ZAMAN YÖNETİMİ

Embed Size (px)

DESCRIPTION

ZAMAN YÖNETİMİ. ZAMAN; YERİNE KONMASI, GERİ DÖNDÜRÜLMESİ, YENİLENMESİ, DEPOLANMASI, SATIN ALINMASI MÜMKÜN OLMAYAN BİR KAYNAKTIR. - PowerPoint PPT Presentation

Text of ZAMAN YÖNETİMİ

 • ZAMAN YNETMZAMAN, ARKA ARKAYA DZLM OLAYLARIN VE OLGULARIN ALGILANMASIDIR.

  ZAMAN, OLAYLARI LEBLDMZ BR SRETR.

  ZAMANIMIZI NASIL DEERLENDREBLECEMZE LKN DORU KARARLAR VERMEK, ETRAFTA BULUNAN HERHANG BR VERML EKLDE YAPMAKTAN DAHA NEMLDR.

  BAARILI NSANIN BZDEN DAHA FAZLA ZAMANI YOKTUR. BUNLAR ZAMANI ETKL KULLANANLARDIR.ZAMAN; YERNE KONMASI, GER DNDRLMES, YENLENMES, DEPOLANMASI,SATIN ALINMASI MMKN OLMAYAN BR KAYNAKTIR.

 • ZAMAN YNETM

  ZAMAN KULLANIMINI KONTROL ALTINA ALMA SRECDR.

 • ZAMANI KULLANMA LKELERMDEK AMACIM NEDR?

  HEDEFLER BELRLEMEK

  EYLEM PLANLARI YAPMAK

  ZAMAN ZELGES HAZIRLAMAK

  GREVLER NCELK SIRASINA GRE DZMEK

  EVRAK YNETM

  TOPLANTILARA KATILIP YNETMEK

  BAKALARINA YETK VERMEK

  FKR VE BLG TOPLAMA YNTEMLER

  KEND KENDN DSPLNE SOKMAK

 • ZAMAN KAYBETTREN LER NLEMEK-GNLK RUTN LER N PLANLAYICI KULLANMAYI ALIKANLIK HALNE GETRN.

  -RANDEVULAR VE SON TARHLER N BR DEFTER YA DA SZ UYARABLECEK CEP TELEFONUAJANDASI VB KULLANMAYI ALIKANLIK HALNE GETRN.

  -NEML TELEFON NUMARALARI, ADRESLER, E-POSTA ADRESLER VB. SREKL KULLANDIINIZBLGLER ELNZN ALTINDA BULUNDURACAINIZ BR DEFTERE KAYDEDN.

  ARKADALARI VE LGL KLERLE LETM N ELEKTRONK POSTA KULLANMAYIALIKANLIK HALNE GETRN.

  HER SABAH E BALARKEN ELEKTRONK POSTANIZI KONTROL ETMEY VE LGLLERE LETGNDERMEY ALIKANLIK HALNE GETRN.

  -HEDEFLERNZ GEREKLETREBLMEK N KENDNZE KMSENN BLMEYECE ZAMANDLMLER AYIRIN.

  -PLANLADIINIZ ALIMALARI YAPARKEN BAKA BRSNN MDAHALESN KABUL ETMEYN.BUNUN N HAYIR DEMEY RENN.

  -TOPLANTILARA SADECE LGLLERN KATILIMINI SALAYIN.

  MASANIZI SREKL OLARAK GZDEN GERN VE KULLANMADIINIZ EVRAKLARI MASANIZDANUZAKLATIRIN.

  YAPARKEN KULLANDIINIZ ARA, GERE VE MALZEMEY HER ZAMAN BELRL YERLERDEBULUNDURUN.

 • AIRI BLG YKLENMESN NLEMEKKULLANILI BR ARV SSTEM OLUTURUN.ARVNZ HER YIL GNCELLEYN.EVRAKLARINIZI LEM YAPILACAK,ARVLENECEK VEYA HAVALE EDLECEK, OKUNACAK, LEM DII BIRAKILACAK BMDE SINIFLANDIRIN.

 • LER LGLLERE DEVRETMEK- SZN DIINIZDA BAKALARI TARAFINDAN DA YAPILABLECEK LERBELRLEYN.

  - BELRLEDNZ BU LER LGLLERE DEVREDN.

  - LER DEVRETTNZ KLERN YETK VE SORUMLULUKLARINI BELRLEYEREKKENDLERNE ANLATIN.

  - YARDIMCINIZIN YETENEKLERN TAM ANLAMI LE KULLANMASI N ONAYARDIMCI OLUN.

 • BOVERCLN STESNDEN GELMEK- KARARLI OLUN.

  - BYK LER KK PARALARA AYIRIN.

  - HER BR N SZN VE KURULUUNUZ N DEERN BELRLEYN.

  - AZML OLUN, BALADIINIZ BTRMEYE ZEN GSTERN.

  - HOUNUZA GTMEYEN LER SABAHLARI YAPIN VE GN BOYUNCA CANINIZIN SIKILMASINI NLEYN.

  - KENDNZE ZAMAN AYIRIN.

 • HEDEFLER BELRLEYP, NCELKLENDRMEK- MESLEK HEDEFLER BELRLEYN

  - BELRLENEN HEDEFLER NCELKLENDRN

  - NCELKLER LSTELEYN

  - HEDEFLER GZDEN GERN VE REVZE EDN.

 • NCELKLERNZ DORU BELRLEYNHER EY AYNI ANDA YAPARSANIZ HBR EY TAM YAPAMAZSINIZ.GREVLERNZ, GNLK LERNZ BR NEM VE NCELK SIRASINA KOYUN.

 • ZAMANI AKILLICA PLANLAYABLMEK-HER SABAH EVDEN IKMADAN NCE GNLK LERNZ BELRLEYN VE NCELK SIRASINA DZN.

  -GNLK PLANI YAZILI HALE GETRN

  -GNN SONUNDA HEDEF LSTENZ GZDEN GERN,GEREKLETREMEDNZ LER BR SONRAK LSTENN BAINA NEM SIRASINA GRE EKLEYN

  -KENDNZ TANIYIN, HANG ZAMANLARDA ENERJK OLDUUNUZU BELRLEYN.-TOPLANTILARINIZI GNDEML YAPMA ALIKANLII KAZANIN.

  -TM TOPLANTILARA ZAMANINDA BALAYIN VE ZAMANINDA BTRN, GE KALANLAR N TEKRAR YAPMAYIN.

  -TOPLANTI GNDEMNDEK MADDELERN TARTIMA N M BLG N M OLDUUNU BELRLEYN VE HER BR MADDE N ZAMAN BELRLEYN.

  -TOPLANTI SONULARINI BR TUTANAKLA BELRLEYN. BUNUN N DAHA NCEDEN BLGSAYARINIZDA BR FORMAT OLUTURUN.

 • Her bir gn iin Kalan sreGnlk Etkinlikler:PzrtsiSalarbaPerbeCumaCmrtsiPazarUyku:Kiisel Bakm/Temizlik:Yemek hazrlama/Yeme/Toplama:Aile ile zaman geirme:Sosyal ilikiler & arkadalk:Dinlenme: TV/video izleme,vb:Spor/egzersiz:Ulam (okul, i, vb.):alma/yardm:Okuma:Plan yapmaDier:

 • ZAMANI KONTROL ETMEK

 • ZAMANI YNETMEK1- HEDEFLER BELRLEYP, NCELKLENDRN.

  2- ZAMANINIZI PLANLAYIN.

  3- AIRI BLG YKLENMENN NNE GEN.

  4- ZAMAN KAYBETTREN LER YOK EDN.

  5- BAKALARININ YAPABLECE LER ONLARA DEVREDN.

  6- BO VERCLN STESNDEN GELN.

 • ZAMAN YNETM, ETKN OLABLMEK N GELTRLMES VE RAFNELETRLMES GEREKEN BR DZ BECERDR.ZAMANI YNETRKEN AKILDA TUTULMASI GEREKEN BE TEMEL NOKTA VARDIR.

  ETKNLK : ZAMANI SZN N NEML OLAN PROJELERDE KULLANMAK

  ESNEKLK : BAARILI ZAMAN YNETCLER, ZAMANLARINA OLAN TALEPLERE CEVAP VEREBLR VE BLNMELER N HAZIRLIKLIDIR.

  GZDEN GERME : YAPTIINIZ EY VE BUNU NASIL YAPTIINIZI DZENL OLARAK KONTROL EDN

  ODAKLANMA : NEYN NEML OLDUU KONUSUNDA NET BR FKRLE BALAYIN VE ZAMANINIZI NCELKL KALEMLERE HARCAYIN.

  TAAHHT : HERHANG BR ZAMAN YNETM SSTEM, ENERJ YATIRIMINI VE BUNU ETKN OLARAK ALITIRMAYI SRDRMEK N KARARLILII GEREKTRR.BAARILI ZAMAN YNETMNN DAHA OK ALIMAYLA YADA HER GN SON DAKKASINA KADAR DOLDURUP GECE YORGUN DMEK LE LGS YOKTUR.

  BAARILI ZAMAN YNETM DAHA OK ALIMAK DEL DAHA ETKN VE DAHA AKILLICA ALIMAKTIR.

 • ZAMAN TUZAKLARIPLNSIZLIKNCELKLER BELRLEYEMEMEK VE SIRALAYAMAMAKERTELEMEKKENDN GERENDEN FAZLA E ADAMAKACELECLKKIRTASYECLK VE VERMSZ OKUMARUTN VE GEREKSZ LERAIK KAPI POLTKASI (HAYIR DYEMEMEK)GEREKSZ TELEFONLARGNDEMSZ VE VERMSZ TOPLANTILARKARARSIZLIKYETK VEREMEMEKDAINIK MASA VE BRO DZENPLANLAMA YAPILMADII TAKDRDE, LER ZAMANINDA BTMEMEKTE VE BUNUN SONUCUNDA LER PLANLAMAYA ZAMAN KALMAMAKTADIR.DKKATL BR PLANLAMA Y BR ZAMAN YNETMNN TEMELDR.YNETM PLANLAMA LE BALAR. VE EN NEML AAMADIR... NCELKLER BELRLEYEMEMEK VE SIRAYA KOYAMAMAK

 • NCELKLER BLMEK VE SIRALAMAK...HOLANDIIMIZIABUK BTECEK OLANIKOLAY OLANIBLDMZACELE YAPILANIBAKALARININ STEN

  HOLANMADIIMIZDANUZUN SRECEK OLANDANZOR OLANDANBLMEDMZDENNEML OLANDANKEND SETMZDEN

  YAPMAYA ALIMIIZDIR...ERTELEMEKGEREKTEN NEML VE YAAMSAL LERLE URAMAKTAN ALIKOYAN ERTELEME;KNN KARYERN YIKABLECEK, MUTLULUUNU BOZACAK VE HATTA HAYATINI KISALTACAK, HER ALANDA BAARIYI NLEYEN, GZL GZL ZARAR VEREN BR ALIKANLIKTIR.ERTELEME ALIKANLII, EN NEML ZAMAN YNETM TUZAKLARINDAN BRSDR.

 • PLANSIZ YAPTIKLARI N E YARAMAYAN LER KOLK NSANLARIN ZAMANINDA NEML BR YER TUTAR.EN KT ZAMAN TKETCLER OUNLUKLA EN OK VE EN UZUN ALIIYOR GRNEBLRLER. ANCAK OK ETKL DELDRLER. NK BUNLAR ZAMANLARINI Y YNETMEZLER.KENDN GERENDEN FAZLA E ADAMAKLERMZ VERML BR EKLDE YAPABLMEMZ N FZKSEL VE ZHNSEL OLARAK ZNDE OLMALIYIZ. BU DA ANCAK DZENL BR ALIMA LE OLUR.KENDN GERENDEN FAZLA E ADAYAN NSANLARIN, ALESNE, SPORA, GEZMEYE VE DER SOSYAL FAALYETLERE AYIRACAK ZAMANLARI YOKTUR.

 • ACELECLKBAZI NSANLAR ZAMAN BASKISINDAN HOLANIRLAR. BUNLAR ACELEC TAVIR TAKINARAK KENDLERN SREKL BR EYLER YAPMAK ZORUNDA HSSEDERLER. BUNLAR A TP KLK OLARAK ADLANDIRILIRLAR.ACELEC TAVIR ZAMAN YNETMNE TERS DER.KIRTASYECLK VE VERMSZ OKUMAALIMA MASALARININ ZERNDE O AN ALIILAN KONU LE LGS OLMAYAN DEK EYLERN BULUNMASI, DKKAT DAITIR VE N YAVALAMASINA NEDEN OLUR.RUTN VE GEREKSZ LERUZMAN KNN YAPACAI BR , KONUYA LKN BR FKR OLMAYAN VASIFSIZ KLER TARAFINDAN YAPILACAK HALE GETRLMES RUTN LERDR.

 • GNDEMSZ VE VERMSZ TOPLANTILARYAPILAN HER TRL TOPLANTI ZAMAN ALICIDIR.SORUN, GNDEM BELRLENMEDEN YAPILAN, NORMAL SRESN AAN VE AMACINA ULAMAYAN TOPLANTILARDIR.KARARSIZLIKKARARSIZLIK, ZAMAN VE PARA KAYBINA NEDEN OLDUU GB, MORALSZLE DE YOL AAR.HAYIR DYEMEMEK...EER LGLENEBLECENZDEN FAZLASINI STLENRSENZ, KALTENZ ZARAR GRECEKTR

 • DAINIK MASA; YORGUNLUK,VERMSZLK, BA EDEMEME HSS,STRES VE HAKMYET YOKSUNLUU OLUTURUR, AYRICA YAAMINIZI KISITLAR.

 • ZAMAN YNETM AAMALARI

 • ZAMANI Y KULLANMANIN YOLU: DK NCELKL LER VEYA FAALYETLER BIRAKMAK.

  YAPTIINIZ TE DAHA ETKN OLMAK.

  BAZI LER DEVREDECENZ BR NSAN DAHA BULMAK.

 • Sayfa1

  GEREK SRE RNEKLER

  1 Gnde1 Ylda

  5 dakika30 saat

  15 dakika91 saat (4 Gn)

  1 saat15 gn

  Gnde 1 saat 40 yln sonunda 2 yl eder.

  Gecede 8 saat = 4 ylda 4 ay uyumak demektir.

  Sayfa2

  Sayfa3

 • PLANLI VE PROGRAMLI ALIMAK ZAMANI AKILLI KULLANMAK DEMEKTR.

  YETK DEVR EN NEML ZAMAN YNETM TEKNDR.

  SEKRETER GREVLENDRMEK YNETCLERN; ZYARETLERN, TELEFONLARINI, YAZILARINI, RANDEVULARINI, TOPLANTILARINI VE EVRE LKLERN DZENLEMESN SALAR.

  PROGRAMLI ALIMAK; AST YNETCLERLE, PERSONELLE, HALKLA GENEL GRME YAPMAK, EVRAK MZALAMAK N BELRL SAATLER KOYMAK, BU SAATLERE UYMAK ZAMAN KAZANDIRIR.

  SIK SIK GRMELERDE YARDIMCILARIN, BRMLERN VE DANIMANLARININ ODALARININ YAKIN OLMASI ZAMAN KAZANDIRIR.

  YAPILACAK GNLK VE HAFTALIK LER DAMA NEM VE NCELK SIRASINA GRE YAPMAK ZAMAN KAZANDIRIR.ZAMAN KULLANIMI KONUSUNDA NERLER