Zastosowanie Metody Arkady w deformacjach płytek paznokciowych

  • View
    43

  • Download
    0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Zastosowanie Metody Arkady w deformacjach pytek paznokciowych Dr n. med. Maciej Koselak. Paznokie ( unguis ) stanowi jeden z przydatkw naskrka. Umiejscowiony jest on na powierzchni grzbietowych dalszych opuszek palcw rk i stp wytwarzany jest przez nabonek skry.. - PowerPoint PPT Presentation

Transcript

Zastosowanie Metody Arkady w deformacjach pytek paznokciowych dr n. med. Maciej Koselak

Zastosowanie Metody Arkady w deformacjach pytek paznokciowych

Dr n. med. Maciej Koselak

Paznokie ( unguis ) stanowi jeden z przydatkw naskrka. Umiejscowiony jest on na powierzchni grzbietowych dalszych opuszek palcw rk i stp wytwarzany jest przez nabonek skry. Pytk paznokciow buduj takie elementy jak: macierz, pytka czyli trzon paznokcia, oysko oraz tkanka okoopaznokciowa. W dystalnej czci palca pytka paznokciowa koczy si brzegiem wolnym a wok pytk otacza wynioso zwana waem paznokcia. Z wau paznokciowego na powierzchnie ciaa paznokcia schodzi warstewka z cienkiej tkanki nabonkowej zwana obrbkiem naskrkowym, ktry osania nasad paznokcia dziki czemu chroni delikatn tkank macierzy i oysko przed bakteriami i innymi mikroorganizmami mogcymi uszkodzi te elementy budowy paznokcia.

Korze ( radix unguis ) buduje cz tylna i przednia. Cz tylna jest cienka i przykryta skr, natomiast cz przednia obczek ( lunula) jest pomostem pomidzy ywa macierz, a martw pytk paznokcia. To wanie z macierzy powstaje paznokie. Macierz jest miejscem metabolicznie aktywnym poniewa znajduj si w niej nerwy, naczynia krwionone i limfatyczne. To w tym miejscu komrki dziel si i w miar nawarstwiania zrogowaciaych komrek, przesuwaj si po oysku paznokcia w kierunku jego przedniej czci. Tkanki pooone bezporednio pod pytk stanowi oysko na ktrym spoczywa paznokie i dziki niemu jest odywiany. Moliwe jest to dziki siatce drobnych naczy krwiononych. Samo oysko nie przyczynia si do jego wzrostu, lecz stanowi jedynie miejsce gdzie pytka przybiera form stwardnia.

Wzrost paznokcia nastpuje w sposb cigy o rnym stopniu nasilenia przez cae ycie. rednio szybko wzrostu paznokcia wynosi 0,1 mm na dob, przy czym jest on szybszy na palcach rk ni koczyn dolnych.

STAN ZAPALNY /POZAPALNYZmiany w strukturze rdbonka na poziomie kapilarUszkodzenie komrek => wzrost przepuszczalnoci naczy => bl i obrzk* FILARIAZA soniowacizna

REAKCJA ALERGICZNEReakcje autoimmunologiczneWytwarzanie przeciwcia klasy IgE na nieszkodliwe antygeny (alergeny)Wzrost przepuszczalnoci naczy krwiononych => obrzk

OPARZENIAReakcje organizmu jak w stanie zapalnym lub w alergiiObrzk zaleny od powierzchni ciaa objtej oparzeniem, a take stopniem zaawansowania uszkodzenia tkanek.Przyczyny zaburze mikrokrenia koczyn dolnychURAZY MECHANICZNEStuczenia, zamania, zmiadenia, zwichniciaUszkodzenie ttnic, y i naczy chonnych => niedokrwienie /zakrzepMoe doj do obliteracji naczy => uszkodzenie nerww, aparatu miniowego i obrzk.

OBRZK WRODZONYWady rozwojowe (nieprawidowy wzrost ciaa w wieku dziecicym)Malforacje limfatyczne (naczyniaki chonne) => zwknienia w-wy podskrnejChoroba Milroya trudno w wytwarzaniu prawidowych struktur rdbonka => torbiele w w-wie podskrnej o innym skadzie chemicznym ni chonka.

OBRZK JATROGENNYPowstaje w wyniku powika pooperacyjnychObrzk jest nastpstwem przecicia naczy ylnych, chonnych i ttnic.Przyczyny zaburze mikrokrzenia koczyn dolnychNIEWYDOLNO I ZAKRZEPICA Y GBOKICHCzynniki ryzyka: wiek, siedzcy tryb ycia, pe, cia, antykoncepcja, HTZOsabienie funkcji zastawek => REFLUKS => zastj krwi na obwodzie => obrzk (czsto obrzki mieszane, bolesno, martwica tkanek).Teleangiektazje => ylaki => zesp zakrzepowy.

MIADYCAZwenie lub zamknicie wiata naczy krwiononych przez skumulowan blaszk miadycowZaburzenia filtracji krwi w kapilarach => agregaty blaszki m. => spadek objtoci przepywajcej krwi => niedokrwienie i obrzkPowikania: procesy autoimmunologiczne, martwica obwodowa skry.

CHOROBY NOWOTWOROWEDezaktywacja limfocytw => spadek odpornoci => zastj chonkiSarkoidoza (grudki zapalne w wzach chonnych)Wzowica (przewleka biaaczka limfatyczna)Misak limfatyczny.

Przyczyny zaburze mikrokrenia koczyn dolnychNIEWYDOLNO SERCACzynniki ryzyka: pe mska, wiek, uywki, otyo, cukrzyca, predyspozycje genetyczneObjawy: duszno, senno, oglnie osabienie organizmuZaburzona funkcja pompy ssco toczcej => krew zalega w komorach => spadek objtoci i cinienia krwi => zwenie naczy nerkowych => wzrost objtoci pynu tkankowego => obrzk.

NIEWYDOLNO NEREKNieprawidowa praca serca => zaburzenia absorpcji i wydalania Na+ => przepenienie naczy nerkowychZmniejszenie produkcji prekursora wit.D => niedobr Ca i PZaburzenia w funkcjonowaniu wtroby => wodobrzusze i obrzki.Rzadziej dochodzi do biakomoczu nerczycowego.

Przyczyny zaburze mikrokrenia koczyn dolnychOTYONadmierny przyrost masy ciaaDysfunkcje i nieprawidowe dziaanie hormonw podwzgrzaPowikania: wzrost ryzyka zachorowalnoci na choroby ukadu sercowo naczyniowego, cukrzyc.

CUKRZYCA (HIPERGLIKEMIA)I typ insulinozaleny (spadek iloci kom. trzustki, dotyczy modych osb)II typ nieinsulinowy (nadwaga)Glikemia => zwenie kapilar krwiononych => mikroangiopatie => neuropatie nerww czuciowych => owrzodzenia, obrzki, martwica skry.

ZABURZENIA HORMONALNEDysfunkcje tarczycy i zaburzenia wydzielania hormonw pciowychEndokrynopatia => wzrost filtracji kbuszkw nerkowych => hipokaliemia => wzrost cinienia ttniczego => uszkodzenie nerek i serca => obrzk.

Przyczyny zaburze mikrokrenia koczyn dolnych

ANTYKONCEPCJA DOUSTNADziaanie gwnie estrogenu i gestagenu => zwiksza si krzepliwo krwi i ryzyko zachorowalnoci na niewydolno yln koczyn dolnych.

HORMONALNA TERAPIA ZASTPCZAOkres przekwitania zwiksza ryzyko zachorowania na chorob wiecow, osteoporoz i nowotwory u kobiet.Powikania HTZ: obrzki obwodowych czci ciaa, podranienia skry, ryzyko niewydolnoci ylnej.

OBRZK IDIOPATYCZNYNajczstsze w modym wiekuAnomalie anatomiczne ukadu chonnego (wady wrodzone)Obrzk hiperplastyczny posta wrodzona, spotykana u maych dzieci. Niewydolno zastawek.

Przyczyny zaburze mikrokreniakoczyndolnych

NIEPRAWIDOWA PIELGNACJA KOCZYN DOLNYCH

CELLULIT i OBRZK LIPIDOWYZaburzenia krenia krwi i chonki => gromadzenie ppm => miejscowe obrzki koczyn dolnych => patologie tkanki cznejPrzyczyny zaburze mikrokrenia koczyn dolnych

Czynniki majce wpyw na rozwj wrastania paznokci

Uwarunkowania genetyczne ( ok. 5%)rodzaj wykonywanej pracyintensywne obcieniawaga ciaarodzaj noszonego obuwiapodoe po ktrym si poruszamystan ukadu kostnego i deformacje krgosupachoroby koci, staww (reumatyzm, artroza, gociec)uszkodzenia mechaniczne bdce przyczyn schorze tkanki kostnej i cznejzamania, poraenia, neuralgie, zapalenia kaletek, torebek, nekrozy staww, kaletek, kocichoroby ukadowe (cukrzyca, zaburzenia ukrwienia)nadmierne pocenie i postpowa maceracja skry

Metod korekcji pytki paznokciowej:zabiegowezachowawczepomocniczeZachowawcze metody korekcji pytki:postpowanie pielgnacyjnetamponadaklamra korekcyjnaterapie skojarzoneMetoda ArkadyPostpowanie pielgnacyjne polega na oczyszczaniu i dezynfekcji paznokcia oraz otaczajcej go tkanki. Usuwamy wrastajcy kt pytki lub cier paznokcia. Naley pamita o usuniciu zrogowace naskrka w wale paznokciowym.Tamponada jest stosowana by poszerzy przestrze pomidzy pytk paznokciow a waem paznokciowym. Uywamy tamy wkninowej bd innego rodka odkaajcego. Materia opatrunkowy nasczmy rodkiem gojcym, przeciwzapalnym, zmikczajcym, regenerujcym, dezynfekujcym. Materiay uywane do tamponowania: wknina wiskozowo - poliamidowa (szer. 1-5cm), gaza baweniana (szer. 1cm), wata, lignina, gaza nasczona substancjami leczniczymi (kompresy z maci gojc).Rurki Sulci-Protektor wykonane ze sztucznego tworzywa, przecite wzdu nakada si na brzegi pytki paznokciowej, a nastpnie mocuje mas do rekonstrukcji paznokcia.Leczenie kosmetyczno podologiczne wykorzystuje metody korekcji pytek paznokciowych oglnie opisywanych jako ortonyksja. Okrelenie orthonyxie powstao z uycia greckich sw orthos prosto i onyks paznokie. Celem ortonyksji jest uniesienie brzegw wrastajcych paznokci oraz wyprostowanie pytki paznokciowejOrtonyksja jest podologiczn metod korekcji paznokci za pomoc rnych metod w przypadku wrastania paznokci oraz przy deformacjach pytki.

Cel ortonyksjiprzywrcenie prawidowej paszczyzny pytce paznokciowejzmiana toru wzrostu paznokciazapobieganie ponownemu wrastaniuszybka likwidacja dolegliwoci blowych.Podstawow metod korekcji wrastajcych paznokci jest montowanie na pytce paznokcia specjalnie skonstruowanej klamry korekcyjnej lub masy akrylowej wykorzystywanej w metodzie Arkady. W metodzie Arkady za pomoc odpowiedniego urzdzenia zwanego Kostk Arkady stabilizuje si paluch po to, aby za pomoc manipulatorw w sposb bardzo delikatny i bezbolesny odksztaci pytk paznokciowa i za pomoc akrylu utrwali to odksztacenie. Tak odksztacona pytka daje uczucie komfortu gwnie z powodu ustpienia uporczywego blu. Odpowiednio naoony, utwardzajcy si pod wpywem wizania chemicznego akryl, unosi pytk paznokcia i nadaje jej inny, waciwy kierunek wzrostu. Szczeglnie istotnym czynnikiem wyrniajcym metod Arkady od innych metod jest korygowanie pytki paznokciowej na caej jej powierzchni w przeciwiestwie do wskich klamer korekcyjnych, ktre przylegaj do pytki na bardzo ograniczonej powierzchni. Przeciwwskazaniem do szeroko rozumianej ortonyksji jest krucho, brak elastycznoci pytki paznokciowej, brak wzrostu pytki oraz niekonsekwencja chorego w dalszej pielgnacji paznokci. W metodzie Arkady braku wzrostu pytki, zbyt maa elastyczno czy krucho nie jest przeciwskazaniem, wrcz przeciwnie, metoda ta utwardza pytk, daje wzmocnienie dla osabionej pytki paznokciowej a co najwaniejsze nadaje pytce paznokciowej estetyczny wygld.Opis urzdzenia i metody ArkadyKostka Arkady jest urzdzeniem sucym do plastyki zdeformowanych pytek paznokciowych. Kostka Arkady skonstruowana jest jako bardzo proste urzdzenie. Urzdzenie to ma ksztat szecianu pozbawionego cian. Brak cian umoliwia bardzo dobr widoczno caej pytki paznokciowej oraz pozwala swobodnie opracowywa przez