YETK°LEND°R°LM°‍ YœKœMLœ(AEO) STATœSœ

  • View
    38

  • Download
    0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

YETKİLENDİRİLMİŞ YÜKÜMLÜ(AEO) STATÜSÜ. - PowerPoint PPT Presentation

Text of YETK°LEND°R°LM°‍ YœKœMLœ(AEO) STATœSœ

YETKLENDRLM YKML(AEO) STATS

YETKLENDRLM YKML(AEO) STATSYetkilendirilmi Ykml Stats 11 Eyll 2001 tarihinden sonra gndeme gelen ,ara/konteyner ykleme ve mhrlenmesinin izin verilen tesislerde ve izin verilen kiiler tarafndan yaplmasn ve konteyner gvenliini esas olarak ilk hareket noktasnda salamay ngren bir sistemdir.Yetkilendirilmi Ykml(YY)Gmrk lemlerinde Basitlik ve/veyaGvenlikle ilgili Gmrk Denetimlerinde kolaylk salayan bir statdr.Yetkilendirilmi ykml olmak zorunlu deildir.Yetkilendirilmi bir ykml ,Trkiye Gmrk Blgesinde yapt gmrk ilemleri erevesinde gvene layk ykml olarak tanmlanabilir.

TCARETN KOLAYLATIRILMASI LE LKSYKMLLERN YARARLANACAI KOLAYLIKLAR:Sevkiyatlarnn daha az kontrole tabi tutulmas Gmrk ilemlerinin ncelikli ve daha hzl sonulandrlmas Beyanlarda daha az veri talep edilmesi

ULUSLARARASI EREVE Ykmllklerini yerine getiren, Kaytlarn dzenli ekilde tutan, Mali yeterlilii olan, Emniyet ve gvenlik standartlarn karlayan Gmrk idareleriyle ibirlii yapan, alanlarn eiten, Binalarnn gvenliini salayan Ykmller kolaylk ve basitletirmelerden faydalanr

ULUSLARARASI EREVEAVRUPA BRL : YY (AEO) OLABLME ARTLARI Son 3 ylda kurallar ihlal etmemi olmak, Ticari kaytlarn gerektii ekilde tutabilecek bir sisteme sahip olmak, Son 3 yldaki mali yeterliliini kantlamak, Gerekli emniyet ve gvenlik standartlarn yerine getirmek

ULUSLARARASI EREVE AVRUPA BRL : YY (AEO) AVANTAJLARI Daha az fiziki kontrol ve belge kontrol Fiziki kontrol yaplacaksa ncesinde bilgi verilmesi+ ncelikli olarak kontrol yaplmasKontrollerin gmrk idaresinde deil baka bir yerde yaplmasnn talep edilebilmesi Genel basitletirmelerden daha kolay yararlanlabilmesi zet beyanlarda daha az veri talep edilmesi

UYGULAMAYY (AEO) KONSEPTNE DAYANANUYGULAMALARIN GEREKT GB OLABLMESNN EN NEML UNSURU LKELER ARASINDA KARILIKLI TANIMA ANLAMALARININ YAPILMASIDIR.

MEVCUT DURUMDAK THALAT- HRACAT LEMLER thalat-hracat eyas mutlaka gmrk idaresine sunulmak durumundadr.Eyann araca yklenmesi ihracatlarn fabrikasnda yada geici depolama/antrepoda yaplmaktadr.Aracn/konteynerin mhrleme ilemi Gmrk memurlar tarafndan yaplmaktadr.Herhangi bir yetkilendirme sz konusu deildir.

YETKLENDRLM YKMLUakGemiTaycDepolama Yeri

thalatlarhracatlarmalatlarTamaclk irketleriAntrepoleticileriGmrkMavirleriDenizTamaclirketleri ve HavayollarUluslararas Lojistik UnsurlarYurtdndakithalatlar ve hracatlarDepolama Yeri

UakGemithalatTayc

thalathracathracat

Gmrk MaviriGmrk

Gmrk

Gmrk MaviriGmrk89KARILIKLI TANIMAJaponya

DNYADAK MEVCUT DURUMABKanadaABDYeni ZelandaSingapurinGney KorerdnMalezyasvireNorveSan MarinoAndorramzaland Grmelere devam 9ULUSAL EREVEYetkilendirilmi Ykml Stats ile ilgili Genel Dzenleme Gmrk Kanunu ve 10 Ocak 2013 tarihli Resmi Gazetede yaymlanan Ticaret Bakanlndan:GMRK LEMLERNN KOLAYLATIRILMASI YNETMEL ile yaplmtr.

YY STATSNE HAZ OLANLARIN SALAYACAI AVANTAJLARzet beyan iin daha az veri sunulmasYaplacak kontrollerde nceden risk analizi Gmrklerde daha az bekleme sresiGmrk ilemlerinin basitletirilmesiGmrk Mevzuat ile ngrlen kolaylklar GMRK LEMLERNN KOLAYLATIRILMASI YNETMELYnetmelik esas olarak Onaylanm Kii Stats yerine Yetkilendirilmi Yetkili Statsn ikame etmeyi amalamaktadr.Bu amala Onaylanm Kii Statsnde yer alan haklar ile ve Ortak Transit Rejiminde yer alan baz kolaylklar Yetkilendirilmi Ykml Statsne tanmaktadr.YY Sertifikas sahibi olabilmek iin OKSB iin aranan tm artlarn tamamnn salanmas yannda ilave olarak;a) Ticari kaytlarn gvenilirlii ve izlenebilir olmas,b) Mali yeterlilik,c) Emniyet ve gvenlik koullarnn yerine getirilmesi gerekmektedir.

GMRK LEMLERNN KOLAYLATIRILMASI YNETMELAncak OKSB iin aranan;malat olma,alan says D Ticaret hacmi

Gibi bilgi ve kriterler aranmamaktadr.Sadece zinli Gnderici iin belirli miktarda ihracat yapma art aranmaktadr.YYS N GENEL ARTLAR irket Ynetim Kurulu yeleri ile sermayesinin yzde onundan fazlasna sahip gerek kiiler ile gmrk ve d ticaret ilemlerinde temsile yetkili olanlarn Gmrk Ynetmeliinde tanmlanm ekilde ceza veya mahkumiyet karar bulunmamas,Gmrk Ynetmeliinde belirtilen ierik ve sayda para cezas uygulanmam olmak,Gmrk Mevzuat uyarnca kesinlemi vergi ve para cezas borcu bulunmamas,Vergi Mevzuat uyarnca kesinlemi vergi borcu bulunmamas,Kesinlemi sosyal gvenlik prim borcu bulunmamas,ISO 9001 ve ISO 27001 Sertifikalarna sahip olmak.

GMRK LEMLERNN KOLAYLATIRILMASI YNETMEL LE SALANAN HAKLAR Yetkilendirilmi Ykml Stats, belge sahiplerine; a) Basitletirilmi Uygulamalar kapsamnda; 1. Eksik belge ile beyan,2. Ksmi teminat uygulamas3. Gtr teminat uygulamas, 4. zinli gnderici yetkisi 5. Onaylanm ihracat yetkisi kapsamnda - hracatta yerinde gmrkleme izni, - Gmrk idarelerine ibraz edilme zorunluluu olmakszn A.TR dolam belgesi dzenleyebilme izni, - Eya kymetine baklmakszn fatura beyan dzenleyebilme izni,

GMRK LEMLERNN KOLAYLATIRILMASI YNETMEL LE SALANAN HAKLAR b) Emniyet ve Gvenlik Kontrollerine likin Kolaylatrmalar kapsamnda:1. Azaltlm zorunlu bilgilerden oluan zet beyan verme kolayl,2. Mavi hat uygulamas,3. Belge kontrollerinin nce yaplmas4. Fiziki kontrollerin nce yaplmas,eklinde iki ayr grupta snflandrlm yetkiler ve kolaylklar getirmektedir.Ykmller yukarda belirtilen avantajlarn tmn ihtiva eden ortak bir sertifikay talep edebilmeleri iin basitletirme, emniyet ve gvenlikle ilgili tm koullar salamalar gerekir.

GMRK LEMLERNN KOLAYLATIRILMASI YNETMEL LE SALANAN HAKLAR YY kriterleri byklklerinden bamsz olarak btn firmalar iin uygulanacaktr. Bununla birlikte, uygunluk salamaya yarayan aralar iletmenin bykl ve komplekslii ile retilen maln trnevb. gre deiir ve bunlarla dorudan ilikilidir.

rnein, Yetkilendirilmi Ykml/Emniyet ve gvenlik yetkisi iin, tm bavuru sahipleri iyerlerinin fiziki gvenlik kriterlerine uygun olduunu ispatlamak zorundadrlar. GMRK LEMLERNN KOLAYLATIRILMASI YNETMEL LE SALANAN HAKLAR Ynetmelikte yer alan dzenlenmeye gre,mevcutta A ve B Snf Onaylanm Kii Stat Belgesi sahibi firmalarn yararlanmakta olduu Mavi Hat uygulanmasndan yararlanabilmek iin Emniyet ve Gvenlikle ilgili atlarn salanm olmas gerekir. TCAR KAYITLARIN GVENRLL VE ZLENEBLR OLMASI KOULU Gmrk kontrollerinin doru biimde yaplabilmesine imkan veren ticari kaytlar ile varsa tamaya ilikin kaytlarnn aadaki koullar tayacak ekilde dzgn ve yeterli bir sistem erevesinde tutulmas gerekir.Genel kabul grm muhasebe ilkelerine uygun ve sonradan kontrol kolaylatracak bir muhasebe sistemi,Gmrk ve varsa tamaya ilikin kaytlarna gmrk idaresinin fiziki veya elektronik olarak eriebilmesi,Trk meneli olan ve olmayan eya ayrmn gzeten bir lojistik sistemi,letmenin tr ve bykl ile orantl, eya aknn idaresi iin uygun, yasad ve usulsz ilemlerin tespitine imkan veren i kontrol ieren bir idari organizasyon yaps,Tarm rnleri ticareti ya da ticaret politikas nlemlerine ilikin lisans ve izinlerle yeterli derecede ilgilenilmesini salayacak uygun bir i planlamas,letmenin bilgi ve kaytlarnn arivlenmesi ve bilgi kaybnn nlenmesine ynelik yeterli ve uygun bir i planlamas, Kayt tutma sistemine uyma konusunda zorluklar ortaya ktnda gmrk idaresinin bilgilendirilmesi gerektii konusunda alanlarn bilinlendirilmesi ve bu bildirimleri yapacak uygun kiilerin belirlenmesi, Bilgisayar sistemini yetkisiz girilerden korumaya ve verilerini gvenceye almaya ynelik uygun biliim teknolojisi gvenlik nlemleri.

19MAL YETERLLK-EMNYET VE GVENLK STANDARDI KOULUMali yeterlilik kouluBavuru sahibinin son yl iin mali adan yeterliliine ilikin olumlu rapor aranr. Bu maddenin uygulamasnda, mali yeterlilik, bavuru sahibinin itigal ettii i alannn zellikleri de gz nne alndnda, taahhtlerini karlamaya yeterli iyi bir mali durumda bulunmasn ve hakknda iflas ilemleri balatlmam olmasn ifade eder.

Emniyet ve gvenlik standard koulu

Bavuru sahibinin uygun emniyet ve gvenlik standartlarna sahip bulunduunun kabul edilmesi iin,Yetkilendirilmi ykml sertifikas kapsamndaki faaliyetlerle ilgili olarak kullanlacak binalarn izinsiz giri ve szmalar nleyecek nitelikte ina edilmi olmas,Ykleme yerlerine, sevkiyat sahalarna ve kargo blmlerine yetkisiz girileri nlemek zere uygun eriim kontrol tedbirlerinin alnm olmas,

EMNYET VE GVENLK STANDARDI KOULU c) Eyayla ilgili nlemler kapsamnda, herhangi bir eyann deitirilmesini, kaybn veya yabanc eya eklenmesini ve kargo birimlerine yabanc kiilerin giri ve mdahalesini nleyecek tedbirlerin alnm olmas, d) Yasaklama ve kstlamalara tabi eya sz konusu ise, bunlara ilikin ithalat ve/veya ihracat lisanslaryla ilgili ilemleri takip edecek ve bu kapsamdaki eyay dier eyadan ayracak bir i aknn oluturulmu olmas e) Uluslararas arz zincirinin gvenilirliinden emin olunmasn salamak amacyla, bavuru sahibinin i yapt kii ve firmalarn kimliklerinin aka tespitine ynelik tedbirlerin alnm olmas, f) Bavuru sahibi kiinin, mevzuatn izin verdii lde, gvenlik asndan hassas pozisyonlarda grev yapacak alanlar hakknda ie balama ncesi ve sonrasnda periyodik olarak gvenlik aratrmas yapyor olmas, g) Bavuru sahibi tarafndan ilgili personelinin gvenlik bilinlendirme eitim programlarna aktif olarak katlmnn temin edilmesi,koullarnn salanmas gerekir.21GMRK LEMLERNN KOLAYLATIRILMASI YNETMEL LE SALANAN HAKLAR Yeni Ynetmeliinin getirdii en nemli yenilik OKSBden farkl ve ilave olarak ihracat eyasn gmrk idaresine sunmadan yerinde (depo/fabrika vb.yerler) gmrkleme ,ykleme ve mhrleme uygulamasdr.

Bu yeni uygulamayla birlikte ihracat depolar (mahalleri ) ve ihracat antrepolar n plana kacaktr.Hedeflenen ykleme ve mhrlemenin bu ihracat tesislerinde yaplmasdr.

22GMRK LEMLERNN KOLAYLATIRILMASI YNETMEL LE SALANAN HAKLAR YY Sertifikas sahibi ykmllere gerekli koullar salamalar halinde ihracatta yerinde gmrkleme izni verilebilir. Bu izne sahip ihracatlar Dahilde leme Rejimi kapsam eyay sadece izinli gnderici Yetkisine sahip tayc araclyl