??Web viewBilgisayar sisteminin temel kavramları verilerek, işletim sistemi (Windows XP), internet ve ofis uygulama programlarının (MS Word, Excel, Powerpoint

Embed Size (px)

Text of ??Web viewBilgisayar sisteminin temel kavramları verilerek, işletim sistemi (Windows XP), internet...

.SINIF GZ DNEM DERS ERKLER

KODU

DERS ADI

T+U

KRED

AKTS

LT 101

BLG VE LETM TEKNOLOJS

1+1

2

2

Dersin Amac ve erii:

Bilgisayar sisteminin temel kavramlar verilerek, iletim sistemi (Windows XP), internet ve ofis uygulama programlarnn (MS Word, Excel, Powerpoint) temel seviyede kullanm becerileri verilir.

KODU

DERS ADI

T+U

KRED

AKTS

LT 103

KMYADA TEMEL KAVRAMLAR-I

3+1

4

5

Dersin Amac ve erii:

Atom, Molekl ve iyonlar, Kimyasal formller ve denklemler, Atomun elektronik yaps, Periyodik tablo ve elementler, Kimyasal balar, Gazlar, Svlar, Katlar, Molekller aras ekim kuvvetleri, zeltiler ve znrlk, Asit-Baz kavram, zelti hazrlama, znrlk hesaplama, Gazlarn mol arlnn hesaplanmas ve younluk tayini.

KODU

DERS ADI

T+U

KRED

AKTS

LT 105

LABORATUVAR ALET BAKIM VE KULLANIMI

2+1

3

3

Dersin Amac ve erii:

Mikroskobun tantlmas ve uygulanmas, Cam malzemenin tantlmas, Etv, Otoklav, Saf su cihaz, Spektrofotometrenin kullanlmas, Polarimetri, Kolorimetri, Hassas terazi, pH metrenin tantlmas ve kullanlmas.

KODU

DERS ADI

T+U

KRED

AKTS

LT 107

GENEL MKROBYOLOJ

2+2

3

4

Dersin Amac ve erii:

Mikroorganizmalar (bakteri, fitoplazma, virs, viroid, prion, alg, fungus vb.) tantmak, mikrobiyal yaamn nemli zellikleri zerinde temel bilgi vermek ve mikroorganizmalarn yaammzn her alanndaki (olumlu, olumsuz) rollerini anlatmaktr

KODU

DERS ADI

T+U

KRED

AKTS

LT 109

TOPRAK BLGS VE ANALZLER

2+2

3

4

Dersin Amac ve erii:

Topran Tanm ve Oluumu, Topran Genel Yaps, Toprak numunesinin alnmas, Toprak Numunesini Analize Hazrlama, Toprakta Nem Tayin Yntemleri, Toprakta Bnye Tayini, Toprakta pH Tayini, Toprakta Elektriksel letkenlik ve Tuzluluk Tayini, Toprakta Kire Tayini, Toprakta Organik Madde Tayini, Toprakta makro ve mikro elementlerin tayini.

KODU

DERS ADI

T+U

KRED

AKTS

LT 111

LABORATUVAR YNETM

2+0

2

2

Dersin Amac ve erii:

Laboratuvar ynetimi temel kavramlar, laboratuvar ynetim sistemlerinin dokmantasyonu, insan kaynaklar ynetimi, teknik ynetim, kalite kontrol, laboratuvar kayt ve raporlar, GLP, ISO 17025 standard, sistem gelitirme, uygunluk deerlendirme sreleri konularn kapsar.

KODU

DERS ADI

T+U

KRED

AKTS

LT 113

LABORATUVARDA NUMUNE ALMA METOTLARI

2+0

2

2

Dersin Amac ve erii:

Sektrde kullanlan madenlerin fiyat; kalitesi ve ierdii deerli element miktarlarna gre belirlenir. Madenler yeraltndan retildii ekliyle sanayide kullanlmayabilir. Sektrde kullanlabilmesi iin baz gang minerallerinden ayrlmas ve boyuta gre snflandrlmas gerekebilir. Yeni retilen veya stokta bekletilen cevherin kalitesi ve deerli element ieriini belirlemek doru numune alma ile belirlenebilir. Dolaysyla mezunlarmzn numune alma tekniklerini ve snflandrma yntemlerinin retilmesi amalanmaktadr.

KODU

DERS ADI

T+U

KRED

AKTS

MAT 101

GENEL MATEMATK

2+0

2

2

Dersin Amac ve erii:

Matematiin tanm, dier bilimlerle ilikisi, kmeler ve kmelerle ilemler, say sistemi kurma, doal saylar, deiik tabanl saylar, tam saylar, blnebilme kurallar, EKOK ve EBOB kavramlar ve uygulamalar; oran, orant, bileik orant kavramlar ve uygulamalar, reel saylar, sl ve kkl okluklar, problemler trleri, kartezyen arpm, bant, fonksiyon, ilem kavramlar ve bunlarn grafikle gsterimi, denklik ve sralama bantlar, ayrk rtler ve zincirler. Veri toplama, verilerin zetlenmesi, grafikle gsterme, merkezi eilim lleri (ortalama, tepe deer, ortanca), dalm lleri (ranj, mutlak sapma, standart sapma).

KODU

DERS ADI

T+U

KRED

AKTS

AT 101

ATATRK LKELER VE NKILAP TARH-I

2+0

2

2

Dersin Amac ve erii:

Trk Genliini mill, insan, manev ve kltr deerlerinin bilincinde, Yce Atatrkn kurduu Trkiye Cumhuriyetinin birer ferdi olarak, devletine kar grev ve sorumluluklarn bilen, Trk Devletinin lkesi ve milleti ile blnmez bir btn olduuna inanan ve bundan hakl bir gurur duyan, Atatrk lkelerini anlayarak, itenlikle benimseyen, bu inanlardan ald gle memleketine daha yararl olmaya alan kimseler olarak yetitirmek, Modern Trkiyenin dou ve geliim sreci iindeki olaylar, fikirler ve ilkeler.

KODU

DERS ADI

T+U

KRED

AKTS

TRD 101

TRK DL-I

2+0

2

2

Dersin Amac ve erii:

Okunan veya dinlenen bir metnin anlalabilmesi iin gerekli retileri salamak, edeb ve bilimsel metinleri inceleyip not karma becerisini kazandrmak, eitli klasik ve gncel metinlerle szvarlnn gelimesine katkda bulunmak, kitap okuma alkanln kazandrmak, topluluk nnde sunum yapabilme becerisini kazandrmak, Trkenin dnya dilleri arasndaki yerini belirtip, dilimizin ilk eserlerini tantmak, Trkenin ses ve ekil yapsn kavratp, iml-noktalama iaretlerinin yerinde kullanlmasn salamak, szl ve yazl edeb trleri tantmak. Trk dilinin ses ve ekil bilgisi, Trkenin tarih geliimi, sunum yapma ve etkili konuma teknikleri, szl ve yazl edebi trler, iml-noktalama iaretleri; sunum, iir, deneme, kompozisyon, hikye, gazete, dergi almalar ve uygulamalar.

KODU

DERS ADI

T+U

KRED

AKTS

YBD 101

YABANCI DL-I

2+0

2

2

Dersin Amac ve erii:

Bu ders ile rencilerin; "European Language Portfolio Global Scale" A2 dzeyinde ngilizcede; Temel dilbilgisine sahip olmalar, Dinlediklerini anlamalar, Karlkl konuabilmeleri, Okuduunu anlamalar, Kendini yazyla ifade edebilmeleri amalanmaktadr. rencilerin sonraki yllarda grecekleri mesleki ngilizce derslerini takip edebilmeleri, lisans sonras ve meslek hayatlarnda ihtiya duyacaklar; ngilizceye temel oluturacak seviyede ngilizce dilbilgisi, kelime daarc, okuduunu anlama, szl anlatm ve yazma becerileri.

1.SINIF BAHAR DNEM DERS ERKLER

KODU

DERS ADI

T+U

KRED

AKTS

LT 1012

KMYADA TEMEL KAVRAMLAR-II

3+1

4

5

Dersin Amac ve erii:

Kimyasal kinetik, Kimyasal denge, Termodinamik, Elektrokimya, Stokiyometri, Kompleks bileikler, Temel organik bileikler, Oksijen ve ozon, Hidrojen, Su, Periyodik tablo ve elementler, ekirdek kimyas, Baz katyonlar tanma ve ktrme reaksiyonlar, Baz anyonlar tanma ve ktrme reaksiyonlar, Basit titrasyonlar.

KODU

DERS ADI

T+U

KRED

AKTS

LTD 104

LABORATUVAR TEKNKLER-I

2+3

4

5

Dersin Amac ve erii:

Duyusal Analiz lemleri, Gravimetrik Analiz lemleri, Titrimetrik Analiz lemleri, Enstrmantal Analiz lemleri, Yzde zelti, Molar zelti, Normal zelti, Ppm ve Ppb zeltiler.

KODU

DERS ADI

T+U

KRED

AKTS

LTD 106

TIBB ANALZ TEKNKLER

2+2

3

3

Dersin Amac ve erii:

Tbbi analizin tanm ve eitleri, Tbbi analizlerde kullanlan analitik teknikler, Tbbi analizlerde kullanlan biyokimyasal teknikler, Tbbi analizlerde kullanlan organik reaksiyonlar, Tbbi analizlerde kullanlan spektrometreler, Tbbi analizlerde kullanlan spektroskopik teknikler, Analiz sonularnn deerlendirilmesi ve yorumlanmas.

KODU

DERS ADI

T+U

KRED

AKTS

LTD 108

SALII VE GVENL

2+0

2

2

Dersin Amac ve erii:

kazalar ve gvenlii hakknda temel kavramlar renmek, kazalar ve meslek hastalklarna kar koruyucu tedbirler almak, Kiisel koruyucu ekipmanlar hakknda bilgi sahibi olmak, sal ve gvenlii hakknda hukuksal bilgi edinmek, yerlerinde salk ve gvenlik artlarnn iyiletirilmesi iin alnacak nlemler, verenlerin Ykmllkleri, ilerin Ykmllkleri.

KODU

DERS ADI

T+U

KRED

AKTS

LTD 110

BYOKMYA

3+0

3

3

Dersin Amac ve erii:

Biyokimyaya giri, biyolojik sistemlerde yaplanmalar, Biyomolekllerin yap ve fonksiyonlar; Aminoasitler, peptidler, proteinler, enzim, koenzimler, nkleik asitler, biyokimyasal evrim, protein sentezi(DNA replikasyonu, transkripsiyon ve translasyon) protein katlanmas ve post-translasyonel modifikasyonlar detayl olarak anlatlmaktadr.

KODU

DERS ADI

T+U

KRED

AKTS

LTD 112

BTK ANALZLER

2+2

3

4

Dersin Amac ve erii:

Bitkilerin Genel zellikleri, Bitki besin elementi Makro ve mikro besin elementleri, Bitkide kuru ve ya yakma yntemleri, Bitkide azot, fosfor, kkrt, potasyum, kalsiyum, magnezyum belirleme yntemleri, Bitkide mikro element (Fe, Cu, Zn, Mn, B) belirleme yntemleri, Bitki analiz sonularnn deerlendirilmesi, Bitki Analizlerinin genel gayesi, Bitki Analizlerinin faydalar, Bitkilerden besin maddeleri konsantrasyonuna tesir eden faktrler analiz sonularnn deerlendirilmesinde tesiri grlen nemli faktrler.

KODU

DERS ADI

T+U

KRED

AKTS

AT 102

ATATRK LKELER VE NKILAP TARH-II

2+0

2

2

Dersin Amac ve erii:

Tarihin amac gnmze k tutmaktr. Tarih Bilimi gnmzdeki olgularn daha iyi kavranmasn salar. Gnmz olgularnn kkenleri, temelleri, nedenleri gemite yatmaktadr. izilen snrlar, lkenin ynetim ekli, yaplm olan ittifaklar, ticaret ve bar antlamalar, genel olarak siyasal, ekonomik, sosyal ve kltrel mevcut durumun kkenleri ve geliim sreci gemitedir. Bu balamda dersimizin amac ve gerekesi; Trk nklp Hareketleri, Ata