29
Розробка уроку — практичної роботи Коханівська В.В. учитель інформатики, категорія перша Тема: Розробка презентацій з елементами анімації, відеокліпами, звуковими ефектами та мовним супроводом Мета: Ознайомити учнів з поняттям презентації, анімації, типами та їх призначення; сформувати поняття мультимедійних даних. Учень пояснює: призначення й можливості LibrOffice Impress; призначення основних пунктів меню; призначення панелей інструментів; що таке презентація; вимоги змісту презентації. Учень вміє: створювати презентації різними способами; вставляти новий слайд; застосувати заголовки, основний текст, графічні об'єкти; вилучати слайд; застосовувати різні режими перегляду слайдів; застосовувати анімаційні ефекти; вставляти звукові ефекти та відеокліпи. Обладнання: комп’ютери з встановленими ОС та LibrOffice Impress, інструкція ПР" Розробка презентацій з елементами анімації, відеокліпами, звуковими ефектами та мовним супроводом ", файли-додатки для ПР. Структура уроку 1. Організаційний момент. 2. Актуалізація опорних знань. 3. Вивчення нового матеріалу. 4. Інструктаж з ТБ. 5. Закріплення вивченого матеріалу. 6. Підбиття підсумків уроку. 7. Домашнє завдання. Хід уроку 1. Організаційний момент Вітання з класом. Перевірка присутності і готовності учнів до уроку. Перевірка виконання домашнього завдання. 2. Актуалізація опорних знань

 · Web viewПрезентація (від англ. «рrеsепtаtіоп» – подання, вистава) – це набір картинок-слайдів на певну

  • Upload
    others

  • View
    8

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1:  · Web viewПрезентація (від англ. «рrеsепtаtіоп» – подання, вистава) – це набір картинок-слайдів на певну

Розробка уроку — практичної роботиКоханівська В.В.

учитель інформатики, категорія перша

Тема: Розробка презентацій з елементами анімації, відеокліпами, звуковими ефектами та мовним супроводомМета: Ознайомити учнів з поняттям презентації, анімації, типами та їх призначення; сформувати поняття мультимедійних даних.

Учень пояснює: призначення й можливості LibrOffice Impress; призначення основних пунктів меню; призначення панелей інструментів; що таке презентація; вимоги змісту презентації.Учень вміє: створювати презентації різними способами; вставляти новий слайд; застосувати заголовки, основний текст, графічні об'єкти; вилучати слайд; застосовувати різні режими перегляду слайдів; застосовувати анімаційні ефекти; вставляти звукові ефекти та відеокліпи.Обладнання: комп’ютери з встановленими ОС та LibrOffice Impress, інструкція ПР"

Розробка презентацій з елементами анімації, відеокліпами, звуковими ефектами та мовним супроводом ", файли-додатки для ПР.

Структура уроку1. Організаційний момент.2. Актуалізація опорних знань.3. Вивчення нового матеріалу.4. Інструктаж з ТБ.5. Закріплення вивченого матеріалу.6. Підбиття підсумків уроку.7. Домашнє завдання.Хід уроку

1. Організаційний моментВітання з класом. Перевірка присутності і готовності учнів до уроку. Перевірка виконання домашнього завдання.2. Актуалізація опорних знань

Page 2:  · Web viewПрезентація (від англ. «рrеsепtаtіоп» – подання, вистава) – це набір картинок-слайдів на певну

Назвати елементи програмного вікна LibrеOffice Impress

Основні складові головного вікна. Їх призначення: 1) Рядок меню. Містить команди головного меню («Файл», «Зміни», «Перегляд»

тощо), за допомогою яких здійснюється робота з презентацією.2) Панель інструментів. Це набір піктографічних (тобто представлених у вигляді

картинок) кнопок (команд) для роботи з презентацією. 3) Смуги прокрутки. Використовуються для переміщення по презентації. 4) Панель слайдів. Використовується для вибору необхідного слайду, їх

переміщення тощо. 5) Область поточного слайду. Це поле, в якому здійснюється робота з поточним

слайдом (введення тексту, малювання, додавання графіки). 6) Панель задач. Містить список типових задач для роботи зі слайдами (вибір макету

презентації, фону, додавання візуальних ефектів). 7) Панель малювання. Містить інструменти (піктограми) для роботи з графікою на

слайді.

3. Вивчення нового матеріалу

ПРИЗНАЧЕННЯ, ФУНКЦІЇ Й ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ПРЕЗЕНТАЦІЙ

Презентація (від англ. «рrеsепtаtіоп» – подання, вистава) – це набір картинок-слайдів на певну тему, які зберігаються у файлі спеціального формату. На кожному слайді можна вміщувати довільну текстову, графічну, відеоінформацію, анімацію, стереозвук, як синтезований, так і записаний із мікрофона.

Page 3:  · Web viewПрезентація (від англ. «рrеsепtаtіоп» – подання, вистава) – це набір картинок-слайдів на певну

Презентації легко створювати за допомогою програми Open Office.org Impress.

Презентації можна демонструвати по-різному:• на кожному комп'ютері в комп'ютерному класі,• на кіноекрані за допомогою мультимедійного проектора,• на телеекрані великого формату.

За структурою презентації поділяють на лінійні та розгалужені.

Презентації лінійної структури створюються для послідовного викладання матеріалу з використанням мультимедійних засобів. Вони мають містити лише головні положення повідомлення, які допомагають усвідомити його зміст, та ілюстрації.

Презентації, які можна використовувати під час узагальнення й систематизації знань та для визначення рівня навчальних досягнень учнів, завдяки гіпертекстовим посиланням найчастіше мають розгалужену структуру. Працюючи з ними за своїм робочим місцем, учень має змогу опрацьовувати запропонований матеріал з урахуванням індивідуальних здібностей.

Під час створення презентацій бажано врахувати вимоги до змісту презентації.

ДОДАТКОВІ ВИМОГИ ДО ЗМІСТУ ПРЕЗЕНТАЦІЇ

1. Кожен слайд має відображати одну думку.2. Текст має складатися з коротких слів та простих речень.3. Рядок має містити 6—8 слів.4. Всього на слайді має бути 6—8 рядків.5. Загальна кількість слів не повинна перевищувати 50.6. Дієслова мають бути в одній часовій формі.7. Заголовки мають привертати увагу аудиторії та узагальнювати основні

положення слайду.8. У заголовках мають бути і великі, і малі літери.9. Слайди мають бути не надто яскравими – зайві прикраси лише створюють

бар'єр на шляху ефективної передачі інформації.10. Кількість блоків інформації під час відображення статистичних даних на

одному слайді має бути не більше чотирьох.11. Підписи до ілюстрації розміщуються під нею, а не над нею.

Усі слайди презентації мають бути витримані в одному стилі.

СТВОРЕННЯ ПРЕЗЕНТАЦІЇ

Page 4:  · Web viewПрезентація (від англ. «рrеsепtаtіоп» – подання, вистава) – це набір картинок-слайдів на певну

Після завантаження Open Office Impress з'являється меню, за допомогою якого ми можемо створити презентацію: Файл/Помічник/Презентація

Page 5:  · Web viewПрезентація (від англ. «рrеsепtаtіоп» – подання, вистава) – це набір картинок-слайдів на певну

Найчастіше створюють презентацію з чистої сторінки, вибравши Порожня презентація. Для першого слайда доцільно вибрати макет Заголовок слайда. Можна вибрати порожній слайд, а потім вміщувати в нього потрібні елементи.

Page 6:  · Web viewПрезентація (від англ. «рrеsепtаtіоп» – подання, вистава) – це набір картинок-слайдів на певну

Другий режим Файл / Помічник / З шаблону. Це готовий шаблон, який необхідно заповнити певним чином, додавши (за потреби) слайди з графікою чи діаграмами.

Page 7:  · Web viewПрезентація (від англ. «рrеsепtаtіоп» – подання, вистава) – це набір картинок-слайдів на певну
Page 8:  · Web viewПрезентація (від англ. «рrеsепtаtіоп» – подання, вистава) – це набір картинок-слайдів на певну
Page 9:  · Web viewПрезентація (від англ. «рrеsепtаtіоп» – подання, вистава) – це набір картинок-слайдів на певну

Третій режим Відкрити існуючу презентацію можна двома способами:Перший спосіб:

Page 10:  · Web viewПрезентація (від англ. «рrеsепtаtіоп» – подання, вистава) – це набір картинок-слайдів на певну

Другий спосіб за допомогою Файл/Помічник/Презентація:

Перед створенням презентації бажано: Визначити тему та призначення презентації Створити схему (сценарій) презентації

Page 11:  · Web viewПрезентація (від англ. «рrеsепtаtіоп» – подання, вистава) – це набір картинок-слайдів на певну

Спланувати зміст усіх слайдів, їх стиль.

ЕЛЕМЕНТИ СЛАЙДОВОЇ ПРЕЗЕНТАЦІЇОсновними елементами слайдової презентації є слайди, замітки та заголовки.

На кожному слайді можна вмістити такі елементи: заголовки, основний текст, графічні об’єкти (рисунки з бібліотеки ClipArt Gallery чи прочитані з файла, автофігури, об’єкти t, таблиці, діаграми) елементи мультимедіа (відеокліпи, звукові кліпи з файлів чи дикторські тексти), дату, час, текст колонтитула, номер слайда, кнопки керування процесом демонстрації.

Page 12:  · Web viewПрезентація (від англ. «рrеsепtаtіоп» – подання, вистава) – це набір картинок-слайдів на певну
Page 13:  · Web viewПрезентація (від англ. «рrеsепtаtіоп» – подання, вистава) – це набір картинок-слайдів на певну
Page 14:  · Web viewПрезентація (від англ. «рrеsепtаtіоп» – подання, вистава) – це набір картинок-слайдів на певну

Для вставки нового слайда до презентації необхідно виконати таку послідовність дій: Вставка/ Слайд. Застосувати до цього слайду потрібний макет.Форматуючи слайд, можна змінити кольорову гаму оформлення чи вибрати оформлення фону.

Page 15:  · Web viewПрезентація (від англ. «рrеsепtаtіоп» – подання, вистава) – це набір картинок-слайдів на певну
Page 16:  · Web viewПрезентація (від англ. «рrеsепtаtіоп» – подання, вистава) – це набір картинок-слайдів на певну

Щоб змінити кольорову гаму оформлення слайда, необхідно виконати такі дії: Формат/ Дизайн слайда/ Завантаження

Page 17:  · Web viewПрезентація (від англ. «рrеsепtаtіоп» – подання, вистава) – це набір картинок-слайдів на певну

Щоб вставити графічний об’єкт , необхідно виконати такі дії: Вставка/ Зображення/ З файлу вибрати необхідний тип графічного об’єкта.

Другий спосіб Стандартні:

Page 18:  · Web viewПрезентація (від англ. «рrеsепtаtіоп» – подання, вистава) – це набір картинок-слайдів на певну

Вставлений малюнок можна вилучати, переміщувати по слайду, змінювати його розмір.

Для того, щоб вилучити об’єкт, необхідно:- виділити його (вказати на нього курсором і натиснути ліву кнопку миші),- натиснути клавішу Delete.

Щоб змінити розміри виділеного об’єкта, необхідно: курсор миші встановити на один із маркерів, натиснути ліву кнопку миші і методом перетягування зменшити (чи збільшити) об’єкт.

РЕЖИМИ ПЕРЕГЛЯДУ ПРЕЗЕНТАЦІЇУ Open Office.org Impress є кілька режимів перегляду слайдів презентації:1. В режимі Звичайний виконуються переважно всі операції2. Режим Сортувальник слайдів призначений для роботи з презентацією загалом, а

не з окремими слайдами. У ньому зручно змінювати порядок розміщення слайдів, переміщенням їх за допомогою миші, підключати різноманітні ефекти при переході від слайда до слайда чи при заповненні слайда об’єктами. Все це можна виконати і в режимі

Page 19:  · Web viewПрезентація (від англ. «рrеsепtаtіоп» – подання, вистава) – це набір картинок-слайдів на певну

Звичайний.

3. У режимі Показ на екран виводять лише слайди підготовленої презентації і кнопки виклику контекстного меню керуванням презентацією. Контекстне меню можна також викликати, натиснувши праву кнопку миші у будь-якому місці слайда

Page 20:  · Web viewПрезентація (від англ. «рrеsепtаtіоп» – подання, вистава) – це набір картинок-слайдів на певну

АНІМАЦІЙНІ ЕФЕКТИПід анімацією в Open Office.org Impress мають на увазі рух або видозміну об’єктів на

екрані. Застосування анімаційних ефектів надає презентації динамічності, а також дає змогу підкреслити деякі ключові моменти її змісту.

Анімаційні ефекти можуть супроводжувати: зміну слайдів, появу та відображення об’єктів слайда.Ефект при переході до наступного слайда можна встановити так: Показ / Зміна

слайдів на панелі справа вибрати потрібний ефект. Ефект можна застосувати лише до

Page 21:  · Web viewПрезентація (від англ. «рrеsепtаtіоп» – подання, вистава) – це набір картинок-слайдів на певну

одного або до всіх слайдів.

АНІМАЦІЯ ОБ’ЄКТІВ СЛАЙДАДо будь-якого об’єкта слайда (тексту, рисунків, таблиць тощо) можна застосувати

анімаційний ефект.Перш ніж застосовувати ефекти, необхідно визначити, які об’єкти будуть анімовані,

в якому порядку вони з’являтимуться під час демонстрації, який саме анімаційний ефект буде застосований після їхньої появи на екрані, з якою метою і скільки він триватиме.Щоб встановити порядок появи об’єктів на екрані, треба виконати такі дії Контексне меню/ Ефекти. Вибрати порядок появи об’єктів на екрані. На панелі Ефекти потрібно вказати, яким чином буде здійснено анімацію: після натискання на кнопку миші (Дія при клацанні мишею) чи автоматично (автоматично) через вказаний проміжок часу.

Page 22:  · Web viewПрезентація (від англ. «рrеsепtаtіоп» – подання, вистава) – це набір картинок-слайдів на певну
Page 23:  · Web viewПрезентація (від англ. «рrеsепtаtіоп» – подання, вистава) – це набір картинок-слайдів на певну
Page 24:  · Web viewПрезентація (від англ. «рrеsепtаtіоп» – подання, вистава) – це набір картинок-слайдів на певну

Open Office.org Impress дає змогу налаштувати анімаційні ефекти появи тексту по літерах, словах, абзацах.

ВСТАВКА ЗВУКОВИХЕФЕКТІВЗвукові ефекти, такі як запис музики і мовного супроводу, допоможуть презентації

вийти на якісно високий рівень. Звукові файли можуть мати такі формати: wav або midi.для того щоб додати звук, можна:

Page 25:  · Web viewПрезентація (від англ. «рrеsепtаtіоп» – подання, вистава) – це набір картинок-слайдів на певну

якщо файл звуку є на диску, то Вставка/ Відео та звук вказати шлях до такого файлe з діалогового вікна Вставка звука;

Можна вибрати і звуковий ефект (стандартний, записаний із мікрофона тощо), в супроводі якого об’єкт з’являтиметься на екрані. Щоб записати мовний супровід потрібно записати звук стандартними програмами звукозапису і вставити за допомогою Засоби/

Page 26:  · Web viewПрезентація (від англ. «рrеsепtаtіоп» – подання, вистава) – це набір картинок-слайдів на певну

Медіа програвач. Вибрати потрібний файл і натиснути Застосувати.

ВСТАВКА ВІДЕОКЛІПІВДо будь-якого слайда можна вставити один або декілька відео кліпів. для цього

треба перейти на потрібний слайд, а потім виконати команди:

Page 27:  · Web viewПрезентація (від англ. «рrеsепtаtіоп» – подання, вистава) – це набір картинок-слайдів на певну

якщо треба вставити фільм із наявного файлу на диску, виберіть Вставка/ Відео та звук (більшість таких файлів мають розширення avi). Відкрийте потрібний диск, папки, та знайдіть файл, щоб настроїти показ відео кліпу, виділіть об’єкт відео на слайді, виберіть Показ/Своя анімація/ Додати для зміни способу відтворення.

Page 28:  · Web viewПрезентація (від англ. «рrеsепtаtіоп» – подання, вистава) – це набір картинок-слайдів на певну

4. Інструктаж з ТБ

5. Закріплення вивченого матеріалу

Практична робота №

Розробка презентацій з елементами анімації, відеокліпами, звуковими ефектами

та мовним супроводом

Мета: сформувати навички додавання анімаційних ефектів до об’єктів слайда та

відеокліпів, звукових ефектів, мовного супроводу.

Хід роботи

1. Створіть презентацію на тему "Пісні Марусі Чурай". При створені презентації

користуйтеся даним планом та файлами-додатками для ПР. Заголовки слайдів придумайте

самостійно.

1.1 Легенда про Марусю Чурай. Слайд повинен містити легенду про Марусю Чурай

(відео або текст на вибір).

Page 29:  · Web viewПрезентація (від англ. «рrеsепtаtіоп» – подання, вистава) – це набір картинок-слайдів на певну

1.2 Теорія літератури. Дати визначення термінів: народна пісня, авторська пісня,

постійні епітети.

1.3 Репродукції картин з теми козацтва. Слайд повинен містити музичний супровід

"Засвіт встали козаченьки..."., або кілька куплетів пісні. (Картини козацтва з'являються на

слайді одна за одною).

1.4 Ілюстрації з пейзажами України. Слайд повинен містити музичний запис

пісні"Віють вітри, віють буйні...", або кілька куплетів пісні. . (Ілюстрації з пейзажами

України з'являються на слайді одна за одною).

1.5 Репродукція В. Маковського "Українська дівчина". Слайд повинен містити

відеокліп "Ой не ходи Грицю...".

1.6 Надрукувати прислів'я:

Добра слава про обдаровану людину живе у віках.

Поет - активний творець духовності.

Слайд повинен містити мовний супровід прислів'їв та фото Марусі Чурай, фото

повинні з'являтися одна за одною.

Файли-додатки до ПР.

2. Перегляньте презентацію та збережіть

6. Підбиття підсумків урокуВиставлення оцінок.

7. Домашнє завданняВивчити як створювати презентації з елементами анімації, відеокліпами, звуковими ефектами та мовним супроводом.