Workinprogress archetypen

  • View
    619

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of Workinprogress archetypen

  • 1. Archetypen in het sociaal domein Joost Broumels 4 april 2014

2. De uitvoeringspraktijk (3x) Gemeente A: Fysieke toegang tot het sociaal domein voor al haar inwoners bij een buurtteam Inzet op het realiseren van een digitale overheid in 2017. Gemeente B: Huidige toegangen, de Wmo-lokketen, de gecertificeerde instellingen jeugdzorg en het werkplein gewoon laten voortbestaan. Alleen voor multi- probleem huishoudens een integraal team Gemeente C: Continuteit van ondersteuning Proactief bezig om de per 1 januari 2015 benodigde ondersteuning in te kopen Andere focus, behoefte aan checklist, consistent, volledig, zorgvuldig? 2 3. Welke inrichtingskeuzes hebben welke informatiekundige gevolgen? 3 4. Bundelen van soortgelijke werkwijzen Op zoek naar overeenkomsten Meer overeenkomsten dan je denkt Wat bindt ons blauwdruk verdacht Op zoek naar verschillen, dan moet je zoveel regelen 4 5. En toegang voor het gehele Sociale domein? ja nee geen keuze Regel je voor MPG nog een speciale voorziening? Maak je daarbij nog onderscheid in doelgroepen? neeja Zelf of uitbested en? ja nee Uit- bestedenzelf Gecluster d integraal Geclusterd e integraliteit elders Totaal integraal Integraal in 2e instantie Transitie- proof Libelletest: niet nadenken, eerste ingeving 1-1-2015 EN 1-2-2020 Niet alle tussen- stapjes 6. Archetypen en doelen 6 Transitieproof Totaal integraal Geclusterd integraal Integraal in 2e instantie Geclusterd integraal elders Borgen continuteit van (tijdelijke) ondersteuning op huidige kwaliteitsniveau minimaliseren van niet-financile uitvoeringsrisicos De beste oplossing voor het gezin Tegen de laagste maatschappelijke kosten Rekening houden met houdbaarheid sociale stelsel 7. Vijf dominante inrichtingsmodellen Transitieproof Kolommen blijven naast elkaar bestaan De ambitie 1 gezin, 1 plan, 1 regisseur laat je tijdelijk los Waarom kies je dit model? Geen financile duidelijkheid Onvoldoende kennis nieuwe doelgroepen Kaders nog niet duidelijk genoeg We wachten even 8. Benodigde functionaliteit transitieproof 9. Vijf dominante inrichtingsmodellen Totaal integraal Vanaf eerste contact totaal integraal kijken indien nodig Grote preventieve werking Eerder terug naar de 0e lijn (eigen kracht) 1 toegang tot het totale sociale domein Waarom kies je dit model? Overtuiging dat je met vroegtijdige signalering erger kunt voorkomen Overtuiging dat ieder huishouden uniek is 10. Vijf dominante inrichtingsmodellen Totaal integraal Vanaf eerste contact totaal integraal kijken indien nodig Grote preventieve werking Eerder terug naar de 0e lijn (eigen kracht) 1 toegang tot het totale sociale domein Waarom kies je dit model? Overtuiging dat je met vroegtijdige signalering erger kunt voorkomen Overtuiging dat ieder huishouden uniek is 11. Vijf dominante inrichtingsmodellen Waarom kies je dit model? De (tijdelijke) ondersteunings- behoefte bevindt zich vooral binnen een bepaald cluster De werkwijze, behoefte aan (tijdelijke) ondersteuning, specifiek voor een bepaald cluster. Geclusterd integraal Geclusterde toegang, 1 voor zorg, 1 voor jeugdzorg en 1 voor financile- en inkomensondersteuning 12. Vijf dominante inrichtingsmodellen Waarom kies je dit model? Merendeel burgers met (tijdelijke) ondersteunings- vraag met een enkel- en / of eenvoudige vraag Het loont, financieel, om middels standaardisatie een efficiency slag (in 1e instantie) te maken Integraal in 2e instantie Toegang (1e instantie) blijft via kolommen, Daar wordt enkel- en eenvoudig (vanuit de kolom) naar de (tijdelijke) ondersteuningsvraag gekeken. Als daar blijkt dat er meer aan de hand is: doorsturen naar een integraal team (2e intstantie) 13. Vijf dominante inrichtingsmodellen Waarom kies je dit model? Als in geclusterd integraal Integraliteit het grootst wanneer de taak, omwille van elders te bieden integraliteit op zorg, elders ondergebracht Geclusterd integraal elders Geclusterde toegang, 1 voor zorg, 1 voor jeugdzorg en 1 voor financile- en inkomensondersteuning Kenmerkend is dat de toegang bij een derde partij is ondergebracht: zorg bij de zorgverzekeraar 14. Accenten per archetype 14 Sturing en bekostiging Inkoop Governance Samen- werking Resultaatgericht populatie-bekostiging (wijkteams) Per cluster Efficiency (1e instantie), meerwaarde regie (2e instantie) Sturing en bekostiging los van beleidsinformatie Kosteninefficint + perverse prikkels 0e&1e lijn inte- grale inkoop & 2e lijns per functie Per cluster inkoop per kolom aansluitend op bulk in 1e instantie Is aan de contractpartij Enige manier om besparing te reduceren Kwaliteit van DV Kosten per cluster op kwaliteit van DV en kosten Kosten 1e instantie & effectiviteit 2e instantie Aanbesteding Geen additionele regie Lokale schaal Afhankelijk van type cluster Regionaal, stedelijk of wijkteam Afhankelijk van type cluster Schaal = huidige schaal Transitieproof Totaal integraal Geclusterd integraal Integraal in 2e instantie Geclusterd integraal elders 15. Check 15 Zijn het de juiste? Hebben gemeenten hier iets aan? Wat kun je ermee? Welke aandachtspunten geef je ons mee?