Zdawalność egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po zasadniczej szkole zawodowej

 • View
  35

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Wyniki egzaminw potwierdzajcych kwalifikacje zawodowe w roku szkolnym 2008/2009 w wojewdztwie podlaskim. Zdawalno egzaminu potwierdzajcego kwalifikacje zawodowe po zasadniczej szkole zawodowej. - PowerPoint PPT Presentation

Transcript

 • Wyniki egzaminw potwierdzajcych kwalifikacje zawodowe w roku szkolnym 2008/2009 w wojewdztwie podlaskim

 • Zdawalno egzaminu potwierdzajcego kwalifikacje zawodowe po zasadniczej szkole zawodowej W wojewdztwie podlaskim do egzaminu potwierdzajcego kwalifikacje zawodowe, po zasadniczej szkole zawodowej w przystpio 1394 osoby. Dyplom otrzymao 1010 zdajcych, to jest 72,5%, w kraju 87,0%.

  Zdawalno egzaminu potwierdzajcego kwalifikacje zawodowe w poszczeglnych zawodach w wojewdztwie i kraju przedstawia si nastpujco:

 • Najwysze wyniki uzyskay nastpujce zawody:

 • Najsabsze wyniki uzyskay nastpujce zawody:

 • Do egzaminu potwierdzajcego kwalifikacje zawodowe w technikach i szkoach policealnych w wojewdztwie podlaskim przystpio 6617 absolwentw. Egzamin zdao 3537 osb, co stanowi 53,5%, a w kraju 56,3%.

  Zdawalno egzaminu potwierdzajcego kwalifikacje zawodowe w poszczeglnych zawodach w wojewdztwie i kraju przedstawia si nastpujco:

 • Najlepsze wyniki w poszczeglnych zawodach:

 • Najlepsze wyniki w poszczeglnych zawodach c.d.

 • Najsabsze wyniki w poszczeglnych zawodach:

 • Najsabsze wyniki w poszczeglnych zawodach c.d.

 • Najsabsze wyniki w poszczeglnych zawodach c.d.

 • Zdawalno egzaminu potwierdzajcego kwalifikacje zawodowe w technikach i szkoach policealnych bya wysza, ni w szkoach zasadniczych. Na 58 zawodw objtych egzaminem potwierdzajcym kwalifikacje zawodowe w technikach i szkoach policealnych w 24 zawodach zdawalno w wojewdztwie bya wysza od zdawalnoci w kraju. Z zawodw, gdzie zdawao wicej ni jedna osoba, najlepiej wypadli absolwenci w zawodach: poligraf, handlowiec, opiekunka rodowiskowa, technicy urzdze sanitarnych i technicy telekomunikacji.W 34 zawodach zdawalno bya nisza od zdawalnoci w kraju. Najnisze wyniki uzyskali: technicy inynierii rodowiska, technicy drogownictwa, technicy prac biurowych i opiekunka dziecica.