Witamy w Niemczech

  • View
    214

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of Witamy w Niemczech

Witamy w NiemczechInformacje dla imigrantw

Poln

isch

/ po

lski

| W

itam

y w

Nie

mcz

ech

| In

form

acje

dla

imig

rant

w

www.bmi.bund.dewww.bamf.de

Niniejsza broszura zostaa wydana w ramach dziaalnoci informacyjnej Federalnego Minister-stwa Spraw Wewntrznych i udostpniona bezpatnie. Nie mog jej wykorzystywa dla celw propagandy wyborczej ani partie, ani kandydaci w wyborach, ani osoby pomagajce podczas kampanii wyborczych. Dotyczy to wyborw do Parlamentu Europejskiego, Parlamentu Fede-ralnego, parlamentw krajw zwizkowych, jak i wyborw komunalnych. Naduyciem jest w szczeglnoci rozpowszechnianie jej na imprezach wyborczych, stoiskach informacyjnych partii oraz doczanie, nadrukowywanie czy przyklejanie do niej informacji o partiach politycznych albo reklamy. Zabrania si take przekazywania ich osobom trzecim celem reklamy wyborczej. Niezalenie od tego, jak i w jakiej iloci niniejsza broszura dotara do odbiorcy, nie moe ona by wykorzystywana w aden sposb (bez wzgldu na czasowy zwizek z przyszymi wybo-rami), ktry mgby by zrozumiany jako opowiedzenie si rzdu federalnego za dan grup polityczn.

Impressum

WydawcaFederalne Ministerstwo Spraw WewntrznychAlt-Moabit 101 D, 10559 Berlinod maja 2015 r.: Alt-Moabit 140, 10557 Berlin

RedakcjaFederalny Urzd ds. Migracji i UchodcwReferat Steuerung und Qualittssicherung der Projektarbeit, Integration durch Sport (Sterowanie i zabezpieczenie jakociowe projektu, integracja przez sport)90343 Nrnberg

Stansierpie 2014 r.

DrukBonifatius GmbH Druck-Buch-Verlag, Paderborn5-te, aktualizowane wydanie

Projekt i przygotowanieMediaCompany Agentur fr Kommunikation GmbH, Berlin

Pochodzenie zdjKarta tytuowa: BMI, S. 2, 9: Pavel Losevsky/fotolia.com; S. 4, 13, 18: Katy Otto; S. 4, 25, : Marion Vogel; S. 4, 36: endostock/fotolia.com; S. 4, 51: iStockphoto.com/m-1975; S. 2-3, 59: iStockphoto.com/monkeybusinessimages; S. 4, 72: contrastwerkstatt/ fotolia.com; S. 4, 84: Mast/fotolia.com; S. 95: iStockphoto.com/basht; S. 4, 107: iStockphoto.com/aloha-17; S. 3, 112: Marion Vogel

Niniejsza broszura jest bezpatna i dostpna w rnych wersjach jzykowych. Mona j zamwi pod adresemPublikationsversand der BundesregierungPostfach 48 10 09, 18132 RostockTel.: +49 30 18 272 272-1Faks: +49 30 1810 272 272-1E-mail: Publikationen@bundesregierung.deInternet: www.bmi.bund.deNumer produktu: BMI06319Dane osobowe podane celem przesania publikacji zostan usunite po jej skutecznym dostarczeniu.

WskazwkaZmiany przepisw prawnych, adresw i numerw telefonu mog negatywnie wpyn na aktualno niniejszej broszury, a nawet uczyni j czciowo nieaktualn. Dlatego w wanych sprawach prosz zawsze zasiga informacji na miejscu.

1

O broszurze

O broszurze

Planuj Pastwo przeprowadzi si do Niemiec, bd przybyli Pastwo do Republiki Federalnej niedawno, aby zamieszka tu na stae? Taki krok pociga za sob wiele zmian. Niniejsza broszura ma by przewodnikiem idziki podstawowym informacjom ma Pastwu pomc wintegracji iw szybkim odnalezieniu si wnowej Ojczynie.

Na nastpnych stronach znajd Pastwo:QQ wane informacje dotyczce ycia wNiemczech,QQ przydatne numery telefonw, zalecan literatur iadresy kontaktowe,QQ rady, ktre uatwi codzienne ycie.

Prawdopodobnie maj Pastwo wiele pyta. Jak mog znale prac? Gdzie mog si lepiej nauczy jzyka niemieckiego? Ktre dokumenty s wane igdzie moje dzieci mog pj do szkoy? Przy tych iinnych pyta-niach pomocne bd informacje zawarte na nastpnych stronach. Znajd tu Pastwo rwnie porady, gdzie mona si zwrci ze szczegowymi pytaniami, np. do pracownikw doradztwa migracyjnego wokolicy. Wiele problemw mona take rozwiza, pytajc orad ssiadw, kolegw zpracy lub przyjaci.

Witamy wNiemczech take wInternecie

Uzupenienie do zagadnie poruszonych wniniejszej broszurze znajd Pastwo wwielojzycznej witrynie internetowej Federalnego Urzdu ds. Migracji iUchodcw pod adresem: www.bamf.de/willkommen-in-deutschland.

Informacje dla pnych przesiedlecw

Jeeli przybyli Pastwo do Niemiec jako pni przesiedlecy, to dalsze informacje znajd Pastwo wbroszurze opracowanej specjalnie dla osb wPastwa sytuacji. Nosi ona tytu: Willkommen in Deutschland zu-satzliche Informationen fr Sptaussiedler (Witamy wNiemczech do-datkowe informacje dla pnych przesiedlecw). Mog j Pastwo zam-wi wdziale wysyki publikacji Rzdu Federalnego (patrz: Impressum).

2

Chc si Pastwo uczy jzyka niemieckiego? Wicej na ten temat na stronie 12

Jakie ubezpieczenia s dla Pa-stwa istotne? Wicej na ten temat na stronie 94

Przewodnik po broszurze

Chc Pastwo wiedzie, do jakiej szkoy moe uczszcza

Pastwa dziecko?Wicej na ten temat na stronie 72

S Pastwo chorzy ipotrzebuj pomocy? Wicej na ten temat na stronie 84

Potrzebuj Pastwo wizy wjazdowej do Niemiec? Prosz czyta dalej na stronie 8

Oczekuj Pastwo dziecka iszukaj porady?

Wicej na ten temat na stronie 58

Potrzebuj Pastwo infor- macji doty- czcych zakupw?Wicej na ten temat na stronie 106

3

Czy chc Pastwo pozna ludzi znajbliszego otoczenia? Wicej na ten temat na stronie 112

Chc si Pastwo uczy jzyka niemieckiego? Wicej na ten temat na stronie 12

Potrzebuj Pastwo szczego-wego doradztwa?Wicej na ten temat na stronie 18

Maj Pastwo pytanie co do pobytu wNiemczech? Wicej na ten temat na stronie 24

Szukaj Pastwo pracy? Wicej na ten temat

na stronie 36

Poszukaj Pastwo mieszkania? Wicej na ten temat

na stronie 50

Potrzebuj Pastwo infor- macji doty- czcych zakupw?Wicej na ten temat na stronie 106

Przewodnik po broszurze

4

5

Spis treci

I. Wjazd do Niemiec 8

1. Przepisy wjazdowe 8 2. Informacje oczeniu rodzin 10

II. Nauka jzyka niemieckiego 12

1. Kurs integracyjny: jzyk inie tylko 12 2. Jzyk niemiecki dla celw zawodowych 16 3. Jzyk niemiecki dla dzieci imodziey 17

III. Informacje idoradztwo 18

1. Doradztwo migracyjne dla dorosych imigrantw 18 2. Suby migracyjne dla modziey doradztwo dla modziey

imigranckiej 21 3. Obsuga obywateli wFederalnym Urzdzie ds. Migracji

iUchodcw 22 4. Internet jako rdo informacji 22

IV. Pobyt inaturalizacja 24

1. Osoby do kontaktu ws. prawa pobytu 24 2. Informacje oprawie pobytu 26 3. Niebieska Karta UE 304. Naturalizacja 32

V. Praca izawd 36

1. Uznawanie zagranicznych wiadectw idokumentw 37 2. Doradztwo zawodowe, porednictwo miejsc pracy inauki 393. Dalsze doskonalenie zawodowe 43 4. Zakadanie dziaalnoci gospodarczej isamozatrudnienie 44 5. Prawo pracy: czas pracy, urlop ichoroba 466. Dochody ipodatki 48

Spis treci

6

VI. Mieszkanie 50

1. Poszukiwanie mieszkania 502. Co po przeprowadzce? 523. Wsparcie pastwa 534. Czynsz iprawo najmu 54

VII. Dzieci irodzina 58

1. Cia iochrona macierzystwa 582. Urlop rodzicielski, zasiek wychowawczy izasiek dla opieku-

nw 623. Dodatek izasiek na dziecko 654. Moliwoci opieki nad dzieckiem 685. Konflikty, kryzys iprzemoc wrodzinie 69

VIII. Szkoa, edukacja i studia 72

1. System szkolnictwa irodzaje szk wNiemczech 722. Wyksztacenie zawodowe 783. Studiowanie wNiemczech 804. Edukacja dorosych 83

IX. Zdrowie iprofilaktyka 84

1. Pomoc wrazie chorb iwypadkw 842. Badania profilaktyczne iszczepienia 873. Porady/informacje dot. HIV/AIDS, chorb przenoszonych

drog pciow (STI) 894. Doradztwo ws. narkomanii iuzalenie 915. Integracja osb niepenosprawnych 92

7

Spis treci

X. Banki iubezpieczenia 94

1. Transakcje pienine irodki patnicze 942. Ustawowe ubezpieczenia spoeczne 963. Ubezpieczenia osb irzeczy 105

XI. Zakupy iochrona konsumentw 106

1. Zakupy ipatnoci 1062. Rkojmia igwarancja 1083. Sprzeda obwona iumowy zawierane za porednictwem

listu, faksu, e-mailu lub internetu 109

XII. Zwizki iorganizacje 112

1. Stowarzyszenia izwizki 1122. Organizacje imigranckie 114

XIII. ycie wNiemczech 116

1. Porzdek polityczny iprawny 1162. Partie izaangaowanie polityczne 1193. Rady idoradcy ds. integracji 1204. Religia 121

Indeks 124

W razie nagego wypadku 128

8

RADAObywatele okrelonych pastw mog przebywa wNiemczech do 90 dni bez wizy. Czy do tych pastw zalicza si kraj, ktrego s Pastwo s obywatelami, mona si dowiedzie wprzedstawicielstwach zagranicznych Niemiec lub na stronie internetowej Federalnego Ministerstwa Spraw Zagranicznych pod adresem: www.diplo.de.

I. Wjazd do Niemiec

1. Przepisy wjazdowe

Obywatele pastwa czonkowskiego Unii Europejskiej mog wjecha do Niemiec bez wizy. Od cudzoziemcw zinnego kraju pochodzenia jest zzasady wymagana wiza.

Postpowanie wnioskodawcze

Wniosek owiz naley zoy jeszcze wkraju ojczystym, wniemieckim przedstawicielstwie zagranicznym waciwym dla miejsca zamieszkania. Najlepiej jest wczeniej zasign informacji, jakie dokumenty s potrzeb-ne ico wszczeglnoci trzeba wzi pod uwag. Niezbdne informacje opostpowaniu wizowym znajd Pastwo bezporednio na stronie inter-netowej waciwej ambasady bd konsulatu. Spis niemieckich przedsta-wicielstw zagranicznych zadresami kontaktowymi inumerami telefonw dostpny jest na stronie internetowej Urzdu Spraw Zagranicznych Fe-deralnego Ministerstwa Spraw Zagranicznych Niemiec pod adresem: www.diplo.de. Znajduj si tam rwnie oglne informacje owjedzie do Niemiec ioprzepisach wizowych. Opata wizowa wynosi zreguy 60 euro od osoby.

Przedstawicielstwo zagraniczne potrzebuje redn