălești

25.03

01.04

08.04

15.04

22.04

29.04

06.05

50

7

1

3.

Actualităţi în etiopatogenia, diagnosticul şi tratamentul tromboembolismului pulmonar.

(PT-pentru medici de familie, medici internişti )

19.10-23.10

25

7

1

4.

Actualităţi în diagnosticul şi tratamentul pancreatitei cronice.

(PT-pentru medici de familie, medici internişti)

02.11-06.11

25

7

1

Total:

125

28

4

10. CATEDRA ENDOCRINOLOGIE

(şef catedră dr. m., conf. universitar Lorina Vudu, tel. 022 20-55-37;

şef studii dr. hab., profesor Zinaida Anestiadi, tel. 022 20-55-38)

1.

Actualităţi în diabetologie.

(PT - pentru endocrinologi, internişti, medici de familie).

16.02-03.03

75

7

1

2.

Principii contemporane de diagnostic şi tratament ale patologiilor hipotalamo-hipofizare şi suprarenale.

(PT - pentru endocrinologi, internişti, medici de familie)

16.03-25.03

50

7

1

3.

Stări de urgenţă în endocrinologie.

(PT - pentru endocrinologi, internişti, medici de familie).

25.05-29.05

25

7

1

4.

Obezitatea şi alte dereglări de nutriţie. (PT - pentru endocrinologi, internişti, medici de familie)

08.06-17.06

50

7

1

5.

Principii de acordare a asistenţei medicale pacienţilor endocrini în cadrul medicinii de familie.

(PT - pentru medici de familie).

07.09-22.09

75

14

2

6.

Actualităţi în tiroidologie.

(PT - pentru endocrinologi, internişti, pentru medici de familie).

curs intensiv – 10 ore în zi

05.10-15.10

75

7

1

7.

Actualităţi în diabetologie.

(PT - pentru endocrinologi, internişti, medici de familie).

curs intensiv – 10 ore în zi

02.11-12.11

75

7

1

Total :

480

56

8

11. CURSUL GERIATRIE ŞI GERONTOLOGIE

(şef curs dr. m., conf. universitar A. Negară, tel. 022 26-70-59;

şef studii dr. m., Felicia Lupașcu-Volentir, tel. 022 26-70-59)

1.

Patologia cardiacă la vârstnici.

(PT – pentru medici de familie, terapeuţi, geriatri, cardiologi)

02.02-17.02

75

14

2

2.

Patologia osteo-articulară la vârstnici..

(PT – pentru medici de familie, terapeuţi, geriatri, reumatologi)

23.02-10.03

75

14

2

3.

Probleme actuale în geriatrie.

(PT – pentru medici de familie, terapeuţi, geriatri)

16.03-31.03

75

14

2

4.

Patologia cardiacă la vârstnici.

(PT – pentru medici de familie, terapeuţi, geriatri, cardiologi)

18.05-02.06

75

14

2

5.

Patologia osteo-articulară la vârstnici..

(PT – pentru medici de familie, terapeuţi, geriatri, reumatologi)

14.09-29.09

75

14

2

6.

Probleme actuale în geriatrie.

(PT - pentru medicii de familie, terapeuţi, geriatri)

12.10-27.10

75

14

2

7.

Diagnosticul şi tratamentul sindroamelor geriatrice.

(PT – pentru medici de familie, terapeuţi, geriatri)

16.11-12.12

75

7

1

Total :

855

91

13

12. CATEDRA MEDICINA DE FAMILIE

(şef catedră dr. hab., profesor Gh.Curocichin, tel. 022 20-52-26;

şef studii dr. m., conf. R.Vetrilă, tel. 022 35-50-39)

1.

Cunoştinţe, abilităţi şi aptitudini esenţiale pentru practica medicului de familie.

(PT – pentru medici de familie)

19.01-03.02

75

28

4

2.

Probleme elective în practica medicului de familie.

(PT – pentru medici de familie)

16.02-03.03

75

28

4

3.

Cunoştinţe, abilităţi şi aptitudini esenţiale pentru practica medicului de familie.

(PT – pentru medici de familie)

16.03-31.03

75

28

4

4.

Probleme elective în practica medicului de familie.

(PT – pentru medici de familie)

04.05-19.05

75

28

4

5.

Expertiza medicală în practica medicului de familie.

(PT – pentru medici de familie)

14.09-23.09

50

28

4

6.

Probleme elective în practica medicului de familie.

(PT – pentru medici de familie)

19.10-03.11

75

28

4

7.

Cunoştinţe, abilităţi şi aptitudini esenţiale pentru practica medicului de familie.

(PT – pentru medici de familie)

09.11-24.11

75

28

4

8.

Probleme elective în practica medicului de familie.

(PT – pentru medici de familie)

30.11-15.12

75

28

4

Total :

2156

224

32

13. CATEDRA PNEUMOFTIZIOLOGIE

(şef catedră dr. hab., profesor C. Iavorschi, tel. 022 73-82-57;

şef studii dr. m., conf. Stela Kulcițkaia)

1.

Actualități în ftiziopneumologie.

(PT- pentru ftiziopneumologi, internişti şi medici de familie)

12.01-27.01

75

7

1

2.

Diagnosticul diferenţial ale bolilor aparatului respirator și a tuberculozei.

(PT- pentru ftiziopneumologi, internişti şi medici de familie)

(Cu instruire prin simulare la Centrul Universitar de Simulare în Instruirea Medicală (+12 credite))

02.02-20.02

100

+12 credite CUSIM

7

1

3.

Ftiziopneumologie.

(PT- pentru ftiziopneumologi, internişti şi medici de familie)

23.02-13.03

100

7

1

4.

Pneumologie clinică.

(PT- pentru ftiziopneumologi, internişti şi medici de familie)

16.03-03.04

100

7

1

5.

Diagnosticul diferenţial ale bolilor aparatului respirator și a tuberculozei.

(PT- pentru ftiziopneumologi, internişti şi medici de familie)

27.04-18.05

100

7

1

6.

Ftiziopneumologia.

(PT- pentru ftiziopneumologi, internişti şi medici de familie)

01.06-19.06

100

7

1

7.

Diagnosticul diferenţial ale bolilor aparatului respirator şi a tuberculozei.

(PT- pentru ftiziopneumologi, internişti şi medici de familie)

(Cu instruire prin simulare la Centrul Universitar de Simulare în Instruirea Medicală (+12 credite))

07.09-25.09

100

+12 credite CUSIM

7

1

8.

Pneumologia clinică.

(PT- pentru ftiziopneumologi, internişti şi medici de familie)

12.10-30.10

100

7

1

9.

Ftiziopneumologia.

(PT- pentru ftiziopneumologi, internişti şi medici de familie)

09.11-27.11

100

7

1

10

Actualități în ftiziopneumologie.

(PT- pentru ftiziopneumologi, internişti şi medici de familie)

07.12-22.12

75

7

1

Total :

950

+24 credite CUSIM

70

10

14.DEPARTAMENTUL PEDIATRIE

(director departament dr. hab., prof. universitar N. Revenco, tel. 022 52-74-26;

şef studii dr. m., conf. S. Beneş, tel. 022 55-88-16)

1.

Sindromul febril.

(PT – pentru medici de familie)

19.01-03.02

75

7

1

2.

Îngrijiri esenţiale neonatale bazate pe dovezi ştiinţifice.

(PT- pentru medici neonatologi, pediatri şi de familie)

19.01-06.02

100

7

1

3.

Urgenţe pediatrice simulare pe manechin.

(PT-pentru medici de familie)

19.01-06.02

100

7

1

4.

Patologia sistemului respirator şi maladii alergice.

(PT- pentru medici pediatri)

02.02-20.02

100

14

2

5.

Esențial în cardiologie și reumatologie pentru medici de familie.

(PT- pentru medici de familie)

23.02-10.03

75

7

1

6.

Esenţialul in pediatria practică a medicilor de familie.

(PT – pentru medici de familie)

23.02-10.03

75

7

1

7.

Sindromul febril.

(PT – pentru medici de familie)

02.03-17.03

75

7

1

8.

Gastrologia pediatrică.

(PT- pentru medici pediatri)

16.03-03.04

100

14

2

9.

Pediatria bazată pe dovezi.

(PT- pentru medici pediatri)

23.03-10.04

100

7

1

10.

Esenţialul în pediatria practică a medicilor de familie.

(PT – pentru medici de familie)

18.05-02.06

75

7

1

11.

Resuscitarea neonatală prin stimulare.

(PT- pentru neonatologi, pediatri)

curs intensiv – 10 ore оn zi

01.06-04.06

25

7

1

12.

Urgenţe pediatrice simulare pe manechin.

(PT- pentru medici pediatri)

01.06-19.06

100

7

1

13.

Managementul suportului respirator şi cardiac în patologia neonatală.

(PT- pentru neonatologi de nivelul 2 şi 3).

08.06-26.06

100

7

1

14.

Conduita stărilor patologice neonatale bazată pe dovezi ştiinţifice.

(PT- pentru neonatologi, pediatri).

07.09-25.09

100

7

1

15.

Alimentaţia, dezvoltarea fizică şi neuropsihică la copii de diferite vîrste.

(PT – pentru medici de familie)

14.09-29.09

75

7

1

16.

Urgenţe pediatrice simulare pe manechin.

(PT- pentru medici de familie)

14.09-02.10

100

7

1

17.

Urgenţe neonatale.

(PT- pentru neonatologi, pediatri)

28.09-16.10

100

7

1

18.

Esenţialul în pediatria practică a medicilor de familie.

(PT – pentru medici de familie)

28.09-13.10

75

7

1

19.

Gastrologia pediatrică.

(PT- pentru medici de familie)

05.10-23.10

100

14

2

20.

Resuscitarea neonatală prin stimulare.

(PT- pentru neonatologi, pediatri)

curs intensiv – 10 ore pe zi

19.10-22.10

25

7

1

21.

Esenţialul în pediatria practică a medicilor de familie.

(PT – pentru medici de familie)

19.10-03.11

75

7

1

22.

Patologia sistemului respirator şi maladii alergice.

(PT- pentru medici de familie)

02.11-20.11

100

14

2

23.

Managementul copilului prematur.

(PT- pentru neonatologi, pediatri).

02.11-17.11

75

7

1

24.

Antibioticoterapia la copii în practica medicului de familie.

(PT – pentru medici de familie)

16.11-01.12

75

7

1

25.

Nefrologia pediatrică.

(PT- pentru medici pediatri şi pentru medici de familie)

30.11-18.12

100

14

2

26.

Urgenţe pediatrice simulare pe manechin.

(PT- pentru medici pediatri)

30.11-18.12

100

7

1

Total :

2565

217

31

15.DEPARTAMENTUL PEDIATRIE

DISCIPLINA NEUROPEDIATRIE

(director departament dr. hab., prof. universitar N. Revenco, tel. 022 52-74-26;

şef studii dr. m., conf. S. Beneş, tel. 022 55-88-16)

1.

Sindromul autistic în patologia pediatrică.

(PT – pentru neuropediatri, medici de familie, pediatri)

09.02-24.02

75

7

1

2.

Sindromul epileptic la copil.

(PT – pentru medici de familie)

02.03-20.03

100

7

1

3.

Urgenţe neuropediatrice.

(PT-pentru neuropediatri, infecţionişti, neonatologi, neurologi, reanimatologi)

02.11-20.11

100

7

1

4.

Sindromul epileptic la copil.

(PT – pentru medici de familie)

30.11-15.12

75

7

1

Total :

350

28

4

16. CATEDRA NEUROLOGIE

(şef catedră academician, dr. hab., profesor S. Groppa, tel. 022 23-53-00;

şef studii dr. m., asist. S. Plotnicu, tel. 022 20-53-14)

1.

Actualităţi în neurologie.

(PT - pentru neurologi, neuropediatri).

19.01-06.02

100

7

1

2.

Neurologie specială.

(PG – pentru medici neurologi, neurochirurgi, neuropediatri)

09.02-27.02

100

7

1

3.

Urgenţe neurologice şi neurochirurgicale în practica medicului de familie.

(PT – pentru medici de familie)

02.03-17.03

75

7

1

4.

Dereglări de conştienţă în practica neurologică. Actualităţi.

(PT – pentru medici neurologi, neuropediatri)

16.03-31.03

75

7

1

5.

Metodele de investigaţii în patologia sistemului nervos.

(PT – pentru medici neurologi, neurochirurgi, neuropediatri)

23.03-07.04

75

14

2

6.

Patologia sistemului nervos vegetativ. Actualităţi.

(PT – pentru medici neurolog)

27.04-18.05

100

14

2

7.

Patologia sistemului nervos periferic. Actualităţi.

(PT – pentru medici neurolog)

11.05-26.05

75

7

1

8.

Maladiile inflamatorii ale sistemului nervos. Actualităţi.

(PT – pentru medici neurolog)

01.06-19.06

100

14

2

9.

Diagnosticul topografic în patologia sistemului nervos.

(PG – pentru medici neurologi, neuropediatri)

07.09-25.09

100

7

1

10

Patologia vasculară cerebrală şi medulară. Actualităţi.

(PT – pentru medici neurologi)

28.09-16.10

100

14

2

11

Stări de urgenţă în neurologie.

(PT – pentru medici neurologi, neurochirurgi, neuropediatri)

26.10-13.11

100

14

2

13

Patologia neurologică şi somatoneurologia în practica medicului de familie.

(PT – pentru medici de familie)

23.11-08.12

75

7

1

14

Epileptologia clinică.

(PT – pentru medici neurologi, neuropediatri)

07.12-22.12

75

14

2

Total :

1552

133

19

17. CATEDRA MEDICINĂ ALTERNATIVĂ ŞI COMPLEMENTARĂ

(şef catedră academician, dr. hab., prof. universitar V. Lăcustă, tel. 022 27-49-45;

şef studii dr. m., conf. I. Şincarenco, tel. 022 28-75-46)

1.

Acupunctura. Aspecte clinice.

specializare pentru competenţă în acupunctură (pentru medici acupunctori și absolvenții cursului de inițiere în medicina alternativă)

12.01-13.03

312

7

1

2.

Homeopatia și fitoterapia. Aspecte clinice.

specializare pentru competenţă în homeopatie și fitoterapie

(pentru medici homeopați și absolvenții cursului de inițiere în medicina alternativă)

21.04-23.06

312

7

1

3.

Acupunctura, fitoterapia și homeopatia în vertebroneurologie.

(PT - pentru medici medicina alternativă, reabilitare medicală și medicină fizică, neurologi, medici de profil terapeutic, medici de familie, medici medicina sportivă)

14.09-02.10

100

7

1

4.

Medicina alternativă (acupunctura, fitoterapia, homeopatia).

(specializare pentru competenţă în medicina alternativă).

Curs de inițiere (fără drept de a practica)

19.10-18.12

312

7

1

Total :

1036

28

4

18. CURSUL REABILITARE MEDICALĂ, MEDICINĂ FIZICĂ,

TERAPIE MANUALĂ

(şef curs dr. hab., prof. universitar Agafia Moraru, tel. 022 73-37-97;

sef studii asist. universitar A.Vizdoagă)

1.

Reabilitarea medicală – funcțională al bolnavilor cu coxartroză și gonartroză după tratament chirurgical (protezare).

(PT - pentru medici reabilitologi, traumatologi-ortopezi, fizioterapeuţi, medici оn medicina sportivă, medici profilați оn reabilitare)

12.01-30.01

100

7

1

2.

Reabilitarea medicală – funcțională în traumatizmul cranio-cerebral și vertebro-medular, perioada acută și sechelară.

(PT - pentru medici reabilitologi, kinetoterapeuţi, fizioterapeuţi, neurologi, traumatologi-ortopezi, medici de familie, medici оn medicina sportivă, medici profilați оn reabilitare)

09.02-27.02

100

7

1

3.

Reabilitarea medicală în disfuncții postraumatice după fracturi și leziuni de nervi ale membrelor.

(PT - pentru medici reabilitologi, kinetoterapeuţi, fizioterapeuţi, neurologi, traumatologi-ortopezi, medici de familie, medici оn medicina sportivă, medici profilați оn reabilitare)

09.03-27.03

100

7

1

4.

Terapia cu microunde în afecţiunile musculo-scheletare şi durerea cronică.

(PT - pentru medici reabilitologi, kinetoterapeuţi, fizioterapeuţi, medici în medicina sportivă, medici profilaţi în reabilitare, medici balneologi, endocrinologi)

04.05-19.05

75

7

1

5.

Fiziobalneoclimatoterapia în specialitățile clinice.

(Specializare pentru competenţă in activitate,

partea II)

(pentru medici reabilitologi, kinetoterapeuţi, medici în medicina sportivă, medici profilaţi în reabilitare)

07.09-22.10

234

7

1

6.

Terapia manuală în specialitățile clinice.

(Specializare pentru competenţă în activitate,

parte II)

(pentru medici reabilitologi, fizioterapeuți, kinetoterapeuţi, medici оn medicina sportivă, medici profilați оn reabilitare, medici balneologi)

02.11-17.12

234

7

1

7.

Reabilitarea medicală – funcțională în patologiile cardio-vasculare cronică.

(PT - pentru medici reabilitologi, kinetoterapeuţi, fizioterapeuți, cardiologi, medici de familie, medici оn medicina sportivă, medici profilați оn reabilitarea medicală, medici balneologi)

09.11-27.11

100

7

1

Total :

943

49

7

19. CATEDRA URGENŢE MEDICALE

(şef. catedră dr. hab., conf. Gh. Ciobanu, tel. 022 23-78-84;

şef studii dr. m., asist. universitar. Ala Rabovila, tel. 022 20-53-04)

1.

ECG de urgenţă.

(PT- pentru medici de urgenţă)

19.01-28.01

50

21

3

2.

Suportul vital avansat în traumă.

(PT- pentru medici de urgenţă)

02.02-17.02

75

21

3

3.

Suportul vital avansat cardiovascular.

(PT- pentru medici de urgenţă)

02.03-17.03

75

21

3

4.

Suportul vital avansat pediatric.

(PT- pentru medici de urgenţă)

23.03-07.04

75

21

3

5.

Urgenţe medico-chirurgicale. Diagnosticul şi tratamentul la etapa de prespital.

(PT - pentru medici de familie)

27.04-13.05

75

21

3

6.

ECG de urgenţă.

(PT- pentru medici de urgenţă)

18.05-27.05

50

21

3

7.

Manopere de terapie intensivă în medicina de urgenţă.

(PT- pentru medici de urgenţă)

08.06-23.06

75

21

3

8.

Suportul vital avansat cardiovascular.

(PT- pentru medici de urgenţă)

07.09-22.09

75

21

3

9.

Suportul vital avansat pediatric.

(PT- pentru medici de urgenţă)

28.09-13.10

75

21

3

10.

Urgenţe medico-chirurgicale. Diagnosticul şi tratamentul la etapa de prespital.

(PT - pentru medici de familie)

19.10-03.11

75

21

3

11.

Suportul vital avansat în traumă.

(PT- pentru medici de urgenţă)

09.11-24.11

75

21

3

12.

Sisteme de monitorizare, de diagnostic şi tratament în medicina de urgenţă.

(PT- pentru medici de urgenţă.

30.11-15.12

75

21

3

Total :

2100

252

36

20. CATEDRA PSIHIATRIE ŞI NARCOLOGIE

(şef catedră dr. hab., profesor A. Nacu, tel. 022 85-74-66;

şef studii dr. hab., prof. universitar M. Revenco, tel. 022 85-74-65)

1.

Psihiatrie pediatrică.

(PT - pentru medici psihiatri pediatri)

19.01-06.02

100

7

1

2.

Tulburări psihosomatice.

(PT - pentru medici psihiatri, narcologi psihoterapeuţi)

Prezentarea cursanţilor direct la catedră

16.02-06.03

100

14

2

3.

Tulburări nevrotice de personalitate şi comportament.

(PT - pentru medici psihiatri şi narcologi)

16.03-03.04

100

14

2

4.

Probleme actuale în psihiatrie.

(PT - pentru psihoterapeuţi, medici psihiatri, psihologi medicali)

27.04-18.05

100

14

2

5.

Probleme actuale în psihologia medicală.

(PT –pentru psihologi medicali, psihoterapeuti)

18.05-02.06

75

7

1

6.

Tulburări psihice şi de comportament datorate utilizării substanţelor psihoactive.

(PT - pentru medici psihiatri şi narcologi).

08.06-26.06

100

14

2

7.

Metode contemporane de tratament în psihiatrie.

(PT – pentru medici psihiatri şi narcologi)

07.09-25.09

100

14

2

8.

Tulburări psihice şi de comportament datorate utilizării de substanţe psihoactive.

(PT - pentru medici psihiatri şi narcologi

12.10-30.10

100

14

2

9.

Actualităţi în psihoterapie.

(PT – pentru medici psihiatri, psihoterapeuți, narcologi)

09.11-27.11

100

14

2

10.

Terapia de urgenţă.

(PT – medici psihiatri)

07.12-22.12

75

7

1

Total :

1461

119

17

21. CATEDRA DERMATOVENEROLOGIE

(şef catedră dr. m., conf. Mircea Beţiu, tel. 022 79-41-21;

şef studii dr. m., conf. Gr. Morcov, tel. 022 79-41-23)

1.

Probleme actuale în dermatologie.

(PT – pentru medici specialişti)

12.01-30.01

100

7

1

2.

Dermatologie estetică.

(PT- pentru dermatologi şi cosmetologi)

09.03-27.03

100

7

1

3.

Afecţiuni contagioase şi parazitare în dermatovenerologie.

(PT – pentru medici specialişti)

04.05-13.05

50

7

1

4.

Genodermatoze. Actualităţi.

(PT – pentru medici specialişti)

18.05-27.05

50

7

1

5.

Afecţiuni imune, autoimune şi alergice în dermatologie.

(PT-pentru medici specialişti)

14.09-02.10

100

7

1

6.

Infecţiile transmise pe cale sexuală.

(PT – pentru medici dermatologi şi ginecologi)

02.11-20.11

100

7

1

7.

Afecţiuni contagioase şi parazitare în dermatologie.

(PT – pentru medici specialişti)

07.12-16.12

50

7

1

Total :

550

49

7

22. CATEDRA IGIENĂ

(şef catedră prof. universitar Gr. Friptuleac, tel. 022 20-54-64, 022 72-98-57

şef studii MC AŞ, dr. hab., profesor N. Opopol, tel. 022 57-46-82

1.

Igiena generală.

(PG – pentru medici igienişti)

19.01-06.02

100

15

1

2.

Metode de laborator în igienă.

(PT – pentru medici laboranţi)

16.02-06.03

100

7

1

3.

Igiena copiilor şi adolescenţilor.

(PG – pentru medici igienişti)

23.03-10.04

100

15

1

4.

Nutriţia umană şi siguranţa alimentelor.

(PG – pentru medici igienişti)

11.05-29.05

100

15

1

5.

Igiena mediului.

(PG– pentru medici igienişti)

07.09-25.09

100

15

1

6.

Igiena muncii.

(PG – pentru medici igienişti)

12.10-30.10

100

15

1

7.

Metode de laborator în igienă.

(PT – pentru medici laboranţi)

09.11-27.11

100

7

1

8.

Bolile netransmisibile: supraveghere şi control.

(PT – pentru medici igienişti)

07.12-25.12

100

15

1

Total :

800

104

8

23. CATEDRA EPIDEMIOLOGIE

(şef catedră MC AŞ , dr. hab., prof. universitar V. Prisacari, tel. 022 20-51-38, 022 24-46-30

şef studii dr. m., conf. G. Obreja, tel. 022 57-45-77)

1.

Epidemiologie aplicativă.

(PT - pentru medici epidemiologi)

23.03-10.04

100

15

1

2.

Epidemiologie de intervenţie.

(PT - pentru epidemiologi)

11.05-29.05

100

15

1

3.

Supravegherea epidemiologică a infecţiilor nosocomiale.

(PT - pentru epidemiologi)

28.09-07.10

50

15

1

Total:

250

45

3

24. CATEDRA BOLI INFECŢIOASE

(şef catedră dr. hab., profesor Gh.Plăcintă, tel. 022 20-53-42;

şef studii dr. m., asist. V. Cebotarescu, tel. 022 20-53-41)

1.

Probleme actuale în patologia infecţioasă

(PT - pentru infecţionişti, medici de familie).

19.01-06.02

100

7

1

2.

Antibioticoterapia în patologia infecţioasă.

(PT - pentru infecţionişti, medici de familie, medici ORL, chirurgi, pulmonologi, pediatri, urologi, terapie intensivă).

16.03-03.04

100

7

1

3.

Probleme actuale în hepatologie.

(PT – pentru medici infecţionişti, hepatologi gastroenterologi, medici de familie).

11.05-29.05

100

7

1

4.

Maladiile infecţioase cu sindromul diareic.

(PT - pentru medici infecţionişti, medici de familie)

01.06-10.06

50

7

1

5.

Antibioticoterapia în patologia infecţioasă.

(PT - pentru infecţionişti, medici de familie, medici ORL, chirurgi, pulmonologi, pediatri, urologi, terapie intensivă).

14.09-02.10

100

7

1

6.

Maladiile infecţioase cu sindromul eruptiv.

(PT – pentru medici infecţionişti, medici de familie)

02.11-20.11

100

7

1

7.

Probleme actuale în parazitologia medicală.

(PT- pentru medici infecţionişti, medici de familie)

30.11-09.12

50

7

1

Total :

600

49

7

25. CATEDRA MICROBIOLOGIE, VIRUSOLOGIE ŞI IMUNOLOGIE

(şef catedră academician, dr. hab., profesor V. Rudic, tel. 022 24-27-18; 022 20-51-70;

şef curs dr. m., conf. V. Nahaba, tel. 022 20-54-61)

1.

Micologia medicală.

(PT - pentru medici bacteriologi)

19.01-28.01

50

7

1

2.

Microbiologia infecţiilor sexual transmisibile.

(PT - pentru medici microbiologi)

02.02-11.02

50

7

1

3.

Microbiologia infecţiilor intestinale.

(PT - pentru medici bacteriologi).

09.03-27.03

100

7

1

4.

Microbiologia clinică.

(PT - pentru medici bacteriologi).

18.05-05.06

100

7

1

5.

Metode imunologice şi molecular-genetice în microbiologia clinică.

(PT – pentru medici bacteriologi).

08.06-23.06

75

7

1

6.

Microbiologia sanitară.

(PT - pentru medici bacteriologi).

07.09-25.09

100

7

1

7.

Bacteriologia medicală.

(PG – pentru medici bacteriologi).

05.10-23.10

100

7

1

Total :

575

49

7

26. CATEDRA MEDICINĂ DE LABORATOR

(şef catedră dr. hab., profesor A. Vişnevschi, tel. 022 20-54-29;

şef studii dr. m., asist. L. Rotaru, tel. 022 20-54-26)

1.

Probleme actuale în hematologia de laborator.

(PT- pentru medici de laborator)

12.01-30.01

100

14

2

2.

Biochimie clinică. Metabolismul proteic şi glucidic.

(PT - pentru medici de laborator)

02.02-17.02

75

14

2

3.

Izoimunologie.

(PT - pentru medici de laborator)

09.03-27.03

100

14

2

4.

Biochimie clinică. Metabolismul hormonal.

(PT - pentru medici de laborator)

09.03-24.03

75

14

2

5.

Managementul calităţii şi investigarea reacţiei inflamatorii.

(PT - pentru medici de laborator)

23.03-07.04

75

14

2

6.

Diagnosticul de laborator al patologiei rinichiului.

(PT - pentru medici de laborator)

curs intensiv (10 ore pe zi)

11.05-16.05

50

7

1

7.

Diagnosticul de laborator al maladiilor alergice.

(PT - pentru medici de laborator)

18.05-02.06

75

7

1

8.

Biochimie clinică. Metabolismul lipidic.

(PT - pentru medici de laborator)

07.09-22.09

75

14

2

9.

Diagnosticul de laborator al hemoblastozelor.

(PT - pentru medici de laborator)

curs intensiv (10 ore pe zi)

21.09-26.09

50

7

1

10.

Cercetări imunologice.

(PT - pentru medici de laborator)

28.09-16.10

100

14

2

11.

Evaluarea funcţiei hepatice.

(PT - pentru medici de laborator)

05.10-20.10

75

7

1

12.

Probleme actuale ale diagnosticului de laborator în Medicina de Urgenţă.

(PT- pentru medici de laborator)

19.10-03.11

75

7

1

13.

Diagnosticul de laborator al infecţiilor sexual transmisibile

(PT - pentru medici de laborator)

02.11-20.11

100

14

2

14.

Medicină de laborator. Partea I

(specializare pentru competenţă in activitate)

(pentru medici biologi şi chimişti)

Modulul hematologie de laborator;Modulul Biochimie clinică.

02.11-31.12

312

7

1

15.

Investigaţii clinice şi managementul calităţii.

(PT- pentru medici de laborator)

30.11-18.12

100

7

1

Total :

1949

161

23

27. CATEDRA RADIOLOGIE ŞI IMAGISTICĂ

(şef catedră dr. hab., profesor N. Rotaru, tel. 022 20-55-71;

şef studii dr. m. V. Pripa, tel. 022 70-35-73)

1.

IRM în neuroradiologia pediatrică.

(PT- pentru medici cu competenţă in IRM)

12.01-30.01

100

7

1

2.

Radiologia.

(specializare pentru competenţă în activitate)

(Pentru medici chirurgi, traumatologi, ginecologi, neurochirurgi, cardiologi implicați оn radiologia intervențională)

curs intensiv (10 ore pe zi), оn module, cu frecvență redusă

1)12.01-23.01

2)26.01-06.02

(fără frecvență)

3)09.02-20.02

4)23.02-06.03

(fără frecvență)

5)09.03-20.03

6)23.03-03.04

(fără frecvență)

7)06.04-07.04

evaluare

8) 08.04-

Examen

624

7

1

3.

Imagistica glandei mamare .

(specializare pentru competenţă în activitate)

(Pentru medici mamologi, radiologi, imagiști)

curs intensiv (10 ore pe zi), оn module, cu frecvență redusă

1)12.01-23.01

2)26.01-06.02

(fără frecvență)

3)09.02-20.02

4)23.02-06.03

(fără frecvență)

5)09.03-16.03

6) 17.03-

examen

468

7

1

4.

Radiologia.

(specializare pentru competenţă în activitate)

(Pentru medici stomatologi)

curs intensiv (10 ore pe zi), оn module, cu frecvență redusă

1)12.01-23.01

2)26.01-06.02

(fără frecvență)

3)09.02-20.02

4)23.02-06.03

(fără frecvență)

5)09.03-16.03

6) 17.03-

examen

468

7

1

5.

Actualităţi în ftiziopulmonologie .

(PT – pentru medici radiologi)

curs intensiv (10 ore pe zi)

26.01-05.02

75

7

1

6.

Diagnosticul imagistic prin CT a tractului urinar.

(PT - Pentru medici radiologi cu competenţă in CT) curs intensiv (10 ore pe zi)

02.02-07.02

50

7

1

7.

Radioprotecția.

(PT – pentru medici radiologi antrenați în radiologia standard)

16.02-03.03

75

7

1

8.

Radioprotecția.

(PT – pentru medici radiologi antrenați în CT)

02.03-17.03

75

7

1

9.

Diagnosticul imagistic complex al patologiei pulmonare.

(PT – pentru medici radiologi)

02.03-17.03

75

7

1

10.

Radioprotecția.

(PT – pentru medici radiologi antrenați în medicina nucleară)

09.03-24.03

75

7

1

11.

Imagistica patologiei sistemului osteoarticular.

(PT – pentru medici radiologi)

curs intensiv (10 ore pe zi)

23.03-02.04

75

7

1

12.

Probleme actuale în diagnosticul organelor tubului digestiv.

(PT- pentru medici radiologi)

curs intensiv (10 ore pe zi)

23.03-02.04

75

7

1

13.

Diagnosticul diferential al Tbc.

(PT- pentru medici radiologi)

curs intensiv (10 ore pe zi)

23.03-02.04

75

7

1

14.

Ecocardiografia în stările postoperatorii pe cord.

(PT- pentru medici ecocardiografiști)

curs intensiv (10 ore pe zi)

23.03-02.04

75

7

1

15.

Radioprotecția.

(PT – pentru medici radiologi antrenați în radiologia standard)

07.09-22.09

75

7

1

16.

Radioprotecția.

(PT – pentru medici radiologi antrenați în radiologia intervențională)

07.09-22.09

75

7

1

17.

Particularităţile de varstă a patologiei pulmonare la copii.

(PT- pentru medici radiologi)

curs intensiv (10 ore pe zi)

07.09-12.09

50

7

1

Total :

2585

119

17

28. CURS ULTRASONOGRAFIE

(şef curs dr. m., conf. A.Testemiţanu, tel. 022 72-71-03;

şef studii dr. m., asist. A.Creţu, tel. 022 88-83-21)

1.

Ecografia în urgentele medico-chirurgicale.

(PT – pentru medici ultrasonografişti)

(Cu instruire prin simulare la Centrul Universitar de Simulare în Instruirea Medicală (+4 credite))

09.02-27.02

100

+ 4 credite CUSIM

7

1

2.

Actualităţi în diagnosticul ecografic al organelor cavităţii abdominale.

(PT – pentru medici ultrasonografişti)

(Cu instruire prin simulare la Centrul Universitar de Simulare în Instruirea Medicală (+4 credite))

21.09-09.10

100

+ 4 credite CUSIM

7

1

3.

Actualităţi în ecografia organelor urogenitale.

(PT – pentru medici ultrasonografişti)

(Cu instruire prin simulare la Centrul Universitar de Simulare în Instruirea Medicală (+4 credite))

12.10-30.10

100

+ 4 credite CUSIM

7

1

4.

Examenul ecografic al tiroidei şi glandelor mamare.

(PT – pentru medici ultrasonografişti)

(Cu instruire prin simulare la Centrul Universitar de Simulare în Instruirea Medicală (+4 credite))

02.11-11.11

50

+ 4 credite CUSIM

7

1

5.

Ecografia în ginecologie.(PT – pentru medici ultrasonografişti, obstetricieni, ginecologi)

(Cu instruire prin simulare la Centrul Universitar de Simulare în Instruirea Medicală (+4 credite))

16.11-04.12

100

+ 4 credite CUSIM

7

1

6.

Elastografia î n diagnosticul ecografic.

(PT – pentru medici ultrasonografişti, obstetricieni, ginecologi)

(Cu instruire prin simulare la Centrul Universitar de Simulare în Instruirea Medicală (+4 credite))

07.12-25.12

100

+ 4 credite CUSIM

7

1

Total :

550

+24 credite CUSIM

42

6

29. CATEDRA FARMACOLOGIE CLINICĂ

(şef catedră MC AŞ, dr. hab., profesor V. Ghicavii, tel. 022 20-54-12; 022 73-38-05;

şef studii, dr. m., conf. L. Podgurschi)

1.

Actualităţi în farmacologia clinică.

(PT – pentru medici de familie)

09.03-13.03

25

7

1

2.

Actualităţi în farmacologia clinică.

(PT – pentru medici internişti)

06.04-10.04

25

7

1

3.

Probleme actuale în farmacologia clinică.

(PT – pentru farmacologi clinicieni din IMSP)

08.06-26.06

100

7

1

Total :

150

21

3

30. CURS GENETICA MEDICALĂ

(șef curs dr. m., conferențiar Mariana Sprincean, tel. 022 66-07-77 )

1.

Probleme actuale în diagnosticul, profilaxia și tratamentul patologiilor genetice.

(PT – pentru medici de familie, interniști, pediatri, ginecologi)

04.05-19.05

75

7

1

2

Probleme actuale în diagnosticul, profilaxia și tratamentul patologiilor genetice.

(PT – pentru medici de familie, interniști, pediatri, ginecologi)

05.10-20.10

75

7

1

Total:

150

14

2

PROFIL CHIRURGICAL

PROGRAMUL DE ACTIVITATE AL FACULTĂŢII EDUCAŢIE CONTINUĂ

ÎN MEDICINĂ ŞI FARMACIE ANUL 2015

Nr.

Denumirea cursului

Termenul

Nr. de credite

Nr. de

cursanţi

Nr. de

grupe

Notă

1. CATEDRA CHIRURGIE

(şef catedră dr. hab., profesor N. Gladun, tel. 022 40-36-23;

şef studii dr. m., asist. C. Lepădatu, tel. 022 20-55-21)

1.

Tehnici chirurgicale de bază în patologiile abdominale.

(PG – pentru chirurgi cu vechimea în lucru pînă la 10 ani)

19.01-06.02

100

10

2

2.

Bazele chirurgiei minim invazive toracice şi abdominale cu elemente de instruire prin simulare.

(PT – pentru chirurgi)

(Cu instruire prin simulare la Centrul Universitar de Simulare în Instruirea Medicală (+8 credite))

09.02-13.02

25

+8 credite CUSIM

10

2

3.

Traumatismele toracopulmonare şi cardiovasculare.

(PT- pentru chirurgi, traumatologi)

23.02-04.03

50

10

2

4.

Chirurgia ficatului şi a căilor biliare extrahepatice.

(PT – pentru chirurgi)

09.03-27.03

100

10

2

5.

Actualităţi în tratamentul chirurgical al ”piciorului diabetic”.

(PT – pentru chirurgi)

30.03-08.04

50

10

2

6.

Traumatismele abdominale.

(PT- pentru chirurgi de urgenţă, traumatologi)

21.04-30.04

50

10

2

7.

Chirurgia vasculară.

(PT – pentru chirurgi şi traumatologi)

04.05-22.05

100

10

2

8.

Chirurgia septică.

(PT – pentru chirurgi generali și de urgență)

25.05-12.06

100

10

2

9.

Chirurgia plastică şi reconstructivă a peretelui abdominal.

(PT – pentru medici chirurgi)

curs intensiv – 10 ore în zi

07.09-11.09

50

10

2

10.

Chirurgia obezităţii morbide.

(PT –pentru chirurgi)

curs intensiv – 10 ore în zi

14.09-18.09

50

5

1

11.

Aspectul contemporan în diagnosticul şi tratamentul afecţiunilor chirurgicale coloproctologice.

(PT – chirurgi, proctologi, oncologi).

28.09-07.10

50

10

2

12.

Diagnosticul și tratamentul chirurgical al afecțiunilor endocrine

(PT – pentru chirurgi)

12.10-21.10

50

5

1

13.

Actualităţi în tratamentul chirurgical al ”piciorului diabetic”.

(PT – pentru chirurgi)

26.10-04.11

50

10

2

14.

Bazele chirurgiei minim invazive toracice şi abdominale cu elemente de instruire prin simulare.

(PT – pentru chirurgi)

(Cu instruire prin simulare la Centrul Universitar de Simulare în Instruirea Medicală (+8 credite))

09.11-13.11

25

+8 credite CUSIM

10

2

15.

Chirurgia vasculară.

(PT – pentru chirurgi şi traumatologi)

16.11-04.12

100

10

2

Total :

1575

+16 credite CUSIM

140

28

2. CATEDRA OBSTETRICĂ ŞI GINECOLOGIE

(şef catedră dr. hab., profesor O. Cerneţchi, tel. 022 27-61-02;

şef studii dr. m., conf. V. Diug, tel. 022 52-39-16)

1.

Colposcopia. Diagnosticul precoce a leziunilor organelor genitale.

(PT- pentru ginecologi).

12.01-30.01

100

5

1

2.

Asistenţa de urgenţă în obstetrică şi ginecologie.

(PT- pentru obstetricieni-ginecologi)

(Cu instruire prin simulare la Centrul Universitar de Simulare în Instruirea Medicală (+4 credite))

19.01-03.02

75

+ 4 credite CUSIM

20

4

3.

Probleme actuale în obstetrică şi ginecologie.

(PT- pentru obstetricieni-ginecologi)

(Cu instruire prin simulare la Centrul Universitar de Simulare în Instruirea Medicală (+4 credite))

09.02-24.02

75

+ 4 credite CUSIM

20

4

4.

Patologia extragenitală şi sarcina.

(PT- pentru obstetricieni-ginecologi și medici de familie)

02.03-17.03

75

20

4

5.

Colposcopia. Diagnosticul precoce a leziunilor organelor genitale.

(PT- pentru obstetricieni-ginecologi)

16.03-03.04

100

5

1

6.

Stări de urgenţă în obstetrică și ginecologie.

(PT- pentru obstetricieni-ginecologi)

(Cu instruire prin simulare la Centrul Universitar de Simulare în Instruirea Medicală (+4 credite))

23.03-07.04

75

+ 4 credite CUSIM

15

3

7.

Problemele prematurității și infecției în perinatologie.

(PT- pentru obstetricieni-ginecologi)

(Cu instruire prin simulare la Centrul Universitar de Simulare în Instruirea Medicală (+4 credite))

27.04-13.05

75

+ 4 credite CUSIM

15

3

8.

Ginecologie operatorie.

(PT- pentru obstetricieni-ginecologi)

(Cu instruire prin simulare la Centrul Universitar de Simulare în Instruirea Medicală (+4 credite))

18.05-05.06

100

+ 4 credite CUSIM

15

3

9.

Patologia ginecologică în diferite perioade de vărstă.

(PT- pentru obstetricieni-ginecologi)

25.05-09.06

75

15

3

10.

Sănătatea şi asistenţa medicală adolescenţilor.

(PT- pentru medici specialişti din Centrele prietenoase tinerilor, medici de familie şi ginecologie)

08.06-17.06

50

15

3

11.

Colposcopia. Diagnosticul precoce a leziunilor organelor genitale.

(PT- pentru obstetricieni-ginecologi)

(Cu instruire prin simulare la Centrul Universitar de Simulare în Instruirea Medicală (+4 credite))

07.09-25.09

100

+ 4 credite CUSIM

5

1

12.

Stări de urgenţă în obstetrică.

(PT- pentru obstetricieni-ginecologi)

(Cu instruire prin simulare la Centrul Universitar de Simulare în Instruirea Medicală (+4 credite))

07.09-22.09

75

+ 4 credite CUSIM

15

3

13.

Endoscopia diagnostică și curativă în obstetrică și ginecologie.

(PT- pentru obstetricieni-ginecologi)

(Cu instruire prin simulare la Centrul Universitar de Simulare în Instruirea Medicală (+4 credite))

14.09-29.09

75

+ 4 credite CUSIM

5

1

14.

Ginecologia endocrinologică.

(PT- pentru medici ginecologi).

21.09-09.10

100

15

3

15.

Colposcopia. Diagnosticul precoce a leziunilor organelor genitale.

(PT- pentru obstetricieni-ginecologi)

(Cu instruire prin simulare la Centrul Universitar de Simulare în Instruirea Medicală (+4 credite))

12.10-30.10

100

+ 4 credite CUSIM

5

1

16.

Asistenţa de urgenţă în obstetrică şi ginecologie.

(PT- pentru obstetricieni-ginecologi)

(Cu instruire prin simulare la Centrul Universitar de Simulare în Instruirea Medicală (+4 credite))

19.10-03.11

75

+ 4 credite CUSIM

15

3

17.

Probleme actuale în obstetrică şi ginecologie.

(PT- pentru obstetricieni-ginecologi)

(Cu instruire prin simulare la Centrul Universitar de Simulare în Instruirea Medicală (+4 credite))

09.11-24.11

75

+ 4 credite CUSIM

15

3

Total :

2922

+44 credite CUSIM

220

44

3. CURS ENDOSCOPIE

(şef catedră academician, dr. hab., profesor G. Ghidirim,

şef curs dr. m., conf. A. Ghereg, tel. 022 23-43-64; 022 20-53-28)

1.

Endoscopie diagnostică, curativă şi operatorie a TD.

(PT – pentru medici endoscopişti)

(Cu instruire prin simulare la Centrul Universitar de Simulare în Instruirea Medicală (+8 credite))

12.01-30.01

100

+ 8 credite CUSIM

5

1

2.

Bazele chirurgiei laparoscopice.

(PG – pentru medici chirurgi şi ginecologi -

Curs pentru obținerea competenței în activitate)

(Cu instruire prin simulare la Centrul Universitar de Simulare în Instruirea Medicală (+16 credite))

12.01-10.02

156

+ 16 credite CUSIM

5

1

3.

Actualităţi în endoscopia diagnostică, curativă şi operatorie a tractului digestiv şi sistemului biliopancreatic.

(PT – pentru medici gastroenterologi,endoscopiști)

(Cu instruire prin simulare la Centrul Universitar de Simulare în Instruirea Medicală (+8 credite))

02.02-11.02

50

+ 8 credite CUSIM

5

1

4.

Endoscopie diagnostică, curativă şi operatorie a TD.

(PT – pentru medici endoscopişti )

(Cu instruire prin simulare la Centrul Universitar de Simulare în Instruirea Medicală (+8 credite))

02.03-20.03

100

+ 8 credite CUSIM

5

1

5.

Laparoscopie diagnostică și curativă în abdomenul acut chirurgical și ginecologic.

(PT – pentru medici chirurgi, ginecologi)

(Cu instruire prin simulare la Centrul Universitar de Simulare în Instruirea Medicală (+8 credite))

02.03-11.03

50

+ 8 credite CUSIM

5

1

6.

Endoscopie diagnostică, curativă şi operatorie a TD.

(PT – pentru medici endoscopişti )

(Cu instruire prin simulare la Centrul Universitar de Simulare în Instruirea Medicală (+8 credite))

11.05-29.05

100

+ 8 credite CUSIM

5

1

7.

Chirurgia laparoscopică a căilor biliare și pancreasului.

(PG – pentru medici chirurgi )

(Cu instruire prin simulare la Centrul Universitar de Simulare în Instruirea Medicală (+8 credite))

01.06-10.06

50

+ 8 credite CUSIM

5

1

8.

Endoscopie digestivă diagnostică.

(curs teoretico-practic de inițiere –

Modul A)

(Specializare pentru competenţă în activitate)

(pentru medici chirurgi şi gastroenterologi)

(Cu instruire prin simulare la Centrul Universitar de Simulare în Instruirea Medicală (+8 credite))

01.09-30.10

312

+ 16 credite CUSIM

5

1

9.

Endoscopie diagnostică, curativă şi operatorie a TD.

(PT – pentru medici endoscopişti)

(Cu instruire prin simulare la Centrul Universitar de Simulare în Instruirea Medicală (+8 credite))

07.09-25.09

100

+ 8 credite CUSIM

5

1

10.

Actualități în chirurgia laparo -endoscopică ginecologică.

(PG – pentru medici chirurgi şi ginecologi)

(Cu instruire prin simulare la Centrul Universitar de Simulare în Instruirea Medicală (+8 credite))

07.09-16.09

50

+ 8 credite CUSIM

5

1

11.

Bronhoscopie diagnostică, curativă şi operatorie.

(PG – pentru medici endoscopişti, anesteziologi-reanimatologi,ftiziopulmonologi )

(Cu instruire prin simulare la Centrul Universitar de Simulare în Instruirea Medicală (+8 credite))

05.10-20.10

75

+ 8 credite CUSIM

5

1

12.

Actualităţi în endoscopia diagnostică, curativă şi operatorie a tractului digestiv şi sistemului biliopancreatic.

(PT – pentru medici gastroenterologi, endoscopiști)

(Cu instruire prin simulare la Centrul Universitar de Simulare în Instruirea Medicală (+8 credite))

05.10-14.10

50

+ 8 credite CUSIM

5

1

13.

Chirurgia endo-laparoscopică în patologia esofago-gastrică.

(PT – pentru medici chirurgi)

curs intensiv – 10 ore în zi

(Cu instruire prin simulare la Centrul Universitar de Simulare în Instruirea Medicală (+8 credite))

05.10-10.10

50

+ 8 credite CUSIM

5

1

14

Endoscopie diagnostică, curativă şi operatorie a TD.

(PT – pentru medici endoscopişti)

(Cu instruire prin simulare la Centrul Universitar de Simulare în Instruirea Medicală (+8 credite))

02.11-20.11

100

+ 8 credite CUSIM

5

1

15

Bazele chirurgiei laparoscopice.

(PG – pentru medici chirurgi şi ginecologi -

Curs pentru obținerea competenței în activitate)

(Cu instruire prin simulare la Centrul Universitar de Simulare în Instruirea Medicală (+8 credite))

23.11-22.12

156

+ 16 credite CUSIM

5

1

Total :

1499

+ 144

credite CUSIM

75

15

4. CATEDRA ORTOPEDIE ŞI TRAUMATOLOGIE

(şef catedră dr. hab., profesor N. Caproş,

şef studii dr. hab., profesor N. Erhan, tel. 022 20-53-32)

1.

Tratamentul contemporan al bolnavilor cu fracturi deschise şi leziuni prin arma de foc.

(PT – pentru ortopezi-traumatologi, chirurgi)

12.01-30.01

100

5

1

2.

Aspectul contemporan al patogeniei şi tratamentului combustiilor.

(PT – pentru ortopezi-traumatologi, chirurgi)

26.01-13.02

100

5

1

3.

Probleme actuale ale ortopediei membrului toracic si coloanei vertebrale.

(PT – pentru ortopezi-traumatologi, chirurgi)

02.02-17.02

75

5

1

4.

Probleme actuale ale ortopediei membrului pelvin si bazinului.

(PT – pentru ortopezi-traumatologi, chirurgi)

23.02-13.03

100

5

1

5.

Particularităţile ortopediei-traumatologiei ambulatorii.

(PT – pentru ortopezi-traumatologi, chirurgi)

23.03-01.04

50

5

1

6.

Tratamentul contemporan al bolnavilor cu leziuni osteo-articulare a membrului toracic şi coloanei vertebrale.

(PT – pentru ortopezi-traumatologi, chirurgi)

11.05-26.05

75

5

1

7.

Tratamentul contemporan al bolnavilor cu leziuni osteo-articulare membrului pelvin şi bazinului.

(PT – pentru ortopezi-traumatologi, chirurgi)

01.06-19.06

100

5

1

8.

Maladii degenerativ-distrofice a locomotorului - principii actuale diagnostic-curative.

(PT – pentru ortopezi-traumatologi, chirurgi)

15.06-24.06

50

5

1

9.

Tratamentul polifracturilor locomotorului.

(PT – pentru ortopezi-traumatologi, chirurgi)

07.09-25.09

100

5

1

10

Traumatismele mоnii și plastiile tegumentare .

(PT – pentru ortopezi-traumatologi, chirurgi)

21.09-30.09

50

5

1

11

Aspectul contemporan al patogeniei şi tratamentului combustiilor.

(PT – pentru ortopezi-traumatologi, chirurgi)

28.09-16.10

100

5

1

12

Artroplastia în tratamentul fracturilor şi afecţiunilor locomotorului.

(PT – pentru ortopezi-traumatologi, chirurgi)

05.10-14.10

50

5

1

13

Maladiile şi leziunile piciorului.

(PT – pentru ortopezi-traumatologi, chirurgi)

19.10-03.11

75

5

1

14

Diagnosticul şi tratamentul maladiilor şi leziunilor coloanei vertebrale.

(PT – pentru ortopezi-traumatologi, chirurgi)

26.10-13.11

100

5

1

15

Artroscopia articulaţiilor mari.

(PT – pentru ortopezi-traumatologi, chirurgi)

26.10.04.11

50

5

1

16

Principii de osteosinteză minimal-invazivă în ortopedie-traumatologie.

(PT – pentru ortopezi-traumatologi, chirurgi)

16.11-01.12

75

5

1

Total:

1250

80

16

5. CATEDRA CHIRURGIE, ORTOPEDIE

ŞI ANESTEZIOLOGIE PEDIATRICĂ

(şef catedră academician dr. hab., profesor E. Gudumac, tel. 022 52-37-05;

şef studii dr. m., conf. Iu. Nepaliuc, tel. 022 52-72-36)

1.

Particularităţile anesteziei generale la copii.

(PT - pentru medici anesteziologi-pediatri, anesteziologi - reanimatologi)

12.01-30.01

100

5

1

2.

Chirurgia septică pediatrică.

(PT - pentru chirurgi-pediatri, chirurgi generalişti)

12.01-30.01

100

5

1

3.

Actualităţi în traumatologia pediatrică.

(PT- pentru medici –ortopezi, traumatologi cu vechime în lucru până la 5 ani)

12.01-30.01

100

5

1

4.

Urgenţele chirurgicale pediatrice.

( PT - pentru chirurgi-pediatri, chirurgi generalişti cu vechime în lucru până la 10 ani și mai mult)

09.03-27.03

100

5

1

5.

Terapia intensivă a copilului critic.

(PT - pentru medici anesteziologi-pediatri, anesteziologi - reanimatologi, pediatri)

09.03-24.03

75

5

1

6.

Ortopedie pediatrică la policlinică.

(PT - pentru medici –ortopezi, traumatologi cu vechime în lucru până la 10 ani)

09.03-24.03

75

5

1

7.

Actualităţi оn urologia pediatrică.

(PT - pentru urologi pediatri, urologi, chirurgi pediatri, nefrologi)

11.05-26.05

75

5

1

8.

Particularităţile anesteziei generale la copii.

(PT- pentru medici anesteziologi-pediatri, anesteziologi - reanimatologi)

18.05-05.06

100

5

1

9.

Urgenţele chirurgicale pediatrice.

(PT- chirurgi-pediatri, chirurgi generalişti)

05.10-23.10

100

5

1

10.

Aspecte contemporane ale asistenței anesteziologice pediatrice.

(PT - pentru anesteziologi - reanimatologi)

05.10-23.10

100

5

1

11.

Actualităţi în chirurgia pediatrica.

(PT-pentru med.chirurgi-pediatri,chirurgi gener.)

16.11-04.12

100

5

1

12.

Traumatologie şi ortopedie pediatrica.

(PT - pentru şefi secţii)

16.11-04.12

100

5

1

13.

Situaţii critice în ATI pediatrică.

(PT - pentru anesteziologi - reanimatologi)

07.12-22.12

75

5

1

14.

Chirurgia generală pediatrică.

(PT–pentru med. chirurgi-pediatri,chirurgi gener.)

07.12-22.12

75

5

1

Total :

1275

70

14

6. CATEDRA NEUROCHIRURGIE

(şef catedră dr. hab., profesor G. Zapuhlih, tel. 022 72-53-47;

şef studii dr. m., conf. Ig. Gherman, tel. 022 20-55-14)

1

Stări de urgenţă şi actualităţi în neurochirurgie.

(PT –pentru medici neurochirurgi,neurologi)

26.01-10.02

75

5

1

2

Tumorile sistemului nervos central şi periferic.

(PT –pentru medici neurochirurgi)

16.03-03.04

100

5

1

3

Traumatismele craniocerebrale, complicaţiile şi consecinţele lor.

(PT –pentru medici neurochirurgi, neurologi, ORL, traumatologi)

21.09-09.10

100

5

1

4

Traumatismele vertebromedulare şi nervilor periferici. Tratamentul în consecinţele TVM.

(PT –pentru medici neurochirurgi neurologi, traumatologi)

16.11-12.12

75

5

1

Total :

350

20

4

7. CATEDRA ANESTEZIOLOGIE ŞI REANIMATOLOGIE nr.2

(şef catedră dr. hab., profesor V.Cojocaru, tel. 022 20-55-46;

şef studii dr. m., conf. Gh. Cazacu, tel. 022 49-55-96)

1

Terapia intensivă în patologia inflamatorie severă.

(PT- pentru medici anestezişti)

12.01-30.01

100

15

3

2

Riscuri şi erori în anestezie.

(PT- pentru medici anestezişti)

02.02-20.02

100

10

2

3

Anestezia în chirurgia ambulatorie şi extraspitalicească.

(PT- pentru medici anestezişti)

23.02-13.03

100

10

2

4

Stări patologice critice, însoţite de disfuncţie-insuficienţe poliorganice.

(PT - pentru anestezişti, chirurgi, traumatologi, ginecologi)

16.03-03.04

100

10

2

5

Terapia intensivă în sepsis.

(PT- pentru medici - anestezişti)

04.05-13.05

50

10

2

6

Terapia intensivă în intoxicaţiile acute exogene.

(PT- pentru medici – anestezişti, toxicologi)

18.05.05.06

100

10

2

7

Riscul anestezic şi evaluarea perioperatorie în diverse domenii ale chirurgiei.

(PT- pentru medici anestezişti)

08.06-26.06

100

10

2

8

Dereglările homeostaziei la bolnavul critic şi corecţia lor.

(PT- pentru medici anestezişti)

07.09-25.09

100

10

2

9.

Monitoringul şi securitatea pacientului în anestezie-terapie intensivă.

(PT – pentru medici anesteziști)

05.10-23.10

100

10

2

10

Aspectele metodologice şi aplicative ale anesteziei contemporane.

(PT– pentru medici anestezişti)

02.11-20.11

100

10

2

11

Evaluarea perioperatorie şi metodele contemporane de anestezie în obstetrică şi ginecologie.

(PT–pentru medici anestezişti )

30.11-18.12

100

15

3

Total :

1963

120

24

8. CATEDRA HEMATOLOGIE, ONCOLOGIE ŞI TERAPIE DE CAMPANIE

(şef catedră MC AŞM, dr. hab., profesor I. Mereuță, tel. 022 72-55-70,

şef studii dr. m. V.Martalog, tel. 022 20-51-69)

Compartimentul Oncologie

1.

Diagnosticul tumorilor maligne.

(PT - pentru medici oncologi)

26.01-13.02

100

5

1

2.

Diagnosticul şi tratamentul tumorilor sferei ORL.

(PT - pentru medici ORL, oncologi)

02.02-20.02

100

5

1

3.

Reabilitarea şi tratamentul paliativ în oncologie.

(PT - pentru medici de familie, oncologi)

09.02-18.02

50

5

1

4.

Cancerul bronhopulmonar. Diagnosticul şi tratamentul.

(PT - pentru medici oncologi,chirurgi toracici, ftiziopneumologi, internişti, medici de familie, chimioterapeuți, radioterapeuți )

09.03-27.03

100

5

1

5.

Actualităţi în diagnosticul clinico-morfologic şi conduita pacienţilor cu stări precanceroase ale colului uterin.

(PT - pentru medici ginecologi, medici de familie, medici citologi)

09.03-27.03

100

5

1

6.

Diagnosticul şi tratamentul tumorilor pielii şi ţesuturilor moi.

(PT - pentru medici de familie, dermatologi, oncologi)

16.03-03.04

100

5

1

7.

Metode moderne de diagnostic şi tratament în oncourologie.

(PT - pentru medici oncologi, urologi, ginecologi şi medici de familie)

23.03-10.04

100

5

1

8.

Actualităţi in diagnosticul şi tratamentul cancerului mamar.

(PT - pentru medici oncologi, ginecologi şi medici de familie)

30.03-08.04

50

5

1

9.

Actualități în diagnosticul și tratamentul tumorilor oaselor.

(PT - pentru medici oncolog, traumatologii)

07.09-25.09

100

5

1

10.

Metode moderne de tratament în oncologie.

(PT - pentru medici oncologi)

14.09-02.10

100

5

1

11.

Diagnosticul precoce şi tratamentul cancerului organelor genitale feminine.

(PT - pentru medici oncologi, ginecologi)

21.09-09.10

100

5

1

12.

Actualități în diagnosticul și tratamentul tumorilor la copii.

(PT - pentru medici de familie, pediatri, oncologi)

21.09-09.10

100

5

1

13.

Managementul în oncologie.

(PT - pentru medici oncologi, șefi secții, șefi policlinici, medici șefi și medici șefi-adjunct)

09.11-18.11

50

5

1

Total:

1150

65

13

Compartimentul Hematologie şi Transfuziologie

(şef studii dr. m., conf. Elena Oleinicova. tel. 022 72-56-14; 022 20-55-32)

1.

Probleme actuale în hematologie.

(PT – pentru hematologi)

02.02-20.02

100

5

1

2.

Actualităţi în transfuziologie.

(PT – pentru transfuziologi)

02.03-20.03

100

5

1

3.

Diagnosticul diferenţial al anemiilor.

(PT – pentru medici internişti şi medici de familie)

16.03-31.03

75

5

1

4.

Diagnosticul diferenţial al limfadenopatiilor şi splenomegaliilor.

(PT – pentru medici de familie şi pediatri)

curs intensiv(10 ore pe zi)

18.05-22.05

50

5

1

5.

Diagnosticul diferenţial al anemiilor.

(PT – pentru medici internişti şi medici de familie)

07.09-22.09

75

5

1

6.

Actualităţi în transfuziologie.

(PT – pentru transfuziologi)

05.10-23.10

100

5

1

7.

Diagnosticul diferenţial al anemiilor.

(PT – pentru medici internişti şi medici de familie)

09.11-24.11

75

5

1

8.

Diagnosticul diferenţial al leucemiilor acute și cronice)

(PT – pentru medici internişti şi medici de familie)

07.12-22.12

75

5

1

Total:

650

40

8

9. CATEDRA UROLOGIE ŞI NEFROLOGIE CHIRURGICALĂ

(şef catedră dr. hab., profesor A.Tănase, tel. 022 40-35-22;

şef curs dr. m., conf. I. Dumbrăveanu, tel. 022 40-36-89)

1.

Probleme actuale în Urologia Urgentă.

(PT- pentru medicii urologi, chirurgi)

19.01-03.02

75

5

1

2.

Actualităţi în urologia clinică.

(Partea I: Infecţiile urinare, anomaliile urogenitale, andrologia)

(PT- pentru medicii urologi)

09.02-27.02

100

5

1

3.

Probleme actuale în nefrologia chirurgicală.

(PT – pentru şefi de secţie şi medici din secţiile de nefrologie, urologie, hemodializă şi transplant renal, reanimare, terapie intensivă, toxicologie, pediatrie, boli Interne şi din cadrul serviciului policlinic)

09.03-27.03

100

5

1

4.

Diagnosticul şi tratamentul disfuncţiei erectile.

(PT - pentru medicii urologi, andrologi, sexopatologi, endocrinologi)

23.03-07.04

75

5

1

5.

Actualităţi în Urologia Clinică.

(Partea II: Tumorile urogenitale, urolitiaza, IRA şi IRC)

(PT - pentru medicii urologi)

27.04-18.05

100

5

1

6.

Infecţiile tractului urinar.

(PT - pentru medicii urologi, andrologi, oncologi, chirurgi)

25.05-09.06

75

5

1

7.

Actualităţi în terapia de substituţie în Insuficienţa Renală Acută şi Cronică.

(PT - pentru medici din secţii de dializă, terapie intensivă, reanimare, medici nefrologi şi urologi)

05.10-20.10

75

5

1

8.

Noţiuni de sexologie.

(PT – pentru medicii urologi, andrologi,, sexopatologi, medici de familie)

26.10-04.11

50

5

1

9.

Endourologia.

(PT - pentru medicii urologi cu stagiu de cel puţin 5 ani)

09.11-27.11

100

5

1

10

Urolitiaza.

(PT- pentru medicii urologi, nefrologi)

07.12-22.12

75

5

1

Total :

825

50

10

10. CURSUL OTORINOLARINGOLOGIE ÎN COMPONENŢA

CATEDREI OTORINOLARINGOLOGIE

(şef catedră academician, dr. hab., profesor I. Ababii;

şef curs dr. hab., profesor A. Sandu, tel. 022 44-51-60)

1.

Probleme actuale în ORL

(PT – pentru medici ORL)

12.01-30.01

100

5

1

2.

Urgenţe ORL.

(PT – pentru medici ORL)

09.02-18.02

50

5

1

3.

Probleme actuale în ORL

(PT – pentru medici ORL)

02.03-20.03

100

5

1

4.

Patologia urechii şi principiile de tratament.

(PT – pentru medici ORL)

23.03-07.04

75

5

1

5.

Probleme actuale în ORL.

(PT – pentru medici ORL)

11.05-29.05

100

5

1

6.

Probleme actuale în ORL.

(PT – pentru medici ORL)

07.09-25.09

100

5

1

7.

Urgenţe ORL.

(PT – pentru medici ORL)

05.10-14.10

50

5

1

8.

Patologia urechii şi principiile de tratament.

(PT – pentru medici ORL)

19.10-03.11

75

5

1

9.

Probleme actuale în ORL.

(PT – pentru medici ORL)

16.11-04.12

100

5

1

10

Urgenţe ORL.

(PT – pentru medici ORL)

07.12-16.12

50

5

1

Total :

800

50

10

11. CATEDRA OFTALMOLOGIE

(şef catedră dr. hab., profesor E. Bendelic, tel. 022 20-55-27;

şef studii dr. hab., profesor V. Cuşnir, tel. 022 44