Webbservrar, severskript & webbproduktion - media.hv. ?· Steg för steg – surfa till en sida! 1.…

Embed Size (px)

Text of Webbservrar, severskript & webbproduktion - media.hv. ?· Steg för steg – surfa till en sida!...

 • Christian Ohlsson 1

  Webbprogrammering

  Webbservrar, severskript & webbproduktion

 • Vad r en webbserver

  En webbserver r en tjnst som lyssnar p port 80. Den hanterar tillgng till filer och kataloger

  genom att kommunicera med protokollet HTTP (HyperText Transfer Protocol)

  Varje nytt anrop skapar en ny process eller startar en ny trd

  Christian Ohlsson 2

 • verfring av webbsidor

  Christian Ohlsson 3

 • S fungerar det

  Nr en webbsida knappas in, exempelvis www.hv.se/meny.html skickar webblsaren en frfrgan till webbservern.

  GET http://www.hv.se/meny.html HTTP/1.1 Filen meny.html hmtas hem och lses av webblsaren. Om filen innehller exempelvis en bild skickas en

  frfrgan efter den separat.

  Christian Ohlsson 4

  Telnet webbkurs.ei.hv.se 80

 • Var skall webbservern placeras

  Ur skerhetssynpunkt skall en publik webbserver placeras i en sk. DMZ (DeMilitarized Zone) och en intern webbserver p internntet.

  Christian Ohlsson 5

 • Datorpark i en organisation

  Christian Ohlsson 6

  Internet

  Intrant DMZ

  Brandvgg

  Webb server

  FTP server

  Mail server

  Klient

  Klient

  Klient

  Skrivare

 • Webbservrar: Totalt antal sajter

  Christian Ohlsson 7

 • Webbservrar: Alla sajter

  Christian Ohlsson 8

 • Webbservrar: Aktiva sajter

  Christian Ohlsson 9

 • Webbservrar: Toppsajterna

  Christian Ohlsson 10

 • Olika webbservrar

  Dedikerad server GNU/Linux Windows server MacOSX

  Windows Internet Information Server IIS - lgg till

  Windowskomponent XAMPP

  GNU/Linux Installera Apache eller nginx

  Mac XAMPP eller MAMP m.fl

  Christian Ohlsson 11

 • Apache

  Apache r den ledande webbservern p internet Baserad p NSCAs HTTPd Std fr CGI, PHP, JavaServer Pages, osv GPL-licens. Fri att distribuera samt att kllkoden finns tillgnglig

  Mycket stabil Sker Finns fr *NIX, Windows, osv

  Christian Ohlsson 12

 • GPL

  Christian Ohlsson 13

  Free software is a matter of liberty, not price. To understand the concept, you should think of free

  as in free speech, not as in free beer.

  Richard M. Stallman

 • IP-adress

  En dators unika adress (ungefr som telefonnummer) 193.10.202.79

  Kan motsvaras av ett namn disco.hv.se

  DNS Domain Name Server verstter namn till IP-nummer

  Christian Ohlsson 14

 • Webbservrar

  Begreppsfrvirring - Hrdvara, mjukvara eller bda

  webbkurs.ei.hv.se r en webbserver (Apache) & en databasserver (MySQL)

  Christian Ohlsson 15

  Server

  Webbserver t.ex. Apache

  DB server t.ex. MySQL

  FTP server t.ex. FilezillaEpost server

  t.ex. Novell

  Por

  t 21

 • Dynamiska sidor

  Dynamiska sidor syftar p sidor som erbjuda frnderlig innehll med hjlp av skript av olika slag och databaser.

  CGI

  Serverskript

  PHP

  ASP.net

  JSP

  Christian Ohlsson 16

 • Steg fr steg surfa till en sida

  1. Webblsaren bryter ner URL i tre delar: Protocol t.ex. http Serverns namn t.ex. www.w3.org Filnamn html/index.html

  2. Webblsaren pratar med DNS (Domain Name Server) och verstter www.hv.se till en IP adress t.ex. 193.10.199.201

  3. Webblsaren kopplar sig till servern p port 80. Webbservern p servern r instllt att lyssna p port 80

  Christian Ohlsson 17

 • Steg fr steg surfa till en sida

  4. Enligt HTTP s skickas en GET frfrgan (request) for filen http://www.w3.org/html/index.html

  5. Servern skickar innehllet som text till webblsaren.

  6. Webblsaren tolkar HTML, CSS, JavaScript, m.m och visar upp resultatet.

  Christian Ohlsson 18

 • Portar

  80 webbserver 443 HTTPS 25 SMTP skicka mail 110 POP3 hmta mail 20/21 FTP 3306 mySQL 1433 SQL server

  Christian Ohlsson 19

  netstat -l

 • Klient(webblsare) WebbserverHTTP Request + User Data

  HTTP Response

  Serverskript

  Serverskript r skriptmiljer som r installerade och sammanlnkade p webbservern

  Serverskript kod exekveras p webbservern och svar skickas tillbaka oftast som (X)HTML till webblsaren.

  De populraste idag r PHP, ASP.NET, PERL & JSP.

  Christian Ohlsson 20

 • Hur hanterar webbservern serverskript?

  Frfrgningar efter serverskript sker.

  Webbservern skickar dynamiska innehll som omringas av speciella tecken till lmplig kompilator

  PHP anvnder ASP.NET & JSP anvnder

  Skriptsprk parsern kr koden som blir oftast (X)HTML.

  Webbservern returnerar det frdiga (X)HTML dokument.

  Christian Ohlsson 21

 • Databaser

  En nyckelingrediens i dynamiska sidor r att hantera lagrade information, oftast i databaser.

  P webbkurs.ei.hv.se finns en MySQL databasserver

  Ni ska skapa tabeller i er databas p MySQL dr data kan lagras/ndras/lsas osv.

  Christian Ohlsson 22

 • Webbutvecklings process

  Webbutveckling liknar vanlig systemutveckling i stora drag

  Christian Ohlsson 23

  Analys

  Krav

  Design

  Utveckling

  Tes4ng

  Underhll

 • Analys

  Statiska/Dynamiska sidor, skriptmilj, webbserver/OS typ, databaskopplingar, cookies vs. sessioner, ????

  Stdja alla webblsare??

  Christian Ohlsson 24

 • Design

  Ta fram en primr design med frger, typsnitt, grafik, osv.

  Kanske mha skrmdumpar frn grafikprogram

  Photoshop kan hjlpa till med en del hr

  Christian Ohlsson 25

 • Struktur

  Ta fram en primr struktur med en huvudsida, navigation, undersidor, osv.

  Satsa p att flja W3C standarder

  Skilja helt p struktur och design

  Christian Ohlsson 26

 • Logik/algoritmer

  Utveckla sidorna

  Tnk p Fldesschema ver hndelserna, bryta ner

  varje steg i mindre steg, skapa pseudokod. Underltta underhll teranvndning av kod, funktioner/klasser. Kommentarer KISS

  Christian Ohlsson 27

 • Felskning

  Utveckling innebr felskning

  Christian Ohlsson 28

  cat /var/log/apache2/error.log

 • Ett exempel case

  Vr fiktiv case r att skapa en sajt som sljer bcker

  Webbhotel, milj (windows, linux, apache, IIS, osv..)

  Utvecklingsmilj (php, .net, java, osv..) Vilka funktioner ska vara med ?? Design och struktur ?? Iterativ process

  Christian Ohlsson 29

 • Christian Ohlsson 30