3643
Inventarisatie sheet DATA.OVERHEID. Inventariserende organisatie: VERPLICHTE VELDEN VOOR ELKE DATASET (INDIEN MEERDERE nummer A. ORGANISATIE data-eigenaar vrij tekst -> vaste lijst Ministerie van Financiën | Belastingdienst Ministeries | Ministerie van Sociale Zaken en Ministeries | Ministerie van Sociale Zaken en Ministeries | Ministerie van Sociale Zaken en Ministeries | Ministerie van Sociale Zaken en Ministeries | Ministerie van Sociale Zaken en Ministeries | Ministerie van Sociale Zaken en Ministeries | Ministerie van Sociale Zaken en Ministeries | Ministerie van Sociale Zaken en Ministeries | Ministerie van Sociale Zaken en Ministeries | Ministerie van Sociale Zaken en Ministeries | Ministerie van Sociale Zaken en Ministeries | Ministerie van Sociale Zaken en Ministeries | Ministerie van Sociale Zaken en Ministeries | Ministerie van Sociale Zaken en Ministeries | Ministerie van Sociale Zaken en Ministeries | Ministerie van Sociale Zaken en Ministeries | Ministerie van Sociale Zaken en Ministeries | Ministerie van Sociale Zaken en Ministeries | Ministerie van Sociale Zaken en Ministeries | Ministerie van Sociale Zaken en Ministeries | Ministerie van Sociale Zaken en Ministeries | Ministerie van Sociale Zaken en Ministeries | Ministerie van Sociale Zaken en Ministeries | Ministerie van Sociale Zaken en Ministeries | Ministerie van Sociale Zaken en Ministeries | Ministerie van Sociale Zaken en Ministeries | Ministerie van Sociale Zaken en Ministeries | Ministerie van Sociale Zaken en Ministeries | Ministerie van Sociale Zaken en Ministeries | Ministerie van Sociale Zaken en Ministeries | Ministerie van Sociale Zaken en Ministeries | Ministerie van Sociale Zaken en Ministeries | Ministerie van Sociale Zaken en Ministeries | Ministerie van Sociale Zaken en Ministeries | Ministerie van Sociale Zaken en Ministeries | Ministerie van Sociale Zaken en Ministeries | Ministerie van Sociale Zaken en Ministeries | Ministerie van Sociale Zaken en Ministeries | Ministerie van Sociale Zaken en

[XLS]data. · Web view0. 0. 2. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0

Embed Size (px)

Citation preview

Alle datasets data.overheid.nlInventarisatie sheet DATA.OVERHEID.NLTemplate versie: 201601-v1Inventariserende organisatie: Contactpersoon organisatie: Datum:

VERPLICHTE VELDEN VOOR ELKE DATASET (INDIEN MEERDERE BRONNEN PER DATASET -> meer regels gebruiken en alleen groene kolommen invullen) OPTIONEEL VELDEN - databron OPTIONELE VELDEN - velden zijn ter verdere duiding van de inhoud van de data - niet nodig voor aanmeldingOPTIONELE VELDEN - aanwijzingen voor hergebruik en relaties/contextINVENTARISATIE: opmerkingen t.b.v inventarisatienummerA. ORGANISATIE B. VERPLICHTE VELDENC. Verplichte velden databronnenC. Optionele velden databronnenD. VINDBAARHEIDE. KENMERKEN DATAF. HERGEBRUIK AANWIJZINGENG. Relaties, context en samenhangdata-eigenaar verstrekker
: Microsoft Office-gebruiker:verstrekker mag leeg blijven indien gelijk aan data-eigenaarStatusDatum geplandTitel datasetOmschrijvingLicentieTaal Wijzigingsdatum
: Microsoft Office-gebruiker:wijzigingsdatum geeft de versie aan van het dataset of de datum dat deze is damengesteldTitel bron Formaat 1Formaat 2Link/bestand
: Microsoft Office-gebruiker:URL van locatie of bestandnaamGrootte databronExtra omschrijving bronThema
: Microsoft Office-gebruiker:Er is slechts 1 thema mogelijkTrefwoorden/tagsLocatie
: Microsoft Office-gebruiker:Geef gebied aan, standaard = Nederland. Betreft periodeFrequentie wijzigingenVersieLinkedData
: Microsoft Office-gebruiker:0,1,2,3,4 of 5 sterrenStandaarden
: Microsoft Office-gebruiker:Geef aan welke standaarden in de data worden toegepast, bijv. XBLR, Juriconnect, etc. high value dataset
: Microsoft Office-gebruiker:Is de dataset een high value dataset wat u betreft? Toegang
: Microsoft Office-gebruiker:Stanaard is "beschikbaar". Geef bij beperkt of gesloten aan in het volgende veld wat de reden / oorzaak van de beperking isAanwijzing voor hergebruik
: Microsoft Office-gebruiker:Geef eventueel waarschuwingen over de kwaliteit, wijze van verwerving van de data dioe voor hergebruik van belang zijnKenmerkenGrondslag linkCiteertitelRechten
: Microsoft Office-gebruiker:vermeld indien licentie=CC-BY-SA de wijze van naamsvermeldingMeer informatie link
: Microsoft Office-gebruiker:link nar documentatie, website of andere documentaiteOpmerkingen, niet voor opname in data.overheid.nlvrijtekst -> vaste lijsttekst -> vaste lijstkies uit lijstdatum vrije tekst vrije tekstkies uit lijsttekst -> lijstdatum vrije tekstkies uit lijstkies uit lijstURL - bestandnaamvrije tekstvrije tekstkies uit lijstvrije tekstvrije teksttekst -> datumsetkies uit lijstvrije teksttekst -> lijstvrije tekstja/neekies uit lijstvrije teksttekst -> lijstURI juriconnectVrije tekstvrije tekstURLvrije tekstMinisteries | Ministerie van Sociale Zaken en WerkgelegenheidBeschikbaar2016-03-17Beroepsbevolking; historie 1970-2006CC-BY 3.0nl-NL2016-03-17Beroepsbevolking; historie 1970-2006http://opendata.cbs.nl/dataportaal/portal.html?tableId=37840&_catalog=CBS&_la=nl&_theme=932Sociale zekerheidKopie CBS datasethttp://purl.org/cld/freq/irregular0PubliekMinisteries | Ministerie van Sociale Zaken en WerkgelegenheidBeschikbaar2016-03-17Fysieke belasting; herkomst, duurCC-BY 3.0nl-NL2016-03-17Fysieke belasting; herkomst, duurhttp://opendata.cbs.nl/dataportaal/portal.html?tableId=83045NED&_catalog=CBS&_la=nl&_theme=175Sociale zekerheidKopie CBS datasethttp://purl.org/cld/freq/annual0PubliekMinisterie van Financin | BelastingdienstBeschikbaar2016-03-07BelastingTelefoon WachtrijWachtrijgegevens van BelastingTelefoon, ingedeeld naar tijd (per dag/uur/kwartier), per werkstroom (Particulieren, Toeslagen, etc) en per contactthema.CC-0nl-NL2016-03-07BelastingTelefoon Wachtrijapplication/vnd.ms-excelhttp://download.belastingdienst.nl/belastingdienst/docs/wachtrij_belastingtelefoon_odt003.xls482 kbWachtrijgegevens van BelastingTelefoon, ingedeeld naar tijd (per dag/uur/kwartier), per werkstroom (Particulieren, Toeslagen, etc) en per contactthema.Financin | BelastingBereikbaarheid, Dienstverleninghttp://purl.org/cld/freq/daily2PubliekCC-OMinisteries | Ministerie van Sociale Zaken en WerkgelegenheidBeschikbaar2016-03-17Werknemers; gebruik ouderschapsverlofCC-BY 3.0nl-NL2016-03-17Werknemers; gebruik ouderschapsverlofhttp://opendata.cbs.nl/dataportaal/portal.html?tableId=71505ned&_catalog=CBS&_la=nl&_theme=40Sociale zekerheidKopie CBS datasethttp://purl.org/cld/freq/biennial0PubliekMinisteries | Ministerie van Sociale Zaken en WerkgelegenheidBeschikbaar2016-03-17Personen met langdurende zorgsituatieCC-BY 3.0nl-NL2016-03-17Personen met langdurende zorgsituatiehttp://opendata.cbs.nl/dataportaal/portal.html?tableId=80551ned&_catalog=CBS&_la=nl&_theme=40Sociale zekerheidKopie CBS datasethttp://purl.org/cld/freq/biennial0PubliekMinisteries | Ministerie van Sociale Zaken en WerkgelegenheidBeschikbaar2016-03-17Huishoudens; vormen van kinderopvangCC-BY 3.0nl-NL2016-03-17Huishoudens; vormen van kinderopvanghttp://opendata.cbs.nl/dataportaal/portal.html?tableId=71506ned&_catalog=CBS&_la=nl&_theme=40Sociale zekerheidKopie CBS datasethttp://purl.org/cld/freq/biennial0PubliekMinisteries | Ministerie van Sociale Zaken en WerkgelegenheidBeschikbaar2016-03-17Huishoudens; gebruik formele opvangCC-BY 3.0nl-NL2016-03-17Huishoudens; gebruik formele opvanghttp://opendata.cbs.nl/dataportaal/portal.html?tableId=71507ned&_catalog=CBS&_la=nl&_theme=40Sociale zekerheidKopie CBS datasethttp://purl.org/cld/freq/biennial0PubliekMinisteries | Ministerie van Sociale Zaken en WerkgelegenheidBeschikbaar2016-03-07Arbeidsdeelname; wisseling arbeidspositie niet-beroepsbevolking-szwCC-BY 3.0nl-NL2016-03-07Arbeidsdeelname; wisseling arbeidspositie niet-beroepsbevolkinghttp://opendata.cbs.nl/dataportaal/portal.html?tableId=83161NED&_catalog=CBS&_la=nl&_theme=12Sociale zekerheidKopie CBS datasethttp://purl.org/cld/freq/quarterly0PubliekMinisteries | Ministerie van Sociale Zaken en WerkgelegenheidBeschikbaar2016-03-07Arbeidsdeelname; wissel arbeidspositieCC-BY 3.0nl-NL2016-03-07Arbeidsdeelname; wissel arbeidspositiehttp://opendata.cbs.nl/dataportaal/portal.html?tableId=83066NED&_catalog=CBS&_la=nl&_theme=12Sociale zekerheidKopie CBS datasethttp://purl.org/cld/freq/quarterly0PubliekMinisteries | Ministerie van Sociale Zaken en WerkgelegenheidBeschikbaar2016-03-17Werknemers; meer/minder werken 1992-2006CC-BY 3.0nl-NL2016-03-17Werknemers; meer/minder werken 1992-2006http://opendata.cbs.nl/dataportaal/portal.html?tableId=70920NED&_catalog=CBS&_la=nl&_theme=554Sociale zekerheidKopie CBS datasethttp://purl.org/cld/freq/irregular0PubliekMinisteries | Ministerie van Sociale Zaken en WerkgelegenheidBeschikbaar2016-03-17Werknemers; meer/minder werken (12-uur)CC-BY 3.0nl-NL2016-03-17Werknemers; meer/minder werken (12-uur)http://opendata.cbs.nl/dataportaal/portal.html?tableId=71948ned&_catalog=CBS&_la=nl&_theme=553Sociale zekerheidKopie CBS datasethttp://purl.org/cld/freq/irregular0PubliekMinisteries | Ministerie van Sociale Zaken en WerkgelegenheidBeschikbaar2016-03-17Werknemers; in-, uitstroom, 2000-2008CC-BY 3.0nl-NL2016-03-17Werknemers; in-, uitstroom, 2000-2008http://opendata.cbs.nl/dataportaal/portal.html?tableId=71038ned&_catalog=CBS&_la=nl&_theme=555Sociale zekerheidKopie CBS datasethttp://purl.org/cld/freq/irregular0PubliekMinisteries | Ministerie van Sociale Zaken en WerkgelegenheidBeschikbaar2016-03-17Werknemers; alloch. collega's; 1999-2005CC-BY 3.0nl-NL2016-03-17Werknemers; alloch. collega's; 1999-2005http://opendata.cbs.nl/dataportaal/portal.html?tableId=71774ned&_catalog=CBS&_la=nl&_theme=552Sociale zekerheidKopie CBS datasethttp://purl.org/cld/freq/irregular0PubliekMinisteries | Ministerie van Sociale Zaken en WerkgelegenheidBeschikbaar2016-03-17Werklozen; werkloosheidsduur, 2001-2007CC-BY 3.0nl-NL2016-03-17Werklozen; werkloosheidsduur, 2001-2007http://opendata.cbs.nl/dataportaal/portal.html?tableId=71428ned&_catalog=CBS&_la=nl&_theme=559Sociale zekerheidKopie CBS datasethttp://purl.org/cld/freq/irregular0PubliekMinisteries | Ministerie van Sociale Zaken en WerkgelegenheidBeschikbaar2016-03-17Vacatures; vacaturegraad (1997-2006)CC-BY 3.0nl-NL2016-03-17Vacatures; vacaturegraad (1997-2006)http://opendata.cbs.nl/dataportaal/portal.html?tableId=70788ned&_catalog=CBS&_la=nl&_theme=550Sociale zekerheidKopie CBS datasethttp://purl.org/cld/freq/irregular0PubliekMinisteries | Ministerie van Sociale Zaken en WerkgelegenheidBeschikbaar2016-03-17Uitkeringsontvangers; in- en uitstroomCC-BY 3.0nl-NL2016-03-17Uitkeringsontvangers; in- en uitstroomhttp://opendata.cbs.nl/dataportaal/portal.html?tableId=71051ned&_catalog=CBS&_la=nl&_theme=574Sociale zekerheidKopie CBS datasethttp://purl.org/cld/freq/irregular0PubliekMinisteries | Ministerie van Sociale Zaken en WerkgelegenheidBeschikbaar2016-03-17Uitk.ontv.; met of z. werk; 1999-2008CC-BY 3.0nl-NL2016-03-17Uitk.ontv.; met of z. werk; 1999-2008http://opendata.cbs.nl/dataportaal/portal.html?tableId=70852ned&_catalog=CBS&_la=nl&_theme=574Sociale zekerheidKopie CBS datasethttp://purl.org/cld/freq/irregular0PubliekMinisteries | Ministerie van Sociale Zaken en WerkgelegenheidBeschikbaar2016-03-17Personen met/zonder startkwal. 2001-2013CC-BY 3.0nl-NL2016-03-17Personen met/zonder startkwal. 2001-2013http://opendata.cbs.nl/dataportaal/portal.html?tableId=80171ned&_catalog=CBS&_la=nl&_theme=782Sociale zekerheidKopie CBS datasethttp://purl.org/cld/freq/irregular0PubliekMinisteries | Ministerie van Sociale Zaken en WerkgelegenheidBeschikbaar2016-03-17Personen met startkwalificatie 2001-2006CC-BY 3.0nl-NL2016-03-17Personen met startkwalificatie 2001-2006http://opendata.cbs.nl/dataportaal/portal.html?tableId=71043NED&_catalog=CBS&_la=nl&_theme=782Sociale zekerheidKopie CBS datasethttp://purl.org/cld/freq/irregular