of 27 /27
Program Uczenie się przez całe życie Program Uczenie się przez całe życie Leonardo da Vinci 2008/09 Leonardo da Vinci 2008/09 Projekt nr PL/08/LLP-LdV/VETPRO/140161 Projekt nr PL/08/LLP-LdV/VETPRO/140161 „Doradztwo zawodowe w przygotowaniu absolwenta „Doradztwo zawodowe w przygotowaniu absolwenta przedsiębiorczego“ przedsiębiorczego“ WIZYTA W GRECJI WIZYTA W GRECJI Volos - Ateny Volos - Ateny 25.05.2009. – 29.05.2009r 25.05.2009. – 29.05.2009r . .

WIZYTA W GRECJI Volos - Ateny 25.05.2009. – 29.05.2009r

  • Upload
    onawa

  • View
    37

  • Download
    2

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Program Uczenie się przez całe życie Leonardo da Vinci 2008/09 Projekt nr PL/08/LLP-LdV/VETPRO/140161 „Doradztwo zawodowe w przygotowaniu absolwenta przedsiębiorczego“. WIZYTA W GRECJI Volos - Ateny 25.05.2009. – 29.05.2009r. Dzień pierwszy tuż przed wylotem. W drodze do Grecji. - PowerPoint PPT Presentation

Citation preview

Page 1: WIZYTA W GRECJI Volos - Ateny 25.05.2009. – 29.05.2009r

Program Uczenie się przez całe życieProgram Uczenie się przez całe życieLeonardo da Vinci 2008/09Leonardo da Vinci 2008/09

Projekt nr PL/08/LLP-LdV/VETPRO/140161Projekt nr PL/08/LLP-LdV/VETPRO/140161

„Doradztwo zawodowe w przygotowaniu absolwenta przedsiębiorczego“„Doradztwo zawodowe w przygotowaniu absolwenta przedsiębiorczego“

WIZYTA W GRECJIWIZYTA W GRECJI

Volos - AtenyVolos - Ateny

25.05.2009. – 29.05.2009r25.05.2009. – 29.05.2009r..

Page 2: WIZYTA W GRECJI Volos - Ateny 25.05.2009. – 29.05.2009r

Dzień pierwszy tuż przed Dzień pierwszy tuż przed wylotemwylotem

Page 3: WIZYTA W GRECJI Volos - Ateny 25.05.2009. – 29.05.2009r

W drodze do GrecjiW drodze do Grecji

Page 4: WIZYTA W GRECJI Volos - Ateny 25.05.2009. – 29.05.2009r

Jest co podziwiać…Jest co podziwiać…

Page 5: WIZYTA W GRECJI Volos - Ateny 25.05.2009. – 29.05.2009r

Zgodnie z założeniami Zgodnie z założeniami projektuprojektu Poznajemy system Poznajemy system

edukacji w Grecjiedukacji w Grecji Elementy doradztwa Elementy doradztwa

zawodowego.zawodowego. Odkrywamy kulturę Odkrywamy kulturę

starożytnej i starożytnej i współczesnej Grecjiwspółczesnej Grecji

Zgłębiamy bogactwo Zgłębiamy bogactwo smaków kuchni smaków kuchni greckiej. greckiej.

Page 6: WIZYTA W GRECJI Volos - Ateny 25.05.2009. – 29.05.2009r

Partnerzy Partnerzy

Page 7: WIZYTA W GRECJI Volos - Ateny 25.05.2009. – 29.05.2009r

Najpierw praca , czyli Najpierw praca , czyli zwiedzamy szkołę w Volos zwiedzamy szkołę w Volos oraz Centrum Kształcenia oraz Centrum Kształcenia

ZawodowegoZawodowego

Page 8: WIZYTA W GRECJI Volos - Ateny 25.05.2009. – 29.05.2009r

Spotkanie w biurze pośrednictwa pracySpotkanie w biurze pośrednictwa pracy

Page 9: WIZYTA W GRECJI Volos - Ateny 25.05.2009. – 29.05.2009r

Byliśmy gośćmi w biurze Byliśmy gośćmi w biurze burmistrza Volosburmistrza Volos

Page 10: WIZYTA W GRECJI Volos - Ateny 25.05.2009. – 29.05.2009r

coś dla miłośników coś dla miłośników sportu…sportu…

Oto obiekty wybudowane Oto obiekty wybudowane na Igrzyska Olimpijskie na na Igrzyska Olimpijskie na których trwały zmagania których trwały zmagania najlepszych sportowców z najlepszych sportowców z całego świata.całego świata.

Pierwszy z nich to 50m Pierwszy z nich to 50m kryta pływalnia wraz z kryta pływalnia wraz z kompleksem do odnowy kompleksem do odnowy biologicznejbiologicznej

Page 11: WIZYTA W GRECJI Volos - Ateny 25.05.2009. – 29.05.2009r

Oto stadion olimpijski w Oto stadion olimpijski w VolosVolos

Page 12: WIZYTA W GRECJI Volos - Ateny 25.05.2009. – 29.05.2009r

Tu znajduje się centrum Tu znajduje się centrum ochrony środowiska dla ochrony środowiska dla młodzieży prowadzące młodzieży prowadzące

warsztaty na terenie ośrodka i warsztaty na terenie ośrodka i w plenerze. w plenerze.

Page 13: WIZYTA W GRECJI Volos - Ateny 25.05.2009. – 29.05.2009r

Zadziwia nas doskonale zaprojektowane i zorganizowane

centrum edukacyjne…

Page 14: WIZYTA W GRECJI Volos - Ateny 25.05.2009. – 29.05.2009r

W ramach zajęć kulturowych W ramach zajęć kulturowych zobaczyliśmy …zobaczyliśmy …

Wystawę malarstwa współczesnego w galerii mieście Wystawę malarstwa współczesnego w galerii mieście Volos i spotkaliśmy się z autorką prac, która Volos i spotkaliśmy się z autorką prac, która wprowadziła nas w tematykę swojej twórczości.wprowadziła nas w tematykę swojej twórczości.

Page 15: WIZYTA W GRECJI Volos - Ateny 25.05.2009. – 29.05.2009r

Sztuka na poziomieSztuka na poziomie

Page 16: WIZYTA W GRECJI Volos - Ateny 25.05.2009. – 29.05.2009r

Muzeum w VolosMuzeum w Volos

Mieliśmy okazję zobaczyć bogactwo Mieliśmy okazję zobaczyć bogactwo eksponatów doskonale zachowanych eksponatów doskonale zachowanych

pamiętających czasy setki lat przed narodzeniem pamiętających czasy setki lat przed narodzeniem Chrystusa.Chrystusa.

Page 17: WIZYTA W GRECJI Volos - Ateny 25.05.2009. – 29.05.2009r

Oto kilka z nich…Oto kilka z nich…

Page 18: WIZYTA W GRECJI Volos - Ateny 25.05.2009. – 29.05.2009r

Zwiedziliśmy starą fabrykę cegieł i dachówek Zwiedziliśmy starą fabrykę cegieł i dachówek przekształconą w obiekt muzealno - przekształconą w obiekt muzealno -

edukacyjnyedukacyjny

Page 19: WIZYTA W GRECJI Volos - Ateny 25.05.2009. – 29.05.2009r

zwiedzamy, zwiedzamy …zwiedzamy, zwiedzamy …

Page 20: WIZYTA W GRECJI Volos - Ateny 25.05.2009. – 29.05.2009r

Jeden z bogato Jeden z bogato zdobionych greko zdobionych greko

katolickich kościołów w katolickich kościołów w VolosVolos

Page 21: WIZYTA W GRECJI Volos - Ateny 25.05.2009. – 29.05.2009r

Rozkosze podniebienia w Rozkosze podniebienia w czasie degustacji potraw czasie degustacji potraw

greckichgreckich

Page 22: WIZYTA W GRECJI Volos - Ateny 25.05.2009. – 29.05.2009r

Był czas na relaks Był czas na relaks

Page 23: WIZYTA W GRECJI Volos - Ateny 25.05.2009. – 29.05.2009r

Nowe kontakty Nowe kontakty

Page 24: WIZYTA W GRECJI Volos - Ateny 25.05.2009. – 29.05.2009r

Wyprawa na górę PilionWyprawa na górę Pilion

Page 25: WIZYTA W GRECJI Volos - Ateny 25.05.2009. – 29.05.2009r

Było miło ale czas wracać. Było miło ale czas wracać. Oto uroczysta kolacja na Oto uroczysta kolacja na

pożegnanie!pożegnanie!

Page 26: WIZYTA W GRECJI Volos - Ateny 25.05.2009. – 29.05.2009r

wracamywracamy

Page 27: WIZYTA W GRECJI Volos - Ateny 25.05.2009. – 29.05.2009r

konieckoniec