Wrzodziejące zapalenie jelita grubego - Łukasz ?· Etiopatogeneza Wrzodziejące zapalenie jelita grubego…

Embed Size (px)

Text of Wrzodziejące zapalenie jelita grubego - Łukasz ?· Etiopatogeneza Wrzodziejące zapalenie jelita...

Wrzodziejce zapalenie jelitagrubego

Colitis ulcerosa

ICD-10 K51 (http://apps.who.int/classifications/icd10/browse/2010/en#/K51)

K51.0 Wrzodziejce (przewleke)zapalenie jelita cienkiego igrubego

K51.1 Wrzodziejce (przewleke)zapalenie jelita krtego igrubego

K51.2 Wrzodziejce (przewleke)zapalenie prostnicy

K51.3 Wrzodziejce (przewleke)zapalenie prostnicy i esicy

K51.4 Rzekoma polipowato jelitagrubego

K51.5 luzowe zapalenie prostnicy iokrnicy

K51.8 Inne wrzodziejce zapaleniejelita grubego

K51.9 Wrzodziejce zapalenie jelitagrubego, nieokrelone

Wrzodziejce zapalenie jelita grubegoWrzodziejce zapalenie jelita grubego (ac. colitis ulcerosa, CU),zaliczane do grupy nieswoistych zapale jelit, jest przewlekymprocesem zapalnym bony luzowej odbytu lub jelita grubego onieustalonej dotychczas etiologii.

Spis treci

1 Epidemiologia

2 Etiopatogeneza

3 Objawy i przebieg

4 Rozpoznanie

5 Powikania6 Leczenie

6.1 Leczenie dietetyczne

6.2 Aminosalicylany

6.3 Glikokortykosteroidy

6.4 rodki immunosupresyjne

6.5 Leki przeciwbakteryjne i probiotyki

6.6 Leki biologiczne

6.7 Leczenie operacyjne7 Nowe metody leczenia w trakcie bada

7.1 Leczenie naltreksonem

7.2 Leczenie bupropionem

8 Przypisy

9 Linki zewntrzne

Epidemiologia

Endoskopowy obraz wrzodziejcegozapalenia jelita ukazujcy utratukadu naczyniowego esicy,ziarnistoci oraz miejscow krucholuzwki

https://pl.wikipedia.org/wiki/Mi%C4%99dzynarodowa_Klasyfikacja_Chor%C3%B3b_ICD-10http://apps.who.int/classifications/icd10/browse/2010/en#/K51https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%81acinahttps://pl.wikipedia.org/wiki/Nieswoiste_zapalenia_jelithttps://pl.wikipedia.org/wiki/Wrzodziej%C4%85ce_zapalenie_jelita_grubego#Epidemiologiahttps://pl.wikipedia.org/wiki/Wrzodziej%C4%85ce_zapalenie_jelita_grubego#Etiopatogenezahttps://pl.wikipedia.org/wiki/Wrzodziej%C4%85ce_zapalenie_jelita_grubego#Objawy_i_przebieghttps://pl.wikipedia.org/wiki/Wrzodziej%C4%85ce_zapalenie_jelita_grubego#Rozpoznaniehttps://pl.wikipedia.org/wiki/Wrzodziej%C4%85ce_zapalenie_jelita_grubego#Powik.C5.82aniahttps://pl.wikipedia.org/wiki/Wrzodziej%C4%85ce_zapalenie_jelita_grubego#Leczenie_dietetycznehttps://pl.wikipedia.org/wiki/Wrzodziej%C4%85ce_zapalenie_jelita_grubego#Aminosalicylanyhttps://pl.wikipedia.org/wiki/Wrzodziej%C4%85ce_zapalenie_jelita_grubego#Glikokortykosteroidyhttps://pl.wikipedia.org/wiki/Wrzodziej%C4%85ce_zapalenie_jelita_grubego#.C5.9Arodki_immunosupresyjnehttps://pl.wikipedia.org/wiki/Wrzodziej%C4%85ce_zapalenie_jelita_grubego#Leki_przeciwbakteryjne_i_probiotykihttps://pl.wikipedia.org/wiki/Wrzodziej%C4%85ce_zapalenie_jelita_grubego#Leki_biologicznehttps://pl.wikipedia.org/wiki/Wrzodziej%C4%85ce_zapalenie_jelita_grubego#Leczenie_operacyjnehttps://pl.wikipedia.org/wiki/Wrzodziej%C4%85ce_zapalenie_jelita_grubego#Leczeniehttps://pl.wikipedia.org/wiki/Wrzodziej%C4%85ce_zapalenie_jelita_grubego#Leczenie_naltreksonemhttps://pl.wikipedia.org/wiki/Wrzodziej%C4%85ce_zapalenie_jelita_grubego#Leczenie_bupropionemhttps://pl.wikipedia.org/wiki/Wrzodziej%C4%85ce_zapalenie_jelita_grubego#Nowe_metody_leczenia_w_trakcie_bada.C5.84https://pl.wikipedia.org/wiki/Wrzodziej%C4%85ce_zapalenie_jelita_grubego#Przypisyhttps://pl.wikipedia.org/wiki/Wrzodziej%C4%85ce_zapalenie_jelita_grubego#Linki_zewn.C4.99trznehttps://pl.wikipedia.org/wiki/Plik:UC_granularity.pnghttps://pl.wikipedia.org/wiki/Kolonoskopiahttps://pl.wikipedia.org/wiki/Esica

Choroba jest znacznie czstsza u rasy biaej (Europa, Ameryka Pnocna). Zapadalno w Europie 10/100000/rok[potrzebny przypis]. Szczyt zachorowalnoci przypada na wiek 20-40 lat. Obserwuje si rodzinnewystpowanie w okoo 6-7% przypadkw[potrzebny przypis].

EtiopatogenezaWrzodziejce zapalenie jelita grubego jest nieswoist chorob zapaln jelit o niewyjanionej etiologii. Pewnywpyw na rozwj schorzenia maj czynniki:

genetyczne wiadczy o tym rodzinne wystpowanie.Ustalono kilka genw podatnoci na zachorowanie le onena chromosomach 3, 7, 12 i 16.rodowiskowe Istnieje korelacja pomidzy stanempsychicznym pacjentw (takim jak uraz psychiczny inieprawidowa reakcja na stres) a wystpowaniem choroby.Ponadto flora bakteryjna u osb chorych na colitis ulcerosarni si jakociowo i ilociowo od flory wystpujcej u osbzdrowych, jednak nie wiadomo, czy jest to przyczyna czyraczej skutek choroby. Szczeglny wpyw maj niektreszczepy Escherichia coli i Bacteroides vulgatus. Z badakliniczno-kontrolnych wynika, e osoby z wycitymwyrostkiem robaczkowym przed 20 rokiem ycia rzadziejchoruj[1]. W ostatnich latach pojawiy si metaanalizydonoszce o zwikszonym ryzyku zachorowania u osb, ktrenie pal bd zaprzestay palenia papierosw; rwnoczeniepalenie moe zmniejszy dolegliwoci[2].immunologiczne wzmoona aktywacja limfocytw T CD4+.Wytwarzaj one wiksze iloci cytokin, od ktrych zaleydalszy przebieg odpowiedzi immunologicznej. Dominujesubpopulacja limfocytw Th2, produkujcych interleukiny (IL)4, 5, 6, 10 (odpowiadaj za typ humoralny odpowiedzi zezwikszon syntez przeciwcia). Szczeglnie niekorzystnywpyw maj cytokiny prozapalne TNF-, IL-1, IL-8, IL-12.W colitis ulcerosa s one w przewadze nad cytokinami odziaaniu przeciwzapalnym IL-1ra, IL-4, IL-10, IL13. Innymimediatorami zapalenia w jelitach s leukotrieny (zwaszczaleukotrien B4), czynnik aktywujcy pytki (PAF) oraz rodnikitlenowe. Wszystkie one podtrzymuj proces zapalny.

Wrzodziejce zapalenie jelita grubego moe by objawem klinicznymdepresji maskowanej (to jest takiego rodzaju depresji, w ktrymendogenny zesp depresyjny maskowany jest przez inne objawy)[3].

Objawy i przebiegGwne objawy mogce wskazywa na wrzodziejce zapalenie jelita grubego to:

ble brzucha,dugotrwae biegunki i/lub zaparcia (czasem wystpuj naprzemiennie),krew w stolcu (ujawniona lub nie),osabienie, utrata wagi,aftowe zapalenie bony luzowej jamy ustnej.

Pacjenci z wrzodziejcym zapaleniemjelita mog rzadko mie aftyobejmujce jzyk, wargi,podniebienie i gardo

Barwienie hematoksylin i eozynbioptatu z jelita grubego ukazujceropie krypty, typow zmian dlawrzodziejcego zapalenia jelita

https://pl.wikipedia.org/wiki/Bia%C5%82a_odmiana_cz%C5%82owiekahttps://pl.wikipedia.org/wiki/Pomoc:Przypisyhttps://pl.wikipedia.org/wiki/Pomoc:Przypisyhttps://pl.wikipedia.org/wiki/Genhttps://pl.wikipedia.org/wiki/Chromosomhttps://pl.wikipedia.org/wiki/Flora_bakteryjna_jelitahttps://pl.wikipedia.org/wiki/Pa%C5%82eczka_okr%C4%99%C5%BCnicyhttps://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Bacteroides_vulgatus&action=edit&redlink=1https://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Badanie_kliniczno-kontrolne&action=edit&redlink=1https://pl.wikipedia.org/wiki/Wyrostek_robaczkowyhttps://pl.wikipedia.org/wiki/Wrzodziej%C4%85ce_zapalenie_jelita_grubego#cite_note-1https://pl.wikipedia.org/wiki/Metaanalizahttps://pl.wikipedia.org/wiki/Wrzodziej%C4%85ce_zapalenie_jelita_grubego#cite_note-2https://pl.wikipedia.org/wiki/Limfocyt_Thttps://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=CD4%2B&action=edit&redlink=1https://pl.wikipedia.org/wiki/Cytokinyhttps://pl.wikipedia.org/wiki/Odpowied%C5%BA_odporno%C5%9Bciowahttps://pl.wikipedia.org/wiki/Interleukinyhttps://pl.wikipedia.org/wiki/Interleukina_4https://pl.wikipedia.org/wiki/Interleukina_5https://pl.wikipedia.org/wiki/Interleukina_6https://pl.wikipedia.org/wiki/Interleukina_10https://pl.wikipedia.org/wiki/Odpowied%C5%BA_odporno%C5%9Bciowa_humoralnahttps://pl.wikipedia.org/wiki/Przeciwcia%C5%82ohttps://pl.wikipedia.org/wiki/TNF-%CE%B1https://pl.wikipedia.org/wiki/IL-8https://pl.wikipedia.org/wiki/IL-12https://pl.wikipedia.org/wiki/Interleukina_13https://pl.wikipedia.org/wiki/Leukotrienyhttps://pl.wikipedia.org/wiki/Czynnik_aktywuj%C4%85cy_p%C5%82ytkihttps://pl.wikipedia.org/wiki/Reaktywne_formy_tlenuhttps://pl.wikipedia.org/wiki/Objaw_klinicznyhttps://pl.wikipedia.org/wiki/Zaburzenia_depresyjnehttps://pl.wikipedia.org/wiki/Wrzodziej%C4%85ce_zapalenie_jelita_grubego#cite_note-3https://pl.wikipedia.org/wiki/Biegunkahttps://pl.wikipedia.org/wiki/Zaparciehttps://pl.wikipedia.org/wiki/Aftahttps://pl.wikipedia.org/wiki/Plik:Aphtha2.jpghttps://pl.wikipedia.org/wiki/Aftahttps://pl.wikipedia.org/wiki/J%C4%99zyk_(anatomia)https://pl.wikipedia.org/wiki/Wargi_usthttps://pl.wikipedia.org/wiki/Podniebienie_(anatomia)https://pl.wikipedia.org/wiki/Gard%C5%82ohttps://pl.wikipedia.org/wiki/Plik:Ulcerative_colitis_(2)_active.jpghttps://pl.wikipedia.org/wiki/Barwienie_hematoksylin%C4%85_i_eozyn%C4%85https://pl.wikipedia.org/wiki/Ropie%C5%84

Objawy pozajelitowe:

oczne,stawowe (zapalenie staww),skrne (piodermia zgorzelinowa, rumie guzowaty).

Choroba charakteryzuje si wystpowaniem zaostrze i okresw remisji o rnym okresie trwania.Najczciej obejmuje kocow (lew) cz jelita grubego odbytnic (ktra zajta jest w 95%przypadkw), esic, okrnic zstpujc, zagicie ledzionowe.Rzadziej zajmuje cae jelito grube, a do zastawki krtniczo-ktniczej. Nigdy nie dotyka bezporednio jelita cienkiego. Jedynymobjawem moe by tzw. backwash ileitis, ktry wystpuje wmomencie zajcia jelita grubego na caej dugoci (pancolitis) wraz zzastawk krtniczo-ktnicz, ktra staje si niewydolna i przepuszczamediatory procesu zapalnego w kierunku kocowych odcinkw jelitakrtego. W odrnieniu od choroby Leniowskiego-Crohna wewrzodziejcym zapaleniu jelita grubego istnieje znacznie mniejszatendencja do powstawania przetok okooodbytniczych, ropni iperforacji jelit. Wystpuje natomiast wiksze prawdopodobiestwopowstania raka jelita grubego. Skania to do wykonywaniaregularnych kolonoskopii diagnostycznych u osb dugotrwalechorujcych na wrzodziejce zapalenie jelita grubego. Ze wzgldu nazajcie przez chorob dystalnej czci odbytnicy du wartodiagnostyczn ma rwnie wykonanie rektoskopii.

RozpoznanieW diagnostyce wrzodziejcego zapalenia jelita grubego znaczeniemaj:

badania krwi spadek wartoc