Click here to load reader

wijkgids (contactgegevens) - · PDF filee-mail: [email protected] Hervormde Vrouwen Dienst (HVD) Voorzitter: Conny Buitendijk- de Heer Mr. Thorbeckestraat 2 2982 AR Ridderkerk

 • View
  23

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of wijkgids (contactgegevens) - · PDF filee-mail: [email protected] Hervormde Vrouwen...

 • wijkgids (contactgegevens) versie maart 2017

 • 1

  Voorwoord

  Beste gemeenteleden, De wijkgids bestaat voortaan uit twee delen: een basisboekje met algemene gegevens en een daarbij behorend supplement met daarin de contactgegevens. Het basisboekje bevat informatie die niet of nauwelijks aan verandering onderhevig is; het bijbehorende supplement bevat informatie die wel veranderlijk is, zoals de gegevens van contactpersonen. Het basisboekje zal naar verwachting langere tijd meekunnen, terwijl zo vaak als nodig is een nieuw supplement kan worden uitgebracht, bijvoorbeeld wanneer ambtsdragers zijn afgetreden of benoemd. Zo wordt voorkomen dat de informatie waarover u beschikt snel veroudert en wordt ook op drukkosten bespaard. De wijkgids is nu ook in digitale vorm beschikbaar. Een aantal gemeenteleden heeft al aangegeven de wijkgids in digitale vorm te willen ontvangen. Dat past ook bij de wijze waarop informatie binnen de gemeente in toenemende mate wordt verstrekt, namelijk via de website en via de e-mail. Wij vertrouwen erop dat u met dit basisboekje en het daarbij behorende supplement goed en volledig bent geïnformeerd over de diverse geledingen en activiteiten binnen onze wijkgemeente.

 • 2

  Inhoudsopgave

  Voorwoord ...................................................................................................................1

  Contactinformatie ........................................................................................................4 Goede Herderkerk .......................................................................................................... 4 Wijkpredikant ................................................................................................................. 4 Bijstand in het pastoraat ................................................................................................ 4 Preses ............................................................................................................................. 5 Scriba ............................................................................................................................. 5

  Wijkouderlingen en medewerkers pastoraat ................................................................5 Sectie 1 + 2 ..................................................................................................................... 5 Sectie 3 + 4 ..................................................................................................................... 6 Sectie 5 ........................................................................................................................... 6 Sectie 7 ........................................................................................................................... 7 Sectie 8 ........................................................................................................................... 7 Sectie 11 ......................................................................................................................... 8 Sectie 12 ......................................................................................................................... 9 Sectie 13 ......................................................................................................................... 9 Sectie 14 ....................................................................................................................... 10 Ouderlingen met een bijzondere opdracht .................................................................. 10 Kosters.......................................................................................................................... 11 Organisten Goede Herderkerk ..................................................................................... 11 Vervoer naar en van de kerk ........................................................................................ 11 Kerktelefoon ................................................................................................................. 11 Cd-opnamen ................................................................................................................ 11 Catechese verstandelijk beperkten .............................................................................. 11 Huiskringen .................................................................................................................. 11 Zangdienstcommissie ................................................................................................... 12 Werkgroep liturgisch bloemschikken ........................................................................... 12

  Jeugd .......................................................................................................................... 12 Oppas ........................................................................................................................... 12 Kindernevendienst ....................................................................................................... 12 Jeugdkapel ................................................................................................................... 12 Jeugddienstcommissie ................................................................................................. 12 Jeugdwerk .................................................................................................................... 13 Jeugdraad ..................................................................................................................... 13 Kidsclub LEV! ................................................................................................................ 13 De Jeugdsoos ............................................................................................................... 13 CJV Connected ............................................................................................................. 13

  Diaconaat ................................................................................................................... 14 Diakenen ...................................................................................................................... 14

 • 3

  Hervormde Vrouwen Dienst (HVD) .............................................................................. 15 Helpende Handen ........................................................................................................ 16 Interkerkelijk Diaconaal Beraad (IDB) ........................................................................... 16 Voedselbank in Ridderkerk ........................................................................................... 16 Derde Wereldproducten .............................................................................................. 16 Diaconaal Maatschappelijk Werk ................................................................................. 17

  College van kerkrentmeesters .................................................................................... 17 Collectebonnen ............................................................................................................ 17 Verjaardagsfonds ......................................................................................................... 17 Rommelmarkt .............................................................................................................. 17 Oud papier ................................................................................................................... 17 Gebruik kerkruimte ...................................................................................................... 17 Kopieerweek ................................................................................................................ 17

  Ouderling-kerkrentmeesters en hun taken ................................................................. 18

  Administratie ............................................................................................................. 19

  Informatievoorziening binnen de gemeente ............................................................... 19 Kerkblad ....................................................................................................................... 19

  Verantwoording wijkgids ............................................................................................ 19

  Sectie-indeling op straatnaam .................................................................................... 20

 • 4

  Contactinformatie

  Goede Herderkerk Seringenstraat 1, 2982 BT Ridderkerk Tel. 419565 e-mail: [email protected] website: www.ghkridderkerk.nl

  Wijkpredikant Ds. G.J. van Beek Seringenstraat 3, 2982 BT Ridderkerk Tel. 844837 e-mail: [email protected]

  Bijstand in het pastoraat Ds. T. Meijer Pieter Repelaerstraat 82 3297 BM Puttershoek 078-8422508 e-mail: [email protected]

  http://www.ghkridderkerk.nl/

 • 5

  Preses: Huib Boogert Rijksstraatweg 249 2988 BE Ridderkerk tel.626854 e-mail: [email protected]

  Scriba: Pieter van der Stel Brasem 308 2986 HC Ridderkerk tel. 427143 e-mail: [email protected]

  Wijkouderlingen en medewerkers pastoraat

  Sectie 1 + 2 Wijkouderling: Martin de Jongste Aletta Jacobsstraat 11 2984 XA Ridderkerk tel. 434348 e-mail: [email protected]

  mailto:[email protected] mailto:[email protected] mailto:[email protected]

 • 6

Search related