of 24/24

YOUR ENGINE ALSO NEEDS - Peugeot Motocycles

  • View
    0

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of YOUR ENGINE ALSO NEEDS - Peugeot Motocycles

couv_carnet_RVVOTRE MOTEUR AUSSI A BESOIN DE LA PLUS HAUTE PROTECTION.
Aff A5 Total Peugeot scooters GB-FR V2.indd 1 10/06/2014 09:52
Servisna knjiica HR
Umnoavanje ili prevoenje, ak i djelomino, zabranjeni su bez pismenog odobrenja Peugeot Scooters 1/11
HR
GB
DE
IT
ES
NL
GR
SE
PT
FI
DK
SADRAJ
INFORMACIJE
Nabavili ste vozilo Peugeot. Zahvaljujemo vam na povjerenju koje ste nam ukazali svojim izborom.
Vaše vozilo proizvedeno je za dugi vijek trajanja, ali ipak je potrebno odreeno odravanje.
Vaš ovlašteni distributer upoznat je sa svim njegovim specifinostima, raspolae originalnim dijelovima i specijalnim alatima, tako da vam moe davati savjete i odravati vaše vozilo u najboljim uvjetima, prema predvienom planu odravanja, kako bi vam uvijek osigurao isti uitak u vonji, u najveoj sigurnosti.
Prezime: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Ime: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Adresa: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Poštanski broj: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Grad: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Telefon: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Model: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Boja: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Br. motora: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
PROVJERA PRIJE ISPORUKE
VIN br: VGA Distributer mora izvršiti provjeru prije isporuke i izdati obrazac pripreme isporuenog vozila.
Provjera pri isporuci Ovjera kupca Provjerio sam izgled vozila i otpisao sam obrazac pripreme prije isporuke vozila, nisam utvrdio nikakvu nepravilnost. Naglašena mi je vanost upoznavanja s uputama za rukovanje i servisnom knjiicom.
Datum: Potpis kupca
Ovjera distributera Potvrujem da je gore navedeno vozilo sastavljeno i provjereno prije isporuke prema specifikacijama PEUGEOT SCOOTERS. Predao sam kupcu upute za rukovanje i servisnu knjiicu. Objasnio sam komande vozila i naglasio da je vano konzultirati upute za rukovanje i uvjete primjene garancije PEUGEOT SCOOTERS.
Datum: Potpis distributera
CARNET_ENTRETIEN_SF4_G_E4_796396_V1-16A.mif Page 1 Mercredi, 13. novembre 2019 11:53 11
2/11 Umnoavanje ili prevoenje, ak i djelomino, zabranjeni su bez pismenog odobrenja Peugeot Scooters
HR
GB
DE
IT
ES
NL
GR
SE
PT
FI
DK
Proizvoa vašeg vozila, PEUGEOT MOTOCYCLES, sa sjedišem u ulici 17. novembra - 25350 Mandeure (Francuska), u nastavku PEUGEOT SCOOTERS daje vam proizvoaku garanciju na vaše novo vozilo, elektrino ili s motorom s unutrašnjim izgaranjem, koja pokriva svaku grešku u proizvodnji ili materijalu.
1. TRAJANJE GARANCIJE PEUGEOT SCOOTERS daje garanciju na vaše vozilo tijekom 24 mjeseca od prve registracije, bez ogranienja kilometrae, osim ako ne postoje drugaije odredbe s kojima smo vas upoznali, osim: - Vozila VOGUE, koje je pod garancijom u razdoblju od
(12) mjeseci pod istim uvjetima; - Pogonskog akumulatora elektrinog vozila 2.0 E-
Powered by GenZe za koje ova garancija vai 24 mjeseca ili 20 000 km, neovisno o tome koja od te dvije granice se prva dosegne, pod uvjetom da su propisana odravanja redovito izvršavana, u skladu s odredbama iz servisne knjiice PEUGEOT SCOOTERS;
- Pogonskog akumulatora elektrinog vozila 2.0 E- Powered by GenZe sa smanjenjem jednakim 20% ili manjim od njegovog objavljenog nazivnog kapaciteta, koji izmjeri tehniar u mrei Peugeot Scooters u razdoblju garancije. Naime, zbog kemijskog sastava akumulatora, moe se utvrditi smanjenje kapaciteta akumulatora (a time i dosega vozila), kako se vozilo koristi i ovisno o uvjetima skladištenja;
- Akumulatora vozila s unutrašnjim izgaranjem, za koji ova garancija traje šest mjeseci, pod uvjetom da se prijee minimalna kilometraa od 200 km mjeseno.
2. UVJETI PRIMJENE KOMERCIJALNE GARANCIJE Kako biste ostvarili pravo na priznavanje radova potrebnih na vašem vozilu u okviru ove komercijalne garancije, te radove morate povjeriti iskljuivo nekoj radionici ovlaštene mree PEUGEOT SCOOTERS.
U sluaju preprodaje vašeg vozila, njegovi budui vlasnici imat e pravo na garanciju do datuma njezinog isteka, pod uvjetom da svi oni ispunjavaju uvjete njezine primjene. U tu svrhu, vi se obavezujete da ete predati svojem kupcu uvjete primjene garancije.
3. POLJE PRIMJENE KOMERCIJALNE GARANCIJE Osim ogranienja navedenih u nastavku, ova komercijalna garancija pokriva popravak ili zamjenu dijelova za koje PEUGEOT SCOOTERS ili njegov predstavnik utvrdi da su neispravni, kao i za to potrebne troškove rada.
Napomene: - Popravkom ili zamjenom dijela u okviru ove
komercijalne garancije ne produuje se njezino trajanje. Garancija na zamijenjene dijelove završava na datum isteka garancije na vaše vozilo; Meutim, u sluaju zadravanja vašeg vozila u vremenu jednakom 7 uzastopnih dana ili duim, u okviru ove proizvoake garancije za što bi bio odgovoran PEUGEOT SCOOTERS, ona e biti produena u istom trajanju;
- Neispravni dijelovi zamijenjeni u okviru garancije uvat e se i postati vlasništvo PEUGEOT SCOOTERS.
Garancija se primjenjuje pod sljedeim uvjetima: - Prvo odravanje nakon razraivanja, nakon 1 mjeseca
ili 500 km bilo je izvršeno u skladu s pravilima iz servisne knjiice PEUGEOT SCOOTERS, a vozilo je redovito odravano u skladu s pravilima iz servisne knjiice PEUGEOT SCOOTERS, što morate moi dokazati (obrazac praenja odravanja, rauni...);
- Kvarovi nisu nastali zbog zamjene originalnih dijelova u drugim tvrtkama koje nije ovlastio PEUGEOT SCOOTERS (kao što su ispušni lonac, cilindar, klip, svjeica, prigušni lonac usisa vozila s unutrašnjim izgaranjem, osigurai, moduli pogonskog akumulatora i punja pogonskog akumulatora elektrinog vozila, itd...) (popis nije iscrpan), ni zbog popravaka, prerada ili preinaka na vozilu u tvrtkama koje nije ovlastio PEUGEOT SCOOTERS;
- Kvarovi nisu nastali zbog dijelova ili dodatne opreme koje nije odobrio PEUGEOT SCOOTERS (kao što su dodatni punja elektrinog vozila, alarmi, radio, farovi, nosa prtljage na vozilu s unutrašnjim izgaranjem ili elektrinom vozilu, itd...) (popis nije iscrpan);
- Kvarovi nisu nastali zbog nemara, pogrešnog korištenja, nepoštivanja pravila navedenih u servisnoj knjiici PEUGEOT SCOOTERS ili u uputama za rukovanje, ak i kratkotrajnog preoptereenja ili neiskustva vozaa;
VAŠE VOZILO JE POD GARANCIJOM 24 MJESECA Dijelovi i rad, uz neogranienu kilometrau
CARNET_ENTRETIEN_SF4_G_E4_796396_V1-16A.mif Page 2 Mercredi, 13. novembre 2019 11:53 11
Umnoavanje ili prevoenje, ak i djelomino, zabranjeni su bez pismenog odobrenja Peugeot Scooters 3/11
HR
GB
DE
IT
ES
NL
GR
SE
PT
FI
DK
Garancija ne pokriva: - Postupke odravanja (kao što su: zamjena ulja,
podmazivanje, podešavanja, išenje, napon akumulatora...) (popis nije iscrpan) i servisiranja potrebnih za ispravan rad vašeg vozila, što je navedeno u servisnoj knjiici PEUGEOT SCOOTERS;
- Popravke potrebne zbog korištenja goriva, maziva ili masti osim onih koje preporuuje PEUGEOT SCOOTERS;
- Popravke potrebne zbog nepravilnog korištenja, nesree, krae, poara ili bilo koje druge prirodne pojave (kao što su tua, poplave...) (popis nije iscrpan);
- Greške izgleda na površini šasije elektrinog vozila 2.0 E-Powered by GenZe, jer su te greške izgleda svojstvene korištenom postupku kalupljenja aluminija;
- Površinsku koroziju ili oksidaciju na šasiji, vijcima i openito na svim ostalim obraenim ili neobraenim metalnim dijelovima vozila s unutrašnjim izgaranjem ili elektrinog vozila (ali je zato prohravanje pokriveno u razdoblju od 24 mjeseca);
- Zamjenu dijelova izloenih normalnom trošenju zbog korištenja vozila, njegove kilometrae, zemljopisne i klimatske okoline kao i dijelova za njihovo privršenje za jednokratnu upotrebu (poput samokonih matica, itd), ako ta zamjena nije posljedica greške u proizvodnji. Rije je o sljedeim dijelovima (popis nije iscrpan);
- Ulazna i izlazna remenica i remen vozila s unutrašnjim izgaranjem ili elektrinog vozila, spojka, zatezai, pomina prirubnica, vodilice, lanac, zupanik, stranji tanjurasti zupanik vozila s unutrašnjim izgaranjem;
- arulja, osigura, guma, obloge i ploice konice, disk konice, sajle vozila s unutrašnim izgaranjem ili elektrinog vozila, svjeica, zaštita od smetnji u vozilu s unutrašnjim izgaranjem;
- Amortizeri (hidrauliki, plinski, opruni, s elastomerom) vozila s unutrašnjim izgaranjem ili elektrinog vozila, proista zraka, kompletan prigušni lonac usisa, proista goriva, proista ulja, cilindar, klip i klipni pristeni u vozilu s unutrašnjim izgaranjem s 2 takta;
- Ispuh motora s unutrašnjim izgaranjem (osim internih odlemljenih elemenata);
- Tekuine i sredstva (mast, hidraulika tekuina, tekuina za konice, ulje mjenjaa vozila s unutrašnjim izgaranjem ili elektrinog vozila, motorno ulje i rashladna tekuina motora s unutrašnjim izgaranjem...);
- Zvukovi i vibracije nemaju nikakvog utjecaja na pouzdanost, sigurnost i ponašanje vozila na cesti;
- Svi drugi troškovi koji nisu posebno predvieni u ovom garanciji ni u zakonskoj garanciji sukladnosti ni u zakonskoj garanciji za skrivene mane (popis nije iscrpan): troškovi nastali zbog eventualne nepokretnosti vozila, gubitak plodouivanja ili nemogunost korištenja vozila, itd.
4. TERITORIJALNO POLJE PRIMJENE Garancija se primjenjuje u zemljama ili teritorijima gdje se vozilo prodaje u ovlaštenoj mrei PEUGEOT SCOOTERS, (naroito Francuska, Njemaka, Italija, Španjolska), iji popis se moe vidjeti na internetskim stranicama proizvoaa:
http://www.peugeotscooters.com Vozilo je predvieno samo za prodaju i korištenje u navedenim zemljama ili teritorijima, a iskljuene su sve druge zemlje ili teritoriji za koje su primjenljive norme drugaije ili bi mogle biti drugaije nego u navedenim zemljama ili teritorijima, na primjer u Sjedinjenim amerikim dravama, itd.
Za korištenje vozila u tim iskljuenim zemljama ili teritorijima odgovoran je samo korisnik, a iskljuena je mogunost primjene ove garancije, kao i svaka druga odgovornost proizvoaa vozila, u bilo kojem smislu.
U svakoj zemlji, naroito u zemljama Europske unije, potroša ima prava u okviru vaeih nacionalnih zakona. Na ta prava ne utjee ova garancija kako je ona odreena.
VAŠE VOZILO JE POD GARANCIJOM 24 MJESECA Dijelovi i rad, uz neogranienu kilometrau
CARNET_ENTRETIEN_SF4_G_E4_796396_V1-16A.mif Page 3 Mercredi, 13. novembre 2019 11:53 11
4/11 Umnoavanje ili prevoenje, ak i djelomino, zabranjeni su bez pismenog odobrenja Peugeot Scooters
HR
GB
DE
IT
ES
NL
GR
SE
PT
FI
DK
Umnoavanje ili prevoenje, ak i djelomino, zabranjeni su bez pismenog odobrenja Peugeot Scooters 5/11
HR
GB
DE
IT
ES
NL
GR
SE
PT
FI
DK
PROIZVODI KOJI SE MORAJU KORISTITI SAVJETI ZA ODRAVANJE
Strogo se morate pridravati plana odravanja kako biste zadrali prava na ugovornu garanciju.
U servisnu knjiicu umetnuta je tablica kontrola plana odravanja, a ovlašteni distributer mora na nju staviti svoj peat, navesti datum zahvata i kilometrau vozila.
Radi osiguravanja sigurnosti i potpune pouzdanosti vašeg vozila, preporuuje se da odravanje i popravke povjerite ovlaštenom distributeru koji je prošao tehniku obuku i koji posjeduje propisani alat i rezervne dijelove.
Nakon nesree, preporuuje se provjera i popravak vozila kod ovlaštenog distributera.
DUE NEKORIŠTENJE I SKLADIŠTENJE
Ako vozilo mora mirovati jedan ili više mjeseci, preporuuju se sljedei postupci:
U sluaju dueg mirovanja, akumulator se sam prazni ili ga prazni elektronika u vozilu ili neka dodatna oprema, tako da je potrebno njegovo redovito punjenje. -Prethodno napuniti akumulator na 100%.
(Najvea struja punjenja akumulatora jednaka je 1/10 njegovog kapaciteta).
- Koristiti punja za odravanje ili izvršiti mjeseno punjenje.
- Prije ponovnog korištenja, akumulator mora biti napunjen 100%.
• Isprazniti spremnik goriva kako bi se sprijeilo njegovo taloenje.
• Raspršiti mazivo na metalne dijelove vozila radi spreavanja oksidacije.
• Spremiti vozilo u prostoriju zaštienu od vlage.
Ponovno korištenje. Nakon dueg mirovanja, preporuuje se opa provjera vozila kod ovlaštenog distributera.
IŠENJE VOZILA
Karoserija se sastoji od plastinih dijelova koji mogu biti lakirani ili sjajni. Ne koristiti otapala ili prekorozivna sredstva za išenje.
Ne koristiti visokotlani pera koji bi mogao uzrokovati prodor vode u sljedee dijelove: brtve, leaje i zglobove, elektrine dijelove poput konektora, prekidaa i rasvjete. Oistiti karoseriju spunicom i obilno isprati
istom vodom. Za sušenje se moe koristiti jelenja koa. Nakon pranja vozila, više puta zakoiti pri maloj brzini radi sušenja konica.
Vozilo se mora oprati na mjestu opremljenom sustavom za odvod iskorištene vode.
Neka sredstva na bazi silikona mogu biti štetna za kvalitetu laka.
U sluaju potrebe ili sumnje, ovlašteni distributer dat e vam savjete o korištenju sredstava za išenje ili popravak ogrebotina na karoseriji.
VANO
Gorivo
Ulje za odvojeno podmazivanje
Motorno ulje
Ulje u kuištu mjenjaa
SAE 80W90 API GL4
Tekuina za konice
Ulje za vilice
SAE 10 W
CARNET_ENTRETIEN_SF4_G_E4_796396_V1-16A.mif Page 5 Mercredi, 13. novembre 2019 11:53 11
6/11 Umnoavanje ili prevoenje, ak i djelomino, zabranjeni su bez pismenog odobrenja Peugeot Scooters
HR
GB
DE
IT
ES
NL
GR
SE
PT
FI
DK
Neka odravanja moraju se izvršiti kod ovlaštenog predstavnika PEUGEOT SCOOTERS.
TABLICA PERIODIKIH ODRAVANJA MOTOR 50 CC 2 TAKTNI
Provjere potrebne pri svakom odravanju
Zranost stupa upravljaa. V Zranost leaja kotaa. C Zranost sajle gasa. V Rad elektrine opreme. V Stanje hidraulikih sajli prednje i stranje konice. C Razina tekuine za konice. V Istrošenost ploica konica/Istrošenost diskova konica. C
Istrošenost obloga stranje konice a.
a. Ovisno o modelu.
C Stanje cijevi goriva/Provjeriti da nema propuštanja. C Stanje cijevi ulja/Provjeriti da nema propuštanja. C Stanje, tlak i istrošenost guma. C Stanje prednjeg ovjesa. Stanje stranjeg ovjesa. C Razina elektrolita u akumulatoru. Punjenje akumulatora. V Razina 2 taktnog ulja. V Podešavanje visine fara. V Pritezanje vijaka. V Oitavanje kodova grešaka u raunalu.
Opi rad. Probna vonja. V
V: Provjeriti, oistiti, podesiti. R: Zamijeniti. G: Provjeriti, oistiti, podmazati. C: Provjeriti i zamijeniti po potrebi. N: Oistiti.
CARNET_ENTRETIEN_SF4_G_E4_796396_V1-16A.mif Page 6 Mercredi, 13. novembre 2019 11:53 11
HR
GB
DE
IT
ES
NL
GR
SE
PT
FI
DK
Umnoavanje ili prevoenje, ak i djelomino, zabranjeni su bez pismenog odobrenja Peugeot Scooters 7/11
Neka odravanja moraju se izvršiti kod ovlaštenog predstavnika PEUGEOT SCOOTERS. Godišnje odravanje je potrebno samo ako nikakvo drugo periodiko odravanje nije izvršeno tijekom godine.
TABLICA PERIODIKIH ODRAVANJA MOTOR 50 CC 2 TAKTNI
Postupci odravanja Odravanje
Odravanje svakih
5000 kma
3100 mia
Odravanje svakih
Svjeica. R R R
Proista zraka. R Svakih 10000 km 5000 km za pojaano odravanje)a
a. Izvršiti ta odravanja ako se vozilo koristi u oteanim uvjetima: Vlano, prašnjavo podruje, velika vruina, preteno gradska vonja, na temperaturi koja je esto nia od -5°C, Kratke vonje ili esta dostava s hladnim motorom...
Zatezai i vodilice ulazne remenice/Istrošenost prirubnica. R R R Prijenosni remen. R R R Igliasti leaj izlazne remenice. G G G Kick mehanizam. G G G Zglobovi. (Središnja noga, Poluge konice.) G G G G Proista goriva. R Ulje za vilice. R Crijevo goriva. R Svakih 5 godina Tekuina za konice. R Svakih 2 godina
V: Provjeriti, oistiti, podesiti. R: Zamijeniti. G: Provjeriti, oistiti, podmazati. C: Provjeriti i zamijeniti po potrebi. N: Oistiti.
Trajanje odravanja u desetim dijelovima sata (0.5 h = 30 mn) Prijem stranke. 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 Speedfight 50 cc 0.5 1.8 1.8 2.6 0.7
CARNET_ENTRETIEN_SF4_G_E4_796396_V1-16A.mif Page 7 Mercredi, 13. novembre 2019 11:53 11
8/11 Umnoavanje ili prevoenje, ak i djelomino, zabranjeni su bez pismenog odobrenja Peugeot Scooters
HR
GB
DE
IT
ES
NL
GR
SE
PT
FI
DK
Neka odravanja moraju se izvršiti kod ovlaštenog predstavnika PEUGEOT SCOOTERS.
TABLICA PERIODIKIH ODRAVANJA MOTOR 50 CC 4 TAKTNI
Provjere potrebne pri svakom odravanju
Zranost stupa upravljaa. V Zranost leaja kotaa. C Zranost sajle gasa. V Rad elektrine opreme. V Stanje hidraulike sajle prednje konice. V Razina tekuine za konice. V Istrošenost ploica konica. C Istrošenost obloga stranje konice. C Stanje cijevi goriva. C Stanje, tlak i istrošenost guma. C Stanje prednjeg ovjesa. Stanje stranjeg ovjesa. V Razina elektrolita u akumulatoru. Punjenje akumulatora. V Razina motornog ulja. Svakih 1000 km/600 mi Podešavanje visine fara. V Pritezanje vijaka. V Opi rad. Probna vonja. V
V: Provjeriti, oistiti, podesiti. R: Zamijeniti. G: Provjeriti, oistiti, podmazati. C: Provjeriti i zamijeniti po potrebi. N: Oistiti.
CARNET_ENTRETIEN_SF4_G_E4_796396_V1-16A.mif Page 8 Mercredi, 13. novembre 2019 11:53 11
HR
GB
DE
IT
ES
NL
GR
SE
PT
FI
DK
Umnoavanje ili prevoenje, ak i djelomino, zabranjeni su bez pismenog odobrenja Peugeot Scooters 9/11
Neka odravanja moraju se izvršiti kod ovlaštenog predstavnika PEUGEOT SCOOTERS. Godišnje odravanje je potrebno samo ako nikakvo drugo periodiko odravanje nije izvršeno tijekom godine.
TABLICA PERIODIKIH ODRAVANJA MOTOR 50 CC 4 TAKTNI
Postupci odravanja Odravanje
Odravanje na
Svjeica. V R R R
Proista zraka. R Svakih 10000 km 5000 km za pojaano odravanje)a
a. Izvršiti ta odravanja ako se vozilo koristi u oteanim uvjetima: Vlano, prašnjavo podruje, velika vruina, preteno gradska vonja, na temperaturi koja je esto nia od -5°C, Kratke vonje ili esta dostava s hladnim motorom...
Dren prigušnog lonca usisa. N N N N Zatezai i vodilice ulazne remenice/Istrošenost prirubnica. V C V Igliasti leaj izlazne remenice. G G G Prijenosni remen. R R Kick mehanizam. G G Zranost ventila. V V V V Brzina praznog hoda. V V V Proista zraka elektroventila. R R R Zglobovi. (Središnja noga, Poluge konice.) G G G G Proista goriva. R Motorno ulje (+ oistiti mreicu). R R R R R R Ulje u kuištu mjenjaa. R R R R Crijevo goriva. R Svakih 5 godina Tekuina za konice. R Svakih 2 godina
V: Provjeriti, oistiti, podesiti. R: Zamijeniti. G: Provjeriti, oistiti, podmazati. C: Provjeriti i zamijeniti po potrebi. N: Oistiti.
Trajanje odravanja u desetim dijelovima sata (0.5 h = 30 mn) Prijem stranke 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 Speedfight 50 cc 1 2 3.3 3.9 4.2 1
CARNET_ENTRETIEN_SF4_G_E4_796396_V1-16A.mif Page 9 Mercredi, 13. novembre 2019 11:53 11
10/11 Umnoavanje ili prevoenje, ak i djelomino, zabranjeni su bez pismenog odobrenja Peugeot Scooters
HR
GB
DE
IT
ES
NL
GR
SE
PT
FI
DK
Neka odravanja moraju se izvršiti kod ovlaštenog predstavnika PEUGEOT SCOOTERS.
TABLICA PERIODIKIH ODRAVANJA MOTOR 125 CC
Provjere potrebne pri svakom odravanju
Zranost stupa upravljaa. V Zranost leaja kotaa. C Zranost sajle gasa. V Rad elektrine opreme. V Stanje hidraulikih sajli prednje i stranje konice. V Razina tekuine za konice. V Istrošenost ploica konica. C Stanje cijevi goriva. C Stanje, tlak i istrošenost guma. C Stanje prednjeg ovjesa. Stanje stranjeg ovjesa. V Punjenje akumulatora. V Razina rashladne tekuine. V Razina motornog ulja. Svakih 1000 km/600 mi Podešavanje visine fara. V Pritezanje vijaka. V Opi rad. Probna vonja. V Oitavanje kodova grešaka u raunalima. V
V: Provjeriti, oistiti, podesiti. R: Zamijeniti. G: Provjeriti, oistiti, podmazati. C: Provjeriti i zamijeniti po potrebi. N: Oistiti.
CARNET_ENTRETIEN_SF4_G_E4_796396_V1-16A.mif Page 10 Mercredi, 13. novembre 2019 11:53 11
HR
GB
DE
IT
ES
NL
GR
SE
PT
FI
DK
Umnoavanje ili prevoenje, ak i djelomino, zabranjeni su bez pismenog odobrenja Peugeot Scooters 11/11
Neka odravanja moraju se izvršiti kod ovlaštenog predstavnika PEUGEOT SCOOTERS. Godišnje odravanje je potrebno samo ako nikakvo drugo periodiko odravanje nije izvršeno tijekom godine.
TABLICA PERIODIKIH ODRAVANJA MOTOR 125 CC
Postupci odravanja Odravanje
Odravanje svakih
Svjeica. V Ra R R
Proista zraka. R Svakih 10000 km 5000 km za pojaano odravanje)a
a. Izvršiti ta odravanja ako se vozilo koristi u oteanim uvjetima: Vlano, prašnjavo podruje, velika vruina, preteno gradska vonja, na temperaturi koja je esto nia od -5°C, Kratke vonje ili esta dostava s hladnim
motorom...
Dren prigušnog lonca usisa. N N N N Zatezai i vodilice ulazne remenice. C C Prijenosni remen. R R Igliasti leaj izlazne remenice. G G Zranost ventila. V V Motorno ulje (+ oistiti mreicu). R R R R R Ulje u kuištu mjenjaa. R R R Zglobovi. (Središnja noga, Poluge konice.) G G G G Ulje za vilice. R Crijevo goriva. R Svakih 5 godina Tekuina za konice. R Svakih 2 godina
Rashladna tekuina. R Svakih 20000 km ili Svakih 4 godina
V: Provjeriti, oistiti, podesiti. R: Zamijeniti. G: Provjeriti, oistiti, podmazati. C: Provjeriti i zamijeniti po potrebi. N: Oistiti.
Trajanje odravanja u desetim dijelovima sata (0.5 h = 30 mn) Prijem stranke 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 Speedfight 125 cc 1 1 3.3 4.2 1
CARNET_ENTRETIEN_SF4_G_E4_796396_V1-16A.mif Page 11 Mercredi, 13. novembre 2019 11:53 11
CARNET-ENTRETIEN_790936-01A.mif Page 4 Mercredi, 15. juin 2016 9:42 09
HR
HR _ _ _ _ _ _ _ km
Peugeot Motocycles SA Rue du 17 Novembre
F-25350 Mandeure
Tél. +33(0)3 81 36 80 00 Fax +33(0)3 81 36 80 80
RCS Belfort B 875 550 667
www.peugeotscooters.fr www.peugeotscooters.com
ISO 9001 (Édition 2008) / N°SQ/1956
Dans un souci constant d'amélioration Peugeot Scooters se réserve le droit de supprimer, modifier, ou ajouter toutes références citées. DQ/APV du 11/2019 (photos non contractuelles).
0 800 007 216
11.796396.00peugeotscooters.com PMTC/DTEF. 06/18. V1