ZAJEDNO U Ivana Pavla II. Hrvatskoj te zahvalio Gospodinu za dugu povijest vjernosti koja povezuje Hrvatsku

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of ZAJEDNO U Ivana Pavla II. Hrvatskoj te zahvalio Gospodinu za dugu povijest vjernosti koja povezuje...

 • 1

  ISSN 1330-7797

  LIST ŽUPA OGULINSKOG DEKANATA

  ZAJEDNO U KRISTU

  ZAJEDNICA OGULINSKIH VJERNIKA Godina XVIII. Broj 1 (44), JAKOVLJEVA 2011.

 • 2

  L I S T Ž U P A O G U L I N S K O G D E K A N A T A

  ISSN 1330-7797 Godina XVIII. Broj 1 (44), JAKOVLJEVA 2011. ZOV - ZAJEDNICA OGULINSKIH VJERNIKA

  Izdavač: Župe Ogulinskog dekanata Gajeva 2, 47300 OGULIN Telefon/Fax: (047) 522-323 e-mail: tomrogic@inet.hr

  Glavni i odgovorni urednik: Tomislav Rogić, župnik ogulinski

  Uredničko vijeće: Marija Lovrić, Zvonko Ranogajec, Ivan Tironi, Višnja Lipošćak, Ana Stipetić, Stanko Smiljanić i Šimo Božić

  Priprema i tisak: «TISKARA ŠULJIĆ»

  List izlazi dva puta godišnje

  Prema mišljenju Ministarstva kulture Republike Hrvatske časopis ZOV oslobođen je poreza Klasa: 612-10/94-01-284 Ur. broj: 532-03-1/7-94 -01

  Fotografije u ovom broju ZOV-a: Zvonko Ranogajec, Ivan Puškarić, Marijan Jelušić, Miro Brozović, Ante Luketić, Alojz Knežević, Petar Šporčić, i Josip Anušić

  Naslovna stranica: Benedikt XVI. u Zagrebu 5. lipnja 2011.

  Riječ urednika ..................................................................... 3

  NAVJEŠĆIVATI i ODGAJATI

  PORUKE BENEDIKTA XVI. ........................................... 4

  Hrvati – narod duboke katoličke vjere ................................ 8

  Papa Ivan Pavao II. blaženik ............................................. 10

  Zagrlio me blaženik ........................................................... 11

  Biblija u životu .................................................................. 12

  VIJESTI IZ BISKUPIJE ................................................... 14

  VIJESTI ŽUPA OGULINSKOG DEKANATA

  Iz župe Sv. Križa Ogulin ................................................... 23

  Iz župe Bl. Alojzija Stepinca – Ogulin .............................. 34

  Iz župe Sv. Jurja – Zagorje ............................................... 36

  Iz župa Uznesenja Bl. Dj. Marije – Oštarije

  i Kristova Uzašašća - Cerovnik ......................................... 37

  Iz župe Sv. Nikole biskupa – Lipa .................................... 42

  Iz župe Sv. Ivana Nepomuka – Saborsko i

  župe Sv. Ane – Plaški ....................................................... 43

  Iz župe Presv. Trojstva – Modruš ...................................... 45

  Iz župa Sv. Juraj - Lešće na Dobri

  i Bl. Dj. Marije od utjehe – Trošmarija ............................. 47

  Iz župe Sv. Josipa – Josipdol ............................................. 47

  Iz župa Sv. Antuna Padovanskog – Generalski Stol ......... 49

  Iz župa Sv. Ivana Krstitelja – Tounj ................................. 50

  IZ NAŠIH KRAJEVA ....................................................... 53

  Uvod u ogulinsku toponimiju ........................................... 53

  Spomen kamenje iz Ogulinskog kraja za Udbinu .............. 57

  OBITELJSKA STRANICA .............................................. 59

  MOZAIK ........................................................................... 64

  In memoriam Srećko Boban ............................................. 64

  Papin posjet – tjedan poslije ............................................. 64

  MLADI ZA MLADE ........................................................ 66

  Izložba fotografija profesora Slavka Barčića .................... 70

  Poezija ......................................................................... 71

  IMPRESSUM

 • 3

  RIJEČ UREDNIKA

  Braćo i sestre u Isusu Kristu! Bili su to dani za pamćenje. Nekoliko mjeseci pripremali smo se dočekati papu Benedikta XVI.

  Molitva za obitelj ujedinila je sve vjernike u Domovini i svijetu, u jednom duhu. Osjetili smo snagu molitve i zajedništva. Stigao nam je Petrov nasljednik, a Kristov namjesnik, on koji na zemlji predstavlja Glavu Crkve po Isusovoj želji. Dojmovi su preduboki da bi se do kraja izrekli ili da bi brzo izblijedili. Aerodrom, Hrvatsko narodno kazalište, pa vrhunac prvog dana – susret s mladima na Jelačić placu. Glavni gradski trg pretvoren u hram molitve. Odjekuju svjedočanstva mladih, odjekuje pjesma. Prolama se Papina riječ ohrabrenja mladima, a onda - tišina. Svi osluškuju srcem što im nazočnost Kristova u presvetom oltarskom Sakramentu poručuje. Papa nas je blagoslovio Isusom Kristom. Pohodila nas je Gospa od Kamenitih vrata grada Zagreba. Nikom se nije dalo otići s trga. Kao Petar na brdu preobraženja htjeli smo tu ostati. Kiša? Tko se toga više sjeća, kao da nas i nije ometala. Povorke se razilaze prema konačištima.

  Novi dan, Dan Gospodnji donosi ljetnu pripeku. Sunce žari, a nove se rijeke ljudi slijevaju na Hipodrom. Nepregledno mnoštvo dolazi na Prvi nacionalni susret katoličkih obitelji kojega će Papa predvoditi i u svetoj misi pred Isusom okupiti. Sluša se svaka riječ. Riječ hrabri, tješi i potiče. Ustrajte! Vrednote obitelji, istinske ljubavi i smisla života natapaju okupljeno mnoštvo. Dat će Bog da sjeme uzraste i donese ploda.

  Tom velebnom događaju 4. i 5. lipnja ove godine posvetili smo prvi dio našeg ljetnog ZOV-a. Neka još jednom u smirena čitatelja bude posijana Božja Riječ po njegovom namjesniku. Nakon toga slijedi uhodani raspored naših rubrika. Mnoštva događanja u našoj Gospićkoj- senjskoj biskupiji i po župama našeg ogulinskog dekanata. Vrijedna kronika koja ostaje za povijest. Tko zna kada će ovi zapisani redci biti novi poticaj generacijama što dolaze. O nazivlju u našem kraju pronaći ćete zanimljiva tumačenja, a vrijedne obljetnice nismo mogli zaobići. Ponešto aktualnosti i izazova za razmišljanje naći ćete na Obiteljskim stranicama i u našem Mozaiku. Stranice posvećene aktivnostima mladih i ponešto poezije dospjelo je na stranice ZOV-a i ovoga puta. Sve u svemu novi ZOV traži nove strpljive čitatelje da se osvježe u ovim ljetnim danima i pronađu na stranicama što slijede nova nadahnuća.

  Ne zaboravimo riječi naše zajedničke molitve u susret Papinu dolasku: … Obiteljske domove ispuni svojim Duhom da budu mjesta molitve i kršćanskih kreposti, uzajamnog

  poštivanja, nesebičnosti i opraštanja te osjetljivosti za potrebe bližnjih. Sve nas ispuni životnom radošću da te svjedočimo u ljepoti otajstva Crkve i da ti – po uzoru i zagovoru Blažene Djevice Marije i sv. Josipa – služimo u vjernosti i istini, zajedno u Kristu…

  u ime svih svećenika ogulinskog dekanata želim Vam ugodne trenutke čitanja novog ZOV-a,

  urednik Tomislav Rogić

 • 4

  NAVJEŠĆIVATI I ODGAJATI - PAPINA RIJEČ

  Dolazim među vas kao hodočasnik u ime Isusa Krista

  S velikom radošću dolazim među vas kao hodočasnik u ime Isusa Krista. Srdačno pozdravljam ljubljenu Hrvatsku zemlju i, kao nasljednik apostola Petra, velikim zagrljajem grlim sve nje- zine stanovnike, rekao je papa Benedikt XVI. na početku svog dvodnevnog Apostolskog pohoda Hrvatskoj koji se održava pod geslom «Zajedno u Kristu».

  U svom prvom govoru održanom u Zračnoj luci tijekom sve- čanosti dobrodošlice u nazočnosti najviših predstavnika Crkve i Države, Papa se prisjetio i triju pastoralnih posjeta blaženoga Ivana Pavla II. Hrvatskoj te zahvalio Gospodinu za dugu povijest vjernosti koja povezuje Hrvatsku sa Svetom Stolicom.

  Od samih početaka, vaš narod pripada Europi te joj, na pose- ban način, daje doprinos u duhovnim i moralnim vrijednostima, koje su kroz stoljeća oblikovale svakodnevni ži- vot kao i osobni i nacionalni identitet njezine djece. Izazovi suvremene kulture, prožete društvenim raslojavanjem i nestabilnošću, te obilježene individualizmom koji pogoduje shvaćanju života bez obveza u neprestanom traženju «prostora privatnosti», zahtijevaju uvjereno svjedočanstvo i smiono zauzimanje u promicanju temeljnih moralnih vrijednosti, ukorijenjenih u društvenom životu i identitetu staroga kontinenta, istaknuo je Papa.

  O dvadesetoj obljetnici proglašenja neovisnosti i uoči punopravnog pristupanja Hrvatske Europskoj uniji, davna i nedavna prošlost vaše zemlje potiče na promišljanje sve europske narode pomažući, kako svakom pojedi- nom tako i čitavoj zajednici, da očuva i obnovi neprocjenjivu zajedničku baštinu ljudskih i kršćanskih vrijednosti. Neka tako ova draga nacija, snagom svoje bogate tradicije, pridonese da Europska unija cjelovito vrjednuje to duhovno i kulturno blago, rekao je Papa podsjetivši također kako dolazi s hrvatskim vjernicima proslaviti 1. na- cionalni dan hrvatskih katoličkih obitelji. Neka ovaj važan događaj bude prigoda za ponovno isticanje vrijednosti obiteljskog života i općega dobra, učvršćivanje jedinstva, oživljavanje nade i zajedništva s Bogom, koji je temelj bratskog suživota i društvene solidarnosti, rekao je Papa zazvavši na kraju, pred današnjim izazovima za Crkvu i civilno društvo, na Hrvatsku i na sve njezine stanovnike, «zagovor i pomoć blaženoga Alojzija Stepinca, Pastira kojega vaš narod voli i štuje».

  Papina poruka mladima Molitveno bdjenje mladih s papom Benediktom XVI.

  na zagrebačkom Trgu bana Josipa Jelačića, 4. lipnja 2011.

  Draga mladeži! Sve vas srdačno pozdravljam! Osobito sam

  zadovoljan što sam ovdje s vama, na ovom povi- jesnom trgu koji je srce grada Zagreba. Ovaj je trg mjesto susreta i komunikacije, na kojemu često pre