64
WONEN VOOR Doetinchem MOOIER MINDER GELD! Woonboulevard Doetinchem U wilt toch ook GROTE VUURWERK- VERKOOP van 29 t/m 31.12.2015 in onze filialen Stadtlohn en Vreden Ideaal te bereiken vanuit Nederland! Zwillbrocker Str. 70 · 48691 Vreden Tel.: 0049.2564.395520 Openingstijden: Ma. – za. van 7 tot 21 uur www.rewer.info VIBE, 25-schots GRATIS * *U krijgt eenmalig een verpakking Vibe GRATIS vanaf een vuurwerk- aankoop- bedrag van € 50,- Meddosestraat 1 7101 CS Winterswijk Tel: 0543 - 530 239 [email protected] www.beleefgusto.nl geen zin om te koken? Vanaf nu ook elke woensdag-, donderdag-, vrijdag-, zaterdag- en zondagavond geopend voor een gezellige avond met heerlijke gerechten. www.winterswijkseweekkrant.nl Dinsdag 22 december 2015 MOZAÏEKBANK OP SCHOLTENENK De mozaïekbank op de Scholtenenk is een kleurrijke ontmoetingsplek geworden. 11 » WINTERSWIJKSE KERSTSPECIAL Hoe beleven we de kersttijd in Winterswijk? Correspondente Betty Wassink ging op pad. 35-54 » Steeds meer cliënten voor voedselbank Door Lineke Voltman WINTERSWIJK - Die vraag stellen we aan Alie Groot- en, coördinator uitgiftepunt Winterswijk van de Voed- selbank Oost-Achterhoek en Will de Graaff, voorzit- ter van de Stichting Sociaal Steunpunt Winterswijk, waar het uitgiftepunt on- der valt. Grooten antwoordt hier bevestigend op. “Afgelopen vrijdag hebben de mensen en mooi kerst- pakket gekregen ter waarde van zo’n 50 euro, beschik- baar gesteld door een maat- schappelijke organisatie. Daarnaast kregen ze een kerststol van een bakker en een Hema-bon van het soci- aal steunpunt. Elk jaar zijn er instanties die iets doen voor de voedselbank. Daar- naast zijn er winkeliers die met kerst royaal geven, maar ook particulieren brengen geregeld levensmiddelen.” Toename Het aantal cliënten van het uitgiftepunt neemt nog steeds toe. “Dit jaar was het aantal gemiddeld 100, ter- wijl we in 2006 begonnen met 17. Daar blijkt wel uit dat de armoede de laatste ja- ren sterk is toegenomen.” Gelukkig zijn er ook cliën- ten die geen gebruik meer hoeven te maken van de voedselbank, doordat ze werk gevonden hebben of uit de schuldsanering zijn. “Cliënten kunnen drie jaar bij de voedselbank terecht, dat is een landelijke norm. Wanneer nodig kunnen ze na twee jaar weer bij ons aankloppen.” Drempel lager Grooten merkt wel dat de drempel om naar de voed- selbank te gaan lager is ge- worden. “Dat komt omdat ons uitgiftepunt bij speel- tuin ’t Kreil is, een locatie waar men vrijdags bijeen komt, gezellig gepraat wordt en koffie wordt gedronken. Sommigen zijn al ver voor 14.30 uur, als het uitgifte- punt open gaat, aanwezig voor de sociale contacten. Zelfs enkele oud-cliënten komen nog iedere vrijdag- middag voor een praatje.” Grooten is met haar collega- coördinator Thea Dunne- wold op de vrijdagmorgen al om 8.00 uur aanwezig als de ruime hoeveelheid bro- den van twee plaatselijke ALIE GROOTEN: “ARMOEDE IS DE LAATSTE JAREN STERK TOEGENOMEN” Voor velen is de vraag met Kerstmis: Wat eten we? Meestal komen er dan duurdere producten op tafel, zoals wild of kalkoen. Maar geldt dat ook voor gezinnen die wekelijks naar de voedselbank gaan, omdat ze geen geld hebben voor de dagelijkse boodschappen? Krijgen zij ook speciale artikelen in hun tas? Extraatje voor de kerst Alie Grooten (links) en Thea Dunnewold in het uitgiftepunt van de voedselbank bij speeltuin ‘t Kreil. Afgelopen werden de cliënten verrast met een kerstpakket. Foto: Lineke Voltman bakkers en een supermarkt worden bezorgd. ‘s Mid- dags zijn er vrijwilligers om de kratten met voedsel uit Lichtenvoorde (het centrale punt van de Voedselbank Oost Achterhoek) aan te nemen. In Lichtenvoorde wordt alles verdeeld over de twaalf uitgiftepunten in de Oost Achterhoek. Strenge eisen De Graaff: De eisen zijn te- genwoordig heel streng, het mogen geen producten zijn die ver over de datum zijn, bevroren artikelen moe- ten de juiste temperatuur hebben en die moeten ook gemeten en bijgehouden worden.“ Onlangs is er een strenge controle geweest in Lichtenvoorde door de keu- ringsdienst van waren. De voedselbank Oost-Achter- hoek heeft het groene cer- tificaat ontvangen, dat wil zeggen dat aan alle eisen wordt voldaan. Voor 2016 verwacht Grooten opnieuw een toename van het aantal cliënten. “On- danks dat de crisis ‘voor- bij’ is zien we een toename van oudere, gepensioneerde cliënten en dat zal volgend jaar niet anders zijn.” oost-achterhoek.voedsel bankennederland.nl/ KLIK & WIN ACTIE Win een culinair pakket voor de Vakantiebeurs Kijk snel op winters- wijkseweekkrant.nl Vervroegde sluittijden In verband met vervroegde sluittijden voor onze uit- gaven rond Kerst en Oud & Nieuw dienen redactionele berichten en advertenties eerder bij ons binnen te zijn. Uitgave dinsdag 29 december: Redactie: donderdag 24 de- cember uiterlijk 12.00 uur Advertenties: woensdag 23 december uiterlijk 17.00 uur Uitgave dinsdag 5 januari: Redactie: donderdag 31 de- cember uiterlijk 10.00 uur Advertenties: woensdag 30 december uiterlijk 17.00 uur winterswijkseweekkrant.nl Ezel en reuzenrad dé blikvangers WINTERSWIJK - De kerstmarkt in het centrum van Winters- wijk tijdens Winterswijk Wonderland werd afgelopen zaterdag en zondag druk be- zocht. Vooral op de Markt, het Spek-Ende en in de Med- dosestraat, waar de meeste kramen stonden, was de belangstelling van zowel Nederlanders als Duitsers groot. Menige hobbyist had een kraampje gehuurd om zijn waren te verkopen. Zo waren imker Rotteveel en schilder Vic Hulshof paraat in de Meddosestraat. Ook de horeca deed goede zaken, het ‘lenteachtige’ weer hielp mee waardoor het op de di- verse terrassen goed toeven was. Absolute publiekstrek- ker was het reuzenrad op de Markt; zo kon jong en oud Winterswijk eens van boven bewonderen. Aan eten en drinken geen gebrek: diver- se kraampjes met poffertjes, glühwein, koffie en suiker- spinnen, maar ook streek- producten waren optimaal vertegenwoordigd. Op de kunstbaan in de Notaristuin werd druk geschaatst, voor- al kinderen vermaakten zich met ‘vallen en opstaan’. Een levende kerststal, muziek en zang maakte het sfeervolle beeld kerstplaatje compleet. De ezel, vast onderdeel van de levende kerststal, kreeg bij de rondgang door de straten menig vertederende aai over de bol van het jonge publiek. Foto: Lineke Voltman Sweetdeal is een aanbiedingssite van Wegener Media SCHRIJF JE NU IN OP WWW.SWEETDEAL.NL EN ONTVANG DE VOORDELIGSTE AANBIEDINGEN UIT JE EIGEN REGIO

Winterswijkse Weekkrant week52

 • Upload
  wegener

 • View
  291

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Winterswijkse Weekkrant

Citation preview

 • WONEN VOOR

  Doetinchem

  MOOIER

  MINDER GELD!

  Woonboulevard Doetinchem

  U wilt toch ook

  GROTEVUURWERK-

  VERKOOPvan 29 t/m 31.12.2015

  in onze lialenStadtlohn en

  Vreden

  Ideaal te bereiken vanuit Nederland!Zwillbrocker Str. 70 48691 Vreden

  Tel.: 0049.2564.395520Openingstijden: Ma. za. van 7 tot 21 uur

  www.rewer.info

  in onze lialen

  VIBE, 25-schots

  VUURWERK-VUURWERK-VUURWERK-VUURWERK-VUURWERK-VUURWERK-

  van 29 t/m 31.12.2015

  Ideaal te bereiken vanuit Nederland!

  VIBE, 25-schotsGRATIS*

  *U krgteenmalig eenverpakking VibeGRATIS vanafeen vuurwerk-aankoop-bedrag van 50,-

  Meddosestraat 1 7101 CS Winterswijk Tel: 0543 - 530 239 [email protected]

  www.beleefgusto.nl

  geen zin om te koken?Vanaf nu ook elke woensdag-, donderdag-, vrijdag-, zaterdag- en zondagavond geopend voor een gezellige avond met heerlijke gerechten.

  www.winterswijkseweekkrant.nlDinsdag 22 december 2015

  mozaekbank op ScholtenenkDe mozaekbank op de Scholtenenk is een kleurrijke ontmoetingsplek geworden.

  11

  WinterSWijkSe kerStSpecialHoe beleven we de kersttijd in Winterswijk? Correspondente Betty Wassink ging op pad.

  35-54Steeds meer clinten voor voedselbank

  Door Lineke Voltman

  WinterSWijk - Die vraag stellen we aan Alie Groot-en, cordinator uitgiftepunt Winterswijk van de Voed-selbank Oost-Achterhoek en Will de Graaff, voorzit-ter van de Stichting Sociaal Steunpunt Winterswijk, waar het uitgiftepunt on-

  der valt. Grooten antwoordt hier bevestigend op.Afgelopen vrijdag hebben

  de mensen en mooi kerst-pakket gekregen ter waarde van zon 50 euro, beschik-baar gesteld door een maat-schappelijke organisatie. Daarnaast kregen ze een kerststol van een bakker en een Hema-bon van het soci-aal steunpunt. Elk jaar zijn er instanties die iets doen voor de voedselbank. Daar-naast zijn er winkeliers die met kerst royaal geven, maar ook particulieren brengen geregeld levensmiddelen.

  Toename Het aantal clinten van het uitgiftepunt neemt nog

  steeds toe. Dit jaar was het aantal gemiddeld 100, ter-wijl we in 2006 begonnen met 17. Daar blijkt wel uit dat de armoede de laatste ja-ren sterk is toegenomen. Gelukkig zijn er ook clin-ten die geen gebruik meer hoeven te maken van de voedselbank, doordat ze werk gevonden hebben of uit de schuldsanering zijn. Clinten kunnen drie jaar bij de voedselbank terecht,

  dat is een landelijke norm. Wanneer nodig kunnen ze na twee jaar weer bij ons aankloppen.

  Drempel lagerGrooten merkt wel dat de drempel om naar de voed-selbank te gaan lager is ge-worden. Dat komt omdat ons uitgiftepunt bij speel-tuin t Kreil is, een locatie waar men vrijdags bijeen komt, gezellig gepraat wordt

  en koffie wordt gedronken. Sommigen zijn al ver voor 14.30 uur, als het uitgifte-punt open gaat, aanwezig voor de sociale contacten. Zelfs enkele oud-clinten komen nog iedere vrijdag-middag voor een praatje.Grooten is met haar collega-cordinator Thea Dunne-wold op de vrijdagmorgen al om 8.00 uur aanwezig als de ruime hoeveelheid bro-den van twee plaatselijke

  Alie Grooten: Armoede is de lAAtste jAren sterk toeGenomen

  Voor velen is de vraag met Kerstmis: Wat eten we? Meestal komen er dan duurdere producten op tafel, zoals wild of kalkoen. Maar geldt dat ook voor gezinnen die wekelijks naar de voedselbank gaan, omdat ze geen geld hebben voor de dagelijkse boodschappen? Krijgen zij ook speciale artikelen in hun tas?

  Extraatje voor de kerst

  Alie Grooten (links) en Thea Dunnewold in het uitgiftepunt van de voedselbank bij speeltuin t Kreil. Afgelopen werden de clinten verrast met een kerstpakket. Foto: Lineke Voltman

  bakkers en een supermarkt worden bezorgd. s Mid-dags zijn er vrijwilligers om de kratten met voedsel uit Lichtenvoorde (het centrale punt van de Voedselbank Oost Achterhoek) aan te nemen. In Lichtenvoorde wordt alles verdeeld over de twaalf uitgiftepunten in de Oost Achterhoek.

  Strenge eisenDe Graaff: De eisen zijn te-genwoordig heel streng, het mogen geen producten zijn die ver over de datum zijn, bevroren artikelen moe-ten de juiste temperatuur hebben en die moeten ook gemeten en bijgehouden worden. Onlangs is er een strenge controle geweest in Lichtenvoorde door de keu-ringsdienst van waren. De voedselbank Oost-Achter-hoek heeft het groene cer-tificaat ontvangen, dat wil zeggen dat aan alle eisen wordt voldaan.Voor 2016 verwacht Grooten opnieuw een toename van het aantal clinten. On-danks dat de crisis voor-bij is zien we een toename van oudere, gepensioneerde clinten en dat zal volgend jaar niet anders zijn.

  oost-achterhoek.voedsel bankennederland.nl/

  KLIK & WIN ACTIE

  Win een culinair pakket voor de Vakantiebeurs

  KLIK & WIN ACTIE

  kijk snel op winters-wijkseweekkrant.nl

  Vervroegde sluittijdenIn verband met vervroegde sluittijden voor onze uit-gaven rond Kerst en Oud & Nieuw dienen redactionele berichten en advertenties eerder bij ons binnen te zijn.Uitgave dinsdag 29 december: Redactie: donderdag 24 de-cember uiterlijk 12.00 uurAdvertenties: woensdag 23 december uiterlijk 17.00 uurUitgave dinsdag 5 januari: Redactie: donderdag 31 de-cember uiterlijk 10.00 uurAdvertenties: woensdag 30 december uiterlijk 17.00 uurwinterswijkseweekkrant.nl

  Ezel en reuzenrad d blikvangersWintErsWijk - De kerstmarkt in het centrum van Winters-wijk tijdens Winterswijk Wonderland werd afgelopen zaterdag en zondag druk be-zocht. Vooral op de Markt, het Spek-Ende en in de Med-dosestraat, waar de meeste kramen stonden, was de belangstelling van zowel Nederlanders als Duitsers groot. Menige hobbyist had een kraampje gehuurd om

  zijn waren te verkopen. Zo waren imker Rotteveel en schilder Vic Hulshof paraat in de Meddosestraat. Ook de horeca deed goede zaken, het lenteachtige weer hielp mee waardoor het op de di-verse terrassen goed toeven was. Absolute publiekstrek-ker was het reuzenrad op de Markt; zo kon jong en oud Winterswijk eens van boven bewonderen. Aan eten en

  drinken geen gebrek: diver-se kraampjes met poffertjes, glhwein, koffie en suiker-spinnen, maar ook streek-producten waren optimaal vertegenwoordigd. Op de kunstbaan in de Notaristuin werd druk geschaatst, voor-al kinderen vermaakten zich met vallen en opstaan. Een levende kerststal, muziek en zang maakte het sfeervolle beeld kerstplaatje compleet.

  De ezel, vast onderdeel van de levende kerststal, kreeg bij de rondgang door de straten menig vertederende aai over de bol van het jonge publiek. Foto: Lineke Voltman

  Sweetdeal is een aanbiedingssite van Wegener Media

  SCHRIJF JE NU IN OPWWW.SWEETDEAL.NL

  EN ONTVANGDE VOORDELIGSTE

  AANBIEDINGENUIT JE EIGEN REGIO

 • KORT NIEUWS

  KNNV: bloeiende planten in dorpWiNtersWijK - Op zondag 27 december houdt de KNNV, vereniging voor veldbiologie een excursie naar de nog bloeiende planten in de dorps-kern van Winterswijk. Bloeiende planten in deze tijd is helemaal niet zo gek. Vorig jaar is hier rond de jaarwisseling ook naar gekeken en dit is een vervolg. . Vertrek om 09.00 uur vanaf het VVV-kantoor in Winterswijk. Terugkeer rond 12.00 uur. De excursie staat onder leiding van Bernhard Harfsterkamp. Aanmel-den is niet nodig.

  knnv.nl

  Lindberg collectie bij Horen & ZienWiNtersWijK - Lindberg is een Deens brillenmerk die zich gespecialiseerd heeft in titanium montu-ren. Van oudsher zijn ze met glasbrillen begon-nen, hedendaags hebben ze een zeer uitgebreide collectie met zowel sprekende/opvallende brillen als minder opval-lende brillen. Al deze brillen hebben de zelfde eigenschappen die bij dit topmerk hoort, namelijk licht, sterk en comforta-bel. Lindberg gaat zich ook steeds meer orinte-ren op maatwerk waar-door er voor iedereen wel wat bij zit of het op maat te maken valt. Tot en met 2 januari is deze gehele collectie bij Horen & Zien aanwezig De service is bij dit merk eindeloos en de garantie is standaard twee jaar.

  Kerstklanken met fanfare eendrachtWiNtersWijK - Woens-dagavond 23 december vullen Duizend en n Kerstklanken de Ja-cobskerk op de Markt. Muziekvereniging Een-drachtbrengt samen met organist Wim Ruessink diverse kerstliederen ten gehore. Verder zullen het saxofoonkwartet en koperensemble Mellow Brass een duit in het kerstmuziek-zakje doen. Het publiek kan ook uit volle borst meezingen, bij de samenzang. Duizend en n Kerstklanken begint 23 december om 19.30 uur en de entree is gratis.

  schaatspret in NotaristuinWiNtersWijK - De kunstschaatsbaan in de Notaristuin zorgt nog tot en met 27 december voor de nodige schaatspret. De openingstijden zijn: maandag t/m donderdag van 14 tot 18 uur, vrijdag van 14 tot 21 uur, zater-dag van 10 tot 17 uur en zondag van 12 tot 17 uur. Tijdens koopavonden tot 21 uur. Entree 2,50.

  winterswijkwonderland.nl

  Pax Kinderhulp zoekt vakantie gezinnen Berlijnse kinderen

  Een gastgezin kan voor een Berlijns kind een lichtpuntje betekenen in het grijze bestaan van alledag. Foto: Pax Christie

  WiNtersWijK - Rond deze tijd maken veel mensen alweer plannen voor de zomervakantie. Zo ook de medewerkers van Pax Kin-derhulp. Zij echter maken die plannen niet voor zich-zelf, maar onder meer voor kansarme kinderen uit Berlijn. Daarom zijn zij op zoek naar gastgezinnen voor kinderen van 6 tot en met 12 jaar die vanwege problemen van vooral sociaaleconomi-sche aard geen normaal ge-zinsleven kennen.

  De kinderen komen van 23 juli tot en met 13 augustus 2016 naar De Achterhoek.

  Vakantiegezinnen gezochtDaarom zoekt Pax Kinder-hulp vakantiegezinnen die tijd en aandacht kunnen ge-ven aan een kind voor wie dit thuis niet weggelegd is.Een gastgezin kan voor een Berlijns kind een licht-puntje betekenen in het grijze bestaan van alledag. De waarde van drie weken huiselijke gezelligheid, een

  beetje aandacht, geduld en vooral liefde, laat zich voor-al uitdrukken in bagage voor later.

  InteresseEen kind even op adem laten komen +in een warm gezin? Belangstellenden die plaats hebben voor een kind kun-nen vrijblijvend informeren bij Ans Huisinga, te bereiken onder nummer 06-10427314 of de site bezoeken.

  pax.kinderhulp.nl

  Organisator Sportclub Meddo rekent zondag bij 31e editie weer op honderden lopers uit regio en Duitsland

  Keiloop gaat door prachtig gebiedRuim 430 lopers gingen vorig jaar van start bij de 30e editie van de Keiloop in Meddo. Op zondag 27 december klinkt het startschot vanaf de voetbalvelden van Sportclub Meddo.

  Meddo - De Keiloop is een activiteit voor jong en oud. Dat blijkt wel uit de speciale 1 kilometerloop voor jeugd tot en met 9 jaar. Zij starten om 10.00 uur. Tevens gaan dan de lopers voor de 3.2 ki-lometer van start.Om 10.30 uur vertrekken de deelnemers die een parcours van 5.5 kilometer gaan afleg-gen. Rond 11.30 uur klinkt het startschot voor de 10 ki-lometer, tevens vertrekken dan ook de echte bikkels voor de halve marathon, te weten 21.1 kilometer. Die laatste groep loopt de route van de 10 kilometer twee keer en maakt een extra lus. We lopen door prachtige ge-bieden, zoals het Masterveld en de Valkeniersbulten, al-dus mede-organisator Geert ten Dolle.

  Veiligheid vooropVeiligheid staat voor de or-ganisatie voorop. Het is natuurlijk prachtig als er wat sneeuw ligt, maar we zorgen er dan wel voor dan het te lopen parcours egaal is. Er wonen hier in de om-geving veel agrarirs die met hun tractoren en schuif,

  de sneeuw wegschuiven. We lopen bewust routes die bereikbaar zijn met autos en tractoren. We zouden best een parcours door het bos kunnen uitzetten, maar dat doen we bewust niet. Als het vriest krijgen we de pa-den niet egaal en dat levert gevaar op voor de deelne-mers. De deelnemers ko-

  De deelnemers aan de Keiloop Meddo (2014) aan de start voor de 10 kilometer en de halve marathon. Foto: SC Meddo

  men van heinde en verre, maar de meesten zijn uit de regio. Ten Dole: We flyeren bewust bij lopen in Aalten, Borculo en Lievelde. Toch zien we steeds vaker lo-pers uit Duitsland. Er zijn ook deelnemers van verder weg, die de loop in Meddo

  combineren met een fami-liebezoek. Omdat we meer-dere afstanden hebben, is de Keiloop geschikt voor jong en oud, maar ook voor de beginner als voor de ervaren loper. En ondanks het feit dat voetballers niet echte lange duurlopers zijn, doen er ook

  leden van SC Meddo mee. De kantine van SC Meddo dient als pleisterplaat voor de deelnemers en de bezoe-kers. Tevens kan er gebruik worden gemaakt van kleed-kamers en douches.

  scmeddo.nl

  WiNtersWijK - Sport-, cul-tuur- en hobbyverenigingen hebben ook dit jaar kunnen rekenen op de inzet van hun fanatieke lotenverkopers. De totale opbrengst van vereni-gingen uit Winterswijk is 13.085 euro. Het bedrag dat verenigingen jaarlijks opha-len met de Grote Clubactie is onmisbaar voor het in-richten van het clubhuis, de aanschaf van materialen en het organiseren van activi-teiten. De opbrengsten voor de verenigingen uit Winters-wijk zijn dinsdag tijdens de Grote Clubavond bekend ge-

  maakt bij de Intersport-ves-tiging in Borculo. In totaal deden 6.000 verenigingen mee. Die verkochten 310.000 loten meer dan vorig jaar. Door het fanatisme van de lotenverkopers zijn 2,9 mil-joen loten verkocht en werd een opbrengst van bijna 9 miljoen euro opgehaald, waarvan 80% rechtstreeks naar de clubkas gaat. Direc-teur Frank Molkenboer van de Grote Clubactie: We zijn erg trots op deze opbrengst en dit is vooral te danken aan honderdduizenden en-thousiaste vrijwilligers.

  Grote Clubactie: 13.085 euro

  Contactgegevens redactieTerborgseweg 6, Postbus 4257000 AK Doetinchemt (088) 013 09 39e [email protected] www.winterswijkseweekkrant.nl

  eindredactieJan Heynen

  Algemeen redactiechefFrank Kuijperse [email protected]

  Media-advies en advertentieverkoopFranz te Loo (accountmanager)e [email protected] 06 - 205 208 94Andr Middelkoop (accountmanager)e [email protected] 06 - 204 372 89Gert Verberk (salesmanager)e [email protected] Doetinchem:t 088 - 01 31 333

  Commercieel directeurNasser Al Mawlae [email protected]

  Bezorgklachtenwww.deweekkrant.nl/verspreidklachten t (0900) 424 5726, afhaalpunten: Jumbo, VVV Winterswijk en boekhandel Kramer

  Familieberichtene [email protected] (088) 013 72 68Zelf een familiebericht opgeven kan via www.familieberichtenonline.nl

  rubrieksadvertentiese [email protected] (0900) 674 38 36i www.duos.nu

  drukWegener Nieuwsdruk

  Algemene voorwaarden en overige info zoals advertentietarieven en oplage)www.wegenermedia.nl

  de Winterswijkse Weekkrant is een uitgave van Wegener Media BVAangeboden kopij kan zowel worden geplaatst in de gedrukte als digitale uitgaven van Wegener Media BV Wegener Media BV

  CoLoFoN

  www.heyerman.nlAalten Gendringen Ulft Dinxperlo Varsseveld Zelhem Hengelo (Gld) Lichtenvoorde Winterswijk

  0543-475728 0315-630955 0315-631969 0315-654496 0315-241325 0314-622261 0575-463763 0544-370804 0543-530775

  SPECIALE BROOD VOORDEELDAGEN

  3 BRODEN NAAR KEUZEDinsdag: Zelhem en LichtenvoordeWoensdag: Hengelo, Winterswijk

  en LichtenvoordeDonderdag: Aalten, Gendringen en LichtenvoordeVrijdag: Varsseveld, Dinxperlo, Ulft en LichtenvoordeZaterdag: Lichtenvoorde en Winterswijk

  5,10

  VOOR DE JAARWISSELINGHEERLIJKE OLIEBOLLENUit eigen bakkerij natuurlijk

  DE HELE MAAND DECEMBER

  TAARTENACTIEKijk op onze website www.heyerman.nl en bestel

  een taart naar keuze met 4.00 korting!

  APPELBEIGNETS, APPELFLAPPEN, SAUCIJZEN, KAASBROODJES. HEEL VEEL SOORTEN BROOD, BROODJES, GEBAK ENZ

  Fam. Heijerman en

  medewerk(st)ers wensen

  u fijne feestdagenen een

  voorspoedig 2016.

  9,9520 stuks

  APPELBEIGNETS, APPELFLAPPEN, SAUCIJZEN, KAASBROODJES.APPELBEIGNETS, APPELFLAPPEN, SAUCIJZEN, KAASBROODJES.APPELBEIGNETS, APPELFLAPPEN, SAUCIJZEN, KAASBROODJES.APPELBEIGNETS, APPELFLAPPEN, SAUCIJZEN, KAASBROODJES.APPELBEIGNETS, APPELFLAPPEN, SAUCIJZEN, KAASBROODJES.APPELBEIGNETS, APPELFLAPPEN, SAUCIJZEN, KAASBROODJES.APPELBEIGNETS, APPELFLAPPEN, SAUCIJZEN, KAASBROODJES.APPELBEIGNETS, APPELFLAPPEN, SAUCIJZEN, KAASBROODJES.APPELBEIGNETS, APPELFLAPPEN, SAUCIJZEN, KAASBROODJES.APPELBEIGNETS, APPELFLAPPEN, SAUCIJZEN, KAASBROODJES.APPELBEIGNETS, APPELFLAPPEN, SAUCIJZEN, KAASBROODJES.APPELBEIGNETS, APPELFLAPPEN, SAUCIJZEN, KAASBROODJES.APPELBEIGNETS, APPELFLAPPEN, SAUCIJZEN, KAASBROODJES.APPELBEIGNETS, APPELFLAPPEN, SAUCIJZEN, KAASBROODJES.APPELBEIGNETS, APPELFLAPPEN, SAUCIJZEN, KAASBROODJES.APPELBEIGNETS, APPELFLAPPEN, SAUCIJZEN, KAASBROODJES.APPELBEIGNETS, APPELFLAPPEN, SAUCIJZEN, KAASBROODJES.APPELBEIGNETS, APPELFLAPPEN, SAUCIJZEN, KAASBROODJES.APPELBEIGNETS, APPELFLAPPEN, SAUCIJZEN, KAASBROODJES.APPELBEIGNETS, APPELFLAPPEN, SAUCIJZEN, KAASBROODJES.APPELBEIGNETS, APPELFLAPPEN, SAUCIJZEN, KAASBROODJES.APPELBEIGNETS, APPELFLAPPEN, SAUCIJZEN, KAASBROODJES.APPELBEIGNETS, APPELFLAPPEN, SAUCIJZEN, KAASBROODJES.

  Partycentrum Catering Pannenkoekenhuys

  Lichtenvoordsestraatweg 44 Aalten | 0543 - 472551

  www.partynoorden.nl | [email protected]

  t Noorden Al 150 jaar

  Gemoedelijk & Gastvrij

  www.winterswijkseweekkrant.nl Winterswijkse Weekkrant dinsdag 22 december 2015 2

  20 %30 %40 %50 %60 %

  Orinttapijten

  Nepaltapijten

  Estriken

  Vloerbe-dekking

  Parket

  PVCvloeren

  Inventarisatie(UIT)VERKOOPOnze voorraden moeten weg!

  Tapijten en vloerbedek-king ijskoud afgeprijsd!

  Geopend: Ma.-vr. 9.00 - 12.30 uuren 14.00 - 18.30 uurZa. 9.00 - 13.00 uur

  Het tapijtenparadijsin het Mnsterland

  Master Esch 74 48691 Vreden 0049-2564-93200

  Onze showroom is geopendop donderdag, vrijdag enzaterdag. Op maandag,dinsdag en woensdag isde showroom gesloten,maar bent u op afspraak

  van harte welkom.Meer informatie kunt uvinden op onze site.

  EUROPALAAN 107 WINTERSWIJK T. 0543 -523000 E. [email protected]

  ZONWERINGINDUSTRIEWINTERSWIJKWWW.ZONWERINGINDUSTRIE.NL

  WWW.ZONWERING INDUSTR IE .NL

  Loop eens binnen in onzeshowroom en maak kennis met de

  veelzijdigheid aan mogelijkheden enproducten die wij in huis hebben aanbuitenzonwering en raamdecoraties.

  Wenst uhele fijne

  Kerstdagen!. .

 • KORT NIEUWS

  KNNV: bloeiende planten in dorpWiNtersWijK - Op zondag 27 december houdt de KNNV, vereniging voor veldbiologie een excursie naar de nog bloeiende planten in de dorps-kern van Winterswijk. Bloeiende planten in deze tijd is helemaal niet zo gek. Vorig jaar is hier rond de jaarwisseling ook naar gekeken en dit is een vervolg. . Vertrek om 09.00 uur vanaf het VVV-kantoor in Winterswijk. Terugkeer rond 12.00 uur. De excursie staat onder leiding van Bernhard Harfsterkamp. Aanmel-den is niet nodig.

  knnv.nl

  Lindberg collectie bij Horen & ZienWiNtersWijK - Lindberg is een Deens brillenmerk die zich gespecialiseerd heeft in titanium montu-ren. Van oudsher zijn ze met glasbrillen begon-nen, hedendaags hebben ze een zeer uitgebreide collectie met zowel sprekende/opvallende brillen als minder opval-lende brillen. Al deze brillen hebben de zelfde eigenschappen die bij dit topmerk hoort, namelijk licht, sterk en comforta-bel. Lindberg gaat zich ook steeds meer orinte-ren op maatwerk waar-door er voor iedereen wel wat bij zit of het op maat te maken valt. Tot en met 2 januari is deze gehele collectie bij Horen & Zien aanwezig De service is bij dit merk eindeloos en de garantie is standaard twee jaar.

  Kerstklanken met fanfare eendrachtWiNtersWijK - Woens-dagavond 23 december vullen Duizend en n Kerstklanken de Ja-cobskerk op de Markt. Muziekvereniging Een-drachtbrengt samen met organist Wim Ruessink diverse kerstliederen ten gehore. Verder zullen het saxofoonkwartet en koperensemble Mellow Brass een duit in het kerstmuziek-zakje doen. Het publiek kan ook uit volle borst meezingen, bij de samenzang. Duizend en n Kerstklanken begint 23 december om 19.30 uur en de entree is gratis.

  schaatspret in NotaristuinWiNtersWijK - De kunstschaatsbaan in de Notaristuin zorgt nog tot en met 27 december voor de nodige schaatspret. De openingstijden zijn: maandag t/m donderdag van 14 tot 18 uur, vrijdag van 14 tot 21 uur, zater-dag van 10 tot 17 uur en zondag van 12 tot 17 uur. Tijdens koopavonden tot 21 uur. Entree 2,50.

  winterswijkwonderland.nl

  Pax Kinderhulp zoekt vakantie gezinnen Berlijnse kinderen

  Een gastgezin kan voor een Berlijns kind een lichtpuntje betekenen in het grijze bestaan van alledag. Foto: Pax Christie

  WiNtersWijK - Rond deze tijd maken veel mensen alweer plannen voor de zomervakantie. Zo ook de medewerkers van Pax Kin-derhulp. Zij echter maken die plannen niet voor zich-zelf, maar onder meer voor kansarme kinderen uit Berlijn. Daarom zijn zij op zoek naar gastgezinnen voor kinderen van 6 tot en met 12 jaar die vanwege problemen van vooral sociaaleconomi-sche aard geen normaal ge-zinsleven kennen.

  De kinderen komen van 23 juli tot en met 13 augustus 2016 naar De Achterhoek.

  Vakantiegezinnen gezochtDaarom zoekt Pax Kinder-hulp vakantiegezinnen die tijd en aandacht kunnen ge-ven aan een kind voor wie dit thuis niet weggelegd is.Een gastgezin kan voor een Berlijns kind een licht-puntje betekenen in het grijze bestaan van alledag. De waarde van drie weken huiselijke gezelligheid, een

  beetje aandacht, geduld en vooral liefde, laat zich voor-al uitdrukken in bagage voor later.

  InteresseEen kind even op adem laten komen +in een warm gezin? Belangstellenden die plaats hebben voor een kind kun-nen vrijblijvend informeren bij Ans Huisinga, te bereiken onder nummer 06-10427314 of de site bezoeken.

  pax.kinderhulp.nl

  Organisator Sportclub Meddo rekent zondag bij 31e editie weer op honderden lopers uit regio en Duitsland

  Keiloop gaat door prachtig gebiedRuim 430 lopers gingen vorig jaar van start bij de 30e editie van de Keiloop in Meddo. Op zondag 27 december klinkt het startschot vanaf de voetbalvelden van Sportclub Meddo.

  Meddo - De Keiloop is een activiteit voor jong en oud. Dat blijkt wel uit de speciale 1 kilometerloop voor jeugd tot en met 9 jaar. Zij starten om 10.00 uur. Tevens gaan dan de lopers voor de 3.2 ki-lometer van start.Om 10.30 uur vertrekken de deelnemers die een parcours van 5.5 kilometer gaan afleg-gen. Rond 11.30 uur klinkt het startschot voor de 10 ki-lometer, tevens vertrekken dan ook de echte bikkels voor de halve marathon, te weten 21.1 kilometer. Die laatste groep loopt de route van de 10 kilometer twee keer en maakt een extra lus. We lopen door prachtige ge-bieden, zoals het Masterveld en de Valkeniersbulten, al-dus mede-organisator Geert ten Dolle.

  Veiligheid vooropVeiligheid staat voor de or-ganisatie voorop. Het is natuurlijk prachtig als er wat sneeuw ligt, maar we zorgen er dan wel voor dan het te lopen parcours egaal is. Er wonen hier in de om-geving veel agrarirs die met hun tractoren en schuif,

  de sneeuw wegschuiven. We lopen bewust routes die bereikbaar zijn met autos en tractoren. We zouden best een parcours door het bos kunnen uitzetten, maar dat doen we bewust niet. Als het vriest krijgen we de pa-den niet egaal en dat levert gevaar op voor de deelne-mers. De deelnemers ko-

  De deelnemers aan de Keiloop Meddo (2014) aan de start voor de 10 kilometer en de halve marathon. Foto: SC Meddo

  men van heinde en verre, maar de meesten zijn uit de regio. Ten Dole: We flyeren bewust bij lopen in Aalten, Borculo en Lievelde. Toch zien we steeds vaker lo-pers uit Duitsland. Er zijn ook deelnemers van verder weg, die de loop in Meddo

  combineren met een fami-liebezoek. Omdat we meer-dere afstanden hebben, is de Keiloop geschikt voor jong en oud, maar ook voor de beginner als voor de ervaren loper. En ondanks het feit dat voetballers niet echte lange duurlopers zijn, doen er ook

  leden van SC Meddo mee. De kantine van SC Meddo dient als pleisterplaat voor de deelnemers en de bezoe-kers. Tevens kan er gebruik worden gemaakt van kleed-kamers en douches.

  scmeddo.nl

  WiNtersWijK - Sport-, cul-tuur- en hobbyverenigingen hebben ook dit jaar kunnen rekenen op de inzet van hun fanatieke lotenverkopers. De totale opbrengst van vereni-gingen uit Winterswijk is 13.085 euro. Het bedrag dat verenigingen jaarlijks opha-len met de Grote Clubactie is onmisbaar voor het in-richten van het clubhuis, de aanschaf van materialen en het organiseren van activi-teiten. De opbrengsten voor de verenigingen uit Winters-wijk zijn dinsdag tijdens de Grote Clubavond bekend ge-

  maakt bij de Intersport-ves-tiging in Borculo. In totaal deden 6.000 verenigingen mee. Die verkochten 310.000 loten meer dan vorig jaar. Door het fanatisme van de lotenverkopers zijn 2,9 mil-joen loten verkocht en werd een opbrengst van bijna 9 miljoen euro opgehaald, waarvan 80% rechtstreeks naar de clubkas gaat. Direc-teur Frank Molkenboer van de Grote Clubactie: We zijn erg trots op deze opbrengst en dit is vooral te danken aan honderdduizenden en-thousiaste vrijwilligers.

  Grote Clubactie: 13.085 euro

  Contactgegevens redactieTerborgseweg 6, Postbus 4257000 AK Doetinchemt (088) 013 09 39e [email protected] www.winterswijkseweekkrant.nl

  eindredactieJan Heynen

  Algemeen redactiechefFrank Kuijperse [email protected]

  Media-advies en advertentieverkoopFranz te Loo (accountmanager)e [email protected] 06 - 205 208 94Andr Middelkoop (accountmanager)e [email protected] 06 - 204 372 89Gert Verberk (salesmanager)e [email protected] Doetinchem:t 088 - 01 31 333

  Commercieel directeurNasser Al Mawlae [email protected]

  Bezorgklachtenwww.deweekkrant.nl/verspreidklachten t (0900) 424 5726, afhaalpunten: Jumbo, VVV Winterswijk en boekhandel Kramer

  Familieberichtene [email protected] (088) 013 72 68Zelf een familiebericht opgeven kan via www.familieberichtenonline.nl

  rubrieksadvertentiese [email protected] (0900) 674 38 36i www.duos.nu

  drukWegener Nieuwsdruk

  Algemene voorwaarden en overige info zoals advertentietarieven en oplage)www.wegenermedia.nl

  de Winterswijkse Weekkrant is een uitgave van Wegener Media BVAangeboden kopij kan zowel worden geplaatst in de gedrukte als digitale uitgaven van Wegener Media BV Wegener Media BV

  CoLoFoN

  Groot LandeweerGroot LandeweerOude Diepenheimseweg 37 - Geesteren (Gld)

  (bij Borculo) - Tel. 0545-481289w w w . g r o o t - l a n d e w e e r . n l

  Openingst i jden toonzaal :maandag t/m vrijdag van 9.00 - 17.00 uur

  Vrijdag koopavond op afspraak.Zaterdag van 9.00 - 16.00 uur

  Onze toonzaal is zeer sfeervol ingerichtmet o.a. eethoeken, bankstellen,

  kasten, kleinmeubelen, slaapkamers,verlichting enz. enz.

  Gezellig massief eiken.Zeer veel keuze, ook in blank.

  EigEigen meen meubeubelmaklmakererijijMMaatwerk iaatwerk in en eikikenen

  U bent van harte welkom. De koffie is klaar.

  2e Kerstdag geopend van 11.00 tot 16.00 uur

  Sfeervolle Kerstshowbij Groot Landeweer

  Voor iedereen prettige kerstdagen en een voorspoedig nieuwjaar.

  ONTDEK OP 1000 M2

  PRACHTIGE TEGELTRENDS!

  www.fliesen-huening.de

  Dinxperloer Strae 331 46399 Bocholt- direct over de grens! Tel. +49 2871 2782-0

  www.winterswijkseweekkrant.nl Winterswijkse Weekkrant dinsdag 22 december 2015 2

  ASSURANTIEKANTOOR

  ketelsB.V.VERZEKERINGENFINANCIERINGENHYPOTHEKENPENSIOENEN

  De Kastanje 6, 6941 XX DidamTelefoon (0316) 22 47 12Telefax (0316) 29 40 81Internet www.ketelsbv.nl

  wenst ugoede kerstdagenen eenvoorspoedig 2014

  De Kastanje 6, 6941 XX DidamTelefoon (0316) 22 47 12E-mail [email protected] www.ketelsbv.nl 2016

 • OUDEJAARSOUDEJAARSOUDEJAARS

  DAAGSEDAAGSEDAAGSE27dec

  28dec

  29dec

  30dec

  4442015

  Openingstijden 24 december t/m 3 januari:donderdag 24 december 09:00 - 16:00 uureerste kerstdag geslotentweede kerstdag geslotenzondag 27 december 11:00 - 16:00 uurmaandag 28 december 10:00 - 18:00 uurdinsdag 29 december 09:00 - 18:00 uurwoensdag 30 december 09:00 - 18:00 uurOudejaarsdag geslotenNieuwjaarsdag geslotenZaterdag 3 januari 10:00 - 17:00 uur

  Vredenseweg 6 | 7101 DJ WINTERSWIJK | tel. 0543-530520 | [email protected]

  Vier dagen lang KNALLENDE kortingen!

  Kijk voor meer informatie over onze dagelijkse acties op onze website

  of volg ons op Facebook

  www.jagerwonen.nll

  di 29 dec wo 30 dec do 31 dec * vr 1 jan za 2 jan zo 3 janHoe oorlog naar Gelderland kwamDocumentaire van Ruben van der Scheer en Iris Barzilay over hoe de oorlog in Syri ook zichtbaar is in Gelderland

  De Zero Revolutie Documentaire waarin kunstenaar Henk Peeters uit Halle terugblikt op zijn rol in kunstenaarsnetwerk ZERO

  Jong en BurgemeesterDocumentaire over het dagelijks leven van de jonge burgemeesters van Scherpenzeel, Berkelland en Geldermalsen

  Afslag Reijerscamp Van landbouwgebied naar natuurgebied: documentaire over 10 jaar natuurontwikkeling in de Reijerscamp

  Evacuatie op de VeluweOoggetuigen vertellen over de evacuatie uit Nijkerk, Hoevelaken en Barneveld op 10 mei 1940

  Oorlog en OperetteTweedelige documentaire over actrice Ottolien Boeschoten die het (nazi) oorlogsverleden van haar vader onderzoekt

  feestdagen bij omroep gelderland

  18.20 uur

  tv-gidswww.gld.nl/feestdagen

  31 dec22.30 / 23.30 uur East SideComedy NightOriginele oudejaarsconference vanuit Nijmegen. Vijf verschil-lende comedians, dj Syrano en hilarische host Samir Figh zullen uw lachspieren trainen

  *

  www.winterswijkseweekkrant.nl Winterswijkse Weekkrant dinsdag 22 december 2015 4

  Nieuwjaarsbal in De HarmonieWiNtersWijk - Op nieuw-jaarsavond 1 januari is het muzikaal knallen geblazen met de live-band Spot in zaal de Harmonie tijdens het jaarlijkse Nieuwjaars-bal. Spot is een jonge enthousiaste all-round band die alles speelt waar het publiek om vraagt; Van Jan Smit tot ACDC, ze maken er een grote medley van en vroeg of laat gaat het publiek helemaal uit zn dak. Afgelopen nieuwjaars-avond speelden ze ook in de Harmonie, na een rustig begin ging later op de avond het publiek helemaal los en werd het een ouder-wets beregezellige top-avond. Reden genoeg om ze weer te boeken voor 2016. Op de website spotband.nl is meer info over deze band te vinden. Het Nieuwjaars-feest in de Harmonie begint om 21.30 uur.

  Opruimingsdagen ebbers Mechanisatie HUPPeL - Ebbers Mecha-nisatie aan de Waliense-weg 44 in Huppel houdt eindejaarsopruiming op 28, 29 en 30 december. Er gelden fikse kortingen op tuingereedschap, zitmaai-ers, Thermobile kachels en speelgoed. Kijk voor meer informatie op de website.

  ebbersmechanisatie.nl

  Babycaf nodigt ook komend jaar gastsprekers uit in De RevolutieWiNtersWijk - Het Baby-caf begint het nieuwe jaar met een reeks interessante gastsprekers. In het eerste kwartaal van 2016 staan uiteenlopende themas op het programma. Alle bijeen-komsten vinden plaats in Lokaal de Revolutie aan de Markt, van 10 tot 11.30 uur.De agenda:13 januari: Anne Schoot, kinderfysiotherapeut, en Tessa Scheurwater, jeugdver-pleegkundige Yunio. Thema: Onrust, inbakeren, voeding

  en hanteringsadviezen27 januari: Martina ten Dolle en Monique van Det. Thema: EHBO voor kids10 februari: Trees Blom, indedoek.nl. Thema: Uitleg over ergonomisch dragen24 februari: Anne Oost-hoek. Thema: Mindfulness voor jonge kinderen en vol-wassenen; zelfzorg voor ou-ders en kinderen9 maart: Annita Oonk, me-dewerkster bibliotheek. Thema: Boekenpret23 maart: Marion Meinen.

  Thema: Voetreflexie; voet-zone-reflextherapie voor kleine kinderen.Het team van het Babycaf bestaat uit: Marlinda Roes (lactatiekundige), Jos Rhe-bergen (kraamverzorgster Yunio), Lucie Bauhuis (ver-pleegkundige kraamafde-ling SKB), Sina Ekster (voor-heen kraamverpleegkundige SKB), Rodien Schutte (in-formatrice Moeders voor Moeders) en Hetty Giesbers (jeugdverpleegkundige Yu-nio).

  Het team van het Babycaf. Foto: PR

  Wandeling over smokkelpaden en genieten van midwinterhoornskOtteN - Op Tweede Kerstdag is de jaarlijkse Midwin-terhoornkerstwandeling langs de grens in Kotten over smokkelpaden, Kommiezenpad en Nonnenven. Wande-laars kunnen kiezen uit vier, zes of acht kilometer. De start is tussen 12 en 14 uur aan de Esinkweg 1. Kosten inclusief een kop soep, koffie/thee of glhwein bedraagt 3 euro voor volwassenen en 1,50 euro voor kinderen.

  Robert Bertelink met verhaal in boek Hier is mr post!WiNtersWijk - Een bijzonder verhaal van teamcoach Robert Bertelink uit Winterswijk is opgenomen in een boek met verhalen van post- en pakketbezorgers dat op 15 december is verschenen. Robert zorgde er samen met tientallen postbodes voor dat tienduizenden kaarten en cadeaus op juiste wijze bezorgd werden bij een terminaal ziek meisje van 3 jaar oud. Het verhaal van de Winters-wijker is n van de 30 verhalen in het pas verschenen boek Hier is mr post! PostNL heeft dit boek cadeau ge-daan aan 43.000 medewerkers. (betterlifepublishers.nl)

  De schrijver van het boek, Rico Hop. Foto: Thomas Haye

  WiNtersWijk actueelkOrt NieUWs

 • Heerlijke feestdagenSamen met uw keurslager

  CLARE VALLEY BEEFBAVETTESUCADESTEAKRIBEYEPICANHA

  Aanbiedingen zijn geldig van 21 t/m 24 dec.

  Wij wensen u jne kerstdagen

  Bezoek ons in onze geheel vernieuwde

  zaak! Hartelijke groet en tot ziens!

  Team Daals

  keurslager Arnold Daals Verstand van lekker vlees

  Willinkstraat 4 Winterswijk Tel. 0543 53 32 48 www.keurslagerdaals.eu

  SPECIALBerlinerbol, per stuk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,75VLEESWARENKOOPJEBij 150 gram gebraden kalfsrollade. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . GRATIS TONIJNSAUSTROTS VAN DE KEURSLAGERCote de boeuf, entrecote,runderlende. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .UIT ONZE RIJPINGSCEL

  MAALTIJD VAN DE WEEKZuurkoolstamppot met rookworst

  Energiekosten besparingmet deze superaanbieding!

  HReco 36 CW5

  1 1 1...750750750,-*,-*,-*750,-*750750750,-*750,-*750,-*750750750,-*750 * Inclusief montage, HR ketel voor HR Ketel, vraag naar de voorwaarden. Ecologisch wordt economisch met de HReco36 van INTERGAS. Hiermee verwarmt u zuinig en milieubewust. Bovendien levert de ketel een grote hoeveelheid tapwater. De aanbieding is inclusief de Incomfort app bediening waarmee u altijd en overal inzicht en controle heeft over uw CV-ketel.

  Nieuw bedrijf, vertrouwde gezichten.

  0543-216030Tinbergenstraat 36, 7102 JL, Winterswijk

  www.winterswijkseweekkrant.nl Winterswijkse Weekkrant dinsdag 22 december 2015 5

  Per 31 december legt Frits Schmidt na tien jaar zijn voorzitterschap van Hospicegroep de Lelie neer. Onder zijn leiding werden onder meer de plannen voor de uitbreiding van het hospice in Winterswijk een feit. Ik vertrek met een goed gevoel. De organisatie is stabiel, financieel gezond en met de juiste mensen op de juiste plek.

  WintersWijk - Zon elf jaar geleden werd Frits bena-derd door Trix van Ast, initiatiefneemster van het hospice. Het begon met wat adviezen, maar uiteinde-lijk werd ik benaderd voor een bestuursfunctie. Een-maal in het bestuur besloot toenmalig voorzitter Foppe de Boer om terug te treden als voorzitter en waren alle ogen op mij gericht. Zo werd ik meteen in het diepe ge-gooid, want ik heb wel een achtergrond in de zorg maar van een hospice wist ik niks. Ik kreeg ook meteen de opdracht om de schouders onder de uitbreidingsplan-nen te zetten. Ik liep daar-bij al heel snel op tegen het feit dat wij moesten wach-ten op de verbouwing van de Pronsweide. Wij hebben wat dat betreft jaren op de

  bagagedrager van de Stich-ting Zorgcombinatie Marga Klomp gezeten. Achteraf is het ook wel goed dat het lang heeft geduurd, want in de tussentijd hebben wij goed kunnen sparen.

  Integrale organisatieIn augustus 2013 werd het

  nieuwe hospice geopend. Uiteraard ben ik trots dat het ons gelukt is om een prachtig hospice neer te zetten en dat we daarbij ge-groeid zijn van twee naar vier bedden. Maar ik ben er ook trots op het feit dat er een integrale organisatie is ontstaan. Toen ik aantrad was er weliswaar sprake van een juridische fusie tus-sen het hospice en de stich-ting vrijwillige thuiszorg, maar er was nog geen orga-nisatorische fusie. Er waren wel cordinatoren, maar die werkten niet samen en de vrijwilligers werkten of in het hospice of ze waakten thuis. In de loop der jaren is dit gentegreerd en func-tioneert de organisatie veel makkelijker. Dat hele proces heeft zeven jaar geduurd. Nu denk je misschien heb je daar zo lang voor nodig, maar dit is een vrijwilligers-organisatie. Dit soort proces-

  sen moet je zacht sturen.

  VoldoeningOok trots is hij op het feit dat het hospice een instituut is geworden dat niet meer weg valt te denken in onze huidige maatschappij. Frits: Het bieden van mantelzorg in de laatste levensfase in een hospice of thuis is een

  privaat initiatief. Het is geen overheid, niemand kan dit afdwingen. Wij werken met vrijwilligers en onze finan-ciering komt deels uit sub-sidie, maar vooral uit giften en donaties. Terugkijkend ben ik blij dat ik iets zinvols terug heb gedaan voor de maatschappij en dat geeft mij veel voldoening.

  Ik vertrek met een goed gevoel

  Frits Schmidt: Terugkijkend ben ik blij dat ik iets zinvols terug heb gedaan voor de maatschappij en dat geeft mij veel voldoening. Foto: Ester Reusink

  Voorzitter Frits schmidt neemt aFscheid Van hospicegroep de LeLie

  Annelies van Teeseling tijdelijke opvolgerIn de afgelopen jaren hebben wij een verjonging in het bestuur kunnen realiseren, daar ben ik erg blij mee, zo vertelt Schmidt. Annelies van Teeseling neemt mijn functie tijdelijk waar, daarna gaat het bestuur in alle rust op zoek naar een opvolger. Na tien jaar is het voor mij tijd om het stokje over te dragen. Niet omdat het werk me teveel werd, maar omdat het goed is zo.

 • Ons bereikte het droevige bericht van het

  overlijden van

  de heer W.G. Berkelder

  van 1975 tot 1995 penningmeester in het

  bestuur van De Berkhof, nu onderdeel van

  Stichting Zorgcombinatie Marga Klomp.

  De heer Berkelder was bescheiden maar zeer

  deskundig op het gebied van financin.

  Met respect en waardering gedenken wij zijn

  inzet en wij zullen hem blijven herinneren als

  een man die zeer betrokken was bij het werk

  voor de ouderwordende mens.

  Onze gedachten zijn bij zijn vrouw, kinderen

  en kleinkinderen die hem nu moeten missen.

  Wij wensen hen sterkte toe bij het verwerken

  van dit verlies.

  Groenlo, december 2015

  namens

  Stichting Zorgcombinatie Marga Klomp

  mr. C. Doppenberg

  voorzitter Raad van Toezicht

  drs. M. Duvigneau

  Raad van Bestuur

  Uitreiking awards beste voorzitter, vereniging, vrijwilliger en scheidsrechter van de achterhoek.

  loting knock-oUt fase van de achterhoek-cUp

  prominente gasten zoals Guus Hiddink & iwan van duren

  Vrijdag 15 januari 2016 20.30 uur VijVerberg doetinchem

  Bestel nu

  je toeGanGskaart!

  Kaarten 15,- zijn online te bestellen.

  Hiervoor krijg je bij de entree 2

  consumptiemunten, thee/koffie n een

  avondvullend programma met indrukwekkende

  gasten. Wil jij een Meet & Greet met hen, kom

  dan met zo veel mogelijk clubleden!

  Nomineer voor 15 december as jouw

  beste voorzitter, vereniging, vrijwilliger of

  scheidsrechter. Licht toe wrom deze club/

  persoon een Award moet winnen. Wat maakt

  hem/haar uniek om datgeen hij/zij doet? De

  laatste stemronde is tijdens de

  Achterhoekse Voetbalnacht.

  NOMINEER EN BESTEL TOEGANGSKAARTEN VIA WWW.ACHTERHOEKSEVOETBALNACHT.NL

  www.winterswijkseweekkrant.nl Winterswijkse Weekkrant dinsdag 22 december 2015 6

  OverlijdenCo

  lofon Fam

  ilieb

  erichten

  Email | [email protected]

  Telefoon| (088) 013 72 68Internet | zelf opgeven kan via www.familieberichtenonline.nl

  Vergeet niet uw volledige adres-gegevens te vermelden en uw telefoonnummer voor eventuele vragen.

  Overlijdensadvertenties zijn ook zichtbaar op: www.mensenlinq.nl*

  * Indien de advertentie niet geplaatst dient te worden op Mensenlinq, gelieve dit aan tegeven bij opgave van de advertentie.

  Een aandeel in elkaar

  Rabobank Noord- en Oost-Achterhoek (www.rabobank.nl/noa)

  Donderdag 24 december zijn onze vestigingen geopend tot 16.00 uur.Donderdag 31 december zijn wij tot 13.00 uur geopend.Tijdens de kerstdagen en op nieuwjaarsdag zijn wij gesloten.

  Rond de feestdagen hebbenwij gewijzigde openingstijden

  en eenvoorspoedig2016.

  Uw Rabobankwenst u fijnefeestdagen

  Kerkdiensten

  WOENSDAG 23 DEC.Jacobuskerk 9.30 uur, Och-tendgebed met eucharistie-viering

  DONDERDAG 24 DEC.Jacobskerk 21 uur, ds. F. van Keulen, m.m.v. Zonnebrink-cantorij; 23 uur, ds. F. van Keulen, m.m.v. Jacobscan-torijZonnebrinkkerk 22.30 uur, ds. B.W. Marsman, m.m.v. Unity (Eendracht)Jacobuskerk 17.00 uur, Eu-charistieviering Vredense Hof door pastoor C. Pik-kemaat m.m.v. het dames-koor; 20.30 uur, Eucharis-tieviering door pater T. Bun m.m.v. het dames- en heren-koor

  1e KERSTDAG 25 DEC.Jacobskerk 10 uur, ds. C. de Jonge, m.m.v. Chr. Gem. Koor HZW, geen kinderop-pas en kindernevendienstZonnebrinkkerk 10 uur, ds. J.T. Parmentier, m.m.v. kerst-orkest voor jong en (oud)er, met kinderoppas en kinder-nevendienst

  Verpleeghuis Pronsweide 10.45 uur ds. H.J. Wassink-Pluimers.Jacobuskerk 9.30 uur, Woord- en communievie-ring door pastor J. Droste m.m.v. koorgroep Free ChoiceEvangeliegemeente Spoorzicht 10.00-13.00 uur, dienst, verenigingsgebouw Wilhelmina Kotten

  ZONDAG 27 DEC.Jacobskerk 10 uur ds. P.F. Goedendorp uit Leersum, geen kinderoppas, wel kin-dernevendienst.Zonnebrinkkerk 10 uur ds. C. de Jonge, Avondmaal, geen kinderoppas en kin-dernevendienst.Verpleeghuis Pronsweide 10.45 uur pastor M. de Blok

  Medische dienstenDOKTORENHuisartsenpost Oost-Achter-hoek: Beatrixpark 1, 0900-5009000. Werkdagen 17-08 u, weekend vr 17 tot ma 08 u. huisartsenpostoostach-terhoek.nl

  APOTHEEKOpeningstijden: Benu apo-theek Gasthuisstraat, Gast-huisstraat 91, 8-17.30 u. Benu apotheek Vredense-straat, Vredensestraat 24, 8-17.30 en za 9.30-13.30 u. Beatrixapotheek, Beatrix-park 1, ma t/m vrij van 8-18 uur, op za, zo en feestdagen van 9 tot 18 u, bereikbaar via hoofdingang SKB. Bui-ten deze openingstijden via ingang dienstapotheek, naast hoofdingang

  VERLOSKUNDIGENWel en Wee Verloskundi-gen, de Post, Balinkesstraat 4, Winterswijk, 0543-516100

  TANDARTSENDienstdoende tandarts 0544-466149. Alleen spoed-gevallen.

  UITVAARTVERZORGINGGUV Uitvaartverzorging, 0900-7007000; Monuta Uit-vaartzorg, 514607; Iris Uit-vaartzorg, 550093; Merce-des Goud Kinderuitvaarten, 550093.

  DIERENARTSENDienstdoende dierenartsen van Diergeneeskundig Cen-trum Winterswijk, Beatrix-park 4, tel. spreekuur: ma t/m za 8-9 uur: behande-ling kleine huisdieren, uit-sluitend na tel. afspraak (ook buiten tel. spreekuur) 512124 of 512385.Dierenartsenpraktijk Wen-ters, Gasthuisstraat 19, 533615, op afspraakDierenambulance, Doetin-chem-Winterswijk, vermiste en gevonden (huis)dieren, 0900-245 of 06-53680578

  ZORGWijkzorg Sensire, directe bereikbaarheid wijkver-pleegkundige 0543-53 79 42. Voor aanvraag zorg, adviesgesprek bij u thuis, personenalarmering, maal-tijdservices, etc.Sensire algemeen maat-schappelijk werk 0900-62 28 724 (lokaal tarief) 24 uur per dag bereikbaar. De Post, Balinkesstraat 4.

  Kraamzorg en jeugdgezond-heidszorg, Yunio 0900-98 64 (10 ct/m), altijd bereikbaar.Algemene info en advies 0900-88 56 (10 ct/m) of www.sensire.nl, o.a. dieet en voeding, specialistische zorg en thuisbegeleiding.

  WeeKenddiensten

 • Doetinchem - Boliestraat 44Winterswijk - Misterstraat 52

  Kostuum'Bartlett'219,95109,95

  'Bartlett'

  OPRUIMING20% - 50%

  korting op de

  gehele collectie!

  www.winterswijkseweekkrant.nl Winterswijkse Weekkrant dinsdag 22 december 2015 7

  OBELINK VRIJETIJDSBEURS

  Vrijetijdsmarkt Misterweg 179 WinterswijkTel: 0543 - 532 632 www.obelink.nl

  Advies 349.95 nu

  279.90

  SchaatsenVerstelbare

  kinderschaats

  Nu voor

  25.95Nu voor

  139.-

  Head skischoenNext Edge 65 W

  black/antracite.

  Nu voor

  59.95

  BrunottiHorens 1Uni Helmet.

  Ca. 100 kraampjes met o.a.campings uit 14 landen!

  Zondag 27 Maandag 28 Dinsdag 29 december.3 dagen gezelligheid, informatie, inspiratie en gratis glhwein. Kom ook langs!

  Gezellige kraampjes Kerstmarkt Gratis glhweinLive-Cooking Schminken voor de kids

  Dweilorkest Diverse campings presenteren zichWintersport-actiedagen Gratis entree en parkeren!

  U komttoch ook!

  HeadPure JoyJoy 9 SLR

  Voor het negende jaar houdt vrijetijdsmarkt Obelink haar vrijetijds- en vakantiebeurs. Op zondag 27, maandag 28 en dinsdag 29 december is er weer van alles te zien, te koop en te beleven in de megastore aan de Misterweg.

  WintersWijk - Aangezien de meeste mensen met de kerstdagen alweer plannen maken voor de komende zo-mervakantie, is deze grote vrijetijds- en vakantiebeurs een prima gelegenheid om alvast in de vakantiestem-ming te komen. Door de hele winkel komen zon 100 kraampjes te staan waar campings en vakantieparken uit: Nederland, Duitsland, Frankrijk, Belgi, Tsjechi, Luxemburg, Oostenrijk, Po-len, Spanje, Denemarken, Zweden, Hongarije, Corsica, Sardini zich presenteren.Tevens zijn er kraampjes waar kaas, worst, snoepgoed en streekproducten worden verkocht. Verder zijn aan-wezig: VVV Winterswijk, VVV Aalten, Bredevoort en Dinxperlo, caravan- en cam-perclubs, Karinthi info en campinggidsen, o.a. ACSI en RAN.

  Op alle drie dagen zijn er di-verse demonstraties en vele acties. Om alvast de vakan-tiesfeer te proeven zullen er tijdens een barbecuedemon-statie hapjes worden uitge-deeld.

  MuziekOm de stemming te verho-gen is er iedere dag muziek. Op zondag en maandag in de vorm van een dweilorkest en dinsdag treedt het Aaltens Evergreenkoor op. Iedereen kan genieten van een gratis glaasje glhwein en de grote wintersportshow met skis en skischoenen bekijken. Uiteraard kan men op alle af-delingen terecht voor infor-matie over tenten, voorten-ten, caravans, vouwwagens,

  accessoires, tuinmeubelen, zwembaden, grills enz.

  KindervermaakBovendien is er elke dag an-der kindervermaak, zoals een springkussen, een bal-lonnenclown, kleurplaten of kunnen kinderen zich laten schminken. Ook het restaurant is open. Zondag en maandag kan men in hetrestaurant genie-ten van Franse chansons en op dinsdag is er een trouba-dour met live muziek. De beurs is geheel verwarmd en overdekt en de toegang en het parkeren zijn gratis. De stands zijn bemand van 10.00 tot 16.00 uur.

  obelink.nl)

  Vrijetijds & vakantie- beurs bij Obelink

  Een dagje vakantievoorpret voor jong en oud tijdens de Vrijetijdsbeurs bij Obelink. Foto: PR

  AGENDA Dinsdag 22 decTheaterconcert Oud Win-terswijk muz.ver. Excel-sior, 20.15 uur, Theater de Storm, kaarten (12,50 euro) via theaterdestorm.nl, speciaalzaak Oonk (Mister-straat 47) en Han Kolkman (Ratumsestraat 38), dona-teurs 10 euro

  1e kerstdag 25 dec.Kerstinloop diaconie PGW 15.00-18.00 uur Kerkelijk Centrum de Zonnebrink (vrije gift)

  2e kerstdag 26 dec.Kerstconcert Popkoor Friends 16.00 uur, restau-rant De Rommelpot, Mee-kertweg, www.restaurant-derommelpot.nlMidwinterhoornwandeling langs de grens in Kotten over smokkelpaden, Kom-miezenpad en Nonnenven. 4, 6 of 8 km, start 12.00-14.00, Esinkweg 1. Kosten incl. kop soep, koffie/thee of glhwein 3 euro, kinde-ren 1,50 euro.Bierbal Tsjoek Disco, 15.30 uur, zalencentrum De HarmonieSuperkerstbal met o.a. BuurtSuperDeejay-team, 21.00 uur, zalencentrum De Harmonie

  Zondag 27 dec.31e Keiloop Meddo 10.00 uur, diverse afstanden, start sportpark t Konder,

  SC Meddo, www.scmeddo.nlKNNV excursie naar bloeiende planten in het dorp o.l.v. Bernhard Harfsterkamp, vertrek om 09.00 uur, bij VVV-kantoor Winterswijk. Terugkeer 12.00 uur.Jazzewind viert 35-jarig jubileum met kerstjazz, 14.00-17.30 uur, theater As-toria m.m.v. Jazzy Women en Bigband Switch, vrije inloop

  Maandag 28 dec.Voetbaltoernooi voor de jeugd 09.00 uur, sporthal Winterswijk, met om 19.00 uur finales. Organisatie: Winterswijkse Voetbal FederatieSchrijfactie Amnesty 13.30 en 15.15 uur, Winterswijkse bibliotheek

  Dinsdag 29 dec.Uitreiking Liberale Pluim VVD Winterswijk, 20.00 uur sociteit het Pakhuys, openbare bijenkomst

  Midwinteravond 19.30 uur, Erve Kots Lievelde, Stich-ting Culturele Grenscontac-ten Achterhoek-Westmn-sterland i.s.m. Dialectkring Achterhoek en Liemers, entree 10 euro

  Vrijdag 1 jan.Nieuwjaarsbal met Spot 21.00 uur, zalencentrum De Harmonie

  Zondag 3 jan.Nieuwjaarsconcert KWOV m.m.v. Vredens Mannen-koor, 10.30 uur, Theater de Storm, entree 10 euro

  ExpositiesVilla Mondriaan Uit de verf, Zonnebrink 4. za/zo 11.00-17.00 uur. 8 euro, jeugd t/m 18 jaar gratis, villamondriaan.nlStreekziekenhuis Koningin Beatrix Schilderijen, beel-den, sieraden van diverse kunstenaars centrale gang en poligangenGalerie help u zelven De Kettingclub Wilhelmina-straat 9. wo t/m za en 1e zo vd maand 12.00-17.00 uur. Groepen op afspraak 531784 helpuzelven.nl Museum Kunst Ende Mis-terstraat 94. Willem Sluis-kes: artistieke impressies. Open: wo-do-vr 13.30-16.30 uur en za 10.30-16.30 uurGalerie en vredeswinkel MuZum Kunst voor en door Winterswijkers. Uit-leen van beeldende kunst. Weurden 50, vr-za 10.00-16.00 uur en op afspraak: 06-24400167 Fysio Beatrixpark Beatrix-park 18. Schilderijen (acryl/olieverf) van Henk Bosman Jacobskerk Markt 1. Fotoexpositie Kunst & Am-bacht, t/m 31 oktober, open: ma, di, do, vr. 14-16, wo en za 10.00-16.00 uur, jacobs-kerkwinterswijk.nl

 • 10%VOORDEEL

  20%VOORDEEL

  15%VOORDEEL

  25%VOO

  RDEEL

  10%VOORDEEL

  25%VOO

  RDEEL

  Volg ons op:WWW.BOXXER.NLAfbeeldingen kunnen afwijken, druk en zetfouten voorbehoudenDeze aanbiedingen zijn alleen geldig in week 52

  Heb jij onze nieuwe Webshop al gezien?

  www.boxxer.nl

  MEGA KORTING FESTIVAL

  WEEKDECEMBER51

  WEEK

  DECEMBER52

  WEEKDECEMBER

  53

  24D1534 24E1533DG

  LC-40LD270E LC-43CFE5100E KD49X8305C

  M105FC9197

  CLASSIC C1 JUNIOR SPRINTM110 + Aeroccino 3 Melkopschuimer

  Beeldgrootte 61cm - 24 inch, DVD Combi HD Ready, 100hz 1x HDMI en USB, VGA ingang, CI+ interface

  Beeldgrootte 61cm - 24 inch, HD Ready, 50hz 1x HDMI en 2x USB, CI+ interface

  Beeldgrootte 101cm - 40 inch, Full HD LED TV, 100hz 3 HDMI-poorten, USB-poort en CI + interface

  Beeldgrootte 109cm - 43 inch, Full HD LED TV, 100hz, 3 HDMI-poorten, USB-poort en CI + interface

  Beeldgrootte 124cm - 49 inch, 4K Ultra HD LED TV, 800hz, 4x HDMI, 3x USB, Android besturingssysteem

  Capsules, 0,7 liter inhoud waterreservoir19 bar druk, half automatisch, De Inissia is de kleinste en lichtste koffiemachine van Nespresso

  Gentegreerd HEPA filter, Geschikt voor mensen met allergie, Actieradius: 11 m, 360Flex-slang draait 360, voor soepel manoeuvreren van de stofzuiger door uw huis. Energielabel: AACB

  Sledestofzuiger, stofzak vol indicator, 800 wat, actieradius: 9 m, easylock, energielabel ADCB

  Aeroccino 3 Melkopschuimer, waterreservoir 0,7 liter, pompdruk 19 bar, Het rooster is opklapbaar, dus ook geschikt voor koffies met melkrecepten zoals latte macchiatos.

  61 CM

  61 CM

  101 C

  M

  109 C

  M

  124 C

  M

  229,- 199,-

  322,- 444,- 924,-*

  NORMALE BOXXER PRIJS: 239ELDERS: 279

  NORMALE BOXXER PRIJS: 239ELDERS: 279

  NORMALE BOXXER PRIJS: 349ELDERS: 399

  NORMALE BOXXER PRIJS: 499ELDERS: 549

  UPGRADE PRIJS

  UPGRADE PRIJS

  *PRIJS NA CASHBACK

  UPGRADE PRIJS

  UPGRADE PRIJS

  VOORDEEL

  10,-VOORDEEL

  40,-

  VOORDEEL

  27,-VOORDEEL

  55,-

  OOK LEVERBAAR IN WITTE UITVOERING

  79,99 159,- 119,-133,-*

  30,-KOFFIETEGOED

  75,-RETOUR

  30,-CASHBACK

  19919916399

  *PRIJS NA CASHBACK

  32E2533DG Beeldgrootte 81cm - 32 inch, HD Ready, 100hz, 2x HDMI en 2x USB, CI+ interface

  81 CM

  249,-

  NORMALE BOXXER PRIJS: 279ELDERS: 329

  UPGRADE PRIJS

  VOORDEEL

  30,-

  1039

  30,-KOFFIETEGOED

 • RGO Makelaars aan de Wilhelminastraat in Win-terswijk heeft al tientallen jaren een uitstekendereputatie. Dat de meeste nieuwe opdrachtgevers inhet afgelopen jaar door mond-tot-mondreclame bijRGO terechtkwamen, zegt wat dat betreft genoeg.Het was een goed jaar voor RGO, vertelt makelaarMario Bekke: ,,En ons team heeft veel vertrouwen in2016. Nu is een goed moment te kopen, te verkopenen door te stromen.

  De Winterswijkse woningenmarkt is duidelijk in be-weging. Dat geldt voor alle type woningen. Er wordennu ook in het duurdere segment huizen verkocht dieal langere tijd te koop staan.

  Bekke denkt dat het succes van 2015 mede te dankenis aan de aanpak van het kantoor; ,,Iedereen in hetteam denkt wat dat betreft hetzelfde, zegt Bekke.,,Bij ons is een klant geen nummer, we verdiepen onsin de individuele wensen van de klant en proberendeze samen te realiseren. Wij besteden veel aandachtaan iedere opdrachtgever en aan de presentatie vande woning: duidelijke brochures, heldere teksten engoede fotos. Bovendien zijn we helder over de kostenen de marktwaarde van de woning. Geen verrassin-gen achteraf.

  RGO verwacht een positieve woningmarkt in 2016.Weliswaar daalt het maximaal te financieren percen-tage van de woningwaarde van 103 naar 102 procent,maar dat wil niet zeggen dat er geen mogelijkheden

  zijn om bijvoorbeeld een verbouwing mee te finan-cieren. ,,In veel gevallen verstrekken banken en an-dere hypotheeknemers leningen voor verbouwingenbovenop de hypotheek. De aanvrager moet dan welzorgen voor een onderbouwing van de aanvraag.

  Kwaliteit van de dienstverlening staat bij RGO hoogin het vaandel. Makelaars Mario Bekke en BennieHummelink zijn er dan ook trots op dat ze per 1 janu-ari ingeschreven zijn in een nieuw kwaliteitsregister:het Nederlands Register Vastgoed Taxateurs. ,,Dat iseen nieuw register dat uiteindelijk het huidige Vast-goedcertregister gaat opvolgen licht Bekke toe. ,,HetNRVT gaat verder dan Vastgoedcert, het voldoet aannieuwe Europese normen. Niet iedere makelaar wordttoegelaten, maar Bennie Hummelink en ik staan er inmeerdere kamers ingeschreven zodat u bij ons aanhet juiste adres bent voor taxaties van woningen, be-drijven en agrarisch en landelijk vastgoed.

  Bekke raadt Winterswijkers die een huis willen kopenof verkopen aan, juist nu te overwegen of dit voorhen het goede tijdstip is.

  ,,Als je voor 650,- huurt, heb je vaak een vergelijk-bare koopwoning die je mogelijk 400,- per maandkost, licht Bekke toe. ,,En als je door wilt stromennaar een duurdere prijsklasse, kun je dat wellicht be-ter nu doen, omdat het er naar uitziet dat de prijzengaan stijgen. Als wacht met kopen, dan ben je waar-schijnlijk duurder uit.

  Overweegt u om een woning te kopen of verkopen?Wij maken graag vrijblijvend en zonder kosten met ueen afspraak voor een adviesgesprek.

  . Van links naar rechts: Mario Bekke, Sonja Jentink,Elly Hietkamp en Bennie Hummelink.

  www.winterswijkseweekkrant.nl Winterswijkse Weekkrant dinsdag 22 december 2015 9

  Daarom kun je in Twente terecht bijalle huisartsen en ziekenhuizen.Stap nu over.Ga naar menzis.nl/twente

  Zorg moet somsdichtbij zijn

  De Ratumse muziekvereniging Crescendo zoekt Winterswijks zang- of muziektalent. Komend voorjaar bestaat de vereniging 70 jaar en lokaal talent krijgt dan de kans om tijdens een spetterend concert het podium te delen met diva Karin Bloemen en The Voice Kids winnares Laura van Kaam.

  Ratum - Bij de muziekver-eniging is er voor elke mu-zikant onder de meer dan 100 leden een passende plek in verschillende afdelingen. Het fanfareorkest heeft goed bezette secties met in totaal 60 muzikanten. Daarnaast is er een leerlingenorkest, een slagwerkgroep en de samen-speelgroep voor de jongste leerlingen. Voorzitter Anita Huls en Hester Nijman van de muziekcommissie ver-tellen enthousiast over de voorbereidingen voor een grandioos jubileumconcert op zaterdag 16 april in the-ater De Storm.

  GrootsAnita Huls: Twee jaar ge-leden is het met het Ettens Mannenkoor ook gelukt om voor een uitverkochte zaal op te treden. Dat is ook ons beleid; als we naar De Storm

  gaan, gaan we voor een volle bak. Door het succes in 2014 durven we nu deze stap te maken en weer groots uit te pakken. Binnenkort hopen we daarvoor een hoofdspon-sor te vinden, waarvoor we een speciale avond kunnen verzorgen.

  Neusje van de zalmZe zijn trots, dat Karin Bloe-men gecontracteerd kon worden. Hester Nijman: We maken dit jubileum tot iets bijzonders. Met Ka-rin Bloemen hebben we het neusje van de zalm en dat ook Laura van Kaam haar medewerking verleent, maakt het gewenste plaatje bijna compleet. Bijna, want naast de beide bekende na-men, is er in het programma nadrukkelijk ruimte voor Winterswijks talent. Het is natuurlijk fantastisch om naast deze artiesten op het podium te kunnen staan en ook achter de coulissen per-soonlijk contact te hebben.

  AuditiesZangers, zangeressen en instrumentale solisten die het leuk vinden om met Crescendo, Karin Bloemen en Laura van Kaam op te treden, worden opgeroepen

  om zich te melden. Het con-certprogramma wordt daar waar mogelijk en in overleg met artistiek leider en diri-gent Erik Kluin aan de wen-sen van de lokale talenten aangepast. De audities vin-den plaats op 29 januari in een ware The Voice setting. De jury bestaat uit de diri-gent, de muziekcommissie

  van Crescendo en het ver-enigingsbestuur. Er is veel talent in Winterswijk. Die mensen hopen we te zien in een bij voorkeur mooie mix van zangtalent, muzi-kale solisten of wellicht nog andere aan muziek gerela-teerde podiumkunsten. We laten ons graag verrassen in Ratum!

  Crescendo op zoek naar podiumtalent

  Anita Huls (links) en Hester Nijman: We laten ons tijdens de audities graag verrassen! Foto:BettyWassink

  Audities voor optreden met KArin Bloemen en lAurA vAn KAAm

  Oproep voor audities op 29 januari 2016Unieke kans voor zangers, zangeressen, instrumentale solisten, et cetera om op zaterdag 16 april 2016 samen met grote namen op te treden in theater De Storm. De audities vinden plaats op vrijdag 29 januari. Aanmelden kan tot uiterlijk dinsdag 19 januari door te mailen naar [email protected] Facebookpagina: Crescendo-Ratum

 • Doetinchem Innovatieweg 22Kia/Peugeot

  WinterswijkTechnopark 8Kia/Peugeot

  VEEL NIEUWE MODELLEN

  NU KOMEN, DIRECT RIJDEN

  TOT 20% KORTING

  Vraag naar de voorwaarden.

  WinterswijkTechnopark 8Kia/Peugeot

  NU KOMEN,DIRECT RIJDEN

  TOT 20%KORTING

  wassinkactie.nl

  www.winterswijkseweekkrant.nl Winterswijkse Weekkrant dinsdag 22 december 2015 11

  Mozaekbank maken was leuke maar tijdrovende klusHet is een prachtige ontmoetingsplek geworden, de nieuwe mozaekbank op de Scholtenenk, tussen de huizen op het pleintje.

  door Lineke Voltman

  WintersWijk - Al in het na-jaar van 2012 is het idee op-gevat om ter afsluiting van de renovatie van de wijk een kunstwerk te plaatsen voor en door de buurt. Projectlei-der Anne-Claire Heutinck schetst tijdens de ingebruik-name van de bank op 14 de-cember de totstandkoming.De gemeente kwam in con-tact met het Activiteiten Centrum Mondriaan, dat de middelen had om zon kunstwerk te realiseren. Op dat moment leidde ik de mozaekgroep van het AC en werd ik aangewezen als projectleider. De gemeente heeft het project grotendeels gefinancierd. Na enkele brainstormsessies werd be-sloten tot een functionele bank, waar buurtbewoners kunnen samen komen en kinderen kunnen spelen, kortom een boombank voor de buurt. Gekozen werd voor tegelsomdat ze duurzaam, weerbestendig en kleurrijk zijn. In mei 2013 werden

  met een aantal buurtbewo-ners workshops gehouden om de kneepjes van het mo-zaeken te leren. Het thema werd dieren, op de vier kanten van de bank staan dieren in de dierentuin, in het water, op de boerderij en huisdieren.

  Heel karweiHet was nog een heel karwei om de betonblokken op het pleintje te krijgen. Met een grote hijskraan zijn de blok-

  ken over de huizen getakeld. In het voorjaar van 2014 kon er eindelijk een begin wor-den gemaakt met de bank. De ontwerpen werden er met behulp van carbonpa-pier opgezet en ingekleurd met acrylverf, waarbij ook de kinderen een groot aan-deel hadden. Daarna begon het echte werk: het knippen en plakken van de tegels, die gefinancierd zijn door de Woonplaats. Met name An-nie Toebes en Yvonne Nij-

  man hebben wekelijks vele uren hieraan gewerkt. Als de doeken maandagmid-dag door wethouder Ilse Sa-ris en enkele buurtkinderen verwijderd worden komt er een kleurrijke mozaekbank tevoorschijn met prachtige dierenfiguren. Toebes en Nijman zijn blij dat het werk erop zit. Het was een hele klus en ontzettend leuk om te doen, maar om te zeggen dat gaan we vaker doen, nee.

  De Scholtenenk is opgefrist met een kleurrijke mozaekbank met aan alle vier zijden prachtige dierenfiguren. Foto: Lineke Voltman

  VVD Winterswijk reikt Liberale Pluim uitWintersWijk - De VVD Win-terswijk reikt dinsdag 29 december volgens traditie de Liberale Pluim uit. De Liberale Pluim wordt uitge-reikt aan een persoon, on-dernemer, stichting, groep of onderneming die zich in het voorafgaande jaar of voorgaande jaren in het bijzonder heeft onderschei-den door Winterswijk op de kaart te zetten. Ook Gelders gedeputeerde Jan Markink is te gast op deze bijeenkomst. Hij vertelt over de rol van de provincie en over onderwerpen die in de provincie actueel zijn en aandacht hebben.Tijdens deze uitreikings-avond wordt ook het VVD jaar 2015 in Winterswijk afgesloten. De uitreiking is vanaf 20.00 uur in sociteit het Pakhuys in Winterswijk. Genteresseerden zijn wel-kom.

  J. Bent wint kaartwedstrijdWintersWijk - De kaart-wedstrijd van speeltuin-vereniging Rozenstraat is gewonnen door J. Bent. Hij vergaarde 1091 punten. Tweede werd J. Rhebergen met 1085 punten en derde J. Korten met 1033 punten. De poedelprijs was voor mw. N. Hendriksen met 855 pun-ten. De volgende kaartavond is op 25 januari 2016 in het speeltuingebouw.

  Midwinteravond bij Erve Kotsregio - ten un Drinken hlt Lief un Seele bieneene. Een oud gezegde en het lei-dend thema op de komende Midwinteravond. Bij bij-zondere gelegenheden biedt (lekker) eten troost of geeft een feestelijk tintje aan het samenzijn met familie of vrienden. Wat zijn de cul-turele veranderingen door de jaren heen, bestaat er nog een typisch Achterhoekse of Westmnsterlandse keu-ken, welke traditionele streekgerechten passen bij deze tijd van het jaar en zijn er verschillen in gebruiken en tradities aan beide zijden van de grens? Bij het knappende haard-vuur van Erve Kots horen we verhalen, wetenswaar-digheden en zelfs gehei-men over wat wellicht onze meest favoriete bezigheid is: lekker eten en drinken. Gasten zijn Gisbert Strot-dees, (journalist Landwirt-schaftliches Wochenblatt), Stefan Demming, (voor-drachtskunstenaar en Thea Kroeze (presentatrice RTV Oost). Zij bieden een afwis-selend programma, groten-deels in de streektaal. De organisatie is in handen van de Stichting Culturele Grenscontacten Achterhoek-Westmnsterland in samen-werking met de Dialectkring Achterhoek en Liemers.Iedereen is welkom op dins-dag 29 december om 19.30 uur Bij Erve Kots in Lievel-de. De entree is 10 euro in-clusief koffie.

 • WIJ WENSEN U PRETTIGE FEESTDAGEN EN EEN KLEURRIJK NIEUWJAAR!

  Vraag naar de voorwaarden.Actie geldt t/m 31 december 2015.

  TOT 40% KORTING

  OP TAPIJT

  LAMINAAT AL VANAF

  23,95 INCL. LEGGEN,

  ONDERVLOER EN PLAKPLINTEN

  TRAP BEKLEDEN MET TAPIJT

  13 TREDEN VANAF

  225,-

  VINYL

  TAPIJT

  BEHANG

  LAMINAAT

  GORDIJNEN

  KARPETTEN

  RAAMDECORATIE

  www.winterswijkseweekkrant.nl Winterswijkse Weekkrant dinsdag 22 december 2015 12

  Jazzewind viert 35-jarig bestaan met Kerstjazz in theater Astoria 35 jaar bevordering van de amateurjazz- beoefening in de ruimste zin van het woord. Op basis van deze regel uit de statuten begint in 1980 Jazzewind haar activiteiten. Er is in 35 jaar veel veranderd in het culturele leven, maar het uitgangspunt is nog steeds bovenstaande regel: gelegenheid geven aan de individuele muzikant om in groepsverband muzikale jazzvormen te beoefenen. Het mooiste zou zijn als Jazzewind opgeheven kon worden, omdat iedere muzikant zijn plek gevonden heeft om de jazzmuziek te beoefenen op zijn eigen niveau, aldus Jan H.G. Meerdink.

  Door Jazzewind

  WintersWijk - Allerlei for-maties zijn in de loop der ja-ren actief geweest. De Origi-nal Sunrise Brassband was een bekende in het straat-beeld in de Winterswijk.

  Een streetparade orkest naar New Orleans voorbeeld. De bigband was in de jaren 80 een aanvulling op de be-kende bigbands in de regio, zoals Melody and Rythmn en Bigband 77. Diverse com-bos en dixielandformaties verzorgen al 35 jaar diverse optredens voor derden. De

  formaties worden steeds op basis van de gelegenheid waarvoor gespeeld wordt en de beschikbaarheid van de muzikanten samengesteld.

  VoortrekkersrolIeder lid speelt op zijn eigen niveau en draagt met de an-dere muzikanten bij tot het slagen van elk optreden. Zonder andere leden te kort te doen, kunnen we enkele leden noemen die een voor-trekkersrol op zich hebben genomen. In de jaren 80 nam mede-oprichter Henk Nijman het initiatief om een beginners-bigband te starten en met succes. Johan Meerdink en Hein Buying hebben het or-kest onder hun muzikale lei-ding verder uitgebouwd.

  De verenigingsavonden wa-ren de basis voor het samen musiceren. In 1980 zijn we begonnen bij caf Spoor-zicht aan de Tuunterstraat. Cafbaas Johan Dijkgraaf speelde banjo en was een enthousiast lid van Jazze-wind. Na het sluiten van caf Spoorzicht zijn we in Winterswijk te gast geweest in bijna alle zalen en cafs die Winterswijk rijk is.In de jaren 90 heeft Wim Meijerink een groot aandeel

  gehad in het organiseren van de avonden. Hij zorgde voor een basiscombo (piano, bas, drums), zodat er altijd gemusiceerd kon worden. Het organiseren van de

  sessions is momenteel wat moeilijker omdat de tijdsbe-steding van de muzikanten nu toch iets anders is dan in de jaren 80 en 90. Om de jazzmuziek ook voor

  De traditionele kerstjazz van Jazzewind vindt plaats op 27 december in zaal Astoria aan de Wooldseweg. Foto: Jazzewind

  Jazzmiddag met Jazzy Women en BigBand SWitch en eigen enSemBleS

  Kerstjazz in AstoriaHet 35-jarig jubileum van Jazzewind staat centraal tijdens de traditionele Kerstjazz op 27 december in theater Astoria aan de Wooldseweg. Naast Jazzewind ensembles verlenen de bevriende groepen Jazzy Women en Bigband Switch hun medewerking. Het concert duurt van 14.00 tot ongeveer 17.30 uur. Men kan vrij inlopen.

  beginnende muzikanten bereikbaar te maken zijn er diverse workshops georga-niseerd. Onder leiding van Bert Bolk en later Karel Gil-tay is momenteel het Maan-dagavond Collectief nog steeds actief als een kweek-vijver met muzikanten van verschillende niveaus. Peter van Ooik, de huidige voor-zitter van Jazzewind zorgt voor de arrangementen e.d. en heeft de leiding.

  ZangOok de zang had n heeft een belangrijke plaats bin-nen Jazzewind. Het close harmony koor dat later bij onvoldoende mannenstem-men verder ging als dames-koor, werd geleid door Wim Ruessink. Nadat Wim stopte met het koor is het als Jazzy Women zelfstandig verder gegaan. Dit is een succesfor-mule gebleken, ze bestaan dit jaar 25 jaar en zijn uit-gegroeid tot een volwassen koor dat regelmatig van zich doet spreken.Al deze leiders, dirigenten, bestuursleden, muzikanten doen dit allemaal volkomen belangeloos. Iedereen is op amateurbasis lid van de vereniging en de inkomsten van optredens komen ten goede aan de verenigings-kas. Hierdoor kan de ver-eniging blijven zorgen dat we allemaal kunnen blijven doen wat we het liefste wil-len: samen musiceren.

  Dit artikel is door een bezoeker geplaatst op onze website www.winterswijkseweekkrant.nl. Publiceer ook uw nieuws, activi-teiten en oproepen op onze site.

 • 85%MEGA opruiming!

  85%85%MEGA opruiming!

  Kortingen totMEGA opruiming!

  BUITENKANSJE!! In januari 2016 kunnen wij nog enkele badkamers plaatsen met zeer aantrekkelijke KORTINGEN! (Informeer bij n van onze medewerkers)

  maandag 21 t/m woensdag 23 december van 9.00 uur - 18.00 uur

  donderdag 24 december van 9.00 uur - 16.00 uur

  maandag 28 t/m woensdag 30 december van 9.00 uur - 18.00 uur

  Wij wensen iedereen prettige feestdagen en een gezond 2016

  Tevens is onze Sanitairstunthal geopend!!!

  Brinkweg 11 | 7021 BV Zelhem | Tel: 0314 - 62 19 42 | www.scheff erbadkamers.nl

 • #samendran www.degraafschap.nl

  www.winterswijkseweekkrant.nl Winterswijkse Weekkrant dinsdag 22 december 2015 14

  Tijdens de maandelijkse bijeenkomst van Netwerkgroep De Compagnie heeft voorzitter Andr Onnink een cheque van 1000 euro overhandigd aan Daltonschool De Vlier uit Winterswijk. Het Oost Gelders Jeugd Orkest en Samenloop voor Hoop Berkelland ontvingen beiden een cheque van 100 euro.

  WintersWijk - In oktober heeft Netwerkgroep De Compagnie verengingen, stichtingen, organisaties en goede doelen opgeroepen om een project in te dienen en kans te maken op een cheque van 1000 euro.Voorzitter Andr Onnink: Van alle binnengekomen aanvragen hebben we er drie uitgekozen die hun aanvraag mochten presen-teren. Onze leden hebben vervolgens gestemd. Uitein-delijk heeft Daltonschool De Vlier de meeste stemmen gekregen en dus de cheque van 1000 euro. Omdat we de andere twee aanvragers niet met lege handen naar huis wilden laten gaan, hebben wij hen een cheque van 100 euro overhandigd.

  Inrichting De VliertuinDe oudervereniging van De

  Vlier diende een aanvraag in voor een speeltoestel in de openbare tuin rondom hun nieuwe school. Deze tuin wordt straks niet al-leen gebruikt voor de kin-deren van de school, maar ook door de kinderen uit de buurt en overige bezoekers. Daarnaast willen zij met de

  inrichting interactie op gang brengen tussen de school-kinderen en de bewoners van de Vredensehof. Kristel te Giffel reageert en-thousiast op het winnen van de cheque: Wij zijn heel erg blij met de cheque. Wij had-den geduchte tegenstanders in de andere goede doelen, dus wij hadden niet ver-wacht te winnen. Wij gaan het geld besteden aan een klimwand in de Vliertuin. Voor school, maar zeker ook voor buurtkinderen.

  Goede bestedingHet Oost Gelders Jeugdorkest (OGJO) diende een aanvraag in voor het organiseren van een concertweekend voor een projectorkest dat bestaat uit jonge muzikanten van 15 t/m 25 jaar. Rob Sloetjes nam namens OGJO de cheque van 100 euro in ontvangst. Rob: Alle kleine beetjes helpen. Wij waren al verguld met de

  uitnodiging. Het geld komt goed terecht, wij kunnen het gebruiken voor de aanschaf van bladmuziek.

  WandelestafetteNamens Samenloop voor Hoop nam Arthur Heister de cheque in ontvangst. Sa-menloop voor Hoop is een 24 uurs wandelestafette die

  op 11 en 12 juni 2016 plaats vindt in de gemeente Ber-kelland. Arthur: Ons doel is om zoveel mogelijk geld op te halen voor onderzoek naar kanker. Wij vinden het leuk dat de netwerkgroep verenigingen en stichtingen de mogelijkheid geeft om goede doelen onder de aan-dacht te brengen.

  Cheque voor klimwand van De Compagnie

  Rob Kuenen en Rob Sloetjes (OGJO), Han van Soldt en Kristel te Giffel (De Vlier), Arthur Heister (Samenloop voor Hoop Berkelland) en voorzitter Andre Onnink van De Compagnie. Foto: Heerenhuyys Grafische Vormgeving.

  Kristel te Giffel: Wij zijn heel erG blij met de cheque.

  Netwerkgroep De CompagnieDe Compagnie is een netwerkgroep voor Winterswijk en omgeving die ondernemers wil helpen bij de ontwik-keling van hun ondernemerschap. De groep telt bijna 40 leden uit verschillende branches. Een groep die van elkaar kan leren en elkaar kan versterken. De netwerk-groep komt eens per maand bij elkaar bij Brasserie De Compagnie aan de Markt in Winterswijk.Kijk voor meer info op netwerkgroepdecompagnie.nl

 • WEEKACTIE!WEEKACTIE!WEEKACTIE!WEEKACTIE!WEEKACTIE!WEEKACTIE!

  Zet-en

  druk

  fouten

  voorbeho

  uden.

  Aanbiedingen geldig van woensdag 23 december t/m dinsdag 29 december 2015

  Kijk voor al onze aanbiedingen op www.action.nl

  KIJK OP ACTION.NL

  DeTelegraafDe TelegraafQ&A Research & ConsultancyQ&A Research & Consultancy

  1195

  279

  079249

  199

  149

  099

  139

  595

  2495

  499

  298595

  199

  299

  1095

  AIRWICKGEURKAARSessential oilsappelkaneel,vanille ofanti tabak

  KOOLMONOXIDEMELDERwaarschuwt bij gevaarlijkeconcentratie koolmonoxideplaats er een bij de CV ruimteincl. batterijen85dB

  DAMESLEGGINGdiverse varianten92% viscose/8% elastanmaten XS-XL

  JAARKALENDER2016diverse variantenop designbord

  MILKANAPSMIXchocolade138 gram

  ALISEOCHAMPAGNEGLAS19 clset/2

  KLEURENVOOR VOLWASSENENdiverse varianten

  HERENBOXERSHORTBodyshapediverse uni kleuren95% katoen/5% elastaanmaten M-XXL

  LUXEBADDOEK100% katoensuper zachtehotelkwaliteit60x110 cm

  washand

  0.45

  PUMAEAU DE TOILETTEanimagical 60 mlof Britney Spears edtRadiance 30 ml

  PANNEN-EN KEUKENSETsteelpan met glazen deksel, 16 en 18 cmkookpan met glazen deksel, 24 cmkoekenpan, 20 en 24 cmgeschikt voor gas en elektrisch koken6 stuks nylon keukengerei

  DAMES/HERENFLEECEVESTlekker warmen comfortabel100% polyestermaten S-XXXL

  PAILLETTENHOEDdiverse kleuren4x LED

  glitter strikLED

  0.59

  STATAFELHOESdiverse kleurenone size80x120 cm

  FINISHVAATWASTABLETTENclassic 36 stuksof all-in-one 28 stuks

  DAMES/HERENBADJASdiverse variantencoral eecematen S-XXL

  CHOPARDWISHEAU DE TOILETTEPink Diamondvoor haar, 30 ml

  Ferrari Scuderia Blackeau de toilettevoor hem, 125 ml

  15.95

  2-PACK

  14-DELIG

  OUDENNIEUWTIP

  250ML

  250ML

  ECHTKRISTAL

  499ROOKMELDERoptisch

  2.99

  RVSKOMglans geborsteld 20 cm

  1.19

  DA VINCIKLEURPOTLODENin blik18 stuks

  1.59

  BICKLEURSTIFTEN12 stuks

  1.59

  BABYBADJASdiverse printscoral eecematen 62-92

  3.49

  KATTEN KRABMATOF KRABSPEELTJEkrabmat: tijger of muis 55 cmkrabspeeltje: 14x26 cm

  ADIDASDOUCHEGELdiverse varianten

  249 139

  139

  GARNIERSHAMPOOdiverse varianten

 • Antoni van LeeuwenhoekDe kleine diertjes

  Nu in de winkel,mt 1 korting!Antoni helpt een klant in zijn stoenwinkel. De dame is op

  zoek naar een stofje voor een jurk. Antoni laat haar een rol zijde

  zien, maar de dame wil zeker weten dat het echte zijde is. Daar

  weet Antoni wel raad mee. Hij neemt haar mee naar het kamertje

  achter de winkel en laat haar de stof bekijken met een wel heel

  wonderlijk apparaat, een microscoop. Er gaat een

  wereld voor haar open.Deel 8: Antoni vanLeeuwenhoek

  De kleine diertjesTegen inlevering van deze bon

  ontvangt u 1 korting.Exclusief bij Bruna en Primera.

  Deze bon isgeldig t/m26-12-2015

  Met bon

  3.95

  KORTINGSBON T.W.V. 1

  Het leukste cadeau vooronder de kerstboom!

  ALLE INFORMATIE EN VERKOOPPUNTEN OP

  WEEKKRANT.NL/HH

  Antoni van LeeuwenhoekAntoni van LeeuwenhoekDe kleine diertjes

  Nu in de winkel,mt Antoni helpt een klant in zijn stoenwinkel. De dame is op

  zoek naar een stofje voor een jurk. Antoni laat haar een rol zijde

  zien, maar de dame wil zeker weten dat het echte zijde is. Daar

  weet Antoni wel raad mee. Hij neemt haar mee naar het kamertje

  achter de winkel en laat haar de stof bekijken met een wel heel

  wonderlijk apparaat, een microscoop. Er gaat een

  wereld voor haar open.

  Het leukste cadeau voor onder de kerstboom!

  ALLE INFORMATIE EN VERKOOPPUNTEN OP

  WEEKKRANT.NL/HH

  4,95

  Met bon

  3.95

  WintersWijk - Bij SWW Kinderopvang vond op 11 december meen grandioze lichtjesoptocht plaats onder de titel SWW Schittert.Honderden kinderen, ou-ders, opas, omas en mede-werkers liepen samen met schaapsherder Roelof en zijn schapen vanaf de Haitsma Mulierweg naar verpleeg-huis Pronsweide.Daar genoten de bewoners van de kinderen die met hun (zelfgemaakte) lichtjes langs de diverse woonvormen lie-pen. Ook werd er door de bewoners nog wat lekkers uitgedeeld aan de kinderen. Na terugkomst op kinder-centrum de Springplank werd de grote kerstmarkt geopend door de Kerstman. Op de kerstmarkt was er van alles te zien en te koop.

  Brood bakkenOuders konden knutsel-werkjes van de kinderen ko-pen of kerstpakketjes die de pedagogisch medewerkers hadden gemaakt. Kinderen mochten een broodje bak-ken en konden zich laten schminken in kerstsfeer. Aan de inwendige mens was ook volop gedacht. Pof-fertjes, erwtensoep, wor-stenbroodjes en warme cho-colademelk waren niet aan te slepen.De opbrengst van de kerst-

  markt gaat naar kinderboer-derij Freriks waaraan de kinderen van SWW Kinder-opvang regelmatig een be-zoekje brengen.

  Prijs voor leden De EdelzangerWintersWijk - Een aantal le-den van de vogelvereniging De Edelzanger waren zeer succesvol op de geweste-lijke wedstrijd van Gewest 3 te Wapenveld. Gerrit Lie-vers behaalde hier een 1e prijs met een stam kanaries recessief wit 367 punten en een 1e prijs bij de enkelin-gen met 93 punten. Bennie Schaapveld behaalde hier met een stel recessie wit

  183 punten een 1e prijs. Bij de stammen Rood schim-mel behaalde Joop ten Dolle een 2e prijs met een totaal van 370 punten. Bij de be-schermde inheemse cul-tuur vogels behaalde Gerrit Hondorp een 1e prijs bij de enkelingen Baardmannetje met 92 punten.

  Volg n like ons!Op de hoogte blijven van het laatste nieuws in Winters-wijk? Volg ons op Twitter (@WinterswijkseWK) en like onze pagina Winterswijkse Weekkrant op Facebook! Plaats uw berichten, nieuws en oproepen op:

  winterswijkseweekkrant.nl

  Kinderen genieten van lichtjesoptocht

  Samen met schaapsherder Roelof en zijn schapen liepen de kinderen, ouders en medewerkers naar Pronsweide. Foto: PR

  Cheque 5 mille Rabobank voor JeugdsportfondsWintersWijk - Afgelopen zondag tijdens Winter Won-derland overhandigde R. ten Dolle (financieel adviseur) van Rabobank Noord- en Oost-Achterhoek namens de Rabobank Foundation een cheque van 5000 euro van Jeugdsportfonds Gelder-land aan wethouder Wim Aalderink van de gemeente Winterswijk. Met deze bij-drage kan het Jeugdsport-fonds in Winterswijk verder van start, waardoor kinde-ren uit gezinnen met mini-male financile middelen lid kunnen worden van een sportvereniging. Lokaal draagvlak is zeer belangrijk voor het succes van het Jeugdsportfonds. De steun van gemeenten en bedrijven is onmisbaar. De Rabobank Foundation, het landelijke maatschappelijke fonds van alle Rabobanken ondersteunt de missie van het Jeugdsportfonds om in 3 jaar tijd meer gemeenten aan te laten sluiten bij het Jeugdsportfonds. Hiervoor heeft de Rabobank Foun-dation 375.000 euro be-schikbaar gesteld. Met dit geld krijgt Jeugdsportfonds de mogelijkheid om in en samen met een gemeente een nieuw fonds te starten en daarmee kinderen een sportkans te bieden. Ook inwoners van Winters-wijk kunnen een bijdrage le-

  veren. Momenteel wordt in het kader van de sportnota Blijf in beweging onder-zoek gedaan naar het sport- en beweeggedrag van de in-woners. Afgelopen zondag, tijdens Winter Wonderland, konden inwoners bij de kraam van het Jeugdsport-fonds een enqute invul-len. Ieder ingevulde enqute levert 1 euro op voor het Jeugdsportfonds. Professionals uit onder an-dere het onderwijs, de jeugd-zorg en het maatschappelijk werk zijn de intermediairs voor Jeugdsportfonds. Zij kennen de thuissituatie van het kind en kunnen een aan-vraag indienen. Als een aan-vraag is goedgekeurd gaat het geld rechtstreeks naar de sportvereniging en naar de winkel. De jaarlijkse bij-drage per kind is maximaal 225 euro voor contributie en attributen.

  jeugdsportfonds.nl

  Meld opslag en handel illegaal vuurwerkreGiO - Het nieuwe jaar wordt traditioneel met vuurwerk ingeluid. Daar is natuurlijk niets mis mee. Er is echter ook veel illegaal vuurwerk in omloop. Dit leidt tot le-vensgevaarlijke situaties. Meld Misdaad Anoniem (M.) krijgt jaarlijks honder-den meldingen over de op-slag en handel van illegaal

  vuurwerk. Dankzij deze tips worden duizenden ki-los illegaal vuurwerk opge-spoord.In veel gevallen ligt zwaar vuurwerk gewoon opgesla-gen bij mensen thuis. Dat zorgt voor levensgevaarlijke situaties voor de omgeving. Zo trof de politie eerder dit jaar na een tip via M. 1.200 kilo illegaal vuurwerk aan in Almelo. Recent werden er verder onder andere in Geldermalsen (300 kilo) en Poortugaal (250 kilo) grote partijen vuurwerk door de politie in beslag genomen dankzij een melding bij M.Ook rond de vorige jaarwis-seling kwam de politie grote partijen vuurwerk op het spoor dankzij anonieme tips. In een schuur in Barneveld lag ruim 6.000 kilo zwaar vuurwerk opgeslagen. In Amsterdam vond de politie ruim 1.300 kilo vuurwerk in de wijk Oud-West. Het vuurwerk lag opgeslagen in een ruimte onder meerdere woningen. Volgens de poli-tie had er een ramp plaats-gevonden als het vuurwerk was ontploft.

  Bij wie meld je wat? Bij M. meld je over opslag, handel en transport van illegaal vuurwerk, vernie-lingen en vuurwerkbom-menmakers. Dat kan online via meldmisdaadanoniem.nl of via 0800-7000. Voor het melden van het te vroeg afsteken van vuurwerk en andere gerelateerde overlast bel je naar de gemeente.

  Varia www.winterswijkseweekkrant.nl Winterswijkse Weekkrant dinsdag 22 december 2015 16

 • www.winterswijkseweekkrant.nl Winterswijkse Weekkrant dinsdag 22 december 2015 17

  VAN 17 T/M 31 DECEMBER BIJ HERWERSVAN 17 T/M 31 DECEMBER BIJ HERWERSEINDEJAARSSHOWEINDEJAARSSHOWVAN 17 T/M 31 DECEMBER BIJ HERWERSVAN 17 T/M 31 DECEMBER BIJ HERWERSEINDEJAARSSHOWEINDEJAARSSHOW

  EEN PRESENTJE VOOR ELKE BEZOEKER VAN DE SHOW

  DUIZENDEN EUROS EINDEJAARSVOORDEEL N EXTRA SCHERPE PRIJZEN!

  APELDOORN LAAN VAN DE DIERENRIEM 29 T. (055) 3696212DEVENTER SOLINGENSTRAAT 3 T. (0570) 519360DOETINCHEM EDISONSTRAAT 79 T. (0314) 327202HENGELO (GLD) KRUISBERGSEWEG 8 T. (0575) 462244

  NEEDE HAAKSBERGSEWEG 102 T. (0545) 280000ZEVENAAR KELVINSTRAAT 2 T. (0316) 523523ZUTPHEN GELDERHORST 2 T. (0575) 526590

  WWW.HERWERS.NL

  *Actie geldig t dens de eindejaarsshow van 17 t/m 31 december 2015 b aankoop van een nieuwe of gebruikte auto met een minimale aanschafwaarde van 4.500,-. Informeer naar de voorwaarden. W zigingen en drukfouten voorbehouden. 12-15

  DUIZENDEN EUROS

  EEN PRESENTJE VOOR

  EINDEJAARSVOORDEEL N EXTRA SCHERPE PRIJZEN!

  EEN PRESENTJE VOOR

  EXTRA SCHERPE PRIJZEN!EINDEJAARSVOORDEEL N EINDEJAARSVOORDEEL N EXTRA SCHERPE PRIJZEN!

  De Schakel neemt afscheid van meester Arend van VlietMeester Arend van Vliet heeft na 44 jaar meesterlijk meesterschap, afscheid genomen van zijn school obs De Schakel in Winterswijk

  WintersWijk - Na werkzaam te zijn geweest als onder-wijzer sloot meester Arend zijn carrire, samen met zijn familie, op 7 december fees-telijk af. Na het bereiken van zijn pensioengerechtigde leeftijd is de tijd nu aange-broken om het klaslokaal definitief te verlaten.Meester Arend heeft niet alle jaren van zijn onder-wijskundige carrire verzil-verd op De Schakel. Hij is ook nog werkzaam geweest op obs De Kolibrie. Voordat hij in Winterswijk kwam werken, heeft hij onder an-dere gewerkt in Den Haag en in Leusden.Dat zijn ontslag eervol van aard is lieten de kinderen en de leerkrachten merken met een enorme erehaag van het schoolhek tot aan het schoolgebouw. Daarna heb-ben de leerkrachten en leer-lingen hun meester en zijn familie getrakteerd op een mooie show, bestaande uit zang, dans, toneel, pozie

  en het overhandigen van het cadeau. Dat meester Arend niet alleen geliefd was bij de kinderen, maar ook bij zijn collegas van de Stichting Openbaar Onderwijs Win-terswijk en vele personeels-leden van andere gerelateer-de stichtingen, bleek wel uit de druk bezochte afscheids-receptie in de centrale hal van de school. Tijdens de afscheidsspeech benoemde de directeur meester Arend als een leer-

  kracht, die vasthield aan de basis - rust, structuur en re-gelmaat - maar tevens zeer innovatief te werk ging en zichzelf voortdurend aan-paste aan de wereld van het nieuwe kind. Fysieke en sociale veiligheid wordt door meester Arend gezien als de absolute voorwaarde om te komen tot het daad-werkelijke leren. De direc-teur noemde enkele voor-beelden hoe hij veiligheid creerde op zijn school. Zo

  ontving hij de kinderen op zijn vaste plek met een groet en een praatje, noemde de kinderen steevast lieverd of kanjer en dronk samen met de kinderen n maal per week een gezellig kopje thee. Meester Arend laat veel achter op De Schakel en wat het team bij hem wil achterlaten, is de gedachte dat hij, samen met ons, aan de basis heeft gestaan van de school van de toekomst, aldus de directeur.

  Meester Arend van Vliet doorliep de erehaag - de poort van respect - samen met zijn kleinzoon en genoot zichtbaar van al zijn kinderen. Foto: OBS De Vlier

  Kerstinloop voor jong en oud in ZonnebrinkkerkWintersWijk - De Diaco-nie van de Protestantse Gemeente organiseert we-derom een Kerstinloop voor iedereen uit Winterswijk op Eerste Kerstdag. Het wordt een gezellig samenzijn voor jong en oud, met koffie en thee of limonade. Bezoekers mogen deelnemen aan di-verse tafelspelen of gewoon een praatje maken met an-deren.Voor de kinderen zijn er ook veel speelmogelijkheden. Er is een PowerPoint over Win-terswijk. Aan het eind van de middag is er soep met broodjes. De kerstinloop is van 15.00 tot 18.00 uur in n van de zalen van Kerke-lijk Centrum de Zonnebrink op Zonnebrink 61.Er is een mogelijkheid tot een vrije gift, deze is be-stemd voor het kindertehuis in Albani.

  Kerstconcert Popkoor FriendsWintersWijk - Het popkoor Friends verzorgt op tweede kerstdag een kerstconcert in restaurant de Rommelpot aan de Meekertweg 8. Het Lichtenvoordse koor treedt vanaf 16.00 uur op. Ook kan er al een tafel gereserveerd worden voor beide kerstda-gen. Kijk voor reservering en meer informatie op de website.

  restaurantderommelpot.nl

  Voetbaltoernooi voor de jeugd in sporthalWintersWijk - De Winters-wijkse Voetbal Federatie start op maandag 28 decem-ber weer met het jaarlijks te-rugkerende toernooi voor de Winterswijkse voetbaljeugd. Deze worden gehouden in de sporthal van Winterswijk. Op 28 december opent de lagere D Jeugd het gebeuren. De aanvang is om 09.00 uur en het einde is om 19.00 uur. De finales worden ook op deze dag afgewerkt. De en-tree bedraagt voor de gehele zaterdag 1 euro. Supporters zijn uiteraard welkom.

  Schrijven voor opgesloten journalistWintersWijk - Een van de langst opgesloten journalis-ten ter wereld is maandag 28 december onderwerp van een schrijfactie van Amne-sty. Journalist Muhammad Bekzhanov werd in 1999 ge-arresteerd in Oezbekistan. Hij werkte destijds voor een verboden oppositiekrant. Na mishandelingen met rub-beren knuppels en elektri-sche schokken bekende hij staatsondermijnende acti-viteiten. Een handtekening zetten onder een oproep om Bekzhanov vrij te laten kan op maandag 28 december tussen 13.30 en 15.15 uur in de bibliotheek.

  amnesty.nl

 • GRATIS11-Delig huis-houdpakket

  bij alle hoekenen bankstellen

  verkoopverkoopUit

  1195.-

  599.-.NU599.-599.-599.---------------50%.

  849.-

  399..NU399.399.-53%..MONTEBELLO

  Strakke 2-hoek-2 voor het hele gezin. Uitgevoerdin diverse kleuren uit Stofgroep 1. Inclusief kussens.

  3+2 EDINBURGHDe gecapitonneerde rug zorgtvoor een klassieke uitstraling.In meerdere kleuren Buffel Jada.

  PANCHOElegant model metstijlvol onderstel en klassecomfort. In meerdere kleurenBuffel Jada.

  .DIT IS SLECHTS EEN GREEP

  UIT AL ONZE AANBIEDINGEN

  AL ONZE MODELLEN OP VOORRAAD2 MINUTEN LEVERTIJD

  PROFITEER TIJDENS DE LAATSTE DAGEN

  2145.-

  849.-.NU849.-849.-849.-------60%BOSTONComfortabele kussens en decombinatie van 2 verschillendebekledingen maken dit ontwerphelemaal af. In diverse kleurenuit Stofgroep 2.

  70.75TEGEN 0% RENTE

  OF 12 x

  3+2 EDINBURGH3+2 EDINBURGH

  79.08TEGEN 0% RENTE

  OF 12 x

  49.92TEGEN 0% RENTE

  OF 12 x

  Woensdag