25
Základné údaje pre účel fakturácie na obdobie od 1.7.2012-31.12.2012 VLD a dorast: a) výkony zdravotnej starostlivosti poskytnuté kapitovanému poistencovi zdravotnej poisťovne sa uhrádzajú mesačne za jedného poistenca zdravotnej poisťovne takto: Spôsob úhrady Špecifikácia podmienok úhrady Kapitácia v kapitácia poistenec vo veku od 15 rokov do 18 rokov života vrátane 2,10 kapitácia poistenec vo veku od 19 rokov do 50 rokov života vrátane 2,03 kapitácia poistenec vo veku od 51 rokov do 60 rokov života vrátane 2,10 kapitácia poistenec vo veku od 61 rokov do 80 rokov života vrátane 2,47 kapitácia poistenec vo veku od 81 rokov života 2,78 b) náklady na zdravotné výkony preventívnych prehliadok vykonaných v súlade s prílohou č. 2 zákona 577/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov sa uhrádzajú takto: Spôsob úhrady Špecifikácia podmienok úhrady Úhrada v € Dohodnutý rozsah úhrady cena bodu za vykonané zdravotné výkony preventívnych prehliadok hradených z verejného zdravotného poistenia 0,0318 súčin ceny bodu a bodovej hodnoty uvedenej v prílohe „Zoznam zdravotných výkonov a ich bodové hodnoty“ nariadenia vlády SR č. 226/2005 Z.z. (ďalej len „zoznam výkonov“), za každý medicínsky indikovaný, správne vykázaný a uznaný zdravotný výkon V cene bodu podľa tohto písmena sa uhrádzajú tieto zdravotné výkony preventívnych prehliadok: Kód výkonu Obsah zdravotného výkonu a preventívnych vyšetrení Vek / frekvencia Vykazovanie 159b pri preventívnom zisťovaní celkového cholesterolu a triacylglycerolov v krvi vo veku 17 alebo 18 rokov a vo veku 40 alebo 41 rokov života vykazuje sa s kódom choroby Z001 alebo Z000 podľa MKCH – 10, môže sa vykázať s výkonom 160 160 základná preventívna prehliadka vo veku od 19 rokov života raz za dva roky, u darcov krvi raz za 12 mesiacov vykazuje sa s kódom choroby Z000 alebo Z520 u darcov krvi podľa MKCH – 10, môže sa vykazovať s výkonom 5702 u poistencov, ktorí dovŕšili 40 rokov veku, ak ho poskytovateľ sám urobil a vyhodnotil 3671 preventívne zisťovanie cukru v krvi raz za dva roky, u darcov krvi raz za 12 mesiacov vykazuje sa s kódom choroby Z001, Z000 alebo Z520 u darcov krvi podľa MKCH – 10, môže sa vykázať s výkonom 160 c) zdravotné výkony preventívnych prehliadok vykonané v súlade s prílohou č. 2 k zákonu 577/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov a Odborným usmernením Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky pre realizáciu programu skríningu kolorektálneho karcinómu zo dňa 1. septembra 2011, sa uhrádzajú osobitnou cenou podľa nižšie uvedenej tabuľky: Kód výkonu Obsah zdravotného výkonu a preventívnych vyšetrení Vykazovanie / výsledok Úhrada 159a preventívne vyšetrenie na okultné krvácanie v stolici u poistenca/* (v rámci realizácie programu skríningu kolorektálneho karcinómu) vykazuje sa pri pozitívnom výsledku s kódom choroby Z000 podľa MKCH–10 cena za výkon 6,04 € zahŕňa aj náklady na štandardizovaný test na okultné krvácanie v stolici (TOKS) 159z preventívne vyšetrenie na okultné krvácanie v stolici u poistenca /* (v rámci realizácie programu skríningu kolorektálneho karcinómu) vykazuje sa pri negatívnom výsledku s kódom choroby Z000 podľa MKCH–10 cena za výkon 6,04 € zahŕňa aj náklady na TOKS 159x preventívne vyšetrenie na okultné krvácanie v stolici u poistenca /* (v rámci realizácie programu skríningu kolorektálneho karcinómu) vykazuje sa pri neznámom/ znehodnotenom teste s kódom choroby Z000 podľa MKCH–10 cena za výkon 2,01 € zahŕňa aj náklady na TOKS Odkaz: /* Zdravotný výkon sa uhrádza u poistencov vo veku nad 40 rokov.

Základné údaje pre účel fakturácie na obdobie od 1.7 ... · Vykazuje sa s výkonom 25, s výkonom 252b a s kódom choroby podľa MKCH - 10.Vyžaduje sa záznam v zdravotnej

  • Upload
    vucong

  • View
    215

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Základné údaje pre účel fakturácie na obdobie od 1.7 ... · Vykazuje sa s výkonom 25, s výkonom 252b a s kódom choroby podľa MKCH - 10.Vyžaduje sa záznam v zdravotnej

Základné údaje pre účel fakturácie na obdobie od 1.7.2012-31.12.2012

VLD a dorast:

a) výkony zdravotnej starostlivosti poskytnuté kapitovanému poistencovi zdravotnej poisťovne sa uhrádzajú mesačne za jedného poistenca zdravotnej poisťovne takto:

Spôsob úhrady

Špecifikácia podmienok úhrady Kapitácia

v €

kapitácia poistenec vo veku od 15 rokov do 18 rokov života vrátane 2,10

kapitácia poistenec vo veku od 19 rokov do 50 rokov života vrátane 2,03

kapitácia poistenec vo veku od 51 rokov do 60 rokov života vrátane 2,10

kapitácia poistenec vo veku od 61 rokov do 80 rokov života vrátane 2,47

kapitácia poistenec vo veku od 81 rokov života 2,78

b) náklady na zdravotné výkony preventívnych prehliadok vykonaných v súlade s prílohou č. 2 zákona 577/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov sa uhrádzajú takto:

Spôsob úhrady

Špecifikácia podmienok úhrady

Úhrada v €

Dohodnutý rozsah úhrady

cena bodu

za vykonané zdravotné výkony preventívnych prehliadok hradených z verejného zdravotného poistenia

0,0318

súčin ceny bodu a bodovej hodnoty uvedenej v prílohe „Zoznam zdravotných výkonov a ich bodové hodnoty“ nariadenia vlády SR č. 226/2005 Z.z. (ďalej len „zoznam výkonov“), za každý medicínsky indikovaný, správne vykázaný a uznaný zdravotný výkon

V cene bodu podľa tohto písmena sa uhrádzajú tieto zdravotné výkony preventívnych prehliadok:

Kód výkonu

Obsah zdravotného výkonu a preventívnych vyšetrení

Vek / frekvencia Vykazovanie

159b

pri preventívnom zisťovaní celkového cholesterolu a triacylglycerolov v krvi

vo veku 17 alebo 18 rokov a vo veku 40 alebo 41 rokov života

vykazuje sa s kódom choroby Z001 alebo Z000 podľa MKCH – 10, môže sa vykázať s výkonom 160

160

základná preventívna prehliadka

vo veku od 19 rokov života raz za dva roky, u darcov krvi raz za 12 mesiacov

vykazuje sa s kódom choroby Z000 alebo Z520 u darcov krvi podľa MKCH – 10, môže sa vykazovať s výkonom 5702 u poistencov, ktorí dovŕšili 40 rokov veku, ak ho poskytovateľ sám urobil a vyhodnotil

3671

preventívne zisťovanie cukru v krvi

raz za dva roky, u darcov krvi raz za 12 mesiacov

vykazuje sa s kódom choroby Z001, Z000 alebo Z520 u darcov krvi podľa MKCH – 10, môže sa vykázať s výkonom 160

c) zdravotné výkony preventívnych prehliadok vykonané v súlade s prílohou č. 2 k zákonu 577/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov a Odborným usmernením Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky pre realizáciu programu skríningu kolorektálneho karcinómu zo dňa 1. septembra 2011, sa uhrádzajú osobitnou cenou podľa nižšie uvedenej tabuľky:

Kód výkonu

Obsah zdravotného výkonu a preventívnych vyšetrení

Vykazovanie / výsledok Úhrada

159a

preventívne vyšetrenie na okultné krvácanie v stolici u poistenca/* (v rámci realizácie programu skríningu kolorektálneho karcinómu)

vykazuje sa pri pozitívnom výsledku

s kódom choroby Z000 podľa MKCH–10

cena za výkon 6,04 € zahŕňa aj

náklady na štandardizovaný test na okultné krvácanie v stolici (TOKS)

159z

preventívne vyšetrenie na okultné krvácanie v stolici u poistenca

/* (v rámci

realizácie programu skríningu kolorektálneho karcinómu)

vykazuje sa pri negatívnom výsledku

s kódom choroby Z000 podľa MKCH–10

cena za výkon 6,04 € zahŕňa aj

náklady na TOKS

159x

preventívne vyšetrenie na okultné krvácanie v stolici u poistenca

/* (v rámci

realizácie programu skríningu kolorektálneho karcinómu)

vykazuje sa pri neznámom/ znehodnotenom teste

s kódom choroby Z000 podľa MKCH–10

cena za výkon 2,01 € zahŕňa aj

náklady na TOKS

Odkaz:

/* Zdravotný výkon sa uhrádza u poistencov vo veku nad 40 rokov.

Page 2: Základné údaje pre účel fakturácie na obdobie od 1.7 ... · Vykazuje sa s výkonom 25, s výkonom 252b a s kódom choroby podľa MKCH - 10.Vyžaduje sa záznam v zdravotnej

d) náklady za výkon očkovania u poistencov zdravotnej poisťovne sa uhrádzajú nasledovne:

Spôsob úhrady

Špecifikácia podmienok úhrady Výška úhrady v €

Dohodnutý rozsah úhrady

cena bodu

zdravotný výkon 252b v súvislosti s očkovaním proti chrípke (vykazuje sa s kódom choroby Z251 podľa MKCH-10)

0,0482

súčin ceny bodu a bodovej hodnoty uvedenej v zozname výkonov za každý medicínsky indikovaný, správne vykázaný a uznaný zdravotný výkon

cena bodu

zdravotný výkon 252b v súvislosti s očkovaním proti vírusovej hepatitíde typu A/* (vykazuje sa s kódom choroby Z205 podľa MKCH-10, môže sa vykazovať s kombináciou výkonov 4 a 25 počas návštevy u poistenca)

0,0266

súčin ceny bodu a bodovej hodnoty uvedenej v zozname výkonov za každý medicínsky indikovaný, správne vykázaný a uznaný zdravotný výkon

cena bodu

zdravotný výkon 252b v súvislosti s očkovaním proti meningokokovej meningitíde/* (vykazuje sa s kódom choroby Z208 podľa MKCH-10, môže sa vykazovať s kombináciou výkonov 4 a 25 počas návštevy u poistenca)

0,0266 súčin ceny bodu a bodovej hodnoty uvedenej v zozname výkonov za každý medicínsky indikovaný, správne vykázaný a uznaný zdravotný výkon

cena bodu

zdravotný výkon 252b v súvislosti s očkovaním proti kliešťovej encefalitíde (vykazuje sa s kódom choroby Z241 podľa MKCH-10, môže sa vykazovať s kombináciou výkonov 4 a 25 počas návštevy u poistenca)

0,0266 súčin ceny bodu a bodovej hodnoty uvedenej v zozname výkonov za každý medicínsky indikovaný, správne vykázaný a uznaný zdravotný výkon

cena bodu

zdravotný výkon 252b v súvislosti s povinným očkovaním proti diftérii a tetanu (vykazuje sa s kódom choroby Z278 podľa MKCH-10, môže sa vykazovať s kombináciou výkonov 4 a 25 počas návštevy u poistenca)

0,0266

súčin ceny bodu a bodovej hodnoty uvedenej v zozname výkonov za každý medicínsky indikovaný, správne vykázaný a uznaný zdravotný výkon

cena bodu zdravotný výkon 252b v súvislosti s očkovaním proti HPV u poisteniek dňom 15. roku života až do dovŕšenia 16 roku života; vykazuje sa s kódom Z258 podľa MKCH-10

0,0266

v dobe od 1.7.2012 do 31.12.2012

Odkaz:

/* § 12 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších

e) náklady na vykonané zdravotné výkony č.: 4, 5, 6, 25, 26, 29, 30, 40, 41, 64 podľa podmienok uvedených v tabuľke nižšie sa uhrádzajú nižšie uvedenou cenou bodu. S uvedenými výkonmi v rámci návštevy poistenca je možné vykazovať aj zdravotné výkony č.: 200, 204, 206, 207, 210, 212, 250a, 250b, 250c, 252, 253, 261, 265, 271, 272, 289, 294, 295, 298, 299a, 299b, 320, 321, 323, 326, 332, 1275, 1402, 2000, 2003, 2011 a 2011a v súlade so zoznamom výkonov, pokiaľ ich neposkytuje agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti alebo sestra s licenciou na výkon samostatnej zdravotníckej praxe alebo iný poskytovateľ zdravotnej starostlivosti poskytujúci ambulantnú starostlivosť. Podmienkou úhrady výkonov uvedených v tomto bode je, že neodkladná zdravotná starostlivosť nebude v rovnakom čase v jeden deň vykázaná zdravotnej poisťovni lekárskou službou prvej pomoci:

Kód

výkonu

Poznámka

4

Štandardné vyšetrenie jedného orgánového systému. Môže sa vykázať pri návšteve poistenca, ktorý sa nemôže dostaviť do ambulancie poskytovateľa, najmä v súvislosti s potrebou poskytnutia neodkladnej zdravotnej starostlivosti u imobilného poistenca, u poistenca s podozrením na vysoko infekčné ochorenie a pod. Vykazuje sa s výkonom 25 alebo s výkonom 26.Vyžaduje sa záznam v zdravotnej dokumentácii poistenca. Môže sa vykázať pri povinnom očkovaní a pri očkovaní proti vírusovej hepatitíde typu A, meningokokovej meningitíde a kliešťovej encefalitíde. Vykazuje sa s výkonom 25, s výkonom 252b a s kódom choroby podľa MKCH - 10.Vyžaduje sa záznam v zdravotnej dokumentácii poistenca.

5

Štandardné vyšetrenie jedného orgánového systému cez deň v sobotu, v nedeľu a v deň pracovného pokoja. Môže sa vykázať pri návšteve poistenca, ktorý sa nemôže dostaviť do ambulancie poskytovateľa, najmä v súvislosti s potrebou poskytnutia neodkladnej zdravotnej starostlivosti u imobilného poistenca, u poistenca s podozrením na vysoko infekčné ochorenie a pod. Môže sa vykázať s výkonom 26 a s výkonom 30.Vyžaduje sa záznam v zdravotnej dokumentácii

Page 3: Základné údaje pre účel fakturácie na obdobie od 1.7 ... · Vykazuje sa s výkonom 25, s výkonom 252b a s kódom choroby podľa MKCH - 10.Vyžaduje sa záznam v zdravotnej

poistenca.

6

Štandardné vyšetrenie jedného orgánového systému medzi 19.00 hod. a 7.00 hod. Môže sa vykázať pri návšteve poistenca, ktorý sa nemôže dostaviť do ambulancie poskytovateľa, najmä v súvislosti s potrebou poskytnutia neodkladnej zdravotnej starostlivosti u imobilného poistenca, u poistenca s podozrením na vysoko infekčné ochorenie a pod. Môže sa vykázať s výkonom 26, 29 a s výkonom 30. Vyžaduje sa záznam v zdravotnej dokumentácii poistenca.

25

Návšteva poistenca v pracovnom čase poskytovateľa. Môže sa vykázať pri návšteve poistenca, ktorý sa nemôže dostaviť do ambulancie poskytovateľa, v súvislosti s potrebou poskytnutia neodkladnej zdravotnej starostlivosti u imobilného poistenca, u poistenca s podozrením na vysoko infekčné ochorenie. Vyžaduje sa časový údaj a záznam v zdravotnej dokumentácii poistenca. Môže sa vykázať pri povinnom očkovaní a pri očkovaní proti vírusovej hepatitíde typu A, meningokokovej meningitíde a kliešťovej encefalitíde. Vykazuje sa s výkonom 4, s výkonom 252b a s kódom choroby podľa MKCH – 10. Vyžaduje sa záznam v zdravotnej dokumentácii poistenca.

26

Návšteva poistenca mimo riadneho pracovného času poskytovateľa. Vykazuje sa pri návšteve poistenca, ktorý sa nemôže dostaviť do ambulancie poskytovateľa, v súvislosti s potrebou poskytnutia neodkladnej zdravotnej starostlivosti u imobilného poistenca a u poistenca s podozrením na vysoko infekčné ochorenie. Vyžaduje sa časový údaj a záznam v zdravotnej dokumentácii poistenca.

29

Návšteva poistenca v noci vyžiadaná a vykonaná medzi 22.00 a 7.00 hodinou. Vykazuje sa pri návšteve poistenca, ktorý sa nemôže dostaviť do ambulancie poskytovateľa, v súvislosti s potrebou poskytnutia neodkladnej zdravotnej starostlivosti u imobilného poistenca a u poistenca s podozrením na vysoko infekčné ochorenie. Vyžaduje sa časový údaj o vyžiadaní a vykonaní návštevy a záznam v zdravotnej dokumentácii poistenca.

30 Príplatok k výkonu 26 a 29 za vyžiadanú a vykonanú návštevu v sobotu, nedeľu a v deň pracovného pokoja.

40

Zotrvávanie poskytovateľa pri poistencovi mimo ambulancie cez deň (za každú začatú polhodinu), najmä v súvislosti s potrebou jeho zotrvania do príchodu záchrannej zdravotnej služby zabezpečujúcej prevoz poistenca do ústavnej zdravotnej starostlivosti, vyžaduje sa odôvodnenie v zdravotnej dokumentácii poistenca.

41

Zotrvávanie poskytovateľa pri poistencovi mimo ambulancie v noci medzi 20.00 a 7.00 hodinou (za každú začatú polhodinu), najmä v súvislosti s potrebou jeho zotrvania do príchodu záchrannej zdravotnej služby zabezpečujúcej prevoz poistenca do ústavnej zdravotnej starostlivosti, vyžaduje sa odôvodnenie v zdravotnej dokumentácii poistenca.

64 Pri sťaženom výkone vyšetrenia/ošetrenia ťažko mobilného, imobilného, mentálne postihnutého, dementného, zrakovo alebo sluchovo postihnutého poistenca.

Spôsob úhrady

Špecifikácia podmienok úhrady Úhrada

v € Dohodnutý rozsah úhrady

cena bodu

zdravotné výkony uvedené v písm. e) v prípade, že boli vykonané počas návštevy poistenca (vykázané súčasne s kódom 25, 26 alebo 29) pri splnení podmienok uvedených v tabuľke

0,0150

súčin ceny bodu a bodovej hodnoty uvedenej v zozname výkonov za každý medicínsky indikovaný, správne vykázaný a uznaný výkon

f) náklady na výkony spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek (ďalej len „SVLZ“):

Spôsob úhrady

Špecifikácia podmienok úhrady Úhrada

v € Dohodnutý rozsah úhrady

cena bodu

výkon SVLZ prístrojový za EKG vyšetrenie (kód 5702), ak ho poskytovateľ sám vykonal a vyhodnotil

0,0076

súčin ceny bodu a bodovej hodnoty uvedenej v zozname výkonov za každý medicínsky indikovaný, správne vykázaný a uznaný výkon

cena bodu

výkon 4571a C - reaktívny proteín, ak ho poskytovateľ sám urobil a vyhodnotil (380 bodov)

0,0116

súčin ceny bodu a bodovej hodnoty uvedenej v zozname výkonov za každý medicínsky indikovaný, správne vykázaný a uznaný výkon

cena bodu

výkon SVLZ (iný ako prístrojový) v prípade poskytnutia neodkladnej zdravotnej starostlivosti poistencovi zdravotnej poisťovne

0,0073

súčin ceny bodu a bodovej hodnoty uvedenej v zozname výkonov za každý medicínsky indikovaný, správne vykázaný a uznaný výkon

4. Náklady na zdravotné výkony pri poskytnutí neodkladnej zdravotnej starostlivosti poistencovi zdravotnej poisťovne sa uhrádzajú takto:

Spôsob úhrady

Špecifikácia podmienok úhrady Úhrada

v € Dohodnutý rozsah úhrady

cena bodu

zdravotné výkony pri poskytnutí neodkladnej zdravotnej starostlivosti poistencovi zdravotnej poisťovne

0,0150

súčin ceny bodu a bodovej hodnoty uvedenej v zozname výkonov za každý medicínsky indikovaný, správne vykázaný

Page 4: Základné údaje pre účel fakturácie na obdobie od 1.7 ... · Vykazuje sa s výkonom 25, s výkonom 252b a s kódom choroby podľa MKCH - 10.Vyžaduje sa záznam v zdravotnej

a uznaný výkon

SVLZ výkony sa uhrádzajú podľa bodu 3 písm. f).

VLDD (aj dorast)

a) výkony zdravotnej starostlivosti poskytnuté kapitovanému poistencovi zdravotnej poisťovne sa uhrádzajú mesačne za jedného poistenca zdravotnej poisťovne takto:

Spôsob úhrady Špecifikácia podmienok úhrady Kapitácia

v €

kapitácia poistenec do 1 roka veku 5,75

kapitácia poistenec od 1 do 5 rokov veku vrátane 3,93

kapitácia poistenec od 6 do 14 rokov veku vrátane 2,98

kapitácia poistenec od 15 do 18 rokov veku vrátane 2,10

kapitácia poistenec od 19 do 28 rokov veku vrátane 2,03

b) náklady na zdravotné výkony preventívnych prehliadok vykonaných v súlade s prílohou č. 2 zákona 577/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov sa uhrádzajú takto:

Spôsob úhrady

Špecifikácia podmienok úhrady

Úhrada v €

Dohodnutý rozsah úhrady

cena bodu

za vykonané zdravotné výkony preventívnych prehliadok hradených z verejného zdravotného poistenia

0,0318

súčin ceny bodu a bodovej hodnoty uvedenej v prílohe „Zoznam zdravotných výkonov a ich bodové hodnoty“ nariadenia vlády SR č. 226/2005 Z.z. (ďalej len „zoznam výkonov“), za každý medicínsky indikovaný, správne vykázaný a uznaný zdravotný výkon

V cene bodu podľa písmena b) sa uhrádzajú tieto zdravotné výkony preventívnych prehliadok:

Kód výkonu

Vek podľa zákona č. 577/2004 Z. z.

Vekové rozhranie pre IS Vykazuje sa s kódom choroby Z001 podľa

MKCH-10, pokiaľ nie je uvedené inak

142

0 – 1 mesiac, vykonáva sa v domácom prostredí do 48 hodín po prepustení novorodenca z nemocnice alebo pôrodnice

1. – 4. týždeň

nevykazuje sa s výkonom 950, môže sa vykázať s výkonom 25

143 do 4. týždňa života 2. – 5. týždeň nevykazuje sa s výkonmi 950, 1205 a 1590

143a v 5. až 7. týždni života 5. – 8. týždeň nevykazuje sa s výkonmi 950,1205 a 1590

144 v 8. až 10. týždni života 8. – 11. týždeň nevykazuje sa s výkonmi 950,1205 a 1590

145 v 3. až 4. mesiaci života 3. – 5. mesiac môže sa vykázať s výkonom 950, nevykazuje

sa s výkonmi 1205 a 1590

145a v 5. až 6. mesiaci života 5. – 7. mesiac môže sa vykázať s výkonom 950, nevykazuje

sa s výkonmi 1205 a s výkonom 1590

146 v 7. až 8. mesiaci života 7. – 9. mesiac môže sa vykázať s výkonom 950, nevykazuje

sa s výkonmi 1205 a 1590

146a v 9. až 10. mesiaci života 9. – 11. mesiac môže sa vykázať s výkonom 950, nevykazuje

sa s výkonmi 1205 a 1590

146b v 11. až 12. mesiaci života 11.-13. mesiac môže sa vykázať s výkonom 950, nevykazuje

sa s výkonmi 1205 a 1590

146c vo veku 18 mesiacov 13. - 24. mesiac môže sa vykázať s výkonom 950, nevykazuje

sa s výkonmi 1205 a 1590

148 v 3. roku života 25. – 48. mesiac môže sa vykázať s výkonom 953, nevykazuje

sa s výkonmi 950, 1205 a 1590

148a v 5. roku života 49. – 60. mesiac môže sa vykázať s výkonom 953, nevykazuje

sa s výkonmi 950, 1205 a 1591

148b

v 6. alebo 7. roku života, ak poistenec nenastúpil školskú dochádzku

61. – 84. mesiac

nevykazuje sa s výkonmi 1205, 1590

148c v 9. roku života 97. - 120. mesiac nevykazuje sa s výkonmi 1205, 1590

149 v 11. roku života 121. – 144. mesiac môže sa vykázať s výkonmi 159b a 3671,

nevykazuje sa s výkonmi 1205, 1590

Page 5: Základné údaje pre účel fakturácie na obdobie od 1.7 ... · Vykazuje sa s výkonom 25, s výkonom 252b a s kódom choroby podľa MKCH - 10.Vyžaduje sa záznam v zdravotnej

149a v 13. roku života 145. – 168. mesiac nevykazuje sa s výkonmi 1205, 1590, 950 až

952

149b v 15. roku života 169.- 192. mesiac nevykazuje sa s výkonmi 1205, 1590

149c

vstupná prehliadka žiakov stredných škôl

akceptácia raz za život, vykazuje sa pri zmene poskytovateľa

poskytovateľ zdravotnej starostlivosti nemôže vykázať výkon 149b a následne 149c

149d

v 17. roku života, ďalšie preventívne prehliadky sa vykonávajú raz za 2 roky

môže sa vykázať s výkonom 159b a 3671

149f

prehliadka zdravotne postihnutého dieťaťa

vykonáva sa počas trvania zdravotného postihnutia dieťaťa, vykazuje sa raz za dvanásť mesiacov po vykonaní predchádzajúcej prehliadky

nevykazuje sa s výkonmi 1205, 1590, 950 až 952, nevykazuje sa súčasne s výkonmi 148, 148a, 148b, 148c, 149, 149a, 149b, 149d

159b

v 11. roku života, vo veku 17 alebo 18 rokov

pri preventívnom zisťovaní celkového cholesterolu v krvi v 11. roku života, pri preventívnom zisťovaní celkového cholesterolu a triacylglycerolov vo veku 17 alebo 18 rokov života

môže sa vykázať s výkonom 149 a 149d

160

vo veku od 19 rokov života raz za dva roky, u darcov krvi raz za 12 mesiacov

základná preventívna prehliadka

vykazuje sa s kódom choroby Z000 alebo Z520 u darcov krvi podľa MKCH-10

950

akceptuje sa ako súčasť vyššie uvedených preventívnych prehliadok

môže sa vykázať s výkonmi 145, 145a, 146, 146a, 146b, 146c

953

akceptuje sa ako súčasť vyššie uvedených preventívnych prehliadok

nemôže sa vykázať s výkonom 1531

3671

v 11. a v 17. roku života, od dosiahnutia 19 rokov života raz za dva roky, u darcov krvi raz za 12 mesiacov

preventívne zisťovanie cukru v krvi

môže sa vykázať s výkonom 149 a 149d, vykazuje sa s kódom choroby Z001, vo veku od 19 rokov života sa vykazuje s kódom choroby Z000 alebo Z520 u darcov krvi podľa MKCH-10

c) cena bodu za výkon očkovania u poistencov zdravotnej poisťovne:

Spôsob úhrady

Špecifikácia podmienok úhrady Úhrada

v € Dohodnutý rozsah úhrady

cena bodu zdravotný výkon 252b v súvislosti s povinným očkovaním,

vykazuje sa s kódmi chorôb Z238, Z271, Z273, Z274, Z278 podľa MKCH-10 (môže sa vykazovať s kombináciou výkonov 4 a 25 počas návštevy u poistenca)

0,0266 súčin ceny bodu a bodovej hodnoty uvedenej v zozname výkonov za každý medicínsky indikovaný, správne vykázaný a uznaný zdravotný výkon

cena bodu zdravotný výkon 252b v súvislosti s očkovaním proti chrípke,

vykazuje sa s kódom choroby Z251 podľa MKCH-10

0,0482 súčin ceny bodu a bodovej hodnoty uvedenej v zozname výkonov za každý medicínsky indikovaný, správne vykázaný a uznaný zdravotný výkon

cena bodu zdravotný výkon 252b v súvislosti s očkovaním proti vírusovej hepatitíde typu A

/*,

vykazuje sa s kódom choroby Z205 podľa MKCH-10 (môže sa vykazovať s kombináciou výkonov 4 a 25 počas návštevy u poistenca)

0,0266 súčin ceny bodu a bodovej hodnoty uvedenej v zozname výkonov za každý medicínsky indikovaný, správne vykázaný a uznaný výkon

cena bodu zdravotný výkon 252b v súvislosti s očkovaním proti meningokokovej meningitíde

/*,

vykazuje sa s kódom choroby Z208 podľa MKCH-10 (môže sa vykazovať s kombináciou výkonov 4 a 25 počas návštevy u poistenca)

0,0266 súčin ceny bodu a bodovej hodnoty uvedenej v zozname výkonov za každý medicínsky indikovaný, správne vykázaný a uznaný výkon

cena bodu zdravotný výkon 252b v súvislosti s očkovaním proti varicelle,

vykazuje sa s kódom choroby Z268 podľa

0,0266 súčin ceny bodu a bodovej hodnoty uvedenej v zozname výkonov za každý medicínsky indikovaný, správne vykázaný

Page 6: Základné údaje pre účel fakturácie na obdobie od 1.7 ... · Vykazuje sa s výkonom 25, s výkonom 252b a s kódom choroby podľa MKCH - 10.Vyžaduje sa záznam v zdravotnej

MKCH-10 (môže sa vykazovať s kombináciou výkonov 4 a 25 počas návštevy u poistenca)

a uznaný výkon

cena bodu zdravotný výkon 252a v súvislosti s očkovaním proti rotavírusom,

vykazuje sa s kódom choroby Z268 podľa MKCH-10 (môže sa vykazovať s kombináciou výkonov 4 a 25 počas návštevy u poistenca)

0,0266 súčin ceny bodu a bodovej hodnoty uvedenej v zozname výkonov za každý medicínsky indikovaný, správne vykázaný a uznaný výkon

cena bodu zdravotný výkon 252b v súvislosti s očkovaním proti kliešťovej encefalitíde

vykazuje sa s kódom choroby Z241 podľa MKCH-10 (môže sa vykazovať s kombináciou výkonov 4 a 25 počas návštevy u poistenca)

0,0266 súčin ceny bodu a bodovej hodnoty uvedenej v zozname výkonov za každý medicínsky indikovaný, správne vykázaný a uznaný výkon

cena bodu

zdravotný výkon 252b v súvislosti s povinným očkovaním proti diftérii a tetanu (vykazuje sa s kódom choroby Z278 podľa MKCH-10, môže sa vykazovať s kombináciou výkonov 4 a 25 počas návštevy u poistenca)

0,0266

súčin ceny bodu a bodovej hodnoty uvedenej v zozname výkonov za každý medicínsky indikovaný, správne vykázaný a uznaný výkon

cena bodu zdravotný výkon 252b v súvislosti s očkovaním proti HPV u poisteniek v 13. roku života až do dovŕšenia 16 roku života; vykazuje sa s kódom Z258 podľa MKCH-10

0,0266

v dobe od 1.7.2012 do 31.12.2012

Odkaz:

/* § 12 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

d)

Spôsob úhrady

Špecifikácia podmienok úhrady Úhrada

v € Dohodnutý rozsah úhrady

cena bodu zdravotné výkony uvedené v písm. d) v prípade, že boli vykonané počas návštevy poistenca (vykázané súčasne s kódom 25, 26 alebo 29) pri splnení podmienok uvedených v tabuľke

0,0150 súčin ceny bodu a bodovej hodnoty uvedenej v zozname výkonov za každý medicínsky indikovaný, správne vykázaný a uznaný zdravotný výkon

V cene bodu podľa tohto písmena sa uhrádzajú náklady za vykonané zdravotné výkony č.: 4, 5, 6, 25, 26, 29, 30, 40, 41, 67 a 140 podľa podmienok uvedených v tabuľke nižšie. S uvedenými výkonmi v rámci návštevy poistenca je možné vykazovať aj zdravotné výkony č.: 250a, 250b, 250c, 252, 253, 261, 271, 272, 276, 299a, 299b, 320, 321, 323, 332, 1275, 2000, 2003, 2011 a 2011a v súlade so zoznamom výkonov, pokiaľ ich neposkytuje iný poskytovateľ zdravotnej starostlivosti poskytujúci ambulantnú starostlivosť. Podmienkou úhrady týchto výkonov je, že neodkladná zdravotná starostlivosť nebude v rovnakom čase v jeden deň vykázaná zdravotnej poisťovni lekárskou službou prvej pomoci:

Kód výkonu Poznámka

4 Štandardné vyšetrenie jedného orgánového systému.

Môže sa vykázať pri návšteve poistenca, ktorý sa nemôže dostaviť do ambulancie poskytovateľa, najmä v súvislosti s potrebou poskytnutia neodkladnej zdravotnej starostlivosti u imobilného poistenca, u poistenca s podozrením na vysoko infekčné ochorenie a pod. Vykazuje sa s výkonom 25 alebo s výkonom 26. Vyžaduje sa záznam v zdravotnej dokumentácii poistenca.

Môže sa vykázať pri povinnom očkovaní a pri očkovaní proti vírusovej hepatitíde typu A, meningokokovej meningitíde, varicelle, rotavírusom a kliešťovej encefalitíde.

Vykazuje sa s výkonom 25, s výkonom 252b a s kódom choroby podľa MKCH - 10. Vyžaduje sa záznam v zdravotnej dokumentácii poistenca.

5 Štandardné vyšetrenie jedného orgánového systému cez deň v sobotu, v nedeľu a v deň pracovného pokoja.

Môže sa vykázať pri návšteve poistenca, ktorý sa nemôže dostaviť do ambulancie lekára, najmä v súvislosti s potrebou poskytnutia neodkladnej zdravotnej starostlivosti u imobilného poistenca, u poistenca s podozrením na vysoko infekčné ochorenie a pod.

Môže sa vykázať s výkonom 26 a s výkonom 30. Vyžaduje sa záznam v zdravotnej dokumentácii poistenca.

6 Štandardné vyšetrenie jedného orgánového systému medzi 19.00 hod. a 7.00 hod.

Môže sa vykázať pri návšteve poistenca, ktorý sa nemôže dostaviť do ambulancie lekára, najmä v súvislosti s potrebou poskytnutia neodkladnej zdravotnej starostlivosti u imobilného poistenca, u poistenca s podozrením na vysoko infekčné ochorenie a pod.

Môže sa vykázať s výkonom 26, 29 a s výkonom 30. Vyžaduje sa záznam v zdravotnej dokumentácii poistenca.

Page 7: Základné údaje pre účel fakturácie na obdobie od 1.7 ... · Vykazuje sa s výkonom 25, s výkonom 252b a s kódom choroby podľa MKCH - 10.Vyžaduje sa záznam v zdravotnej

25 Návšteva poistenca v pracovnom čase poskytovateľa zdravotnej starostlivosti.

Môže sa vykázať pri návšteve poistenca, ktorý sa nemôže dostaviť do ambulancie lekára, v súvislosti s potrebou poskytnutia neodkladnej zdravotnej starostlivosti u imobilného poistenca, u poistenca s podozrením na vysoko infekčné ochorenie. Vyžaduje sa časový údaj a záznam v zdravotnej dokumentácii poistenca.

Môže sa vykazovať s výkonmi preventívnych prehliadok u poistenca, ktorý sa nemôže dostaviť do ambulancie lekára z dôvodu imobility alebo z dôvodu iného závažného dlhodobého zdravotného postihnutia.

V prípade preventívnej prehliadky sa vykazuje s výkonom preventívnej prehliadky. Vyžaduje sa záznam v zdravotnej dokumentácii poistenca.

Môže sa vykázať pri povinnom očkovaní a pri očkovaní proti vírusovej hepatitíde typu A, meningokokovej meningitíde, varicelle, rotavírusom a kliešťovej encefalitíde.

Vykazuje sa s výkonom 4, s výkonom 252b a s kódom choroby podľa MKCH – 10. Vyžaduje sa záznam v zdravotnej dokumentácii poistenca.

26 Návšteva poistenca mimo riadneho pracovného času poskytovateľa zdravotnej starostlivosti.

Vykazuje sa pri návšteve poistenca, ktorý sa nemôže dostaviť do ambulancie lekára, v súvislosti s potrebou poskytnutia neodkladnej zdravotnej starostlivosti u imobilného poistenca a u poistenca s podozrením na vysoko infekčné ochorenie. Vyžaduje sa časový údaj a záznam v zdravotnej dokumentácii poistenca.

29 Návšteva poistenca v noci vyžiadaná a vykonaná medzi 22.00 a 7.00 hodinou.

Vykazuje sa pri návšteve poistenca, ktorý sa nemôže dostaviť do ambulancie lekára, v súvislosti s potrebou poskytnutia neodkladnej zdravotnej starostlivosti u imobilného poistenca a u poistenca s podozrením na vysoko infekčné ochorenie. Vyžaduje sa časový údaj o vyžiadaní a vykonaní návštevy a záznam v zdravotnej dokumentácii poistenca.

30 Príplatok k výkonu 26 a 29 za vyžiadanú a vykonanú návštevu v sobotu, nedeľu a v deň pracovného pokoja.

40 Zotrvávanie lekára pri poistencovi mimo ambulancie cez deň (za každú začatú polhodinu), najmä v súvislosti s potrebou jeho zotrvania do príchodu záchrannej zdravotnej služby zabezpečujúcej prevoz poistenca do ústavnej zdravotnej starostlivosti, vyžaduje sa odôvodnenie v zdravotnej dokumentácii poistenca.

41 Zotrvávanie lekára pri poistencovi mimo ambulancie v noci medzi 20.00 a 7.00 hodinou (za každú začatú polhodinu), najmä v súvislosti s potrebou jeho zotrvania do príchodu záchrannej zdravotnej služby zabezpečujúcej prevoz poistenca do ústavnej zdravotnej starostlivosti, vyžaduje sa odôvodnenie v zdravotnej dokumentácii poistenca.

67 Príplatok u dieťaťa do veku piatich rokov pri výkonoch – odber krvi, injekcie, infúzie, infiltrácie, odobratie sterov, pri výkone očkovania. Môže sa vykázať s výkonom 25, 26 alebo 29.

140 Prvé vyšetrenie novorodenca po pôrode. Môže sa vykazovať pri ambulantnom pôrode. Môže sa vykázať s výkonom 25.

e) úhrada nákladov na výkony spoločných a vyšetrovacích zložiek (ďalej len „SVLZ“):

Spôsob úhrady

Špecifikácia podmienok úhrady Úhrada

v € Dohodnutý rozsah úhrady

cena bodu výkon 4571a C - reaktívny proteín, ak ho poskytovateľ sám urobil a vyhodnotil (380 bodov)

0,0116 súčin ceny bodu a bodovej hodnoty uvedenej v zozname výkonov za každý medicínsky indikovaný, správne vykázaný a uznaný zdravotný výkon

cena bodu výkon SVLZ (iný ako prístrojový) v prípade poskytnutia neodkladnej zdravotnej starostlivosti poistencovi zdravotnej poisťovne

0,0073 súčin ceny bodu a bodovej hodnoty uvedenej v zozname výkonov za každý medicínsky indikovaný, správne vykázaný a uznaný zdravotný výkon

4. Náklady na zdravotné výkony pri poskytnutí neodkladnej zdravotnej starostlivosti poistencovi zdravotnej poisťovne sa uhrádzajú takto:

Spôsob úhrady

Špecifikácia podmienok úhrady Úhrada

v € Dohodnutý rozsah úhrady

cena bodu zdravotné výkony pri poskytnutí neodkladnej zdravotnej starostlivosti poistencovi zdravotnej poisťovne

0,0150 súčin ceny bodu a bodovej hodnoty uvedenej v zozname výkonov za každý medicínsky indikovaný, správne vykázaný a uznaný

SVLZ výkony sa uhrádzajú podľa bodu 3 písm. e).

GYNEKOLÓGIA

Page 8: Základné údaje pre účel fakturácie na obdobie od 1.7 ... · Vykazuje sa s výkonom 25, s výkonom 252b a s kódom choroby podľa MKCH - 10.Vyžaduje sa záznam v zdravotnej

1. Výkony zdravotnej starostlivosti poskytnuté kapitovanej poistenke zdravotnej poisťovne sa uhrádzajú mesačne za jednu poistenku zdravotnej poisťovne takto:

Spôsob úhrady Kapitácia v €

kapitácia 1,21

2. Cena bodu za zdravotné výkony preventívnych prehliadok:

Spôsob úhrady

Špecifikácia podmienok úhrady

Úhrada v € Dohodnutý rozsah úhrady

cena bodu

za vykonané zdravotné výkony preventívnych prehliadok hradených z verejného zdravotného poistenia uvedených nižšie

0,0300

súčin ceny bodu a bodovej hodnoty uvedenej v prílohe nariadenia vlády SR č. 226/2005 Z.z., pod názvom „Zoznam zdravotných výkonov a ich bodové hodnoty“ (ďalej len „zoznam výkonov“), za každý medicínsky indikovaný, správne vykázaný a uznaný zdravotný výkon

3. Zdravotné výkony preventívnych prehliadok sa uhrádzajú nasledovne:

Kód výkonu Obsah zdravotného výkonu a preventívnych vyšetrení

Vek / frekvencia Vykazovanie

100

rady tehotnej žene v rámci starostlivosti o matku

vykazuje sa s kódom choroby Z340 alebo Z348 podľa MKCH – 10, môže sa vykázať, ak nie je súčasťou iného výkonu

102

prvé vyšetrenie v rámci predpôrodnej starostlivosti o tehotné s určením termínu pôrodu vrátane zisťovania anamnézy a vystavenia materského preukazu, ako aj rád tehotnej o starostlivosti v gravidite vrátane vyšetrenia TK, pulzu, hmotnosti a výkonu 101

vykazuje sa po potvrdení gravidity pri prvej návšteve

pri fyziologickom tehotenstve sa vykazuje s kódom choroby Z340 alebo Z348 podľa MKCH – 10 a pri patologickom tehotenstve s kódom choroby Z352 podľa MKCH – 10

1031

vyšetrenie a rady v priebehu gravidity s vyhodnotením výsledkov laboratórnych vyšetrení so zreteľom na riziká gravidity

vykazuje sa od druhej návštevy / raz za 28 dní

pri fyziologickom tehotenstve sa vykazuje s kódom choroby Z340 alebo Z348 podľa MKCH – 10 a pri patologickom tehotenstve s kódom choroby Z352 podľa MKCH – 10

105

vyšetrenie a rady šestonedieľke v 6. až 8. týždni po pôrode

vykazuje sa iba raz v súvislosti so šestonedelím

vykazuje sa s kódom choroby Z392 podľa MKCH - 10

157

preventívna gynekologická prehliadka je komplexné gynekologické vyšetrenie zamerané na vyhľadávanie a včasnú diagnostiku organických a funkčných porúch ženských pohlavných orgánov

ženy vo veku od 18 rokov veku alebo od prvého tehotenstva / raz za kalendárny rok

vykazuje sa s kódom choroby Z014 podľa MKCH – 10

167

odobratie a fixácia sterového materiálu na cytologické vyšetrenie z porcia a z cervixu vrátane nákladov. Cytologické stery z krčka maternice vyhodnocujú certifikované cytologické laboratóriá

skríning rakoviny krčka maternice pre ženy vo veku od 18 do 64 rokov, prvé dva odbery cytológie v ročnom intervale. V prípade negativity týchto dvoch cytologických výsledkov pokračovať v 3-ročnom intervale do veku 64 rokov. Uvedená periodicita platí aj pre poistenku, u ktorej sa začal skríning aj neskôr ako v 23. roku života. Skríning sa ukončí vo veku 64 rokov, ak budú posledné 3 cytologické nálezy negatívne

vykazuje sa s kódom choroby Z014 podľa MKCH – 10

1 Pri rizikovom tehotenstve sa vykazuje uvedená prehliadka pod kódom zdravotného výkonu č. 63; zdravotný výkon č. 63 sa neuhrádza ako preventívna prehliadka nad rámec kapitácie podľa bodu 3 písm. b) tejto časti prílohy.

Page 9: Základné údaje pre účel fakturácie na obdobie od 1.7 ... · Vykazuje sa s výkonom 25, s výkonom 252b a s kódom choroby podľa MKCH - 10.Vyžaduje sa záznam v zdravotnej

4. Cena bodu za výkony spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek (ďalej len „SVLZ“):

Spôsob úhrady

Špecifikácia podmienok úhrady Úhrada v € Dohodnutý rozsah úhrady

cena bodu výkon SVLZ prístrojový preventívny – 108, 118, 5303 a 5305

0,0266

súčin ceny bodu a bodovej hodnoty uvedenej v zozname výkonov za každý medicínsky indikovaný, správne vykázaný a uznaný zdravotný výkon

cena bodu Výkon SVLZ prístrojový preventívny –

5308 (mamológia a mamodiagnostika)

0,0076

súčin ceny bodu a bodovej hodnoty uvedenej v zozname výkonov za každý medicínsky indikovaný, správne vykázaný a uznaný zdravotný výkon

cena bodu

výkon SVLZ, vrátane SVLZ prístrojový

0,0073

súčin ceny bodu a bodovej hodnoty uvedenej v zozname výkonov za každý medicínsky indikovaný, správne vykázaný a uznaný zdravotný výkon

ca) uhrádza sa u poskytovateľa, ktorý spĺňa odborné predpoklady na vyhodnocovanie príslušných vyšetrení (špecializácia alebo certifikát), vlastní alebo má prenajatý príslušný prístroj a zdravotná poisťovňa súhlasila s uhrádzaním výkonov uvedených v prílohe č. 4 k zmluve o poskytovaní zdravotnej starostlivosti,

cb) výkon 108 sa akceptuje ako preventívny výkon najviac tri razy počas tehotenstva a vykazuje sa pri fyziologickom tehotenstve súčasne s kódom choroby Z340 alebo Z348 podľa MKCH – 10 a pri patologickom tehotenstve súčasne s kódom choroby Z352 podľa MKCH – 10; u kapitovanej poistenky,

cc) výkon 118 sa akceptuje ako preventívny výkon raz týždenne počas obdobia posledných štyroch týždňov gravidity (maximálne 6x), vykazuje sa súčasne s výkonom 103 a s kódom choroby Z340, Z348 alebo Z352 podľa MKCH – 10 u kapitovanej poistenky. Úhrada a frekvencia výkonu 103 je uvedená v tabuľke v písm. b) tohto bodu,

cd) výkony 5303 a 5305 sa akceptujú ako preventívne výkony raz za dvanásť mesiacov, vykazujú sa v náväznosti na výkon 157 a s kódom choroby Z014 podľa MKCH – 10 u kapitovanej poistenky, výkony 5303 a 5305 sa nevykazujú naraz v rámci vykonania jednej preventívnej prehliadky (výkon 157),

ce) výkony 5303 a 5305 sa akceptujú k úhrade aj bez naviazania na vykonanie preventívnej prehliadky (výkon 157); v tomto prípade sa uhrádzajú cenou bodu vo výške 0,0073 €,

cf) výkon 5308 sa akceptuje ako preventívny výkon raz za dva roky v intervaloch a vekovom rozmedzí stanovených v skríningu, vykazuje sa súčasne s výkonom 157 a kódom choroby Z014 podľa MKCH – 10 u kapitovanej poistenky,

cg) v prípade, že poskytovateľ nemôže výkony SVLZ prístrojové vykonávať, lebo nespĺňa podmienky podľa písm. ca) tohto bodu, zdravotná poisťovňa uhradí tieto výkony tomu poskytovateľovi, ktorý tieto podmienky spĺňa, ktorý je zároveň jej zmluvným poskytovateľom a ktorý bol písomne oznámený zdravotnej poisťovni poskytovateľom,

ci) v prípade, že u poskytovateľa vykonáva SVLZ prístrojové vyšetrenia lekár inej odbornosti ako je gynekológia a pôrodníctvo (napr. rádiológ), poskytovateľ vykazuje vykonané výkony lekárom inej odbornosti podľa tohto bodu pod kódom lekára, ktorý vyšetrenia vykonal. Podmienkou vykazovania podľa tohto bodu je zároveň oprávnenie na vykonávanie činnosti podľa tohto bodu v platnom povolení poskytovateľa pre príslušnú odbornosť.

5. Náklady za zdravotné výkony pri poskytnutí neodkladnej zdravotnej starostlivosti poistenke zdravotnej poisťovne sa uhrádzajú takto:

Spôsob úhrady

Špecifikácia podmienok úhrady Úhrada v € Dohodnutý rozsah úhrady

cena bodu

zdravotné výkony pri poskytnutí neodkladnej zdravotnej starostlivosti poistencovi zdravotnej poisťovne

0,0166

súčin ceny bodu a bodovej hodnoty uvedenej v zozname výkonov za každý medicínsky indikovaný, správne vykázaný a uznaný zdravotný výkon

SVLZ výkony sa uhrádzajú cenou bodu vo výške 0,0073 €.

ŠAS v odbore gynekológia a pôrodníctvo, reprodukčná medicína, materno-fetálna medicína, ultrazvuk v gynekológii a pôrodníctve, mamológia a v certifikovanej pracovnej činnosti mamodiagnostika v gynekológii

1. Úhrada zdravotných výkonov špecializovanej zdravotnej starostlivosti:

Spôsob úhrady Špecifikácia podmienok úhrady Úhrada v €

cena bodu zdravotné výkony pri poskytnutí špecializovanej zdravotnej starostlivosti

0,019252

2. Osobitne sa uhrádzajú náklady za výkony spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek (ďalej len „SVLZ“):

Spôsob úhrady

Špecifikácia podmienok úhrady

Úhrada v € Dohodnutý rozsah úhrady

cena bodu

výkon SVLZ prístrojový preventívny – 108, 118, 5303, 5305

0,0266

súčin ceny bodu a bodovej hodnoty uvedenej v zozname výkonov za každý medicínsky indikovaný, správne vykázaný a uznaný zdravotný výkon

Page 10: Základné údaje pre účel fakturácie na obdobie od 1.7 ... · Vykazuje sa s výkonom 25, s výkonom 252b a s kódom choroby podľa MKCH - 10.Vyžaduje sa záznam v zdravotnej

cena bodu

výkon SVLZ prístrojový preventívny - 5308 (mamológia a mamodiagnostika)

0,0076

súčin ceny bodu a bodovej hodnoty uvedenej v zozname výkonov za každý medicínsky indikovaný, správne vykázaný a uznaný zdravotný výkon

cena bodu výkon SVLZ, vrátane SVLZ prístrojový

0,0073

súčin ceny bodu a bodovej hodnoty uvedenej v zozname výkonov za každý medicínsky indikovaný, správne vykázaný a uznaný zdravotný výkon

a) uhrádza sa u poskytovateľa, ktorý spĺňa odborné predpoklady na vyhodnocovanie príslušných vyšetrení (špecializácia alebo certifikát), vlastní alebo má prenajatý príslušný prístroj a zdravotná poisťovňa súhlasila s uhrádzaním výkonov uvedených v prílohe č. 3 k zmluve o poskytovaní zdravotnej starostlivosti,

b) výkon 108 sa akceptuje ako preventívny výkon najviac tri razy počas tehotenstva a vykazuje sa pri fyziologickom tehotenstve súčasne s kódom choroby Z340 alebo Z348 podľa MKCH – 10 a pri patologickom tehotenstve súčasne s kódom choroby Z352 podľa MKCH – 10,

c) výkon 118 sa akceptuje ako preventívny výkon raz týždenne počas obdobia posledných štyroch týždňov gravidity (maximálne 6x), vykazuje sa súčasne s výkonom 103 a s kódom choroby Z 340, Z348 alebo Z352 podľa MKCH – 10,

d) výkony 5303 a 5305 sa akceptujú ako preventívne výkony raz za dvanásť mesiacov, vykazujú sa v nadväznosti na výkon 157 a s kódom choroby Z014 podľa MKCH – 10, výkony 5303 a 5305 sa nevykazujú naraz v rámci vykonania jednej preventívnej prehliadky (výkon 157),

e) výkon 5308 sa akceptuje ako preventívny výkon raz za dva roky v intervaloch a vekovom rozmedzí stanovených v skríningu, vykazuje sa súčasne s výkonom 157 a kódom choroby Z014 podľa MKCH – 10,

f) výkony 5303 a 5305 sa akceptujú k úhrade aj bez naviazania na vykonanie preventívnej prehliadky (výkon 157), v takomto prípade sa uhrádzajú cenou bodu vo výške 0,0073 €.

ŠAS (všetky odbory okrem 015, 048, 012)

1. Úhrada zdravotných výkonov špecializovanej zdravotnej starostlivosti:

Spôsob úhrady Špecifikácia podmienok úhrady Úhrada v €

cena bodu zdravotné výkony pri poskytnutí špecializovanej zdravotnej starostlivosti

0,019252

2. Osobitne sa uhrádzajú náklady za výkony spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek (ďalej len „SVLZ“):

Spôsob úhrady Špecifikácia podmienok úhrady Výška úhrady v €

cena bodu výkon SVLZ 0,0073

cena bodu výkon SVLZ prístrojový2 0,0073

ŠAS v odbore gastroenterológia

1. Úhrada zdravotných výkonov špecializovanej zdravotnej starostlivosti v odbore gastroenterológia:

Spôsob úhrady Špecifikácia podmienok úhrady Úhrada v €

cena bodu zdravotné výkony pri poskytnutí špecializovanej zdravotnej starostlivosti

0,019252

2. Osobitne sa uhrádzajú náklady za vykonané zdravotné výkony preventívnych prehliadok:

Spôsob úhrady Špecifikácia podmienok

úhrady Úhrada v € Dohodnutý rozsah úhrady

cena bodu

za vykonané zdravotné výkony preventívnych prehliadok hradených z verejného zdravotného poistenia uvedených nižšie

0,0266

súčin ceny bodu a bodovej hodnoty uvedenej v zozname výkonov za každý medicínsky indikovaný, správne vykázaný a uznaný zdravotný výkon

a) cenou bodu vo výške 0,0266 € sa uhrádzajú náklady za vykonané zdravotné výkony preventívnej gastroenterologickej prehliadky podľa prílohy č. 2 k zákonu 577/2004 Z. z., v znení neskorších predpisov poskytovateľovi zaradenému do programu skríningu kolorektálneho karcinómu v zmysle Odborného usmernenia Ministerstva

zdravotníctva SR pre realizáciu programu skríningu kolorektálneho karcinómu3 zo dňa 1. septembra 2011, podľa nižšie

uvedenej tabuľky:

Kód výkonu

Obsah zdravotného výkonu a preventívnych

Vek / frekvencia Vykazovanie / výsledok Počet bodov /

vyšetrenie

2 Výkon SVLZ prístrojový sa uhrádza u poskytovateľa, ktorý spĺňa odborné predpoklady na vykonávanie a vyhodnocovanie príslušných vyšetrení (špecializácia alebo certifikát), vlastní alebo má prenajatý príslušný prístroj, prístroj má platný certifikát (vyhlásenie o zhode) a zdravotná poisťovňa súhlasila s uhrádzaním výkonov uvedených v prílohe č. 4 k zmluve o poskytovaní zdravotnej starostlivosti.

3 Zoznam endoskopických pracovísk a zoznam špecialistov oprávnených na výkon skríningu kolorektálneho karcinómu je zverejnený na www.health.gov.sk.

Page 11: Základné údaje pre účel fakturácie na obdobie od 1.7 ... · Vykazuje sa s výkonom 25, s výkonom 252b a s kódom choroby podľa MKCH - 10.Vyžaduje sa záznam v zdravotnej

vyšetrení

760sp Parciálna skríningová

kolonoskopia vo veku nad 50 rokov, raz za 10 rokov

vykazuje sa v prípade pozitívneho

nálezu s kódom choroby Z121 podľa MKCH-10

1 350

760sn Parciálna skríningová

kolonoskopia vo veku nad 50 rokov, raz za 10 rokov

vykazuje sa s kódom choroby Z121 podľa MKCH-10 v prípade negatívneho nálezu

1 350

760pp Parciálna primárna

skríningová kolonoskopia vo veku nad 50 rokov, raz za 10 rokov

vykazuje sa v prípade pozitívneho

nálezu s kódom choroby Z121 podľa MKCH-10

1 350

760pn Parciálna primárna

skríningová kolonoskopia vo veku nad 50 rokov, raz za 10 rokov

vykazuje sa v prípade negatívneho

nálezu s kódom choroby Z121 podľa MKCH-10

1 350

763sp Totálna skríningová

kolonoskopia vo veku nad 50 rokov, raz za 10 rokov

vykazuje sa v prípade pozitívneho

nálezu s kódom choroby Z121 podľa MKCH-10

2 369

763sn Totálna skríningová

kolonoskopia vo veku nad 50 rokov, raz za 10 rokov

vykazuje sa v prípade negatívneho

nálezu s kódom choroby Z121 podľa MKCH-10

2 369

763pp Totálna primárna

skríningová kolonoskopia vo veku nad 50 rokov, raz za 10 rokov

vykazuje sa v prípade pozitívneho

nálezu s kódom choroby Z121 podľa MKCH-10

2 369

763pn Totálna primárna

skríningová kolonoskopia vo veku nad 50 rokov, raz za 10 rokov

vykazuje sa v prípade negatívneho

nálezu s kódom choroby Z121 podľa MKCH-10

2 369

b) cenou bodu vo výške 0,0266 € sa uhrádzajú náklady za vykonané zdravotné výkony preventívnej gastroenterologickej prehliadky poskytovateľovi nezaradenému do programu skríningu kolorektálneho karcinómu

v zmysle Odborného usmernenia Ministerstva zdravotníctva SR pre realizáciu programu skríningu kolorektálneho karcinómu zo dňa 1. septembra 2011 podľa nižšie uvedenej tabuľky:

Kód výkonu

Vek / frekvencia Poznámka / Vykazovanie Počet bodov /

vyšetrenie

763p

vo veku nad 50 rokov raz za 10 rokov, u osôb so zvýšeným rizikom ochorenia na rakovinu hrubého čreva a konečníka bez vekového obmedzenia, pri negativite pri prvej kolonoskopickej prehliadke raz za 5 rokov

vykonanie preventívnej prehliadky konečníka a hrubého čreva kolonoskopom; vykazuje sa s kódom choroby Z121 podľa MKCH – 10

2 369

3. Osobitne sa uhrádzajú náklady za výkony spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek (ďalej len „SVLZ“):

Spôsob úhrady Špecifikácia podmienok úhrady Úhrada v €

cena bodu výkon SVLZ 0,0073

cena bodu výkon SVLZ prístrojový4 0,0073

ŠAS v odbore urológia 1. Úhrada zdravotných výkonov špecializovanej zdravotnej starostlivosti v odbore urológia:

Spôsob úhrady

Špecifikácia podmienok úhrady Úhrada v €

cena bodu zdravotné výkony pri poskytnutí špecializovanej zdravotnej starostlivosti

0,019252

2. Osobitne sa uhrádzajú náklady za vykonané zdravotné výkony preventívnych prehliadok:

Spôsob úhrady Špecifikácia podmienok úhrady Úhrada v € Dohodnutý rozsah úhrady

cena bodu

za vykonané zdravotné výkony preventívnych prehliadok hradených z verejného zdravotného poistenia uvedených nižšie

0,0266

súčin ceny bodu a bodovej hodnoty uvedenej v zozname výkonov za každý medicínsky indikovaný, správne vykázaný a uznaný zdravotný výkon

3. Uhrádzajú sa tieto zdravotné výkony preventívnych prehliadok:

4 Výkon SVLZ prístrojový sa uhrádza u poskytovateľa, ktorý spĺňa odborné predpoklady na vykonávanie a vyhodnocovanie príslušných vyšetrení (špecializácia alebo certifikát), vlastní alebo má prenajatý príslušný prístroj, prístroj má platný certifikát (vyhlásenie o zhode) a zdravotná poisťovňa súhlasila s uhrádzaním výkonov uvedených v prílohe č. 3 k zmluve o poskytovaní zdravotnej starostlivosti.

Page 12: Základné údaje pre účel fakturácie na obdobie od 1.7 ... · Vykazuje sa s výkonom 25, s výkonom 252b a s kódom choroby podľa MKCH - 10.Vyžaduje sa záznam v zdravotnej

Kód výkonu Obsah zdravotného výkonu a preventívnych vyšetrení

Vek / frekvencia Vykazovanie

158 vyšetrenie na včasné rozpoznanie ochorenia na rakovinu u muža vrátane rád

poistencom vo veku od 40 rokov života / raz za dva roky

vykazuje sa s kódom choroby Z018 podľa MKCH – 10, môže sa vykázať s výkonom 5302

4. Osobitne sa uhrádzajú náklady za výkony spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek (ďalej len „SVLZ“):

Spôsob úhrady Špecifikácia podmienok úhrady Úhrada v €

cena bodu výkon SVLZ 0,0073

cena bodu výkon SVLZ prístrojový5 0,0073

5. Osobitne sa uhrádzajú jednorazové zdravotnícke pomôcky (ďalej len „JZP) použité pri poskytnutí uvedených zdravotných výkonoch v nadobúdacej cene, najviac však v uvedenej maximálnej cene:

Kód výkonu Kód JZP Označenie JZP Úhrada JZP v €

5153a 160005 punkčná ihla 66,00

1795, 5158b, 1822 160006 SET - epicystostomický, nefrostomický, cystostomický

199,00

1791, 1792, 1793, 1794 160009 cievka 51,00

5158a 1600076 stent 1992,00

158 160008 double pigtail 17,00

1722, 1723 160010 permanentný katéter (na 3 – 6 mesiacov) 17,00

a) zdravotná poisťovňa uhradí náklady na JZP uvedené vyššie len za toho poistenca, ktorý je v čase ich poskytnutia jej poistencom,

b) súhlas zdravotnej poisťovne na úhradu JZP je platný jeden rok; po uplynutí tohto súhlasu poskytovateľ požiada písomne zdravotnú poisťovňu o nový súhlas,

c) pri JZP schválenej zdravotnou poisťovňou prikladá poskytovateľ k faktúre kópiu nadobúdacieho dokladu JZP a výpis zo zdravotnej dokumentácie poistenca týkajúci sa poskytnutej zdravotnej starostlivosti.

ŠAS v odbore oftalmológia

1. Úhrada zdravotných výkonov špecializovanej zdravotnej starostlivosti v odbore oftalmológia:

Spôsob úhrady Špecifikácia podmienok úhrady Úhrada v €

cena bodu zdravotné výkony pri poskytnutí špecializovanej zdravotnej starostlivosti okrem 1226, 1227, 1240, 1246, 1256

0,019252

Spôsob úhrady Špecifikácia podmienok úhrady Úhrada v €

cena bodu za zdravotné výkony 1226, 1227, 1240, 1246, 1256 pri poskytnutí špecializovanej zdravotnej starostlivosti

0,0200

2. Osobitne sa uhrádzajú náklady za výkony spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek (ďalej len „SVLZ“):

Spôsob úhrady Špecifikácia podmienok úhrady Úhrada v €

cena bodu výkon SVLZ 0,0073

cena bodu výkon SVLZ prístrojový7 0,0073

Jednodňová zdravotná starostlivosť

Cena výkonov jednodňovej zdravotnej starostlivosti sa v období od 1.7.2012 do 31.12.2012 zvyšuje o 7 € rovnako za

každý výkon jednodňovej zdravotnej starostlivosti.

Jednodňová zdravotná starostlivosť pre deti

5 Výkon SVLZ prístrojový sa uhrádza u poskytovateľa, ktorý spĺňa odborné predpoklady na vykonávanie a vyhodnocovanie príslušných vyšetrení (špecializácia alebo certifikát), vlastní alebo má prenajatý príslušný prístroj, prístroj má platný certifikát (vyhlásenie o zhode) a zdravotná poisťovňa súhlasila s uhrádzaním výkonov uvedených v prílohe č. 3 k zmluve o poskytovaní zdravotnej starostlivosti.

6 Podmienkou úhrady JZP je predchádzajúci písomný súhlas zdravotnej poisťovne; v prípade, že ide o poskytnutie neodkladnej zdravotnej starostlivosti poistencovi, poskytovateľ žiada o súhlas zdravotnú poisťovňu dodatočne, najneskôr však v prvý pracovný deň po poskytnutí neodkladnej zdravotnej starostlivosti,

7 Výkon SVLZ prístrojový sa uhrádza u poskytovateľa, ktorý spĺňa odborné predpoklady na vykonávanie a vyhodnocovanie príslušných

vyšetrení (špecializácia alebo certifikát), vlastní alebo má prenajatý príslušný prístroj a prístroj má platný certifikát (vyhlásenie o zhode) a zdravotná poisťovňa súhlasila s uhrádzaním výkonov uvedených v prílohe č. 3 k zmluve o poskytovaní zdravotnej starostlivosti.

Page 13: Základné údaje pre účel fakturácie na obdobie od 1.7 ... · Vykazuje sa s výkonom 25, s výkonom 252b a s kódom choroby podľa MKCH - 10.Vyžaduje sa záznam v zdravotnej

1. Výkony jednodňovej zdravotnej starostlivosti sa uhrádzajú nasledovne:

v špecializačnom odbore detská chirurgia:

Kód Výkon Cena v €

9300 diagnostické biopsie kože, podkožia a svalov v celkovej anestéze 200,00

9301 excízie v celkovej anestéze 200,00

9302 nekrektómie v celkovej anestéze 200,00

9303 drenáž povrchového abscesu 200,00

9304

operačné odstránenie benígnych alebo malígnych útvarov kože a podkožia (preaurikulárne výbežky, pigmentové névy, ateróm, lipóm, fibróm, dermoidná cysta) v celkovej anestéze

260,00

9306 operačné odstránenie zarastajúcich nechtov (resekcia a plastika nechtového lôžka) 210,00

9307 operačná extrakcia malého osteosyntetického materiálu a vonkajších fixátorov 205,00

9308 excízia a exstirpácia hemangiómu 250,00

9309 excízia a exstirpácia lymfangiómu 250,00

9310 exstirpácia a biopsia lymfatickej uzliny 250,00

9311 operácia jednoduchej slabinovej prietrže 325,00

9312 operácia jednoduchej pupočníkovej prietrže 325,00

9313 operácia fimózy - cirkumcízia 260,00

9314 operačná repozícia parafimózy 230,00

9315 operácia jednoduchej hydrokély u chlapcov 350,00

9316 frenuloplastika pre frenulum breve 320,00

9317 orchiopexia retinovaného hmatného semenika ( nie pri kryptorchizme 350,00

9319 incízia perianálneho abcesu 320,00

v špecializačnom odbore pediatrická ortopédia:

Kód Výkon Cena v €

9400 presadrovanie v anestézii 100,00

9401 operačná extrakcia malého osteosyntetického materiálu a vonkajších fixátorov 270,00

9403 sekundárna sutúra šľachy 400,00

9404 tenolýza 270,00

9405 transpozícia šľachy 230,00

9408 artrolýza 270,00

9409 artrodéza 270,00

8550 voľný šľachový transplantát 300,00

v špecializačnom odbore plastická chirurgia:

Kód Výkon Cena v €

9501 funkčná septorinoplastika 340,00

9502 uzáver perforácie nosového septa 370,00

9509 odstránenie benígneho alebo malígneho tumoru kože a podkožia s krytím defektu lalokovou plastikou alebo voľným kožným transplantátom

230,00

9511 korekcia hypertrofickej alebo keloidnej jazvy dermabráziou, excíziou alebo iným spôsobom

170,00

9513 extraneurálna mikroneurolýza 290,00

9514 intraneurálna mikroneurolýza bez náhrady alebo s náhradou časti fascikulov štepom 165,00

9515 rekonštrukcia periférneho nervu nervovým štepom 990,00

9516 mikrosutúra nervu end to side 715,00

9518 sekundárna sutúra šľachy 400,00

9519 tenolýza 270,00

9520 transpozícia šľachy 270,00

9522 korekčná osteotómia a osteosyntéza 480,00

9523 operácie degeneratívnych zmien na prstoch ruky a nohy 710,00

9524 korekcia červenej pery 180,00

9605 korekcia ptózy horných mihalníc 230,00

9226 primárna alebo sekundárna mikrosutúra periférneho nervu 290,00

Page 14: Základné údaje pre účel fakturácie na obdobie od 1.7 ... · Vykazuje sa s výkonom 25, s výkonom 252b a s kódom choroby podľa MKCH - 10.Vyžaduje sa záznam v zdravotnej

v špecializačnom odbore pediatrická oftalmológia:

Kód Výkon Cena v €

9600 operácia strabizmu (jedno oko) 240,00

9601 operácia nystagmu 235,00

9603 exstirpácia chalaseon 200,00

9604 plastické operácie na mihalniciach zo zdravotných dôvodov 230,00

9605 korekcia ptózy horných mihalníc 230,00

9606 sondáž slzných ciest v celkovej anestéze 150,00

9607 injekčná aplikácia kortikoidu do periokulárneho hemangiómu 150,00

9608 extrakcia stehov z rohovky 150,00

9609 diódová laserová koagulácia sietnice 140,00

9610 NdYAG Laser 165,00

9611 operácia lagoftalmu 350,00

9612a operácia glaukómu filtračná 380,00

9612b operácia glaukómu laserom 330,00

9612c operácia glaukómu kryom 280,00

9613 aplikácia botoxu pri strabizme 150,00

9614 operácia kongenitálnej katarakty s implantáciou umelej vnútroočnej šošovky (VOŠ) 400,00

9615/* excimer-laserové operácie rohovky – podmienkou je zdravotná indikácia výkonu 320,00

Odkaz:

/* Výkon 9615 sa uhrádza z verejného zdravotného poistenia v týchto indikáciách 1. ak má pacient rozdiel medzi dvomi očami viac ako 3,5 D (anizometropia), 2. ak má pacient pooperačný astigmatizmus (napr. po operácii sivého zákalu), 3. ak má pacient vysokú krátkozrakosť, teda viac ako – 8,5 D, 4. ak je potrebná fototerapeutická keratoablácia. Výkon 9615 indikuje ten poskytovateľ, ktorý výkon poistencovi poskytne. Vyžaduje sa zapísanie indikácie vykonania výkonu u poistenca zo zdravotných dôvodov do zdravotnej dokumentácie poistenca.

v špecializačnom odbore pediatrická otorinolaryngológia:

Kód Výkon Cena v €

9700 adenotómia 135,00

9701 endoskopická adenotómia 250,00

9702 tonsilektómia 230,00

9703 tonzilotómia 200,00

9704 frenulotómia 115,00

9705 diagnostická mikroendoskopia hrtana 290,00

9708 diagnostická excízia z tumoru nosohltana 190,00

9709 diagnostická excízia z tumoru nosohltana 230,00

9711 septoplastika 250,00

9712 funkčná septorinoplastika 260,00

9713 rekonštrukcia nosového krídla 360,00

9714 rekonštrukcia perforácie septa nosa 350,00

9715 turbinoplastika 340,00

9717 operácia prínosovej dutiny vonkajším prístupom 390,00

9724 aurikuloplastika zo zdravotných dôvodov 230,00

9725 operácia stenózy zvukovodu 215,00

9727 myringoplastika 300,00

9728 tympanoplastika bez protézy alebo s protézou 215,00

9729 sanačná operácia stredného ucha 375,00

Kombinované výkony

9730 9701 + 9702 - endoskopická adenotómia a tonzilektómia 340,00

9732 9701 + 9702 - endoskopická adenotómia a tonzilotómia 340,00

v špecializačnom odbore pediatrická urológia:

Kód Výkon Cena v €

Page 15: Základné údaje pre účel fakturácie na obdobie od 1.7 ... · Vykazuje sa s výkonom 25, s výkonom 252b a s kódom choroby podľa MKCH - 10.Vyžaduje sa záznam v zdravotnej

9800 operácia fimózy - cirkumcízia 260,00

9801 operačná repozícia parafimózy 260,00

9802 operácia jednoduchej hydrokély u chlapcov 380,00

9803 plastika varikokély 320,00

9804 korekcia hypospádie 200,00

9806 orchiopexia retinovaného hmatného semenníka - nie pri kryptorchizme 350,00

9807 divulzia uretry pri stenóze ženskej uretry 150,00

9808 dilatácia striktúry uretry 80,00

9810 ureteroskopia 230,00

9813 operácia fimózy – cirkumcízia 255,00

9814 operačná repozícia parafimózy 185,00

9815 operácia jednoduchej hydrokély u chlapcov 250,00

9816 frenuloplastika pre frenulum breve 200,00

v špecializačných odboroch a certifikovaných pracovných činnostiach zubného lekárstva:

Kód Výkon Cena €

9016 operačné odstránenie osteosyntézového materiálu 280,00

9027 extirpácia kameňov zo slinovodov 260,00

9034 operácia exostózy, torus palatinus, torus mandibularis 220,00

9035 extraorálna incízia abscesov 200,00

9900 artroskopická operácia temporomandibulárneho kĺbu 325,00

9902 probatórne excízie na histologické vyšetrenie v celkovej anestézii 120,00

9905 plastiky oroantrálnych komunikácií 315,00

9906 frenulektómia frenulum labii, frenulum accessorii, frenulum linguae 115,00

9908 extirpácia sublinguálnej slinnej žľazy 260,00

9909 extirpácia submanibilárnej slinnej žľazy 260,00

9911 extirpácia príušnej slinnej žľazy 215,00

9912 operačná extrakcia retinovaných a semiretinovaných zubov 380,00

9913 extrakcia viacerých zubov v celkovej anestézii 235,00

9914 operačná fixácia luxovaných a subluxovaných zubov 315,00

9915 operačná replantácia zubov 345,00

9916 extirpácia dentálnych cýst 330,00

9917 operačné ošetrenie nepravých nádorov – epulis 120,00

9918 operačná egalizácia ďasnových výbežkov 235,00

9920 resekcia koreňového hrotu troch alebo viacerých zubov 220,00

9921 operačné prehĺbenie vestibula v oblasti maxilly a frontálneho úseku mandibuly 370,00

9923 operačná elevácia zygomatickomaxilláreho komplexu v celkovej anestézii 370,00

9924 sanácia chrupu v celkovej anestézii u nespolupracujúcich pacientov so stomatofóbiou alebo u nespolupracujúcich pacientov s mentálnou retardáciou

265,00

2. V cene výkonu jednodňovej zdravotnej starostlivosti sú zahrnuté všetky náklady spojené s vykonaním výkonu, t. z. komplexné vyšetrenie poistenca lekárom realizujúcim výkon, anestéziologické vyšetrenie, poskytnutie výkonu vrátane anestézy, v indikovaných prípadoch aj histologické vyšetrenie odobraného biologického materiálu, všetka zdravotná starostlivosť v pooperačnom období súvisiaca s výkonom jednodňovej zdravotnej starostlivosti, rady a poučenia poistenca, telefonické rady po jeho prepustení do domácej starostlivosti vrátane prvej následnej kontroly po prepustení.

3. Zdravotná poisťovňa uhradí poskytovateľovi všetky správne vykázané a zdravotnou poisťovňou uznané výkony.

4. V prípade vzniku komplikácií v súvislosti s poskytnutím jednodňovej zdravotnej starostlivosti, ktoré si vyžiadajú následnú hospitalizáciu poistenca, vykoná zdravotná poisťovňa kontrolu vykázaných a uhradených výkonov a s výsledkom kontroly oboznámi písomne poskytovateľa. Ak sa vykonanou kontrolou preukáže, že ku komplikáciám vzniknutým u poistenca došlo z dôvodu nesprávnej indikácie alebo nesprávneho poskytnutia výkonov jednodňovej zdravotnej starostlivosti, je poskytovateľ povinný úhradu za poskytnuté výkony jednodňovej zdravotnej starostlivosti, v dôsledku ktorých vznikli u poistenca komplikácie s následnou hospitalizáciou vrátiť zdravotnej poisťovni najneskôr do 30 dní odo dňa oznámenia výsledku kontroly.

5 Osobitne sa ako pripočítateľná položka k zdravotnému výkonu 9614 vykázanému zdravotnej poisťovni podľa bodu 2

tejto časti prílohy uhrádzajú v špecializačnom odbore pediatrická oftalmológia nasledovné zdravotnícke pomôcky:

Page 16: Základné údaje pre účel fakturácie na obdobie od 1.7 ... · Vykazuje sa s výkonom 25, s výkonom 252b a s kódom choroby podľa MKCH - 10.Vyžaduje sa záznam v zdravotnej

Druh vnútroočnej šošovky (VOŠ) Kód Maximálna úhrada v €

(vrátane DPH) Podmienky úhrady

tvrdá VOŠ S1001 60,00

mäkká VOŠ hydrofilná S2001 70,00

mäkká VOŠ hydrofóbna S2002 110,00

kolamérová hydrofilná VOŠ S2003 110,00

mäkká VOŠ s priemerom 7 mm S3001 165,00 zdravotná indikácia

Zdravotné indikácie na úhradu mäkkej vnútroočnej šošovky s priemerom 7 mm:

Zdravotné indikácie pre úhradu mäkkej vnútroočnej šošovky s priemerom 7 mm

1 diabetes mellitus

2 myopia gravis (od - 6,0 Dioptrií)

3 degeneratívne ochorenia sietnice

4 stavy po úrazoch oka

5 odlúpenie sietnice

6. Zdravotnícke pomôcky sa uhrádzajú ako pripočítateľné položky k výkonu vykázané zdravotnej poisťovni v skutočnej obstarávacej cene, maximálne však do výšky uvedenej maximálnej úhrady. Pokiaľ sú uvedené pri osobitne uhrádzanej zdravotníckej pomôcke aj zdravotné indikácie, podmienkou úhrady zdravotnou poisťovňou je aj ich splnenie.

Jednodňová zdravotná starostlivosť u dospelých

1. Výkony jednodňovej zdravotnej starostlivosti sa uhrádzajú nasledovne:

v špecializačnom odbore chirurgia:

Kód Výkon Cena v €

8501a operácia jednoduchých prietrží 260,00

8501b operácia jednoduchých prietrží s použitím sieťky 420,00

8501c laparoskopická operácia jednoduchých prietrží 400,00

8502 transrektálna polypektómia 480,00

8537 operačná extrakcia malého osteosyntetického materiálu a vonkajších fixátorov 240,00

8538 extirpácia sakrálneho dermoidu 300,00

8539 operácia varixov dolných končatín 390,00

8540 operácia análnych fistúl a fisúr 330,00

8543 operácia syndrómu karpálneho tunela 290,00

8547 extirpácia benigných a maligných nádorov kože, podkožia a svalu 50,00

8564 laparoskopická cholecystektómia 470,00

8565 operácia hemoroidov 300,00

8566 odstránenie hemoroidov elastickou ligatúrou 120,00

8567 vytvorenie alebo rekonštrukcia arteriovenóznej fistuly pri chronickej liečbe hemodialýzou

300,00

8568 zrušenie ateriovenóznej fistuly 150,00

8572 extirpácia benigného nádoru prsnej žľazy 230,00

8573 extirpácia gangliómu 30,00

8577 laparoskopická apendektómia (pre chronické ochorenie apendixu) 420,00

v špecializačných odboroch ortopédia a úrazová chirurgia:

Kód Výkon Cena v €

8506 operácia subakromiálneho impingement syndrómu (len artroskopicky) 380,00

8507 operácia poúrazovej paraartikulárnej burzitídy vo všetkých lokalizáciách 195,00

8508 operačná mobilizácia kontraktúry stuhnutého kĺbu 400,00

8509 operačná dynamizácia vnútrodreňových klincov 195,00

8510 operačná repozícia jednoduchých zlomenín v celkovej anestézii 320,00

8511 operačné riešenie pollex saltans 250,00

8512 operačné riešenie fractura metacarpi 320,00

8513 operačné riešenie epicondylitis radialis 240,00

8514 operačné riešenie epicondylitis ulnaris 240,00

8516 operačné riešenie fractura capitis radii 300,00

Page 17: Základné údaje pre účel fakturácie na obdobie od 1.7 ... · Vykazuje sa s výkonom 25, s výkonom 252b a s kódom choroby podľa MKCH - 10.Vyžaduje sa záznam v zdravotnej

8517 operačné riešenie synovitis cubiti 300,00

8518 operačné riešenie luxatio acromioclavicularis 420,00

8519 operačné riešenie fractury klavikuly 380,00

8520 operačné riešenie abruptio tuberculi majoris et minoris humeri 380,00

8521 operačné riešenie decompresio subacromialis 380,00

8522 operačné riešenie instabilitas glanohumeralis 380,00

8523 operačné riešenie ruptúry rotátorovej manžety 380,00

8524 operačné riešenie SLAP - lézia (poškodenie labrum glenoidale) 380,00

8525 operačné riešenie hallux valgus 300,00

8527 operačné riešenie digitus hammatus 300,00

8528 operačné riešenie digitus malleus 300,00

8529 operačné riešenie digitus supraductus 300,00

8530 operačné riešenie metetarsus I. varus 260,00

8531 operačné riešenie morbus Ledderhose 260,00

8532 operačné riešenie neuralgie Mortoni 195,00

8533a artroskopické výkony v lakťovom zhybe diagnostické 400,00

8533b artroskopické výkony v lakťovom zhybe s použitím koblačných a shaverových sond 800,00

8533c artroskopické výkony v lakťovom zhybe s použitím koblačných a shaverových sond a fixačného materiálu

1 227,00

8534a artroskopické výkony v ramennom zhybe diagnostické 400,00

8534b artroskopické výkony v ramennom zhybe s použitím koblačných a shaverových sond 800,00

8534c artroskopické výkony v ramennom zhybe s použitím koblačných a shaverových sond a fixačného materiálu

1 795,00

8535a artroskopické výkony v kolennom zhybe diagnostické 400,00

8535b artroskopické výkony v kolennom zhybe s použitím koblačných a shaverových sond 800,00

8535c artroskopické výkony v kolennom zhybe s použitím koblačných a shaverových sond a fixačného materiálu

1 257,00

8536a artroskopické výkony v členkovom zhybe diagnostické 400,00

8536b artroskopické výkony v členkovom zhybe s použitím koblačných a shaverových sond 800,00

8536c artroskopické výkony v členkovom zhybe s použitím koblačných a shaverových sond a fixačného materiálu

1 380,00

8537 operačná extrakcia malého osteosyntetického materiálu a vonkajších fixátorov 240,00

8542 operácia ruptúry Achilovej šľachy 380,00

8543 operácia syndrómu karpálneho tunela 290,00

8548 operácia šliach na ruke – tenolýza 270,00

8549 sekundárna sutúra šľachy 380,00

8550 voľný šľachový transplantát 300,00

8551 transpozícia šľachy 290,00

8552 operácia malých kĺbov ruky - artrolýza 265,00

8553 operácia malých kĺbov ruky - artrodéza 265,00

8570 transpozícia nervus ulnaris 230,00

8578a artroskopické výkony na zápästí diagnostické 400,00

8578b artroskopické výkony na zápästí diagnostické s použitím koblačných a shaverových sond

800,00

8578c artroskopické výkony na zápästí diagnostické s použitím koblačných a shaverových sond a fixačného materiálu

1 100,00

8580 operačné riešenie mus articulare 300,00

8582 operácia Dupuytrenovej kontraktúry – punkčná fasciektómia 250,00

8583 operácia Dupuytrenovej kontraktúry – parciálna fasciektómia 300,00

8584 operácia Dupuytrenovej kontraktúry- totálna fasciektómia 300,00

v špecializačnom odbore plastická chirurgia:

Kód Výkon Cena v €

8543 operácia syndrómu karpálneho tunela 290,00

8547 extirpácia benigných a maligných nádorov kože, podkožia a svalu 50,00

Page 18: Základné údaje pre účel fakturácie na obdobie od 1.7 ... · Vykazuje sa s výkonom 25, s výkonom 252b a s kódom choroby podľa MKCH - 10.Vyžaduje sa záznam v zdravotnej

8551 transpozícia šľachy 290,00

8582 operácia Dupuytrenovej kontraktúry – punkčná fasciektómia 250,00

8583 operácia Dupuytrenovej kontraktúry – parciálna fasciektómia 300,00

8584 operácia Dupuytrenovej kontraktúry – totálna fasciektómia 300,00

8715 operácia lagoftalmu s implantáciou závažia hornej mihalnice (vrátane závažia) 300,00

8827 operácia nosovej priehradky - septoplastika (podmienkou je zdravotná indikácia výkonu)

260,00

8828 uzáver perforácie nosového septa 340,00

8832 funkčná septorinoplastika 340,00

8909a chirurgická korekcia fimózy a parafimózy 220,00

8929 operačná repozícia parafimózy 160,00

9202 resekcia alebo iná operácia dolnej nosovej mušle 250,00

9204 korekcia nosa a nosového septa pri rozštepe podnebia 250,00

9205 korekcia nosových dierok zo zdravotných dôvodov 250,00

9210 chirurgická korekcia ptózy hornej mihalnice (vrodenej,senilnej) zo zdravotných dôvodov

230,00

9211 rekonštrukcia viečka po resekcii tumoru alebo traumatickej strate lalokovou plastikou 230,00

9232 primárna alebo sekundárna sutúra šľachy 380,00

9233 operácia šliach na ruke - tenolýza 270,00

9247/* vloženie implantátu alebo expanderu po ablácii prsníka 300,00

9257 operácia mediálnej brušnej hernie 260,00

Odkaz:

/* Zdravotný výkon 9247 podlieha schváleniu zdravotnej poisťovne a schvaľuje sa minimálne 1 rok po ablácii prsníka pre nádorové

ochorenie. Osobitne sa uhrádza implantát alebo expander podľa bodu 6 tejto časti prílohy. Písomná žiadosť o schválenie úhrady musí obsahovať - aktuálny lekársky nález, podrobnú informáciu o prípadných iných chorobách, na ktoré sa pacientka lieči (diabetes, cievne a srdcové choroby, choroby endokrinného systému, obezita...), medicínske stanovisko ošetrujúceho lekára – klinického onkológa a gynekológa k plastickej operácii a informácia plastického chirurga o rozsahu a o spôsobe indikovanej plastickej operácie.

v špecializačnom odbore gynekológia a pôrodníctvo:

Kód Výkon Cena v €

8610 gynekologické vyšetrenie v celkovej anestézii 100,00

8611 konizácia cervixu 250,00

8612 excízia vulvy 230,00

8613 operácia cýst glandulae vestibularis- Bartolinskej žľazy 230,00

8614 kordocentéza - invazívna sonografia 250,00

8615 amnioinfúzia - invazívna sonografia 225,00

8619 resekcia vaginálneho septa 200,00

8620 hysteroskopia diagnostická a operačná 280,00

8622 diagnostická laparoskopia 280,00

8623/* sterilizácia - laparoskopicky zo zdravotných dôvodov 280,00

8624 rozrušenie zrastov - laparoskopicky 300,00

8625 salpingostómia - laparoskopicky 300,00

8626 salpingektómia - laparoskopicky 300,00

8627 ovariálna cystektómia - laparoskopicky 300,00

8628 Ooforektómia - laparoskopicky 300,00

8629 ablácia endometrických ložísk - laparoskopicky 300,00

8630 kolpoperineoplastica (zadná pošvová plastika bez použitia sieťky) 290,00

8631/** uretrálna suspenzia (s použitím suburetrálnej pásky na liečbu stresovej inkontinencie)

300,00

8634 dilatácia a kyretáž 250,00

8635 amniocentéza 80,00

8640 ablácia cervikálneho polypu 190,00

8641 adnexektómia - laparoskopicky 300,00

8642 myomektómia -laparoskopicky 300,00

8643 predná pošvová plastika 290,00

Page 19: Základné údaje pre účel fakturácie na obdobie od 1.7 ... · Vykazuje sa s výkonom 25, s výkonom 252b a s kódom choroby podľa MKCH - 10.Vyžaduje sa záznam v zdravotnej

8644 rekonštrukčná operácia defektu pánvového dna 300,00

8646 exstirpácia benígneho nádoru prsnej žľazy 250,00

8648/*** prerušenie tehotenstva zo zdravotných dôvodov 260,00

8902 resekcia kondylómat v anogenitálnej oblasti 220,00

8918 exstirpácia kožných nádorov na vonkajších genitáliách 100,00

Kombinované výkony

8660 8620 + 8634 - hysteroskopia diagnostická a operačná + dilatácia a kyretáž 440

8661 8620 + 8622 - hysteroskopia diagnostická a operačná + diagnostická laparoskopia 455

8662 8622 + 8624 - diagnostická laparoskopia + rozrušenie zrastov so zdravotných

dôvodov (laparoskopicky) 470

8663 8626 + 8628 - salpingektómia, len laparoskopický zákrok + oophorektómia, len

laparoskopický zákrok 480

8664 8611 +8634 - konizácia cervixu + dilatacia a kyretáž 390

Odkaz:

/* Zdravotný výkon 8623 podlieha schváleniu zdravotnej poisťovne. Písomná žiadosť o schválenie úhrady musí obsahovať medicínske dôvody k zákroku.

/** Osobitne sa uhrádza suburetrálna páska podľa bodu 6 tejto časti prílohy.

/*** K vyúčtovaniu výkonu 8648 je potrebné dodať lekársku správu obsahujúcu zdravotnú indikáciu k výkonu.

v špecializačnom odbore oftalmológia:

Kód Výkon Cena v €

1390/* operácia sivého zákalu s implantáciou umelej vnútroočnej šošovky 365,00

1391/*

sekundárna implantácia intraokulárnej šošovky do prednej očnej komory alebo sulcus ciliare

370,00

1392/* sekundárna implantácia intraokulárnej šošovky transsklerálnou fixáciou 410,00

1393/* operácia sekundárnej katarakty 330,00

1393a operácia sekundárnej katarakty laserom 170,00

1394 repozícia implantovanej umelej vnútroočnej šošovky 290,00

1395 primárna implantácia umelej vnútroočnej šošovky zo zdravotných dôvodov (Implantácia fakickej vnútroočnej šošovky zo zdravotných dôvodov)

330,00

8700 operácia strabizmu jedno oko 240,00

8701 plastické operácie na mihalniciach (ektropium, entropium, blefarochalázia) zo zdravotných dôvodov

230,00

8702 operácia nystagmu 235,00

8704/** excimer laserové operácie rohovky 320,00

8706a filtračmá operácia glaukómu 350,00

8706b operácia glaukómu laserom 250,00

8706c operácia glaukómu kryom 170,00

8707 operácia pterýgia – ablácia a plastika 230,00

8708 operácia nádorov mihalníc 195,00

8709 operácia nádorov spojovky 195,00

8711 operácie slzných bodov 130,00

8714 tarzorafia 235,00

8715 operácia lagoftalmu s implantáciou závažia hornej mihalnice (vrátane závažia) 300,00

8716 operácia zrastov spojovky (operácia zrastov spojovky s voľným transplantátom) 250,00

8717 krytie rohovky amniovou membránou 250,00

8718 CXL - corneal cross linking 330,00

8719 IAK - incízna astigmatická keratotómia 330,00

8720 intrastromálna implantácia distančných prstencov - vrátane nákladov za prstence 1350,00

8721 transpupilárna termoterapia nádorov sietnice a cievovky 250,00

8722 explantácia a reimplantácia umelej vnútroočnej šošovky 330,00

8723 skleroplastika 330,00

8724/*** intravitreálna aplikácia liekov 170,00

8730 laserová koagulácia sietnice (operácie sietnice laserom) 30,00

kombinované výkony

Page 20: Základné údaje pre účel fakturácie na obdobie od 1.7 ... · Vykazuje sa s výkonom 25, s výkonom 252b a s kódom choroby podľa MKCH - 10.Vyžaduje sa záznam v zdravotnej

8750 1390 + 8706a - operácia sivého zákalu s implantáciou umelej vnútroočnej šošovky a filtračná operácia glaukómu

540,00

8751 1390 a 8707 - operácia sivého zákalu s implantáciou umelej vnútroočnej šošovky a operácia pterýgia - ablácia a plastika

480,00

8753 1391 a 8706a - sekundárna implantácia intraokulárnej šošovky do prednej očnej komory alebo do sulcus ciliare a filtračná operácia glaukómu

545,00

8754 1391 a 8707 - sekundárna implantácia intraokulárnej šošovky do prednej očnej komory alebo do sulcus ciliare a operácia pterýgia - ablácia a plastika

485,00

8756 1392 a 8706a - sekundárna implantácia intraokulárnej šošovky transsklerálnou fixáciou a filtračná operácia glaukómu

565,00

8757 1392 a 8707 - sekundárna implantácia intraokulárnej šošovky transsklerálnou fixáciou a operácia pterýgia - ablácia a plastika

515,00

8759 1393 a 8706a - operácia sekundárnej katarakty a filtračná operácia glaukómu 515,00

8760 1393 a 8707 - operácia sekundárnej katarakty operácia pterýgia - ablácia a plastika 445,00

8761 1394 a 8706a - repozícia implantovanej umelej vnútroočnej šošovky a filtračná operácia glaukómu

495,00

8762 1394 a 8707 - repozícia implantovanej umelej vnútroočnej šošovky a filtračná operácia glaukómu

405,00

8763 1395 a 8707 - primárna implantácia umelej vnútroočnej šošovky zo zdravotných dôvodov a operácia pterýgia - ablácia a plastika

445,00

8764 8700 a 8707 - operácia strabizmu (jeden sval) a operácia pterýgia - ablácia a plastika 355,00

8766 8706a a 8707 - filtračná operácia glaukómu a operácia pterýgia - ablácia, plastika 465,00

8767 8706a a 8722 - filtračná operácia glaukómu explantácia a reimplantácia umelej vnútroočnej šošovky

515,00

8768 8707 a 8704 - operácia pterígia a Excimer laserové operácie rohovky zo zdravotných indikácií (len ak ide o anizometropiu 3,5 D a viac a v prípade rohovkových lézií)

435,00

8769 8709 a 8707 - operácia nádorov spojovky a explantácia a reimplantácia umelej vnútroočnej šošovky

330,00

8771 8716 a 8717 - operácia zrastov spojovky a krytie rohovky amniovou membránou 375,00

Odkaz:

/* Osobitne sa uhrádza vnútroočná šošovka podľa bodu 6 tejto časti prílohy.

/** Výkon 8704 sa uhrádza z verejného zdravotného poistenia v týchto indikáciách: 1. ak má pacient rozdiel medzi dvomi očami viac ako 3,5 D (anizometropia), 2. ak má pacient pooperačný astigmatizmus (napr. po operácii sivého zákalu), 3. ak má pacient vysokú krátkozrakosť, teda viac ako – 8,5 D, 4. ak je potrebná fototerapeutická keratoablácia. Výkon 8704 indikuje ten poskytovateľ, ktorý výkon poistencovi poskytne. Vyžaduje sa zapísanie indikácie vykonania výkonu u poistenca zo zdravotných dôvodov do zdravotnej dokumentácie poistenca.

/*** Výkon 8724 možno hradiť len pri liečbe intravitreálnymi liekmi indikovanými určenými pracoviskami v zmysle platných indikačných a preskripčných obmedzení, po predchádzajúcom súhlase zdravotnej poisťovne na základe predloženého protokolu o začatí a kontrole liečby. Schválený intravitreálny liek sa vykazuje ako pripočitateľná položka k výkonu. Lieky obstarávané zdravotnou poisťovňou sa vykazujú s nulovou výškou úhrady.

v špecializačnom odbore otorinolaryngológia:

Kód Výkon Cena v €

8800 endoskopická adenotómia 250,00

8801 tonsilektómia 230,00

8802 tonzilotómia 200,00

8803 uvulopalatoplastika 260,00

8804 plastika oroantrálnej komunikácie 260,00

8805 extrakcia kameňa submandibulárnej žľazy 215,00

8806 extirpácia sublinguálnej slinnej žľazy 215,00

8807 extirpácia submandibulárnej slinnej žľazy 215,00

8808 extirpácia príušnej žľazy 215,00

8809 endoskopická chordektómia 170,00

8810 endoskopická laterofixácia 225,00

8815 turbinoplastika 260,00

8819 operácia stenózy zvukovodu - plastika zvukovodu 215,00

8820 myringoplastika 300,00

8821 tympanoplastika bez protézy 215,00

Page 21: Základné údaje pre účel fakturácie na obdobie od 1.7 ... · Vykazuje sa s výkonom 25, s výkonom 252b a s kódom choroby podľa MKCH - 10.Vyžaduje sa záznam v zdravotnej

8823 stapedoplastika 310,00

8824 sanačná operácia stredného ucha 370,00

8825 adenotómia 130,00

8826 mikrochirurgické výkony na hrtane 290,00

8827 septoplastika 260,00

8828 rekonštrukcia perforácie septa nosa 340,00

8829 plastika nosovej chlopne 340,00

8830 funkčná endoskopická sínusová chirurgia(FESS) 300,00

8831 operácia prínosovej dutiny vonkajším prístupom 370,00

8833 aurikuloplastika zo zdravotných dôvodov (podmienkou je zdravotná indikácia výkonu) 200,00

8834 frenulotómia 115,00

8835 transpozícia vývodu submandibulárnej slinnej žľazy pri sialolitiáze a stenóze vývodu 290,00

8836 diagnostická mikroendoskopia hrtana 190,00

8838 diagnostická excízia z tumoru nosohltana 230,00

8840 korekcia nosového krídla vložením chrupkového transplantátu, auto- alebo alotransplantátu

360,00

8841 endoskopická operácia prínosových dutín 390,00

8842 dakryocystorinostómia 390,00

8843 dekompresia orbity 370,00

8844 rekonštrukcia dna orbity pri blow-out fraktúre 370,00

8849 funkčná septorinoplastika 250,00

Kombinované výkony

8850 8800 + 8801 - endoskopická adenotómia a tonzilektómia 365,00

8851 8800 + 8802 - endoskopická adenotómia a tonzilotómia 350,00

8852 8801 + 8803 - tonzilektómia a uvulopalatoplastika 375,00

8854 8815 + 8830 - turbinoplastika a funkčná endoskopická sinusová chirurgia 500,00

8855 8815 + 8827 - turbinoplastika a septoplastika 500,00

8856 8815 + 8828 - turbinoplastika a rekonštrukcia perforácie septa nosa 560,00

8857 8827 + 8830 - septoplastika a funkčná endoskopická sinusová chirurgia 560,00

8858 8819 + 8821 - operácia stenózy zvukovodu, odstránenie exostózy zvukovodu a

tympanoplastika 450,00

v špecializačnom odbore urológia:

Kód Výkon Cena v €

8900 orchiektómia pri atrofickom semenníku 300,00

8903 orchidopexia retinovaného hmatného semenníka (nie pri kryptorchizme) 295,00

8904 biopsia steny močového mechúra 100,00

8905 zavedenie a odstránenie uretrálnej endoprotézy 240,00

8908/*

suburetrálna aplikácia implantátov pri stresovej inkontinencii alebo vezikorenálnom refluxe

300,00

8909 operácia fimózy - cirkumcízia zo zdravotných dôvodov 230,00

8910 divulzia uretry pri stenóze ženskej uretry 150,00

8911 plastika varikokély 320,00

8914 operácia jednoduchej hydrokély mužov 320,00

8915 frenuloplastika pre frenulum breve 200,00

8916/**

sterilizácia u muža zo zdravotných dôvodov 250,00

8917 resekcia karunkuly uretry 150,00

8918 exstirpácia kožných nádorov na vonkajších genitáliách 100,00

8919 sutúra kožnej rany v oblasti vonkajších genitálií 40,00

8920 optická uretrotómia krátkej striktúry 190,00

8921 biopsia prostaty 150,00

8922 biopsia glans penis 50,00

8926 ureteroskopia 230,00

Page 22: Základné údaje pre účel fakturácie na obdobie od 1.7 ... · Vykazuje sa s výkonom 25, s výkonom 252b a s kódom choroby podľa MKCH - 10.Vyžaduje sa záznam v zdravotnej

8927 ureteroskopická litotripsia a extrakcia konkrementu pri jednoduchej ureterolitiáze 300,00

8928 dilatácia striktúry uretry 80,00

8929 operačná repozícia parafimózy 160,00

8930 resekcia spermatokély alebo cysty nadsemenníka 350,00

Odkaz:

/* Osobitne sa uhrádza suburetrálna páska podľa bodu 6 tejto časti prílohy.

/** Zdravotný výkon 8916 podlieha schváleniu zdravotnej poisťovne. Písomná žiadosť o schválenie úhrady musí obsahovať medicínske dôvody k zákroku.

v špecializačných odboroch a certifikovaných pracovných činnostiach zubného lekárstva:

Kód Výkon Cena v €

9000 artroskopická operácia temporomandibulárneho kĺbu 325,00

9001 probatórna excízia na histologické vyšetrenie v celkovej anestézii 120,00

9003 plastiky oroantrálnych komunikácií 315,00

9005 operačná extrakcia retinovaných alebo semiretinovaných zubov 215,00

9006 operačná fixácia luxovaných a subluxovaných zubov 235,00

9007 operačná replantácia zubov 320,00

9009 operačná predprotetická úprava čeľustí 290,00

9010 Operačné ošetrenie nepravých nádorov - epulis 120,00

9011 operačná egalizácia ďasnových výbežkov 315,00

9013 Extrakcia viacerých zubov v celkovej anestéze 235,00

9014 dentoalveolárne chirurgické výkony v celkovej anestézii pre polyvalentnú alergiu 330,00

9015 dentoalveolárne chirurgické výkony v lokálnej anestézii u geriatrických a rizikových pacientov vzhľadom na interné ochorenie

340,00

9016 operačné odstránenie osteosyntézového materiálu 280,00

9017 operačná elevácia zygomatickomaxiláreho komplexu v celkovej anestézii 340,00

9023 extirpácia dentálnych cýst 340,00

9024 operačné prehĺbenie vestibula v oblasti maxilly a frontálneho úseku mandibuly 370,00

9026 frenulektómia frenulum labii, frenulum accessorii a frenulum linguae 115,00

9027 extirpácia kameňov zo slinovodov 260,00

9028 extirpácia sublinguálnej slinnej žľazy 260,00

9029 extirpácia submandibulárnej slinnej žľazy 260,00

9030 resekcia koreňového hrotu troch alebo viacerých zubov 220,00

9034 operácia exostózy, torus palatinus, torus mandibularis 220,00

9035 extraorálna incízia abscesov 200,00

v špecializačnom odbore gastroenterológia a gastroenterologická chirurgia:

Kód Výkon Cena v €

9100 endoskopické vyšetrenie v celkovej anestézii 240,00

9101 papilosfinkterektómia a odstránenie konkrementov zo žlčových ciest alebo pankreatického vývodu (endoskopická retrográdna cholangiopakreatografia)

300,00

9103 endoskopické zavedenie drenáže žlčových ciest alebo pankreasu 300,00

9104 endoskopická polypektómia a endoskopická mukózna resekcia v tráciacom trakte 270,00

9105 endoskopická injekčná sklerotizácia pažerákových varixov 270,00

9106 aplikácia stentov v tráviacom trakte pod endoskopickou alebo rtg kontrolou 300,00

9107 endoskopická laserová a argón plazma koagulačná ablácia v tráviacom trakte 300,00

9108 fotodynamická ablatívna terapia v tráviacom trakte 300,00

9109 tenkoihlová biopsia pod endoskopickou ultrasonografickou kontrolou v tráviacom trakte

300,00

2. V cene výkonu jednodňovej zdravotnej starostlivosti sú zahrnuté všetky náklady spojené s vykonaním výkonu, t. z. komplexné vyšetrenie poistenca lekárom realizujúcim výkon, anestéziologické vyšetrenie, poskytnutie výkonu vrátane anestézy, v indikovaných prípadoch aj histologické vyšetrenie odobraného biologického materiálu, všetka zdravotná starostlivosť v pooperačnom období súvisiaca s výkonom jednodňovej zdravotnej starostlivosti, rady a poučenia poistenca, telefonické rady po jeho prepustení do domácej starostlivosti vrátane prvej následnej kontroly po prepustení.

3. Zdravotná poisťovňa uhradí poskytovateľovi všetky správne vykázané a zdravotnou poisťovňou uznané výkony.

Page 23: Základné údaje pre účel fakturácie na obdobie od 1.7 ... · Vykazuje sa s výkonom 25, s výkonom 252b a s kódom choroby podľa MKCH - 10.Vyžaduje sa záznam v zdravotnej

4. V prípade vzniku komplikácií v súvislosti s poskytnutím jednodňovej zdravotnej starostlivosti, ktoré si vyžiadajú následnú hospitalizáciu poistenca, vykoná zdravotná poisťovňa kontrolu vykázaných a uhradených výkonov a s výsledkom kontroly oboznámi písomne poskytovateľa. Ak sa vykonanou kontrolou preukáže, že ku komplikáciám vzniknutým u poistenca došlo z dôvodu nesprávnej indikácie alebo nesprávneho poskytnutia výkonov jednodňovej zdravotnej starostlivosti, je poskytovateľ povinný úhradu za poskytnuté výkony jednodňovej zdravotnej starostlivosti, v dôsledku ktorých vznikli u poistenca komplikácie s následnou hospitalizáciou vrátiť zdravotnej poisťovni najneskôr do 30 dní odo dňa oznámenia výsledku kontroly.

5. Osobitne sa ako pripočítateľné položky k výkonu vykázaného zdravotnej poisťovni uhrádzajú nasledovné zdravotnícke pomôcky:

v špecializačnom odbore plastická chirurgia:

Zdravotnícka pomôcka Kód Maximálna úhrada v € (vrátane DPH)

Podmienky úhrady

prsníkový implantát 200001 554,00 predchádzajúci súhlas ZP

tkanivový expandér 200002 498,00 predchádzajúci súhlas ZP

v špecializačnom odbore gynekológia a pôrodníctvo a v špecializačnom odbore urológia:

Zdravotnícka pomôcka Kód suburetrálnej pásky pri liečbe

stresovej inkontinencie Maximálna úhrada v €

(vrátane DPH)

suburetrálna páska na liečbu stresovej inkontinencie

160002 750,00

v špecializačnom odbore oftalmológia:

Druh vnútroočnej šošovky (VOŠ) Kód Maximálna úhrada v €

(vrátane DPH) Podmienky úhrady

tvrdá VOŠ S1001 60,00

mäkká VOŠ hydrofilná S2001 70,00

mäkká VOŠ hydrofóbna S2002 110,00

kolamérová hydrofilná VOŠ S2003 110,00

mäkká VOŠ s priemerom 7 mm S3001 165,00 zdravotná indikácia

Zdravotné indikácie na úhradu mäkkej vnútroočnej šošovky s priemerom 7 mm:

Zdravotné indikácie pre úhradu mäkkej vnútroočnej šošovky s priemerom 7 mm

1 diabetes mellitus

2 myopia gravis (od - 6,0 Dioptrií)

3 degeneratívne ochorenia sietnice

4 stavy po úrazoch oka

5 odlúpenie sietnice

6. Zdravotnícke pomôcky sa uhrádzajú ako pripočítateľné položky k výkonu vykázané zdravotnej poisťovni v skutočnej obstarávacej cene, maximálne však do výšky uvedenej maximálnej úhrady. Pokiaľ sú uvedené pri osobitne uhrádzanej zdravotníckej pomôcke aj zdravotné indikácie, podmienkou úhrady zdravotnou poisťovňou je aj ich splnenie.

LSPP Úhrada zdravotných výkonov poskytovanej zdravotnej starostlivosti v rámci lekárskej služby prvej pomoci:

Spôsob úhrady Špecifikácia podmienok úhrady Výška úhrady spolu v €

cena bodu zdravotné výkony pri poskytnutí lekárskej služby prvej

pomoci pre dospelých / deti a dorast 0,0237

ADOS

Zdravotné výkony ošetrovateľskej starostlivosti sa uhrádzajú nasledovne:

Spôsob

úhrady Špecifikácia podmienok úhrady Výška úhrady v

€ Poznámka

cena bodu

zdravotné výkony poskytované pri domácej

ošetrovateľskej starostlivosti uvedené v bode 3

písm. a) tejto časti prílohy okrem zdravotných

výkonov 3439 a 3440

0,0155

cena bodu zdravotné výkony 3439 a 3440 poskytované pri

Page 24: Základné údaje pre účel fakturácie na obdobie od 1.7 ... · Vykazuje sa s výkonom 25, s výkonom 252b a s kódom choroby podľa MKCH - 10.Vyžaduje sa záznam v zdravotnej

domácej ošetrovateľskej starostlivosti uvedené

v bode 3 písm. a) tejto časti prílohy

0,0252

cena bodu

zdravotné výkony pri poskytnutí výkonov fyziatrie,

balneológie a liečebnej rehabilitácie uvedené

v bode 3 písm. b) tejto časti prílohy

0,0150

výkony poskytuje v

agentúre domácej ošertr.

starostlivosti iba

fyzioterapeut

Vybrané druhy zdravotníckych zariadení – stacionár

1. V stacionári sa výkony poskytnutej zdravotnej starostlivosti poistencovi uhrádzajú poskytovateľovi cenou ošetrovacieho dňa takto:

Druh zdravotníckeho zariadenia Výška úhrady v € Rozsah zdravotnej starostlivosti

Stacionár (okrem psychiatrického stacionára)

opakovaná denná ambulantná starostlivosť 14,99

každý medicínsky indikovaný, správne

vykázaný a uznaný ošetrovací deň

Psychiatrický stacionár (opakovaná denná

ambulantná starostlivosť) 15,14

každý medicínsky indikovaný, správne

vykázaný a uznaný ošetrovací deň

2. Za ošetrovací deň v stacionári sa považuje pobyt poistenca u poskytovateľa v pracovnom dni v trvaní nepresahujúcom 24 hodín (ďalej len „denný pobyt“) v nadväznosti na predchádzajúcu ambulantnú alebo ústavnú zdravotnú starostlivosť.

3. Poistenec môže byť prijatý do stacionára len na odporúčanie lekára špecializovanej ambulantnej starostlivosti, u ktorého je poistenec v dlhodobej alebo dispenzárnej starostlivosti (ďalej len „ošetrujúci lekár“).

4. Maximálny počet denných pobytov v stacionári u jedného poistenca v kalendárnom roku je 30. V mimoriadnych prípadoch denný pobyt poistenca v stacionári po vyčerpaní 30-tich denných pobytov v kalendárnom roku schvaľuje zdravotná poisťovňa na základe písomnej žiadosti odosielajúceho ošetrujúceho lekára s odôvodnením potreby ďalšej liečby formou denného pobytu v stacionári.

5. V cene ošetrovacieho dňa podľa bodu 1 tejto časti prílohy sú zahrnuté všetky náklady, ktoré súvisia s poskytnutím zdravotnej starostlivosti poistencovi vrátane nákladov za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti.

Stacionár - dialyzačné stredisko (mimotelová eliminačná liečba)

Zdravotné výkony poskytovanej zdravotnej starostlivosti vykázané poskytovateľom v súlade s nariadením vlády SR č. 776/2004 Z. z., ktorým sa vydáva Katalóg zdravotných výkonov v znení neskorších predpisov sa ohodnocujú cenou za splnenia podmienok uvedených v prílohe zmluvy. Zdravotná poisťovňa uhradí poskytovateľovi každý medicínsky indikovaný, správne vykázaný a zdravotnou poisťovňou uznaný zdravotný výkon.

I. Mimotelová eliminačná liečba

1. Zaškolenie poistenca (jeho partnera) na domácu kontinuálnu peritoneálnu dialýzu (CAPD). Môže sa vykazovať raz u jedného poistenca.

výkon 790 v cene 7,74 €.

2. Opakované zaškolenie poistenca (jeho partnera) na základe jeho vyžiadania na domácu kontinuálnu peritoneálnu dialýzu (CAPD). Uhrádza sa raz u jedného poistenca.

výkon 790a v cene 7,74 €.

3. Lekárska starostlivosť pri CAPD vykonávanej v domácnosti alebo v zdravotníckom zariadení mimo dialyzačného strediska, za každú peritoneálnu dialýzu, ku ktorej bol privolaný lekár. Výkon môže poskytovať iba lekár pracujúci v dialyzačnom stredisku, nie všeobecný lekár.

výkon 791 v cene 4,95 €.

II. Dialyzačná liečba pri náhlom zlyhaní obličiek (akútna dialýza)

1. Akútna hemodialýza. Prvá hemodialýza alebo akútna hemodialýza u poistenca. V cene je zahrnutý aj katéter. Súčasťou výkonu je aj vyšetrenie poistenca a lekárska starostlivosť. Uvedený výkon sa môže vykazovať u poistenca len raz, potom sa vykazuje ako hemodialýza pri chronickom zlyhaní obličiek.

výkon 794 v cene 181,83 €.

2. Peritoneálna dialýza. Súčasťou výkonu je aj vyšetrenie poistenca a lekárska starostlivosť.

výkon 794f v cene 71,57 €.

3. Automatizovaná peritoneálna dialýza. Súčasťou výkonu je aj vyšetrenie poistenca a lekárska starostlivosť. V cene sú započítané aj náklady na drenážny set.

výkon 794g v cene 69,25 €.

Page 25: Základné údaje pre účel fakturácie na obdobie od 1.7 ... · Vykazuje sa s výkonom 25, s výkonom 252b a s kódom choroby podľa MKCH - 10.Vyžaduje sa záznam v zdravotnej

III. Plazmaferéza

1. Plazmaferéza primárna filtračná (s použitím náhradných roztokov ako sú plazma a hemofiltračný roztok s pridaním 20 % albumínu). Súčasťou výkonu je aj vyšetrenie poistenca a lekárska starostlivosť. V cene sú započítané aj náklady na plazmaferetickú kapiláru, súpravu plazmaferetických setov, antihemofilické sérum a kaválny katéter.

výkon 794h v cene 959,45 €.

2. Plazmaferéza sekundárna – kaskádová filtrácia. V cene sú započítané aj náklady na plazmaferetickú kapiláru, súpravu plazmaferetických setov, antihemofilické sérum a kaválny katéter.

výkon 794i v cene 959,45 €.

3. Plazmaferéza sekundárna – selektívna absorpcia látok.

V cene sú započítané aj náklady na plazmaferetickú kapiláru, súpravu plazmaferetických setov, antihemofilické sérum a kaválny katéter.

výkon 794j v cene 959,45 €.

IV. Hemoperfúzia cez aktívne uhlie a iné sorbenty

Hemoperfúzia cez aktívne uhlie a iné sorbenty. Súčasťou výkonu je aj vyšetrenie poistenca a lekárska starostlivosť. V cene sú započítané aj náklady na hemoperfúznu kolónu a kaválny katéter.

výkon 794k v cene 514,54 €.

V. Dialyzačná liečba pri chronickom zlyhaní obličiek

1. Chronická dialýza. Hemodialýza poistenca zaradeného do dlhodobého dialyzačného programu. Súčasťou výkonu je aj vyšetrenie poistenca a lekárska starostlivosť.

výkon 794l v cene 137,21 €.

2. Peritoneálna dialýza u hospitalizovaných poistencov. Súčasťou výkonu je aj vyšetrenie poistenca a lekárska starostlivosť. výkon 794m v cene 71,57 €.

3. Domáca kontinuálna peritoneálna dialýza (CAPD), ktorú si poistenec vykonáva sám. výkon 794n v cene 56,09 €.

4. Automatizovaná peritoneálna dialýza (APD). Súčasťou výkonu je aj vyšetrenie poistenca a lekárska starostlivosť. V cene sú započítané aj náklady na drenážny set. výkon 794p v cene 69,25 €.

5. Hemofiltrácia. Súčasťou výkonu je aj vyšetrenie poistenca a lekárska starostlivosť. V cene sú započítané aj náklady na hemofiltračnú kapsľu. výkon 794r v cene 197,31 €.