Wpływ środków dopingujących w sporcie

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Wpływ środków dopingujących w sporcie. Doping to sztuczny i niedozwolony w sporcie sposób podnoszenia sprawności fizycznej. Polega na zażywaniu tzw. środków dopingujących. Zalicza się do nich m. in. steroidy anabologiczne i hormony takie jak EPO. Jak działa na organizm człowieka? - PowerPoint PPT Presentation

Text of Wpływ środków dopingujących w sporcie

Dopingto sztuczny i niedozwolony w sporcie sposb podnoszenia sprawnoci fizycznej. Polega na zaywaniu tzw. rodkw dopingujcych. Zalicza si do nich m. in. steroidy anabologiczne i hormony takie jak EPO.

Wpyw rodkw dopingujcych w sporcie

Dopingto sztuczny i niedozwolony w sporcie sposb podnoszenia sprawnoci fizycznej. Polega na zaywaniu tzw. rodkw dopingujcych. Zalicza si do nich m. in. steroidy anabologiczne i hormony takie jak EPO.

Jak dziaa na organizm czowieka?rodki dopingujce powoduj rozrost tkanki miniowej, za hamuj wyduania koci dugich. Efektem ich stosowania mog by rwnie: agresywne zachowanie, zawroty gowy, zaburzenia snu, depresja, mdoci wymioty, biegunka, uszkodzenie wtroby, wzrost cinienia krwi i przerost minia sercowego bez odpowiedniego rozwoju naczy wiecowych, co prowadzi do zawau serca.

Jakie ma ze skutki?Stosowanie dopingu prowadzi do trwaych zmian w organizmie, niekiedy do kalectwa lub mierci. Dziaaj szkodliwie na wiele ukadw narzdw, w tym ruchu, nerwowy, pokarmowy, krenia i pciowy. Zmiany, ktre zachodz w organizmie zostay wymienione w pytaniu drugim.

Dlaczego doping tak si rozpowszechni?Odpowied na to pytanie jest zoona, gdy przyczynio si do tego kilka czynnikw. Doping rozpowszechni si midzy innymi, poniewa:Producenci tego rodzaju rodkw zaczli konkurowa ze sob, w celu uzyskania z tego tytuu, jak najwiksze korzyci finansowych, a wic rozpowszechnia si ich reklama,Wierzono, e rodki te pozwol na uzyskanie zwycistwa w zawodach sportowych, przy znacznie mniejszym nakadzie si (treningu), ni gdyby ich nie stosowano,dz zwycistwa przewaya nad zasadami fair play.

A

Kto stosuje rodki dopingowe?Jak wspomniano wczeniej rodki te s stosowane zazwyczaj przez osoby czynnie uprawiajce sport zawodowy. Ale nie tylko. Stosuj je rwnie modzie, zwaszcza chopcy korzystajcy z siowni, aby "poprawi" swj wygld, osoby, ktre z racji wykonywanych przez siebie zawodw powinni charakteryzowa si dobr kondycj fizyczn.

Potocznie nazywane lekami przeciwblowymi, ktre wykazuj zdolno zmniejszania lub hamowania odczuwania blu.

rodki przeciwblowe

Kiedy czujesz bl, sigasz po rodki przeciwblowe, nie zdajc sobie sprawy z konsekwencji.Jak dzielimy leki przeciwblowe?

1. Narkotyczne, tworzone na bazie morfiny, s bardzo silnymi lekami, o mocnym dziaaniu, stosowane s w bardzo ostrych blach.

2. Nienarkotyczne leki, takie jak ibuprofen, paracetamol, czy aspiryna, stosowane s przy blu o sabym i umiarkowanym nasileniu.

Wspczesne leki przeciwblowe dzielimy na dwie grupy:

Interakcje lekw przeciwblowychDostpne bez recepty rodki przeciwblowe stanowi obecnie jedn z najczciej kupowanych grup lekw. W wyborze odpowiedniego dla danej dolegliwoci specyfiku pacjenci kieruj si wasnym dowiadczeniem i wiedza, porad znajomych lub powszechn reklam w mediach (niestety, czsto nierzeteln).

Podzia lekwPodzia lekw uspokajajcych i nasennych: bromki alkohole i aldehydy alifatyczne amidy i ureidy ureidy cykliczne barbiturany pochodne diketopiperazyny zwizki o rnej budowie chemicznej Naduywanie powoduje pojawienie si objaww chorobowych do ktrych nale zaburzenia psychiczne prowadzce do napadw agresji, zaburze osobowoci, depresji, choroby wtroby, przyspieszenie zmian miadycowych w naczyniach serca i mzgu, zmiany skrne, czste zrywanie cigien

Sterydy AnaboliczneDziaanie niektrych sterydw anabolicznych polega na stymulowaniu wzrostu masy mini i czasami rwnie koci poprzez pobudzanie syntezy biaka lub wapnia. Efekt ten jest szczeglnie wany w dopingu sportowym. Sterydy anaboliczne maj jednak take wiele ubocznych efektw, gdy wpywaj silnie na ogln rwnowag hormonaln organizmu

Mechanizm Dziaania

-wzmoona synteza BIAEK-wzrost tempa przyrostu masy, siy i wytrzymaoci mini-wzrost apetytu-wzrost tempa przyrostu koci-zwikszona produkcja krwinek czerwonych

Przykady efektw anabolicznych:Inne drogi uzyskania wikszej wydolnoci organizmuzadbanie o higien treningu, tryb ycia, dietetyk, przygotowanie biologiczne oraz psychologiczne.

Jeli trenujesz i stosujesz rodki dopingujce, to oznacza, e: nie cenisz wcale DUCHA SPORTU, masz za nic elementarne wartoci moralne, takie jak uczciwo, nie zaley Ci na zdrowiu i z cynicznym umiechem chtnie powtarzasz, e nie zaley ci, by by zdrowszy, jeste gotw po zakoczeniu sportowej kariery y samotnie, bez rodziny.

Jeli zapomniae, przypomn Ci, e honorem sportowca jest osiganie doskonaoci i denie do zwycistwa tylko w rwnej walce.DLATEGO JELI JESTE SPORTOWCEM POWIEDZDOPINGOWI NIE !!!

Rola skadnikw odywczych w organimie czowieka Peni w organizmie funkcj budulcow. S skadnikiem wszystkich tkanek oraz koci. Biako w misie czy produktach spoywczych jest rnej jakoci. Bogatym rdem biaka jest te miso, najlepiej chude tj. cielcina i drb .

BIAKA

S rdem energii dla tkanek i narzdw uatwiaj odczuwanie smaku i poykanie pokarmu umoliwiaj gromadzenie energii, w postaci tkanki zapasowej . Do produktw tych mona zaliczy maso, mietan, sonin, oleje, maso rolinne. Tuszcze wystpuj w wielu innych produktach jako ich cz skadowa np. w misie, tkach jaj i mleku .

TUSZCZESkadniki mineralne peni w organizmie ludzkim rol budulcowa oraz podobnie jak witaminy regulujc.Wpywaj ponadto na gospodark wodn oraz rwnowag kwasowo-zasadow w organizmie.Skadniki mineralne przyjmuje si prawie wycznie z poywieniem, gdy organizm czowieka nie ma moliwoci ich wytwarzania.

SOLE MINERALNE

WITAMINY nale do skadnikw regulujcych przemian materii, lecz nie dostarczaj organizmowi energii.S to zwizki organiczne, ktre musz by dostarczane do ustroju wraz z poywieniem, gdy organizm sam ich nie produkuje. Najlepszym wyborem zawsze bd produkty naturalne jak owoce i warzywa , ryby i owoce morza, a z przetworzonych produkty penoziarniste oraz nabia.

CUKRYTo ogromna grupa zwizkw chemicznych .Cukry dzielimy na cukry proste i cukry zoone. Z uwagi na obecno charakterystycznych grup funkcyjnych, poza grupami wodorotlenowymi, ktre wchodz w skad wszystkich wglowodanw. Rne cukry s zawarte w owocach, warzywach i miodzie.

Nowa piramida ywieniowa z 2005rPrezentacje wykonali : Blicharz Hubert Borysewicz Karolina Malanik Orest Paubicka Pamela Skoczewska Natalia Skrzypczak Karolina