Workin progress mijnoverheid_logius

  • View
    466

  • Download
    1

Embed Size (px)

Text of Workin progress mijnoverheid_logius

1. Paul Zeef projectmanager aansluiting MijnOverheid / Logius 2. Lopende Zaken Persoonlijke Gegevens Berichten box 3. De Berichtenbox 4. Uw bericht in de berichtenbox 5. Werking 6. Onderdeel Stelsel 7. Randvoorwaarde 8. Routering van berichten (Servicebus) Applicatie 1 Applicatie 2 Applicatie N Vertalen van berichten Trust / key store (certificaten) Digikoppe- ling adapter (in- en uitpakken van berichten Berichten maken en ontvangen Load balance r Netwerk routering (tcp/ip) = optioneel Firewall Firewall Digi- netwerk Internet Firewall Applicatie Landelijke Voorziening 2 Applicatie Landelijke Voorziening N DK DK DK Berichten maken en ontvangen Berichten maken en ontvangen Legenda: = een omgeving incl mogelijk redundante omgeving (uitwijk) Digikoppeling 9. Addendum MijnOverheid Lopende Zaken En de Softwarecatalogus 10. Huidige aangesloten organisaties 11. Stand van zaken MijnOverheid gebruikers: 1,2 miljoen (MRT 2014); 600.000 inzage eigen gegevens JAN 14 Berichtenbox: 5 overheidsorganisaties aangesloten 5 gemeenten aangesloten Lopende Zaken: ca. 50 gemeenten aangesloten Persoonlijke Gegevens: 9 bronnen waaronder: 200 gemeenten aangesloten op inzage WOZ Alle gemeenten op inzage GBA en in DKD w&i - via UWV 12. Voordelen Overheid - Berichtenbox Forse verlaging portokosten. Verlaging transactiekosten (zoals printstraat, verzending, retourpost). Grotere snelheid, hogere attentiewaarde (berichten worden onmiddellijk na verzending bezorgd). Mogelijkheid van integratie van berichten in een persoonlijk elektronisch dossier. Mogelijkheden voor het management van berichten (statistiek, monitoring, herstelacties). Gegarandeerde aflevering op BSN - geen retourpost bij adres onbekend - geen bouncing emails Geschikt voor berichten met rechtsgevolgen (AWB-proof) Notificatie zonder eigen beheerlast emailadressen klanten Standaardbijlagen (max 3) mee te zenden (tot max 2Mb) Vermindering van de belasting voor het milieu. 13. Waarom nu Berichtenbox? MijnOverheid Berichtenbox is breed implementeerbaar Opschaling vanuit Belastingdienst (naar 6 a 9 mln. accounts) Belangrijke factor in het realiseren van kostenbesparing 2014/2015 implementatie-ondersteuning Logius gratis Extra ondersteuning via Winstpakker KING. Voorbeelden van berichten: Uitnodiging tot het doen van belastingaangifte; Notificatie bewoners over het opbreken van hun straat; Melding aan uitkeringsgerechtigden dat de uitkering is gestort; Herinnering aan voertuigbezitters over de periodieke APK; 14. Wat moet ik doen? Voorbereiding Aansluiten Preproductie Testen Preproductie Aansluiten Productie 15. Wat moet ik doen? 1. Impact, aanpak en b-case bepalen (incl. leverancierskeuze) 2. Intentieverklaring afnemer naar Logius Melding voornemen, ondertekend, geplande datum 3. Koppeling testen: Aanvraagformulier toegang pre- productie MO: www.logius.nl/MijnOverheid 4. Documentatie ter voorbereiding: - Handleiding Aansluiting - Koppelvlakspecificatie (ebMS, WUS) - Technische Bestanden (XSDs) - Checklist ketentest (raamwerk testplan) - Handreiking connectiviteit (na aanvraagformulier en SNO) NB: omvat toepassing Digikoppeling (PKI-Overheid e.v.)