Zadaci Za Prijemni Matematika Gimnazija

Embed Size (px)

Text of Zadaci Za Prijemni Matematika Gimnazija

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE UNSKO-SANSKI KANTON KANTONALNO MINISTARSTVO OBRAZOVANJA, NAUKE, KULTURE I SPORTA

........................................................IME I PREZIME

..........................................................BROJ OSVOJENIH BODOVA

ZADACI ZAPRIJEMNI I SPIT IZ MATEMATIKE ZA SKOLSKU 2010l11.

BODOVI: I . lzrafunati: 18 - (9 + [I 5 - (1 7 - 7)] ] =

Osvqieno M o g

I

.................................................................................................................................. 2. Izrafunati: 5 + 8 5 + 5 . (- 4 ) =

I Z

3. Data je funkcija Ax)

................................................................................................................................../2= 3x-

4 , odrediti

f (2 ) =

....................................................................................................4. Zaokruii tafnu jednakost:

1II

a) J - 3 6 = 6 ,

b) &%=-6,

c ) -- - 1 ,4

J16

d) - = 510

J25

....................................................................................................................................5. Izrafunati: (u' . u s ) :u6=

...................................................................................................................................6. Rastaviti na faktore: 8 1u'- 36h2 =

1

...................................................................................................................................Okrenite list

1

7. RjeSit jednatinu: 35 - 2 x ) + 5 = -4 (

........................................8. RjeSiti sistem jednatina:4x+y= l l

5x-2v=4

........................................................................................................................ ) 2,;. ,

:;iir;;.