XUÂN - huongduongtxd XUÂN UYÊN HẠNH XUÂN gợi cảm tưởng và mong ước về một không…

 • View
  212

 • Download
  0

Embed Size (px)

Transcript

 • 1

  XUN UYN HNH XUN gi cm tng v mong c v mt khng gian m cng, mt s gn gi th nn chng ta mong i n ch. Tuy rng nm no cng c xun vi nhiu bn rn, khng kh ca nhng ngy u xun vn lun mang li cho ta nhiu ni hn hoan. Cht Xun c mt ci g lm lng ta chng xung. D l ngi n c n xun vi ci qunh hiu ca mnh, hay l ngi may mn c c hnh phc n xun vi gia nh, khng t th nhiu chng ta u c cm gic nao nao. Nu ang trong mt tm trng phc tp c ngi i khi bng cm thy ht hng vi ni c n xoy vng trong nim xao xuyn ngp trn hi hng linh thing ca nhng ngy mng Xun n Tt.

  Sao bui u xun m i th ! Cnh hng kt nhng n ci ti nh sng m trm nhng ngn cao Cy vng rung nng, l xn xao Gi thm ph pht bay v em ng cnh mai st nhnh o (Xun Diu)

  Nhng ging th Xun tnh t thng gy cm gic lng lng, d gi nhiu n c mun c gp g, sum hp vui vy. Chnh bi mong mun gp g, v v khng gian xa cch lm lc li khi dy mt ni c n kh mnh lit trong ta. Ci nh nhng ca nhng giao ng rt xun lm khi kh c th nm yn cun trn m i ng vi trong tri tim ca nhng ngid thn thc, d tn thng. Bnh thng n sau nhng lng mn tnh t l khun mt ng s ca mt cm gic c n v xt xa, l gng mt thc ca s tn thng. Nu phi nng lng vi mt ni nh, tim ta s but au. Tri tim khng tn thng s hng c ci m p ca Xun bi v cho d phi cch xa ngi mnh thng, vn cm nhn c s gn gi, v khng thy c c. Nu c cm gic but nhi trong nim au ni nh no do tn thng th Xun ang hin din s khng cn l xun ca hin ti m l xun ca d vng, Ta s khng sng c trong lng xun nhim mu. Khi vui chng ta thng kh nhn chn c ni bun. Nhng khng ngh n khng c ngha l n khng hin hu. Bnh thng chng ta d th lng tn hng hnh phc v t khi nhn thy r ci hnh phc mnh ang c phi c trn qy v gi gn. Nu chng ta bit cho nhau thm mt ci nhn m cng, mt n ci y thng yu tru mn, chng ta s thng xuyn thy r c s hin din ca nhau hn v s kh thay i c lng mnh. Khng cn thy c s hin din ca nhau trong mt hay nhng giai on no s lm ta d qun ci hnh phc n gin mnh c, l li lm d gp phi. Cng c th ni rng, trong mt khng cn hnh nh nhau, th trong tim cng khng c ch ng na. Mt ngy no khi vut mt ta phi au lng, tic nui th qu tr. C n hin din, th xun khng cn m cng, nng xun khng cn p na. Xun cho ta l thuyt sng n gin: sng nh ma xun, m p v ti sng. Theo ging thi gian bit bao nhiu cnh ngi i k . Nhng bin i trong cuc i i khi to nhiu tr lc v gy kh khn cho chng ta, nhng Xun em li s tr v s sum hp, l hnh phc gia nh, l ni hn tnh khi tri tim c si m. Xun i khi cng l cnh ca m vo con ng xa, a ta v khng gian trong m, khng cn hin hu. Chnh trong khng gian ny i lc mt ngi c th vui vi k c m m cng c ngi ngp chm trong mt ni c n gh gm, cm gic nh mt tt c, ch cn cm nhn c ni au ang c m thi. Hy m gh ly Xun, thng thc v tn hng bng tri tim mnh. Xun l tnh yu l s gn gi l nng m trong tim, l hin thc v hin ti, ng Xun bin mt, mt ngy khi phi xa ngi mnh thng, ta vn thy lng m cng, v thc s lun sng c trong hng v ma Xun.

  Gic mng chiu nao vng bng anh, Mt em nh nng gii hoang thnh. Hng ln m phn, hoa bng tnh, Xun vi em va l tc xanh. (inh Hng)

 • 2

  MA XUN V CC TC L N TT Chun b n Tt n Xun, dn Vit chng ta thng sa son rt chu o. Tc l u tin cho cng vic n xun theo th t l L a ng To v tri, sm sa mt bnh nu nng cng quy, sm qun o mi, sn qut nh ca, cng tt nin, p t, l x Tt Nguyn n c gi l Xun Tit. Nguyn c ngha l s khi u hay s khai v n l bui sng sm. Ti Vit Nam ma xun c tnh bt u t tit lp xun, khong ngy 5 thng 2 v kt thc vo tit lp h, khong ngy 5 thng 5. Trong Thin Vn Hc, ma xun bt u t tit Xun phn, khong ngy 21 thng 3 Bc bn cu v ngy 23 thng 9 Nam bn cu. Ma xun kt thc vo tit H ch, khong ngy 21 thng 6 Bc bn cu v 21 thng 12 Nam bn cu. Trong Khoa Kh Tng, ma xun bao gm ton b cc thng Ba, T v Nm Bc bn cu v ti Nam bn cu l thi gian ca cc thng Chn, Mi v Mi Mt. Ma xun, trc quay ca Tri t nghing tng dn v pha Mt Tri, v cc gi c chiu sng c tng dn ln, bng hoc ln hn 12 gi mi ngy v tng nhanh cc v ln. Bn cu c ma xun bt u c si m mt kh m p lm cho cy ci m chi n hoa. Cng a ng To V Tri: Theo truyn thng ca ngi mnh, k t 23 thng chp tr i bt u vic chun b n nm mi. Ngy 23 thng chp mi nh cng "a ng To v tri". y l mt nghi thc tin a thn bp ln chu Ngc Hong. Ngoi hng, nn, hoa qu, vng m cn c hai m n ng, mt m n b v con c chp. C chp s a ng To vt qua V Mn ln Thin nh gp Ngc Hong trnh mi vic sut mt nm qua H gii. Sm o Qun Mi: Thi gian mt tun trc Tt thin h ua nhau n nc mua sm thc n, vt dng, c bit l qun o mi. Ch ba ph phng trong vic bun bn ca dp Tt thng s chm dt ng bui tra ngy 29 hoc 30 thng chp. y l ln u tin trong sut mt nm ch ba ph phng tr nn vng v v cc sp hng s trng khng. Ti cc bn xe tp np nhng ngi xa qu vi v mua v xe tr v on t cng gia nh sau nhng thng nm di tha phng cu thc. Khng kh Tt nhn nhp hn v ngi ngi n nc rn rng chun b n xun. Sn Qut Nh Ca: Tt l dp hi h vui chi sau mt nm di lm vic vt v, l dp nhng ngi tha phng tm v sum hp vi gia nh, cng bi, thm m hay nh th t tin, tng nh ci ngun. i vi ngi Vit chng ta vo ngy Tt mi th u phi mi, v vy khong mi ngy trc Tt ngi ta thng sn, qut vi nh ca li. Sm sa qun o mi mc trong dp Tt. Trong nh thng t chc ba l ln l Tt Nin, Giao Tha v Tn Nin. Cng Tt Nin: cng t n Th Thn tc Thn t ph h cho cng n vic lm ca mt nm qua. L ny thng c cng vo cc ngy t sau 23 n 29 hoc 30 Tt. Giao Tha l thi im giao tip gia nm c v nm mi. Cng Giao Tha l cng tin a nm c v n mng mt nm mi n. Giao Tha cng cn gi l tr tch. ngha ca l ny l em b ht i nhng iu xu ca nm c n nhng iu tt p ca nm mi sp n. L tr tch cn l l "khai tr ma qu".

  Ti ba mi Khp cnh cn khn Nch cht li Ko ma vng a qy ti Sng mng mt Lng then to ha M toang ra Cho thiu n n xun vo (H xun Hng)

 • 3

  Tc p t: Ba ngy Tt chng ta c tc l xng t. Min Trung gi l p t. Ngi Vit quan nim ngy mng Mt Tt, nu mi vic xy ra sung s, may mn th c nm cng s c tt lnh thun li. Ngi khch n thm nh u tin trong mt nm cng v th m quan trng. Thng chng ta mong b con, bn b, hay lng ging c tnh vui v, nhanh nhn, o c v thnh cng n xng t trong ngy u nm. Chc Tt: Sng Mng Mt Tt con chu t hp nh tc trng l T Tin v chc tt ng b, cc bc huynh trng. Theo quan nim, khi Tt n, mi ngi tng thm mt tu. V th ngy Mng Mt Tt l ngy con chu chc th ng b v cc bc cao nin. Ngy xa, cc c thng khng nh r ngy thng sinh nn ch bit Tt n l thm 1 tui.

  L X: Trong ba ngy Tt ly hn u nm ngi ln thng cho tr em tin b trong mt bao giy , vi nhng li chc mng n no, chng ln, hc gii. Tin l x em li s may mn trong nm. Xut Hnh v Hi Lc: Xut hnh l i ra khi nh trong ngy u nm. Trc khi xut hnh, ngi ta phi chn ngy, gi v xem phng hng hp vi tui ca mnh mong gp c ti thn, h thn... Nu xut hnh n cha, sau khi l bi, ngi Vit cn c tc hi lc c ngha l b ly mt "cnh lc" (nhnh cy) mang v nh ly s may mn u nm. Vi khng kh rn rng ca ngy Tt chng ta thng tr nn vui v n ha, t bi v ho phng hn. Trong nhng ngy Tt thng phi king c khng nng gin, ci c. Tt l dp mi ngi ngi li vi nhau, hn gn nhng him khch nu c. Mi ngi thm nhau v chc nhau nhng li tt p.

  Hoa Tri Ngy Tt: Ba ngy Tt nh nh chng y hoa, ty theo thch ca mi nh, mi min. Cc lai hoa c chng by ba ngy Tt thng l hoa Mai, hoa o, Thy tin, Vn th, Thc dc, Hng, Cc, Cc i a... Hoa o n vo ngy Tt rt c i m min bc Vit Nam. Min Trung, c bit x Hu, mi nh u c mt cnh mai vng n r cm vo mt chic ch ln t trong phng khch, treo y thip chc Tt ca b con bn b v nhng ngi mnh ang giao dch bun bn lm n. Trong ngy Tt mu c xem l mu em n s pht ti v may mn. Trong nhng ngy u nm ca ci Tt Vit Nam ngp trn mu : da hu , cu i , bao l x mu , ht da , quyn lch , v hoa trc sn nh, hoa chng trong phng khch, trong chu king l nhng loi hoa sc hng .

  Hoa Mai, Hoa o n: Sau Giao Tha, qua n sng Mng Mt Tt, nu hoa mai n thm nhiu v y n, c bit mai c hoa 5 cnh, th l mt im may. V may mn hn na khi c mt hoc vi bng hoa 6 cnh. Nu cy hoc cnh o c nhiu cnh hoa kp 3 lp trn i hoa v c hnh dng nh bng hng th s c nhiu phc lc nguyn nm. Cy Kim Qut: t trc sn nh hay trong phng khch nu c nhiu chi xanh mc th nm s c nhiu lc. Nu c T qu: qu chn, qu xanh, hoa v n th s may mn v thnh t c nm.

  Cu i: Trang hong nh ca v thng Xun. Tc treo cu i nhn ngy Tt vn cn c trng. Nhng cu i ny c vit bng ch Nho, ch Vit (vit theo Th php), mu en hay mu vng, trn nhng tm giy .

  Chiu ba mi N hi tt m Co cng p thng Bn ra ca Sng mng mt Ru say tu lu Gi tay bng ng Phc vo nh (Nguyn Cng Tr)

 • 4

  Khai Bt: Ngy u xun thng c tc l khai bt. t bt vit trong ngy u xun ca mt nm mi phi l nhng g vit v ngun sng p, nim hy vng ti vui v tnh ngi m cng. Tc khai bt phi c lm ng vo ngy Mng Mt Tt, cha phi l ngy u xun s khng gi l khai bt. Trong khng kh bng bc hng xun, v ni n bt mc vit lch, nhn tr li mt nm va qua ca t bo khoahoc.net, xin c thn knh cm t mi ng gp v nhit tm nhit tnh ca qy thn hu bt hu vi nhng bi v gi tr v vn hc, bi v chuyn ngnh, cng nhng t vn v ngnh ngh v sc khe, em li cho c gi ca khoahocnet nhng giy pht gii tr thoi mi v tt p. Xun lun lun mang ci bng bc nh nhng v d to s gn gi v chng ta d m lng ra nhiu hn thng ngy. Thi gian vui xun, n xun, hng xun cng l thi gian ta c c hi dng li, tm thi khng lm con thoi chy mi chy hoi, bn ba theo cuc sng. Mt cuc sng trong p lc vic lm cng nhng s kin khc lm ta v tnh qun i chnh mnh v qun ngi ta thng v ngi thng ta. Hnh phc l nhu cu ca i sng, cn thit nui dng tm hn l sc sng em li bnh an v to cn bn pht trin trong chiu hng hu ch, con ngi tr thnh mt hin hu p ca th gii loi ngi, trong ngha linh thing ca s sng. nh ngha v hai ch Hnh phc c th n gin ng khung trong mt ch XUN. Xun l thi gian gn gi, thi gian ca nhng ci mi m b i nhng ci c khng p. Xun l hy vng l c mun mt ngun sng ti vui. Hy vng v c mun ch c th thnh s tht do t quyt tm ca chng ta. Do vy c th ni Xun cng chnh l tri tim ta. Tri tim c th yu thng thc hin c mun bng mt n lc v kt qu em li s p nh mt php mu. Xun cng l thi gian ta tr v vi chnh ta, ta c th dng li v nhn li. Dng li nhn chn tnh ngi ta c. Nhn li thy r tnh ng