Windows Vista PL. Instalacja i naprawa. Ćwiczenia praktyczne

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Zainstaluj najnowsze okna na swoim komputerze! * Instalowanie systemu Windows Vista * Konfigurowanie komputera * Zabezpieczanie i odzyskiwanie danych Wreszcie jest! Microsoft udostępnił oficjalną wersję najbardziej oczekiwanego programu ostatnich lat -- systemu operacyjnego Windows Vista. Najnowsza wersja popularnych okienek zawiera mnóstwo usprawnień i udogodnień będących wynikiem wielu lat pracy tysięcy programistów. Rozbudowany i ulepszony interfejs, bardziej atrakcyjny wygląd czy nowe sposoby wyszukiwania i organizowania informacji sprawiają, że korzystanie z komputera nigdy jeszcze nie sprawiało tyle przyjemności. Dzięki książce "Windows Vista PL. Instalacja i naprawa. Ćwiczenia praktyczne" błyskawicznie zainstalujesz nowe okna i przygotujesz je do pracy. Dowiesz się, jaki komputer jest potrzebny, aby korzystać z Visty, jakie są możliwości poszczególnych wersji tego systemu, a także jak zainstalować go na pustym dysku lub zaktualizować Windows XP. Zobaczysz, jak aktywować system, a następnie pielęgnować go, dodając aktualizacje i włączając zabezpieczenia. Nauczysz się konfigurować Vistę i instalować sterowniki potrzebne do działania komputera, a także poznasz przydatne techniki zabezpieczania danych oraz rozwiązywania rozmaitych problemów, co pozwoli Ci komfortowo korzystać z tego systemu. * Wymagania sprzętowe systemu * Możliwości różnych wersji Visty * Instalowanie systemu * Wyszukiwanie i instalowanie sterowników * Konfigurowanie połączenia z internetem * Przygotowywanie komputera do pracy * Instalowanie aktualizacji * Zabezpieczanie komputera * Archiwizowanie i odzyskiwanie danych Dzięki tej książce od razu będziesz mógł cieszyć się niezwykłymi możliwościami systemu Windows Vista.

Text of Windows Vista PL. Instalacja i naprawa. Ćwiczenia praktyczne

  • 1. Windows Vista PL. Instalacja i naprawa. wiczenia praktyczne Autor: Bartosz Danowski ISBN: 83-246-1034-0 Format: A5, stron: 224 Zainstaluj najnowsze okna na swoim komputerze! Instalowanie systemu Windows Vista Konfigurowanie komputera Zabezpieczanie i odzyskiwanie danych Wreszcie jest! Microsoft udostpni oficjaln wersj najbardziej oczekiwanego programu ostatnich lat systemu operacyjnego Windows Vista. Najnowsza wersja popularnych okienek zawiera mnstwo usprawnie i udogodnie bdcych wynikiem wielu lat pracy tysicy programistw. Rozbudowany i ulepszony interfejs, bardziej atrakcyjny wygld czy nowe sposoby wyszukiwania i organizowania informacji sprawiaj, e korzystanie z komputera nigdy jeszcze nie sprawiao tyle przyjemnoci. Dziki ksice Windows Vista PL. Instalacja i naprawa. wiczenia praktyczne byskawicznie zainstalujesz nowe okna i przygotujesz je do pracy. Dowiesz si, jaki komputer jest potrzebny, aby korzysta z Visty, jakie s moliwoci poszczeglnych wersji tego systemu, a take jak zainstalowa go na pustym dysku lub zaktualizowa Windows XP. Zobaczysz, jak aktywowa system, a nastpnie pielgnowa go, dodajc aktualizacje i wczajc zabezpieczenia. Nauczysz si konfigurowa Vist i instalowa sterowniki potrzebne do dziaania komputera, a take poznasz przydatne techniki zabezpieczania danych oraz rozwizywania rozmaitych problemw, co pozwoli Ci komfortowo korzysta z tego systemu. Wymagania sprztowe systemu Moliwoci rnych wersji Visty Instalowanie systemu Wyszukiwanie i instalowanie sterownikw Konfigurowanie poczenia z internetem Przygotowywanie komputera do pracy Instalowanie aktualizacji Wydawnictwo Helion ul. Kociuszki 1c Zabezpieczanie komputera 44-100 Gliwice Archiwizowanie i odzyskiwanie danych tel. 032 230 98 63 Dziki tej ksice od razu bdziesz mg cieszy si e-mail: helion@helion.pl niezwykymi moliwociami systemu Windows Vista
  • 2. Spis treci Wstp 5 Rozdzia 1. Zanim zaczniesz instalowa system 7 Wymagania sprztowe 7 Krtka charakterystyka poszczeglnych edycji 20 Moliwoci zakupu systemu 23 Zmiana ustawie BIOS-u 24 Uruchamianie komputera z pyty 27 Sterownik kontrolera dyskowego 28 Rozdzia 2. Instalacja systemu 31 Czysta instalacja systemu 31 Uaktualnienie MS Windows XP do wersji Vista 50 Rozdzia 3. Konfiguracja wieo zainstalowanego systemu 69 Instalacja sterownikw 70 Konfiguracja poczenia z internetem 86 Konfiguracja komputera 94 Rozdzia 4. Aktywacja, aktualizacja i zabezpieczanie systemu 117 Wprowadzanie klucza produktu 117 Aktywacja 120 Aktualizacja 122 Zabezpieczanie systemu 132 Rozdzia 5. Zabezpieczanie wanych danych 147 Tworzenie kopii zapasowej wanych danych 148 Odzyskiwanie danych z kopii 155
  • 3. 4 Windows Vista PL. Instalacja i naprawa wiczenia praktyczne Rozdzia 6. Kilka sposobw wychodzenia z opresji 161 Usuwanie zbdnych programw 161 Rozwizywanie problemw ze sterownikami 164 Punkty przywracania 165 Odzyskiwanie skasowanego bootsektora 173 Tryb zgodnoci 175 Rozdzia 7. Zagadnienia zaawansowane 179 Instalacja dwch systemw na jednym komputerze 179 Odzyskiwanie skasowanych plikw 181 Odzyskiwanie skasowanych partycji 185 Archiwizacja danych za pomoc zewntrznego oprogramowania 190 Zmiana rozmiaru partycji bez utraty danych 212 Podsumowanie 221
  • 4. 4 Aktywacja, aktualizacja i zabezpieczanie systemu System zosta zainstalowany oraz skonfigurowany. Teraz przy- sza pora na to, aby zadba o jego bezpieczestwo i dokona aktywacji. W nastpnych podrozdziaach opisaem wszystkie najwaniejsze zagadnienia dotyczce aktywacji, aktualizacji i zabez- pieczenia systemu. Koniecznie zapoznaj si z tymi opisami i dokadnie wykonaj wszystkie wiczenia. Wprowadzanie klucza produktu W rozdziale omawiajcym instalacj systemu wspomniaem o tym, e Windows Vista moe zosta zainstalowany bez klucza produktu. Wybierajc taki sposb instalacji, musimy sami wskaza, jak wersj Visty instalujemy, a sam klucz moemy poda w terminie do trzy- dziestu dni od chwili instalacji. Naley jednak pamita, e po zainstalowaniu systemu musimy po- da klucz zgodny z zainstalowan wersj. Innymi sowy, po zain- stalowaniu systemu w wersji Ultimate musimy poda klucz do wersji Ultimate. Podanie klucza do innej wersji skoczy si zablokowaniem systemu i koniecznoci ponownej instalacji. Sam proces wprowadzania klucza produktu nie jest skomplikowany i zosta przeze mnie opisany w wiczeniu 4.1.
  • 5. 118 Windows Vista PL. Instalacja i naprawa wiczenia praktyczne W I C Z E N I E 4.1 Wprowadzanie klucza produktu Jeeli nie zrobie tego podczas instalacji systemu, w tej chwili wpro- wad klucz produktu. Postpuj zgodnie z opisem zamieszczonymi w dalszej czci wiczenia. 1. Kliknij przycisk Start, a nastpnie wybierz opcj Panel sterowania. 2. W nowym oknie kliknij opcj Wygld klasyczny, a nastpnie odszukaj i wybierz opcj System rysunek 4.1. Rysunek 4.1. Wprowadzanie klucza produktu etap pierwszy 3. Po otwarciu si kolejnego okna odszukaj i kliknij opcj Zmie klucz produktu rysunek 4.2. 4. W polu Klucz produktu wprowad odpowiedni numer, ktry znajdziesz na nalepce widocznej na obudowie Twojego komputera lub na opakowaniu pyty. Kliknij przycisk Dalej, aby kontynuowa rysunek 4.3.
  • 6. Rozdzia 4. Aktywacja, aktualizacja i zabezpieczanie systemu 119 Rysunek 4.2. Wprowadzanie klucza produktu etap drugi Rysunek 4.3. Wprowadzanie klucza produktu etap trzeci
  • 7. 120 Windows Vista PL. Instalacja i naprawa wiczenia praktyczne 5. Zaczekaj kilkanacie sekund, a na ekranie monitora pojawi si stosowne okno z komunikatem informujcym o tym, e caa operacja zakoczya si sukcesem. Warto w tym miejscu wspomnie, e w przypadku, gdy komputer jest aktualnie poczony z internetem, wykonana zostanie rwnie aktywacja systemu. W oknie widocznym na rysunku 4.2 w miejscu, gdzie widoczna bya informacja o tym, e do chwili obowizkowej aktywacji pozostao trzydzieci dni, pojawi si komunikat, e system zosta pomylnie aktywowany. Aktywacja Jeeli podczas instalacji systemu nie dysponowae poczeniem z in- ternetem, automatyczna aktywacja systemu nie odbywaa si. Nic si nie martw, ten proces moesz uruchomi rcznie w dowolnej chwili. Aktywacja jest moliwa wycznie wtedy, gdy klucz produktu zosta wczeniej wpisany. Jeeli podczas instalacji systemu nie podae klucza produktu, to nie uda Ci si go w tej chwili aktywowa. W takim przypadku musisz wrci i wykona wiczenie 4.1. W I C Z E N I E 4.2 Aktywacja systemu Przeprowad aktywacj systemu. Postpuj zgodnie z poleceniami za- mieszczonymi w dalszej czci niniejszego wiczenia.