WITAMY UCZESTNIK“W

 • View
  44

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

VI Zimy w Mieście 2010. WITAMY UCZESTNIKÓW. Radzyń Podlaski. 17.02.2010 r. ORGANIZATORZY - Oddział PTTK w Radzyniu Podlaskim, - SKKT PTTK nr 21 przy I LO w Radzyniu Podlaskim, - Radzyński Ośrodek Kultury i Rekreacji. SPONSORZY - Bank Spółdzielczy w Radzyniu Podlaskim, - PowerPoint PPT Presentation

Text of WITAMY UCZESTNIK“W

 • WITAMYUCZESTNIKWRadzy Podlaski17.02.2010 r.

 • ORGANIZATORZY- Oddzia PTTK w Radzyniu Podlaskim,- SKKT PTTK nr 21 przy I LO w Radzyniu Podlaskim,- Radzyski Orodek Kultury i Rekreacji.

  SPONSORZY- Bank Spdzielczy w Radzyniu Podlaskim,- Hurtownia okien i drzwi VOBOS z Radzynia Podlaskiego,- Radzyskie Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych,- Stowarzyszenie Wsplnota Samorzdowa Powiatu Radzyskiego,- Rada Rodzicw I LO w Radzyniu Podlaskim.

 • PATRONAT MEDIALNYRADZYNIANKA

 • KOMITET ORGANIZACYJNYGospodarze- Tadeusz PIETRAS /Dyrektor I LO/,- Zbigniew WOJTA /Dyrektor ROKiR/,Kierownik imprezy- Robert MAZUREK /PInO nr leg. 430/,Sdzia gwny- Magorzata MAZUREK,Sdziowie - Marcin PIEWAK,- ukasz HOOWNIA,- Damian SIWEK,- Marek RUDNIK,Konkurs- Aleksandra KOWALCZYK,Kierownik bazy- Katarzyna SKRZECZKOWSKA,Zdjcia- Micha ZAROBKIEWICZ,...oraz liczne grono czonkwi sympatykw SKKT PTTK nr 21przy I LO w Radzyniu Podlaskim.

 • UCZESTNICY (240 osb!!!)8 Szk Podstawowych:Biaa, Paszki Due, Sosnwka, Suchowola, Szaniawy Matysy, Wola Chomejowa, Wola Osowiska, Zabiele.7 Gimnazjw:Biaa, Firlej, nr 1 Radzy Podlaski, nr 2 Radzy Podlaski,Sosnwka, Wisznice, Wola Osowiska.4 Szkoy Ponadgimnazjalne:I LO Radzy Podlaski, ZSP im. Jana Pawa IIRadzy Podlaski, LO Wisznice, ZSR Wola Osowiska.

 • OPIEKUNOWIE MODZIEYDorota Dokudowicz, Bogdan Fijaek,Leszek Gumieniak, Hanna Goo, Dorota Jwik, Jacek Kowalski, Marta Krakowiak, Iwona Niewgowska, Ireneusz Grzegorz Niewgowski, Dorota Makaruk, Mroczek, Tomasz Odrzygd, Iwona Perczyska, Marzena Ronowicz, Sabina Sakowicz, Aldona Sobczuk, Dorota Staro.

 • TURYSTYCZNE MISTRZOSTWA PODLASIAW 2009 roku ju po raz 13. rozegrane zostay Turystyczne Mistrzostwa Podlasia w Marszach na Orientacj. Organizatorem rywalizacji, obejmujcej wszystkie imprezy turystyczne w danym roku kalendarzowym, jest Oddzia PTTK w Radzyniu Podlaskim oraz Komisja Imprez na Orientacj jemu podlegajca. W roku ubiegym do rywalizacji XIII TMP zaliczanych byo 6 imprez, podczas ktrych rozegranych zostao 12 etapw marszw na orientacj. XIII Turystyczne Mistrzostwa Podlasia w MnO zgromadziy na starcie 497 osb (117 w kategorii TD, 199 w kategorii TM oraz 181 w kategorii TO).Zwycizcami XIII TMP w Marszach na Orientacj zostali:Przemysaw Musiatowicz (ZS w Biaej k. Radzynia Podlaskiego),Aleksandra Delek (Gimnazjum nr 2 w Radzyniu Podlaskim)oraz Kamil Mirosaw (ZSP w Radzyniu Podlaskim). GRATULUJEMY!!!

 • ORIENTACYJNY PROGRAM IMPREZY

  do godz. 959-zbirka uczestnikw w sali widowiskowo-kinowej Radzyskiego Orodka Kultury i Rekreacji1000-uroczyste rozpoczcie imprezy, podsumowanie oraz wrczenie dyplomw XIII TMP w MnO za 2009 r., odprawa techniczna1030-Przekadaniec krajoznawczy1115-start pierwszej druyny na tras marszu na orientacjod 1300-wydawanie ciepego posiku (stowka I LO)ok. 1500-podsumowanie imprezy, oficjalne zakoczenie

 • PRZEKADANIEC KRAJOZNAWCZYKonkurs jest obowizkowy dla wszystkich uczestnikw imprezy, gdy stanowi jedn z dwch skadowych rywalizacji.----------Konkurs ma charakter indywidualny.----------Czas trwania 20 minut.----------Naley udzieli odpowiedzi na 50 pyta wywietlonych na ekranie.----------Przed udzieleniem odpowiedzi naley dobrze si zastanowi,a nastpnie w odpowiedniej kratce KARTY PRAWIDOWYCH ODPOWIEDZI postawi znak X.

 • PRZEKADANIEC KRAJOZNAWCZYWszelkie prby dokonywania zmian wczeniej udzielonych odpowiedzi (skrelenia, poprawki) nie bd brane pod uwag (zostan uznane jako bdne).----------W przypadku udzielenia 50 bdnych odpowiedzi uczestnik otrzymuje 100 punktw karnych, 49 bdw daje 98 pkt. karnych,48 96 pkt. karnych, 47 94 pkt. karnych, 46 92 pkt. karnych,45 90 pkt. karnych, (...), 0 bdw 0 pkt. karnych.----------Osobom przyapanym na ciganiu zostanie odebrana KARTA PRAWIDOWYCH ODPOWIEDZI, co rwnoznaczne jestz przyznaniem maksymalnej liczby punktw karnych.

 • MARSZ NA ORIENTACJUczestnicy marszu na orientacj startuj podzielenina zespoy dwuosobowe.----------Kady czonek zespou posiada wasn kart startow,na ktrej dokonuje wszystkich stosownych potwierdze.----------Tras naley pokona ze sta prdkoci 3 km/h(+/- 1 minuta = 1 punkt karny, maksymalnie 100 punktw karnych).----------Czas przejcia trasy zaokrglamy w d, np. z oblicze wychodzi,e tras powinnimy przej w 26,7 minuty, to w takim przypadku przyjmujemy pen warto 26 minut.

 • MARSZ NA ORIENTACJNa trasie naley potwierdzi 12 punktw kontrolnych (kolejno dowolna) oraz dodatkowo wykona 2 zadania(zapisujc ich rozwizania na karcie startowej).----------Potwierdzenie PK nastpuje poprzez wpisanie kredk wiszcprzy lampionie, w kolejnej kratce karty startowej, oznaczeniatego PK oraz dwuliterowego kodu z lampionu (np. PK A MM).----------W przypadku stwierdzenia braku kredki przy lampionie potwierdzenia naley dokona wasnym dugopisem,dodajc przy tym opis BK (brak kredki).

 • MARSZ NA ORIENTACJWarto trasy, potrzebna do przeliczenia punktw karnych na punkty przeliczeniowe, wynosi 1530 (1430 za marsz i 100 za konkurs).----------Podczas przejcia trasy naley przestrzega wszelkich zasad bezpieczestwa, a jezdnie przekracza tylko w przeznaczonychdo tego miejscach (przejcia dla pieszych).----------Zalecane jest poruszanie si po drogach wyrysowanych na mapie.----------Suma punktw karnych z konkursu oraz marszu bdzie podstawdo utworzenia klasyfikacji kocowej w kadej kategorii wiekowej.

 • Fragment mapy wykorzystany do marszu pochodziz najnowszego wydawnictwa radzyskiego Oddziau PTTK, Stowarzysze WSPRi RaSIL oraz SKKT PTTKnr 21 przy I Liceum Oglnoksztaccymw Radzyniu Podlaskim.Map bdzie mona nabytu po zakoczeniu marszu (cena 5 z).

 • RYWALIZACJA SZKPodczas imprezy prowadzona bdzie rywalizacja szk. Uczniowie, na podstawie zajtych miejsc, zdobywaj dla swojej szkoy punkty. Za I miejsce bdzie ich 20, za II m 19,III m 18, IV m 17, V m 16, VI m 15, (...),XX m i dalsze 1. Osoby, ktre nie ukoczyy trasy,bd zostay zdyskwalifikowane, nie zdobywaj punktw.Ich suma jest podstaw do utworzenia rankingu szk podstawowych, gimnazjw i szk ponadgimnazjalnych.Ilo osb reprezentujcych jedn szko jest nieograniczona,z kolei punkty dla szkoy zdobywa jedynie dziesiciu uczniwz najlepszymi wynikami.

 • POSTANOWIENIA KOCOWESdziowanie zgodne z Zasadami punktacji... wydanymi przez Komisj Imprez na Orientacj ZG PTTK w Warszawie.----------Kart startow do marszu na orientacj kady uczestnikotrzymuje wraz ze wiadczeniami. Naley j czytelnie wypenia nastpnie odda organizatorom.----------Podczas marszu obowizuj zespoy dwuosobowe, z czego kada osoba posiada swoj kart startow, na ktrej dokonuje wszystkich stosownych wpisw i potwierdze.

 • POSTANOWIENIA KOCOWEStart na tras marszu na orientacj odbywa si co minut.----------Na trasie obowizuje bezwzgldny zakaz uywania telefonw komrkowych (prosimy opiekunw o przetrzymanie, na czas startu, wszystkich tego typu urzdze widok u modziey telefonu,nawet wyczonego, skutkuje natychmiastow dyskwalifikacj).----------Na mecie kada druyna oddaje sdziemu swoje karty startowe.----------Wszystkie sprawy sporne rozstrzygane bd przezSdziego Gwnego oraz Kierownika Imprezy.

 • POSTANOWIENIA KOCOWENa mecie marszu istnieje moliwo zakupienia ksieczekodznaki Imprez na Orientacj i Turystyki Pieszej (cena: 3 z),a take zestawu szesnastu pocztwek z zabytkami Radzynia Podlaskiego oraz Planu Radzynia Podlaskiego (cena: 5 z).----------Uprasza si o zachowanie czystoci na terenie budynku kinaoraz szkoy a take w toaletach.----------Zmie obuwie w szkole, bd yczliwy dla innych i jego wysiku.

 • POSTANOWIENIA KOCOWEZapraszamy na stron internetow www.skkt21.za.pl, gdzie ju w najbliszym czasie dostpne bd materiay z imprezy (konkurs wraz z odpowiedziami, mapa marszu na orientacj i jego wzorcwka, wyniki rywalizacji indywidualnej oraz szk, zdjcia).

 • PODZIKOWANIAOrganizatorzy VI Zimy w Miecie 2010 skadaj serdeczne podzikowania wszystkim instytucjom, firmom i osobom prywatnym, dziki ktrym moliwe byo przygotowaniei przeprowadzenie naszej imprezy.

  YCZYMY UDANEJ ZABAWYORGANIZATORZY