Xuân Quê Tôi

  • View
    1.793

  • Download
    3

Embed Size (px)

DESCRIPTION

 

Transcript

  • 1. www.azgo.vn
    XUN QU TI

2. www.azgo.vn
Xun qu ti c trng ln ng ngXun qu ti c pho vui rn r
3. Xun qu ti gi bnh chng mn nngXun qu ti vi mt da ngt ngo
www.azgo.vn
4. Xun qu ti c nhnh mai cng o. Xun qu ti c b th mng tui
5. Xun qu ti c phc bay u lngXun qu ti m rc vui rn rng
www.azgo.vn
6. Ka nhnh mai ang ch ngy miCho nng xun ti ci rng rXun thi ha t tri yn vui
7. Trng xinh xinh dng o hoa mu hng hay hay m ci vui mng
www.azgo.vn
8. Qua nm sau chc ti phin ti mnhAnh a sang mi mai xin hi nng
9. www.azgo.vn
Anh i anh tnh ton chi chuyn mnhMang qua em tm trm con g trng
10. Anh nm nay bnh mt khng ru ch. Sang nm sau mi tnh duyn tnh mnh
11. Xun hoan ca ha ca rn vang mi ni. Xun yn vui n chim ha trong bnh minh. Xun thm ti vi ngn cu chc
www.azgo.vn
12. Xun c m nhng ngy hnh phcXun thi ha t tri yn vui
13. Xun hoan ca ha ca rn vang mi ni. Xun yn vui n chim ha trong bnh minh. Xun thm ti vi ngn cu chc
www.azgo.vn
14. Xun c m nhng ngy hnh phcXun thi ha t tri yn vui
15. Xun yn vui chc Tt mi nhNghe yu thng ting ci m ra
www.azgo.vn
16. Bao nm qua phng xa bn ba. Nay v y cng nhau vui n Tt. Bn nhau nghe bao chuyn k khng ht
17. Chuyn mun ni mun xm ph phng. Chuyn nghe qua khng phi l thng ...l thng... l thng
www.azgo.vn
18. Nh d Su nm nay mng c du miCn ng Hai con trai mn n pht ti
19. Chuyn lng xm ng vui mng nhau khp ng. Xun v mang nim vui ngy thm p ti ngp trn hnh phc.
www.azgo.vn
20. Xun qu ti c trng ln ng ngXun qu ti c pho vui rn r
21. Xun qu ti gi bnh chng mn nngXun qu ti vi mt da ngt ngo
www.azgo.vn
22. Xun qu ti c nhnh mai cng o. Xun qu ti c b th mng tui
23. Xun qu ti c phc bay u lngXun qu ti m rc vui rn rng
www.azgo.vn
24. Xun hoan ca ha ca rn vang mi ni. Xun yn vui n chim ha trong bnh minh. Xun thm ti vi ngn cu chc
25. Xun c m nhng ngy hnh phcXun thi ha t tri yn vui
www.azgo.vn
26. www.azgo.vn