2

Click here to load reader

file · Web viewBeszédtechnikai gyakorlatokA beszéd az emberi*ség nagy ajándéka. A környezet ösz*tön*zése, aktív közreműködése nélkül azonban a gyermek

  • Upload
    vudan

  • View
    214

  • Download
    2

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: file · Web viewBeszédtechnikai gyakorlatokA beszéd az emberi*ség nagy ajándéka. A környezet ösz*tön*zése, aktív közreműködése nélkül azonban a gyermek

Beszédtechnikai gyakorlatok

A beszéd az emberi*ség nagy ajándéka. A környezet ösz*tön*zése, aktív közreműködése nélkül azonban a gyermek sohasem tanulná meg az anya*nyelvét. A beszédkészség és az önbizalom szorosan összefügg. A beszédtanulás összetett tevékenység, ezért sok időre és türelemre van szükség.

A hangképzésben 100 különböző izom vesz részt, melyek beszéd közben az agy irányításával egyszerre működnek. Ha a beszéd létrehozásához szüksé*ges izmok nem elég erősek, ha nem sikerül őket megfelelően koordinálni, vagy valamely szerv* sérül, akkor beszéd- vagy hangképzési zavar keletkezik. A szervek fejlődését nem befolyásolhatjuk, de az* izmokat erősíthetjük, az érzékelést fej*leszt*hetjük. Lássunk né*hány* ezzel kap*cso*latos egyszerű, szó*ra*koztató játékot:

Ropi ropogtatás

Kérjük meg gyermekünket, hogy a kezeit hátra téve ropogtasson el egy ropit úgy, hogy száját ügyesen mozgatva húzza mindig beljebb a következő falatot.

Szívószállal daruzás

Helyezzünk egy kis tálkába pattogatott kukoricát, majd kérjük meg gyerme*künket, hogy egy szívószál segítségé*vel, kezei használata nélkül rakosgassa át a szemeket egy másik tálkába. (Addig tapad a kukorica a szívószál végéhez, amíg a folyamatos szívást be nem fejezi.)*

Gyertya lobogtatás

Gyújtsunk meg 1 gyertyát és helyezzük gyermekünktől körülbelül 20 cm távolságba, majd kérjük meg őt arra, hogy a kifújt levegő erősségét szabályozva lobogtassa a lángot. Lássuk, hányszor sikerül!

Ne feledkezzünk meg arról sem, hogy a rágás már önmagában is erősíti a szájizmokat! Ne vágjuk le a kenyér héját, ne reszeljük le az almát, ne pépesítsük feleslegesen gyermekünk ételeit! A beszédfejlődés szempontjából kiemelt jelentősége van a hallásnak. A jó hallás nem csak a megértésnek, de a helyes beszédnek is alapfeltétele. A következőkben néhány o*lyan játékot ismertetünk, melyek fejleszt*hetik gyermekünk hallási figyelmét:

Radar játék

A gyermek csukott szemmel ül. Valamilyen hangot adó tárggyal körbejárunk, valahol megállunk és megszólaltatjuk a tárgyat. A gyermeknek meg kell mutatnia melyik irányból jön a hang. Ha eltalálta szerepet cserélünk.

Hang memória

Műanyag dobozkákat kettesével töltsünk meg különböző dolgokkal pl. homokkal, vízzel,

Page 2: file · Web viewBeszédtechnikai gyakorlatokA beszéd az emberi*ség nagy ajándéka. A környezet ösz*tön*zése, aktív közreműködése nélkül azonban a gyermek

babszemekkel, gém-kapoccsal, stb. Az ismert memóriajátékhoz hasonlóan itt is meg kell keresni a párokat. Élvezzük az együttjátszást! Váljunk mi is egy kicsit gyermekké, és ne felejtsünk közben a lehető legtöbb pozitív visszajelzést adni gyermekünknek!