28
Tournoysveld 97, Woerden Ruigenburg 16, Gouda Raadhuisplein 17, Bodegraven Bakkerij Verweij g 21 maart Vrijdag 23 oktober en Zaterdag 24 oktober €2,25 €6,95 Groene Hart Brood in de varianten ´Licht´ en ´Donker` van € 2,75 voor maar Mokka Schnitt van € 7,95 voor maar Rietveld 36a, 3443 XC Woerden, 0348 - 415667 Meer informatie vindt u in onze winkel of op www.tcdebosrand.nl KLEINDIERENSHOW 23 & 24 OKTOBER WWW.AUTORIJSCHOOLHANS.COM spoedlopleidingen voor *motorpakketten *proefles * aantrekkelijke prijzen * v.a. 17 jaar TIP: Snel je motorrijbewijs TAXI 0348 - 420 000 documentenvervoer? bel PERSONENVERVOER: ook voor VGZ verzekerden! RESTAURANT Breudijk 60 Harmelen 030-6773355 www.kortjak.nl 700 meter v.a.kasteel ”De Haar” P Voordeelmenu 3-gangen € 23,31 Rietveld 36a 3443 XC Woerden 0348 - 415667 Tijdens de wegwerkzaam- heden blijft De Bosrand bereikbaar vanuit Woerden www.woerdensecourant.nl Woensdag 21 oktober 2015 Zie gemeentelijke informatiepagina gemeente Woerden Wegwerkzaamheden Middenweg Zegveld Fietsverlichting dankzij Lichtbrigade KAMERIK - Goede fietsver- lichting is belangrijk voor de veiligheid. Zeker als het al vroeg donker wordt. Wie slechte of niet-werkende fietsverlichting heeft, kan op 28 oktober naar de Licht- brigade gaan in Kamerik. Leden van het Dorpsplat- form Kamerik en de Sleutel- club repareren die middag van 13.30 tot 16.30 uur voor de Plus supermarkt gratis de fietsverlichting. Als het no- dig is kunnen ook nog wat andere kleine reparaties ge- daan worden. Het tweede indoordweil en het 43e Oktoberfest waren allebei hartstikke geslaagd. De feestelijke evenementen, voor het eerst in de tent op het Exercitieveld, werden goed bezocht. De sfeer en gezelligheid zaten er goed in, ondanks dat het wat fris was in de tent. De Boere Soulstampers wonnen de muzikaliteitsprijs en Muziekmakerij ‘T Zootje uit Delft won de publieks/Showprijs. Foto: Ulco Wesselink Koud maar gezellig Indoordweil & Oktoberfest DE WINTERTIJD GAAT IN In de nacht van zaterdag op zondag gaat de klok om drie uur een uur achteruit. DORPSPLATFORM RIJNOEVERS Bewoners van Bar- woutswaarder en Rietveld hebben zich verenigd 4 » WOERDEN – De mogelijkheid om toch een bepaalde vorm van spoedzorg in Woerden te houden is een stapje dichterbij gekomen. Dat zegt de Woer- dense huisarts Antine van Kuilenburg. Zij zit als voor- zitter van de huisartsengroep Woerden (HAGRO) aan tafel met drie andere partijen om de mogelijkheden hiervoor te bespreken. Dat zijn Huisartsen Regio Noord-West Utrecht, Di- agnostiek Saltro en het Zuwe Hofpoort Ziekenhuis. De inzet van de partijen: on- derzoeken of het haalbaar is om een vorm van spoed-huis- artsenzorg, een zogenoemd diagnostisch eerstelijnscen- trum, in Woerden te houden nadat de fusie tussen Zuwe Hofpoort ziekenhuis en Anto- nius in de praktijk werkelijk- heid is geworden. “Er zijn veel mensen met veel zorgen”, weet Van Kuilenburg, als het gaat om de fusie tussen beide zie- kenhuizen, “maar 80% van de zorg blijft gewoon. Dat is wel goed om te blijven benadruk- ken. En tot 2018 verandert er nog niets.” Van Kuilenburg klinkt positief over de haalbaarheid van een vorm van spoedzorg: “Alle partijen zijn zeer gewillig om ons doel te halen. Er worden verregaande gesprekken ge- voerd om te kijken of het haal- baar is; praktisch, financieel en technisch.” Met dat laatste wordt bedoeld dat wat we gaan bieden kwalitatief echt goed moet zijn. “De inzet is hoog. We richten ons op het hoogst haalbare en als we daarin moeten afzakken, dan zullen we moeten bekijken of we dan ons doel nog wel halen.” De gesprekken tussen de vier partijen gaan onder andere over bezetting van de post. “Het moet breder zijn dan al- leen huisartsenpost, maar het is geen post met volledige Eer- ste hulpfaciliteiten.” En ook over locaties wordt gesproken. “In eerste instantie wordt ge- keken naar een link met het ziekenhuis, dat is het meest voor de hand liggend. Maar we houden alle opties open.” Er zijn nu nog geen uitkom- sten te benoemen, zo zegt Van Kuilenburg, “maar we zijn wel een stap dichterbij.” Naar ver- wachting kan er begin 2016 meer duidelijkheid gegeven worden. KLIK & WIN ACTIE Win de 4cd-box Veronica Rock Hits Ga snel naar: deweekkrant.nl/actie ‘Huisartsenspoedzorg een stap dichterbij’ Nog geen gas- en oliewinning uit Papekopveld Energiemaatschappij Ver- milion Energy heeft nog geen concreet plan voor gas- en olieboringen in het Papekopveld. En dat is ook in 2016 nog niet te verwach- ten. Dat bleek uit gesprekken die afgelopen week gevoerd zijn door het bedrijf met onder andere de gemeente Woerden. Doel was te bespreken hoe de verschillende partijen aankijken tegen het win- nen van olie en gas en hoe zij elkaars expertise kunnen benutten. Ook werd onder- zocht in hoeverre partijen samen kunnen optrekken richting het Ministerie van Economische Zaken en Ver- milion Energy. Dat de gas- en oliewinning niet op de korte termijn plaats gaat vinden, betekent niet dat het er helemaal niet van komt. Woordvoerder Nico Tielens van Vermilion: “We zijn nog steeds van plan om daar aan de slag te gaan. We weten: het zit er. Dat is stap 1. De vervolgstap is dan: Hoe ga je het win- nen?. Er zijn allerlei wegen naar Rome, we moeten goed kijken naar de juiste weg.” Lees meer op pagina 7 Vijftigjarig jubileum voor medewerker Ferm Werk WOERDEN - Ferm Werk is trots op Astrid Koper- draat. Sinds 1 november 1965 is zij als medewerker in dienst bij Ferm Werk (voorheen De Sluis Groep). Zij was 14 jaar oud toen ze startte als een van de eerste werknemers van toen nog ‘Streekwerkplaats Woer- den & Omstreken’. In haar vijftig arbeidsjaren verrichtte ze verschillende werkzaamheden op de voormalige boekbinderij en inpakafdeling. De laatste jaren deed ze productie- en inpakwerkzaamheden. Op 1 januari 2016 komt er officieel een einde aan de vijftig jaar en mag zij stop- pen met werken en gaan ge- nieten van haar vrije tijd. Ferm Werk laat het bijzon- dere jubileum niet zomaar voorbij gaan en houdt op 4 november vanaf 15.00 uur feestelijkheden op locatie van Ferm Werk. Bij de viering zal ook wet- houder Koster aanwezig zijn. Crematorium komt bij Rijnhof WOERDEN - Woerden krijgt een crematorium op begraaf- plaats Rijnhof. Dat heeft het college besloten na onder- zoeken en gesprekken met omwonenden. In november 2014 werd het voornemen uitgesproken voor een crematorium op Rijnhof. Dit voorjaar uitten bewoners van Geestdorp hun zorgen. Naar aanleiding daarvan is de afgelopen maanden vervolgonderzoek uitgevoerd. Zo is er gekeken naar het verwachte effect op de verkeersdruk. Daaruit kwam dat dit verkeerskun- dig geen probleem is. De klachten over het huidige verkeer worden meegeno- men in de voorbereiding van het groot onderhoud van Geestdorp. Er is gekeken naar de zorg voor het milieu. De GGD verwacht geen ge- zondheidseffecten zolang maar voldaan wordt aan de regels van het Activiteiten- besluit. Er is ook uitgezocht dat het aantal bezoekers aan Rijnhof zal stijgen, maar dat dit zal niet tot aantasting van de natuurwaarden te leiden. Er werd ook gesproken met omwonenden. Wethouder Bob Duindam: “De zorgen van de bewoners nemen wij serieus. Daarom hebben we het proces zorgvuldig doorlopen en aanvullend onderzoek gedaan. Deze onderzoeksresultaten gaven geen aanleiding om van het voornemen af te stappen. Daarom is het college tot het besluit gekomen om een crematorium te vestigen op Rijnhof.” Voor het crematorium moet een nieuw bestemmingsplan komen. Naar verwachting duurt het opstellen daarvan ongeveer een jaar.

Woerdense Courant week43

  • Upload
    wegener

  • View
    252

  • Download
    4

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Woerdense Courant

Citation preview

Page 1: Woerdense Courant week43

Tournoysveld 97, WoerdenRuigenburg 16, Gouda

Raadhuisplein 17, Bodegraven

Bakkerij Verweijrijdag 21 maart

Vrijdag 23 oktober en

Zaterdag 24 oktober

€2,25

€6,95

Groene Hart Broodin de varianten ´Licht´ en ´Donker`van € 2,75voor maar

Mokka Schnittvan € 7,95voor maarRietveld 36a, 3443 XC Woerden, 0348 - 415667

Meer informatie vindt u in onze winkel of op www.tcdebosrand.nl

KLEINDIERENSHOW23 & 24 OKTOBER

WWW.AUTORIJSCHOOLHANS.COM

spoedlopleidingen voor

*motorpakketten*proefles* aantrekkelijkeprijzen* v.a. 17 jaar

TIP:Snel je

motorrijbewijs

TAXI 0348 - 420 000

documentenvervoer? belPERSONENVERVOER:ook voor VGZ verzekerden!

RESTAURANT Breudijk 60 Harmelen 030-6773355

www.kortjak.nl 700 meter v.a.kasteel ”De Haar”

P

Voordeelmenu3-gangen

€ 23,31

Rietveld 36a3443 XC Woerden

0348 - 415667

Tijdens de wegwerkzaam-heden blijft De Bosrand

bereikbaar vanuit Woerden

  ‹www.woerdensecourant.nlWoensdag 21 oktober 2015

Zie gemeentelijke informatiepagina

gemeente Woerden

Wegwerkzaamheden Middenweg Zegveld

Fietsverlichting dankzij LichtbrigadeKameriK - Goede fietsver-lichting is belangrijk voor de veiligheid. Zeker als het al vroeg donker wordt. Wie slechte of niet-werkende fietsverlichting heeft, kan op 28 oktober naar de Licht-brigade gaan in Kamerik. Leden van het Dorpsplat-form Kamerik en de Sleutel-club repareren die middag van 13.30 tot 16.30 uur voor de Plus supermarkt gratis de fietsverlichting. Als het no-dig is kunnen ook nog wat andere kleine reparaties ge-daan worden.

Het tweede indoordweil en het 43e Oktoberfest waren allebei hartstikke geslaagd. De feestelijke evenementen, voor het eerst in de tent op het Exercitieveld, werden goed bezocht. De sfeer en gezelligheid zaten er goed in, ondanks dat het wat fris was in de tent. De Boere Soulstampers wonnen de muzikaliteitsprijs en Muziekmakerij ‘T Zootje uit Delft won de publieks/Showprijs. Foto: Ulco Wesselink

Koud maar gezellig Indoordweil & Oktoberfest

DE WINTERTIJD GAAT INIn de nacht van zaterdag op zondag gaat de klok om drie uur een uur achteruit.

DORPSPLATFORM RIJNOEVERSBewoners van Bar-woutswaarder en Rietveld hebben zich verenigd

WOERDEN – De mogelijkheid om toch een bepaalde vorm van spoedzorg in Woerden te houden is een stapje dichterbij gekomen. Dat zegt de Woer-dense huisarts Antine van Kuilenburg. Zij zit als voor-zitter van de huisartsengroep Woerden (HAGRO) aan tafel met drie andere partijen om de mogelijkheden hiervoor te bespreken. Dat zijn Huisartsen Regio Noord-West Utrecht, Di-agnostiek Saltro en het Zuwe Hofpoort Ziekenhuis. De inzet van de partijen: on-derzoeken of het haalbaar is om een vorm van spoed-huis-artsenzorg, een zogenoemd diagnostisch eerstelijnscen-trum, in Woerden te houden nadat de fusie tussen Zuwe Hofpoort ziekenhuis en Anto-nius in de praktijk werkelijk-heid is geworden. “Er zijn veel mensen met veel zorgen”, weet Van Kuilenburg, als het gaat om de fusie tussen beide zie-kenhuizen, “maar 80% van de zorg blijft gewoon. Dat is wel goed om te blijven benadruk-ken. En tot 2018 verandert er nog niets.” Van Kuilenburg klinkt positief over de haalbaarheid van een

vorm van spoedzorg: “Alle partijen zijn zeer gewillig om ons doel te halen. Er worden verregaande gesprekken ge-voerd om te kijken of het haal-baar is; praktisch, fi nancieel en technisch.” Met dat laatste wordt bedoeld dat wat we gaan bieden kwalitatief echt goed moet zijn. “De inzet is hoog. We richten ons op het hoogst haalbare en als we daarin moeten afzakken, dan zullen we moeten bekijken of we dan ons doel nog wel halen.” De gesprekken tussen de vier partijen gaan onder andere over bezetting van de post. “Het moet breder zijn dan al-leen huisartsenpost, maar het is geen post met volledige Eer-ste hulpfaciliteiten.” En ook over locaties wordt gesproken. “In eerste instantie wordt ge-keken naar een link met het ziekenhuis, dat is het meest voor de hand liggend. Maar we houden alle opties open.” Er zijn nu nog geen uitkom-sten te benoemen, zo zegt Van Kuilenburg, “maar we zijn wel een stap dichterbij.” Naar ver-wachting kan er begin 2016 meer duidelijkheid gegeven worden.

KLIK & WIN ACTIE

Win de 4cd-box Veronica Rock HitsGa snel naar:deweekkrant.nl/actie

KLIK & WIN ACTIE

Ga snel naar:deweekkrant.nl/actie

‘Huisartsenspoedzorg een stap dichterbij’

Nog geen gas- en oliewinning uit PapekopveldEnergiemaatschappij Ver-milion Energy heeft nog geen concreet plan voor gas- en olieboringen in het Papekopveld. En dat is ook in 2016 nog niet te verwach-ten. Dat bleek uit gesprekken die afgelopen week gevoerd zijn door het bedrijf met onder andere de gemeente Woerden. Doel was te bespreken hoe de verschillende partijen aankijken tegen het win-nen van olie en gas en hoe zij elkaars expertise kunnen benutten. Ook werd onder-zocht in hoeverre partijen samen kunnen optrekken richting het Ministerie van Economische Zaken en Ver-milion Energy.Dat de gas- en oliewinning niet op de korte termijn plaats gaat vinden, betekent niet dat het er helemaal niet van komt. Woordvoerder Nico Tielens van Vermilion: “We zijn nog steeds van plan om daar aan de slag te gaan. We weten: het zit er. Dat is stap 1. De vervolgstap is dan: Hoe ga je het win-nen?. Er zijn allerlei wegen naar Rome, we moeten goed kijken naar de juiste weg.”Lees meer op pagina 7

Vijftigjarig jubileum voor medewerker Ferm Werk Woerden - Ferm Werk is trots op Astrid Koper-draat. Sinds 1 november 1965 is zij als medewerker in dienst bij Ferm Werk (voorheen De Sluis Groep). Zij was 14 jaar oud toen ze startte als een van de eerste werknemers van toen nog ‘Streekwerkplaats Woer-den & Omstreken’. In haar vijftig arbeidsjaren verrichtte ze verschillende werkzaamheden op de voormalige boekbinderij en inpakafdeling. De laatste

jaren deed ze productie- en inpakwerkzaamheden. Op 1 januari 2016 komt er officieel een einde aan de vijftig jaar en mag zij stop-pen met werken en gaan ge-nieten van haar vrije tijd. Ferm Werk laat het bijzon-dere jubileum niet zomaar voorbij gaan en houdt op 4 november vanaf 15.00 uur feestelijkheden op locatie van Ferm Werk. Bij de viering zal ook wet-houder Koster aanwezig zijn.

Crematorium komt bij RijnhofWoeRden - Woerden krijgt een crematorium op begraaf-plaats Rijnhof. Dat heeft het college besloten na onder-zoeken en gesprekken met omwonenden.In november 2014 werd het voornemen uitgesproken voor een crematorium op Rijnhof. Dit voorjaar uitten bewoners van Geestdorp hun zorgen. Naar aanleiding daarvan is de afgelopen maanden vervolgonderzoek uitgevoerd. Zo is er gekeken naar het verwachte effect op de verkeersdruk. Daaruit kwam dat dit verkeerskun-

dig geen probleem is. De klachten over het huidige verkeer worden meegeno-men in de voorbereiding van het groot onderhoud van Geestdorp. Er is gekeken naar de zorg voor het milieu. De GGD verwacht geen ge-zondheidseffecten zolang maar voldaan wordt aan de regels van het Activiteiten-besluit. Er is ook uitgezocht dat het aantal bezoekers aan Rijnhof zal stijgen, maar dat dit zal niet tot aantasting van de natuurwaarden te leiden. Er werd ook gesproken met omwonenden. Wethouder

Bob Duindam: “De zorgen van de bewoners nemen wij serieus. Daarom hebben we het proces zorgvuldig doorlopen en aanvullend onderzoek gedaan. Deze onderzoeksresultaten gaven geen aanleiding om van het voornemen af te stappen. Daarom is het college tot het besluit gekomen om een crematorium te vestigen op Rijnhof.”Voor het crematorium moet een nieuw bestemmingsplan komen. Naar verwachting duurt het opstellen daarvan ongeveer een jaar.

Page 2: Woerdense Courant week43

Rosmolenlaan 1, 3447 GL Woerden0348 436510, [email protected]

RESERVEER NU VIA ANNEXCINEMA.NL

W E E K A G E N D ADONDERDAG 22 OKT. T/M WOENSDAG 28 OKT. 2015

SPECTRE | VOORPREMIÈREWO 20:30

45 YEARS VR 19:00, ZO 19:30, DI 20:15

JA, IK WIL! DO 18:30 21:15, VR 19:00 22:00, ZA 19:00 22:00, ZO 19:45, MA 20:00, DI 20:30, WO 20:00

POPOZDO 16:00 18:30, VR 22:00, ZA 19:00, ZO 16:15

THE WALK | 3DDO 18:30, VR 19:00, ZA 18:45

PAN | 3D OVDO 15:45, VR 15:45, ZA 16:00, ZO 16:15

THE MARTIAN | 3DDO 21:15, VR 22:00, ZA 22:00, ZO 16:00, MA 20:00, DI 20:30

HOLLAND, NATUUR IN DE DELTA DO 16:00 18:30, VR 16:00, ZA 15:45 19:00, ZO 10:45 16:00,MA 20:15, WO 20:00

SCHONE HANDEN ZA 22:00, ZO 19:45, MA 20:15

THE INTERN DO 21:15, VR 19:00, DI 20:30

MAZE RUNNER: THE SCORCH TRIALS | 3DDO 21:15, VR 22:00, ZA 22:00, ZO 19:30, WO 20:00

DE CLUB VAN SINTERKLAAS& DE VERDWENEN SCHOENTJESDO 10:30, VR 10:30, ZA 13:15, ZO 10:45, WO 15:00

PAN | 3D NLDO 12:45, VR 12:45, ZA 13:15, ZO 13:00, WO 15:15

HOTEL TRANSYLVANIA 2 | 3D NLDO 10:15 12:45 15:45, VR 10:15 12:45 15:45, ZA 13:15 16:00, ZO 10:45 13:00, WO 15:15

HOTEL TRANSYLVANIA 2 | 2D NLDO 10:30 13:00, VR 10:30 13:00, ZA 13:15, ZO 13:15

KEET & KOEN EN DE SPEURTOCHT NAAR BASSIE & ADRIAAN DO 10:15 13:00,VR 10:15 13:00 16:00, ZA 15:45, ZO 10:45 13:15, WO 15:00

AutobedrijfJ. van Gulik

• APK + Onderhoud• Reparaties alle merken• Fiat & Lancia reparateur

Tel: 0348-431904Pannebakkerijen 19a, Woerden

www.vanbreukelengroen.nl

Specialist inaanleg en onderhoud

van tuinen.

Ambachtsheerelaan 37-­‐b, 3481GJ HarmelenTel: 0348-­‐444519 E: [email protected]

üCreatief ontwerpüVakkundige uitvoeringüGarantie 100%üShowtuinen

REPARATIE KUNSTGEBITTENKlaar terwijl u wacht

Werkdagen van 18.30 - 19.30 uur

Zaterdag van 11.00 - 12.00 uur

G. Zwijnenburg-v.d. Paauw Gedipl. tandtechnicus

Tel.: 0348 - 41 51 44

NIEUWE KUNSTGEBITTEN i.s.m. Tandarts Fredr ikze

www.tandtechniekwoerden.nl

(ingang via Steinhagenseweg)Cattenbroekerdijk 1

Woerden

www.alblas.net • 088- 0241 888

De rijschool van Woerden e.o.voor alle rijbewijzen

In 1 dag je theorie &In 7 dagen je rijbewijsIn 7 dagen je rijbewijsIn 7 dagen je rijbewijs

Strijkviertel 17, De Meern | t: 030 666 4477 | oudenrijnmeubel.nl | openingstijden: ma gesloten, di t/m vrij 10.00 - 18.00u, za 09.00 - 17.00u, zo 12.00 - 17.00u

ELKE ZONDAG GEOPENDVAN 12.00 UUR TOT 17.00 UUR

Relaxfauteuil BremenVanaf €1398,-Zowel in stof als leder in meerdere kleuren leverbaarKeuze uit diverse pootmogelijkheden, elektrische of manuele bediening en sta-op functie.

Bel: 06 526 345 25 | www.hoveniersbedrijfvandam.nl | [email protected]

Tuin winterklaar maken?

4 groepen bloembollen

kado!bloembollen bloembollen

kado!

Tuin winterklaar maken?Tuin winterklaar maken?

www.hoveniersbedrijfvandam.nl | [email protected]

wee

k 40

-50

‹ www.woerdensecourant.nl Woerdense Courant · woensdag 21 oktober 2015 · 2

familieberichten

088-0139999

familieberichten@ wegenermedia.nl

familieberichtenonline.nl

OmDat U UW GelUK GraaG Wilt Delen

Wilt u een blijde boodschap, zoals een verloving, geboorte of een jubileum in de krant plaatsen?

Geef dan uw bericht op via:

- blijde berichten -

KasteeldeHaar ishetgrootsteenmeest luxueuzekasteelvanNederland.EenbezoekaanKasteeldeHaarbrengtdebezoekerterugnaardehoogtijdagenvanhetkasteelenhaarbewoners.Tijdenseenverblijfkrijgtmeneenideevandeenormerijkdomwaarinde internationale jetsetaanhetbeginvande20steeeuwleefde.Debezoekerservarendeon-Nederlandseweeldewaarindebewonersenhungastenlevenindeseptembermaand.

Vanwege uitbreiding van onze openstelling zijn wij per direct op zoek naar:

Zaalgidsen (m/v) en Gastvrouwen –heren(voor minimaal één dagdeel in de week)

Die er plezier in hebben ommet andere vrijwilligers het visitekaartje van Kasteel de Haar Utrecht te zijn en ombezoekers te begeleiden in hun bezoek. Onze vrijwilligers staan daarnaast open voor het beantwoorden van vragenvan bezoekers met betrekking tot het gebouw en de collectie.

Voor meer informatie kunt u terecht opwww.kasteeldehaar.nl. Interesse in deze functie?We ontvangen graaguwmotivatiebrief via [email protected] vragen kunt u ook telefonisch terecht via 030-6778516.Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie niet gewenst.

Filmtip: 3D tuinontwerp opwww.dekoninghoveniers.nl

Page 3: Woerdense Courant week43

Nijverheidsweg 5 • 3471 GZ Kamerik • tel 0348 - 401208 • www.DeOsim.nl • Geopend: ma 13.30 - 17.30 uur, di-vr 9.00 - 17.30 uur, za 10.00 - 17.00 uur • Vrijdagavond op afspraak

WONEN | SLAPEN | VLOEREN | RAMEN Ik verlang naar mijn

Heerlijk vroeg uw

nieuwe Pullman in

RAMEN Ik verlang naar mijn

€500,-voordeel op een

elektrisch verstelbare boxspring!*

nieuwe Pullman in nieuwe Pullman in

Early NightsEarly Nights

‹ www.woerdensecourant.nl Woerdense Courant · woensdag 21 oktober 2015 · 3

Contactgegevens redactieEssenkade 2,3992 AA HoutenT (0880) 13 03 81

E [email protected] www.woerdensecourant.nl

Twitter: @WoerdensCourantFacebook.com/DeWoerdenseCourant Commercieel directeurDirk [email protected]

EindredactieSylvia VosT (0880) 13 61 73 [email protected]

Chef regioredactieJan van [email protected]

BezorgklachtenI www.woerdensecourant.nl/serviceT (0900) 424 57 26

Contactgegevens media-adviesen advertentieverkoopVoor informatie over de advertentiemo-gelijkheden, bel uw accountmanager, bel 088-0139984 of mail adverteren. [email protected]

FamilieberichtenE [email protected] (088) 013 72 68www.familieberichtenonline.nl

RubrieksadvertentiesE [email protected] (0900) 674 38 36

DrukWegener Nieuwsdruk

Algemene voorwaarden en overigeinformatie (zoals advertentie-tarievenen oplage)I www.wegenermedia.nl

De Woerdense Courant is een uitgave van Wegener Media BV. Kopij kan wor-den geplaatst in de gedrukte en digitale uitgaven van Wegener Media BV. © Wegener Media BV

KORT NIEUWS

Harder rijden op de A12 REgIO - De maximumsnel-heid op de A12 tussen De Meern en Reeuwijk (rich-ting Den Haag) is sinds vorige week verhoogd van 120 naar 130 km per uur. Het betreft een traject van 22 kilometer. De verhoging geldt zowel overdag als ‘s nachts. De maximumsnelheid op het traject Reeuwijk - De Meern (richting Utrecht) is op 20 september 2015 al verhoogd naar 130 km per uur. In Nederland is de maximumsnelheid 130 kilometer per uur.

Scherpe bochtOp een aantal snelwegen geldt echter een lagere limiet. Dit heeft bijvoor-beeld te maken met de verkeersveiligheid, denk aan snelwegen met scher-pe bochten of korte afrit-ten en met de normen voor milieu en natuur. Ook voor de toekomst geldt: 130 km per uur is de norm. Als er ruimte is vanuit het oogpunt van milieu en natuur en het kan vanwege de veilig-heid van de weg, gaat de snelheid omhoog.

Vier inbrekers aangehoudenWoerden - Agenten hiel-den woensdag 14 oktober vier verdachten aan na een bedrijfsinbraak aan de Tjaskermolenlaan. Rond 20.10 uur kwam de melding dat vier perso-nen een pand uit renden. De oplettende getuige zag hoe ze in een auto stapten en gaf het kenteken door aan de politie. Op de M.A. Reinaldaweg zagen agenten de auto rijden in de richting van Oudewater. Op de Molenstraat gaven ze de bestuurder een stopteken. In de auto lagen tassen met daarin inbrekers-werktuig. Hierop werden de vier, twee mannen van 42 en 32 jaar uit Amster-dam, een 31-jarige man uit Zaandam en een 46-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats, aangehouden.

‘Met het voltooien van de recordpoging hopen we ook nog meer geld binnen te halen voor het Fonds’

Rolstoeltennissers verbreken recordOm precies 16.01 uur verbraken zaterdag de vier Nederlandse rolstoel-tennissers Jiske Griffioen uit Woerden, Maikel Scheffers, Diede de Groot uit Oudewater en Ruben Spaargaren het wereld-record rolstoeltennissen verbroken.

WOERDEN - Om 16.01 ston-den zij meer dan 24 uur op de baan, waardoor zij het oude Australische record verbraken. Uiteindelijk hiel-den de vier toprolstoelten-nissers om 18.00 uur op, waardoor het record nu op 26 uur staat.De reden waarom de rol-stoeltennissers 26 uur speel-den, is omdat volgend jaar de 26e Paralympische Spe-len plaatsvinden. Vandaar dat de recordpoging omge-doopt werd tot Record 4 Rio. Met dit wereldrecord is geld opgehaald voor het Fonds Gehandicaptensport en de Paralympische campagne van de tennissers richting Rio 2016.Het voorlopig opgehaalde bedrag van de wereldre-cordpoging is 25.195,87 euro. De cheque werd uit-gereikt namens wethouder Veldhuizen, onder meer-

verantwoordelijk voor sport in de Utrechtse Heuvelrug, en Monique Velzeboer. Vel-zeboer, voormalig short-trackster, is Olympisch kampioen geweest, maar zij belandde na het oplopen

van een dwarslaesie in een rolstoel. Tegenwoordig is zij een bekend fotograaf, onder andere van minder-validen en topsporters. Jiske Griffi-oen, de huidige nummer 1 bij de rolstoeltennisdames:

“Fantastisch dat we de re-cordpoging hebben gehaald en zo rolstoeltennis en het Fonds Gehandicaptensport onder de aandacht hebben gebracht. Voor ons is dit een mooie kick-off voor het

Paralympische traject dat hopelijk volgend jaar tot goud in Rio leidt. Met het voltooien van de recordpo-ging hopen we ook nog meer geld binnen te halen voor het Fonds.”

De reden waarom de rolstoeltennissers 26 uur speelden is omdat volgend jaar de 26e Paralympische Spelen plaatsvinden. Vandaar dat de recordpoging omgedoopt werd tot Record 4 Rio. Foto: @pverheijenfotografie

ColofonPraten over verkeerssituatieHARmElEN - De randweg in Harmelen is nu een half jaar volledig in gebruik. De Dorpsstraat wordt aangepast van een doorgaande provin-ciale weg naar een weg in een woonwijk. De inwoners en (landbouw)bedrijven be-ginnen gewend te raken aan de nieuwe routes om in, uit en langs Harmelen te ko-men. Maar Inwonersbelan-gen constateert ook nog wat knelpunten: blijvend land-bouwverkeer door het dorp, verkeersdruk op Haanwijk en sluipverkeer bij Groenen-daal. Op dit moment zijn er verschillende meningen, ideeën en oplossingen. De partij roept daarom inwo-

ners van Harmelen op hun stem te laten horen in de Commissie Ruimte van 12

november (20.00 uur). Aan-melden om in te spreken via [email protected].

Volgens Inwonersbelangen komen veel Harmelenaren met de oplossing de Oude Kerkweg aan te sluiten op de Randweg.

Page 4: Woerdense Courant week43

Alleen op vrijdag 23 oktober!

Kan uw gehoor wel wat hulp gebruiken? Ga dan op 23 oktober naar Schoonenberg Woerden,

Nieuwstraat 7, tel. (0348) 43 43 75 . Wij doen dan eerst een hoortest om te bepalen

of de Axon luisterhulp voor u geschikt is. Kom op tijd want dit aanbod geldt zolang de

voorraad strekt!

Eenvoudig in gebruik

De Axon luisterhulp is speciaal ontworpen om

geluiden duidelijker te horen. Zo kunt u met de

Axon bijvoorbeeld de tv beter verstaan zonder

deze harder te zetten. En ook als u met iemand

in gesprek bent, kan net wat extra volume

uitkomst bieden. De Axon zorgt ervoor, heel

eenvoudig zonder ingewikkelde instellingen.

U hoeft de luisterhulp alleen maar in uw oor

te doen en aan te zetten. Het volume regelt u

simpel met een klein draaiknopje.

Alleen als het nodig is

U gebruikt de Axon luisterhulp alleen in situa-

ties waarin uw gehoor even een steuntje in de

rug kan gebruiken. Eigenlijk net zo als u een

lees bril gebruikt om die kleine lettertjes te kun-

nen lezen. En omdat u bij de Axon verschillende

maten oordopjes krijgt, past hij vrijwel altijd.

De voordelen op een rijtje:

• Eenvoudig in gebruik

• Diverse maten oordopjes

voor de juiste pasvorm

• Oplaadbaar

• Maximaal 24 uur achter elkaar te gebruiken

• Volume simpel te regelen

• Niet tevreden, geld terug

Eenmalig in prijs verlaagd

De Axon luisterhulp kost normaal € 29,95. Maar

op vrijdag 23 oktober betaalt u slechts € 19,95.

U doet eerst een hoortest en als de Axon

geschikt is voor u, krijgt u deze mee naar huis.

Wanneer het apparaatje is opgeladen, ervaart

u meteen hoe het uw gehoor ondersteunt.

maten oordopjes krijgt, past hij vrijwel altijd.

• Maximaal 24 uur achter elkaar te gebruiken

Axon luisterhulp€29,95

€19,95

Advertentie

Nieuw: de ‘leesbril’ voor uw gehoor

Heeft u wel eens het idee dat uw gehoor wat hulp kan gebruiken? Bijvoorbeeld als u tv kijkt of tijdens een gesprek? Dan zou de Axon luisterhulp voor u wel eens ideaal kunnen zijn. Een apparaatje dat uw gehoor ondersteunt bij licht gehoorverlies. Het is als het ware de leesbril voor uw oren.

‹ www.woerdensecourant.nl Woerdense Courant · woensdag 21 oktober 2015 · 4

Bewoners Barwoutswaarder en Rietveld verenigen zichDe bewoners van Barwoutswaarder en Rietveld hebben zich verenigd in een Dorpsplatform. Dat heeft de naam Rijnoevers gekregen.

Woerden - In januari op-perde de gemeente een plan voor een brug over de Oude Rijn in het verlengde van de Gildenweg om op die manier de verkeersproblematiek in Woerden-West op te lossen. Dit was de aanleiding voor een groep bewoners van Bar-woutswaarder en Rietveld om de koppen bij elkaar te steken. Gezamenlijk brachten zij hun standpunt naar buiten: ‘geen goed idee, die Gildenbrug!’. Al snel bleek dat er nog meer gemeenschappelijke issues waren die eigenlijk niet of nauwelijks naar voren kwa-men op de gemeentelijke poli-tieke agenda. De gesuggereer-de Gildenbrug sloeg op die manier de brug tussen beide oevers. Het idee voor een dorpsplatform was geboren. Op 18 mei werd bij de Bosrand een buurtvergadering gehou-den om het draagvlak te pei-len voor een platform met be-woners van beide Rijnoevers. Dat was er ruim voldoende: er bleken vele punten te zijn

waarop bewoners van zowel Rietveld als Barwoutswaar-der samen verder wilde pra-ten. De brug stond vanwege de actualiteit op nummer 1, maar ook de verkeersoverlast, mogelijke gasboringen en het ‘speedbootgedrag’ op de Oude Rijn waren punten die voor beide buurten gelden. Er werd

besloten tot de oprichting van Dorpsplatform Rijnoevers.Het nieuw opgerichte Dorps-platform kan ook voorzien in een behoefte aan sociale gemeenschappelijke activi-teiten. De Stichting richt zich op “het bevorderen van de on-derlinge verstandhouding van de buurtbewoners en het vertegenwoordigen van de buurtbewoners naar officiële instanties, alsmede het be-vorderen van de veiligheid en leefbaarheid van de gebieden Rietveld en Barwoutswaarder te Woerden.” Het bestuur bestaat uit voor-zitter Claire van der Kraats, vice-voorzitter Ton Krom-wijk, penningmeester Marco de Groot en secretaris Conny Zonneveld. Algemene leden

zijn Marina Severs, Henk van Dommelen, Fred van der Worp, Henny Palmen en Her-mine Brühl. Dat het dorpsplatform Rijnoe-vers een actieve club is bleek wel toen bewoners op 26 mei in grote getalen aanwezig wa-ren bij de gemeentelijke hoor-zitting over de verkeersituatie Woerden –West. Het bestuur van het platform heeft inmid-dels overleg gehad met de gemeente en Provincie over de verkeersproblematiek op

Barwoutswaarder. Er is ook een website gelan-ceerd. www.dorpsplatform-rijnoevers.nl. Wie het dorps-platform wil mailen kan dat doen via info@dorpsplat-

formrijnoevers.nl. Bewoners die niet op de eerste bewo-nersavond waren, worden verzocht hun gegevens door te geven via het contactfor-mulier op de website.

In het bestuur van Dorpsplatform Rijnoevers: Marina Severs, Claire van der Kraats, Conny Zonneveld, Hermine Brühl, Henk van Dommelen en onderste rij Fred van der Worp, Marco de Groot, Ton Kromwijk.

EErstE officiëlE bEwonErsbijEEnkomst is op twEE dEcEmbEr

BewonersbijeenkomstEr zal vier keer per jaar een digitale nieuwsbrief ver-schijnen. Voor mensen die geen internet hebben, wordt aan de buren gevraagd de nieuwsbrief te printen. Op 2 december om 20.00 vindt de eerste officiële bewoners-bijeenkomst van dorpsplatform Rijnoevers plaats in het tuincafé van de Bosrand.

Motie over ‘Koeiemart’Woerden - De fractie van STERK Woerden heeft ken-nisgenomen van de verwar-ring rondom het begrip Koeie-mart of Koeienmarkt. STERK Woerden laat weten een loka-le partij te zijn en te hechten aan de juiste inzet van de his-torie. De fractie vindt het tijd om het gemeentebestuur op te roepen eenduidig hierover te communiceren. Daarom dient STERK Woerden een motie in: het is Koeiemart! Fractievoorzitter Elias Bom licht toe: “In 2022 is Woerden 650 jaar stad, wat ons betreft wordt in de komende periode zoveel mogelijk eenduidig gecommuniceerd over ons cultureel erfgoed zoals ook de ‘Koeiemart’. De motie wordt ingediend in

de raad van 6 november.

Jeugddienst in Maranathakerk Woerden - In de Maranatha-kerk wordt zondag 25 okto-ber een jeugddienst gehou-den. Dominee Bart de Bruin gaat in deze jeugddienst voor. Het thema is Met welke maat meet jij?. Vragen als Beoor-deel jij de ander anders dan dat je jezelf beoordeelt? en Mag je eigenlijk wel oor-delen?, zijn vragen waar het over gaat tijdens jeugd-dienst. Iedereen is welkom. De Maranathakerk is geves-tigd aan de Molenvlietlaan 10 in Woerden.

Page 5: Woerdense Courant week43

Groenewoudsedijk 6 • 3528 BG Utrecht030 - 677 98 99 • utrechtsebazaar.nl

E-mail of mobiel nummer:........................................................................

Postcode: .......................................................

Knip uit en neemvolledig ingevuld mee voorgratis toegang op zaterdag.

Geldig voor 1 persoon t/m 07 november 2015. Niet geldigi.c.m. andere acties. Maximaal 1 coupon per transactie.

Groenewoudsedijk 6 • 3528 BG Utrecht030 - 677 98 99 • utrechtsebazaar.nl

op zaterdag

Tegen inlevering van de bon

GRATIS ENTREE

Legt jegeen wind-

eieren!

Tegen inlevering

1250gratisparkeer-plaatsen!

EO

gezellig shoppen

Natuurlijke oplossing voor de 2 miljoen Nederlanders met korstjes in de neus

Ademen door een gezonde ‘vochtige neus’ is belangrijker dan u denkt. Een essentiële functie van het neusslijmvlies is het zuiveren van ingeademdelucht. Hiervoor beschikt de neus over vochtig neusslijm-vlies en trilhaartjes. Zij reinigen 10.000 liter ademlucht per dag en zorgen dat er zo min mogelijkstofdeeltjes, bacteriën en virus-sen binnendringen.

Natuurlijke oplossing bij droog neusslijmvliesA.Vogel Cinuforce neusspray bij droog neusslijmvlies en

ADVERTORIAL

korstjes bevochtigt de neushol-tes langdurig, verweekt korstjes en helpt bloedneuzen als gevolg van beschadigd neusslijmvlies voorkomen. Het is een fysiolo-gische zoutoplossing met een plantaardige stof die langdurig een beschermend en vochtig laagje legt over het neusslijm-vlies. De 100% natuurlijke ingrediënten werken verzorgend en ondersteunen de genezing van het neusslijmvlies. Door de unieke sprayfl acon zijn conser-veringsmiddelen overbodig en is de neusspray na opening drie maanden houdbaar.

Medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing.

Vervelende korstjes in de neus, een schrijnend en trek-kerig gevoel, pijnlijke wondjes of soms zelfs een bloedneus? Grote kans dat uw neusslijm-vlies te droog is. Droge lucht door bijvoorbeeld airco of cv, een allergie, neusverkoudheid, hormonale veranderingen of medicijngebruik kan het neusslijmvlies uitdrogen en beschadigen. Onderzoek wijst uit dat 17% van de Neder-landers last heeft van droog neusslijmvlies en korstjes.

TipGaat u binnenkort vliegen?Neem dan de A.Vogel Cinu force neusspray bij droog neusslijmvlies en korstjes mee.

‘ Voorkom bloedneuzen als gevolg van beschadigd neusslijmvlies’

Adviesprijs € 6,99 Verkrijgbaar bij drogist, apotheek, supermarkt en gezondheidswinkels. Meer weten? Bel de A.Vogel ge-zondheidslijn 0900-2464646 of kijk op avogel.nl

De luchtvochtigheid in een vliegtuig is soms namelijk lager dan in de droogste Sahara. De optimale lucht-vochtigheid voor de neus is tussen de 50 en 60%, terwijl de luchtvochtigheid in een vliegtuig maar ongeveer 15% of zelfs lager is.

ErfrechtVroeg of laat krijgt iedereen te maken met erfrecht. Wij kun-nen ons voorstellen dat u ad-vies nodig hebt met betrekking tot het erfrecht of bijstand van een advocaat nodig hebt in een erfrechtelijke procedure bij de rechter. Ons kantoor beschikt over de relevante (proces)er-varing op het terrein van het erfrecht.

TestamentWie erfgenaam is en voor welk deel wordt bepaald door een testament. Indien er geen tes-tament is opgemaakt, geldt de wet.

Aanvaarden of verwerpen?U kunt een erfenis verwerpen, zuiver aanvaarden of benefi-ciair aanvaarden. Beneficiaire aanvaarding betekent dat er een boedelbeschrijving wordt gemaakt en zodoende duidelijk wordt of er meer bezittingen dan schulden zijn. Beneficiair aanvaarden kan verstandig zijn indien u zich zorgen maakt over de hoeveelheid schul-den in de nalatenschap en de vraag of deze schulden de ba-ten zullen overstijgen. Bij een minderjarige erfgenaam, dient steeds voor beneficiaire aan-vaarding gekozen te worden.

Stilzwijgende aanvaardingZolang u nog niet besloten hebt over aanvaarding dan wel ver-

werping van een nalatenschap, is het van belang dat u zich niet al gaat gedragen alsof u de erfenis reeds aanvaard heeft. In dat geval is er namelijk sprake van stilzwijgende aanvaarding en zit u aan die keuze vast.

BoedelbeschrijvingStel u hebt een nalatenschap zuiver aanvaard, samen met andere erfgenamen en u hebt de indruk dat er bepaalde be-zittingen worden verzwegen of zijn zoek gemaakt. In dat geval kunt u via de rechter vragen om een boedelbeschrijving te bevelen. De boedelbeschrij-ving wordt dan opgesteld door een notaris. Wij kunnen een dergelijk verzoekschrift voor u indienen en u assisteren.

Vragen?U kunt voor meer informatie, vragen of advies contact op-nemen met dhr. mr. T.J. Roest Crollius, dhr. mr. L.C. de Jong, mw. mr. M.B. Winthagen of mw. mr. G. Rolle van onze ves-tiging Woerden.

Westdam 3E, WoerdenTel.: [email protected]

U kunt met vragen hierover - of met een andere juridische kwestie- uiteraard ook terecht op ons GRATIS spreekuur, elke vrijdag van 09.00 uur tot 11.00 uur, bij voorkeur op afspraak.

Of kijk voor meer informatie op: www.gvk-advocaten.nl

ADVERTORIALGresnigt & Van Kippersluis Advocaten

Erfrecht?Elke vrijdag 9.00 uur – 11.00 uur gratis spreekuur!

Gorinchem23, 24 en 25oktober 2015

Najaar

Vele diversecreatievehobby’s!

CreaWeekend

WWW.EVENEMENTENHAL.NL

GEEN TIJD OF GEEN ZIN ?Schakel Top Huishoudelijke Hulp in !

- Betrouwbaar- Ervaren - Snel geregeld

Liesbeth PauwInfo: 06-29270038Of: www.tophuishoudelijkehulp.nl

‹ www.woerdensecourant.nl Woerdense Courant · woensdag 21 oktober 2015 · 5

familieberichten

088-0139999

familieberichten@ wegenermedia.nl

familieberichtenonline.nl

De ‘drieluik’ is een com-binatie van de Kennis-geving, Dankbetuiging en In Memoriam. Deze kunnen in dezelfde herkenbare persoonlijke stijl uitgevoerd worden.

Geef uw wensen aan via:

- Drieluik -

Kennisgeving is meer Dan een verDrietigemeDeDeling

Page 6: Woerdense Courant week43

NL DESIGN-MEUBELUITVERKOOP

Normale openingstijden: dinsdag t/m vrijdag 10.00 - 17.30 - zaterdag 10.00 - 17.00 uur

Woonplaza IJsselsteinEinsteinweg 2 IJsselstein (industrieterrein De Corridor)

Tel: 030-688 91 09(direct onder Arie Molenaar motors - dus u parkeert gratis op het terrein van Arie Molenaar Motors)

In opdracht van DIVERSE ZEER GERENOMMEERDE NEDERLANDSEMEUBELFABRIKANTEN in het MIDDEN en HOGERE SEGMENT wordt bij WOONPLAZAIJSSELSTEIN een grote MAGAZIJN LEEGVERKOOP gehouden. Het gaat hier voornamelijkom zitmeubelen welke afkomstig zijn uit diverse meubelbeurzen zoals Parijs, Brussel,Keulen en uiteraard het HTC uit Nieuwegein. En ook gloednieuw zitmeubilair welke doorslechte economische omstandigheden (faillissementen) van winkeliers geen afname heeftplaats kunnen vinden, div. overtollige MAGAZIJNVOORRADEN, OVERPRODUCTIE etc. etc.

DIT IS DUS VOOR U EEN UNIEKE KANS OM KWALITEITSMEUBELEN AANTE SCHAFFEN VOOR EEN FRACTIE VAN DE WERKELIJKE WAARDE.

DONDERDAG

22oktober

10.00 - 17.30

VRIJDAG

23oktober

10.00 - 17.30

ZATERDAG

24oktober

10.00 - 17.00

ZONDAG

25oktober

11.00 - 16.00

VOOR

Alles kan per direct opgehaald, door ons geleverdof opgeslagen worden voor latere levering.

De verkoop bestaat uit: een enorme hoeveelheid zeer exclusieve relax-fauteuils en luxesta-op stoelen (small, medium en large) in diverse kleuren leder en stof, diverse (grote)losse banken in stof en leder, losse bijzetfauteuils in actuele kleuren stof en leder, moderneeetkamerstoelen, leder/rvs/wielen, etc. etc.

a.s. ZONDAG OPEN

DO

o10.

r direct opgehaald, door onlagen worden voor latere le

sse bijzetfauteuils in actuele kelen, etc. etc.

Heeft mijn kind een beugel nodig?Een beugel is nodig als tanden, kiezen en/of kaken zo scheef staan, dat het gebit niet goed kan functioneren. Bijvoorbeeld bij een grote overbeet en afbijten dan niet goed lukt. Of als de onder voortanden zo diep dichtbijten waardoor het gehemelte beschadigd. Ook wanneer de tanden en kiezen zo scheef staan dat schoonmaken niet goed lukt is dat een reden om het met een beugel op te lossen. Meestal zal de tandarts tijdens de halfjaarlijkse controle zien als er bij de gebitsontwikkeling iets niet goed gaat en door-verwijzen naar de orthodontist. Ook als u of uw kind geen last heeft maar zich stoort aan scheef- of naar voren staande tanden kunt u een afspraak maken. Voor een afspraak bij de orthodontie praktijk de Ortho Drieber-gen is een verwijzing van de tandarts niet nodig. Tijdens het eerste consult krijgt u antwoord op al uw vragen. De Ortho Driebergen is een gecerti-ficeerde orthodontie praktijk waar alleen gediplomeerde orthodontisten en echte beugel specialisten werken. Voordat een beugel-behandeling begint zal er eerst een behandelplan gemaakt worden en zal u alles uitgelegd worden over de toe te passen beugel. U krijgt een duidelijke kostenbegroting mee zodat u weet wat de beugel kost en wat uw zorgverzekering hier aan meebetaald. Wanneer het voor u lastiger is om op de dag tijd vrij te maken kunt u bij de Ortho Driebergen ook een afspraak maken voor het avond spreekuur.

Van een stralende lach heb je bij elke ontmoeting plezier, je hele leven lang.

De Ortho WoerdenMolenvlietbaan 13448 DD Woerden0348-482729www.deortho.info

Rolluiken

bij aankoop van een veldhoen rolluik

GRATiSmotor met

afstandsbediening

grootste showroom (ruim 1800 m2) van nederland

najaarsactie

PRofiTeeR nu

vAn diT MeG A vooRdeel

VELDHOEN zonweringen: Boerhaaveweg 4 · 3401 MN IJsselstein

T: 030 60 10 000 E: [email protected]

Voor de krant

zijn we op zoek naar

bezorg(st)ers

Reageer snel:030 - 247 99 77

of stuur een e-mail naar:

[email protected]

Bezorging is op woensdagMinimale leeftijd is 13 jaar

De kranten worden thuis afgeleverd

‹ www.woerdensecourant.nl Woerdense Courant · woensdag 21 oktober 2015 · 6

Page 7: Woerdense Courant week43

Dagelijks Vers specialistenDagelijks Vers specialistenin het Hart van Woerden

Van Bemmel, kaas & kip • Voorstraat 46 • T 0348 - 42 05 00 • www.vanbemmelkaasenkip.nl

Van Bemmel Kaas, kip, zuivel en Indisch

Van Kesteren, Keurslager • Kruisstraat 3 • T 0348 - 41 27 40 • www.vankesteren.keurslager.nl

Van Kesteren Uw Keurslager

Bakkerij Versluis • Voorstraat 59-61 & La Fontaineplein 25 • T 0348 - 41 28 35 • www.bakkerijversluis.nl

Bakkerij Versluis Uw bakker

Spakenburgse Vishandel • Kruisstraat 6 • T 0348 - 43 37 08

Spakenburgse Vishandel Verstand van vis

AV Flowers • Rijnstraat 59c • T 0348 - 48 27 99 • www.avfl owers.nl

AV Flowers Bloemisterij

VLEESWARENKOOPJE

TROTS VAN DE KEURSLAGER

KEURSLAGERKOOPJE

SPECIAL

Portobello met kip Portobello gevuld met

een mengsel van kip en mozzarella per stuk 2.75

Hacheepakket500 gram rundvlees, uien en kruiden

Pakket 7. 50

Bij 150 gram gegrilde ham

100 gram grillsalade

GRATIS

Burgerparade divers

elke 4e burger GRATIS

WOENSDAGKipfilet kilo 5,95

Pikant belegen kaasZooo lekker

kilo 8.95

Roombrie 100 gram 1.29

Kip karbonades (kippendijen met 1 botje)

kilo 5.95Fazantfilet 100 gram 2.95Hazenpeper(het is er weer)

500 gram 7.95

Orchidee 9,95

WEEKENDRECLAME 23 EN 24 OKTOBER

WEEKRECLAME 26 T/M 31 OKTOBER IEDERE ZATERDAG VAN 8.00 - 10.30 UUR ONTBIJTBUFFET € 5,00 PER PERSOON

Marsepeinschnitt met champagnebavaroise € 7,50Bananentaartje met chocolade € 8,25Walnoot -schuimgebakje € 1,50Waldkorn nu met gratis lunchboxSpelt power bar 4 voor € 2,00

Limoncello soes €1,50Waldkorn nu met gratis lunchbox (zolang de voorraad strekt)

HOLLANDSE NIEUWE!! VANGST 2015 VERS VAN HET MES!€ 2,25 PER STUK ..............4 VOOR € 8,00

IEDERE WOENSDAG KIBBELINGDAG500 GRAM VOOR ................................ € 7,95 + GRATIS SAUS (ONZE KIBBELING WORDT GEBAKKEN VAN KABELJAUW)

BROODJE ZALM TWISTPER STUK .................................VOOR € 2,50

VISCADEAUTJES€ 4,95 PER STUK ....................2 VOOR € 9,00

AMBACHTELIJKE ZALMGRILLWORSTSALADE100 GRAM ...............................VOOR € 2,25250 GRAM ...............................VOOR € 4,95

Week 43 GELDIG do/za.

verse aanbiedingenwoerden - Rijnstraat 42

‹ www.woerdensecourant.nl Woerdense Courant · woensdag 21 oktober 2015 · 7

Woerden - De juiste weg vin-den voor het mogelijk maken van gas- en olieboringen uit het Papekopveld heeft alles te maken met het draagvlak dat er al dan niet is in Woer-den en Bodegraven voor de boringen. Want, zo legt woordvoerder Nico Tielens van Vermilion uit: er zijn drie factoren die meespelen bij het onderzoek naar de haalbaarheid van de borin-gen. De economische win-baarheid (wat levert het op?), is het technisch haalbaar en is er voldoende draagvlak. Tielens geeft toe dat draag-vlak bij de omwonenden in het geval van winning uit het Papekopveld een grote rol speelt. “We hebben een inwonersavond gehouden, daar kwamen veel mensen op af en er zijn heel veel zor-gen.” Het toekomstige tijdspad is nog niet goed aan te geven, zo zegt Tielens. “We moeten eerst nog een interne evalu-atie doen: hoe willen we dit aanpakken? Daarbij is ook overleg met de stakeholders van belang. Dat zijn in het geval van het Papekopveld de buurtbewoners van Woer-den en Bodegraven, meestal vertegenwoordigd door de gemeenten. En als het gaat om het ondergrondse aspect, zorgen om bodemdaling bij-voorbeeld, is dat een breder

gebied omdat dat doorloopt tot in Oudewater.”Tijdens de gesprekken met de stakeholders zou het ook uit kunnen lopen op zoe-ken naar alternatieve ma-nieren van winning, afvoer en verwerking. Tielens legt dat uit aan de hand van een voorbeeld: “Als de olie opge-boord is, hoe voer je dat af? Normaal doen we dat met trucks. In het verleden heb-ben we al eens gekeken naar een tijdelijke ontsluiting naar de A12 in de richting van de Verlengde Tureluur. Dat zou een alternatief plan zijn.” Overigens zou de win-ning van gas- en olie uit het Papekopveld voor de ge-meente Woerden financieel interessant kunnen worden.

Tielens: “Op dit moment gaat 70% van de winnings-opbrengst naar de overheid, maar dat is de centrale over-heid. Wij vinden dat geen goede situatie en wij willen ons sterk maken richting de centrale overheid om een deel van dat geld ook naar de regio te laten gaan. We zijn bezig om een omgevings-fonds in te richten, maar dat is nog niet rond.”Het Ministerie van EZ maak-te duidelijk dat de minister nu al zal handelen in de geest van de nieuwe Mijnbouw-wet die in de maak is. Dit be-tekent dat een (nieuw) win-ningsplan een risicoanalyse moet bevatten én dat er een adviesrol is weggelegd voor de betrokken overheden.

‘Draagvlak speelt een grote rol’

De wijk Molenvliet ligt boven het ‘Papekopveld’. Foto: archief Woerdense Courant/Roy Visscher

GoededoelenmarktWaarder - De jaarlijkse goe-de doelen markt in Waarder wordt zaterdag 24 oktober gehouden van 13.00 tot 16.30 uur. Meer dan vijftien goede doelen presenteren zich dan in de Oude School (Dorp 15) en bieden een mooi assortiment aan van cadeautjes, plantjes, fruit uit het groene hart, kaarten en onderkleding. De opbrengst is voor de diverse doelen, uit binnen- en buitenland, die present zijn op de goede doelen markt.

PaddenstoelentochtWoerden - Kinderen van 4 tot 10 jaar en hun (groot)ouders kunnen don-derdag 22 oktober van 10.00 tot 12.30 uur meedoen aan de herfstexcursie van het IVN. Op die dag in de ma-ken deelnemers een korte wandeling door het normaal afgesloten gedeelte van het Brediusbos om op zoek te gaan naar paddenstoelen en andere herfstverschijnselen. Daarna wordt er geknutseld. Het NME-Centrum is geves-tigd aan de Kievitstraat 42. Kosten: 2,00 euro per per-soon. Aanmelden verplicht en kan via [email protected] of 0348 415853.

Speculaas LofstemZeGveLd - Leden van De Lof-stem verkopen in de week van 2 tot 7 november huis-aan-huis speculaas in Zeg-veld en de Meije. Voor een

bestelling kan men bellen naar de voorzitter Uittenbo-gaard-Kastelein, tel. 0348-691808.

ComputercursusWoerden - In De Plint is donderdag 22 oktober om 10.00 uur een informatie-bijeenkomst over compu-tercursussen die worden gehouden in samenwerking met Seniorweb. De cursus is bedoeld voor mensen die wel een computer hebben maar geen of weinig kennis hebben van de computer. De cursussen worden gegeven in klein klassikaal verband met maximaal 4 personen. De lessen vinden zeven achtereenvolgende weken plaats vanaf dinsdag 3. Info: Welzijn Woerden, Rem-brandtlaan 2, 0348-421101.

KerstkinderkoorZeGveLd - Het Kerst kinder-koor start 26 oktober met de repetities. Alle kinderen van Zegveld en de Meije tussen de 7 en 13 jaar mogen mee doen. De repetities worden gehouden in de Milandhof en de tijd is van 17.45 u tot 18.30 uur.

dj’s in de kerkWoerden - Dimensions Ju-niors, de dj’s, geven een concert in de Maranatha-kerk (Molenvlietbaan 10). Het concert begint om 15.30 uur en de entree is vrij. De DJ’s vertellen een verhaal

met drama, zang en dans. Het wordt een programma waarbij ook de kinderen in het publiek meegenomen worden in het verhaal. Info: www.dimensionsmusic.nl/djs

Cursus conflictenWoerden - Wie als vrijwil-liger wel eens een conflict heeft en wil weten hoe hij dit kan oplossen, kan de interactieve workshop om-gaan met conflicten volgen. Een conflict zet relaties op scherp, en maakt mensen boos en machteloos. De workshop wordt maandag 26 oktober van 19.30 tot 22.00 uur gegeven door Dirk van Walderveen, mediator. De workshop wordt gegeven bij Welzijn Woerden, Rem-brandtlaan 2 en de kosten bedragen vijf euro. Inschrij-ven via [email protected]

Uur van lofprijzingWoerden - In de Kruiswerk is zondag 25 oktober om 18.30 uur de presentatie van het nieuwe liedboek van het Evangelische werk. Aanwe-zige kunnen kennismaken met liederen die in de afge-lopen jaren zijn verschenen. De gekozen lofprijs en aan-biddingsliederen worden muzikaal begeleid door het combo van Gert van Zoelen en Jan Westhoff als organist. Het gesproken woord komt voor rekening van Ds. Nico van Tellingen.

In het Kort

Page 8: Woerdense Courant week43

www.woerden.nl

Na de gemeenteraadsverkiezingen van 19 maart 2014 zijn er acht fracties in de raad gekozen. In deze rubriek ver-tellen raadsleden waarom ze raadslid zijn geworden, welke speerpunten ze hebben en hoe ze de afgelopen peri-ode ervaren hebben. Deze week is het woord aan raadslid Marco Hollemans van de fractie CDA.

Betrokkenheid en verantwoordelijk-heid, de sleutelwoorden waardoor ik mij verkiesbaar stelde voor de Woerdense raad. Woerden zijn we same n en alleen door met z’n allen de schouders eronder te zetten maken we onze mooie stad nog beter. Hierbij is iedereen, en zijn alle taken belang-rijk, waarbij je datgene moet doen waar je drive en plezier ligt. En voor mij is dat in de Woerdense politiek.

Tijdens mijn “jonge” jaren actief bin-nen de CDA Jongeren, zowel lokaal als landelijk. Na de studietijd verschoof de aandacht naar carrière, gezin (echt-genote en 2 kinderen op de middel-bare school) en het bouwen van een huis in Waterrijk. Sinds enkele jaren werkzaam als zelfstandige, waarbij ik bedrijven ondersteun bij hun verkoop en marketing. De flexibiliteit die dit opleverde maakte het eenvoudiger weer politiek actief te worden.

Binnen de CDA fractie richt ik me op Welzijn (m.n. Werk & Inkomen) en economische zaken. Het combineren van zakelijk denken met de menselijke maat zie ik hierbij als grootste uitda-ging. Hiervoor zijn we allemaal verant-woordelijk en werken we samen aan een beter Woerden.

www.woerden.nl

Uw gemeente informeertWoensdag 21 oktober 2015

Informatie van de gemeenteraadTwee jaar na

de verkiezingen

Bedankt voor uw hulp!

Wethouder Margot Stolk biedt Astrid Pels van Jumbo Van Well aan de Molenvlietbrink een taart aan. Alle Woerdense supermarkten ontvingen deze week zo’n taart. Daarmee bedankt de gemeente hen voor het verspreiden van de ‘PMD’-zakken (voorheen ‘Plastic Hero’-zakken) onder hun klanten. Dit maakt dat afval scheiden steeds makkelijker en gewoner wordt.

Werkzaam heden onbewaakte fietsen stalling stationVanaf maandag 26 oktober start ProRail met werkzaamheden aan het bovenste dek van de onbewaakte fietsenstalling op het station. Hier staan vaak plassen water doordat de vloer onvoldoende afloopt. Een betonnen afschotlaag en een nieuwe coating moeten dit probleem verhelpen. De werkzaamheden duren tot eind van dit jaar.

Wat merkt u ervan?Tijdens de werkzaamheden worden de fiet-senrekken op het bovenste dek tijdelijk ver-wijderd. Fietsen die op 26 oktober nog op het bovenste dek staan, worden verplaatst naar vrije delen van de fietsenstalling. Ook zijn er labels gehangen aan fietsen met het verzoek deze niet meer op het bovenste dek te plaat-sen. Er zijn voldoende plekken in overige delen van de stalling, die wel toegankelijk blijven.

Wegwerk zaam heden Middenweg ZegveldVan dond erdag 29 oktober 7.00 uur t/m vrij-dag 6 november 17.00 uur is de Middenweg (tussen de Dwarsweg en Meije) in Zegveld afgesloten voor het doorgaand autoverkeer. Dit in verband met werkzaamheden aan het asfalt. Daarnaast wordt aan beide zijden van de Middenweg (tussen de Rondweg en de Meije) de berm verstevigd en de beplanting gesnoeid.

WegafsluitingenOm de nieuwe asfaltlaag tussen de Dwarsweg

en Meije aan te kunnen brengen wordt de weg afgesloten. Het doorgaande autoverkeer wordt omgeleid via de Dwarsweg - Hazekade - Meije en andersom. Het fietspad blijft toegankelijk voor fietsers. De werkzaamheden worden met borden aangekondigd.

Tijdens de werkzaamheden aan de berm, van 3 t/m 6 november, tussen de Rondweg en de Dwarsweg kan het verkeer gebruik blijven maken van de Middenweg.

Wegwerk zaam-heden KamerikVan TeylingenwegVan maandag 2 november 7.00 uur t/m donderdag 5 november 17.00 uur werkt de gemeente aan het asfalt op de Van Teylingenweg (tussen het Oortjespad en de provinciale weg N463) in Kamerik. Tijdens de werkzaamheden is de weg afgesloten voor doorgaand autoverkeer. Het verkeer naar en van Kamerik wordt omgeleid via de N463 - N212 - Oortjespad.

MijzijdeVan vrijdag 6 november wordt er tussen 7.00 uur en 16.00 uur gewerkt aan het asfalt op de Mijzijde (tussen huisnummer 81 en de Meerkoetstraat). De weg is tijdens de werk-zaamheden afgesloten voor doorgaand verkeer en wordt omgeleid via de Van Teylingenweg.

Noodzakelijke reparatiesBeide wegen hebben plaatselijke verzakkingen en scheuren. Daarom zijn de reparaties aan het asfalt noodzakelijk. De werkzaamheden worden met borden aangekondigd. Omwonenden zijn per brief geïnformeerd.

Wethouders en burgemeester zoeken het gesprek opMeld u aan voor het spreekuur!

Soms doet zich iets voor waarbij u denkt: ‘dàt zou ik nu eens met een wethouder of de burgemeester willen bespreken’. In dat geval kunt u terecht op het spreekuur, dat op ver-schillende data steeds op de maandagavond van 18.30 tot 19.30 uur is. Het eerstvolgende spreekuur is op 26 oktober 2015.

Wilt u zich van te voren aanmelden en het onderwerp van uw gesprek noemen? De wet-houders en burgemeester gaan over verschillen-de onderwerpen. We zorgen er dan voor dat u met de juiste persoon spreekt. Aanmelden kan telefonisch via 14 0348.

Wekelijks twitterspreekuur woensdag 9.00 - 9.30 uur• Wethouder Bob Duindam:

@yardarian1 #tswd• Wethouder Yolan Koster:

@yokodre #tswk• Burgemeester Victor Molkenboer:

@vjhmolkenboer #tsbm

Gemeentegids niet binnen?Twee weken geleden is er gestart met de huis-aan-huis verspreiding van de gemeentegids 2015-2016. Heeft u nog geen gemeentegids ontvangen? Stuur dan uiterlijk 28 oktober een e-mail naar [email protected]. Hierin graag straat, huisnummer, postcode en woonplaats vermelden. Lokaal Totaal, de uitgever van de gids, verzorgt de gevraagde nabezorging.

Zoekt u ook ondersteuning?Kijk op WoerdenWijzer.nl of bel 0348 - 428 600

VOOR ZORGVRAGEN EN ONDERSTEUNING

“ Ik zoek advies bij het opvoeden”

AgendaDonderdag 29 oktober 2015, Begrotingsraad

Deze raadsvergadering staat in teken van de begroting 2016-2019 en start om 17.00 uur in de raadzaal van het stadhuis.

De agenda van de raadsvergadering wordt ongeveer één week voor de vergaderdatum met achterliggende stukken gepubliceerd op gemeenteraad.woerden.nl

Page 9: Woerdense Courant week43

Beste mensen,

Graag wil ik iedereen in Woerden bedanken, die het met haar of zijn bijdrage moge-lijk heeft gemaakt dat wij in onze gemeente enkele dagen vluchtelingen onderdak hebben geboden in onze sporthal. Het betrof hier crisisnoodopvang op verzoek van het Rijk. Talrijk waren de reacties wanneer er weer een oproep om spullen gedaan werd op onze website. Ook hebben velen van u zich aangemeld als vrijwilliger. Meer spullen en meer vrijwilligers dan we konden inzetten!

Geschokt reageerde Woerden toen de opvanglocatie belaagd werd met vuurwerk-bommen en eieren. Vuurwerk, dat voor de vluchtelingen klonk als de oorlog die ze net ontvlucht waren. Weer niet veilig? Gelukkig ging het om een incident en voelden de vluchtelingen zich de dag daarna meer dan welkom door alle hartverwarmende reacties van Woerdenaren.

In Nederland en zeker ook in Woerden gaat de discussie door. De meningen verschil-len en er zijn terechte zorgen. Samen met andere gemeenten in de provincie/ regio gaan we op zoek naar goede oplossingen voor het vluchtelingenvraagstuk. Hierbij gaat het om het plaatsen van vluchtelingen met een status en om vluchtelingen die nog in de procedure zitten (noodopvang voor ongeveer 6-12 maanden). Oplossingen, die rekening houden met de zorgen die er zijn.

Ik ben nu 2,5 jaar uw burgemeester en heb Woerden in de afgelopen weken leren kennen als een warme gemeente. Dat maakt me trots. Bedankt!

Victor Molkenboer(trotse!) burgemeester

www.woerden.nl

Vluchtelingen noodopvang in Woerden

Crisis nood-opvang vluchte lingen in Woerden In de afgelopen periode heeft Woerden in sporthal Snellerpoort crisisnoodopvang voor vluchtelingen verzorgd. Zes dagen lang werd sporthal Snellerpoort bewoond door vluchtelin-gen die voornamelijk uit Syrië en Eritrea kwa-men. Ze waren al enige tijd op weg.

Niet alleen hadden ze een lange reis achter de rug vanuit hun land naar Nederland. Ook bij ons trekken ze van noodopvang naar noodop-vang. Voor ze in Woerden kwamen, zaten ze in Bergen op Zoom en nu verblijven ze weer enkele dagen in Veenhuizen. Voor niemand is dit een ideale situatie.

Waarom opvang in sporthal Snellerpoort? Door de uitzichtloze oorlog in Syrië is een grote stroom vluchtelingen op gang gekomen. Niet alleen naar de buurlanden, maar ook naar West-Europa en naar Nederland. Ons land werd hierdoor verrast. De laatste jaren kwamen er juist minder vluchtelingen. Veel opvangcentra voor vluchtelingen zijn daarom opgeheven. Het gevolg is dat er nu een tekort aan opvangplaatsen is.

Het Ministerie van Veiligheid en Justitie heeft aan alle gemeenten gevraagd of zij tijdelijk vluchte-lingen willen opvangen op de plekken die gere-serveerd zijn voor opvang tijdens crisissituaties. In Woerden is sporthal Snellerpoort zo’n locatie. Woerden heeft de vluchtelingen 6 dagen onder-dak geboden. Al die tijd kon er niet gesport worden in de hal.

Hoe kwam Woerden aan de benodigde spullen? Het was nog niet zo makkelijk om op stel en sprong voldoende veldbedden en andere zaken te regelen. Het Rode Kruis heeft ons daar goed bij geholpen. Maar ook alle inwoners van Woerden. Zo wisten we pas op het allerlaatste moment dat er ook kleine kinderen mee zouden komen. En

we hadden helemaal geen kinderbedjes! Na een oproep op de website hadden we binnen enkele uren voldoende ledikantjes! Geweldig, hoe de inwoners van Woerden reageerden, zodra we een oproep op de website plaatsten. Namens de vluchtelingen nogmaals hartelijk bedankt!

Op zaterdag 7 oktober kwamen circa 150 vluchtelingen aan in Woerden en werden opgevangen in sporthal Snellerpoort.

Zaterdag 10 oktober bezocht premier Mark Rutte de vluchtelingenopvang in Woerden. Toen ze eenmaal wisten wie hij was, wilden alle vluchtelingen met hem in gesprek.

Burgemeester Molkenboer wenst het team succes vlak voor de bus met vluchtelingen zou aankomen.

Zes dagen lang was dit het zenuwcentrum van de crisisnoodopvang. Dagelijks werden knelpunten besproken….. en opgelost!

Alle bedden staan klaar, nu nog de lakenpakketten en de dekens….. Hulde aan alle vrijwilligers!

Waarom staan er zo weinig vluchtelingen op de foto’s? De meeste vluchtelingen willen niet graag op de foto. Ze zijn bang dat hun foto via internet in hun land van herkomst terecht komt. De mees-te vluchtelingen hebben daar nog familie. Die familie zou niet veilig zijn, als bekend wordt dat een van hen gevlucht is. Ook schamen zij zich voor de omstandigheden waarin zij verkeren.

Is het probleem met de vluchte-lingen nu opgelost? Er komen nog dagelijks vluchtelingen Nederland binnen. Nog steeds zijn er onvoldoende opvang-plaatsen. Wel wordt er hard gewerkt aan een oplossing. Het COA, Centraal Orgaan opvang asielzoekers, doet dit samen met gemeenten. Voor een goede oplossing zijn verschillende vor-men van huisvesting nodig: tijdelijke huisvesting voor de eerste opvang, asielzoekerscentra waar vluchtelingen blijven tot zij weten of zij mogen blijven of niet, en tot slot (semi) permanente huisvesting voor vluchtelingen die een verblijfs-vergunning hebben gekregen.

Wat deden de vluchtelingen de hele dag? Bij aankomst waren de vluchtelingen moe. Ze moesten eerst uitrusten. Sommigen hadden een lange reis achter de rug. Er waren gezinnen met hele kleine kinderen bij. Er was zelfs een kindje van 2 maanden, dat tijdens de vlucht geboren was. Na enkele dagen kwamen er activiteiten op gang. De schaakvereniging kwam een aantal avonden schaken met de mannen. Een populaire sport! Net als voetbal trouwens. Er werd meer-dere keren gevoetbald op het terrein van SC Woerden. Ook was er belangstelling voor bas-ketbal. Dansschool Attitude 54 nam een aantal vrouwen en meisjes mee voor een dansworkshop

en andere vrijwilligers maakten samen met de vluchtelingen een stadswandeling.Leerlingen van het Kalsbeek College deden spelletjes met de kleinste kinderen. De vol-wassen vluchtelingen gaven al snel aan dat ze Nederlands wilden leren. Binnen de kortste keren was met vrijwilligers Nederlandse les geregeld!

De laatste 2 dagen gingen de vluchtelingen beurtelings met de bus naar Rotterdam en Leusden om daar geregistreerd te worden. Voor hen was dit een spannend en belangrijk moment. Met deze registratie begint de officiële

procedure om als vluchteling in Nederland erkend te worden.

Een van de vluchtelingen bleek een prof voetballer uit de nationale selectie van Syrië te zijn. Een goede reden om mee te trainen met SC Woerden.

Page 10: Woerdense Courant week43

Officiële bekendmakingenWoensdag 21 oktober 2015

Wet MilieubeheerBurgemeester en wethouders van de gemeen-te Woerden maken, gelet op het bepaalde inde Wet milieubeheer (Wm) en de Algemenewet bestuursrecht (Awb), bekend dat zij eenverzoek tot het opleggen van maatwerkvoor-schriften hebben ontvangen:

• Ontvangstdatum verzoek: 8 september 2015Inrichting: Free heart Holding BVAdres: Meije 300 te ZegveldBetreft: verzoek voor het afzien van

een vetvangput

Ter inzageVoor nadere inlichtingen kunt u zich wendentot de afdeling Juridische zaken en Vergunning-verlening van de Omgevingsdienst regioUtrecht (telefoonnummer: 088 – 022 50 00).Het verzoek tot het opleggen van maatwerk-voorschriften ligt niet ter inzage en hier is geenbezwaar of beroep tegen mogelijk.

Ontwerpbestem-mingsplan ‘Leidse-straatweg 229’Burgemeester en wethouders maken bekend dathet ontwerpbestemmingsplan “BedrijventerreinBreeveld” met de (digitale) planidentificatie‘NL.IMRO.0632.Leidsestraatweg229–bOW1’ter inzage ligt vanaf donderdag 22 oktober2015 tot en met woensdag 2 december 2015.Iedereen kan tijdens deze 6 weken schriftelijk ofmondeling een zienswijze indienen.

Plangebied en DoelHet plangebied omvat het perceelLeidsestraatweg 229 te Woerden. Doel vanhet plan is het omzetten van een detailhan-delsbestemming in een woonbestemming endaarmee 12 woningen mogelijk te maken opdit perceel.

Ontwerpbestemmingsplan inzienAlle relevante stukken kunt u op werkdagentijdens de genoemde termijn in de hal van hetStadhuis en bij het Omgevingsloket (alleenop afspraak) inzien. Adres: Blekerijlaan 14te Woerden. Tevens zijn de stukken hier inte zien of te downloaden. Verder kunt u hetontwerpbestemmingsplan ook vinden opwww.ruimtelijkeplannen.nl.

Schriftelijke zienswijzenGedurende de bovengenoemde termijn vaninzage kan een ieder schriftelijk een zienswijzeindienen onder vermelding van ‘Zienswijzebestemmingsplan Leidsestraatweg 229’ ophet volgende adres: Gemeenteraad Woerden,t.a.v. team Ruimtelijke Plannen, Postbus 45,3440 AA Woerden.

Mondelinge zienswijzen en meer

informatieVoor vragen of voor het mondeling indienenvan zienswijzen kunt u tijdens werkdagentelefonisch op nummer 14 0348 vragennaar de heer Albert Barelds en met hemeen afspraak maken. Digitaal indienen vanzienswijzen is alleen mogelijk via het digitaleformulier op de website van de gemeente.Digitaal indienen van zienswijzen via deE-mail is niet mogelijk.

Aangevraagde om-gevingsvergunningenHarmelen• Meerkoet 23 - het plaatsen van kozijnen

in de zijgevel van de woning (ingekomen:8 oktober 2015).

Woerden• Defensie Eiland - het aanbrengen van een

steiger tegen de nieuw aangebrachte kade(ingekomen: 8 oktober 2015).

• Voorstraat 30 - het vervangen vangevelreclame (ingekomen: 9 oktober 2015).

• Singel - het vernieuwen en plaatsen vanbeschoeiing (ingekomen: 8 oktober 2015).

• Finse Golf 2 - het vergroten vanbrandcompartimenten en het verwijderenvan brandrolschermen (ingekomen: 13oktober 2015).

• Waaloord 89 - het plaatsen van een kozijnaan de voorzijde van de woning en hetverhogen van het dak (ingekomen: 12oktober 2015).

• La Fontaineplein 19 - het verwijderen vande aanwezige sprinklerinstallatie en hetvergroten van de brandcompartimenten(ingekomen: 14 oktober 2015).

Zegveld• Hoofdweg 28 - het renoveren en

het vergroten van de bestaande kap(ingekomen: 12 oktober 2015).

Informatie over deze aanvragen kunt u ver-krijgen bij het Omgevingsloket. U kunt geen

zienswijze indienen of bezwaar maken tegeneen aanvraag.

Ingetrokken omge-vingsvergunningenOnderstaande aanvraag omgevingsvergunningis ingetrokken.Harmelen• Reijerscop 5 - het verbouwen van de

bijkeuken en het realiseren van eenaanbouw.

Verleende omge-vingsvergunningenReguliere procedureWoerden• Emmakade en Prins Hendrikkade - het

rooien van zeven bomen aan de Emmakadeen de Prins Hendrikkade (verzonden:13 oktober 2015).

• Cattenbroekerdijk 5 - het plaatsen vaneen tijdelijke noodbrug en de bouw vaneen nieuwe brug (verzonden: 13 oktober2015).

• Leidsestraatweg 68-4 - het veranderenvan een winkelruimte in woonruimte(een zelfstandige woning) (verzonden: 13oktober 2015).

• Parallelweg-West 1 - het inrichtenvan het bedrijfsterrein behorend bij hetbestaande baggerdepot (verzonden: 14oktober 2015).

Voor indienen van bezwaar/beroep: zie kader.De vergunning kan gedurende de beroepster-mijn worden ingezien bij het Omgevingsloket.U maakt hiervoor een afspraak via het tele-foonnummer 14 0348. Het instellen van eenberoep is in principe alleen mogelijk wanneerin een eerdere fase een zienswijze is inge-diend tegen het ontwerpbesluit. Het beroepmoet binnen de genoemde termijn schriftelijkworden ingediend bij de Rechtbank Midden-Nederland. Het besluit treedt in werking naafloop van de beroepstermijn, tenzij binnendeze termijn een verzoek om voorlopigevoorziening is ingediend.

Aangevraagde ver-gunningen evenemen-ten & activiteitenKamerik• Overstek 2 - het houden van een pluimvee-

tentoonstelling op 25, 26 en 27 november2015 (ingekomen: 6 oktober 2015).

Woerden• Exercitieveld - het organiseren van de

koningskermis van 22 tot en met 27 april2016 (ingekomen: 12 oktober 2015).

Zegveld• Kern - het organiseren van sinterklaas-

intocht op 21 november 2015 van 14.00 tot14.45 uur (ingekomen: 6 oktober 2015).

Verleende vergun-ningen evenementen& activiteitenWoerden• Kerkplein - het evenement Nacht van

Woerden op 20 oktober 2015 van 20.00uur tot 02.30 uur en voor de festiviteitentijdens de Koeienmarkt op 21 oktober 2015van 12.00 uur tot 21.00 uur (verzonden:13 oktober 2015).

Voor indienen bezwaren: zie kader.

Aangevraagdedrank- en horeca-vergunningenZegveld• Middenweg 1 - het vestigen van een

slijtersbedrijf (ingekomen: 5 oktober 2015).

www.woerden.nl

BereikbaarheidPlaats Straat Van/Tot Wat

Woerden Singel vanaf Narcisstraat tot Rijnkade(gefaseerd vanaf Narcisstraat)

19 t/m 23 okt 20157.00 - 17.00 uur

Wegafsluiting door plaatsing hoogwerker i.v.m. kap- en snoei-werkzaamheden.

Woerden Diverse wegen in binnenstad 21 okt 2015 Wegafsluitingen i.v.m. de Koeienmarkt. In verband met grootaantal afsluitingen zie woerden.nl/koeienmarkt voor wegen, dataen tijden.

Harmelen Acacialaan (vanaf Molenburg totKorenmolen)

23 okt 23:55 t/m 24 okt 2015 Wegafsluiting i.v.m. rioleringswerkzaamheden. Omleidingsroutevia Dorpsstraat. Bushalten Kastanjelaan, Eikenlaan en Kalverstraatvervallen tijdelijk. Er is een tijdelijke noodhalte voor de bus in deDorpsstraat ter hoogte van de kerk.

Harmelen Kruising Dorpsstraat - Acacialaan -Harmelerwaard en Acacialaan tot aanKorenmolen

30 op 31 okt 201500.30 - 05.00 uur

Wegafsluiting i.v.m. asfalteringswerkzaamheden.Woningen via Korenmolen blijven bereikbaar. Verkeer vanuitWoerden en Vleuten wordt omgeleid via de nieuwe rondweg(N419).

Kijk ook op www.woerden.nl/bereikbaar

www.woerden.nl

Informatie en openingstijden Gemeente Woerden: Blekerijlaan 14 - Postbus 45, 3440 AA Woerden - [email protected] -www.woerden.nl - tel: 14 0348 - Twitter: @gemeentewoerden. Openingstijden - alleen op afspraak - ma en di 8.30 - 19.30 uur, woe en do 8.30 - 16.30 uur, vrij 8.30 -12.30 uur. Maak een afspraak online op www.woerden.nl of bel 14 0348. Twitterspreekuur college: iedere woe 9.00 - 9.30 uur #tswd, #tswk en #tsbm. Milieustraat,industrieterrein Barwoutswaarder: ma t/m vr 13.00-16.00 uur - za 10.00-16.00 - (Pijpenmakersweg 4). RHC Rijnstreek en Lopikerwaard: Bleek 2 (zij-ingangstadhuis) - [email protected] - www.rhcrijnstreek.nl - ma t/m vr 9.00 - 16.30 uur - elke 1e di vd maand 19.00-21.30 uur. Fotografie: Alex de Kuijper (mits anders vermeld).

Page 11: Woerdense Courant week43

19 t/m 25 oktober 2015 schoen6daagse.nl

Shop online in 9 webshops

of bezoek één van de 700 winkels

* Meer informatie en voorwaarden vind je op www.schoen6daagse.nl

NU ONLINE*GRATIS

VERZENDING

Verleende drank- en horecavergunningenWoerden• Kerkplein - het schenken van zwak-alcohol-

houdende dranken tijdens de Nacht van Woerden en de Koeienmarkt op 20 en 21 oktober 2015 (verzonden: 13 oktober 2015).

Voor indienen bezwaren: zie kader.

Aangevraagde horeca-exploitatie-vergunningen Woerden• Voorstraat 59-61 - het wijzigen van een

lunchroom (ingekomen: 14 oktober 2015).• Voorstraat 59-61 - het wijzigen van de

grootte van het terras van een lunchroom (ingekomen: 14 oktober 2015).

• Rijnstraat 7-9 - het uitoefenen van het horecabedrijf (ingekomen: 5 oktober 2015).

Aangevraagde standplaatsvergun-ningenWoerden• Wagenstraat t.o. 24 - het innemen van

een standplaats voor de verkoop van Vietnamese snacks elke woensdag tot en met zaterdag en de koopzondagen in 2016 (ingekomen: 5 oktober 2015).

Aangevraagde APV-vergunningenHarmelen• Groenendaal / Kievitkade - het verbranden

van snoei- of sprokkelhout of gerooide bomen van oktober 2015 tot en met mei 2016 (ingekomen: 13 oktober 2015).

Woerden• Houttuinlaan 1 - ontheffing sluitingstijd

voor een feest op 21 oktober 2015 tot 5.00 uur (ingekomen: 8 oktober 2015).

• Leidsestraatweg 227 - het verkopen van vuurwerk op 29, 30 en 31 december 2015 (ingekomen: 5 oktober 2015).

Verleende APV- vergunningenWoerden• Kerkplein - het tijdelijk gebruiken van

een tent van 19 tot en met 22 oktober 2015 tijdens de Nacht van Woerden en de Koeienmarkt (verzonden: 13 oktober 2015).

Voor indienen bezwaren: zie kader.

Aangevraagde loterijvergunningenWoerden

• Wijkpark Molenvliet - het organiseren van een loterij op 21 mei 2016 (ingekomen: 12 oktober 2015).

Aangevraagde terrasvergunningen Woerden • Rijnstraat 7 - het verbreden van het

bestaande terras (ingekomen: 5 oktober 2015).

Zienswijze, bezwaar en voorlopige voorzieningZienswijze, bezwaar en voorlopige voorziening Een zienswijze kunt u indienenals de gemeente een voorge-nomen besluit heeft genomen.Bezwaar kunt u indienen alsde gemeente een (definitief)besluit heeft genomen. Wilt uuitvoering van een besluit opkorte termijn tegenhouden,dan kunt u een verzoek omvoorlopige voorzieningindienen.

Zienswijze indienenTijdens de daarvoor gegeven termijn kunt u schriftelijk een zienswijze (mening/opmerking) indienen bij het College van bur-gemeester en wethouders. In de zienswijze dient het volgende te staan: omschrijving van het plan waar u zienswijze op geeft, naam, adres, datum, handtekening en motivering. U kunt uw zienswijze ook mondeling indienen bij de betreffende afdeling, in sommige gevallen is het nodig dat u hier-

voor een afspraak maakt. U kunt ook een zienswijze indienen via het formulier in de digitale balie op www.woerden.nl. (Inloggen met DigiD is hier vereist.)

Inwerkingtreding besluitHoofdregel is dat een besluit in werking treedt een dag na bekendmaking van het besluit. De bekendmaking is door toezending van het besluit. Voor enkele besluiten geldt dat ze inwerking treden na afloop van

de bezwaartermijn. Het gaat bij-voorbeeld om vergunningen van rechtswege.

Bezwaar indienenBent u het niet eens met een besluit? Dan kunt u binnen zes weken na verzending van het besluit op grond van de Algemene wet bestuursrecht bezwaar indie-nen. Stuur uw bezwaarschrift, met zo mogelijk een kopie van het besluit waar het over gaat, voor-zien van naam, adres, telefoon-

nummer, datum, handtekening en motivering naar het College van burgemeester en wethouders, postbus 45, 3440 AA Woerden. U kunt ook bezwaar maken via het formulier in de digitale balie op www.woerden.nl. (Inloggen met DigiD is hier vereist.)

Voorlopige voorzieningWanneer u bezwaar indient, wordt de inwerkingtreding van een vergunning/toestemming/besluit niet geschorst. Wilt u uitvoering op korte termijn tegen-houden? Dient u dan een verzoek in om voorlopige voorziening bij

de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Midden-Nederland, afdeling bestuursrecht, postbus 16005, 3500 DA Utrecht. U moet dan een kopie van het bezwaar-schrift meesturen en aangeven wat uw spoedeisende belang is.

BeroepBent u het niet eens met de beslissing op uw bezwaarschrift? Dan kunt u binnen zes weken na verzending van het besluit gemotiveerd beroep instellen bij de Rechtbank Midden-Nederland, afdeling bestuursrecht, postbus 16005, 3500 DA Utrecht.

www.woerden.nl

Woensdag 21 oktober 2015

Page 12: Woerdense Courant week43

Gedenkstenen:• mogelijk in elk gewenst model• ook naar eigen ontwerp• uiteenlopende steensoorten• ruwe stenen en zwer¥eien

Openingstijden: ma.-do. 9.00-17.00 uur,vrijdag 9.00-16.00 uur, zaterdag 10.00-13.00 uur

Kromwijkerdijk 1113448 HW WoerdenTel. 0348 425 475www.grafstenen-online.nl

0348 - 41 23 57 • 0172 - 21 21 22

BEA BLOK

Wij verzorgen alleen begrafenissen

Oudelandseweg 48a - 3443 AC Woerden

J. de Kat - Begrafenisverzorgingregio Gouda - Bodegraven - Oudewater - Montfoort

stijlvol en persoonlijk - met eerbied en respect

telefoon 06 - 2042124724 uur per dag bereikbaar

www.jdekatbegrafenisverzorging.nl

“ Degenen die ik liefheb verlaat ik om degenen die ik liefhad terug te vinden”

Aan de gevolgen van een vervelende val in juli is tot ons grote verdriet overleden, onze moeder, oma en overgrootmoeder

Antje Stolwijk - Rietveld- Anny -

echtgenote van Piet Stolwijk †

* 2 april 1926 † 15 oktober 2015

In alle rust heeft zij thuis bewust afscheid genomen van haar dierbaren.

Ron en Marina Dennis en Lara, Nathalie, Morris en Fenna Laura en Harold, Renske

André en Margreet Nikay en Yarden Jorn en Ellis Anouk

Correspondentieadres:Gedempte Binnengracht 723441 AH Woerden

Dinsdag 20 oktober heeft de uitvaart-plechtigheid plaatsgevonden in de R.K. Bonaventurakerk. Aansluitend is ma bijgezet in het familiegraf op de Hoge Wal.

Wij bedanken de medewerkers van Careyn, de Vierstroom, PlusZorg Thuis en dokter van Kuilenburg voor de liefdevolle verzorging.

Huwelijk

In Memoriam

Dankbetuiging

Overlijden

Geboren

Jubileum

Email | [email protected]

Telefoon| (088) 013 72 68Internet | zelf opgeven kan via www.familieberichtenonline.nl

Vergeet niet uw volledige adres-gegevens te vermelden en uw telefoonnummer voor eventuele vragen.

Overlijdensadvertenties zijn ook zichtbaar op: www.mensenlinq.nl*

* Indien de advertentie niet geplaatst dient te worden op Mensenlinq, gelieve dit aan tegeven bij opgave van de advertentie.

Een familiebericht plaatsen is een gevoelige zaak. Dat is altijd zo geweest en dat zal altijd zo blijven. Het gaat immers altijd over het verlies van een naaste, familie, vriend of kennis. Wat wel verandert is de manier waarop dat kan gebeuren.

Met familieberichtenonline.nlkunt u op een eenvoudige, snelle en zekere manier uw familiebericht samenstellen en plaatsen in de door u gewenste huis-aan-huiskrant. Eenvoudig, want stap voor stap wordt u geleid door de opmaak van het bericht, snel, u ziet direct hoe het bericht eruit komt te zien, zeker (en veilig) is de manier van betalen. Op het door u gewenste moment en in uw eigen tempo kunt u uw familiebericht maken. Want wat er ook verandert, het opgeven van een familiebericht blijft een zaak van emotie…

Graag staan wij u ook telefonisch te woord voor informatie over de opgave van uw familiebericht. Hiervoor kunt u contact opnemen met (088) 013 72 68.

Col

ofon F

amilieberichten

‹ www.woerdensecourant.nl Woerdense Courant · woensdag 21 oktober 2015 · 12

†Bedroeft om het afscheid, maar dankbaar voor de vele jaren die hij in ons midden mocht zijn, geven wij u kennis van het overlijden van onze vader, schoonvader en trotse opa

Theodorus Adrianus Schalkwijk

Theo

weduwnaar van Elisabet Antonia van den Haak ( Lies )

* 6 april 1928 † 16 oktober 2015

Casper

John Lisa Demi

Wijnand Shannon

Ruud en Carola

Jolanda en Willem

Saskia en Ron

Jeroen en Sandra

Onze vader en opa is deze dagen thuis, waar wij in kleine kring afscheid van hem nemen.

De avondwake vindt plaats op woensdag 21 oktober om 19.00 uur in de Rooms Katholieke Sint-Hippolytuskerk, Mijzijde 132 te Kamerik-Kanis.Aansluitend is er gelegenheid de familie te condoleren.

De afscheidsviering wordt gehouden op donderdag 22 oktober om 10.30 uur in bovengenoemde kerk.

Daarna begeleiden wij hem naar aula 1 van crematorium Daelwijck, floridadreef 7 te Utrecht, waar wij om 13.00 uur afscheid van hem nemen.

Na afloop is er gelegenheid om de familie te ontmoeten in de ontvangkamer van het crematorium.

Correspondentieadres: Uitvaartverzorging De Laatste Eer, t.a.v. familie SchalkwijkOudelandseweg 52, 3443 AC Woerden

Uitvaartcentrum Woerden De Laatste Eer

Oudelandseweg 52, 3443 AC Woerden, 0348 - 41 86 86 Dag en nacht bereikbaar

www.uitvaartcentrumwoerden.nl

t Adri van der Lingeningenin Gert van Vliet A

Ik kies voor een afscheidmet mijn eigen bloemen.

Wilt u straks een afscheid

dat écht bij u past? Kies dan

voor een uitvaart op maat bij

Barbara Uitvaartverzorging.

Altijd dicht bij U.

030 - 296 66 66 | www.barbarauitvaart.nl

030 - 666 22 44dag en nacht

www.amentiuitvaartverzorging.nl

Caroline de Bruijn & Narda DelhaasDrususlaan 18 De Meern

Jan vd Heijdenstraat 11 Utrecht

- Familieberichten -

BetrouwBaar en eenvoudig FamilieBerichten opgeven in dag- en weekBladen

Met familieberichtenonline.nl kunt u op een snelle ma-nier uw blijde of droevige bericht samenstellen en plaatsen in uw dag- en/of weekblad naar keuze.

Groot bereik?snel een grote doelgroep bereiken doe je via het internet en deze krant.ga naar Kleintjesmarkt.nl

Page 13: Woerdense Courant week43

terwijl de meubels blijven staan

optimaal wooncomfort

Plafonds • Sierlijsten • Verlichting

PlafondsSierlijsten

Verlichting

PLAMECO BREEDIJK BV, Bloemendaalseweg 2-C 2741 LE Waddinxveen of bel: 0182 - 391135

Tijdens deze open dagen kunt u zich uitvoerig laten voorlichten over de vele mogelijkheden van dit unieke en beproefde pla-fondsysteem. Kom gerust langs. De koffi e staat klaar!

Bezoek onze showroom ma-vr van 9.00 tot 17.00 uur.

Een nieuw plafond in 1 dag! Geschikt voor elke ruimte.

• Schone montage in één dag.• Zonder hakken en breken.• De meubels kunnen blijven staan.• Voor elke interieurstijl.• Verlichting naar wens.• Uit één geheel op maat gemaakt.

Uitnodiging

OPEN DAGENDonderdag 22 okt. t/m zaterdag 24 okt.

van 9.00 tot 17.00 uur

U kunt ook naar Bouwmarkt ProLine in Lopik. churchill laan 19 openingstijden: Ma. 13:00 – 18:00, Di t/m Do 09:00 – 18:00Vr. 09:00 – 20:00, Za – van 09:00 – 17:00

Elburgplein 18, 2803 PX GoudaGouda · Roden · Roermond · Zaandam Kijk ook op vrijbuiter.nl

Act

ies

zijn

gel

dig

t/m

1 n

ovem

ber

2015

. Zol

ang

de v

oorr

aad

stre

kt. N

iet

in c

ombi

nati

e m

et a

nder

e ac

ties

. Zet

- en

of

druk

fout

en v

oorb

ehou

den.

Wandelinspiratiedag24 oktober

Gratis podologisch adviesAdvies over kleding-en schoenonderhoudDiverse clinicsBeauty en pedicure

StoelmassageWinacties met veel prijzen!Live muziekGratis schminken

Alle Grisportwandel-schoenen

15% korting

We gaan wandelen!

0B ?##H)

I 5+4.''/F@ "(%$!' A##E"9=BBF% @)');) G 0*,*0

3 74"F% %4$A@94B@<F) &&+*##

?;F%@=FF7 2><!4BBF%"

:F%>#DF%7F">94%@5% A##C@F ;FDB@F7244D G 6+*,((

?7F9@D>B$AF 2F"2#"F& G 3.*,((

1#="B$A=>& &4@D4B4ED>@B24DF, '4B24DF A#FB G 63*,((8#@447 G 0+-,((

<J;) '75- , 5:18/4 ( &&&*!#FD#%9DH9FFJ$*$;

E#FD# 29DH9FFJ$=#GJ AC@$"C@> 7". 755+ =3 6#JH"J$

E9> $B B& ?##H"JJ;

‹www.woerdensecourant.nl

4

http://www.krantjecontantje.nl

KUNST VANVADER EN ZOON

Het magische werk vande

Woerdense kunstenaars Ru-

ben en Nico van Esterik

21»

LEUKE DINGENDOENBieren proeven, m

eubels

maken, mineralen bekijkenen

meer in de activiteitenagenda

38»InbrekershuisbezoWOERDEN - He

ninginbraken

is toegenomen

ber tot half no

er 55 wonin

Woerden, vo

derskwartier

Bloemenbuur

gen te gaan,

dit onder an

op huisbezo

potentiele in

Het aantal w

KLIK &WIN ACT

Win de niecd en dvd vOne DirectGa snel naar:deweekkrant.nl/

OSTUUMS

Alternatief plan

Woerden - De Cliëntenraad

van het Hofpoortziekenhuis

ontwikkelt een alternatief

scenario. Dat maakt onder-

deel uit van het advies dat ze

R d van

24/7 bij je klanten onder de aandacht

jouw bedrijf of aanbieding in de spotlight

LEUKE DINGEN

van het Hofpoortziekenhuis

ontwikkelt een alternatief

scenario. Dat maakt onder-

deel uit van het advies dat ze

in december aan de Raad van

Woerdense Courant

WIJHIERVAN

Woerdense Courant staat midden in de samenleving en is 24 uur per dag betrokken

www.woerdensecourant.nl

‹ www.woerdensecourant.nl Woerdense Courant · woensdag 21 oktober 2015 · 13

Page 14: Woerdense Courant week43
Page 15: Woerdense Courant week43
Page 16: Woerdense Courant week43

ADVERTORIAL

Wie kent het bedrijf niet, in de volksmond Ivar van den Berg, drankenhandel. Richt zich op verhuur voor party’s & events, horeca, groothandel en vanaf half oktober ook op kerstpak-ketten. “Dat doen we al zo lang ik mij kan herinneren,” zegt Ivar van den Berg.

De nieuwe showroom is nog maar net af en ingericht door Van den Berg zelf. Het oogt knus en gezellig, en wie binnenstapt waant zich direct in kerstsfeer. “Het ge-ven van een kerstpakket is echt een Nederlandse tra-ditie,” weet Van den Berg. “België kent het niet, Duits-land een beetje, we zijn daarmee uniek in de we-reld. Het is een waardering voor de inzet van medewer-kers.” Van den Berg heeft veel vaste klanten die jaar-lijks bij het bedrijf bestellen, deels vanuit de folder, maar een groot aantal bezoekt de showroom die is ingericht met producten, gadgets en productlijnen anno 2015. En hoewel de omvang van de pakketten door belas-tingmaatregelen wel wat kleiner en minder origineel is geworden, zijn de kerst-pakketten niet weg te den-ken. “Voor een lager bedrag kun je ook hele leuke pak-ketten samenstellen,” zegt Van den Berg al wijzend op diverse producten. “De fon-

duepannetjes zijn helemaal in, net als de vuurkorven of de kleine serveerplankjes van leisteen voor tapas. Een lekker warm plaid met een klein flesje champagne en bonbonnetjes erbij, vormt samen een leuk verwenpak-ket.” Mensen zitten volgens Van den Berg niet meer te wachten op een tosti-ijzer, een pizzapan of gourmet-set. “Iedereen heeft alles, het is te groot om op te ber-gen en twee maanden later staat het op marktplaats.” Erg leuk dit seizoen is de jute kerstboomtas, waar je de boom met kluit in kunt zetten. “Vul dit met leuke producten en je hebt een origineel cadeau.” Eigenlijk is niks te gek voor dit bedrijf dat de pakketten kan per-sonaliseren met een kaart, cadeaubon of envelop met inhoud. “En we bezorgen door heel Nederland.”

Alle werkzaamheden ge-beuren vanuit het verbouw-de en uitgebreide pand aan de Rietdekkersweg. “We hadden wat ruimtegebrek vanwege groei en verhuur van party’s en events. Denk aan de Woerdense Vakan-tieweek, Summerlake.” Aan de zijkant kwam een enor-me ruimte bij en de voorge-vel werd vernieuwd. “Hier-door is alles in één stijl.” De showroom die achterin het

magazijn zat is nu beter be-reikbaar en de kantoren kre-gen ook een opknapbeurt. “De vernieuwing werkt prikkelend en verfrissend , ook voor het personeel. Nu staan de kratten en wagens binnen wat veel prettiger en

warmer is voor onze mede-werkers,” verklaart hij. “Ze kunnen hun eigen indeling en logistiek maken.” Hier-mee is Van den Berg dus niet alleen klaar voor de kerst, maar ook voor de toe-komst.

Ivar van den Berg klaar voor de kerst

Ivar van den BergRietdekkersweg 13449 JC WoerdenT 0348 – 415800

[email protected] www.ivarvandenberg.nl

‹ www.woerdensecourant.nl Woerdense Courant · woensdag 21 oktober 2015 · 16

Organisatie van IJsbaan Woerden gaat voor stroomWOerden – De organisatie van IJsbaan Woerden heeft ingezet op het gebruik van stroom om het ijs bevroren te houden. Voorheen werden daarvoor aggregaten en jaar-lijks duizenden liters diesel gebruikt. Een woordvoerder van Stedin laat desgevraagd weten dat de aansluiting op het Kerkplein half november wordt aangelegd. Klaas Jan van Halm ver-telt namens de organisatie van IJsbaan Woerden: “Het gebruik van diesel voor de ijsbaan was niet voordelig. We betaalden jaarlijks zo’n

8000 euro aan de brandstof en huur van aggregaten. Die-sel is slecht voor het milieu én de generatoren maken ge-luid.” Om het ijs bevroren te houden moeten de generato-ren ’s ochtends rond half ze-ven aan en gaan ze ’s avonds rond 22.30 uur weer uit. “De communicatie daarover met de buurtbewoners verliep ei-genlijk heel goed, één buurt-bewoner was er écht niet blij mee”, vertelt Van Halm. “Maar stroom gebruiken zorgt gewoon voor minder overlast, dus het is in alle op-zichten voordelig.”

De organisatoren van de jaar-lijkse IJsbaan staken de kop-pen bij elkaar en berekenden de haalbaarheid om een nieu-we stroomvoorziening aan te laten leggen. Dat moet omdat de bestaande voorzieningen op het Kerkplein niet krach-tig genoeg zijn. De aanvraag voor een krachtige stroom-voorziening op het Kerkplein werd deze zomer gedaan bij Stedin. “Als het er straks is”, zo vertelt Van Halm, “dan is dat ook goed nieuws voor andere evenementen. Die kunnen er ook gebruik van maken.”

Kanovereniging geeft training in het zwembadWoerden - Kanovereniging Wyrda is van november tot en met maart elke tweede zondag van de maand te vin-den in het Batenstein-zwem-bad. Jeugd en volwassenen kunnen dan ‘s middags kano- en reddingstechnie-

ken oefenen. Ook niet-leden zijn welkom. Kosten: 40,00 euro voor vijf trainingen. Info: www.kvwyrda.nl Aanmelden kan tot 7 no-vember bij Wolter v.d. Wete-ring 06-25274287 of [email protected]

Kanovereniging Wyrda is elke tweede zondag van de maand te vinden in het Batenstein-zwembad. Foto: aangeleverd

Dineren in De Open Poort voor Kinderen in de KnelHarmelen - De diaconie van De Open Poort in Harme-len organiseert woensdag 28 oktober een gezamen-lijke maaltijd ter gelegen-heid van Wereldvoedsel-dag. De opbrengst van deze maaltijd is voor het Themajaarproject van Kerk in Actie Kinderen in de knel in India. Geserveerd wordt een Indiase maaltijd. Het diner kost 15,00 per vol-

wassene en 7,50 per kind. Gezinnen met twee of meer kinderen betalen 45,00 euro.

AanmeldenVooraf aanmelden kan bij Corrie Kroes, telefoon 0348-443660 of via [email protected] Meer in-formatie over het project is te vinden op de website www.kerkinactie.nl

Trots laten de cursisten die geslaagd zijn voor het examen EHBO bij kinderen, gegeven door de afdeling Haarrijn, hun diploma zien. Op 3 november start er wederom een cursus EHBO bij kinderen. De cursus wordt gegeven in Vleuten in Kerkestein. Meer weten? Neem dan contact op met mevrouw E. van de Beek, telefoon 030-6661935. Foto: aangeleverd

Cursus EHBO bij kinderen

GroenWest plaatst rookmelders in woningenWOerden - GroenWest treft in bijna de helft van haar woningbezit maatregelen om de risico’s op brand te beperken of te voorkomen. In 5.500 woningen worden rookmelders geplaatst en bij 1.000 woningen worden brandwerende woningschei-dingen aangebracht. Het project, dat gefaseerd wordt uitgevoerd, is onlangs van start gegaan en zal tot het voorjaar van 2016 duren. GroenWest vindt het be-langrijk dat haar huurders in een brandveilige woning wonen. Daarom laat zij in 5.500 woningen rookmel-ders plaatsen, die waken

over de veiligheid van de bewoners. Op elke woon-laag worden rookmelders geplaatst, die draadlood met elkaar in verbinding staan. Zo is de bewoner altijd ge-waarschuwd, waar hij zich ook bevindt in de woning. De overige woningen in het woningbezit zijn reeds uit-gerust met rookmelders. De afgelopen jaren zijn bij groot onderhoudswerkzaamhe-den en bij het doorverhuren van woningen rookmelders geplaatst. Nieuwbouwwo-ningen zijn eveneens voor-zien van rookmelders. Dat is een wettelijke verplichting sinds 1 januari 2003.

Jo verlaat de ZonnebloemHarmelen - Duizendpoot Jo van der Hulst nam tijdens een druk bezochte bingo na 25 jaar afscheid van de Zonnebloem. Zij was actief met inschrijvingen, bezoek-werk en het organiseren van prachtige boottochten. “Jo is gewoon een hele goede kracht”, speechte voorzitter van de Zonnebloem Harme-len Coby Goes. Wegens gezondsheidspro-blemen van haar man is Jo genoodzaakt te stoppen met haar vrijwilligerswerk voor de Zonnebloem. Jan Boon-stra van de provinciale afde-ling speldde haar de gouden Zonnebloem-speld op.

Page 17: Woerdense Courant week43

Acties zijn geldig van woensdag 21 t/m dinsdag 27 oktober 2015

Hoogvliet,altijd de

laagste prijs!Met meer dan 80 scherpe PrijsKrakers per week!

Kijk voor onze actuele openingstijden op www.hoogvliet.com/openingstijden. Ook online te bestellen in de Hoogvliet websuper. Max. 4 keer de aanbieding per klant.

Coca-Cola Alle fl essen van 1.5 liter3 fl essenvan: 5.49voor: 3.66

2+1GRATIS

Per liter 0.81

Douwe Egberts Senseo Alle zakken met 48 padsPer zak5.05

3.493.493.493.48 pads

SPECTACULAIR!

Alleen geldig op vrijdag 23, zaterdag 24 en zondag 25 oktober 2015

WeekendKraker!Weekend

TaksiPak met 10 pakjes van 0.2 liter Per pak1.82

1._1.

10 pakjes

Per liter 0.50

SPECTACULAIR!

‹ Woerdense Courant · woensdag 21 oktober 2015 · 17

Mooi bedrag voor vluchtelingenWoerden - De Kiwanis Wijn-markt, die donderdag werd gehouden in Kasteel Woer-den, bracht 3200,00 euro op. Van dit bedrag worden nut-tige cadeaus gekocht voor kinderen van vluchtelingen in Woerden. De wijnmarkt

is voor de elfde keer georga-niseerd. En nooit eerder was het zo druk. De organisa-tor, Kiwanis Woerden, was er een beetje door verrast. Bouke Hummel, voorzit-ter van Kiwanis: “Het was een topavond. Nu op naar

het Sinterklaasfeest voor de kinderen van vluchtelin-gen. We gaan voor hen een mooi feest organiseren. En we kunnen ze echt wat mee geven. Denk aan nieuwe sportkleding, schoenen, mutsen en sjaals.”

Wie wordt hulp van het jaar?Woerden - De genomineer-den voor de Hulp van het Jaar verkiezing 2015 zijn bekend-gemaakt. Twee inwoners uit Woerden maken kans op de titel. De Woerdense Liesbeth Pauw is een van de genomineerden. Ze werkt als zzp’er als Seni-oren-assistent in de regio en helpt zo ouderen langer zelf-standig thuiswonen. Ze regelt vaste, vertrouwde hulpen en ondersteunt zo ook de man-telzorger. “Ik haal veel voldoe-ning uit het persoonlijk con-tact met mijn cliënten en vind het leuk als zij blij en tevreden zijn. Ik hoop het nog lang te kunnen doen.” Dochter Hilde van een cliënt noemt Pauw ‘redder in nood’. “Zonder slag

of stoot, regelt zij in deze tur-bulente tijd de veiligheid en veel gezelligheid.”Ger van Keulen is de tweede Woerdense genomineerde. Zij verzorgt haar man na een her-seninfarct gehad, past vijf da-gen in de week op haar klein-kinderen en maakt schoon bij mensen die haar hulp kunnen gebruiken. Ger’s dochter Re-becca: “Mijn moeder is een kanjer voor de mensen om haar heen, ze zal nooit iemand laten vallen daarom verdient zij deze nominatie.” Er kan gestemd worden t/m 15 no-vember op hulpvanhetjaar.nl. De verkiezing wordt mogelijk gemaakt door Per Saldo, de belangvereniging van en voor pgb-houders.

HarMelen - Wiro van Rossum en Dien van Rossum-Nederend waren 13 oktober zestig jaar getrouwd. Dit diamanten huwelijk is niet onopgemerkt voorbij gegaan; de burgemeester bracht zijn felicitaties en in het Trefpunt gaf het echtpaar een receptie. Foto:

Zestig jaar getrouwd

Woerden - Martin Schreurs, wethouder ruimtelijke orde-ning, en Karin Verdooren, directeur-bestuurder Groen-West, onthulden vrijdag sa-men een informatiepaneel aan de zijkant van het ap-partementengebouw van woningcorporatie Groen-West aan de Hogewoerd. Het informatiepaneel ver-telt over de spectaculaire archeologische vondst, een zwaard uit de achtste eeuw na Christus. De vondst werpt een nieuw licht op de periode na het vertrek van de Romeinen. Het zwaard is gevonden door Woerdenaar Hans Kooijman, die als amateur archeoloog meewerkte aan de opgravingen. Hij herin-nert het zich nog goed: “Ik riep: Is dit het zwaard van Damocles? Maar de archeo-loog dacht niet dat het een zwaard was. Een dag later belde hij mij op en zei dat ik toch gelijk had gehad.” Het zwaard lag op een ske-

let van, vermoedelijk, een Frankische edelman, die hier ritueel is begraven. Het zwaard en het skelet werden gevonden binnen de gren-zen van het Romeinse cas-tellum. Het is nu duidelijk dat ook in de eeuwen na het vertrek van de Romeinen het castellum nog een bete-kenis had voor de lokale be-

woners. Het zwaard zal over een jaar in het Stadsmuseum te bewonderen zijn, omdat het nu nog in een zoutbad wordt geconserveerd. Voor nu is in het Stadsmuseum wel een foto op ware grootte te zien. Karin Verdooren: “Het is bijzonder om op een plek met zoveel historie te bouwen.

Archeoloog graaft Frankisch zwaard op

Woerdenaar Hans Kooijman werkte als amateur archeoloog mee aan de opgravingen aan de Hogewoerd en vond dit zwaard. Foto: Ulco Wesselink.

Collectanten gezochtKaMeriK - In 2014 was de-mentie voor het eerst doods-oorzaak nummer 1 in Ne-derland. Dagelijks worstelen honderdduizenden mensen met de gevolgen van demen-tie. Als patiënt, of als naaste. De ziekte vernietigt uitein-delijk het meest waardevolle dat een mens bezit: zichzelf. Alzheimer Nederland gaat de strijd aan, voor een toe-komst zonder dementie. In de week van 9 tot en met 14 november vindt de collecte van Alzheimer Nederland plaats. In Kamerik gaan zo’n 22 collectanten op pad om geld in te zamelen. Wie wil helpen collecteren kan bel-len naar Bert Rosenboom, 0348-557547.

Spreken in het openbaarWoerden - Spreken in het openbaar eng of lastig? Het is te leren. De vrijwilligers-academie start in november een cursus bij Welzijn Woer-den. Tijdens deze driedaagse training krijgen deelnemers tips om op een ontspannen manier in het openbaar te spreken. Handig voor bestuursleden, of voor mensen die makkelij-ker iemand in het openbaar willen kunnen toespreken. De cursus is op maandag 9, 16 en 23 november van 19.30 tot 21.30 uur bij Wel-zijn Woerden, Rembrandt-laan 2. Aanmelden kan via [email protected] of telefonisch via nummer 0348-421101.

Page 18: Woerdense Courant week43

Nieuwe matras?Nu 20% voordeel*

op alle Auping matrassen!

Nederlands vakmanschap, dat is waar Auping al meer dan 125 jaar voor staat. 08 $?6?;3!' /::6 $:')' NJ?L!3'!3A K; )?3 =L!ON3 J?;3 )' 519!;$ -!/: <?36?4 !4

)::6 )' 2:;41<';3';=:;) J')'6:< ='N6::;) <'3 #'3 96')!N??3 C='43' 1!3 )'

3'43BA G??3 O' !; :;I' J!;N'L ?)/!4'6'; J'LN' <?36?4 )' ='43' N'1I' !4 /::6 O:1%

.6:73''6 ;1 3!O)'L!ON /?; *>M /::6)''L :9 "LL' 519!;$ F3:9E<?36?44';A

Kijk voor meer informatie op auping.nl/matrasvoordeel

DH; )' ?+3!'9'6!:)' /?; ( :N3:='6 3@< ** ;:/'<='6 *>,&

Jaap Bijzerweg 9 3446 CR Woerden Telefoon 0348 41 28 61 www.fidderslapen.nl

Open di t/m do van 9.30 tot 18.00 uur Vr 9.30 tot 21.00 uur Za 9.30 tot 17.00 uur

• Slaapspecialist sinds 1963• Gratis parkeren voor de deur• Persoonlijk slaapadvies• Vakkundige eigen montage

Page 19: Woerdense Courant week43

2 KG 1.5 KG

350 G

PER STUKPER STUK

0.79 WEEKEND

2.49 WEEKEND

2.99WEEKEND

1.49WEEKEND

1.89 WEEKEND

0.79 WEEKEND

0.99 WEEKEND

4 STUKS

10 STUKS

1.89v van 2.29

1.65v van 1.79

2.49v van 2.59

2.59v van 2.69

1.29v van 1.35

1.09v van 1.19

0.79v van 0.85

www.aldi.nlHOGE KWALITEIT - LAGE PRIJS

23 T/M 25 OKTOBER23 T/M 25 OKTOBER23 T/M 25 OKTOBERVOORDEEL!VOORDEELVOORDEEL!!WEEKEND

Zet- en drukfouten zijn voorbehouden. *Uit de koeling.

Naturel of chocolade.

Verse slagroom-soesjes*

504 g

Peper spekburgers* Hacheevlees*

Rode kool Spitskool

Handsinaasappelen Goudreinet appelen

0.75 l

HugoFrizzante

180 gHaricots verts

1 lDrinkyoghurt*

Gesneden 48+, 400 g Goudse jong belegen*

2x 150 gVerse schnitzel*

KIJK VOOR MEER PRIJSVERLAGINGEN OP WWW.ALDI.NL

Mini-broodjesKaas-, saucijzen-, of worstenbroodjes.

Rund.

2x 150 gMagere spekreepjes*

Ons bedrijf bestaat uit 35 medewerkers en is gevestigd in Nieuwerbrug. Vanuit Nieuwerbrugbestrijken wij de grote Randstad als werkgebied. Wij zijn actief in zowel de utiliteit- als dewoningbouw voor zakelijke en particuliere opdrachtgevers. Ons bedrijf installeert loodgieters-,centrale verwarming-, ventilatie-, luchtbehandelings-, koel- en airconditioninginstallaties voorwoning- en utiliteitsbouw. Tevens worden de installaties onderhouden door de afdeling service.In verband met onze groei zijn wij op zoek naar:- Calculator/werkvoorbereider Installatietechniek m/vIn deze functie ben je o.a. verantwoordelijk voor het calculeren van offerteaanvragen voor woning en utiliteitsbouw. Het maken van technischeberekeningen middels het Bink softwarepakket, verwerken van koperskeuzemeerwerk en verdere werkvoorbereiding werkzaamheden.Wat wij zoeken:

- Praktisch en technisch inzicht.- Opleiding minimaal VMBO en eventueel aangevuld met een opleidingin de installatietechniek of studerende daarvoor.

- Enthousiast en stressbestendig.- Geen 9 tot 5 mentaliteit.

- Ervaren loodgieters m/vWat wij zoeken:

- Technische opleiding.- Praktisch en technisch inzicht.- Commerciële betrokkenheid.

Wat bieden wij:- Een zelfstandige en veelzijdige functie in een jonge en dynamischeonderneming.

- Een goed salaris en daarbij behorende goede secundairearbeidsvoorwaarden.

- Volop scholingsmogelijkheden.- Volop toekomst perspectieven in een groeiend bedrijf.- Plezier in je werk.

Sollicitatie:Stuur of mail je schriftelijke sollicitatie met C.V. graag binnen 14 dagen richten aan:Heating Service Installatie techniek BVt.a.v. de directie, Postbus 26, 3420 DA Oudewatere-mail: [email protected] meer informatie kunt u contact opnemen met Ed van Herk, tel. 0348-688777.

Heeft u voldoende vrije tijd en wilt u nogenkele dagen per week op een bijzonderemanier actief zijn? Woont u in de regio?Dan heeft OOM een interessant aanbodvoor u.

Wij zoeken een enthousiaste vrijwilligervoor de functie van ‘Bedrijfstakvoorlichter’,die voorlichting geeft over scholings-en carrièremogelijkheden in de metaal-bewerking (MKB metaal).

Wat gaat u doen?Enthousiasme overbrengen is één van uwbelangrijkste doelen. U bent voor OOM devoelspriet voor wat zich afspeelt in de branche.U geeft gedurende 1 à 2 dagen per weekvoorlichting aan de directie/leiding van metaalbewerkingsbedrijvenen hun medewerkers. Dit doet u voornamelijk tijdens bedrijfsbezoeken.Eventueel ondersteunt u OOM bij deelname aan regionale evenementen.

Wie zoeken we?Veel van onze Bedrijfstakvoorlichters zijn ‘doorgewinterde’ techniekmensen,maar ervaring in andere branches of kennis van het beroepsonderwijs tellenevenzeer. U maakt deel uit van een team van gedreven en deskundige mensen,die de overtuiging hebben dat scholing een belangrijk onderdeel vormt voor eenprofessionele ontwikkeling van de bedrijfstak.

Bent u nieuwsgierig geworden?Kijk dan voor meer informatieover deze vacature op onze website:www.oom.nl/vacatures

OOM, het Opleidings- en Ontwikkelingsfondsvoor de Metaalbewerking,zoekt een

Bedrijfstak-voorlichter

‹ Woerdense Courant · woensdag 21 oktober 2015 · 19

Page 20: Woerdense Courant week43
Page 21: Woerdense Courant week43

‹ www.woerdensecourant.nl Woerdense Courant · woensdag 21 oktober 2015 · 21

AGENDA

WoErDEN - Renger de Bruin verzorgt maandag 26 okto-ber van 20.00 tot 22.00 uur bij Stichts-Hollandse Histo-rische Vereniging (SHHV) in Het Kasteel een lezing over de betekenis van de Napoleontische tijd. De lezing wijst aan het eind van het tweede eeuwfeest van het herstel van de Ne-derlandse onafhankelijk-heid op de blijvende gevol-gen van de voorafgaande

periode voor het leven van alledag, ook in Woerden. Renger de Bruin (1956) is conservator stadsgeschie-denis bij het Centraal Mu-seum Utrecht. Hij studeerde geschiedenis in Utrecht en promoveerde in 1986 op de Utrechtse politiek tussen 1795 en 1813. Hij werkte als docent en onderzoeker aan de universiteiten van Utrecht, Leiden en Greifs-wald in Duitsland.

In zijn lezing beantwoordt hij vragen als Hoe kijken we nu aan tegen de Napoleonti-sche tijd? De Franse Revolutie bracht vele hervormingen met zich, welke? Waar moge-lijk wordt het verhaal van De Bruin verduidelijkt met voorbeelden uit Woerden en omgeving. De lezing is gratis bij te wo-nen in Het Kasteel aan de Rijnstraat 1.

SHHV-lezing over Napoleontische tijd Onze Vrienden zoekt talentWoErDEN - Café Onze Vrien-den is naarstig op zoek naar verborgen talent. Wie talent heeft, kan dat zaterdag 24 oktober van 22.00 tot 02.00 uur laten zien aan de andere gasten. Natuurlijk is gewoon genieten van de optredens, zonder zelf het podium op te klimmen, ook toegestaan. Café Onze Vrienden is ge-vestigd aan de Havenstraat 11e in Woerden.

Alphens Kozakkenkoor in De Meije

Het Alphens Kozakkenkoor treedt 14 november op in De Meije. De opbrengst wordt besteed aan de restauratie van het orgel van de Geboortekerk. Foto: aangeleverd

DE MEijE - Het Alphens Ko-zakkenkoor geeft zaterdag 14 november om 20.00 uur een concert in de OLV Ge-boortekerk in De Meije. Op het programma staan Rus-sisch-orthodoxe muziek en romantische en opzwepen-de kozakkenliederen. Het geheel staat onder leiding van dirigent Arkadi Gan-kin uit Wit-Rusland. De op-brengst van het concert is bestemd voor de restauratie van het orgel van deze kerk. Het Maarschalkerweerdor-gel dateert uit 1896 en het is hard aan renovatie toe. Kaarten voor het concert kosten 15,00 euro. Het adres van de kerk is Meije 137; achter de kerk is een ruime parkeerplaats. Kaarten reserveren: www.alphens-kozakkenkoor.nl

ActiViteiteN

Deze agenda komt tot stand mede dankzij TIP.Woensdag 21 oktober- Molen de Windhond elke woensdag open van 14.00 tot 16.00 uur. Als de wieken draaien is de molenaar aanwezig. - Jaarlijkse Koeienmarkt met braderie en kermis.Donderdag 22 oktober- Paddestoelen zoeken en herfstwandeling bij het NME-centrum in het Bredius, van 10.00 tot 12.30 uur.Zaterdag 24 oktober- Streekmarkt op het Kerkplein van 9.00 tot 17.00 uur.- Molen de Windhond open 10.30 tot 16.00 uur & molenaar aanwezig- Torenbeklimming van de Petruskerk, onder begeleiding. Om 13.00, 14.00 en 15.00 uur. - Dierententoonstel-ling Nut & Sport bij de Bosrand.- Karaoke-avond bij Café Onze Vrienden, aanvang 22.00 uur.Dinsdag 27 oktober- Rondleiding voor men-sen met dementie en hun mantelzorger in stads-museum Woerden. Zie www.welzijnwoerden.nl-Koffie-ochtend in de Kruiskerk van 10.00 tot 11.30 uur.

beleefwoerden.com en woer-densecourant.nl/agenda

Ons Dezibel wordt biertempelHArMElEN - Voor de twee-de keer organiseert slijte-rij Tjokko het Harmelens Speciaalbier Festival. Ons Dezibel wordt zondag 1 november omgetoverd in een biertempel, waar dit jaar negen brouwerijen hun speciaalbier laten proeven. De deelnemende brouwe-rijen aan het festival zijn: De Blauwe IJsbeer, SpierBier, De Borrelnoot, Klein Duim-pje, De Arn, Maallust, Eans-ke, Zevenstar en De Witte Leeuw. Het Festival is zondag van 13.00 tot 18.00. Kaarten zijn te koop in de voorverkoop 7,50 bij Slijte-rij Tjokko, aan de deur kos-ten de kaarten zondag tien euro.

Wijn proeven bij Drank van NapWoErDEN - In de winkel Drank van Nap wordt zon-dag 25 oktober van 13.00 tot 17.00 uur een overzichts-proeverij gehouden. Aan deze proeverij, waar deelnemers een keuze kun-nen maken uit vijftig wijnen, zijn geen kosten verbonden, wel graag inschrijven via 0348 416 121 of in de win-kel. Drank van Nap is geves-tigd aan La Fontaineplein 26 in Woerden. Meer op

www.drankvannap.nl

Page 22: Woerdense Courant week43

VOORDELIG GENIETENVANEENBIJZONDERAVONDJEUIT

THEATERWEKEN

VOORSTELLINGENSPECIAALVOORUGESELECTEERD.BESTEL SNELOPDEWEEKKRANT.NL/THEATERWEKEN

TOTWEL45%KORTING

✔ Verschillende genres✔ Profiteer van kortingen oplopend tot wel 45%✔ Ook voorstellingen bij u in de buurt✔ Boek tickets op deweekkrant.nl/theaterweken

ZO EENVOUDIG BOEKTUVOORSTELLINGEN*:

1 2 3

4 5*Boeken kan t/m 15 november 2015

Veel plezier!

Ga naardeweekkrant.nl/theaterweken

Kies de voorstel-ling(en) waar unaartoe wilt

Betaal eenvoudigen veilig viaiDeal

Permail ontvangtu de besteldetickets

Print de tickets uiten toon deze bij dekassa

Page 23: Woerdense Courant week43

Altijd en overal klaar voor iedere klus!Goed gereedschap is het halve werk. Uw huis opknappen, de scooter onderhouden of bij vrienden of familie klussen?

Klus met betrouwbaar gereedschap uit dezeluxe trolley van Toolwelle: Een stevige, afsluitbare koff er op wieltjes!

Bestel snel online op:

weekkrant.nl/webwinkel Toolwelle KraftWorld 187-delige gereedschapstrolley

Toolwelle KraftRoyal 256-delige gereedschapstrolley

Bestel nu

weekkrant.nl/

webw

inkel

weekkrant.nl/

webw

inkel

187-delige & 256-deligeToolwelle gereedschapstrolleys

elders329,-

109,-

elders299,-

99,95

Inclusief Toolwelle Gouden Ratelsleutelset

20%KORTING OP ACCESSOIRES.

CUT

IT OUT!

Deze coupon is alleen geldig in de winkel in Nieuwegein van 12 t/m 25 oktober 2015.

meer voordeel.Vaste lage prijzen.

meer inspiratie.20 badkamers en toiletten.

meer service.Binnen 24 uur gratis levering.

Meer kwaliteit.Ruim 25.000 tevreden klanten.

BIG NAMES. SMALL PRICES. Discount maar geen dozenschuiver. Goedkoop

maar zeker niet cheap. Boordevol inspiratie

én volop personeel. Dát is Badkamerwinkel.nl.

Kom langs in onze eerste off line winkel in

Nieuwegein en maak kennis met dé one stop

sanitair shop van Nederland.

Adviesprijs €579.-

Adviesprijs €369.-

Excl. tegels.

Excl. tegels.

douchesetGrohe Euphoria

complete badkamer I-010

complete badkamer I-001

€1595.-

€199.- €2995.-

€269.-ONZE PRIJS

ONZE PRIJS

ONZE PRIJS

ONZE PRIJS

op=op

op=op

expect more.

complete Toiletset TECE/sphinx

in Nieuwegein.new

LAAGRAVEN 5A

‹ www.woerdensecourant.nl Woerdense Courant · woensdag 21 oktober 2015 · 23

Page 24: Woerdense Courant week43

woonmallalexandrium.nl | Rotterdam A20 afslag 16 | makkelijk parkeren

KIJKJEIN DE KEUKENMET RON BLAAUWMEESTERKOK

Woonmall Alexandrium geeft op

zondag 25 oktober een Kijkje in de

Keuken van meesterkok Ron Blaauw. Ron

is van 12.30 tot 16.30 uur in het Atrium

van de Woonmall aanwezig om zijn

kookkunsten te demonstreren en u te laten

proeven. Bovendien kunt u de nieuwste

trends in onze woon- en keukenwinkels

ontdekken. Woonmall Alexandrium... voor smaakvol wonen.

Page 25: Woerdense Courant week43

Gecombineerd brandstofverbruik: 3,6 - 5,8 (l/100 km) / 27,7 - 17,2 (km/l); CO2 - emissie: 94 - 136 (g/km). Uitstoot is afhankelijk van gebruik. Uitstoot- en brandstofverbruikgegevens zijn gebaseerd op tests die zijn uitgevoerd volgens Europese Verordening 715/2007/EEG.ACTIE GELDIG MET DATUM KOOPOVEREENKOMST VANAF 1-10-2015 MET EEN UITERSTE KENTEKENREGISTRATIEDATUM VAN 31-12-2015. GENOEMDE VANAFPRIJZEN VAN DE MODELLEN ZIJN INCL. BTW&BPM EN EXCL. KOSTEN RIJKLAAR MAKEN, METALLIC LAK, LEGES EN RECYCLINGBIJDRAGE. AFGEBEELDE MODELLEN KUNNEN AFWIJKEN VAN STANDAARD UITVOERING. DRUK- EN ZETFOUTEN VOORBEHOUDEN.

Amersfoort (Bedrijventerrein De Isselt)Xenonweg 15, tel. 033 - 463 5535

Harderwijk (Bedrijventerrein De Tonsel)Zuiderbreedte 8, tel. 0341 - 439 090

Hilversum (Bedrijventerrein Kerkelanden)Franciscusweg 4b, tel. 035 - 624 2624

Utrecht (Bedrijventerrein Oudenrijn)Landzigt 30, tel. 030 - 603 1216

HYUNDAI WITTENBERG

Ontdek meer op wittenberg.hyundai.nl

Meest complete uitvoering met o.a.> Climate control> Cruise control> Alles elektrisch!

€1.500,- inruilvoordeel

Hyundai i10 i-Drive Comfortvanaf €12.495,-

Leukste uitvoering met o.a.> Climate control> Cruise control > Alles elektrisch!

€1.500,- inruilvoordeel

Hyundai i20 Comfort vanaf €17.495,-

Voordeligste uitvoering met o.a.> Airconditioning> Bluetooth en Cruise control> Elektrisch bedienbare ramen voor

€2.000,- inruilvoordeel

Hyundai i30 i-Drive Coolvanaf €19.995,-

Hyundai i10 i-Drive Comfort Hyundai i20 Comfort Hyundai i30 i-Drive Cool

EXTRA VEELINRUILVOORDEEL

‹ www.woerdensecourant.nl Woerdense Courant · woensdag 21 oktober 2015 · 25

Sport in het kortSportlust pakt overwinningWoerden - Sportlust toonde zaterdag in Zeeuws Vlaan-deren het nieuwe elan en een onvoorwaardelijk geloof in eigen kunnen. Na een kwartier stond het 0-1. Sercan Kurdal maakte er 0-2 van. Nadat eerst Mitch van der Vlist, scorend, door arbiter Collé werd terug-gefloten mocht men alsnog een vrije trap nemen. Met een draaiend effect kegelde Robin Demeijer ogenschijn-lijk simpel de 0-3 binnen. Hoek wist ook nog te scoren zodat de eindstand 1-3 werd.

SC Woerden zakt wegWoerden - Bij koploper Purmersteyn heeft Woer-den met 9-0 verloren. Na 26 minuten was het 3-0 voor thuisploeg en was de wedstrijd beslist. De ploeg uit Purmerend scoorde 6-0 en liep uit naar een 9-0 voorsprong. Achteraf moest worden geconstateerd dat zowel de spelers als bege-leiding collectief gefaald hadden.

Siveo wint van LinschotenZegveld - Siveo heeft vrij eenvoudig Linschoten kunnen verslaan. Via een

3-0 ruststand werd een 4-0 zege bereikt. De Zegvelders kwamen weer eens overtuigend uit de startblokken.

Tiende Veldzijde Jeugd OpenWilniS - Golfclub Veldzijde organiseerde op zondag 18 oktober het tiende Veldzij-de Jeugd Open. Deze open wedstrijd trok 79 spelers tot 21 jaar en werd gespeeld op de golfbaan van Golf-park Wilnis. De inzet van vrijwilligers en de steun van lokale sponsoren maakten het voor de tiende keer moge-lijk talentvolle jonge golfers te ontvangen op de glooi-ende golfbaan in de polder. Ties Tordoir werd eerste in de handicapcategorie. Bij de allerkleinsten met baanpermissie werd Gijs Frijlink eerste.

SCH ’44 laat langs NVCharmelen - SCH ’44 heeft in de slotfase van de wed-strijd tegen NVC een 1-0 achterstond omgebogen in een 2-1 overwinning. Bij het ingaan van de laatste tien minuten keken de Harmelenaars nog tegen een achterstand aan, door toedoen van Joey van Bem-mel en Nathan Spaan kon de zege op het eigen sport-park worden gehouden.

VEP verliest met 2-1 van ONAWoerden - VEP ontving op een koude, haast winterse, zondagmiddag ONA. De be-zoekers kende de mogelijk-heid om bij winst de eerste periode van het seizoen te winnen. Aan VEP de zware taak om dit feestje te ver-pesten. Dit lukte uiteinde-lijk niet. De Woerdenaren verloren met 2-1. De Gouwenaars brachten veel bezoekers mee naar Woerden. Het was een belangrijke wedstrijd. De kans was aanwezig dat ONA de eerste periode won. Volgend op de treffers

die vielen en na het laatste fluitsignaal werd flink wat vuurwerk afgestoken. De spanning zat erop. Vooral in de eerste helft was dit aan de kant van ONA zicht-baar. Dit werd in de tweede helft afgeschud en kon het feestje gevierd worden.

Moeizame start voor UnciumWoerden - Unicum 1 moest het zondag opnemen tegen Asterix die evenveel pun-ten had verzameld in de wedstrijden tot nog toe. De stemming was goed, inzet duidelijk zichtbaar. Toch

was het een moeizame start voor Unicum. Zowel de heren- als de damesdubbel gingen in een 3-setter verlo-ren. Dat drukte de stem-ming bij de Unicumspelers sterk: het verlies was niet nodig geweest. In de poule gaat het er spannend aan toe. Zes van de acht ploegen staan op 4 punten van elkaar, met Vridos uit Giessenburg als duidelijke koploper.

Tennishal voor TV Cromwijck TV Cromwijck uit Woerden beschikt over een Tennis-

hal die door alle tennis-sers gebruikt kan worden. Vanaf dit winterseizoen is tennishal voorzien van een aantal nieuwe snufjes. Hierdoor is het overdekt tennissen een nieuwe fase ingegaan. Zo beschikt de hal over de nieuwste LED verlichting is er tevens een sterk verbeterd rendement gehaald uit de installatie die de blaashal op druk houdt. Met minder stroom-verbruik, maar ook minder geluid, wordt de hal vanaf nu op de juiste druk gehou-den.

Badmintonners goed in vormharmelen - Het jongeren-team van het Harmelense Triaq boekte dit week-end zijn eerste zege: 5-3. Ook Triaq-Keystones, de supersenioren en Heren 1 boekten overwinningen. Na drie nederlagen op rij wist het jeugdige Triaq de wedstrijd tegen Vijfsluizen (Vlaardingen) knap win-nend af te sluiten.

Heren TTV verliezen nipt Woerden - In een span-nend duel heeft het eerste herenteam van de Tafelten-nisvereniging Woerden met minimale cijfers verloren van koploper Hilversum. In de uitwedstrijd werd het 6-4 voor de thuisploeg.

De Groene Hart aikido kinder-examens werden donderdag in Vleuten gehouden. De examenkandidaatjes glunderden toen ze hun diploma in ontvangst namen. Foto: Jan Jacob Uythoven

Page 26: Woerdense Courant week43

Familie & Relatie

Regio Dating Vrouw zoekt Man

VROUWEN: BEL GRATIS!Bel naar 0800-4122 en spreek een advertentie inof kom direct live in gesprek met leuke mannenof kom direct live in gesprek met leuke mannen

Hallo ik ben Monica eenleuke vrouw van 30 jaaren ik zoek contact met eenleuke man. Ik ben span-nend om te zien. Wil jij metmij afspreken? Reageer nu.0906-10.10.162 Box:580831

Ik ben op zoek naar eenleuke man om mee te stap-pen, uit eten mee te gaanen nog veel meer Mijnnaam is Lilianne. Bel je? X0906-10.10.162 Box:412906

Hoi ik ben Diana en ik komuit Gelderland. Ik heb huis-dieren en zoek iemandvoor een leuk gesprek.Spreekt dit je aan? Bel me.0906-10.10.162 Box:543370

Ik ben Pam een blondevrouw van 29 jaar ik benondeugend en zie er goeduit. Ik ben single moederen wil een date. Jij ook? X0906-10.10.162 Box:541726

Ik ben Camille een leukevrouw van 69 jaar uit De-venter en op zoek naar eenserieuze relatie. Zullen weiets gaan drinken samen?Laat wat van je horen. Gr.0906-10.10.162 Box:433457

Mijn naam is Maria, ik ben41 jaar. Ik ben op zoek naareen lieve man tussen de40 en 50 jaar voor vriend-schap. Heb je interesse?0906-10.10.162 Box:566728

Hoi met Carla 51 jaar. Ikben op zoek naar een leukeman en als het klikt mis-schien meer. Lijkt het jewat? Reageer op mijn box.0906-10.10.162 Box:986659

Hey ik ben Inge 36 jaar enik ben op zoek naar eenleuke en spontane man. Ikzie er goed uit en ben heellief. Wil je meer weten? Bel0906-10.10.162 Box:502622

EINDHOVEN EN OMGE-VING. Ik ben een leuke

Kom snel in contact met een leuke single via deze lijn?

Bel 0906-10.10.16245cpm

Voor meer leuke vrouwenuit jouw provincie kies jeeen 2 in het hoofdmenu.

Bel nu snel 0906-10.10.162* Heb je al een eigen

boxnr? Kies 1* Heb je geen eigen boxnr?. Kies 2* Kies daarna 4 in het

hoofdmenu* Toets nu het boxnr in dat* bij de advertentie staat.

Klantenservice datinglijn:0900-123 22 33 80cpm

Mededelingen

BUITENLAND BELLEN95% GOEDKOPER

Zone 2 0900-123 8082 (10 cpm)

Zone 3 0900-123 8083 (25 cpm)

Zone 1 0900-123 8081 (5 cpm)

UITLEG OP: WWW.123BELLEN.NLKIJK VOOR ALLE LANDEN EN MEER

Hoe kan ik starten met besparen?

Hoe werkt het:U wilt een vaste telefoon bellen in Duitsland (0049):1. U belt 0900-123 8081 en wacht tot u verbinding heeft2. U voert het volledige nummer in (bijv. 004930209560)3. U drukt op het hekje (#)U belt nu spotgoedkoop met 123BELLEN voor maar 5 cpm!

• U hoeft zich niet aan te melden, u kunt nu al geld besparen!• Werkt met alle providers.• De kosten komen op de factuur van uw huidige provider.

Argentiniё - VastAustraliё - VastBahrein - VastBelgiё - VastBraziliё - VastCanada - VastCanada - MobielChina - VastChina - MobielColombia - VastCyprus - VastDenemarken - VastDom. Rep. - VastDuitsland - VastEngeland - VastFrankrijk - VastGeorgiё - VastGriekenland - Vast

Hong Kong - VastHongarije - VastIerland - VastIndia - Vast&MobIsraёl - VastItaliё - VastJapan - VastKroatiё - VastLuxemburg - VastMaleisiё - Vast&MobMarokko - VastMexico - VastNieuw-Zeeland - VastNoorwegen - VastOostenrijk - VastPeru - VastPolen - VastPortugal - Vast

Roemeniё - VastRusland - VastSingapore - VastSingapore - MobielSloveniё - VastSlowakije - VastSpanje - VastTaiwan - VastThailand - VastThailand - MobielTrinidad&Toba - VastTsjechiё - VastUSA - Vast&MobielVenezuela - VastVietnam - VastZuid-Afrika - VastZweden - VastZwitserland - Vast

Afghanistan - VastAfghanistan - MobielAngola - Vast&MobArgentiniё - MobielArmeniё - VastAruba - MobielAustraliё - MobielBosniё - VastBurundi - MobielCuracao - MobielDom. Rep. - MobielDubai - VastEcuador - VastEcuador - Mobiel

Filippijnen - VastFilippijnen - MobielGhana - Vast&MobIrak - MobielIran - MobielItaliё - MobielKaapverdiё - VastKaapverdiё - MobielKameroen - MobielKroatiё - MobielMalawi - MobielMacedoniё - VastNamibiё - MobielNieuw-Zeeland - Mob

Oekraїne - VastOekraїne - MobielPakistan - VastPakistan - MobielSaudi-Arabiё - MobielServiё - VastSlowakije - MobielSri Lanka - MobielSuriname - VastSuriname - MobielTunesiё - VastTurkije - MobielZuid-Afrika - MobielZwitserland - Mobiel

Algerije - VastAruba - VastBelgiё - MobielBraziliё - MobielBolivia - VastBulgarije - VastColombia - MobielCosta Rica - MobielCuracao - VastDuitsland - MobielEgypte - Vast&MobEngeland - Mobiel

Finland - Vast&MobFrankrijk - MobielGriekenland - MobielHongarije - MobielIerland - MobielIndonesiё - VastIndonesiё - MobielIrak - VastIran - VastIsraёl - MobielKenia - MobielMalawi - Mobiel

Nigeria - MobielOostenrijk - MobielPolen - MobielPortugal - MobielRoemeniё - MobielRusland - MobielSpanje - MobielSri Lanka - VastTsjechiё - MobielTurkije - VastVietnam - MobielZweden - Mobiel

MIEP Box: 8025Als medium en lichtdrager helpik u op elk gebied van het le-ven. Op verzoek gebruik ik deTarot of Pendel. Ik help u graag.

Bel 0909-1447 Box: 8025

FOEKJE Box: 3624Spirituele raadsvrouw, ik helpje graag verder met je vragenof moeilijke situaties. Ik werkmet tarotkaarten en de pendel.

Bel 0909-1447 Box: 3624

YVONNE Box: 3694Heldervoelend kaartlegster. En-gelenboodschap en/of pende-len. Mental coach. Ik weet veelover zielenconnecties. Bel nu.

Bel 0909-1447 Box: 3694

Feestdagen & Evenementen

Braderieën & MarktenZat. 24 okt. VliegveldMarktKatwijk, Vliegveld Valken-burg. 2e hands en Curiosa.DonEvents.nl 0294-237320

Zon. 22 nov. VlooienmarktWoerden, Spc. SnellerpoortDonEvents.nl 0294-237320

Onroerend Goed

OG t.k aangeboden

OG t.h. aangebodenT. h. aangeb. Tijdelijk

kleinen WOONRUIMTEIncl. G.L.W. 06-47150797.

Woonruimte Aanbod

T.h. 2 kamer app. centrumWOERDEN, huurpr. € 750,-per maand 06-49588043

Auto & Vervoer

Te koop gevraagd

Een eerlijke prijs voor uwauto à contant m. RDW-vrijwBel wij komen! 0183-564672

Zakelijk &Financieel

Goud & Zilver

GOUDPRIJS HOOGT.k. gevraagd (oude) gouden

sieraden, gouden tientjes,Krugerranden e.a. gouden enzilv. munten, baartjes goud+ zilv., muntverzameling etc.

KEVELAM GARDEREN0577-461955 lid NVMH

Juridische MededelingenStichting Bryant Parc in li-quidatie. Bovengenoemderechtspersoon is ontbondendoor liquidatie per 12 okto-ber 2015. De rekening enverantwoording (en het planvan verdeling) als bedoeld inart. 2:23b van het BurgerlijkWetboek liggen ter inzagevoor eenieder bij het Han-delsregister van de Kamervan Koophandel, vestigingUtrecht en ten kantore vanStichting Bryant Parc, in li-quidatie, Straatweg 150,3621BW Breukelen. De Ver-effenaar

Werk & Inkomen

Overig PersoneelGevraagd

Leuk Thuiswerk, tot € 2500!Inpakken snoep, stickeren.Info: 0909-400.6000 (90cpm)

de

krac

ht

van

du

bb

el

‹ www.woerdensecourant.nl Woerdense Courant · woensdag 21 oktober 2015 · 26

Kleintjesmarktkleine letters, groot bereik

Page 27: Woerdense Courant week43

Het geheim van VlaanderenIn Brugge, Gent of Antwer-pen ben je misschien al wel eens geweest. Maar ken je ook het best bewaarde ge-heim van Vlaanderen? Het mooie en gezellige Meche-len was in de 16e eeuw nog de hoofdstad der Neder-landen. De stad telt bijna evenveel beschermde mo-numenten als Brugge. De Sint-Romboutskathedraal en het Groot Begijnhof staan zelfs op de Unesco-wereld-erfgoedlijst. Geniet je ook van het goede Vlaamse le-ven in de vele kroegjes en restaurants?

Je verblijft in het zeer cen-traal gelegen Novotel Me-chelen Centrum, op ca. 50 m van alle cafés en restaurants. Je kamer is voorzien van o.a. minibar (€), koffi e- en thee-zetfaciliteiten, kluisje, airco en wifi . Ook een middagje Brussel of Antwerpen is goed te doen (beide nog geen half uur).

Inbegrepen• 2x overnachting met ont-

bijtbuffet• 1x een glas glühwein• stadsplattegrond • entree hamam en fi tness • wifi • optioneel: 1x dinerbuffet

Prijzen 30/10-31/03

standaard79

incl. dinerbuffet105

Prijzen in € p.p. Niet inbegrepen: reserveringskosten (€ 20,-) en kosten Calamiteitenfonds (€ 2,50).

Informatie en reserveringenw w w.pha rosreizen.n l /gelezen-in/weekkrant of te-lefonisch via 023 - 55 42 870 (lokaal tarief) met zoekcode 61831.

foto: Layla Aerts

3 DAGEN MECHELEN, V.A. € 79,- P.P.Breng je oude apparaat naar de milieustraaten support het lokale goede doelIedere gemeente in Nederland heeft een plek waar inwoners alle soorten afval kunnen inleveren. De plek is bekend onder verschillende namen als milieustraat, afvalbrengstation, de stort, afvalpunt, milieupark, enzovoort. De milieustraat levert een belangrijke bijdrage aan het hergebruik van grondstoff en en aan het behoud van het milieu.

Veel mensen gaan naar de milieustraat om tuinafval, planken of ander klusaf-val, een afgedankte bank, een kapotte wasmachine of oude tv te brengen. Kleine elektrische apparaten en spaarlampen worden vaak niet meegenomen, terwijl ook die gratis kunnen wor-den ingeleverd.

Lever in voor goed doel en mooie prijzenLever tot en met 31 decemberje kleine elektrische appara-

ten en spaarlampen in bij de milieustraat van je gemeen-te*. Ga ter plekke naar de actiesite van Wecycle. Hier-mee scoor je punten voor een goed doel in jouw gemeente. De 25 gemeenten met de meeste punten per inwoner ontvangen van Wecycle een cheque van 1.000 euro voor een lokaal goed doel. En jij maakt direct kans op mooie prijzen!Kijk voor jouw milieustraat, de lokale goede doelen, de prijzen en actievoorwaarden op wecycle.nl/inleveren.

Wist je dat?Non-profi torganisatie Wecycle laat elk afgedankt elektrisch apparaat of spaarlamp die je inlevert bij de milieustraat, voor bijna 80 tot meer dan 90 procent recyclen. Benieuwd hoe dit gaat? Bekijk de recyclevideo’s op wecycle.nl/inleveren.

DIT KUN JE O.A. WINNENt lokale goede doel

INLEVEREN IS

ALTIJD GOED!

Recycle mee

Kleine elektrische apparaten

Spaarlampen

Support het lokale goede doel

Maak kans op leuke prijzen

* Wecycle werkt samen met 90% van de gemeenten in Nederland

‹ www.woerdensecourant.nl Woerdense Courant · woensdag 21 oktober 2015 · 27

Beestenboel bij BosrandWoerden - Pluimvee- en Konijnenvereniging Nut & Sport Woerden houdt vrij-dag 23 en zaterdag 24 okto-ber haar jaarlijkse tentoon-stelling van kleindieren in de Bosrand (Rietveld 36a). Er zijn ruim driehonderd dieren in vele kleurslagen aanwezig. De tentoonstel-ling is gratis te bezoeken.

Makelaars bundelen krachten aan de HavenWoerden - Na een sa-menwerking van vijftien jaar met Jan Willem Bos bij Bos & De Koning Bedrijfsmakelaars, gaat Jacques de Koning samen met Sebas Okkerman verder onder de naam De Koning Bedrijfsmake-laars, vanaf het vertrouw-de adres aan de Haven in Woerden. De Koning en Okkerman kijken vol optimisme naar de toekomst. Dankzij hun ruime netwerk van ondernemers in de regio en makelaars en vast-

goedbeleggers, hebben zij een brede basis om hun opdrachtgevers te begeleiden bij huur of verhuur, aankoop of verkoop of taxaties van bedrijfsmatig vastgoed. Ook geven zij advies ten aanzien van vastgoed-portefeuilles en bedrijfs-matige nieuwbouw. De Koning Bedrijfsmakelaars is aangesloten bij NVM Business, daarmee is hun vakmanschap en actu-ele kennis gewaarborgd. Info: www.dekoningbe-drijfsmakelaars.nl

Stadshotel Woerden genomineerd voor awardWoerden - Het stadshotel Woerden is genomineerd voor de Entree Hospitality & Style Awards 2015 in de ca-tegorie Best Hotel Concept.De genomineerden van de Entree Hospitality & Style Awards 2015 zijn bekend gemaakt tijdens horecavak-beurs Gastvrij Rotterdam in Ahoy. De uitreiking van prij-zen is maandag 30 november in Studio21 in Hilversum. Dit is de negende editie van het jaarlijkse hoogtepunt voor de hospitality indu-strie. De genomineerde be-

drijven zijn gekozen uit ho-recazaken die het afgelopen jaar in het horecavakblad Entree Magazine hebben ge-staan en op de website zijn gepubliceerd.

OriginaliteitHet Best Hotel Concept wordt bepaald aan de hand van de originaliteit van het hotelconcept en de vertaling hiervan in het interieur. De jury let hierbij met name op creativiteit, het innova-tiegehalte en de doorverta-ling in de details.

Van Beynum opent nieuwe vestigingWoerden - Van Beynum Autogroep voegt 29 okto-ber een nieuw hoofdstuk toe aan haar rijke historie; dan opent de autogroep of-ficieel de nieuwe vestiging aan de Botnische Golf. Na het slaan van de eerste paal in november 2014 is er op de bouwplaats en achter de schermen hard gewerkt om binnen een jaar de deuren te kunnen openen. Op dit moment worden de laatste details ingevuld voor het perfecte eindresultaat: een ultra-moderne showroom en een state-of-the-art werk-plaats voor de verschil-lende automerken.

G. Snel breidt uitWoerden - De Woerdense logistiek dienstverlener G. Snel timmert stevig aan de weg. Na de overname van de distributietak van V&D en het recente bin-nenhalen van de ANWB, investeert de distributeur in de uitbreiding van haar cross-docking materieel. Met 14 elektrische meerij palletwagens en een re-achtruck van Junghein-rich is G. Snel klaar voor de verdere groei. Het nieu-we materieel is volledig erop gericht om stilstand voorkomen.

“Mensen willen nog steeds graag winkelen’Woerden - Als jong meisje van 22 startte Wil Verkley spijkerbroekenwinkel Jeans Saloon. Veertig jaar later is de winkel niet meer weg te denken uit het stadshart van Woerden. Samen met haar dochter Ester Senden bedienen ze klanten op hun wenken. Wil heeft nog steeds veel plezier in haar werk als veertig jaar terug. “Het is natuurlijk gewoon werken, maar elke dag is weer anders, en we genieten er nog steeds van. De winkel is een groot onderdeel van mijn leven.” Er is veel ver-anderd afgelopen jaren. Zo kwamen vertegenwoordi-gers vroeger naar de winkel toe, nu rijdt Wil naar de le-veranciers toe. Ook de zon-dagopenstelling was voor

de Woerdense onderneem-ster wennen. “En wat dacht je van de online winkelen? Gelukkig willen mensen nog steeds graag winkelen en een zeker een broek of

shirt passen. Een voorstan-der van open zijn op zondag ben ik niet echt, maar er is geen ontkomen meer aan.” Jeans Saloon is gevestigd aan de Rijnstraat 30.

Jeans Saloon aan de Rijnstraat viert deze maand haar veertig jarig jubileum. Foto: aangeleverd

KORT NIEUWS

Zakelijk nieuWS

Page 28: Woerdense Courant week43

WOONBOULEVARDUTRECHT

Maar liefst 60 woonwinkels

woonboulevardutrecht.com

MET O.A. DE VOLGENDE WOONWINKELS:

DE VELE VOORDELEN§ Centraal gelegen § A12-afrit 17 § Grootste keuze van Midden-Nederland§ Gratis parkeren § 7 dagen open!

LIKE&SHARE

WONEN § SLAPEN § KOKEN § ZITTEN § BADEN

OKTOBERWOONMAAND!