Zastosowanie mieszanek na zimno w nawierzchniach drogowych

 • View
  43

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Zastosowanie mieszanek na zimno w nawierzchniach drogowych - nawierzchnie typu ,,Slurry Seal. Nawierzchnie ,, Slurry. Histo ria ; Skad mieszanki; Projektowanie skadu mieszanki; Prod ukcja ; Zastosowania; Zalety; Wady i ograniczenia; - PowerPoint PPT Presentation

Transcript

 • XV Oglnopolski KOngres Zarzdcw Drg Powiatowych - Bechatw 2014 Zastosowanie mieszanek na zimno w nawierzchniach drogowych - nawierzchnie typu ,,Slurry Seal- * -

  XV Oglnopolski KOngres Zarzdcw Drg Powiatowych - Bechatw 2014

 • XV Oglnopolski KOngres Zarzdcw Drg Powiatowych - Bechatw 2014

  Historia;Skad mieszanki; Projektowanie skadu mieszanki;Produkcja; Zastosowania;Zalety; Wady i ograniczenia;Zalety stosowania asfaltw Nynas - Nybit E. Nawierzchnie ,, Slurry- * -

  XV Oglnopolski KOngres Zarzdcw Drg Powiatowych - Bechatw 2014

 • XV Oglnopolski KOngres Zarzdcw Drg Powiatowych - Bechatw 2014W kocu lat 20 doktor Oberbach proponuje produkt ,,Schlamm jako kocow ekonomiczn metod uszczelniania i powierzchniowego utrzymania nawierzchni, Schlamm = mieszanina materiaw z wod, a nastpnie z gorcym asfaltem.wolnorozpadowe anionowe emulsje, 1960, pierwsze urzdzenie pozwalajce jednoczenie produkowa i rozkada mieszank - Slurry seal,pne lata 60 - powstaj emulsje kationowe z lepsz kontrol rozpadu i mniej zalene od warunkw pogodowych,warstwa okoo 3-5 mm i uziarnieniu 0/3 lub 0/51978 Niemcy, Francja rozwj technologii mikrodywanikw z polepszon szorstkoci, obecnie stosuje si do warstw cieralnych ( utrzymanie nawierzchni) lub do wzmocnienia warstw konstrukcyjnych nawierzchni.

  Nawierzchnie ,,Slurry - historia- * -

  XV Oglnopolski KOngres Zarzdcw Drg Powiatowych - Bechatw 2014

 • XV Oglnopolski KOngres Zarzdcw Drg Powiatowych - Bechatw 2014baz mieszanki jest emulsja asfaltowa rozoona w stanie pynnym, w temperaturze otoczenia . metoda na zimno : kruszywo +emulsja wyprodukowane i uoone ,,in situ (w miejscu budowy )bez zagszczania 2 rodzaje : Slurry seal Mikrodywaniki droga moe zosta oddana do ruchu w przecigu 30 min., po wykonaniu zabiegu.

  Nawierzchnie ,, Slurry - skad mieszanki- * -

  XV Oglnopolski KOngres Zarzdcw Drg Powiatowych - Bechatw 2014

 • XV Oglnopolski KOngres Zarzdcw Drg Powiatowych - Bechatw 2014Nawierzchnie ,,Slurry - projektowanie mieszanki Projektowanie mieszanki musi sprosta co najmniej nastpujcym wymaganiom :rozpad nie moe rozpocz si przed upywem 1min,mieszanka musi by pynna i urabialna,W trakcie rozpadu emulsji - po okoo 15 minutach - wydziela si czysta woda.- * -

  XV Oglnopolski KOngres Zarzdcw Drg Powiatowych - Bechatw 2014

 • XV Oglnopolski KOngres Zarzdcw Drg Powiatowych - Bechatw 2014projektowanie pozostao z krzywej przesiewu: pyy 6-12% ; pozostao asfaltu : 6-9%:Mieszanka musi zosta zoptymalizowana by uwzgldnia specyficzne warunki na kadym placu budowy : rodzaj kruszywa (reaktywno), warunki pogodowe, itp.;Emulsja - Wg PN-EN 13808 czerwiec 2010 tablica N.A. 1.2 Wymagania dotyczce krajowych emulsji asfaltowych poz 12. C60BP5CWZ (KR1-KR6 )poz.13. C60B5 ME/CWZ (KR1-KR4) (indeks rozpadu klasa 5 120-180)Emulsja modyfikowana polimerem (PmE)Zawarto polimeru : 1-3 % Zawarto asfaltu w emulsji : 60-65%Charakterystyka: Wysoka trwao i wolny rozpad, asfalty 160/220,130/150 lub 70/100 , (emulgatory : poliaminy ,sl amonowa zwykle 0,7-1.5 %). Rodzaj i dawka emulgatorw musz by dostosowane do konkretnego zadania;Nawierzchnie ,,Slurry - projektowanie mieszanki- * -

  XV Oglnopolski KOngres Zarzdcw Drg Powiatowych - Bechatw 2014

 • XV Oglnopolski KOngres Zarzdcw Drg Powiatowych - Bechatw 2014Dodatki specjalne:wapno lub cement do kontroli rozpadu; dodatki opniajce do zwikszenia czasu rozpadu (latem); wkna: do poprawy obsugi przez redukcj spywnoci emulsji po uoeniu.

  Nawierzchnie ,,Slurry Projektowanie mieszanki- * -

  XV Oglnopolski KOngres Zarzdcw Drg Powiatowych - Bechatw 2014

 • XV Oglnopolski KOngres Zarzdcw Drg Powiatowych - Bechatw 2014Nawierzchnie ,,Slurry - produkcja Do produkcji i ukadania mieszanki konieczne s specjalne urzdzenia zamontowane na pojazdach. Urzdzenia te s wyposaone w zbiorniki do emulsji , nawilajcej wody i dodatkw regulujcych czas rozpadu urzdzenia mog pracowa - niecigle ( kruszywo podawane z przerwami) - cigle ( kruszywo adowane z przodu);

  wszystkie skadniki s mieszane zgodnie z receptur w urzdzeniu mieszajcym i mieszanka jest rozkadana w stanie pynnym w temperaturze otoczenia.Temperatury zalecane 10-25 C w wyszych temperaturach stosujemy dodatki opniajce .

  - * -

  XV Oglnopolski KOngres Zarzdcw Drg Powiatowych - Bechatw 2014

 • XV Oglnopolski KOngres Zarzdcw Drg Powiatowych - Bechatw 2014 Regeneracja pasa startowego lotniska Madryt Barajas wrzesie 2010- * -

  XV Oglnopolski KOngres Zarzdcw Drg Powiatowych - Bechatw 2014

 • XV Oglnopolski KOngres Zarzdcw Drg Powiatowych - Bechatw 2014 Regeneracja pasa startowego lotniska Madryt Barajas wrzesie 2010- * -

  XV Oglnopolski KOngres Zarzdcw Drg Powiatowych - Bechatw 2014

 • XV Oglnopolski KOngres Zarzdcw Drg Powiatowych - Bechatw 2014- * -

  XV Oglnopolski KOngres Zarzdcw Drg Powiatowych - Bechatw 2014

 • XV Oglnopolski KOngres Zarzdcw Drg Powiatowych - Bechatw 2014 Mikrodywanik na drodze krajowej S10 (Motaniec ) wrzesie 2010- * -

  XV Oglnopolski KOngres Zarzdcw Drg Powiatowych - Bechatw 2014

 • XV Oglnopolski KOngres Zarzdcw Drg Powiatowych - Bechatw 2014 Mikrodywanik na drodze krajowej S10 (Motaniec ) wrzesie 2010- * -

  XV Oglnopolski KOngres Zarzdcw Drg Powiatowych - Bechatw 2014

 • - * -XV Oglnopolski KOngres Zarzdcw Drg Powiatowych - Bechatw 2014

  XV Oglnopolski KOngres Zarzdcw Drg Powiatowych - Bechatw 2014

 • - * -XV Oglnopolski KOngres Zarzdcw Drg Powiatowych - Bechatw 2014

  XV Oglnopolski KOngres Zarzdcw Drg Powiatowych - Bechatw 2014

 • XV Oglnopolski KOngres Zarzdcw Drg Powiatowych - Bechatw 2014Przeznaczenie:Uszczelnienie;zwikszenie szorstkoci;zalewanie siatek wzmacniajcych warstwy konstrukcyjne nawierzchni;Zapobieganie degradacjom i biece utrzymanie wszelkich nawierzchni:beton asfaltowy , asfalt porowaty; powierzchniowe utrwalenia;ulice i autostrady;warstw cieralnych na mostach w tunelach lub miejscach szczeglnie obcionych ruchem, pasy startowe, pasy awaryjnego hamowania (lotniska)cieki rowerowe ( kolorowe pasy)parkingi

  Nawierzchnie ,,Slurry - zastosowania- * -

  XV Oglnopolski KOngres Zarzdcw Drg Powiatowych - Bechatw 2014

 • XV Oglnopolski KOngres Zarzdcw Drg Powiatowych - Bechatw 2014preferowane zastosowania drogi i ulice:wyjtkowo cienka warstwa nawierzchni; krtki czas wykonywania zabiegu; brak kamiennych odpryskw; redukcja haasu; powierzchniowe utrwalenieNawierzchnie ,,Slurry - zastosowania- * -

  XV Oglnopolski KOngres Zarzdcw Drg Powiatowych - Bechatw 2014

 • Nawierzchnie ,,Slurry - zastosowania

  wzmacnianie warstw konstrukcyjnych zbrojeniem z siatki metalowej, mocowan zalew slurry seal

  XV Oglnopolski KOngres Zarzdcw Drg Powiatowych - Bechatw 2014- * -

  XV Oglnopolski KOngres Zarzdcw Drg Powiatowych - Bechatw 2014

 • Nawierzchnie ,,Slurry - zastosowania

  frezowanie, ewentualne wyrwnanie i oczyszczenie powierzchni przewidzianej pod uoenie siatki. rozwinicie oraz odprenie siatki.

  XV Oglnopolski KOngres Zarzdcw Drg Powiatowych - Bechatw 2014- * -

  XV Oglnopolski KOngres Zarzdcw Drg Powiatowych - Bechatw 2014

 • Nawierzchnie ,,Slurry - zastosowania

  wykonanie membrany mocujcej w postaci 1 cm warstwy slurry seal 0/5 mm.

  XV Oglnopolski KOngres Zarzdcw Drg Powiatowych - Bechatw 2014- * -

  XV Oglnopolski KOngres Zarzdcw Drg Powiatowych - Bechatw 2014

 • Nawierzchnie ,,Slurry Zastosowania

  wykonanie membrany mocujcej w postaci 1 cm warstwy slurry seal 0/5 mm.

  XV Oglnopolski KOngres Zarzdcw Drg Powiatowych - Bechatw 2014- * -

  XV Oglnopolski KOngres Zarzdcw Drg Powiatowych - Bechatw 2014

 • Nawierzchnie ,,Slurry - zastosowania

  uoenie grnych warstw nawierzchnizagszczenie walcem

  XV Oglnopolski KOngres Zarzdcw Drg Powiatowych - Bechatw 2014- * -

  XV Oglnopolski KOngres Zarzdcw Drg Powiatowych - Bechatw 2014

 • XV Oglnopolski KOngres Zarzdcw Drg Powiatowych - Bechatw 2014stosowane do biecego utrzymania zapewniaj: - szorstko nawierzchni i odporno na polizg, - brak odpryskw kamiennych, - obnienie haasu; niszy koszt utrzymania krajowych sieci drogowych, przeduenie ich ywotnoci, odtworzenie waciwego stanu nawierzchni poprawa bezpieczestwa na drodze; przywrcenie wodoodpornoci nawierzchni wyduajce jej ywotno; wzgldnie may rozmiar zastosowanych maszyn. Nawierzchnie ,,Slurry - zalety- * -

  XV Oglnopolski KOngres Zarzdcw Drg Powiatowych - Bechatw 2014

 • XV Oglnopolski KOngres Zarzdcw Drg Powiatowych - Bechatw 2014 Nawierzchnie ,,Slurry Zaletybrak koniecznoci zagszczania;ruch moe by ponownie otwarty w cigu 30 minut krtsze przerwy w ruchu (bardzo wane w obszarach miejskich);produkowane na miejscu (oszczdno energii i czasu ): nie wymagaj masowego transportu kruszyw na wytwrni mieszanek i potem mieszanki z wytwrni na plac budowy;wytwarzane w temperaturze otoczenia ( redukcja emisji szkodliwych substancji, oszczdno energii);technologia uniwersalna - mona stosowa zarwno w obszarach miejskich jak i pozamiejskich, odpowiednie dla kadego rodzaju ruchu;- * -

  XV Oglnopolski KOngres Zarzdcw Drg Powiatowych - Bechatw 2014

 • XV Oglnopolski KOngres Zarzdcw Drg Powiatowych - Bechatw 2014

  technologia nie moe zosta uyta na zbyt nierwnych nawierzchniach:jeli deformacja < 1cm Dobrzepomidzy 1 & 2 cm ponowne wyrwnanie std podwjna warstwa powyej 2 cm inne technologie ( recykling na zimno-frezowanie , nakadki wyrwnujce na gorco..) biorc pod uwag maksymaln zalecan grubo warstwy slurry seal nie stosuje si ma bardzo nierwnych lub zniszczonych nawierzchniachtechnologia wymagajca dowiadczonej kadry;projek