24
ma 13:30-18:00 di t/m do: 9:30-18:00 vrij: 9:30-20:30 zat: 9:00-17:00 zo: 12:00-17:00 Elke bezoeker die zaterdag 21 en zondag 22 november a.s. de sfeervolle kerst- en interieurshow van tuincentrum van den Hurk bezoekt, kan door een professionele fotograaf op de foto worden gezet. (Fotostudio Della Bellezza) Zaterdag 21 november vanaf 10:00 uur en zondag 22 november vanaf 12:00 uur. KERSTSHOW! Zondag 22 november geopend van 12:00 tot 17:00 uur Honddijk 11 • Culemborg • T: 0345 512136 I: www.tuincentrumvandenhurk.nl WWW.VDKGROEP.NL | 030 - 24 55 000 DE WIND WAAIT UIT EEN ANDERE HOEK ... Voor al uw zakelijk, vip en particulier vervoer woonboulevardutrecht.com WOONBOULEVARD UTRECHT Maar liefst 60 woonwinkels GRATIS PARKEREN 7 DAGEN OPEN! Kom ondernemen in het Hollandse IJsselgebied www.wijksecourant.nl Woensdag 18 november 2015 Bezorger worden? Meld je nu aan via http://www.krantjecontantje.nl www.oosterweyden.nl Speciale bijlage bij deze krant! (Commerciële bijlage) VOETBAL SVL en Sparta zijn aan elkaar gewaagd, zo bleek zaterdag op het Nijkerkse veld. 10 » GEMEENTERAAD ‘Een sluitende begroting maar met de kennis van nu!’ 19 » Medailles en onderscheiding Door John Beringen LANGBROEK – Burgemeester Poppens begint met in zijn toespraak op te merken dat veiligheid heel vanzelfspre- kend lijkt totdat er iets voor- valt. Hierin verwees hij naar de aanslagen die de vorige avond in Parijs plaatsvon- den waarbij er zich van het ene op het andere moment een immense crisis open- baarde. “Des te belangrijker is het dan ook dat mensen zijn die onmiddellijk in ac- tie kunnen komen als de situatie dat vereist,” aldus Poppens. Positie Hij geeft aan dat een vrijwil- lige brandweer een heel bij- zondere positie inneemt als het gaat om rampenbestrij- ding: “Deze mensen hebben in hun dagelijkse leven een baan waarbij ze soms met- een weggeroepen worden, midden in een klus of uit een belangrijke bespreking en dan ook nog op alle mo- gelijke uren van de dag; la- ten we dit laatste vooral ook niet vergeten.” Na zijn toespraak gaat hij over tot de uitreiking van de diploma’s en de medail- les. De mannen die hiervoor naar voren worden geroe- pen, zijn Marc van Schaik (12,5 jaar bij de brandweer), Pieter van Dijk, Niels Roelof- se, Jeroen Schoonderwoerd en Kees Vernooij (15 jaar), Rob Balk en John Stooker (20 jaar), Martijn Raymae- kers (25 jaar) en Paul van de Mispel (30 jaar). Onderscheiding John Stooker viel een ex- tra verrassing ten deel; hij mocht een Koninklijke on- derscheiding ontvangen, behorend bij het Lidmaat- schap in de Orde van Oran- je-Nassau. Stooker is ruim 20 jaar ac- tief lid van de vrijwillige brandweer en heeft zich in- gezet voor de samenleving en daarmee een belangrijke bijdrage geleverd aan de openbare orde en veilig- heid in zijn woonplaats en de regio naast zijn baan als medewerker preventie bij de Veiligheidsregio Utrecht. En omdat het lidmaatschap van de vrijwillige brand- weer altijd een zekere druk legt op de thuissituatie van de mannen, mochten de eveneens aanwezige echt- genotes en vriendinnen een grote bos bloemen in ont- vangst nemen. ‘VEILIGHEID LIJKT ZO VANZELFSPREKEND’ Tijdens de jaarlijkse korpsavond zijn zaterdag op de brandweerpost Cothen/Langbroek door burgemeester Tjapko Poppens diploma’s en medailles en een Koninklijke onderscheiding uitgereikt aan leden van de vrijwillige brandweer. Pluim voor brandweer De mannen die in het zonnetje werden gezet. Achtste rij midden: John Stooker. Foto: John Beringen Containerbrand VEIP geëvalueerd Op 2 juli 2015 vond een con- tainerbrand plaats bij het bedrijf VEIP op bedrijfster- rein Broekweg/Langsha- ven. Naar aanleiding van dit incident is door de Vei- ligheidsregio Utrecht een evaluatie opgesteld. Conclu- sies luiden: Uit de bedrijfs- bezoeken in het verleden, blijkt dat het bedrijf over het algemeen goed voldoet aan de voorschriften. Na het incident van 2 juli heeft de bedrijfsleiding zelf een aan- tal maatregelen voorgesteld, waarvan de gemeente Wijk bij Duurstede verwacht dat deze de kans op herhaling sterk beperken en die verder gaan dan wettelijk vereist is. Uit het laatste bedrijfsbe- zoek van 23 september 2015 blijkt dat deze maatregelen inmiddels zijn doorgevoerd. Tijdens het blussen is ver- vuild bluswater vrijgeko- men, maar uit de metingen van het waterschap blijkt dat het effect erg beperkt is geweest. De communicatie- middelen waren passend bij het incident. Er had wel meer rekening gehouden kunnen worden met de be- leving en beeldvorming van omwonenden en inwoners. KLIK & WIN ACTIE Win de nieuwe roman van Fabio Genovesi Ga naar de site van uw lokale krant Wie betaalt kapotte berm? WIJK BIJ DUURSTEDE - Mar- co Petri van de PCG heeft schriftelijke vragen aan het college gesteld over kapotge- reden bermen. De PCG heeft in het verleden geregeld de problematiek van de (ka- potte) bermen aan de orde gesteld. Het vergt veel on- derhoud om deze in een re- delijk staat te houden. Petri: “Bij de PCG-fractie kwam, gelet op het aantal keren dat de gaten moeten worden gedicht, de vraag opnieuw boven of het niet verstandig is om op veel meer stukken grastegels neer te leggen. De andere vraag heeft te maken met de afsluiting van het kruispunt in Doorn. Dit gaat enkele weken lan- ger duren dan gedacht (in totaal dus ongeveer twee maanden) en sowieso is aan de bermen te zien dat het kruispunt in Doorn is afge- sloten. Met name de Gooijer- dijk, Langbroekerdijk en de (Boven)Wijkerweg hebben hieronder te lijden. Onze prangende vraag is: worden de bermen hersteld op kos- ten van de Utrechtse Heu- velrug of komen deze extra kosten op ons bordje?” Robot Baxter steelt de show in het klaslokaal WIJK BIJ DUURSTEDE - Op uit- nodiging van Jan Heijman, directeur van De Horn, bracht Ruud van der Burg van ‘the art of robotics’, sa- men met robot Baxter maan- dag een bezoek aan De Horn. Voor bijna alle leerlingen was het voor de eerste keer dat ze zo’n grote robot in het echt te zien kregen. ‘Cool’, ‘mooi‘, ‘wat is hij groot’! Dat waren enkele uitspraken van leerlingen. Baxter is een robot die momenteel in de industrie ingezet wordt. Het is een makkelijk te program- meren robot, die routinema- tige klussen heel lang kan uitvoeren. Kinderen van de basisschoolleeftijd groeien op in een snel veranderende wereld. Het leren program- meren en het werken met robots, in welke vorm dan ook, zal de komende jaren enorm toenemen. Het is belangrijk om aandacht te besteden aan de gebieden elektronica, programme- ren en robotica. Een werk- groep is op De Horn bezig om dit vorm te geven. Naar verwachting zal dat al dit schooljaar zichtbaar wor- den. Op deze manier wordt gewerkt aan de toekomst van de leerlingen. Baxter bracht maandag een bezoek aan De Horn. Stuur sintfoto’s ! Sinterklaas heeft zaterdag Wijk bij Duurstede, Lang- broek en Cothen in zijn agenda staan. Meer hierover en alle tijden staan op pagi- na 3 van deze krant. Mooie foto’s van deze intochten zijn van harte welkom bij de redactie, misschien ziet u uw foto volgende week te- rug in deze krant! Mailen mag naar redactie. [email protected].

Wijkse Courant week47

  • Upload
    wegener

  • View
    242

  • Download
    3

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Wijkse Courant

Citation preview

Page 1: Wijkse Courant week47

ma 13:30-18:00di t/m do: 9:30-18:00vrij: 9:30-20:30zat: 9:00-17:00zo: 12:00-17:00

Elke bezoeker die zaterdag 21 en zondag 22 november a.s. de sfeervolle kerst- en interieurshow van tuincentrum van den Hurk bezoekt, kan door een professionele fotograaf op de foto worden gezet.(Fotostudio Della Bellezza)Zaterdag 21 november vanaf 10:00 uur en zondag 22 november vanaf 12:00 uur.

KERSTSHOW!Zondag 22 november geopend

van 12:00 tot 17:00 uur

Honddijk 11 • Culemborg • T: 0345 512136I: www.tuincentrumvandenhurk.nl WWW.VDKGROEP.NL | 030 - 24 55 000

DE WIND WAAIT UIT EEN ANDERE HOEK ...

Voor al uwzakelijk, vip en

particuliervervoer

woonboulevardutrecht.com

WOONBOULEVARDUTRECHT

Maar liefst 60 woonwinkels

GRATISPARKEREN7 DAGEN OPEN!

Kom ondernemenin het HollandseIJsselgebied

  ‹www.wijksecourant.nlWoensdag 18 november 2015

Bezorger worden?Meld je nu aan via

http://www.krantjecontantje.nl

www.oosterweyden.nl

Specialebijlagebij deze krant!

www.oosterweyden.nlwww.oosterweyden.nlwww.oosterweyden.nl

(Commerciële bijlage)

Voetbal

SVL en Sparta zijn aan elkaar gewaagd, zo bleek zaterdag op het Nijkerkse veld.

10»

Gemeenteraad

‘Een sluitende begroting maar met de kennis van nu!’

19»Medailles en onderscheiding

Door John Beringen

lanGbroeK – Burgemeester Poppens begint met in zijn toespraak op te merken dat veiligheid heel vanzelfspre-kend lijkt totdat er iets voor-valt. Hierin verwees hij naar de aanslagen die de vorige avond in Parijs plaatsvon-den waarbij er zich van het

ene op het andere moment een immense crisis open-baarde. “Des te belangrijker

is het dan ook dat mensen zijn die onmiddellijk in ac-tie kunnen komen als de situatie dat vereist,” aldus Poppens.

PositieHij geeft aan dat een vrijwil-lige brandweer een heel bij-zondere positie inneemt als het gaat om rampenbestrij-ding: “Deze mensen hebben in hun dagelijkse leven een baan waarbij ze soms met-een weggeroepen worden, midden in een klus of uit een belangrijke bespreking en dan ook nog op alle mo-gelijke uren van de dag; la-ten we dit laatste vooral ook niet vergeten.”

Na zijn toespraak gaat hij over tot de uitreiking van de diploma’s en de medail-les. De mannen die hiervoor naar voren worden geroe-pen, zijn Marc van Schaik (12,5 jaar bij de brandweer), Pieter van Dijk, Niels Roelof-se, Jeroen Schoonderwoerd en Kees Vernooij (15 jaar), Rob Balk en John Stooker (20 jaar), Martijn Raymae-kers (25 jaar) en Paul van de Mispel (30 jaar).

OnderscheidingJohn Stooker viel een ex-tra verrassing ten deel; hij mocht een Koninklijke on-derscheiding ontvangen, behorend bij het Lidmaat-schap in de Orde van Oran-je-Nassau. Stooker is ruim 20 jaar ac-tief lid van de vrijwillige brandweer en heeft zich in-gezet voor de samenleving en daarmee een belangrijke bijdrage geleverd aan de

openbare orde en veilig-heid in zijn woonplaats en de regio naast zijn baan als medewerker preventie bij de Veiligheidsregio Utrecht. En omdat het lidmaatschap van de vrijwillige brand-weer altijd een zekere druk legt op de thuissituatie van de mannen, mochten de eveneens aanwezige echt-genotes en vriendinnen een grote bos bloemen in ont-vangst nemen.

‘Veiligheid lijkt zo Vanzelfsprekend’

Tijdens de jaarlijkse korpsavond zijn zaterdag op de brandweerpost Cothen/Langbroek door burgemeester Tjapko Poppens diploma’s en medailles en een Koninklijke onderscheiding uitgereikt aan leden van de vrijwillige brandweer.

Pluim voor brandweer

De mannen die in het zonnetje werden gezet. Achtste rij midden: John Stooker. Foto: John Beringen

Containerbrand VEIP geëvalueerd

Op 2 juli 2015 vond een con-tainerbrand plaats bij het bedrijf VEIP op bedrijfster-rein Broekweg/Langsha-ven. Naar aanleiding van dit incident is door de Vei-ligheidsregio Utrecht een evaluatie opgesteld. Conclu-sies luiden: Uit de bedrijfs-bezoeken in het verleden, blijkt dat het bedrijf over het algemeen goed voldoet aan de voorschriften. Na het incident van 2 juli heeft de bedrijfsleiding zelf een aan-tal maatregelen voorgesteld, waarvan de gemeente Wijk bij Duurstede verwacht dat deze de kans op herhaling sterk beperken en die verder gaan dan wettelijk vereist is. Uit het laatste bedrijfsbe-zoek van 23 september 2015 blijkt dat deze maatregelen inmiddels zijn doorgevoerd. Tijdens het blussen is ver-vuild bluswater vrijgeko-men, maar uit de metingen van het waterschap blijkt dat het effect erg beperkt is geweest. De communicatie-middelen waren passend bij het incident. Er had wel meer rekening gehouden kunnen worden met de be-leving en beeldvorming van omwonenden en inwoners.

KLIK & WIN ACTIE

Win de nieuwe roman van Fabio Genovesi

KLIK & WIN ACTIE

Ga naar de site van uw lokale krant

Wie betaalt kapotte berm? Wijk bij DuursteDe - Mar-co Petri van de PCG heeft schriftelijke vragen aan het college gesteld over kapotge-reden bermen. De PCG heeft in het verleden geregeld de problematiek van de (ka-potte) bermen aan de orde gesteld. Het vergt veel on-derhoud om deze in een re-delijk staat te houden. Petri: “Bij de PCG-fractie kwam, gelet op het aantal keren dat de gaten moeten worden gedicht, de vraag opnieuw boven of het niet verstandig is om op veel meer stukken grastegels neer te leggen.

De andere vraag heeft te maken met de afsluiting van het kruispunt in Doorn. Dit gaat enkele weken lan-ger duren dan gedacht (in totaal dus ongeveer twee maanden) en sowieso is aan de bermen te zien dat het kruispunt in Doorn is afge-sloten. Met name de Gooijer-dijk, Langbroekerdijk en de (Boven)Wijkerweg hebben hieronder te lijden. Onze prangende vraag is: worden de bermen hersteld op kos-ten van de Utrechtse Heu-velrug of komen deze extra kosten op ons bordje?” Robot Baxter steelt de

show in het klaslokaalWijk bij DuursteDe - Op uit-nodiging van Jan Heijman, directeur van De Horn, bracht Ruud van der Burg van ‘the art of robotics’, sa-men met robot Baxter maan-dag een bezoek aan De Horn. Voor bijna alle leerlingen was het voor de eerste keer dat ze zo’n grote robot in het echt te zien kregen. ‘Cool’, ‘mooi‘, ‘wat is hij groot’! Dat waren enkele uitspraken van leerlingen. Baxter is een robot die momenteel in de industrie ingezet wordt. Het is een makkelijk te program-meren robot, die routinema-tige klussen heel lang kan

uitvoeren. Kinderen van de basisschoolleeftijd groeien op in een snel veranderende wereld. Het leren program-meren en het werken met robots, in welke vorm dan ook, zal de komende jaren enorm toenemen. Het is belangrijk om aandacht te besteden aan de gebieden elektronica, programme-ren en robotica. Een werk-groep is op De Horn bezig om dit vorm te geven. Naar verwachting zal dat al dit schooljaar zichtbaar wor-den. Op deze manier wordt gewerkt aan de toekomst van de leerlingen.

Baxter bracht maandag een bezoek aan De Horn.

Stuur sintfoto’s !Sinterklaas heeft zaterdag Wijk bij Duurstede, Lang-broek en Cothen in zijn agenda staan. Meer hierover en alle tijden staan op pagi-na 3 van deze krant. Mooie foto’s van deze intochten zijn van harte welkom bij de redactie, misschien ziet u uw foto volgende week te-rug in deze krant!Mailen mag naar [email protected].

Page 2: Wijkse Courant week47

L ammersAutorijschoolUW RIJSCHOOL VOOR WIJK BIJ DUURSTEDE EN OMGEVING

Ook steunlessenen faalangst training

Vanaf 16,5 jaar!

06 - 54 31 25 21 | www.rijschoollammers.nl

UW RIJSCHOOL VOOR WIJK BIJ DUURSTEDE EN OMGEVING

Ook steunlessenen faalangst training

Vanaf 16,5 jaar!

06 - 54 31 25 21 | www.rijschoollammers.nl

25jaar

ervaring

GRATISPROEFLES

€ 34,00 per les

EEFJE VERSTEEGMEDISCH PEDICURE Schimmelnagels laseren Doornseweg 3a3947MA Langbroek0343-415705www.pedicure-eefjeversteeg.nlgecertificeerd behandelaar van alle risicovoeten.

✔ APK Keuringen ✔ Bandenservice ✔ Aircoservice ✔ Schadereparaties ✔ Uitlijnen

Broekweg 3a • Wijk bij Duurstede • 0343 - 571627 • www.garagemiltenburg.nl

Schadereparaties

Broekweg 3a • Wijk bij Duurstede • 0343 - 571627 • www.garagemiltenburg.nl

RUIME KEUZE BOVAG KWALITEITSOCCASIONS

ONDERHOUD REPARATIE ALLE MERKEN

RDW ERKEND APK KEURINGSSTATION

STORINGSDIAGNOSE REPARATIE

Peppelkade 7, 3992 AL Houten

T: 030-63 55 100

www. remcolinnebank.nl

- Persoonlijke aandacht- Maatwerk- Betrouwbaar- Snel geregeld

Voor info:Michaela tenSiethoff,0624463714,www.senioren-assistent.nl

Steun in de rug voor mantelzorgers!

André Smit Stoffering

vloerbedekking • gordijnen • meubelstoffering

Bezoek de showroomZaterdag geopend van 10.00 - 16.00 uurOverige dagen op [email protected] www.andresmitstoffering.nlT: 06 4801 4609

Nederlands vakmanschap, dat is waar Auping al meer dan 125 jaar voor staat. Dé garantie voor goede kwaliteit. En dat blijkt want de Auping Vivo matras is door de Consumenten bond wederom bekroond met het predikaat ‘beste uit de test’. Laat je in onze winkel adviseren welke matras de beste keuze is voor jou! Profiteer nu tijdelijk van 20% voordeel op álle Auping (top)matrassen.Kijk voor meer informatie op auping.nl/matrasvoordeel

*In de actieperiode van 3 oktober t/m 22 november 2015

Nieuwe matras?Nu 20% voordeel* op alle Auping matrassen!

Woonpunt Slaapstudio b.v. | Steynlaan 96 Zeist 030-6925550 | [email protected]

www.woonpunt.com www.stingler.nl

12 stuks

F R U I T O F T H E L O O M

*meerdere kleuren en (dames) modellen online

Tot 70% korting op de gehele collectie!

29,9514,95

34,9519,95

119,9529,95

34,9514,95

Deze advertentie is mogelijk gemaakt door Huisaanhuis.nuHuisaanhuis.nu geeft de terre des hommes kinderen kleurGa naar www.huisaanhuis.nu/tdh voor meer informatie. advertentiehuis voor Nederlandse kranten

NEEM EENKIJKJE IN DE MIJN MET MUSA

Het is er levensgevaarlijk. Hakken, sjouwen en het afdalen in diepe mijnschachten is loodzwaar. Het voortdurende instortingsgevaar is traumatiserend en het inademen van stof is zeer schadelijk voor hun gezondheid. Musa werkt, net als duizenden andere kinderen in de goudmijnen van Tanzania.

Terre des Hommes haalt kinderen zoals Musa uit de goudmijnen en voorkomt dat andere kinderen er gaan werken.

BEKIJK HET SCHOKKENDEVERHAAL OP TDH.NL/MUSA

Wijkse CourantMaken we samen!

WIJHIERVANWijkse Courant

Wijkse Courant staat midden in de samenleving en is 24 uur per dag betrokken

www.wijksecourant.nl

‹ www.wijksecourant.nl Wijkse Courant · woensdag 18 november 2015 · 2

Page 3: Wijkse Courant week47

‹ www.wijksecourant.nl Wijkse Courant · woensdag 18 november 2015 · 3

Wijk bij DuursteDe - Blues-inWijk en de Wijkse horeca houden zaterdag 28 novem-ber voor de vijfde keer een Blueskroegentocht in de Wijkse binnenstad. Twaalf uur gratis blues optredens op loopafstand. Nieuw dit jaar is blues op het caril-lon. De Utrechtse beiaardier Dick van Dijk werkte mee aan dit bluesproject. De hele dag worden er bluesnum-mers gespeeld op het caril-lon. De aftrap van de Blues-kroegentocht is weer in het E&E Gasthuis. Iedereen is daar welkom. Het Grand Café van het E&E wordt om-getoverd tot een bluescafé, waar alle bewoners, hun

familie en bluesliefhebbers kunnen genieten van een bluesoptreden van Hans de Vries & Henk de Kat, vanaf 14.30 uur. Vanaf 16.00 uur neemt theater Calypso het programma over, daar treedt de Ina Forsman Band op, een Belgische/Nederlandse formatie met een Finse zan-geres. Als Ina Forsman tegen 18.00 uur stopt in het Calyp-so kunnen bezoekers terecht in de vele restaurants op en rond de Markt. Wie echter wat wil snacken met lekkere blues erbij kan ook meedoen aan een bluesquiz in café ’t Hoff of genieten van het duo the Men Unplugged in café Ome Ko. De Wijkse Blues-

mannen zijn er trots op dat ze vanaf 20.00 uur in Calyp-so de 8 mans-bluesformatie Phil Bee’s Freedom kunnen presenteren, de winnaar van de Dutch Blues Challenge 2015. In januari 2016 verte-genwoordigen ze Nederland bij de International Blues Challenge in Memphis en in april bij de Europese Blues Challenge in Italië. Een ste-vige rhythm & blues band, met twee topgitaristen, een toetsenist van niveau, twee geweldige backing-vocals en een frontman. De kroegen-tocht begint om 21.00 uur in ’t Hoff met de John Frick Band, in café Bijdie2 met de Kid Lazy Band en in de Mal-

le Molen met the Hoodoo Monks & the Black Mambo Boogie. Vanaf ca. 21.30 uur ook in de Engel, waar Blues Treat speelt en Dorestad, waar Guy Verlinde opnieuw staat met een Hound Dog Taylor tribute. In de Vaert spelen vanaf ca. 22.00 uur KC Credit and the Cashiers, met veel muziek van Johny Cash, en bij Ome Ko starten dan de Engelse bluesrockers Blacktop de Luxe. Vanaf 22.30 uur staan Fat Harry & the Fuzzy Licks met Chi-cago-blues op het podium in de Veldpoort. Rond 01.00 uur loopt de blues in de ca-fé’s op zijn eind, maar er is nog een uitsmijter in café

het Pakhuis. Daar spelen vanaf middernacht tot cir-

ca 2.00 uur the Juke Joints. www.bluesinwijk.nl.

BluesinWijk: vijfde Blueskroegentocht

BluesinWijk is er trots op, dat Phil Bee’s Freedom gaat optreden. Foto: Bert Lek

Contactgegevens redactieKeesomstraat 26, 6717 AB EdeT 088 01 30338E [email protected] www.wijksecourant.nlTwitter: @WijkseCourantFacebook.com/WijkseCourant

Commercieel DirecteurDirk RendersE [email protected]

EindredactieMieke WagensveldT 088 01 30338

Chef regioredactieJan van Es E. [email protected]

BezorgklachtenI www.wijksecourant/serviceT (0900) 424 57 26

AdvertentieverkoopVoor informatie over de advertentie-mogelijkheden neemt u contact op met

uw accountmanager of bel met 088 013 9984. Of mail naar [email protected]

FamilieberichtenE [email protected] (088) 013 72 68Zelf een familiebericht opgeven kan viawww.familieberichtenonline.nl

RubrieksadvertentiesE [email protected] (0900) 674 38 36

DrukWegener Nieuwsdruk

Algemene voorwaarden en overigeinformatie (zoals advertentie-tarievenen oplage)I www.wegenermedia.nl

Wijkse Courant is een uitgave vanWegener Media BV.Aangeboden kopij kan zowel wordengeplaatst in de gedrukte als digitaleuitgaven van Wegener Media BV.© Wegener Media BV

Agenda VVV

Zaterdag 21 november: Sinterklaasintocht Langbroek. De intocht start om 14.00 uur bij fa. Van Donselaar aan de Doornseweg. Vandaar is de route Weidedreef, Kerkeland, Langbroeker-dijk, oversteek bij Torbijn, vervolg Langbroekerdijk, Margrietlaan, Irenel-aan, Marijkelaan, Prins Clausdreef, Prinsenplein. Aankomst plein Oran-jepoort. Hierna worden de jonge kinderen in het Dorpshuis De Toekomst door Sinterklaas en zijn Pieten verwelkomd. Voor de grote kinderen wordt er een activiteit geor-ganiseerd in de Piet de Springerschool.Zaterdag 21 november: Sinterklaasintocht Co-then. Onder begeleiding van muziekvereniging Excelsior wordt Sinter-klaas begeleid naar ’t Dorpshuys. Na aankomst is er een sinterklaasfeest in ’t Dorpshuys. De route van de intocht: start-punt (ca. 10.15 uur) voor molen Oog in ’t Zeil in de Dorpsstraat, Willem Alexanderweg, Mar-grietstraat, Cob Balk-plein (met de klok mee), Nieuwland, Grote Meent, Kromme Stelakker, Ap-pelakker, Kroosakker, Willem Alexanderweg, C.B. Kentiestraat en eindpunt Dorpshuis (ca. 11.00 uur)Zaterdag 21 november: Sinterklaasintocht Wijk bij Duurstede. Sint en zijn Pieten komen om 10.30 uur aan in de haven. Zij lopen dan richting Markt waar zij omstreeks 12.00 uur wor-den verwelkomd door de burgemeester. ’s Middags zijn er theatervoorstel-lingen in theater Calypso op de Markt: ‘De Pieten Olympische Spelen’. De voorstellingen zijn om 13.15, 14.30, 15.45 en 17.00 uur. Kaartverkoop bij de VVV Wijk bij Duur-stede, Markt 24. Kaartjes (voor kinderen en ouders) kosten 4,50 euro. Meer informatie: VVV, 575995.Zondag 22 november: Concert in Cothen in de PKN kerk aan de Brink: Capella van Zuylen. 12.30 uur kerk open; concert 13.00 uur. Prijs: 8 euro.

Sint Maarten is vorige week woensdag gevierd in de Wijkse binnenstad

Zingen voor een lekkernijBij het vallen van de avond verschenen woensdag in de binnen-stad een heleboel kleine lichtjes. Traditiegetrouw zijn op deze avond van Sint Maarten de straten gevuld met lampionnen en enthousiaste, maar soms ook nog wat onze-kere kinderstemmetjes.

Door Henriëtte Tjeertes

WIjk BIj DuuRsTEDE - De be-woners worden voor één avond door de kinderen uit hun wijk mee genomen in de magische wereld van Sint Maarten, waarbij de kinderen liedjes zingen in ruil voor snoepgoed. De traditionele liedjes zoals ‘11 november is de dag dat mijn lichtje branden mag’ en ‘Sint Maarten, Sint Maarten de koeien hebben staarten’ worden uit volle borst ge-zongen, maar ook passeren er zo nu en dan wat geksche-rend ondeugende liedjes de revue.

BakkeleienHet blijft mooi om te zien hoe de bewoners vol ver-wachting met een schaal vol snoepjes achter de voor-deur zitten te wachten of er

ook bij hun wordt aangebeld en de kinderen een liedje komen zingen. De kinde-ren die voor hun deur eerst netjes opstellen van klein naar groot om vervolgens te bakkeleien over welk liedje

ze gezamenlijk gaan zingen laten de bewoners daarbij extra lang wachten om ver-volgens met ietwat gespan-nen gezichtjes uit volle borst te zingen. De ontlading bij de kinderen

voor de deur die vervolgens een lekkernij uit de schaal mogen pakken, en een grote trotse glimlach van de bewoner achter de deur omdat de kleintjes zo goed hun best hebben gedaan is

wat daarop volgt. Deur na deur en straat na straat volgt hetzelfde ritueel om na zo’n anderhalf uur met een buit snoepgoed voldoende voor het komende jaar, moe en voldaan naar huis te gaan.

Deur na deur en straat na straat volgt hetzelfde ritueel. Foto: Henriëtte Tjeertes

Colofonstudiedag op de WindroosWIjk BIj DuuRsTEDE - Enkele keren per jaar houdt de Ver-eniging voor Freinetpedago-gie een landelijke studiedag. Deze vond afgelopen vrijdag plaats op de Windroos. Zo’n 170 mensen uit het Freinet-onderwijs in Nederland en Vlaanderen kwamen bijeen om met elkaar te werken, inspiratie op te doen en uit te wisselen over hun onder-wijs. Dat gebeurde in work-shops met onderwerpen waarop de Windroos haar manier van werken baseert zoals praktijkgerichte wis-kunde, natuuronderwijs, taal en teksten als expres-sie- en communicatiemid-del, portfolio’s én hoe raken

kinderen op een natuurlijke manier betrokken bij hun werk en vanuit henzelf ge-

motiveerd. De deelnemers kregen veel ideeën en werk-bare voorbeelden.

Philip Reijns, onderwijsinspecteur, licht zijn visie op vernieuwingsonderwijs toe. Foto: Anouk Geelen

Page 4: Wijkse Courant week47

Woensdag 18 november 2015

Gemeentehuis

Bezoekadres:

Karel de Grotestraat 30

Postadres:

Postbus 83

3960 BB Wijk bij Duurstede.

Telefoon: 595595

Fax: 595599

Website: www.wijkbijduurstede.nl

E-mail: [email protected]

Openingstijden:

Melden bij receptie.

Maandag 08.30 uur tot 12.30 uur

Dinsdag 08.30 uur tot 12.30 uur

Woensdag 08.30 uur tot 19.00 uur

Donderdag 08.30 uur tot 12.30 uur

Vrijdag 08.30 uur tot 12.30 uur

Calamiteitennummer:

Buiten kantooruren

Telefoon: 06-53219128

Gemeentewerkplaats:

Middelweg Oost 1

Telefoon: 595600

Maandag t/m zaterdag

van 09.00 tot 12.00 uur

Spoedlijn huisartsen:

Telefoon: 576363

De meest recente

gemeentelijke informatie

vindt u op INTERNET

www.wijkbijduurstede.nl

Nieuws op de website• Het waterschap gaat een nieuw peil-

besluit opstellen voor het Lang-broekerweteringgebied. In een peilbesluit legt het waterschap de water-peilen in een bepaald gebied vast. Hierbij hebben de inwoners in het gebied een belangrijke rol. Zij kunnen knelpunten in-brengen en hun wensen doorgeven. U kunt deze nog aan het water-schap doorgeven tot 18 decem-ber 2015. U leest er meer over op on-ze website. Daar vindt u ook de links naar de website van het waterschap.

• Winkeliers: geef uw voorkeur voor koopzondagen in 2016 door. Jaarlijks stelt het college van bur-gemeester en wethouders maximaal twaalf koopzondagen per winkelgebied vast. Het college wil graag van de winke-liers weten op welke zondagen in 2016 zij het liefst een koopzondag willen. Bent u winkelier, dan kunt u uw voorkeur door-geven tot 1 december aanstaande. Lees hier meer over op onze website onder de nieuwsberichten.

• Op 24 november a.s. bent u om 19.30 uur van harte welkom in het gemeen-tehuis. Die avond houden de vier werk-groepen hun presentaties over Duurzaamheid. Zij vertellen u graag wat hun acties worden. Deze werkgroe-pen houden zich bezig met: duurzaam vervoer, duurzame energie, duurzaam bouwen en het duurzaamheidsfonds.

• De kerkklokken van de Grote Kerk lui-den al een tijd niet meer. Dat komt om-dat de luidas van de grote Mariaklok gedeeltelijk is los gekomen, verschoven en uitgezakt. De klok wordt hersteld tussen half november en begin december 2015. Hierna is het klok-gelui weer te horen.

• Op zaterdag 21 november komt Sinterklaas in Cothen, Langbroek en Wijk bij Duurstede. U vindt de verkeers-maatregelen op onze website onder de nieuwsberichten.

Bekendmakingen

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo)

Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunningBurgemeester en wethouders van Wijk bij Duurstede hebben de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning ontvangen:

WABO nummer : 2015245Voor : bouwen van woningLocatie : David van Bourgondiëweg ongenummerd, (3961), Wijk bij DuurstedeDatum ontvangst : 6 november 2015WABO nummer : 2015247Voor : bouwen van patiobungalowLocatie : Riederwaard 29, (3945 HE) CothenDatum ontvangst : 9 november 2015Ingediende aanvragen liggen niet ter inzage. De bijbehorende stukken kunnen later op afspraak worden ingezien, waarop een zienswijze of bezwaarschrift kan worden ingediend.

Verleende omgevingsvergunningenBurgemeester en wethouders van Wijk bij Duurstede hebben de volgende omgevingsvergunningen verleend:

WABO nummer : 2015170Voor : veranderen van begane grondLocatie : Gooyerdijk 39, (3947 NB) LangbroekVerzenddatum : 10 november 2015WABO nummer : 2015186Voor : aanleggen van in-/uitritLocatie : Amerongerwetering 15, (3947 NL) LangbroekVerzenddatum : 11 november 2015WABO nummer : 2015158Voor : verbreden van bestaande in-/uitritLocatie : Graaf van Lynden van Sandenburgweg 1 d, (3962 RB) Wijk bij DuurstedeVerzenddatum : 11 november 2015De beschikking en de bijbehorende stukken kunnen vanaf de datum van verzending gedurende zes weken worden ingezien in het gemeentehuis. Dit kan uitsluitend na telefonische afspraak via 0343-595595.

BezwaarBelanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na verzenddatum tegen dit besluit bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet uw naam en adres bevatten, duidelijk maken tegen welk besluit u bezwaar maakt en gemotiveerd, gedateerd en ondertekend zijn. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders, ter attentie van de afdeling Bedrijfsvoering, Postbus 83, 3960 BB Wijk bij Duurstede.

Het maken van bezwaar schort de werking van het besluit niet op. Om opschorting te bereiken kunt u gelijktijdig met het indienen van het bezwaarschrift een verzoek om voorlopige voorziening (schorsing) vragen bij de Voorzieningenrechter. De schorsing moet wel spoedeisend zijn. Het verzoekschrift moet worden gericht aan de Rechtbank Midden Nederland te Utrecht, afdeling bestuursrecht, o.v.v. voorlopige voorzieningen, Postbus 16005, 3500 DA Utrecht. U dient er rekening mee te houden dat u bij de rechtbank griffierecht verschuldigd bent.Mocht u meer informatie willen over het indienen van bezwaar, dan kunt u de website www.rijksoverheid.nl raadplegen, waar onder de kop ‘Documenten en publicaties/brochures’ de brochure ‘Bezwaar en beroep tegen een beslissing van de over-heid’ te vinden is.

Kijk

voo

r de

voor

waa

rden

en

besc

hikb

aarh

eid

op te

lfort

.nl.

Eenm

alig

30,

- act

ivat

ieko

sten

. HB

O p

akke

t 2 m

aand

en g

ratis

, da

arna

15,

50 p

/mnd

. Act

ie g

eld

t t/m

31

dece

mbe

r 201

5.

Interactieve TVInternetBellen

telfort.nl/glasvezel0800 1707 Telfort winkels

Nooit meer wachten met constant snel internet

Elke maand

46,-Gratis

2 maandenHBO

Creatief met kralenWijk bij DuursteDe - Met de kralen van Hetty de Bruin kan men sieraden maken zo-als kettingen, armbanden of oorbellen. Of een raamdeco-ratie voor de feestdagen. Dit kan op vrijdag 20 novem-ber van 19.30 tot 22.00 uur

bij De Rivier, hoek Kanaal Noord1/Molenvliet1. Kos-ten: 7 euro. De opbrengst is voor Stichting Nachamu die zich inzet voor voedsel- en kledingvoorziening onder joodse mensen. Aanmelden via [email protected].

Cothen - Op dinsdag 24 november wordt een avond over nieuwe en oude spiritualiteit gehouden bij ZIN. Merel Drilling, eigenaar van De Zilveren Maan, praktijk

voor helende massage en geïnteresseerd in wicca en Rebecca Onderstal, predikant in de christelij-ke kerk, vertellen bieden over hun zoektocht naar spiritualiteit in deze tijd.

Ook de vraag wat Jezus daarin voor hen betekent komt op tafel. Ieder is welkom, aanvang 20.00 uur, Dorpsstraat 22 in Cothen. Aanmelden via [email protected].

nieuwe en oude spiritualiteit Oud papier ConcordiaWijk bij DuursteDe - Harmo-nie Concordia zamelt, zoals elke derde zaterdag van de maand, op 21 november oud papier in. De container staat tot 13.00 uur op het parkeer-terrein bij de Vikinghal.

Page 5: Wijkse Courant week47

ADVERTORIAL

Rust en Emotionele BalansBij innerlijke onrust, stress-situaties en stemmingswisselingen

1passiebloem, 2citroenmelisse,3valeriaan, 4zink

Een overvolle agenda, drukteop het werk, of zorgen om degezondheid kunnen zorgen voorperiodes van stress of spanning.Ook kan het leiden tot ver-moeidheid en een minder vrolijken opgewekt gevoel. Het kansoms lastig zijn de nodige rust tevinden en emotioneel in balanste blijven. Het is niet altijd mo-gelijk om de oorzaak van stressof spanning weg te halen, maarhet is wel mogelijk om er rustigermee om te gaan met natuurlijkeondersteuning van A.Vogel.

Natuurlijke ondersteuningA.Vogel Passiflora RustgevendEmotionele Balans is 100%natuurlijk en bevat een krach-tige combinatie van kruiden enmineralen. Het ondersteunt bijinnerlijke onrust en stemmings-wisselingen2,3 en helpt rustig1 en

Sneller geïrriteerd, prikkelbaarof een kort lontje? Bijna 70%van de Nederlanders ervaartwel eens stress of spanning.Ook vermoeidheid en eenonrustig gevoel kunnen daneen belangrijke rol spelen.

evenwichtig te blijven in stress-situaties4. Het bevat tevens mag-nesium, wat gunstig is voor eengoede geestelijke balans en extraenergie geeft bij vermoeidheid.Het is geschikt voor overdag,houdt lichaam en geest fris enalert2 en geeft geen gewenning.Zo kunt u ook in periodes vanstress en spanning goed blijvenfunctioneren.

1. Snel geïrriteerd2. Vermoeidheid3. Onrustig gevoel’

‘Top 3signalenvan stress-situaties:

A.Vogel Passiflora RustgevendEmotionele Balans is verkrijgbaarbij drogist, apotheek en gezond-heidswinkels in een verpakkingvan 30 stuks. Adviesprijs € 11,99.Meer weten? Bel de A.Vogelgezondheidslijn 0900-2464646of kijk op avogel.nl.

AUTOBEDRIJF DE ROOIJEen familiebedrijf dat sinds 1928 een begrip is in De Bilt/ Bilthoven.

Wij zijn erkend servicedealer voor de merken Audi, Skoda en Volkswagen.

Om ons team te versterken zijn wij op zoek naar:

1e automonteur die in opleiding is voor technisch specialisten

1e Automonteur in opleiding

FunctiebeschrijvingBen jij een enthousiaste 1e automonteur of 1e automonteur in opleiding tussen de 20 en 35 jaar? Dan zijn wij op zoek naar jou! Bij voorkeur heb je enige jaren ervaring in een autobedrijf en kennis van moderne diagnoseapparatuur. Monteurs met een opleiding binnen de genoemde merken genieten de voorkeur. Wij zoeken een expert op het gebied van onderhoud, reparatie en het stellen van diagnoses die zelfstandig kan werken. Je werkt in een compleet nieuw ingerichte werkplaats waarbij collegialiteit, professionaliteit, gezelligheid en kwaliteit voor-op staan. Wij bieden je ruime opleidingsmogelijkheden, goed salaris en passende arbeidsvoorwaarden.

SolliciterenAls jij affiniteit hebt met de merken Volkswagen, Audi en Škoda en je ziet deze functie als een nieuwe uitdaging, stuur of mail dan een brief met CV naar:Autobedrijf de Rooij, t.a.v. Mark van Kan, Postbus 42, 3720 AA Bilthoven.Mailadres: [email protected] of bel naar 030-2204836

‹ www.wijksecourant.nl Wijkse Courant · woensdag 18 november 2015 · 5

Verkoping van Rode KruisWijk bij DuursteDe - Op dinsdag 24 november houdt het Rode Kruis een verkoop-middag. Van 13.30 tot 16.00 uur kan men handgemaakte artikelen kopen in de van Abcoudezaal van het E&E-Gasthuis, die gebreid, ge-

haakt of geborduurd zijn door ouderen die dinsdag-middag bij elkaar komen. Er zijn ook wens-en kerst-kaarten en er is een tafel met boeken en het Rad van Avontuur draait met prijzen. Er is koffie/thee met cake.

Langbroek - Elke derde vrijdagavond van de maand is in Dorpshuis De Toekomst te Langbroek het netwerkcafé. Dit is de ideale gelegen-heid om collega- onderne-

mers en zzp’ers te ontmoe-ten en contacten te leggen. Andere belangstellenden zijn ook welkom.Het eerstvolgende netwerkcafé is op vrij-dagavond 20 november

van 20.00 tot 22.00 uur. Locatie: Dorpshuis De Toekomst, Prinsenplein 3. Voor meer informatie kan men contact opnemen met Anton Versteeg via 06-27382548.

netwerkcafé in De toekomstMarina Folkers signeert in BrunaWijk bij DuursteDe - Op zater-dag 21 november, van 14.00 uur tot 15.00 uur, houdt Ma-rina Folkers een signeerses-sie in de Bruna. Ze signeert dan haar debuutroman Faye en Sean, a love story.

Begrip en respect krijgen voor elkaar aan de dialoogtafelIn café Ome Ko is vrijdagavond de dialoogdag gehouden, een onderdeel van Nederland in Dialoog. De centrale vraag luidde: ‘Wat betekent gastvrijheid voor jou?’, gericht op de actualiteit rond vluchtelingen.

Door John Beringen

WIJK BIJ DUURSTEDE – Neder-land in Dialoog is ontstaan na 9/11 en de moord op Theo van Gogh met als doel de sociale samenhang in de samenleving te versterken door inzet van de Dialoog. Zeven jaar geleden namen de Wereldwinkel, Vluchte-lingenwerk en Amnesty in Wijk het initiatief, gesteund door de gemeenten. Tijdens de Week van de Dialoog wis-selen rond 30.000 Nederlan-ders aan dialoogtafels erva-ringen, ideeën en dromen uit en zetten stappen om deze handen en voeten te geven. Coördinator John van Balen: “Als je het heel kernachtig samenvat, wordt de drijfveer achter Nederland in Dialoog gevormd door de stelling dat de samenleving anders moet gaan functioneren,”

laat van Balen weten. “Dat klinkt op het eerste gezicht als iets wat alleen maar be-reikt kan worden door zwa-re politieke beslissingen, beleid of wetgeving van bo-venaf, maar de grote kracht zit hem in de kleinschalig-heid die opgang maakt door de laagdrempeligheid van

het geheel. Inmiddels zijn er al 100 dialooggemeen-ten in Nederland waarbij is vastgesteld dat deze opzet zijn vruchten afwerpt. En ‘dialoog’ moet men niet ver-warren met ‘discussie’ want bij dit laatstgenoemde gaat het om de vraag welke argu-menten gaan winnen. Een mening of opvatting kan van mens tot mens verschil-len, maar het punt is dat je daar gewoon over moet kunnen praten, begrip moet krijgen voor elkaar en dat kan alleen maar als je meer weet over elkaars stand-punten. Je zou het kunnen samenvatten als begrip en respect krijgen voor elkaar.” Van Balen glimlacht als het woord ‘verbroedering’ valt. “Nou ja, eigenlijk ontstaat

dat wel een beetje, hè? We kennen allemaal de kreet ‘onbekend maakt onbemind’ en wat we vaak meemaken, is dat mensen die als wild-vreemden voor elkaar heb-ben deelgenomen aan een dialoogavond elkaar later tegenkomen en elkaar groe-ten of een praatje maken. Dat is op zichzelf al goud waard.” Van Balen vertelt dat Nederland in Dialoog in-middels ook een plaats heeft gekregen binnen het vak

maatschappijleer van het Revius en ook ingang heeft gevonden in het basisonder-wijs. “En leerlingen op het Revius organiseren op 14 april zelf een dialoog tussen

volwassenen en leerlingen. Alles bij elkaar maakt dat er nieuwe verbindingen ont-staan tussen mensen waar-door samen leven, wonen en werken prettiger wordt.”

John van Balen (met papieren in de hand) opent de dialoogavond. Foto: John Beringen

Wijkse dialoogdag groot succes

Iedereen die zichzelf geïnspireerd voelt door deze materie en wil dat de Wijkse Dialoog blijft voortbestaan kan 14 april in de agenda noteren en is welkom op die datum. Meer weten en/of voor ideeën: [email protected] of bel met Jan Renger 0653614115 of John van Balen 06-22246154. Voor meer info: www.wijkbijd-uurstedeindialoog.nl of www.nederlandindialoog.nl.

Van Amerongen signeert bij PettingaWIJK BIJ DUURSTEDE - Op za-terdag 21 november signeert Wim van Amerongen zijn nieuwe boek ‘Het buiten van Wijk’ bij boekhandel Pet-tinga op de Markt in Wijk bij Duurstede. Het boek gaat onder meer over de aloude stoomtram, de bouw van de sluis en de aanleg van het kanaal, boerenherberg De Steenen Brug en zijn kaste-lein Gart van der Zand, de jacht, jachtopzieners, stro-pers en stadsomroeper Wil-lem Janssen alias Willem de Tuut. Het boek is rijk geïllu-streerd met vaak zeldzame foto’s. De signeersessie duurt van 14.00 tot 16.00 uur

Avond over meubelmakenLangBRoEK - Meubelmake-rij De Schrijn VOF aan de Langbroekerdijk 46a houdt donderdagmiddag 19 no-vember een informatieve bijeenkomst over het prak-tisch leerjaar meubelmaken, praktijkopleiding tot meu-belmaker. Men krijgt infor-matie over het praktisch leerjaar meubelmaken zoals die de afgelopen jaren heb-ben plaatsgevonden. Aan de hand van werkstukken kan men zien wat er tijdens deze opleiding wordt gemaakt. De bijeenkomst start om 16.00 uur en is gratis. Graag aanmelden via www.cur-susmeubelmaken.nl.

Page 6: Wijkse Courant week47

Bent u geïnteresseerd naar deze fysiek uitdagende sport?

Kom langs in de maand november en maak gebruik van een

gratis proefles! Iedere woensdag van 20.00 tot 21.00 uur.

Pole fitness!

Nieuw

Voor meer informatie kijk op:www.sportschooltechno.nlwww.facebook.com/sportschooltechno

Frankenweg 23962 CE Wijk bij Duurstede

bij sportschool techno:

GRATIS

PROEFLES

www.sandenburg.nlwww.patistmakelaardij.nl

Landgoed Sandenburg, een unieklandgoed in het midden van Nederland.Zoekt u naar kantoorruimte centraal gelegen in Nederland, midden in de natuur en op een prachtige locatie?Landgoed Sandenburg is uitstekend geschikt, u kunt in het Koetshuis gebruik maken van luxe kantoorruimte.

Unieke kantoorruimte in het Koetshuis

Prachtig landgoed met rijke historie

Trainingsruimte centraal gelegen in Nederland

Hoogwaardige kantoorruimte te huur op deze fraaie locatie

vanaf 1 kamer.

5 jaar vast 1,8%

10 jaar vast 2,15%

15 jaar vast 2,5%

20 jaar vast 2,6%

30 jaar vast 3,05%

Tarieven per heden, op basis van annuïteiten en NHG

Voor aankoop bestaande bouw en nieuwbouw! Nu oversluiten kan veel geld besparen!

Bel voor een vrijblijvend en gratis oriënterend gesprek. Telefoon 0343 - 760016

Oeverstraat 4, 3961 AN Wijk bij Duurstede www.hypotheekshop.nl/wijk-bij-duurstede

Opgave onder voorbehoud rentewijziging

Biga Groep BV is het ondernemende sociaal werkbedrijf in Midden Nederland.

Wij begeleiden mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt naar zo regulier mogelijk

werk. Wij bieden een open collegiale sfeer binnen een ondernemende organisatie met

korte lijnen. Werken bij Biga Groep betekent werken aan de ontwikkeling van de mens.

Wij zijn voor verschillende projecten op locatie op korte termijn op zoek naar:

Meewerkend voormannen/vrouwen (36 uur)Groenvoorziening

enthousiast - sociaal – klantgericht

De functie:• Je begeleidt en instrueert een team van medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt;• Je organiseert en werkt mee met de dagelijkse en periodieke groenwerkzaamheden;• Je controleert op kwaliteit, lost kleine problemen op en volgt de veiligheidsvoorschriften;• Je valt direct onder de teamleider groen.

Onze verwachtingen:• Je hebt ervaring met het aansturen en het inwerken van medewerkers;• Je bent betrokken en vindt het leuk om medewerkers te begeleiden op een manier waarmee je

het beste uit iedereen haalt; • Je bent een ‘mensen-mens’ en beschikt over een groot inlevend vermogen;• Je hebt minimaal een opleiding gevolgd op LBO-MBO niveau;• Je hebt ervaring in de Groen en weet van aanpakken;• Je beheerst de Nederlandse taal en bent in staat op verschillende niveaus te communiceren;• Je bent in het bezit van een rijbewijs B;• Ook kandidaten die ouder zijn dan 55 jaar en kandidaten met een afstand tot de arbeidsmarkt

nodigen wij uit te solliciteren.

Wat mag je van ons verwachten:• Een afwisselende functie met leuke collega’s in een informele organisatie;• Een marktconform salaris, afhankelijk van ervaring en opleiding.

Geïnteresseerd?Voor meer informatie kun je kijken op www.bigagroep.nl of contact opnemen met Sylvia van de Leur,afdeling P&O, tel: 030-8503200. Graag ontvangen wij je motivatiebrief met cv per email [email protected] of per post Biga Groep BV, Postbus 164, 3700 AD Zeist.

Biga Groep geeft maatschappelijk verantwoord ondernemen een gezicht.

‹ www.wijksecourant.nl Wijkse Courant · woensdag 18 november 2015 · 6

Page 7: Wijkse Courant week47

ARRANGEMENT• overnachting in Superior Room• uitgebreid cruise ontbijt• 3-gangen verrassingsdiner in de Club

Room• bijpassend 3-gangen wijnarrangement• rondleiding Compleet (incl. machinekamer)

• bezoek aan het Stoomschip Rotterdam Experience Center

• watertaxi vaartocht naar Rotterdam centrum retour• Stoomschip Rotterdam geschenk (boek DE 300,

30 verhalen over De Rotterdam)• High Tea in de Captains Lounge• parkeerkaart voor 2 dagen

Nautisch ontwaken in Woonmall Alexandrium. De laatste trends voor een droomslaapkamer vind je bij onze speciaalzaken. Het prachtigste bedlinnen, de comfortabelste boxsprings en de meest romantische accessoires. Deskundige medewerkers geven je uitstekend advies.

Maak kans op één van de geheel verzorgde VIP arrangementen aan boord van het Stoomschip Rotterdam voor twee personen in een Superior Room. Haal je deelnamekaartje op in het Atrium, vul je gegevens in en deponeer het in de rode brievenbus. In Woonmall Alexandrium worden je woondromen werkelijkheid.

woonmallalexandrium.nl | Rotterdam A20 afslag 16 | makkelijk parkeren

NAUTISCHNAUTISCHONTWAKEN

Page 8: Wijkse Courant week47

Dag en nacht bereikbaar!

Kromme Stelakker 32 • 3945 CX Cothen T 0343 563781www.marjanvanwiggenuitvaartzorg.nl

Uitvaartzorg op maatGewoon omdat iedereen anders is...

Ik kies voor een afscheid dat iedereen bijblijft.

Wilt u dat zij ook na uw afscheid

écht aandacht krijgen? Kies dan

voor een uitvaart met nazorg bij

Barbara Uitvaartverzorging.

Altijd dicht bij U.

030 - 296 66 66 | www.barbarauitvaart.nl

VVVVVeeeeerrrrrtttttrrrrrooooouuuuuwwwwwddddden eigentijdsen eigentijdsen eigentijdsen eigentijdsen eigentijdsfamiliebedrijffamiliebedrijffamiliebedrijffamiliebedrijffamiliebedrijfsinds 1938.sinds 1938.sinds 1938.sinds 1938.sinds 1938.

Jos OttenJos OttenJos OttenJos OttenJos Otten(3e generatie)

Persoonlijke en moderne totaalbegeleiding vanuitvaarten, geheel volgens uw (speciale) wensen.Faciliteiten voor uiteenlopende wensen/mogelijk-heden. Ook als u elders verzekerd bent.

Dag en nacht bereikbaar: 0346 - 351 223

Postweg 55c, 3769 BV Soesterberg,035 - 601 30 86.

Rouwcentrum SmorenburgGroenewoudseweg 12, Cothen0343 - 562 091.

www.smorenburguitvaart.nl

• Uitvaartzorgop maat

• Vertrouwd• Persoonlijk• Eigentijds

40PlusRelatie.nl

Single, maar liever samen...

GEWOON DOEN!

Stop met zoeken en laat ons uw partner vinden!Veel singles gingen u voor en zijn bij ons succesvol geslaagd.

NEEM NU DE STAP...Voor meer informatie bel:

Jantine SchonkT: 0347 - 344 424M: 06 - 51011845

Col

ofon F

amilieberichten

Email | [email protected]

Telefoon| (088) 013 72 68Internet | zelf opgeven kan via www.familieberichtenonline.nl

Vergeet niet uw volledige adres-gegevens te vermelden en uw telefoonnummer voor eventuele vragen.

Overlijdensadvertenties zijn ook zichtbaar op: www.mensenlinq.nl*

* Indien de advertentie niet geplaatst dient te worden op Mensenlinq, gelieve dit aan tegeven bij opgave van de advertentie.

‹ www.wijksecourant.nl Wijkse Courant · woensdag 18 november 2015 · 8

7 NOVEMBERT/M 10 JANUARI7 NOVEMBER MET ONDER ANDERE:

WINTERPLAZA4 DEC. T/M 3 JAN.

KNÜSS WINTERFEST11 DEC. T/M 13 DEC.

WINTERSTATIONSPOORWEGMUSEUM19 DEC. T/M 3 JAN.

WINTERCIRCUS UTRECHT19 DEC. T/M 3 JAN.

24/7 bij je klantenonder de aandacht

jouw bedrijf ofaanbieding in de spotlight

WIJHIERVANWijkse Courant

Wijkse Courant staat midden in desamenleving en is 24 uur per dag betrokken

www.wijksecourant.nl

Page 9: Wijkse Courant week47

ADVERTORIAL

Vele grote landelijke leve-ranciers, maar ook kleinerespecialisten van handwerk-en quiltmaterialen, verkopentegen zeer scherpe tarievenduizenden materialen en be-nodigdheden. Met 1 bezoek

aan de Handwerk en Quilt-dagen kunt u bij nagenoegalle landelijke leveranciersuw inkopen doen voor dekomende winter!Menig kunstenaar zet ver-schillende handwerkvormen

in om de mooiste kunstwer-ken te maken. Na het grotesucces van vorig jaar wordtu dit jaar opnieuw verwendmet zowel quilt-, vilt-, weef,borduur als textiele kunst.Geniet van de unieke expo-

sities van bekende kunste-naars, zoals Janneke Hoger-heijde, Femke van Gemert,Ineke van Unen, Jolande vanLuijk en nog vele anderen.

En wat is er leuker dan zelfaan de slag te gaan! Tijdensde vele demonstraties enworkshops kunt u de nieuw-ste technieken en trends ophet gebied van de verschil-lende handwerkvormen ont-dekken. Eén ding is zeker: op

de Handwerk en Quiltdagenkomt u handen en ogen tekort!De entree is bij de kassa€ 8,00 p.p. Maar met onder-staande kortingsbon krijgt umaar liefst € 2,00 korting en

betaalt u slechts € 6,00! Wiltu niet in de rij staan? Koopdan nu uw tickets onlineen krijg automatisch € 2,00korting! Kinderen tot 12 jaarzijn gratis en de entree voor65+ers bedraagt altijd € 6,00.

Verschillende kortingsactieskunnen niet met elkaar ge-combineerd worden.

Handwerk en Quiltdagen in Nieuwegein26 t/m 28 november Beursfabriek in Nieuwegein

Open van10.00 tot 17.00 uur

Beursfabriek (voorheenHomeBoxx genaamd)Symfonielaan 1 3438 EWNieuwegein

www.handwerkenquiltdagen.nl

©Handwerk enQuiltdagen

©Circle of Life, Jolande van Luijk, Fibreations

Handwerken is populairderdanooit! Lange tijd hadhet eenoubollig karakter,maarnu raken steedsmeerouderen èn jongeren in de ban van het handwerken. Oude ambachtenworden opnieuw toegepast en zor-gen ervoor dat de mooiste en hipste sjaals, jassen en vestjes te zien zijn in het straatbeeld. Ook in hetinterieur is het breien, haken, borduren, quilten en viltenflink in opkomst. Het is dan ook ontzettend leukom te doen, niet duur en u heeft heeft altijd een uniek product in handen.

Kom op 26 t/m 28 NovEmbEra.S. Naar dE HaNdWErKEN QuiltdagEN iN dEbEurSfabriEK iN NiEuWEgEiN!maar liEfSt 3 dagEN laNgiNSpiratiE opdoEN, SNuffElENtuSSEN dE mooiStEmatErialEN EN dE NiEuWStEtrENdS EN tEcHNiEKENoNtdEKKEN!

‹ www.wijksecourant.nl Wijkse Courant · woensdag 18 november 2015 · 9

Sinterklaas-viering voor ouderenCothen - Stichting Welzijn Ouderen Cothen houdt sa-men met de Zonnebloem afdeling Cothen Langbroek, ook dit jaar de traditionele Sint Nicolaas-viering voor alle 55+ ers uit Cothen en Langbroek. Op woensdag 2 december start deze viering om 14.00 uur en zal na de zang van alle aanwezigen

de Sint worden ontvangen in het dorpshuis in Cothen. De Goedheiligman zal dan weer op een ludieke wijze een aantal mensen in het zonnetje zetten en verras-sen met een presentje. De organisatie zorgt voor een hapje en drankje en als Sint Nicolaas weer weg is naar Spanje, worden er nog een

paar rondes bingo gespeeld met prijzen. De organisatie hoopt er samen met alle se-nioren een bijzondere mid-dag van te maken. De kosten voor deze middag bedragen 5 euro, contant ter plaatse te voldoen. Wie slecht ter been is en vervoer nodig heeft, mag bellen naar Gerrie (561554) of Truus (562280).

Kaartclub Binding grijpt naast hoofdprijsGroot was de teleurstelling bij de wedstrijdkaarters van Kaartclub Binding uit Wijk bij Duurstede toen bleek dat zij niet de winnaars waren van het regionale Krommerijn Klaverjastoernooi. De kaarters van het Welzijn Ouderen Werkhoven beleven hun net voor en gingen met de wisselbeker naar huis.

Door Kees Broekman

Cothen - Het Krommerijn Klaverjastoernooi (voorheen Rabobanktoernooi) werd gespeeld in de kantine van SVF in Cothen. Een prach-tige accommodatie waar de aanwezige vrijwilligers

uitstekende gastheer en -vrouwen waren. Aan dit toernooi namen zeven seni-orenclubs uit Cothen, ’t Goy, Houten, Odijk, Schalkwijk, Werkhoven en Wijk bij Duurstede deel. Naast een team van vier wedstrijd-kaarters was er ruimte voor vrije kaarters, in totaal 56 deelnemers. De organisatie was in handen van Herman Vernooij, Harry van Impelen en Kees Broekman. Er werd verwoed gekaart waarbij de punten niet cadeau werden gegeven. Nadat de computer de punten had geteld bleek Welzijn Ouderen Werkho-ven winnaar te zijn met 19.637 punten. Tweede is kaartclub Binding uit Wijk bij Duurstede met 18.952 punten, derde Soos Hou-ten met 18.316. Speler met het hoogst aantal persoon-lijke punten, 5.596, is Co Schothorst uit Werkhoven.

De tweede prijswinnaars van Kaartclub Binding met rechts wedstrijdleider Herman Vernooij. Foto Kees Broekman

Muziekbingo in De ToekomstLangbroek - Dorpshuis De Toekomst organiseert een muziekbingo met vele prijzen, o.l.v. Wouter van Hoof. Datum is vrijdag 20 november en de aanvang is om 20.00 uur. De locatie is Dorpshuis De Toekomst, Prinsenplein 3. Meer infor-matie bij Anton Versteeg, 06-27382548.

Sinterklaas komt naar LangbroekLangbroek - Op zaterdag 21 november verwelkomt Lang-broek Sinterklaas en zijn Pieten. Vanaf 14.00 uur rijdt de rijtoer op ludieke wijze door Langbroek. Hoe zal de Sint dit jaar weer vervoerd worden? Om 14.00 uur start bij Expeditiebedrijf van Donselaar aan de Doornse-weg, 1e links de Weidedreef op. Einde links de Kerke-land op. Einde recht Lang-broekerdijk op. Kruispunt oversteken en eerste rechts, Margrietlaan op. 1e rechts Julianalaan en 1e links, de Irenelaan in. Einde links, de Marijkelaan en dan 1e rechts via Prins Clausdreef naar eindpunt Prinsenplein, het Dorpshuis. Daar wordt Sinterklaas welkom gehe-ten door de burgemeester. Daarna gaat het feest binnen verder. De kinderen tot +/- 8 jaar in de grote zaal van het Dorpshuis en de oudere kin-deren gaan via het Dorps-huis naar de school om met de Pieten een spel te spelen.

Storm in het hoofd

Zondagmorgen ... ik laat de honden uit. Het stormt in Nederland, het stormt in mijn hoofd. Een intens

verdriet daalt in mij neer, plotseling. Ik word er door overvallen in de wind. Verdrietig om ... om alles, om geliefden die we verliezen, de pijn van het verlies, maar het is groter... om het onbegrip en respect-loosheid van velen voor andere zeden en opvattingen. Om alle thuislozen op de vlucht. Om Parijs, Madrid, Londen, New York, maar juist ook Beiruth, Baghdad, Bali, enz, enz. Om de haatpredikers in alle kampen die wederzijds polariserend werken. Om alles wat gehersenspoelde en in de wereld teleurgestelde fanatici, ooit ook mensenkinderen, elkaar aandoen, de ogenschijnlijke zinloosheid er van.

Dan komt die gedachte bij me op, een feit dat als een paal boven water staat... een plotseling besef: Daar

moet een doel achter zitten. Er zijn betrok-kenen die hier geld aan verdienen, machti-ger van worden. De werkelijke machtheb-bers op deze aarde. De wapenindustrie bijvoorbeeld... maar wie nog meer? Hoe

steekt dit in elkaar ? Joris Luijendijk, is dit geen goed onderwerp voor een nieuw on-derzoek, een nieuw boek. Of lig je dan ook binnen de kortste keren onder de zoden?

Het is een verduiveld moeilijke materie, van die stukjes van de puzzel die mij bekend zijn, wordt

ik niet echt wijzer... alleen het verdrietige besef, dat het van alle tijden is... Dat we in de huidige mediaal verbonden wereld, er niet in slagen het gedachtegoed van Ghandi, Martin Luther King, Mandela en zovele anderen als een helder licht in de vertroebelde/verduisterde geesten van alle fanatici te laten schijnen. Elke vorm van fanatisme eindigt altijd met dood en ver-derf, leidt naar de afgrond. Alleen dialoog en wederzijds respect leiden naar harmo-nie, gezamenlijke energie tot resultaat. Een generaal zonder soldaten kan geen oorlog voeren. Dit wil ik uitdragen ... op elke manier die ik kan bedenken.

Anton RekkéWijk bij Duurstede

Ingezonden brIef

Page 10: Wijkse Courant week47

ALTIJD DE BESTE DEAL!

GLASVEZELWEKEN!

STAP NU OVER.

www.eindelijkglasvezel.nl/beste-deal

KIES NU UITDE POPULAIRSTEPROVIDERSVOOR GLASVEZEL.

TOP 5 MEEST GEKOZEN.

Dit is het moment om over te stappen op glasvezel. Alle providers hebben nu interessante acties en aanbiedingen voor u. Overstappen is zo eenvoudig dat u het zelf snel en makkelijk in drie stappen online regelt. Liever persoonlijk advies? Onze glasvezeladviseurs geven u graag een onafhankelijk overzicht. Ga voor de beste deal op ons netwerk naar www.eindelijkglasvezel.nl/beste-deal.

Wilt u bellen, chatten of liever advies aan huis? U kiest zelf hoe u contact met ons heeft.

ZO ZIJN WIJ BEREIKBAAR.

www.eindelijkglasvezel.nl/klantenservice

088 006 37 10

www.twitter.com/reggefi berL

en sluit direct af.

Vergelijk,kies

In dit overzicht gaan we uit van de pakketten die het afgelopen jaar zijn afgesloten via de vergelijker op onze website (vastgesteld op 23 september 2015). De top 5 meest gekozen is op basis van de meest gekozen provider en het meest gekozen pakket per provider. Alle genoemde prijzen zijn exclusief eventuele actiekortingen.

5 € 47,00

€ 63,50

€ 46,00

€ 48,50

€ 52,50

3

4

2

1

Download / upload

50 / 50 MbpsGLASVEZEL 3-IN-1 BASIS

Download / upload

50 / 50 MbpsALLES-IN-1 SMART

Download / upload

50 / 50 MbpsALLES-IN-1 50 MB/S

Download / upload

50 / 50 MbpsALLES-IN-1 50MB

Download / upload

100 / 100 MbpsALLES-IN-1 INSTAP SNELLER

‹ Wijkse Courant · woensdag 18 november 2015 · 10

Demi: “Mooie nagels zijn heel belangrijk voor vrouwen. Foto: John Beringen

Door John Beringen

WIJK BIJ DUURSTEDE – Demi Dijkstra is van oorsprong schoonheidsspecialiste. Haar grote specialisatie is nagelverzorging waarin ze onlangs haar eigen praktijk startte. John Beringen keek achter de toonbank en infor-meerde hoe het is om hier-mee te beginnen in een tijd dat de crisis nog steeds voel-baar is. “Laat ik beginnen met op te merken dat goed verzorgde nagels voor vrou-wen heel belangrijk zijn,” begint Demi. “Ik gebruik producten van Gelcolor,

hetgeen je kunt aanmerken als het stijlvolle segment, en dat is een soort nagel-lak die meteen droogt en die circa twee weken goed blijft zitten. En als we het in deze context over de crisis hebben dan is het juist heel belangrijk om goed verzorgd voor de dag te komen. Dan heb ik het niet alleen over vrouwen die zich op het za-kelijke gebied begeven maar ook als iemand bijvoorbeeld gaat solliciteren. Iedereen weet wel dat het belangrijk is dat je haar goed zit en dat je netjes gekleed bent, maar nagels is iets waar ook heel

goed op wordt gelet.” Ze glimlacht even als ze laat weten te beseffen dat ook mannen haar woorden zul-len lezen en voegt er aan toe dat de vrouwelijke lezers precies weten waar ze het over heeft. “Onderschat dat niet,” benadrukt ze. Men kan ook voor de verzorging van teennagels bij Demi te-recht. Over de vingernagels, die het meest in het oog springen, laat ze weten dat daar bij vrouwen, fi guurlijk gesproken, sierraden van zijn te maken. Meer info: [email protected] en 06-53453523.

Achter de toonbank

SVL verloor zaterdag in Nijkerk in een spannende gelijk opgaande wedstrijd van Sparta Nijkerk met 3-2. SVL had zeker meer verdiend naar de goede kansen die er waren maar deze gingen er niet in.

Nijkerk/LaNgbroek - Het was een stevige wedstrijd in de 7e minuut was Sparta dicht bij een doelpunt maar de bal ging net naast. Ook SVL deed er alles aan en dat leidde in de 16 minuut tot een kans voor Ali Alkan uit een voorzet van Glenn Mo-lenaar maar hij miste maar net. In de 22 minuut was het de goed spelende Bram Peeters die een bal te zacht terug speelde op Geert Wil-lem Merkens maar de goed uitlopende Merkens kon de bal net tot corner tikken. SVL bleef aandringen en dat leidde in de 24 minuut tot een vrije trap voor het doel van Sparta de ingeschoten bal van Ali Alkan werd door de keeper van Sparta tot corner getikt. In de 26 minuut moest Glenn Molenaar geblesseerd het veld verlaten en kwam Wil-lem Baaij het veld in. In de 35 minuut kwam SVL op een 1-0 voorsprong uit aan-geven van Walter Cremers

scoorde Ali Alkan beheerst. Maar nog geen drie minu-ten later was het Frank de Vervoerd die met een hard schot Geert Willen Merkens het nakijken gaf en was de rust stand 1-1.

Goede kansNa de rust kwam Wesley de Laat het veld in voor de geblesseerde Wouter Hoof. Sparta probeerde SVL on-der druk te zetten maar dat lukte niet al te best. Maar toch werd het in de 54 mi-nuut 2-1 voor Sparta door een verdedigingsfout kon weer Frank de Vervoerd beheerst inschieten. De 60 minuut miste Alex van Eem een goede kans uit een voorzet van Willem Baaij.

Maar in de 65 minuut nam Selcuk Albayrak een cor-ner op recht en de bal werd door Walter Cremers achter de keeper van Sparta inge-schoten 2-2. Maar weer drie minuten was het weer 3-2, uit een voorzet kon Frank de Vervoerd zijn derde doel-punt inschieten. De 74 mi-nuut werd Alex van Eem gewisseld en kwam Thomas Malolepszy het veld in. Wat SVL probeerde in het laatste kwartier met veel inzet om er een nog een verdienste-lijk gelijk spel mee te kun-nen nemen naar Langbroek helaas.Aankomende zaterdag speelt SVL om 14.30 uur uit voor de beker tegen FC de Bilt.

SVL en Sparta zijn aan elkaar gewaagd

De voetballers van SVL moesten in Nijkerk hun verlies nemen. Foto: Jan van Kooten

Page 11: Wijkse Courant week47

In het Hollandse IJssel-gebied, in de gemeenteIJsselstein, gaat de ko-mende tijd veel gebeuren.Het IJsselsteinse bos wordtongeveer twee keer zo groot,een nieuwe fietsverbindingis in de maak en er komteen nieuw wandelpad in deUiterwaarden. Daarnaastis ongeveer 50 ha – dit isruim tachtig voetbalvelden- aangewezen als ontwik-kellocatie voor recreatie.Voor de invulling daarvan

zijn Staatsbosbeheer, degemeente IJsselstein en deprovincie Utrecht op zoeknaar creatieve ondernemersmet goede ideeën voorrecreatie en toerisme.

Jan Bouwman van Gront-mij (die het proces voorStaatsbosbeheer enpartners begeleidt): “Deafgelopen decennia isvooral flink geïnvesteerdin het vrijetijdsaanbod aande oostkant van Utrecht,

terwijl het aantal inwo-ners in west Utrecht juistenorm is gegroeid. Ik benblij dat overheden nu ookin de westkant gaan inves-teren. Voor ondernemersis het daarom een gunstigmoment om zich in hetHollandse IJsselgebied tevestigen. Het gebied is nunog vooral weiland, maarheeft genoeg potentie omeen mooi recreatiegebiedte worden met aantrekke-lijke voorzieningen voor de

regio. Overigens is het nietzo dat er nu nog helemaalniets is voor recreanten. Inde buurt is al een jachtha-

ven, een camping en eenpannenkoekenhuis metmidgetgolfbaan.”

Voor ondernemers metgoede ideeën zijn er ge-

noeg kansen: Het gebiedligt vlak bij Utrecht, dushet bezoekerspotentieelis groot, zo’n half miljoen

inwoners wonen in eenstraal van 15 kilometer.Sleutelwoorden voor de in-vulling van het gebied zijnuitdaging, gezelligheid,luxe en cultuur.

De sluitingsdatum voor hetindienen van plannen is1 februari 2016.

Meer informatie voorondernemers:www.staatsbosbeheer.nl/ondernemerhij

Ook voor het bos NieuwWulven in Houten wordenondernemers gezocht.Meer informatie hierover:www.staatsbosbeheer.nl/ondernemernieuwwulven

Kom ondernemen in het Hollandse IJsselgebied

Voor ondernemers met goedeideeën zijn er genoeg kansen

Provincie Utrecht eerste fairtrade provincie

Utrecht is de eerstefairtrade provincie vanNederland. Eén van devereisten om fairtradeprovincie te worden, isdat minstens 45% van degemeenten dit ook is. Methet ‘toetreden’ van Wijk bijDuurstede en Amersfoortzijn er al 14 Utrechtse fair-trade gemeenten. De titelis niet ‘vrijblijvend’. Alsfairtrade organisatie moet

je zelf het goede voorbeeldgeven door fairtrade pro-ducten als thee en koffie inte kopen. Daarnaast dienje ook andere organisatiesen bedrijven te stimulereneerlijke handel te drijven.

Woon jij ook in een fair-trade gemeente? Ziewww.fairtradegemeenten.nl

Werk aan de weg

Een greep uit de wegwerkzaamheden in de provincieUtrecht:

N458 Woerden: groot onderhoud en wegaanpassingentussen Woerden en Nieuwerbrug, werkzaamheden toteind novemberN226 Leusden/Woudenberg: plaatsen nieuwe wegver-lichting tussen Leusden en Woudenberg, werkzaamhedentot 4 decemberN237 Soest: verdiept aanleggen van de Amersfoortse-straat door Soesterberg, werkzaamheden tot mei 2016

Een interactieve kaart van alle actuele wegwerkzaamhe-den aan de provinciale wegen vindt u op: www.provincie-utrecht.nl/wegen of volg ons twitteraccount @werkaan-dewegutr.

ACTUEELDe provincie Utrecht beheert de provinciale wegen, zorgtdat u veilig en schoon kunt zwemmen in de recreatieplas-sen en is medeorganisator van evenementen bij u in debuurt. Ook zijn er regelmatig openbare vergaderingenvan Provinciale Staten. Hier vindt u een handig overzichtvan wat er de komende maand gepland staat.

Voor spoedeisende zaken zoals storingen aan de ver-keerslichten, wegversperringen en olie op de weg belt umet het Meldpunt calamiteiten (030) 258 36 00.

Overheidsberichten op

officielebekendmakingen.nl

Verordeningen, beleidsregels en kennisgevingen staanniet langer in uw huis-aan-huisblad. In plaats daarvankunt u terecht op www.officielebekendmakingen.nl en ookop www.mijnoverheid.nl. Via www.mijnoverheid.nl krijgt uautomatisch bericht bij publicaties over een locatie bij uin de buurt. Printbare versies kunt u ophalen bij het Pro-vinciehuis. U kunt deze ook kosteloos laten toezenden.Belt u daarvoor svp met (030) 258 9111.

Volg ons op Twitter

@ProvUtrecht, @UOndergrond, @UMilieu, @URecreatie,@Uwonen, @InvestUtrecht, @werkaandewegutr,@Ucultuur, @ULoopbaan, @RegiotramU, @Uithoflijn en@Utrecht2040

Evenementen

Kijk voor een overzicht van activiteiten in de provincieUtrecht op www.recreatiemiddennederland.nl enwww.utrechtyourway.nl. Of check de apps van ToerismeUtrecht, Ontdek Amersfoort, Uit op de Heuvelrug enUtrechtse Buitenplaatsen. De evenementenagenda vande provincie Utrecht vindt u op: www.provincie-utrecht.nl/evenementen.

Provinciale staten: vergaderingen

De volgende vergaderingen van Provinciale Staten staangepland op:23 november 2015, 13.00 uur: Commissie Ruimte,Groen en Water23 november 2015, 19:30 uur: Commissie Bestuur,Europa en Middelen07 december 2015, 14.00 uur: Provinciale Staten

De vergaderingen vinden plaats in het Provinciehuis aande Archimedeslaan 6 in Utrecht.De data en tijdstippen van vergaderingen kunnen wijzi-gen, kijk daarom voor de meest actuele informatie op:www.provincie-utrecht.nl/stateninformatie. U kunt Provin-ciale Staten ook volgen op Twitter: @PSUtrecht

Fort aan de Overeindse-weg is een uniek on-derdeel van de NieuweHollandse Waterlinie.Het fort, dat al meer dan100 jaar afgesloten is,wordt weer toegankelijkvoor publiek. De nieuweeigenaar, communicatie-bureau ID310 uit Houten,gaan deze verborgen plektot leven brengen voor

recreanten en zakelijkebijeenkomsten. Door deweek beschikbaar voorbrainstormsessies enretraites, in het weekendopen voor dagrecreatie.

Met de komst van de Nieu-we Heemsteedse fietsbrugis de locatie goed bereik-baar. Het fortterrein wordtbegin 2017 opengesteld.

Fort aan de Overeindseweg weertoegankelijk voor publiek

De beste achtergrond-verhalen uit de provincie

provincieutrechtmagazine.nl

Meld u gratis aan!

Page 12: Wijkse Courant week47
Page 13: Wijkse Courant week47
Page 14: Wijkse Courant week47

WEEKEND-

ABONNEMENT

VOOR SLECHTS

€ 2, 49

PER WEEK

PROBEER NU!

GA SNEL NAARWWW.AD.NL/WEEKEND

GENIET NU NOG MEERVAN HET WEEKENDElke zaterdag de extra dikke weekendeditie van het AD bij u op de mat!

Iederezaterdag

gratis AD Magazine!

Page 15: Wijkse Courant week47

TEL UIT JE WINSTVAN DONDERDAG 26 T/M ZATERDAG 28 NOVEMBER

Ruim en flexibel, 3 zitplaatsen mogelijk, ook leverbaar als Plancher Cabine Verkrijgbaar in gesloten besteluitvoering, dubbele cabine, pick-upen combi voor personenvervoer

Comfortabel aan de slag, riant laadvolume tot 17m3,verschillende lengtes en hoogtematen

Laadvermogen tot 915 kgLaadvolume tot 3,7 m3

Laadvermogen tot 1.200 kgLaadvolume tot 7,0 m3

Laadvermogen tot 4.000 kgLaadvolume tot 17,0 m3CITROËN BERLINGO

BLUE HDI 75 COMFORTCITROËN JUMPYBLUE HDI 75 COMFORT

CITROËN JUMPERBLUE HDI 75 COMFORT

Normaal € 12.80025% KORTING - € 3.200

Normaal € 16.68525% KORTING - € 4.171

Normaal € 19.60025% KORTING - € 4.900

MET 0% FINANCIAL LEASE VANAF € 400 P.M. MET 0% FINANCIAL LEASE VANAF € 522 P.M. MET 0% FINANCIAL LEASE VANAF € 613 P.M.€ 9.600 € 12.514 € 14.700

Vraag in de showroom naar de exacte actievoorwaarden. Druk- en zetfouten voorbehouden. © 11/15

AUTO BOLL ZEIST Pijlstaartlaan 1, 3704 HS ZeistT. (030) 25 42 060www.dealer.citroen.nl/boll-zeist

SHOWDATA:Donderdag 26 november 09.00 - 18.30 uurVrijdag 27 november 09.00 - 21.00 uurZaterdag 28 november 09.00 - 17.00 uur

ALLÉÉN TIJDENS ONZEBEDRIJFSWAGENDAGEN

ALLÉÉN TIJDENS ONZEBEDRIJFSWAGENDAGEN

ALLÉÉN TIJDENS ONZEBEDRIJFSWAGENDAGEN

Laadvermogen tot 1.200 kg Laadvermogen tot 4.000 kgCITROËN JUMPY CITROËN JUMPERLaadvermogen tot 915 kgCITROËN BERLINGO

‹ www.wijksecourant.nl Wijkse Courant · woensdag 18 november 2015 · 15

Wijk bij DuursteDe - Na af-loop van de D66-Hordenac-tie vorige maand beloofde de fractie ervoor te zorgen dat alle ideeën van winkeliers en inwoners op het bureau van het college terecht zou-den komen. Bij de Algeme-ne Beschouwingen van de Wijkse gemeenteraad kwam de fractie haar belofte na. Gebundeld in het Horden-pamflet overhandigde raads-lid Rijk van Geijtenbeek de resultaten van het onder-zoek aan de burgemeester, die onder de indruk was. Ook op de tribune werd het met belangstelling gelezen. In het pamflet zijn naast de

roep van winkeliers om be-ter betrokken te worden bij de plannenmakerij ook de vele ideeën van inwoners te vinden. Samengevat ziet ie-

dereen het winkelcentrum graag moderner, schoner en groener.� Foto:�Kirsten�van�der�Meer

Hordenpamflet van D66

Wijk bij DuursteDe - De Ei-genWijkse EnergieCoopera-tie (EWEC) houdt donderdag 26 november weer een ener-giecafé in de raadszaal van het gemeentehuis om 20.30 uur. Dit keer zal de (sinds kort Wijkse) weerman Peter Kuipers Munnike van de NOS een presentatie hou-den over gletsjers, ijskappen en zeespiegel om dan via ri-vieren en in het bijzonder de Lek uiteindelijk bij de EWEC uit te komen.Het energiecafé van de EWEC zal worden vooraf-gegaan door een korte Alge-mene ledenvergadering om 19.30 uur. Daarna zal om

20.30 uur het energiecafé starten waar de EWEC eerst kort de aanwezigen bijpraat over haar huidige projecten. Daarna is het de beurt aan

weerman Kuipers Munnike waarbij aan het eind van de presentatie ook ruimte is vragen te stellen en met el-kaar in gesprek te gaan.

NOs-weerman bij energiecafé

Wijk bij DuursteDe - Het mu-zikale cabarettrio Enge Bu-ren is onlangs gestart met de allereerste try-outs van hun nieuwste avondvullende theatershow getiteld ‘Ruk!’. Op vrijdagavond 20 novem-ber staan zij in het Calypso-theater. In hun nieuwe mu-zikale cabaretprogramma rocken de Buren als van-ouds. Op anarchistische wijze worden acts, sketches en muzikale stijlen door el-kaar verweven tot een zin-derende show waarbij het publiek wordt meegezogen. In ‘Ruk!’ gaan de heren op onderzoek uit naar het ver-schil in de muzikale voor-

liefde van vrouwen en man-nen. Waarom raakt zij meer verrukt door de harmonie en romantiek, waar hij meer neigt naar bonkende ritmes

en vocaal geweld? Even weggerukt uit het gestruc-tureerde leven waar alles aan elkaar hangt van regels. Foto:�Ivo�de�Kok

enge buren in Calypso

Wijk bij DuursteDe - Vorige week stapten alle leerlingen van basisschool De Wegwij-zer met hongerige buiken de school binnen. Waren ze in alle haast vergeten te ontbij-ten? Welnee want het was dé dag van het schoolontbijt. Er werd niet alleen gesmuld van al het lekkers maar de kinderen leerden ook met speciaal lesmateriaal waar-om het belangrijk is om de dag met een gezond ontbijt te starten.

StreetwiseHet is natuurlijk niet alleen belangrijk om met een ge-vulde buik op weg te gaan

naar school. Je moet ook weten hoe je veilig in het verkeer van en naar school kunt gaan.Dubbel boffen daarom voor

de “Wegwijzers” want vorige week en volgende week zijn de mensen van de ANWB op school met hun programma van Streetwise.

Gezond en wijs de weg op

Page 16: Wijkse Courant week47

8 dagen v.a. 399 euro p.p. Smaragdgroene lagunes, kleurrijke bloemenvelden, heldere kratermeren, azuur-blauwe zee, walvissen, dol-fijnen en authentieke dorp-jes. Dat zijn de Azoren! De Portugese eilandgroep is een waar paradijs voor de actieve natuurliefhebber. Geniet van de vele wandel-mogelijkheden, een zacht klimaat, natuurlijke zwem-baden en wel meer dan 20 soorten dolfijnen en walvis-sen! U vliegt naar het prach-tige São Miguel, het grootste eiland van de Azoren, be-kend om de geisers en vul-kaankraters omzoomd door duizenden kleurige bloe-men.

Hotel Vila Nova***Op loopafstand van de haven van Ponta Delgada, op onge-veer 5 km van het strand en nabij diverse bezienswaar-digheden en winkels. Het comfortabele hotel beschikt over een restaurant, 2 bars, een zwembad en er zijn di-verse (sport)activiteiten zoals fitness, biljart en tafel-

voetbal. In het weekend is er live muziek, in de openbare ruimtes gratis WiFi en kor-ting op greenfees.

Inclusief:• Retourvlucht naar São Mi-guel met TUIfly• Luchthavenbelasting enbrandstofheffing • Retourtransfers• 7 overnachtingen in een 2-persoonskamer• 7x uitgebreid ontbijtbuffet• Ned. sprek. reisleiding

Prijs vanaf 399 euro p.p. Vanafprijs o.b.v. 2 personen. Reisperiode: 4 april t/m 24 oktober 2016, vertrek maan-dag & vrijdag.Toeslag bijboeken halfpen-sion vanaf 22 euro p.p.p.d.

Informatie & boekingenKijk op tui.nl/wegenerBel met TUI tel. 0900-8847 (0,70 euro per gesprek) of ga langs bij TUI o.v.v. Wegener – Azoren aanbieding. Op deze reis zijn de ANVR/SGR voorwaarden van toe-passing.

Natuurlijke azoreNBreng je oude apparaat naar de milieustraaten support het lokale goede doelIedere gemeente in Nederland heeft een plek waar inwoners alle soorten afval kunnen inleveren. De plek is bekend onder verschillende namen als milieustraat, afvalbrengstation, de stort, afvalpunt, milieupark, enzovoort. De milieustraat levert een belangrijke bijdrage aan het hergebruik van grondstoffen en aan het behoud van het milieu.

Veel mensen gaan naar de milieustraat om tuinafval, planken of ander klusaf-val, een afgedankte bank, een kapotte wasmachine of oude tv te brengen. Kleine elektrische apparaten en spaarlampen worden vaak niet meegenomen, terwijl ook die gratis kunnen wor-den ingeleverd.

Lever in voor goed doel en mooie prijzenLever totenmet31decemberje kleine elektrische appara-

ten en spaarlampen in bij de milieustraat van je gemeen-te*. Ga ter plekke naar de actiesite van Wecycle. Hier-mee scoor je punten voor een goed doel in jouw gemeente. De 25 gemeenten met de meeste punten per inwoner ontvangen van Wecycle een cheque van 1.000 euro voor een lokaal goed doel. En jij maakt direct kans op mooie prijzen!Kijk voor jouw milieustraat, de lokale goede doelen, de prijzenenactievoorwaarden op wecycle.nl/inleveren.

Wist je dat?Non-profitorganisatie Wecycle laat elk afgedankt elektrisch apparaat of spaarlamp die je inlevert bij de milieustraat, voor bijna 80 tot meer dan 90 procent recyclen. Benieuwd hoe dit gaat? Bekijk de recyclevideo’s op wecycle.nl/inleveren.

DIT KUN JE O.A. WINNEN

INLEVEREN IS

ALTIJD GOED!

Recycle mee

Kleine elektrische apparaten

Spaarlampen

Support het lokale goede doel

Maak kans op leuke prijzen

*Wecycle werkt samen met 90% van de gemeenten in Nederland

‹ www.wijksecourant.nl Wijkse Courant · woensdag 18 november 2015 · 16

Briefschrijvers welkom bij schrijfmarathon van AmnestyWijk Bij DuursteDe - Amne-sty Wijk bij Duurstede houdt op 9 december voor de twee-de keer de Schrijfmarathon. De aanleiding is de Interna-tionale dag van de rechten van de mens. De schrijvers zijn opnieuw in de trouw-zaal van het gemeentehuis aan de Karel de Grotestraat 30 te vinden tussen 16.00 en 22.00 uur. Amnesty meldt: “We proberen wereldwijd deze dagen zoveel moge-lijk, liefst handgeschreven brieven, te schrijven naar regeringen en instanties die het niet zo nauw nemen met

de mensenrechten. We we-ten dat dit helpt. Vorig jaar werden er vanuit Neder-land maar liefst 70 duizend handgeschreven brieven verstuurd. In onze gemeente werden meer dan 200 brie-ven geschreven. Een mooie prestatie. Dat is een grote bron van steun en hoop. Wij van Amnesty vinden dat je beter iets positiefs kunt doen, dan boos bij de pak-ken neer te gaan zitten.”Tun Aung uit Myanmar, die na Amnesty-acties dit jaar vervroegd vrijkwam, bracht dit mooi onder woor-

den. ‘Toen ik vastzat begon ik brieven te krijgen van Amnesty-aanhangers. Dat was de eerste lichtstraal in mijn donkere dagen. Ik voel me bevoorrecht dat ik deel uitmaakte van Amnesty’s Schrijfmarathon. De hon-derden persoonlijke brieven maakten me zeer emotioneel en nederig.’Iedereen is vrij om te ko-men. Er wordt gezorgd voor schrijfpapier en pennen. Meer informatie is te vinden op de facebook pagina van Amnesty Wijk bij Duurstede of www.amnesty.nl.

Agua Azul in Indische stijl in het E&E GasthuisHet Wijkse duo Agua Azul trad zaterdag op in het E&E Gasthuis. Zangeres Maybel-line Broekhuijsen en pianist Gerard Vogel brachten een aangepast programma voor de bewoners en gasten. Voor-al het blokje met Indisch re-

pertoire viel in de smaak. Het refrein ‘Mijn nieuwe thuis’, dat Maybelline schreef voor bewoners van zorginstel-lingen, werd door iedereen meegezongen en er werden instrumenten uitgedeeld om samen muziek te maken.

Zangeres Maybelline Broekhuijsen als de Indische Tante Meline in het Ewoud en Elisabeth Gasthuis. Foto: Gerard Vogel

Filmhuis Calypso draait ‘La Loi du marché’Wijk Bij DuursteDe - Op dins-dag 24 november draait La Loi du marché in Filmhuis Calypso. Thierry is al lan-ge tijd werkloos. Hij is een goede huisvader die na elk mislukt sollicitatiegesprek wanhopig wordt, omdat hij zijn familie moet kun-nen onderhouden. Eindelijk wordt hij aangenomen als bewaker in een supermarkt. Hij raakt in een moreel di-

lemma wanneer de baas hem vraagt om zijn collega’s te bespieden met het gevolg dat een van hen misschien ontslagen wordt. Aanvang 20.00 uur. Kaar-ten à 7,50 euro (tot 21 jaar 5 euro) zijn verkrijgbaar bij Van Ginkel Muziek, bij de VVV, via [email protected] of aan de theaterkassa (vanaf een uur voor de voorstelling).

Leeringen van R.K. Daltonschool het Palet mochten donderdag zonder ontbijt naar school. Daar stond namelijk een ontbijtje voor ze klaar van het Nationaal Schoolontbijt. Zo leerden de kinderen (en ouders) waarom een ontbijt zo belangrijk is en waaruit een gezond ontbijt kan bestaan. En het was ook erg gezellig om samen te ontbijten.

Schoolontbijt op Palet

Waterschap stelt digitale begroting 2016 vastregio - Het algemeen be-stuur van De Stichtse Rijn-landen heeft woensdag 11 november de begroting voor 2016 vastgesteld. Deze be-draagt € 106.6 miljoen. In de begroting is 400.000 euro vrijgemaakt voor nieuw be-leid. De begroting is voor het eerst geheel digitaal vormgeven. Het vaststellen van de tarieven voor de wa-terschapsbelasting gebeurt in de AB-vergadering van 16 december 2015. Het bestuur is blij dat het ondanks een sobere lijn, mogelijk bleek om extra geld vrij te maken voor nieuw beleid. Naast de reguliere middelen, is er

jaarlijks 100.000 euro extra beschikbaar voor watervei-ligheid. Het bestuur maakt daarnaast 100.000 euro vrij voor het veenweidegebied. Ook is komend jaar 150.000 euro beschikbaar als onder-zoeksbudget hoe het water-schap samen met gemeenten het beste kan anticiperen op de klimaatsveranderingen en de gevolgen hiervan voor het waterbeheer. Tot slot is een onderzoeksbudget van 50.000 euro beschikbaar voor duurzaamheid en in-novatie.De digitale begroting is te le-zen op www.waterschapon-line.nl/begroting.

Infomiddag over Windows 10Wijk Bij DuursteDe - Stich-ting Binding houdt op woensdagmiddag 2 decem-ber een informatieve bijeen-komst voor deelnemers over de overstap naar Windows 10. Deze bijeenkomst is al-leen bestemd voor huidige gebruikers Windows 7, 8 en 8.1, die nog niet zijn overge-stapt. De bijeenkomst wordt gehouden in de Willem van Abcoudezalen 2 en 3, Ewoud & Elisabeth Gasthuis, Gans-fortstraat 4. De kosten zijn 2 euro contant inclusief koffie/thee. Opge-ven kan via [email protected] of bij Marian de Vries, 06-23306226.

Page 17: Wijkse Courant week47

Genieten! staat centraal op zaterdag21 november. Een groot aantalondernemers laat je hun productenzien en ervaren. Lekker eten, lekkervoor jezelf zorgen, lekker relaxen,lekker wonen... kom en ervaar het zelf!

Kom kijken en genieten bij:B&O Ter HorstBakkerij OlinkBMW EkrisGerits ModeFinesse bodyline clinicKamerijckALEX wine- beer - burgersBota BootsVallen LivingKgm TechniekFocus KozijntechniekMivino WijnenLandrover Dealer UabWp Koffie & TheeLakerveld FotografieBea Design DameskledingPromo ExtendedClipperms Licht & GeluidW. van Schaik drankenStichting KerstboomRichest momentsGroot groenten en fruitThe Doors Utrecht

Toegang gratis.Meld u zich evenaan? Dat kan opevennagenieten.nl

Welkom op het

7e Genieten!-eventZaterdag 21 november 11.00-17.00 uur

Tuincentrum Vechtweelde Herenweg 35 Maarssen

‹ www.wijksecourant.nl Wijkse Courant · woensdag 18 november 2015 · 17

Cothen - De handbalsters van Fortissimo hebben de uitwedstrijd tegen PSV ge-wonnen met 22-23. PSV stond 1 punt achter Fortis-simo, dus vanaf het begin fanatiek spelen zou je ver-wachten, maar dat was in het begin van de wedstrijd zeker niet in het geval. For-tissimo begon met weinig beleving aan de wedstrijd, PSV profiteerde en stond na 5 minuten al op een 5-

1 voorsprong. Misschien moesten de Cothense dames even wennen aan het spelen zonder hars, want na de eer-ste 5 minuten kwamen ze wat beter in de wedstrijd en wisten de achterstand halverwege de eerste helft om te buigen in een 6-6 ge-lijkspel. Maar PSV wist toch weer een kleine voorsprong te nemen en de rust ging in met 12-10. In de tweede helft gingen vooral Myrthe Moc-

king en Roos Steur voorop in de strijd om toch 2 pun-ten mee naar Cothen te ne-men. De 12-10 achterstand werd omgebogen tot een voorsprong van 3 doelpun-ten, 5 minuten voor het ein-de van de wedstrijd. Toch scoorde PSV nog 2x, dus de wedstrijd bleef spannend tot het laatste fluitsignaal. Komende zondag de thuis-wedstrijd tegen Veneco/Velo. Aanvang 14.00 uur.

nipte overwinning Fortissimo

Sport

Langbroek - Voor de zomer zijn de spelers van voetbal-team SVL C1 gaan uitkijken naar sponsoren voor tassen, tenues, trainingspakken en truien. Al snel waren de sponsoren gevonden en konden de jongens zaterdag in het nieuw op de foto. De voetbaltassen werden bedrukt met Maak-Werk Training en Advies. De voet-baltenues door Afvalcontai-ner-holland.nl, een webshop voor afvalcontainers. Op de achterkant van de trainingspakken staat Uit-zendbureau AB Midden Nederland, een personeels-organisatie. De truien zijn gesponsord door Kapsalon Aline.Na de zomer was het geduld hebben, het merk Hum-

mel had van de kledinglijn de maat M tijdelijk niet op voorraad. Het wachten werd beloond, afgelopen zaterdag

was alles compleet. De spo-noren werden bedankt door de spelers van de C1 met een fles wijn.

Alles nieuw voor de C1

Door de sponsoren lopen de spelers van de C1 er tip top bij.

Mede door het aanhoudende stralende najaarsweer waren het zes geweldige voetbalochtenden. Foto: Marcel Hoogduin

Slotdag van CDW’s Wijkse VoetbalschoolWijk bij DuurSteDe - Na zes intensieve trainingsoch-tenden vol voetbalplezier heeft het laatste fluitsignaal weer geklonken. Het derde seizoen van CDW’s Wijkse Voetbalschool zit er op. On-der het motto ‘Basistechniek is alles!’ zetten ruim 100 jongens en meisjes van 6 tot 14 jaar op de slotdag nog één keer hun beste beentje voor. Het opnieuw talrijke publiek kreeg allerlei fraaie techni-sche hoogstandjes voorge-schoteld, dus het vaantje en de Voetbalschool oorkonde na afloop waren ruim-schoots verdiend. Zoals elk jaar maakte CDW een hap-pening van de slotdag. Naast het gebruikelijke circuit met techniekoefeningen en -

spelvormen was er een extra uitdaging: er werd in vier leeftijdscategorieën gestre-den om de penaltybokaal. CDW C1-keeper Tijn van Dijk en A1-keeper Tom Jon-kerman van FC Dordrecht stonden daarbij onder de lat. Bart Elders (Mini’s), Sam Verheggen (F), Dennis van der Meij (E) en Dean Spee (D) namen de penalty’s het best en sleepten de beker in de wacht. De deelnemende jonge doelverdedigers kre-gen een keepersclinic van onder andere Stefan Too-nen (Jeugdkeeperstrainer bij PSV). Bij elke trainingsoch-tend waren er twee à drie spelers van CDW 1 aanwe-zig en in totaal waren er 15 trainers op de slotdag actie

Voetbal techniek School bij SVF

Cothen - Om de week op donderdag van 16.30 tot 17.45 uur is de Voetbal Tech-niek School te vinden op de velden van SVF. Zowel leden als niet-leden kunnen deel-nemen aan deze lessen. De lessen worden gegeven door Maurice Pot en zijn team van trainers, waarbij de kin-deren in kleine groepjes be-geleid worden. De Techniek School biedt jeugdspelers met behulp van een gespe-cialiseerde en goed georga-niseerde techniekopleiding een betere ontwikkeling in beweeglijkheid, coördina-tie, (bal)controle en zelfver-trouwen. Zij kunnen dan met veel meer plezier hun hobby uitoefenen. Dit komt doordat zij dan de technie-ken bezitten om niet alleen de bal te beheersen, maar ook hun tegenstander en de omgeving. Tijdens trainin-gen en wedstrijden bij jeugd-voetballers gebeurt dikwijls dat spelers geen overzicht hebben, omdat ze nog druk bezig zijn om de baas te zijn over de bal. SVF leidt spe-lers daarom op, zodat ze in iedere situatie de techniek beheersen om voor elk pro-bleem een oplossing te be-zitten. Iedereen is welkom om vrijblijvend een kijkje te nemen. De najaarscursus die nu bezig is loopt t/m 3 maart, maar men kan altijd instappen. Meer op www.vtsl.nl of via [email protected].

Page 18: Wijkse Courant week47

Auto Totaal Service Nieuwegein, Betuwehaven 2, 030-6042694, www.toyotanieuwegein.nlHuis ter Heide, Blanckenhagenweg 12, 030-6981910, www.toyotazeist.nl

Wilt u in een rijk uitgeruste Yaris rijden voor een heel voordelig bedrag? Profiteer dan van de 50/50 deal én van € 1.000,- extra inruilwaarde!Zo rijdt u nu al een Yaris met standaard LED dagrijverlichting, elektrische ramen vóór en centrale deurvergrendeling voor slechts € 6.248,-*.De andere helft betaalt u over 2 jaar, zonder rente! Graag tot snel in onze showroom!

Brandstofverbruik (EC 136/2014J of EC 2015/45W) 3,3-5,0 L/100km (20,0-30,3 km/L); CO2 75-117 gr/km.

*Prijs is inclusief BTW en € 1.000,- extra inruilwaarde en excl. kosten rijklaarmaken en recyclingbijdrage. Afgebeeld is de 5-deurs 1.3 VVT-i Lease € 18.495,-. Vraag naar de voorwaarden.Wijzigingen voorbehouden.

Bedragen incl. BTW, excl. kosten rijklaar maken en recyclingbijdrage • Dit niet-doorlopende krediet wordt aangeboden door Toyota Financial Services en kan uitsluitend worden afgesloten voor de aankoopsom van een nieuwe Toyota Yaris • Geldig van 15 oktober t/m 30 november 2015 (uitersteregistratiedatum auto 31 december 2015) • U financiert 50% van de consumentenprijs met een maximum kredietbedrag van € 12.000,-; minimum € 3.500,- • Onder voorbehoud van kredietacceptatie • Toetsing en registratie bij BKR te Tiel • Toyota Financial Services staat onder toezicht van de AutoriteitFinanciële Markten (AFM-nr.: 12011089) • Wijzigingen en drukfouten voorbehouden • Vraag naar de voorwaarden.

Contantprijs Aanbetaling Totaal kredietbedrag Jaarlijks kostenpercentage Debetrentevoet Looptijd in maanden Termijnbedrag Slottermijn Totaal te betalen bedrag

€ 13.495,- € 6.747,50 € 6.747,50 0,0% 0,0% 24 € 0,- € 6.747,50 € 6.747,50

Yaris 3-deurs 1.0VVT-i Access

Yaris v.a. € 6.248,-*

Nu met 50/50 deal en € 1.000,- extra inruilwaarde. Betaal de andere helft over 2 jaar.

PROBEER DAAR MAAR EENSPROBEER DAAR MAAR EENS

TEGEN TE ZEGGEN!TEGEN TE ZEGGEN!TEGEN TE ZEGGEN!

‹ www.wijksecourant.nl Wijkse Courant · woensdag 18 november 2015 · 18

Cothen - Tijdens de afgelo-pen fietskeuring op de ba-sisscholen in Wijk bij Duur-stede, Cothen en Langbroek bleek de veiligheid van de fietsen achter te blijven bij die van het jaar 2014. Ook de opkomst van de fietsen bleef achter bij die van het vorige jaar. Van de ruim 1500 leer-lingen op de basisscholen van groep 3 tot en met 8 heb-ben 972 kinderen hun fiets laten keuren. Per school zit hier best wat verschil in. VVN denkt dat de matige opkomst ook te maken heeft met het feit, dat veel kinde-ren met de auto naar school gebracht worden of op loop-afstand wonen.

In de week van 3 tot en met 6 november, zijn de mensen van Veilig Verkeer Neder-land afdeling Wijk bij Duur-stede weer actief geweest met het keuren van de fiet-sen van kinderen op de ba-sisscholen in de gemeente. Er zijn 624 fietsen goedge-keurd en 348 fietsen volde-den niet aan de minimale veiligheidseisen. Vorig jaar waren dat er nog 282. Dit is een behoorlijke achter-uitgang. Het grote struikel-blok voor de fietsen is toch nog steeds weer de verlich-ting. Ondanks de landelijke campagne over de fietsver-lichting ontbeert het menig fiets aan de minimale eisen

daarvan. Men moet daar-bij bedenken dat de fietsen van de kinderen van groep 3 en 4 niet afgekeurd wor-den op de verlichtingeisen. De hoge cijfers slaan dus op de fietsen van de leerlingen van groep 5 tot en met 8. Dit zijn ook de groepen die ook nog wel eens individu-eel fietsen. Het liefst zien de mensen van Veilig Verkeer Nederland, dat de vereiste verlichting op de fiets is ge-monteerd met een koplamp die ook naar voren uitstraalt met een beter zicht op de weg. Met de huidige goed werkende LED verlichting op batterij kunnen de pro-blemen met slechte contact-

jes en een slippende dyna-mo simpel opgelost worden. Maar ook de wielreflectie en de achterreflector zorgen voor de nodige afkeuringen. Veel mensen denken dat een rood batterijlichtje aan de achterzijde ook gelijk de rode reflector vervangt. Dat is niet altijd het geval en daar wordt dus ook streng naar gekeken. Een ander punt zijn de behoorlijk los-zittende handvatten. Bij de minste beweging schieten de handvatten los van het stuur, met alle gevolgen van dien. Verder bleek een bel vaak niet aanwezig of defect. Veel fietsen zijn daar op af-gekeurd. Het overgrote deel

van de aangeboden fietsen voldeed wel aan de gestelde

veiligheidseisen en zij kre-gen dan ook de OK-sticker.

Fietsenkeuring geeft zorgelijk beeld

De fietskeuring bij de Toermalijn in Cothen.

Page 19: Wijkse Courant week47

‹ www.wijksecourant.nl Wijkse Courant · woensdag 18 november 2015 · 19

‘Een sluitende begroting maar met de kennis van nu!’

Met algemene stemmen werd de meerjarenbegroting 2017-2019 tijdens de raadsvergadering van 10 november goedgekeurd al was het niet voor elke partij van harte. Vooral de onzekere toekomst i.v.m. met de vluchtelingenstroom in Europa, de nijpende woningmarkt en de afhankelijkheid van bovenaf, lees regering, leidde tot de opmerking van: “Een sluitende begroting maar met de kennis van nu!”

Door Kees Broekman

WIJK BIJ DUURSTEDE – Een amendement ingediend door de fracties van Groen-Links, PvdA en SP om de leges voor evenementen op nul te zetten werd unaniem aangenomen. De overige heffingen en leges zullen zoveel mogelijk kostendek-kend worden vastgesteld. Ook ging de Raad unaniem akkoord met de Najaarsnota 2015.De motie over het vanaf 2016 transparant en open-baar maken van het subsi-dieregister openbaar in de vorm van een Open Data dataset werd unaniem aan-genomen.CDA, BBNu, D66 en VVD dienden een motie in om geen extra m2 in de non-foodsector toe te voegen aan de beide buurtwinkelcentra. Dit ter voorkoming van extra

omzetdaling in het hoofd-winkelgebied (binnenstad). Vasthouden aan de gestelde doelstellingen in de Struc-tuurvisie Detailhandel 2013 en deze beleidslijn voortva-rend uit te voeren. Wethou-der Burger gaf aan dat hij midden in onderhandelin-gen zit en raadde de motie af. Uiteindelijk werd de mo-tie aangehouden.Tijdens het spreekrecht sprak Piet van Leeuwen namens Hart van Wijk zijn grote ongerustheid uit over de mogelijke komst van een Action naar winkelcen-trum De Horden. Hij stelde dat een dergelijke komst de

middenstand in de binnen-stad jaarlijks 1.000.000 aan inkomsten zou kosten. De motie van BBNu, D66 en VVD met het de opdracht dat het college in onderhan-

deling dient te gaan met de provincie over een uitbrei-ding van de mogelijkheden tot betaalbare woningbouw met name door oprekking van de rode contouren, in combinatie met de opdracht

tot huisvesting van o.a. gro-tere aantallen vergunning-houders en verkorting van de huidige wachtlijsten van betaalbare huisvesting van jongeren en starters, werd aangenomen met alleen de PCG tegen.Een motie ingediend door CDA, BBNu, D66 en VVD om met de lokale onderne-mers om tafel te gaan om te verkennen of en hoe zij al dan niet met inwoners/verenigingen/woningbouw-corporaties zouden kunnen bijdragen aan meer doelma-tig beveiligde woningen in onze gemeente, werd una-niem aangenomen

Ten slotte werd een motie van Groen Links, PCG, SP en PvdA unaniem aange-nomen. De motie roept op om samen met anderen op zoek te gaan naar financi-ele armslag (motie ‘Wijks energieakkoord’) ook zelf geld te gaan reserveren om de acties vanuit de samen-leving hiertoe te kunnen ondersteunen of aanjagen. Gedacht kan bijvoorbeeld worden aan het creëren van een bestemmingsreserve duurzaamheid door bij elke aanvulling van de algemene reserve een percentage te bestemmen als ‘duurzaam-heidsreserve’.

Tijdens de raadsvergadering namen de fracties de tijd om te discussiëren over de ingediende amendementen en moties. Foto Kees Broekman

ongerustheid uit over de mogelijke komst van action naar de horden

Meerjarenbegroting 2017-2019 is unaniem goedgekeurd

Kinderen van groep 6 van basisschool De Werkschuit mochten vrijdag ontbijten met burgemeester Tjapko Poppens. Hij betaalde figuurlijk voor het ontbijtje dat de kinderen meebrachten met een cheque voor de LINDA.foundation, overhandigd aan leerkracht Desiree van Hoog.

Dik betaald voor ontbijt

Arte Viva bij winnaars HandelsmissiefondsAmSTERDAm – Tien veelbelo-vende MKB-bedrijven zijn 12 november uitgeroepen tot winnaar van het Oranje Handelsmissiefonds. Tij-dens de prijsuitreiking maakten de partners van het fonds, ING, KLM, het

ministerie van Buitenland-se Zaken en MKB-Neder-land, de winnaars bekend. Deze zijn geselecteerd uit meer dan vierhonderd in-zendingen op basis van hun idee, ambitie en motivatie om in het buitenland suc-

cesvol te zijn. De winnaars worden een jaar lang bij-gestaan door de initiatief-nemers van het fonds die hun expertise en ervaring delen. Bij de winnaars is Arte Viva uit Wijk bij Duur-stede, gespecialiseerd in in-

novatieve producten op het gebied van kinderveiligheid en met name deurstrippen tegen vingerbeknelling. Het bedrijf streeft ernaar om de kinderleefomgeving veiliger te maken en wil dit in 2016 ook in Chili gaan doen.

Borden voor gedichten stadsdichter De gedichten van de stadsdichter zijn straks in het centrum te lezen

WIJK BIJ DUURSTEDE - Op vrij-dag 20 november nemen wethouder Wil Kosterman en stadsdichter André van Zwieten twee borden voor stadsgedichten in gebruik. Dit gebeurt om 16.00 uur op de Markt in Wijk bij Duur-stede. Samen plaatsen zij het nieuwste gedicht van André van Zwieten in de lijsten. Dankzij deze borden zijn de stadsgedichten nu op straat te lezen. Zo bereiken de gedichten meer lezers: niet alleen inwoners, maar ook bezoekers.

Antiek uiterlijkDe borden passen erg goed in het historische centrum van Wijk bij Duurstede De beide borden zitten vast aan lantaarnpalen op de Markt. Ze hebben dezelfde kleur en ook het ‘antieke’ uiterlijk. Wethouder Wil Kosterman is blij dat de borden er zijn gekomen: “Met deze stads-gedichtborden heeft onze stadsdichter het ‘brede po-dium’ gekregen, wat hem bij zijn benoeming in januari 2014 is beloofd. Het is een extra manier om te tonen dat we trots op hem zijn!”

TrotsDe lantaarnpalen zijn van Stedin. Dit bedrijf gaf aan

geen bezwaar te hebben te-gen de bevestiging van de borden. Andre van Zwieten heeft tot nu toe vijftien gedichten ge-schreven. Op de website www.wijk-bijduurstede.nl is bij Over Wijk een speciaal ‘hoekje’ voor alle gedichten inge-richt. Ook staat hier ach-tergrondinformatie over de stadsdichter. Tot nu toe heeft André van Zwieten vijftien gedichten geschreven, met de nieuwe erbij worden het er dus zes-tien. Hij heeft zelf een Face-bookpagina: Stadsdichter Wijk bij Duurstede. Deze pagina wordt ook erg goed bezocht.

Motie over jeugdloon krijgt meerderheid

WIJK BIJ DUURSTEDE - De ge-meenteraad van Wijk bij Duurstede heeft vorige week een motie van de PvdA aan-genomen die oproept om als gemeente voor alle nieuwe dienstverbanden jongeren niet langer te betalen op ba-sis van minimumjeugdloon, maar tenminste op het ni-veau van het minimumloon. Ook roept de motie op, in inkopen en aanbestedingen ook leveranciers op te roe-pen werknemers, die nu nog minimumjeugdloon krijgen, eerlijk te betalen. Minimaal het minimumloon dus. “Voor gelijk werk hoor je een gelijk loon te krijgen; je verzekeringen, abonnemen-ten en boodschappen gaan ook niet tegen de halve prijs. Ook als je net start op de ar-beidsmarkt, moet je uitzicht hebben op een redelijke mate van bestaanszekerheid”, al-dus PvdA-fractievoorzitter Tijmen Baas.De oppositie zag veel beren op de weg en weet allemaal korte termijn argumenten te noemen, die lijken te weer-houden eindelijk eens door dit glazen plafond heen te gaan. Tijmen Baas zegt: “het is haast angst om te vernieu-wen. De aangehaalde eco-nomische voorspellingen, zijn allemaal voor de korte termijn. Op langere termijn stijgt het besteedbaar inko-men en volgens aloude eco-nomische wetten heeft een hoger besteedbaar inkomen per saldo positieve effecten voor een economie”. Hij ver-volgt: “Veranderen gaat niet van de een op de andere dag. Maar als je wilt veranderen, dan moet je dat doen. Dat dit geld kost, dat je even door de zure appel heen moet bijten is dan logisch. Echter: nee verkopen aan jongeren, om-dat veranderen te moeilijk is, is te makkelijk en daar-mee ook niet eerlijk.”Een stevige inzet was niet voor niets: de motie haalde de stemming ruim. Fractievoorzitter Tijmen Baas gaf de portefeuille-houder tot slot nog mee: “Ik snap dat u dit niet van de één op de andere dag altijd zult kunnen realiseren. U begrijpt echter de geest van de motie. Als u die zoveel mogelijk op de praktijk toe-past, in die geest, dan is een goede eerste stap gezet!”

Avond AED HartstikkeNodigWIJK BIJ DUURSTEDE - AED HartstikkeNodig houdt don-derdag 19 november een informatie avond. Op deze avond zijn niet alleen de vrijwilligers maar ook ande-re belangstellenden welkom. Het is een bijzondere avond want er valt wat te vieren. Komende weken rondt de stichting haar project in de buitengebieden af. Morgen nemen zij een kast met een AED bij Van Amerongen Dwarsdijk 5 in Cothen in ge-bruik. De week erna worden kasten met AED’s in gebruik genomen aan het gebouw van muziekvereniging Ex-celsior, Kersenakker 33 in Cothen en aan boerderij de Stenen brug, Wijkerweg 2. Op 20 februari 2010 werd de eerste kast met een AED opgehangen aan OBS de Werkschuit. Een kleine 6 jaar later wordt het project in zijn geheel afgerond met 20 ste kast die 24/7 beschik-baar is voor eerste harthulp. Geïnteresseerden zijn mor-gen om 19.30 uur welkom in het gemeentehuis in Wijk bij Duurstede.

Page 20: Wijkse Courant week47

15 avontuurlijke kinderboekjesover de grootste helden van vroeger

Verzamel ze allemaal!Verkrijgbaar met bon bij de winkel bij u in de buurt.Haal ze nu: deel 1 t/m 3 zijn tot en met zaterdag verkrijgbaar.

Hugo de GrootWillem van OranjeWillem van OranjeWillem van Oranje

Piet Hein

presenteert:

Piet Hein Willem van Oranje Hugo de Groot

Deel 10.99

Deel 24.95

Deel 34.95

AFHAALBON AFHAALBON AFHAALBON

Knip deze bon uit en lever hem inbij Bruna, Plus of Primera.

Geldig t/m 21 november 2015.

Knip deze bon uit en lever hem inbij Bruna, Plus of Primera.

Geldig t/m 21 november 2015.

Knip deze bon uit en lever hem inbij Bruna, Plus of Primera.

Geldig t/m 21 november 2015.

Leuke

schoencadeautjes!

Leuk en Leerzaam

LaatstekansDeel 1

0.99

Page 21: Wijkse Courant week47

Veemarkt 4 – Tiel - Tel. 0344-619344E-mail [email protected] – www.wittemakelaars.nl

CENTRAAL GELEGEN, MET NATUUR OP STEENWORP AFSTAND!

’s Ochtends genieten van een mooie zonsopgang i.p.v. van

stoplicht naar stoplicht rijden? Het rivierengebied biedt u

GROEN & RUIMTE, is zeer centraal in het land gelegen en kent

goede aansluitingen op rijkswegen A15 en A2.

NEERIJNEN, Steenweg 96BZeer luxe vrijstaand landhuis (gebouwd2005), landelijk doch zeer centraalgelegen (gunstige afstand naar A2/A15).Zeer hoogwaardige afwerking en vanalle gemakken voorzien, airconditioning,entertainment souterrain, ruime bad-kamers, zeer royale oprit, flinke garageen royale terrassen in parkachtige tuin.Inhoud 1.100 m³/Perceel 16.924 m²!Vraagprijs € 1.250.000,- k.k.

WAMEL, Clarevelt 27Vrijstaande woonhuis (2009) met multi-functioneel bijgebouw (46 m²), gelegenin rustige wijk op circa 5 autominutenvan A15. Compleet geïsoleerd, bijzondervan architectuur, voorzien van moderne voorzieningen en fraai aangelegde tuin.Inhoud 800 m³/Perceel 550 m²Vraagprijs € 469.000,- k.k.

TIEL, Tjasker 7Heerlijk vrijstaand leefhuis (1999) metdubbele oprit en fraai aangelegde tuin:strak van uiterlijk, warm van sfeer. Ken-merken: Architectuur (ontwerp van PeterAchterberg), design en een bijzonderlijnenspel waar licht en transparantiecentraal staan. Inhoud 580 m³/Perceel 420 m²Vraagprijs € 495.000,- k.k.

ERICHEM, Lutterveld 18Ruime, verbouwde woonboerderij metruime parkeergelegenheid, flinke oprit,dito tuin en vrijstaand bijgebouw(93 m²) dat momenteel in gebruik is alsfotostudio met aangrenzende garage.Combineer Wonen & Werken of genietvan de leefruimte! Inhoud woonhuis519 m³ (excl. studio) / Perceel 2.225 m²eigen grond.Vraagprijs € 575.000,- k.k.

TIEL, Limesstraat 7Tot in de puntjes! Vrijstaande woningmet oprit, garage, kantoor, prachtigeglazen veranda en privacy-biedende tuin. Hoogwaardige materialen en diversesnufjes zoals zonnepanelen, airco’s, enberegeningsinstallatie in tuin. Kortom:wooncomfort en leefplezier verzekerd.Inhoud 690 m³/Perceel 686 m²Vraagprijs € 579.000,- k.k.

TIEL, Zoelensepad 18aVrijstaand woonhuis met waterplas, bui-tenverblijf met stal en royaal bijgebouw(300 m²: kantoor, werkplaats, opslag ofhobbyruimte). Ideaal om wonen en wer-ken te combineren, paarden te houden of ‘gewoon’ te genieten van veel (buiten)ruimte en eigen zwem-/visvijver. Inhoudwoonhuis 400 m³/Perceel 21.095 m²Vraagprijs € 590.000,- k.k

Page 22: Wijkse Courant week47

Familie & Relatie

Regio Dating Vrouw zoekt Man

VROUWEN: BEL GRATIS!Bel naar 0800-4122 en spreek een advertentie inof kom direct live in gesprek met leuke mannenof kom direct live in gesprek met leuke mannen

Hoi ik ben Ellen, een ver-zorgende vrouw van 54jaar. Ik zoek een leukespontane man voor eenserieuze relatie. Regio Oss.0906-10.10.162 Box:434034

Ik ben Annie, ik ben nogeen hele vitale vrouw vanin de 80 en ik ben op zoeknaar een leuke en eerlijkeman van dezelfde leeftijd.0906-10.10.162 Box:619742

Ik ben op zoek naar eenleuke man voor vriend-schap en als het klikt gaanwe ervoor. Ik ben lief enspontaan. Lijkt het je wat?0906-10.10.162 Box:961995

Dag leuke mannen ik beneen spontane en lievevrouw uit Gelderland. Ikheb zin in een gezellig con-tact. Jij ook? Laat wat vanje horen en reageer snel. X0906-10.10.162 Box:975849

Hallo ik ben Ingrid eenleuke dame die op zoek isnaar een leuke, lieve enspontane man. Uit de regioDoetinchem het liefst. Wilje meer weten? Bel me dan0906-10.10.162 Box:474393

Hallo mannen ik ben Isabelen ik ben op zoek naar eenlieve, eerlijke, spontane enserieuze jonge man in Bra-bant. Ben jij dat? Reageer.0906-10.10.162 Box:433060

Ik ben een lieve en spon-tane vrouw van 61 jaar. Ikben op zoek naar een lieveen betrouwbare man vooreen serieuze relatie. Bel je?0906-10.10.162 Box:112140

Hallo ik ben Lidi 61 jaar enwoon in de Achterhoek. Ikzoek een lieve, betrouwba-re man voor een eventuelerelatie. Meer weten? Bel.0906-10.10.162 Box:129177

ANJA 52 JAAR. Hoi ik benAnja en ik kom uit Gelder-

Kom snel in contact met een leuke single via deze lijn?

Bel 0906-10.10.16245cpm

Voor meer leuke vrouwenuit jouw provincie kies jeeen 2 in het hoofdmenu.

Bel nu snel 0906-10.10.162* Heb je al een eigen

boxnr? Kies 1* Heb je geen eigen boxnr?. Kies 2* Kies daarna 4 in het

hoofdmenu* Toets nu het boxnr in dat* bij de advertentie staat.

Klantenservice datinglijn:0900-123 22 33 80cpm

Mededelingen

YVONNE Box: 3694Heldervoelend kaartlegster. En- gelenboodschap en/of pende- len. Mental coach. Ik weet veel over zielenconnecties. Bel nu.

Bel 0909-1447 Box: 3694

FOEKJE Box: 3624Spirituele raadsvrouw, ik help je graag verder met je vragen of moeilijke situaties. Ik werk met tarotkaarten en de pendel.

Bel 0909-1447 Box: 3624

JITSKE Box: 8095Heldervoelend energetisch the-rapeute, HSP coach, werk met de Godinnenkaarten en samen komen we verder. Bel gerust.

Bel 0909-1447 Box: 8095

Kijk voor al onze consulenten op www.Astrotelefoon.nl!

BUITENLAND BELLEN95% GOEDKOPER

Zone 2 0900-123 8082 (10 cpm)

Zone 3 0900-123 8083 (25 cpm)

Zone 1 0900-123 8081 (5 cpm)

UITLEG OP: WWW.123BELLEN.NLKIJK VOOR ALLE LANDEN EN MEER

Hoe kan ik starten met besparen?

Hoe werkt het:U wilt een vaste telefoon bellen in Duitsland (0049):1. U belt 0900-123 8081 en wacht tot u verbinding heeft2. U voert het volledige nummer in (bijv. 004930209560)3. U drukt op het hekje (#)U belt nu spotgoedkoop met 123BELLEN voor maar 5 cpm!

• U hoeft zich niet aan te melden, u kunt nu al geld besparen!• Werkt met alle providers.• De kosten komen op de factuur van uw huidige provider.

Argentiniё - VastAustraliё - VastBahrein - VastBelgiё - VastBraziliё - VastCanada - VastCanada - MobielChina - VastChina - MobielColombia - VastCyprus - VastDenemarken - VastDom. Rep. - VastDuitsland - VastEngeland - VastFrankrijk - VastGeorgiё - VastGriekenland - Vast

Hong Kong - VastHongarije - VastIerland - VastIndia - Vast&MobIsraёl - VastItaliё - VastJapan - VastKroatiё - VastLuxemburg - VastMaleisiё - Vast&MobMarokko - VastMexico - VastNieuw-Zeeland - VastNoorwegen - VastOostenrijk - VastPeru - VastPolen - VastPortugal - Vast

Roemeniё - VastRusland - VastSingapore - VastSingapore - MobielSloveniё - VastSlowakije - VastSpanje - VastTaiwan - VastThailand - VastThailand - MobielTrinidad&Toba - VastTsjechiё - VastUSA - Vast&MobielVenezuela - VastVietnam - VastZuid-Afrika - VastZweden - VastZwitserland - Vast

Afghanistan - VastAfghanistan - MobielAngola - Vast&MobArgentiniё - MobielArmeniё - VastAruba - MobielAustraliё - MobielBosniё - VastBurundi - MobielCuracao - MobielDom. Rep. - MobielDubai - VastEcuador - VastEcuador - Mobiel

Filippijnen - VastFilippijnen - MobielGhana - Vast&MobIrak - MobielIran - MobielItaliё - MobielKaapverdiё - VastKaapverdiё - MobielKameroen - MobielKroatiё - MobielMalawi - MobielMacedoniё - VastNamibiё - MobielNieuw-Zeeland - Mob

Oekraїne - VastOekraїne - MobielPakistan - VastPakistan - MobielSaudi-Arabiё - MobielServiё - VastSlowakije - MobielSri Lanka - MobielSuriname - VastSuriname - MobielTunesiё - VastTurkije - MobielZuid-Afrika - MobielZwitserland - Mobiel

Algerije - VastAruba - VastBelgiё - MobielBraziliё - MobielBolivia - VastBulgarije - VastColombia - MobielCosta Rica - MobielCuracao - VastDuitsland - MobielEgypte - Vast&MobEngeland - Mobiel

Finland - Vast&MobFrankrijk - MobielGriekenland - MobielHongarije - MobielIerland - MobielIndonesiё - VastIndonesiё - MobielIrak - VastIran - VastIsraёl - MobielKenia - MobielMalawi - Mobiel

Nigeria - MobielOostenrijk - MobielPolen - MobielPortugal - MobielRoemeniё - MobielRusland - MobielSpanje - MobielSri Lanka - VastTsjechiё - MobielTurkije - VastVietnam - MobielZweden - Mobiel

Onroerend Goed

OG t.k aangeboden

Huis & Tuin

In en Om de Tuin

Hoveniersbedrijf PassifloraVoor een complete tuin

Aanleg van alle bestratingen, schuttingen en gazons.Rooien en snoeien van bomen. Vraag vrijblijvende offerte:

06 - 53 40 26 92 www.passiflora-hoveniers.nl

HOVENIER b.z.a. voor al uwwerkzaamh. in en om detuin, tevens ook alle soortenbestratingen. KvK 32127036.

06 - 49 37 76 34

Tuinman heeft nog tijd vooronderhoud, aanleg enz.enz.Vrijbl. prijsopg.06-50660689www.dennenburg-tuinen.nl

Voor al uw SCHILDERWERK,vrijblijvende offerte. RonDaalmeijer schilderwerken.030-2439648 of 06-20552783.www.rdaalmeijer.nl

SCHILDERSBEDRIJF BobTemming binnen- en buitenschilderwerk. Vrijbl. offerte030-2623525/06-15697766.

De SCHILDERTJES voor aluw schilderwerk buiten enbinnen. Inf. tel. 06-45903924.

Schilderwerk

Feestdagen & Evenementen

Braderieën & MarktenZon. 22 nov. grote VLOOIEN-MARKT sporthal De Korf (S-midse 1 te Leusden), 140deelnemeners, van 9.30 tot16.30 uur. Huur kraampje,tel. 0343-442962. Org. JoJo.

Sint & PietSINT en PIET op bezoek +kostuumverhuur. Tel. 030-8898156 / 0624840315.

Auto & Vervoer

Te koop gevraagd

Een eerlijke prijs voor uwauto à contant m. RDW-vrijwBel wij komen! 06-51506780

Garage & StallingIn centrum van Zeist te koopparkeerplaats in parkeerkel-der onder appartementen-complex. Afm. 2.20 mtr x 5mtr. Vraagprijs € 19.000 k.k.Info: 06 20747110

Werk & Inkomen

Schoonmaak

DOLMANS FACILITAIRE DIENSTENzoekt schoonmaakmedewerkers voor een kantoorpand

in Zeist. Werktijden zijn op maandag t/m vrijdag van18.00 uur tot 20.00 uur. Tevens zoeken wij vooreen opdrachtgever in Zeist een representatieve

servicemedewerker schoonmaak. U zorgt ervoor datbezoekers zich welkom voelen en draagt bij aan eenschone omgeving. Uw schoonmaakwerkzaamhedenzullen verschillen van kleine tot grote schoonmaakklussen. Beheersing van de Nederlandse taal is een

vereiste. Werktijden zijn op maandag t/m vrijdagvan 8.30 uur tot 16.30 uur. Interesse? Stuur uw cv

naar [email protected]

DOLMANS FACILITAIRE DIENSTENzoekt schoonmaakmedewerkers voor een opdrachtgever

in Driebergen. Werktijden zijn op maandag t/m vrijdag18.00 uur tot 20.00 uur. Tevens zijn we op zoek naar

kamermeisjes voor hotels in Driebergen en Soesterberg.Beheersing van de Nederlandse taal is een vereiste en

ervaring in de schoonmaak is een pré. Werktijden zijn opwisselende werkdagen in overleg bespreekbaar. Interesse?

Stuur uw cv naar [email protected]

Industrie & BouwVakmensen gezocht!

Succesvol eigen bedrijfwww.devakman.info

www.opmaatbouwen.nl

Logistiek & TransportWij zijn op zoek naar CHAUF-FEURS part. (m/v) voor hetvervoer van leerlingen naarscholen en cliënten naar zor-ginstellingen. Het werk is inuw eigen regio en verloningo.b.v. CAO. Opleiding wordtbegeleid. Interesse? Neemcontact met ons op door hetsollicitatie formulier opwww.klompgroep.nl in tevullen.

Overig PersoneelGevraagd

Leuk Thuiswerk, tot € 2500!Inpakken snoep, stickeren.Info: 0909-400.6000 (90cpm)

Personeel AangebodenSCHILDER heeft direct tijdvoor witten & sausen (bin-nenwerk!), 06 - 31390885

Voor uw DAKWERK nieuw-bouw, renovatie, onder-houd: Leemans 0343-563377

Zakelijk &Financieel

Goud & Zilver

GOUDPRIJS HOOGT.k. gevraagd (oude) gouden

sieraden, gouden tientjes,Krugerranden e.a. gouden enzilv. munten, baartjes goud+ zilv., muntverzameling etc.

KEVELAM GARDEREN0577-461955 lid NVMH

Prive & Erotiek

Prive Lijnen & SMS-diensten

!'$%'&"#"

+-+17-1-23C::CB 9=>A?CBC%,

CB#?>A$@C 5<;913<#+ AC(& 5<;913<#+@C?C 5<;913<#+ B><!C 5<;913<#+ ?>C%CB 5<;913<#+9CA4> 5<;913<#+ ?B6%A 5<;913<#+ AC:A 5<;913<#+'CCA?CBCAAC 5<;913<#+ 5<<3 5<;913<#&

!'$%'&"#"+-+17-1--5#9 C(?BC'C ;B#=)C%

&"#$%%!

!'$%'&"#"+-+178/.+

$%) ). *)" !,!',# "(-+)#&

/2*,.%"!#%!$%"!#

!'$%'&"#

"+-+17+-.1

0>%%C% 8+ AC$#%"C%CC% ;B#=)

66% "C 9><%

!'$%'&"#

"

3C::CB 3>;C ***

+-+17

8/11

*+$3'&2!&2'&(.1+%&2 #$"2 2+10 #1&! 2//. 4$(&

)12,/),-

!#!"

)< 3<44<;:8<'('- :<$376#<#"! 2 %<0:78<&&$$$"'#'%"!&

de k

rach

t van

dub

bel

BetrouwBaar en eenvoudig familieBerichten opgeven in dag- en weekBladen

- familieberichten -Met familieberichten- online.nl kunt u op een snelle manier uw blijde of droevige bericht samenstellen en plaatsen in uw dag- en/of weekblad naar keuze.

Groot bereik?ga naar Kleintjesmarkt.nl

Page 23: Wijkse Courant week47

De leukste winkels bij u in de buurt hartvooruwstad.nl

‹ www.wijksecourant.nl Wijkse Courant · woensdag 18 november 2015 · 23

"+!!&'*+$&'*)##&"%&!!&"%&&!('&!!&"

%!%()#!!$AE"A <?

>Q>#B*&&>%9(RR(>E K!(N(> (> K=?(>&.(;#BR(> (> J!5(

AE'' <?

GKM.,

G2G2G0MG0MJM.QD1Q,&&&&>Q>#;QSQS

AE$A<?

OQ-44H MH )A:(+ JM.Q&

*+#%('& $!""&)'#!"

PPPC<;!5B8(+=>>(+8!=>C>R9(RR(> L 9((R*@(RR(> L 9((R*+#B88(>

!$!"%#$$!AAA '3'< F< 38:5L %% GAE''<?F

JN??8BJ:=BI!R<'' 7QH03Q2

IMH//0&&&

>Q>#;*Q#>

>Q>#B>Q>(GAE$A<?F

R((;8 T( %;BB% #=( T( #BB;R(SS(; SB> SRBB;?BS(>&

J6!:8(; ?BB;&

1!R9' MN7

E>C#>9@=D

>Q>#;*SS>-2IM+/1MHM-12.,MG

4' '<!$' ')"6'% G5 ::PO

AE"A<?

&(! )#)%"$$$'HIAEVA=@G

)3)!-3)!3)4!(101"$2 $1 %",'.$$* &.$$2%#//1+

1K1 *44<2<E4/ F3? BE97&E%? ),,< '-'-

%H AHHF6>;8C@H :F!=#H" =>@ ;H H>DH" 1==F@$

%$!,0$) '21*"&-.(#$/+

1K1 3NM4 J::3 "'"'

1R.< AUA$D$U$U--- HIAEVA=@G

HIAEVA=@G

9+9 .E2?< (3? BE97&E%? ),,< '-'-

P!?& O) %%? 6>>; %%? B( )? 7>,# QB9 #)7CCC8RL AUA$D$UC$UC--* RJ L/N10R3 :J5JNRK KRR

G5) 5) ??) ,2E)744<73?0

H-VFE -T-T ,#B7E I 'ED =); ,#B7E !?(>T QQQC9@9+B7BC?SG

H-VFE -T-T ,#B7E I 'ED =); ,#B7E !?(>T QQQC9@9+B7BC?SGH-VFE -T-T ,#B7E I 'ED =); ,#B7E !?(>T QQQC9@9+B7BC?SG

HIAEVA=@G

!-&&($,,(%%*'+&**%*#"%'+(%!)

Nu 20 cpm! Vrouwen van 18tot 55 jaar zoeken Live sex-contact. Bel nu 0906-8686.

GAY-DATING. Jongens enmannen willen afspreken.Bel 0906-1422 (20 cpm).

Erotische Dating Vrouw zoekt Man

SEX DATING Hoi ik ben Anneke een dik-kere bi meid en ik zoek stel-len of mannen voor hete telefoonseks! Hou jij hier ook van? Reageer dan snel 0906-10.10.190 Box:704296

Hai met Nadia, ik heb altijd wel zin in iets spannends. Jij ook? Bel me dan snel en laten we samen tot een hoogtepunt komen. Kusjes 0906-10.10.190 Box:875665

Hey mannen ik ben een su-per stoute en hete vrouw. Ik zou graag eens willen af-spreken met een spannen-de man. Ben jij dat? Laat wat van je horen en bel me 0906-10.10.190 Box:205998

Ik heb mooie rondingen en ben volslank. Ik heb nu zin in telefoonsex. Wie belt mij? Laat wat van je horen. 0906-10.10.190 Box:368998

Dag hete lekkere spetter van me! Ik ben Silvie en zou graag eens lekker met je willen kletsen. Ga je me snel bellen? Ik hoop het, ik kan namelijk niet wachten op jou. Tot snel en reageer 0906-10.10.190 Box:559979

Hai met Floor, ik ben 29 jaar. Ik zoek iemand die mij wil verwennen en span-nende dingen met mij wil doen. Ben ik op zoek naar jou? Laat het me dan we-ten en reageer op mijn box 0906-10.10.190 Box:362508

Ik ben een ondeugende en sexy vrouw. Ik sta open voor een spannend contact met een lekkere man. Wil je meer weten? Bel me dan 0906-10.10.190 Box:148495

Ik heb lang donker blond haar en mooie groene ogen. Heb je interesse? Bel 0906-10.10.190 Box:579238

Kom snel in contact met een sex date via deze lijn?

Bel 0906-10.10.19045cpm

GRATIS SEX VOOR VROUWENVrouwen bellen naar 0800-4122

mannen bellen naar 0906-10.10.190

Voor meer leuke vrouwen uit jouw provincie kies je een 2 in het hoofdmenu.

Bel nu snel 0906-10.10.190* Heb je al een eigen boxnr? Kies 1* Heb je geen eigen boxnr? . Kies 2* Kies daarna 4 in het hoofdmenu* Toets nu het boxnr in dat * bij de advertentie staat.

Klantenservice datinglijn:0900-123 22 33 80cpm

Erotische Dating Man zoekt Man

GAY DATING Ik ben een goed uitziende bi man. Ik heb geen erva-ring met mannen, maar ik wil graag wat bij leren. Mijn naam is Glenn en ik ben 57 jaar. Ben jij een goede meester? Reageer. 0906-10.10.156 Box:540610

Hai mannen, ik ben Ben 40 jaar. Ik ben voor alles in. Ik ben op zoek naar leuke mannen voor spannende avonturen. Bel me nu snel. 0906-10.10.156 Box:323327

Dag ik ben Andre een 42 jarige jongen. Ik ben op zoek naar een leuke man voor een lekker spannend contact. Lijkt het je wat om regelmatig af te spreken? Reageer dan snel op mijn boxnummer en ik bel je. X 0906-10.10.156 Box:174353

Hoi mannen, ik ben Piet 57 jaar, 120 kilo en op zoek naar oudere mannen met ervaring. Ben jij dat? Dan wil ik je graag ontmoeten om af te spreken. Ik kan ontvangen. Spreek wat in op mijn boxnummer en bel 0906-10.10.156 Box:275603

Ik ben een hete man van 66 jaar. Ik ben gek op traves-tieten. Ik kan niet ontvan-gen maar wel verplaatsen. Wil je meer weten? Bel me dan snel op mijn boxnum-mer en wie weet zien we elkaar binnenkort. Reageer 0906-10.10.156 Box:720319

Ik ben Michael een hele leuke man en zoek een jon-gen 18+ of meerdere man-nen. Ik ben echt voor alles in. Heb je interesse? Laat dan wat van je horen en spreek wat in op mijn box, dan bel ik je snel terug. X 0906-10.10.156 Box:286507

Kom snel in contact met een leuke single via deze lijn?

Bel 0906-10.10.15635cpm

Voor direct leuke mannen aan de lijn kies dan een 1 in het hoofdmenu.

Bel nu snel 0906-10.10.156* Heb je al een eigen boxnr? Kies 1* Heb je geen eigen boxnr? . Kies 2* Kies daarna 4 in het hoofdmenu* Toets nu het boxnr in dat * bij de advertentie staat.

Klantenservice datinglijn:0900-123 22 33 80cpm

Erotische MassagesMassagestud. Roses Utrechttevens dames gevr. v.a. 18jr

030-2511533 / 042426bwActiekorting

WWW.BODYMASSAGE.NL

Gouden rang kaarten zijn de mooiste plaatsen vóór in de zaal incl. een kopje koffie of thee.Tevens ontvangt u met een Gouden rang kaart na het concert een prachtig en uniek kado !

(0,4

5€pm

)

BEL DE THEATERKASSA 0900-9203 of WWW.MUSICOFLIFE.NTK.NL

Vooraf en tijdens de pauze speelt de bekende pianist Dennis de Bruijn de mooiste nummers van optredende artiesten op een concertvleugel!

Kerstfeest met

en groot orkest

De mooiste kerstliedjes

MA. 21 DEC. | € 23 | 31 | 38 | 44 | 58 | 69

Ruthop haar best!

alle hits

2e

Pa

as

da

g

MA. 14 MAART | € 22 | 37 | 52 MA. 28 MAART - 14.00 uur | € 22 | 37 | 52

Live in ConcertX

Haar grote theaterconcert 2016Alleen te zien in Scheveningen!

m.m.v. Holland ShowbandVur al�ed - meer dan 30 jaar!

MA. 11 APRIL | € 17 | 32 | 47

25Jaar25Jaar

Feestelijke afsluiting jubileumi n S c h e v e n i n g e n 2

eP

ink

st

er

da

g

MA. 16 MEI - 14.00 uur | € 17 | 32 | 47

50 Ja ar

B Z NH E R I N N E R I N G E NJan Keizer Anny Schilder

Alle grote hits van BZN

1966 2016

2e

Pin

ks

te

rd

ag

MA. 16 MEI - 20.00 uur | € 17 | 32 | 47

‘Voor altijd en iedereen’

MA. 25 APRIL | € 17 | 32 | 47

FROGERRENE

30 Jaar Hits

Speciaalprogramma!

Feestelijke afsluiting jubileum

MA. 29 FEBRUARI | € 22 | 37 | 52

AFAS CIRCUSTHEATER | SCHEVENINGEN | 20.00 UURAFAS CIRCUSTHEATER SCHEVENINGEN UUR| | 20.00

KAARTEN

VANAF

€ 17 & € 22

Music of Life.nlIN DE SERIE STERREN AAN ZEEKleintjesmarkt

kleine letters, groot bereik

de k

rach

t van

dub

bel

Page 24: Wijkse Courant week47