ZASADY REKRUTACJI UCZNIÓW DO IX LICEUM REKRUTACJI UCZNIOW DO IX LO... · IX Liceum Ogólnokształcące…

  • View
    212

  • Download
    0

Embed Size (px)

Transcript

IX Liceum Oglnoksztacce

im. T. Nowakowskiego z Oddziaami Dwujzycznymi

IB WORLD School 2988

85-866 Bydgoszcz ul. Z. Nakowskiej 9

tel. /fax. (052) 361 08 85, e-mail : 9lo@wp.pl

ZASADY REKRUTACJI UCZNIW DO

IX LICEUM OGLNOKSZTACCEGO

IM. T. NOWAKOWSKIEGO Z ODDZIAAMI DWUJZYCZNYMI

W BYDGOSZCZY NA ROK SZKOLNY 2018/2019

OFERTA SZKOY:

Klasa Punktowane przedmioty

I A klasa dwujzyczna z angielskim jzykiem

nauczania koczca si matur midzynarodow

jzyk polski,

jzyk angielski lub inny jzyk obcy,

matematyka,

najlepsza ocena spord nastpujcych

przedmiotw:

historia, geografia, biologia, chemia, fizyka

I B klasa dwujzyczna z angielskim jzykiem

nauczania koczca si matur midzynarodow

jzyk polski,

jzyk angielski lub inny jzyk obcy,

matematyka,

najlepsza ocena spord nastpujcych

przedmiotw:

historia, geografia, biologia, chemia, fizyka

I C klasa biologiczno chemiczna z rozszerzonym

jzykiem angielskim

jzyk polski,

jzyk angielski lub inny jzyk obcy,

matematyka

najlepsza ocena spord nastpujcych

przedmiotw:

biologia, chemia, fizyka

ID klasa turystyczno krajoznawcza z

rozszerzonym jzykiem angielskim

jzyk polski,

jzyk angielski lub inny jzyk obcy,

matematyka,

najlepsza ocena spord nastpujcych

przedmiotw:

historia, geografia, wos

Kandydaci do klas dwujzycznych podlegaj dodatkowo sprawdzianowi kompetencji jzykowych

z jzyka angielskiego.

Sprawdzian kompetencji jzykowych: pisemny test leksykalno-gramatyczny poziom B2

wg Europejskiego Systemu Opisu Ksztacenia Jzykowego. Szczegowe zasady dotyczce

sprawdzianu kompetencji jzykowej mona znale na stronie internetowej szkoy w zakadce

rekrutacja - http://www.lo9gim17.pl/ Termin sprawdzianu: 23 maja 2018 r., godz. 14:00

Czas trwania: 60 minut

http://www.lo9gim17.pl/

Ze sprawdzianu zwolnieni s (po przedoeniu odpowiedniego dokumentu) i uzyskuj

maksymaln ilo punktw:

- laureaci i finalici olimpiady przedmiotowej z j. angielskiego oraz laureaci konkursu

przedmiotowego o zasigu wojewdzkim lub ponadwojewdzkim z jzyka angielskiego (Ustawa

z dnia 14 grudnia 2016r Prawo owiatowe- art.132 pkt 3).

TERMINY NABORU

18.04.2018-18.05.2018 skadanie wnioskw o przyjcie do liceum do klasy pierwszej oddziau

dwujzycznego wraz z dokumentami potwierdzajcymi spenianie przez kandydata warunkw lub kryteriw

branych pod uwag w postpowaniu rekrutacyjnym

od 17.05.2018 18.06.2018- skadanie wnioskw o przyjcie do liceum wraz z dokumentami

potwierdzajcymi spenianie przez kandydata warunkw lub kryteriw branych pod uwag w postpowaniu

rekrutacyjnym

do 23.05.2018 skadanie wnioskw o przystpienie do sprawdzianu kompetencji jzykowych

23.05.18, godz. 14:00 - sprawdzian kompetencji jzykowych

07.06.2018, godz. 12:00 - podanie do publicznej wiadomoci przez komisj rekrutacyjn listy kandydatw,

ktrzy uzyskali pozytywne wynik sprawdzianu kompetencji jzykowych

22.06.18-26.06.2018 uzupenianie wniosku o przyjcie do liceum o wiadectwo ukoczenia gimnazjum oraz

o zawiadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego do godz. 15:00 w sekretariacie szkoy

do 29.06.18 weryfikacja przez komisj rekrutacyjn wnioskw o przyjcie do liceum i dokumentw

potwierdzajcych spenianie przez kandydata warunkw lub kryteriw branych pod uwag w postpowaniu

rekrutacyjnym

do 06.07.18 do godz. 12:00 podanie do publicznej wiadomoci przez komisj rekrutacyjn listy

kandydatw zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

do 13.07.2018 do godz. 15:00 potwierdzenie przez rodzica kandydata lub kandydata penoletniego woli

przyjcia w postaci przedoenia oryginau wiadectwa ukoczenia gimnazjum i oryginau zawiadczenia

o wynikach egzaminu gimnazjalnego, o ile nie zostay one zoone w uzupenieniu wniosku o przyjcie

do szkoy ponadgimnazjalnej

do 13.07.18 do godz. 12:00 podanie do publicznej wiadomoci przez komisj rekrutacyjn listy

kandydatw przyjtych i nieprzyjtych

REKRUTACJA UZUPENIAJCA ZGODNA Z TERMINARZEM ZAWARTYM W ZARZDZENIU

NR 42/2018 KUJAWSKO-POMORSKIEGO KURATORA OWIATY Z DNIA 04.03.2018r.

PRZYPADKI LOSOWE

W przypadku ucznia, ktry zoy wniosek o przystpienie do sprawdzianu kompetencji jzykowych,

a z przyczyn losowych nie mg do niego przystpi, na wniosek jego rodzicw Dyrektor szkoy wyznacza

dodatkowy termin sprawdzianu. Wniosek ten naley zoy w sekretariacie szkoy najpniej w dniu

egzaminu do godz. 14.00.

Dodatkowy termin sprawdzianu: 28.05.2018r.

.

POSTANOWIENIA KOCOWE

Szczegowe zasady rekrutacji do IX Liceum Oglnoksztaccego okrela Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r.-

Przepisy wprowadzajce Prawo owiatowe (Dz. U. z 2017r. poz. 60), Zarzdzenie nr 42/2018r. Kujawsko-

Pomorskiego Kuratora Owiaty z dnia 4 marca 2018r. oraz Rozporzdzenie Ministra Edukacji Narodowej z

dnia 14 marca 2017r. w sprawie przeprowadzenia postpowania rekrutacyjnego oraz postpowania

uzupeniajcego na lata szkolne 2017/2018-2019/2020 do trzyletniego liceum oglnoksztaccego,

czteroletniego technikum i branowej szkoy I stopnia, dla kandydatw bdcych absolwentami

dotychczasowego gimnazjum.

IX Liceum Oglnoksztacce

im. T. Nowakowskiego z Oddziaami Dwujzycznymi

IB WORLD School 2988

85-866 Bydgoszcz ul. Z. Nakowskiej 9

tel. /fax. (052) 361 08 85, e-mail : 9lo@wp.pl

ZASADY REKRUTACJI UCZNIW DO

IX LICEUM OGLNOKSZTACCEGO

IM. T. NOWAKOWSKIEGO Z ODDZIAAMI DWUJZYCZNYMI

W BYDGOSZCZY NA ROK SZKOLNY 2018/2019

OFERTA SZKOY:

Klasa Punktowane przedmioty

I A klasa dwujzyczna z angielskim jzykiem

nauczania koczca si matur midzynarodow

jzyk polski,

jzyk angielski lub inny jzyk obcy,

matematyka,

najlepsza ocena spord nastpujcych

przedmiotw:

historia, geografia, biologia, chemia, fizyka

I B klasa dwujzyczna z angielskim jzykiem

nauczania koczca si matur midzynarodow

jzyk polski,

jzyk angielski lub inny jzyk obcy,

matematyka,

najlepsza ocena spord nastpujcych

przedmiotw:

historia, geografia, biologia, chemia, fizyka

I C klasa biologiczno chemiczna z rozszerzonym

jzykiem angielskim

jzyk polski,

jzyk angielski lub inny jzyk obcy,

matematyka

najlepsza ocena spord nastpujcych

przedmiotw:

biologia, chemia, fizyka

ID klasa turystyczno krajoznawcza z

rozszerzonym jzykiem angielskim

jzyk polski,

jzyk angielski lub inny jzyk obcy,

matematyka,

najlepsza ocena spord nastpujcych

przedmiotw:

historia, geografia, wos

Kandydaci do klas dwujzycznych podlegaj dodatkowo sprawdzianowi kompetencji jzykowych

z jzyka angielskiego.

Sprawdzian kompetencji jzykowych: pisemny test leksykalno-gramatyczny poziom B2

wg Europejskiego Systemu Opisu Ksztacenia Jzykowego. Szczegowe zasady dotyczce

sprawdzianu kompetencji jzykowej mona znale na stronie internetowej szkoy w zakadce

rekrutacja - http://www.lo9gim17.pl/ Termin sprawdzianu: 23 maja 2018 r., godz. 14:00

Czas trwania: 60 minut

http://www.lo9gim17.pl/

Ze sprawdzianu zwolnieni s (po przedoeniu odpowiedniego dokumentu) i uzyskuj

maksymaln ilo punktw:

- laureaci i finalici olimpiady przedmiotowej z j. angielskiego oraz laureaci konkursu

przedmiotowego o zasigu wojewdzkim lub ponadwojewdzkim z jzyka angielskiego (Ustawa

z dnia 14 grudnia 2016r Prawo owiatowe- art.132 pkt 3).

TERMINY NABORU

18.04.2018-18.05.2018 skadanie wnioskw o przyjcie do liceum do klasy pierwszej oddziau

dwujzycznego wraz z dokumentami potwierdzajcymi spenianie przez kandydata warunkw lub kryteriw

branych pod uwag w postpowaniu rekrutacyjnym

od 17.05.2018 18.06.2018- skadanie wnioskw o przyjcie do liceum wraz z dokumentami

potwierdzajcymi spenianie przez kandydata warunkw lub kryteriw branych pod uwag w postpowaniu

rekrutacyjnym

do 23.05.2018 skadanie wnioskw o przystpienie do sprawdzianu kompetencji jzykowych

23.05.18, godz. 14:00 - sprawdzian kompetencji jzykowych

07.06.2018, godz. 12:00 - podanie do publicznej wiadomoci przez komisj rekrutacyjn listy kandydatw,

ktrzy uzyskali pozytywne wynik sprawdzianu kompetencji jzykowych

22.06.18-26.06.2018 uzupenianie wniosku o przyjcie do liceum o wiadectwo ukoczenia gimnzjum oraz

o zawiadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego do godz. 15:00 w sekretariacie szkoy

do 29.06.18 weryfikacja przez komisj rekrutacyjn wnioskw o przyjcie do liceum i dokumentw

potwierdzajcych spenianie przez kandydata warunkw lub kryteriw branych pod uwag w postpowaniu

rekrutacyjnym

do 06.07.18 do godz. 12:00 podanie do publicznej wiadomoci przez komisj rekrutacyjn listy

kandydatw zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

do 13.07.2018 do godz. 15:00 potwierdzenie przez rodzica kandydata lub kandydata penoletniego woli

przyjcia w postaci przedoenia oryginau