Click here to load reader

What's New?

 • View
  222

 • Download
  3

Embed Size (px)

DESCRIPTION

A trendbook with firts exploration's and pictorial references into the expected trends for summer 2008

Text of What's New?

 • what08s new?

 • Whats new?

  Whats new?

  Elke keer opnieuw vra-gen wij ons weer af wat er zal komen, waar gaan we heen, wat gaan we doen? De constante drang naar verander-ing van mensen maakt dat mensen ook wil-len weten wat die ve-randering zal zijn, aangezien we ook weer niet totaal uit de toon willen vallen. Mede door deze angst voor totale verander-ing grijpen we terug naar dingen die al waren. We zitten nog steeds in het tijdperk van de revivals, te-genwoordig niet meer zozeer visueel meer aangezien we elk de-cennium wel gehad heb-ben in de mode maar meer ideologisch. Veel overtuigingen uit de afgelopen eeuw maken een comeback. Maar een revival is nooit 100% hetzelfde. Er is altijd iets anders, iets nieuws.

  Dus, whats new?

  Alles en tegelijkertijd niet heel veel.

  Marloes BlaasLauralouise HendrixKirsten JenseLisette RiemersEmilie Wijnands

  met dank aan:Irene EnnenMarcel van Doorn

  485 c

  417 c 7547 c

  7455 c

  7473 c

  warm gray 5

  812 c

  yellow

  7542 c 7500 c

  814 c

  2728 c

  370 c7541 c7401 c

  467 c

  cyan 4695 c4645 c8643 c

  silver

  orange c

  346 c

  white cblack 6

 • American nightmare

  Het zal algemeen bekend zijn dat de Amerikaanse cultuur een grote stempel zet op het leven over de gehele wereld. De zo-genaamde popculture maar niet in mindere mate de Amerikaanse internationale bemoei-enissen. Andy warhol gebruikte de popcul-ture al eens om com-mentaar te geven op de Amerikaanse maatschap-pij. Nu wordt deze popculture gebruikt in combinatie met sym-bolen uit de oorlog. De symbolen van oor-log zijn namelijk ook tot popculture ge-worden o.a. dankzij de Amerikaanse media. De engelse graffiti kun-stenaar bangsy en de modeontwerper jeremy scott combineren de bekendste elementen uit de Amerikaanse cultuur en laten ons hierbij nadenken over de invloed van Amerika en hun recht daartoe.

  7401 c

  process bl.

  4695 c white c

  346 c

 • 7500 c

  coolgray

  process

  black c292 c

  368 c

  New awareness

  Als tegenreactie op de verharding van de maatschappij lijkt het alsof mensen weer lief willen zijn voor elkaar. Dit uit zich groot en klein. Cam-pagnes voor goede doe-len spreken het indi-vidu aan: Ook U kunt iets doen!. Goeddoen moet makkel-ijk zijn en zo wein-ig mogelijk verschil opleveren met de nor-male situatie. Merken als kuyichi zijn een succes door compro-misloos te ontwerpen; ondanks de duidelijk mens- en natuurvrien-delijk filosofie van het bedrijf zijn er geen verwijzingen hiernaar in het ontwerp.De grootschaligste vorm van new awareness uit zich in de reor-ganisatie van grote bedrijven. Ford en Nike zijn beide bezig het complete produc-tieproces aan te pas-sen met behulp van chemisch ecologen, zonder winstverlies welteverstaan.

 • 123 c

  7433 c

  7473 c 423 c

  7455 c

  Animamorphisme

  Al een paar jaar zien we veel verwijzingen naar dieren in kleding en design, veel mask-ers van paardenkop-pen e.d.(vooral in de muziekwereld in vide-oclips en optredens; goldfrapp), Een konijn als standaard voor een lampenkap en een var-ken als bijzettafel; FRONT design. We li-jken te zoeken naar een soort mengvorm van mens en dier, waarbij we vooral het mensel-ijk gezicht vervangen. Dieren hebben voor mensen zeer duideli-jke karaktereigen-schappen, die wij hun echter zelf toebede-len op basis van uit-erlijk en gedrag. Een vos is sluw en koe is dom. Door elementen van dieren en mensen te mixen creren we nieuwe zelfverzonnen karakters. De mani-er waarop het zich uit is nu primitiev-er en abstracter dan een hyperrealistisch paardenmasker.

 • 467 c

  7542 c

  process

  black cwhite c

  4695 c

  Origami

  Na jaren van tightfit-ting lichaamsvolgende damesmode zien we nu steeds meer kleding die niets meer met het lichaam te maken lijkt te hebben. Lijkt want geen enkel kledingstuk laat zijn karakter zien zonder lichaam erin. Economische groei laat de typische vrouwelijkheid ver-dwijnen. De kleding gebruikt nu niet meer het hele lichaam maar steunt op enkele punt-en. Dit kan zich zacht en golvend uiten, maar ook met scherpe lijnen en stijve stoffen. Het doet denken aan ori-gamivouwkunst. In de architectuur zien we deze vormen ook terug komen en in de mode lijkt het of de ge-bouwen gewoon worden aangetrokken.

 • 814 c

  809 c

  812 c hexachromecyaan cv

  808 c

  Pixelate

  Aangezien echt nieuwe dingen heel zeldzaam zijn, en moeilijk te bedenken, grijpen we graag terug op het verleden, zo kon het gebeuren dat toen we eindelijk levensech-te graphics hadden op onze computers en een opleving kwam van de pixel. De vierkante pixel welteverstaan, helden uit de jaren 80 games werden weer gereanimeerd en op T-shirts gedrukt. Een street artist plakte in elke willekeurige stad poppetjes uit de game spaceinvaders met mozaeksteentjes op de muren, toen een Italiaanse tegelfab-rikant ook nog aan de haal ging met de pixel was de comeback com-pleet. Nu gaan we ver-der; de pixel wordt een honingraat en de kleuren gaan van pri-mair naar secundair. Kunnen we nog jaren lang plezier hebben van uitvergrote geab-straheerde afbeeldin-gen en prints.

 • 2728 c

  8643 c

  7499 c black c

  4695 c

  New Christianity

  Europa verkeert in culturele onzeker-heid. Het multicul-turalisme is niet zo vanzelfsprekend als we dachten. Niet Eu-ropese culturen zoals de islam lijken steeds prominenter aanwezig in het dagelijks lev-en. Het enige antwoord op deze ontwikkeling om de onzekerheid te overwinnen lijkt het eigen geloof. Ra-tionele verweren geven geen kracht aan de onzekere Europeaan, iets niet ration-eels als geloof li-jkt dat wel te kun-nen. De uiting van de nieuwe christelijkheid is alleen zeer 1-di-mensionaal, zonder de doordenking van jongs af aan met religieuze dogmas. Er wordt ter-uggegrepen op basale symbolen en gebruiken; Hun een hoofddoek, ik een kruisje om mijn nek.. De mode wordt kuiser en de sloerie is definitief uit.

 • 485 c black c

  Fetish/Woman robotic

  Het menselijk lichaam opgedeeld in onderde-len.

  -hardheid-latex-sex-kracht

 • 158 c

  485 c 3945 c

  209 c

  Liquid

  Vloeibaar als in wa-ter. Vloeibaar overge-heveld naar fashion en lifestyle.

  -druipen-glans-gegoten-latex

 • 7417 c

  485 c

  cyan 370 c

  513 c

  yellow magenta

  Play/Overkill

  Teveel van alles. Door overdaad aan kleur, dessin, relief en alles wat te is creeer je overkill.

  -relief-fluor-too much-dessin-playfull

 • 1925 c

  yellow black

  Paranoia

  Jezelf verstoppen als gevolg van een angst. Je onzichbaar maken voor het oog van de maatschappij. Dit uit zich in oncontroleer-baar gedrag.

  -verstoppen-angst-no mental control

 • 369 c

  485 c

  yellow 2728 c

  rhodamine

  7416 c

  Play/Color/graphic

  Door middel van kleuren en grafische vormen ontstaat deze trend. Een straffe belijning en gecom-bineerd met speelse kleuren.

  -kleurrijk-speels-strak-grafisch-vrolijk

 • black c 453 c

  Stekelig

  Door middel van spijk-ers en stekels creeert een voorwerp afstand en kracht.

  -kracht-hard

 • 556 c

  294 c

  1815 c 728 c

  207 c

  423 c

  Straat Camouflage

  Bescherming en anon-imiteit vind zijn weg naar de straat vanuit sport en criminal-iteit. De veiligheid van de anonimiteit maakt de durf groter.

 • 419 c

  5738 c 461 c

  5757 c

  Nieuwecamouflage

  Camouflage dient van oudsher om onzichtbaar te worden in een natuurlijk gebied. De verstedelijking van de wereld vraagt om nieuwe camouflage die dezelfde veiligheid biedt in een wereld met andere achtergronden.

  blend in in your back-ground.

 • black c

  533 c 7547 c

  Lijnen

  Lijnen volgen het lichaam en accentueren elk diepte en hoogteverschil.

 • 7512 c

  black c

  533 c 647 c

  7517 c

  Lijnen

  Strakke doch organische belijningen geven de contouren van het lichaam en het gezicht weer.

  De natuurlijke bot en spierstructuur wordt in kaart gebracht;

  facemapping.

 • 274 c

  417 c

  445 c white c

  warm gray 5

  black c

  Me and mycontroller

  De onafscheidelijke band tussen de gamer en zijn controller.

 • black c

  7468 c 7547 c

  Gamer

  In kleding gaat comfort gaat boven merken bij de doorgewinterde gamer, dat wil niet zeggen dat de gamer ongevoelig is voor kwaliteit. Zijn pri-oriteit ligt ergens anders; de laatste techniek staat zo snel mogelijk op zijn comfortabel ingerichte zolderkamer. Qua kleding hoeft het niet zo bijzonder, als je er maar goed in kan gamen.

 • 5757 c

  417 c

  445 c white c

  warm gray 5

  419 c

  Nieuwecamouflage

 • 470 c

  159 c

  4665 c

  4645 c

  Organictechnology

  Organische vormen ontstaan door hedendaagse technologie.

  Vormen uit hout die organsche en ouderwets aandoen waren eerst niet te realiseren door gebrek aan techniek maar kun-nen nu gemaakt worden.

 • 7512 c

  7547 c

  7535 c 7401 c

  cool gray 9

  4505 c

  Post secrets

  Het anoniem opbiechten van je diepste gevoelens en verlangens.

  Jezelf ontladen zonder consequenties door het niet opeisen van de verantwoordelijkheid.

  Je innerlijke ik tonen.

 • black c

  Merkloos

  Het neutrale gegeven van wit en zwart maakt dat het product weer enkel en alleen als product wordt beschou-wd.

  Zonder afleiding door print of merkaanduiding speelt herkomst en producentv geen enkele rol meer.

  white c

 • cool gray 3

  485 c

  black 6 white c