Xử lý nước thải bằng các phương pháp hóa lý

  • View
    134

  • Download
    6

Embed Size (px)

Text of Xử lý nước thải bằng các phương pháp hóa lý

  • 1. b. X L nc thi bngcc phng php ha ll(1l[II`{""vI['ll ['l"l`l>1 ?Il

2. L.': ClJ.l.r. flc .i.lI,!l Gg-Iv:` tillui =.l l.n:~;v_.`g .lltv-..X llgiuj H'l I!.'`=*.Ll =ll.l ilglc!=[l'l!I IN :