25
Wskaźniki Wskaźniki repetytorium repetytorium

Wskaźniki repetytorium

  • Upload
    lou

  • View
    40

  • Download
    0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Wskaźniki repetytorium. Wskaźniki. 4. Y. 4. 1. X. 5. 5. 2. p. p = &Y;. *p = 4;. int Y = 1, X = 2; X = 5; int *p = &X;. Niezainicjowane wskaźniki. Y. 1. X. 2. p. p1. int *p1=NULL; // b łą d czasu wykonania. int Y = 1, X = 2; int *p = &X;. int *p1;. *p1 = 3;. - PowerPoint PPT Presentation

Citation preview

Page 1: Wskaźniki repetytorium

Wskaźniki repetytoriumWskaźniki repetytorium

Page 2: Wskaźniki repetytorium

WskaźnikiWskaźniki

int Y = 1, X = 2;

X = 5;

int *p = &X;

1

2 5

Y

X

p

44

p = &Y;

*p = 4;

5

Page 3: Wskaźniki repetytorium

NiezainicjowaneNiezainicjowane wskaźniki wskaźniki

int Y = 1, X = 2;

int *p = &X;

1

2

Y

X

p

int *p1;p1

*p1 = 3;

int *p1=NULL;

// błąd czasu wykonania

Page 4: Wskaźniki repetytorium

Wskaźnik vsWskaźnik vs.. wskazanie wskazanie

int Y = 1, X = 2;

int *p1 = &Y, *p2 = &X ;

*p1 = *p2;

1

2

Y

X

p2

p1

2

p1 = p2;

Page 5: Wskaźniki repetytorium

Tablice i wskaźniki w C++Tablice i wskaźniki w C++

const int MAX = 12;

int Array[MAX] = {1,7,2,4,8,11,7,2};

int *p = Array;

17248

1172

p++;

Page 6: Wskaźniki repetytorium

Arytmetyka wskaźników w C++Arytmetyka wskaźników w C++int Array[100];

int *Ptr;

Array[10] = 3;

Ptr = Array + 10; // wskazanie na 10 (11)- // element tablicy

Ptr = & Array[10]; // j.w.

*Ptr = 3;

*(Ptr-3) = 5; // to samo co Ptr[-3] = 5;

// UWAGA Ptr[-3] musi byc w obrebie tablicy

Ptr-Array = = 10

// Odejmowanie ma sens dla jednej tablicy

Page 7: Wskaźniki repetytorium

Dynamiczna alokacja pamięciDynamiczna alokacja pamięciint *Ptr = new int[100]; // wymagane delete Ptr;

Ptr[1] = 10;

Ptr[100] = 10; // blad naruszenie zakresu

++Ptr; // potencjalny problem przy zwalnianiu

int *Ptr1 = Ptr;

Ptr1++;

delete Ptr; // zwolnienie pamieci

Ptr = NULL; // zaznaczenie wskaznika jako pusty

Page 8: Wskaźniki repetytorium

Troche przykładówTroche przykładówconst int MAX=100;

int Array[MAX], *Ptr;

for (i=0; i<MAX; i++)

Array[i] = i;

for (i=0, Ptr=Array; i<MAX; i++, Ptr++)

*Ptr = i;

for (Ptr=Array; Ptr<Array+MAX; Ptr++)

*Ptr = 0;

for (Ptr=Array+MAX-1; Ptr>=Array; Ptr--)

*Ptr = 0;

Page 9: Wskaźniki repetytorium

Typy wskaźnikówTypy wskaźnikówint I, *pInt= &I;

long L, *pLong = &L;

I = L; // OK

*pInt = *pLong; // OK

pInt = pLong; // blad rozne typy

pInt = I; // bez sensu

long ** ppLong; // czasem tak trzeba …

ppLong = &pLong; // Ok

**ppLong = 10; // L = 10;

pLong = pInt; // blad rozne typy

Page 10: Wskaźniki repetytorium

Wskaźniki i referencjeWskaźniki i referencjeint y=0, x=0, *ptr = &x, &ref = x;*ptr = 3; // x = 3;ref = 3; // x = 3;

++ptr; // przesuniecie wskaznika (tutaj bez sensu)++ref; // ++x;

ptr = &x; // ref = x oznaczaloby x = x;*ptr = y; // x = y;ptr = &y; // od tej pory wskazujemy na yref = y; // x = y;

const int & ref = x; // umozliwia tylko odczytint & ref; // blad, niezainicjowana referencja nie ma sensu

Page 11: Wskaźniki repetytorium

Stałe wskaźniki i Stałe wskaźniki i wskaźniki do stałychwskaźniki do stałych

int Array[100];

int *Ptr = Array;

int *const cPtr = Array; // takie same wlasciwosci jak Array

const int*PtrToC = Array;

const int*const cPtrToC Array;

*(Ptr ++) = 1; // mozna wszystko cPtr++; // blad

*cPtr = 1; // ok, nie mozna tylko zmieniac wskaznika

*(cPtr+3) = 1; // ok, nie mozna tylko zmieniac wskaznika

cPtr[3] = 1; // ok, nie mozna tylko zmieniac wskaznika

*PtrToC = 1; // blad

x = *(PtrToC++); // ok, przez wskaznik mozna tylko czytac

x = = PtrToC[3]; // ok, przez wskaznik mozna tylko czytac

x = *(cPtrToC+5); // ok, czytamy i nie zmieniamy wskaznika

Page 12: Wskaźniki repetytorium

2

Przekazywanie parametruPrzekazywanie parametruvoid fun(int y) {

}

int X = 2;

fun(X);

Fun

X

y

y = 5;

5

2

Page 13: Wskaźniki repetytorium

Przekazywanie wskaźnikaPrzekazywanie wskaźnikavoid fun(int * pInt) { // partametr - wskaźnik

}

void fun(int ArrayInt[]) { // partametr – tablica

}

int A[10] = {2};

fun(A);

Fun

A

pInt

*pInt = 5;

25

pInt++;

Page 14: Wskaźniki repetytorium

Przekazywanie wskaźnika Przekazywanie wskaźnika do wskaźnikado wskaźnika

void fun(int ** ppInt) { // mozliwosc zmiany wskaznika}

int A[10] = {2};

Fun

A

**ppInt = 5;

25

(*ppInt)++; *(ppInt++);

pIntint *pInt = A;

ppInt

fun(&pInt);

Page 15: Wskaźniki repetytorium

Przekazywanie referencji Przekazywanie referencji do wskaźnikado wskaźnika

void fun(int * &refPInt) { // mozliwosc zmiany wskaznika}

int A[10] = {2};

Fun

A

* refPInt = 5;

25

refPInt ++;

pIntint *pInt = A;

refPInt

fun(pInt);

Page 16: Wskaźniki repetytorium

Zwrot wskaźnikaZwrot wskaźnikaint*fun(int * pIntL) { // wskaznik zwracany jako wynik}

int A[10] = {7,2};

Fun

A

*pIntL = 5;

25

pIntL++;

pIntint *pInt = A+1;

pIntL

pInt = fun(pInt); // pInt = fun(A+1);

7

return pIntL;

Page 17: Wskaźniki repetytorium

Zestawienie metodZestawienie metodvoid fun(int x); // zwykły parametr

void fun(int * x); // partametr - wskaźnik

void fun(int array[]); // partametr - tablica

int * fun(int * x); // wskaznik zwracany jako wynik

void fun(int ** x); // mozliwosc zmiany wskaznika

int fun(int *&x); // mozliwosc zmiany wskaznika

typedef int *intPtr; // to samo z oddzielnym typem

int fun(intPtr &x);

Page 18: Wskaźniki repetytorium

PodsumowaniePodsumowanievoid fun(int x); // nie można zmienić x

void fun(int * x); // nie można zmienić wskaźnika

void fun(int Array[]); // partametr - tablica

int * fun(int * x); // funkcja zwraca zmieniony// wskaznik

long fun(int ** x); // nieco niewygodne

int fun(int *&x); // F. moze zmienic argument

fun(pInt); // Problem: z wywołania nie wyni-

// ka, że f. moze zmienic argument

Page 19: Wskaźniki repetytorium

Typowe błędyTypowe błędy//niezainicjowany wskaznikint *ptr;*ptr = 1; // potencjalny upadek systemu

//niewazny wskaznik (podwojne zwolnienie);int *ptr1,*ptr2;ptr1 = ptr2 = new int[100];delete ptr1[];ptr1=NULL;*ptr2 = 5; // potencjalny upadek systemudelete ptr2; // przerwanie programu

//wyciek pamieciptr1 = new int[10];ptr2 = new int[100];ptr1 = ptr2; // stracona tablica int[10]

Page 20: Wskaźniki repetytorium

Wskaźniki do funkcjiWskaźniki do funkcjivoid fun(int x);

void (*wskfun)(int x);

// formy rownoważnewskfun = &fun;wskfun = fun;

// formy rownoważnefun(5);(*wskfun)(5);wskfun(5);

gdzie zysk ?

Page 21: Wskaźniki repetytorium

Co to za wskaznik?Co to za wskaznik?int (*wskfun)(int x);

double (*wskfun)(int x, float y);

int * (*wskfun)(int *);

int * (*wskFunTab[10])(int * t[]);

wskFunTab[3] = myFun1;int *tab[5];int * wyn = wskfun[3](tab);

Page 22: Wskaźniki repetytorium

typedef do pomocytypedef do pomocyint * (*wskfun[10])(int * t[]);

typedef int * (*WSKFUNCTYPE)(int * t[]);

WSKFUNCTYPE wskfuntab[10];

int *tab[5];int * wyn = wskfuntab[3](tab);

Page 23: Wskaźniki repetytorium

Tradycyjny sortTradycyjny sortvoid sort (int a[], int cnt) {

...for(...)

if (a[i]>=a[j])...

}

lub

void sort (Samochod a[], int cnt); {...for(...)

if (wiekszy(a[i], a[j]) )...

}Problem: chcemy uzyskać rózne porządki sortowania

BEZ POWIELANIA algorytmu sort

Page 24: Wskaźniki repetytorium

Sort z różnymi porządkamiSort z różnymi porządkamienum TypSortow { rosnaco, malejaco };

void sort (int a[], int cnt, TypSortow jak);{ ...

for(...){ ...bool zamien = false;switch(jak){case rosnaco : if (a[i]>=a[j]) zamien = true; break;case rosnaco : if (a[i]<a[j]) zamien = true; break;}...

}}

// NB. zamiast if (a[i]>=a[j]) zamien = true;// można zamien = a[i]>=a[j]; // czy jest róznica?

Page 25: Wskaźniki repetytorium

Przykład zastosowania Przykład zastosowania wskaźników do funkcjiwskaźników do funkcjitypedef bool(*CMP_INT_FUN)(int , int);

void sort (int a[], int cnt, CMP_INT_FUN cmp);{ ...

for(...){ ...if (cmp(a[i], a[j]) )...

}}bool wiekszy(int e1, int e2) { return e1>=e2; })bool mniejszy(int e1, int e2) { return e1<e2; })

sort(A, MAX, wiekszy);