13
Zestaw podręczników dla klas pierwszych szkoły ponadgimnazjalnej obowiązujących w szkole w roku szkolnym 2017-2018 Lp. przedmiot Tytuł podręcznika/ Tytuły podręczników autor wydawnictwo nr dopuszczeni a 1. Język polski Nowe ZROZUMIEĆ TEKST zrozumieć człowieka. Starożytność - średniowiecze. Podręcznik do języka polskiego. Liceum i technikum. Klasa 1. Część 1. Zakres podstawowy i rozszerzony ( I liceum i I technikum) Nowe ZROZUMIEĆ TEKST zrozumieć człowieka. Renesans - preromantyzm. Podręcznik do języka polskiego. Liceum i technikum. Klasa 1. Część 2. Zakres podstawowy i rozszerzony ( I klasa liceum i I klasa technikum) Dariusz Chemperek, Adam Kalbarczyk Dariusz Chemperek, Adam Kalbarczyk Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Sp. z o.o. Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Sp. z o.o. 703/1/2014/ 2014 703/2/2015/ z1 2. Język angielski .Matura Focus 2. Podręcznik wieloletni. ( I klasa liceum i I klasa technikum) Matura Focus 3. Podręcznik wieloletni. ( I klasa liceum) Sue Kay, Vaughan Jones, Daniel Brayshaw, Bartosz Michałowski Pearson Central Europe Sp. z o.o. Pearson Central Europe Sp. z o.o 672/2/2013/ 2015 672/3/2014/ 2015 3. Język niemiecki Maine Welttour 2. Język niemiecki dla szkół ponadgimnazjalnych. ( I klasa liceum i I klasa technikum) Sylwia Mróz- Dwornikowska, Urszula Górecka Nowa Era Spółka z o.o. 753/2/2015 4. Język francuski Francofolie express 1 . Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych ( poziom A1/A2) Regine Boutegege, Magdalena Supryn-Klepcarz Wydawnictwa Szkolne PWN Sp. z o.o. 382/1/2011 5. Historia Poznać przeszłość. Wiek XX. Podręcznik do historii dla szkol ponadgimnazjalnych. Zakres podstawowy Stanisław Roszak, Jarosław Kłaczkow Nowa Era Spółka z o.o. 525/2012 6. Wiedza o kulturze Spotkania z kulturą Monika Bokiniec, Barbara Forysiewicz, Jacek Michałowski, Natalia Mrozkowiak- Nastrożna, Grzegorz Nazaruk, Magdalena Sacha, Nowa Era Spółka z o.o. 449/2012 7. Wiedza o społeczeństwie W centrum uwagi. Podręcznik do wiedzy o społeczeństwie dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres podstawowy, Arkadiusz Janicki Nowa Era Spółka z o.o. 505/2012 8. Podstawy przedsiębiorczośc i Podstawy przedsiębiorczości. Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych. Piotr Krzyszczyk Wydawnictwo Pedagogiczne OPERON Sp. z o.o. 465/2012 9. Geografia Oblicza geografii. Podręcznik. Zakres podstawowy Radosław Uliszak, Nowa Era Spółka z o.o. 433/2012/20 15

Zestaw podręczników dla klas pierwszych szkoły ... · Longman. Repetytorium maturalne. Podręcznik wieloletni do języka angielskiego -poziom rozszerzony. Marta Umioska, ob Hastings,

Embed Size (px)

Citation preview

Zestaw podręczników dla klas pierwszych szkoły ponadgimnazjalnej

obowiązujących w szkole w roku szkolnym 2017-2018

Lp. przedmiot Tytuł podręcznika/

Tytuły podręczników

autor wydawnictwo nr

dopuszczeni

a

1. Język polski Nowe ZROZUMIEĆ TEKST zrozumieć

człowieka. Starożytność - średniowiecze.

Podręcznik do języka polskiego. Liceum i

technikum. Klasa 1. Część 1. Zakres

podstawowy i rozszerzony

( I liceum i I technikum)

Nowe ZROZUMIEĆ TEKST zrozumieć

człowieka. Renesans - preromantyzm.

Podręcznik do języka polskiego. Liceum i

technikum. Klasa 1. Część 2. Zakres

podstawowy i rozszerzony

( I klasa liceum i I klasa technikum)

Dariusz

Chemperek,

Adam Kalbarczyk

Dariusz

Chemperek,

Adam Kalbarczyk

Wydawnictwa

Szkolne i

Pedagogiczne

Sp. z o.o.

Wydawnictwa

Szkolne i

Pedagogiczne

Sp. z o.o.

703/1/2014/2014

703/2/2015/z1

2. Język angielski .Matura Focus 2. Podręcznik wieloletni.

( I klasa liceum i I klasa technikum)

Matura Focus 3. Podręcznik wieloletni.

( I klasa liceum)

Sue Kay,

Vaughan Jones,

Daniel Brayshaw,

Bartosz

Michałowski

Pearson Central

Europe Sp. z

o.o.

Pearson Central

Europe Sp. z o.o

672/2/2013/

2015

672/3/2014/

2015

3. Język niemiecki Maine Welttour 2. Język niemiecki dla szkół

ponadgimnazjalnych.

( I klasa liceum i I klasa technikum)

Sylwia Mróz-

Dwornikowska,

Urszula Górecka

Nowa Era

Spółka z o.o. 753/2/2015

4. Język francuski Francofolie express 1 . Podręcznik dla szkół

ponadgimnazjalnych ( poziom A1/A2)

Regine

Boutegege,

Magdalena

Supryn-Klepcarz

Wydawnictwa

Szkolne PWN

Sp. z o.o.

382/1/2011

5. Historia Poznać przeszłość. Wiek XX. Podręcznik do

historii dla szkol ponadgimnazjalnych.

Zakres podstawowy

Stanisław Roszak,

Jarosław

Kłaczkow

Nowa Era

Spółka z o.o.

525/2012

6. Wiedza o kulturze Spotkania z kulturą Monika Bokiniec,

Barbara

Forysiewicz,

Jacek

Michałowski,

Natalia

Mrozkowiak-

Nastrożna,

Grzegorz

Nazaruk,

Magdalena Sacha,

Nowa Era

Spółka z o.o.

449/2012

7. Wiedza o

społeczeństwie

W centrum uwagi. Podręcznik do wiedzy o

społeczeństwie dla szkół

ponadgimnazjalnych. Zakres podstawowy,

Arkadiusz Janicki Nowa Era

Spółka z o.o.

505/2012

8. Podstawy

przedsiębiorczośc

i

Podstawy przedsiębiorczości. Podręcznik dla

szkół ponadgimnazjalnych.

Piotr Krzyszczyk Wydawnictwo

Pedagogiczne

OPERON Sp. z

o.o.

465/2012

9. Geografia Oblicza geografii. Podręcznik. Zakres

podstawowy

Radosław

Uliszak,

Nowa Era

Spółka z o.o.

433/2012/20

15

Krzysztof

Wiedermann

10. Biologia Biologia. Zakres podstawowy. Podręcznik

dla szkół ponadgimnazjalnych. Seria

„Odkrywamy na nowo”

Beata Jakubik,

Renata

Szymańska

Wydawnictwo

Pedagogiczne

OPERON Sp. z

o.o.

436/2012

11. Chemia Chemia. Zakres podstawowy. Podręcznik

dla szkół ponadgimnazjalnych

Joanna Meszko Wydawnictwo

Pedagogiczne

OPERON Sp. z

o.o.

448/2012

12. Fizyka Odkryć fizykę. Podręcznik dla szkół

ponadgimnazjalnych. Kształcenie ogólne w

zakresie podstawowym

Marcin Braun,

Weronika Śliwa

Nowa Era Sp. z

o.o.

447/2012

13. Matematyka

( I klasa

liceum)

Matematyka 1. Podręcznik dla liceum i

technikum. Zakres podstawowy.

( I klasa liceum)

M. Karpiński, M.

Dobrowolska, M.

Braun, J. Lech

Gdańskie

Wydawnictwo

Oświatowe

606/1/2012

14. Matematyka

( I klasa

technikum)

Matematyka 1. Podręcznik dla liceum i

technikum. Zakres rozszerzony

( I klasa technikum)

M. Karpiński, M.

Dobrowolska, M.

Braun, J. Lech,

M.M.Karpiński

Gdańskie

Wydawnictwo

Oświatowe

628/1/2012

15. Edukacja dla

bezpieczeństwa

Żyję i działam bezpiecznie. Podręcznik do

edukacji dla bezpieczeństwa dla szkół

ponadgimnazjalnych

Jarosław Słoma Nowa Era

Spółka z o.o.

426/2012

Prosimy zachować paragon, faktury, rachunek z zakupu podręczników

Podręczniki dla klasy drugiej liceum

LP. przedmiot Tytuł podręcznika autor wydawnictwo Nr dopuszczenia

1. Język polski Nowe ZROZUMIED TEKST zrozumied człowieka. Romantyzm - pozytywizm. Podręcznik do języka polskiego. Liceum i technikum. Klasa 2. Częśd 1. Zakres podstawowy i rozszerzony Nowe ZROZUMIED TEKST zrozumied człowieka. Modernizm - dwudziestolecie międzywojenne. Podręcznik do języka polskiego. Liceum i technikum. Klasa 2. Częśd 2. Zakres podstawowy i rozszerzony

Dariusz Chemperek,

Adam Kalbarczyk,

Dariusz Trześniowski

Dariusz Chemperek,

Adam Kalbarczyk,

Dariusz Trześniowski

Wydawnictwa Szkolne i

Pedagogiczne Sp. z o.o.

Wydawnictwa Szkolne i

Pedagogiczne Sp. z o.o.

703/3/2014/2015 703/4/2016

2. Język angielski Matura Focus 3 . Podręcznik wieloletni.

Sue Kay, Vaughan Jones, Daniel Brayshaw, Bartosz Michałowski

Pearson Central Europe Sp. z o.o.

672/3/2014/2015

3. Język niemiecki Meine Welttour 3. Sylwia Mróz- Dwornikowska

Nowa Era

753/3/2016

4. Język francuski Francofolie express 1. Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych

Regine Boutegege, Magdalena Supryn-Klepcarz

Wydawnictwo Szkolne PWN Sp. z o.o.

382/1/2011

5. matematyka Matematyka II. Podręcznik dla liceum i technikum. Zakres podstawowy

Małgorzata Dobrowolska, Marcin Karpioski, Jacek Lech

Gdaoskie Wydawnictwo Oświatowe

606/2/2013

6. Historia i społeczeostwo

1. Poznad przeszłośd. Ojczysty Panteon i ojczyste spory. Podręcznik do historii i społeczeostwa dla liceum ogólnokształcącego i technikum 2. Poznad przeszłośd. Rządzący i rządzeni. Podręcznik do historii i społeczeostwa dla liceum ogólnokształcącego i technikum

Tomasz Madkowski Iwona Janicka

Nowa Era Spółka z o.o. Nowa Era Spółka z o.o.

659/1/2013 659/2/2014

7. Przyroda (r) 1. Przyroda. Metoda naukowa i wyjaśnienie świata. Wynalazki, które

Mirosław Galikowski, Romuald Hassa,

Nowa Era Spółka z o.o.

658/1/e/2013

zmieniły swiat. Energia od słooca do żarówki. Technologie współczesne i przyszłości. Cykle, rytmy i czas. Zdrowie. Woda - cud natury. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum 2. Przyroda. Podręcznik dla LO i technikum. Wielcy rewolucjoniści nauki. Dylematy moralne w nauce. Nauka w mediach. Współczesna diagnostyka i medycyna. Ochrona przyrody i środowiska. Nauka i sztuka. Barwy i zapachy świata. Największe i najmniejsze

Marek Kaczmarczyk, Aleksandra Mrzigod, Janusz Mrzigod, Marek Więckowski Mirosław Galikowski, Romuald Hassa, Marek Kaczmarzyk, Aleksandra Mrzigod, Janusz Mrzigod, Marek Więckowski

Nowa Era Spółka z o.o.

658/2/e/2013

8. Biologia (r) 1. Biologia na czasie 1. Podręcznik dla liceum i technikum. Zakres rozszerzony 2. Biologia na czasie 2. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres rozszerzony

Marek Guzik, Ewa Jastrzębska, Ryszard Kozik, Renata Matuszewska, Ewa Pyłka-Gutowska, Władysław Zamachowski Franciszek Dubert, Ryszard Kozik, Stanisław Krawczyk, Adam Kula, Maria Marko-Worłowska, Władysław Zamachowski

Nowa Era Spółka z o.o.

564/1/2012 564/2/2013

9. Historia (r) 1. Zrozumied przeszłośd. Starożytnośd i średniowiecze. Podręcznik do historii dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres rozszerzony 2. Zrozumied przeszlośd. Dzieje nowożytne. Podręcznik do historii dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres rozszerzony. Częśd 2

Ryszard Kulesza, Krzysztof Kowalewski Paweł Klint, Piotr Galik

Nowa Era Spółka z o.o.

642/1/2013 642/2/2014

10. Geografia (r) 1. Oblicza geografii. Częśd 1. Podręcznik dla liceum

Roman Malarz, Marek

Nowa Era Spółka z o.o.

501/1/2012

ogólnokształcącego i technikum. Zakres rozszerzony 2. Oblicza geografii 2. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres rozszerzony 3. Oblicza geografii 3. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres rozszerzony

Więckowski Tomasz Rachwał Roman Malarz, Marek Więckowski

501/2/2013 501/3/2014

11. Matematyka (r) Matematyka 1. Podręcznik dla liceum i technikum. Zakres rozszerzony Matematyka 2. Podręcznik dla liceum i technikum. Zakres rozszerzony

Małgorzata Dobrowolska, Marcin Karpioski, Jacek Lech, Mikołaj Karpioski Małgorzata Dobrowolska, Marcin Karpioski, Jacek Lech, Mikołaj Karpioski

Gdaoskie Wydawnictwo Oświatowe Gdaoskie Wydawnictwo Oświatowe

628/1/2012 628/2/2014

12. Język angielski (r) Longman. Repetytorium maturalne. Podręcznik wieloletni do języka angielskiego -poziom rozszerzony.

Marta Umioska, Bob Hastings, Dominika Chandler, Rod Fricker, Beata Trapnell

Pearson Central

Europe Sp. z

o.o.

843/2017

Prosimy zachować paragon, faktury, rachunek z zakupu podręczników

Podręczniki dla klasy drugiej technikum

LP. przedmiot Tytuł podręcznika autor wydawnictwo Nr dopuszczenia

1. Język polski Nowe ZROZUMIED TEKST zrozumied człowieka. Romantyzm - pozytywizm. Podręcznik do języka polskiego. Liceum i technikum. Klasa 2. Częśd 1. Zakres podstawowy i rozszerzony

Dariusz Chemperek, Adam Kalbarczyk, Dariusz Trześniowski

Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Sp. z o.o.

703/3/2014/2015

2. Język angielski Matura Focus 2. Podręcznik wieloletni. Matura Focus 3. Podręcznik wieloletni.

Sue Kay, Vaughan Jones, Daniel Brayshaw, Bartosz Michałowski Sue Kay, Vaughan Jones, Daniel Brayshaw, Bartosz Michałowski

Pearson Central Europe Sp. z o.o. Pearson Central Europe Sp. z o.o.

672/2/2013/2015 672/3/2014/2015

3. Język niemiecki Meine Welttour 2 Sylwia Mróz-Dwornikowska

Nowa Era

753/2/2015

4. Język francuski Francofolie express 1. Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych

Regine Boutegege, Magdalena Supryn-Klepcarz

Wydawnictwo Szkolne PWN Sp. z o.o.

382/1/2011

5. Matematyka (r)

Matematyka II. Podręcznik dla liceum i technikum. Zakres rozszerzony

Małgorzata Dobrowolska, Marcin Karpioski, Jacek Lech, Mikołaj Karpioski

Gdaoskie Wydawnictwo Oświatowe

628/2/2014

6. Język angielski (r)

Longman. Repetytorium maturalne. Podręcznik wieloletni do języka angielskiego -poziom rozszerzony.

Marta Umioska, Bob Hastings, Dominika Chandler, Rod Fricker, Beata Trapnell

Pearson

Central

Europe Sp. z

o.o.

843/2017

Prosimy zachować paragon, faktury, rachunek z zakupu podręczników

Podręczniki dla klasy trzeciej liceum

LP. przedmiot Tytuł podręcznika autor wydawnictwo Nr dopuszczenia

1. Język polski Nowe ZROZUMIED TEKST zrozumied człowieka. Dwudziestolecie międzywojenne (awangarda) - powojenna nowoczesnośd. Podręcznik do języka polskiego. Liceum i technikum. Klasa 3. Zakres podstawowy i rozszerzony

Dariusz Chemperek, Adam Kalbarczyk, Dariusz Trześniowski

Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Sp. z o.o.

703/5/2014/2015

2. Język angielski Repetytorium maturalne. Podręcznik do języka angielskiego - poziom podstawowy

Marta Umioska, Bob Hastings, Dominika Chandler, Rod Fricker, Angela Bandis, Beata Trapnell

Pearson Central Europe Sp. z o.o.

Materiał edukacyjny

3. matematyka Matematyka 3. Podręcznik dla liceum i technikum. Zakres podstawowy.

Małgorzata Dobrowolska, Marcin Karpioski, Jacek Lech

Gdaoskie Wydawnictwo Oświatowe

606/3/2014

4. Historia i społeczeostwo

Poznad przeszłośd. Wojna i wojskowośd. Podręcznik do historii i społeczeostwa dla liceum ogólnokształcącego i technikum Poznad przeszłośd.

Europa i świat. Podręcznik do historii i społeczeostwa dla liceum ogólnokształcącego i technikum

Jarosław Centek Karol Kłodzioski, Tomasz Krzemioski

Nowa Era Spółka z o.o.

659/3/2014 659/4/2015

5. Przyroda (r) 1. Przyroda. Przedmiot uzupełniający. Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych. Częśd 3. Biologia 2. Przyroda. Przedmiot

Agata Duda, Jolanta Holeczek Agata Łazarz,

Wydawnictwo Pedagogiczne OPERON Sp. z o.o

637/3/2013

uzupełniajacy. Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych. Częśd 4. Geografia

Aneta Szczepaoska, Sławomir Sobotka

637/4/2013

6. Biologia (r) 1. Biologia na czasie 2. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres rozszerzony 2. Biologia na czasie 3. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres rozszerzony

Franciszek Dubert, Ryszard Kozik, Stanisław Krawczyk, Adam Kula, Maria Marko-Worłowska, Władysław Zamachowski Franciszek Dubert, Marek Jurgowiak, Maria Marko-Worłowska, Władysław Zamachowski

Nowa Era Spółka z o.o.

564/2/2013 564/3/2014

7. Historia (r) 1. Zrozumied przeszłośd. Lata 1815-1939. Podręcznik do historii dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres rozszerzony. Częśd 3 2. Zrozumied przeszłośd Dzieje najnowsze po 1939 roku Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum Zakres rozszerzony, cz. 4

Piotr Galik Jarosław Kłaczkow, Agnieszka Zielioska,

Nowa Era Spółka z o.o.

642/3/2014 642/4/2015

8. Geografia (r) 1. Oblicza geografii 2. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres rozszerzony 2. Oblicza geografii 3. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres rozszerzony

Tomasz Rachwał Roman Malarz, Marek Więckowski

Nowa Era Spółka z o.o.

501/2/2013 501/3/2014

11. Matematyka (r) Matematyka II. Małgorzata Gdaoskie 628/2/2014

Podręcznik dla liceum i technikum. Zakres rozszerzony Matematyka III. Podręcznik dla liceum i technikum. Zakres rozszerzony

Dobrowolska, Marcin Karpioski, Jacek Lech, Mikołaj Karpioski M. Dobrowolska, M. Karpioski, J. Lech, A. Popiołek

Wydawnictwo Oświatowe Gdaoskie Wydawnictwo Oświatowe

628/3/2014

12. Język angielski (r)

Repetytorium maturalne. Podręcznik do języka angielskiego - poziom rozszerzony

Marta Umioska, Bob Hastings, Dominika Chandler, Rod Fricker, Beata Trapnell

Pearson

Central

Europe Sp.

z o.o.

843/2017

Prosimy zachować paragon, faktury, rachunek z zakupu podręczników

Podręczniki dla klasy trzeciej technikum

LP. przedmiot Tytuł podręcznika autor wydawnictwo Nr dopuszczenia

1. Język polski Nowe ZROZUMIED TEKST zrozumied człowieka. Modernizm - dwudziestolecie międzywojenne. Podręcznik do języka polskiego. Liceum i technikum. Klasa 2. Częśd 2. Zakres podstawowy i rozszerzony

Dariusz Chemperek, Adam Kalbarczyk, Dariusz Trześniowski

Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Sp. z o.o.

703/4/2016

2. Język angielski Matura Focus 3.Podręcznik

wieloletni.

Sue Kay, Vaughan Jones, Daniel Brayshaw, Bartosz Michałowski

Pearson Central Europe Sp. z o.o.

672/3/2014/2015

3. Język niemiecki Exakt 2 Giorgio Motta LektorKlett

717/3/2015

4. Język francuski Francofolie express 1. Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych

Regine Boutegege, Magdalena Supryn-Klepcarz

Wydawnictwo Szkolne PWN Sp. z o.o.

382/1/2011

5. matematyka Matematyka II. Podręcznik dla liceum i technikum. Zakres rozszerzony Matematyka III. Podręcznik dla liceum i technikum. Zakres rozszerzony

Małgorzata Dobrowolska, Marcin Karpioski, Jacek Lech, Mikołaj Karpioski M. Dobrowolska, M. Karpioski, J. Lech, A. Popiołek

Gdaoskie Wydawnictwo Oświatowe Gdaoskie Wydawnictwo Oświatowe

628/2/2014 628/3/2014

6. Historia i społeczeostwo

1. Poznad przeszłośd. Ojczysty Panteon i ojczyste spory. Podręcznik do historii i społeczeostwa dla liceum ogólnokształcącego i technikum 2. Poznad przeszłośd.

Tomasz Madkowski Iwona Janicka

Nowa Era Spółka z o.o. Nowa Era

659/1/2013 659/2/2014

Rządzący i rządzeni. Podręcznik do historii i społeczeostwa dla liceum ogólnokształcącego i technikum

Spółka z o.o.

11. Matematyka (r) Matematyka II. Podręcznik dla liceum i technikum. Zakres rozszerzony

Małgorzata Dobrowolska, Marcin Karpioski, Jacek Lech, Mikołaj Karpioski

Gdaoskie Wydawnictwo Oświatowe

628/2/2014

12. Fizyka (r) Klasa III Tb

Podręcznik do fizyki dla szkół ponadgimnalnych. Zrozumieć fizykę. Zakres rozszerzony

Marcin Braun Agnieszka Byczuk Elżbieta Wójtowicz

Nowa Era 632/2/2013/2016

13. Język angielski (r)

Career Paths Construction I - Buildings ( Klasa III TB)

Epis Materiał edukacyjny

Prosimy zachować paragon, faktury, rachunek z zakupu podręczników

Podręczniki dla klasy czwartej technikum

LP. przedmiot Tytuł podręcznika autor wydawnictwo Nr dopuszczenia

1. Język polski Nowe ZROZUMIED TEKST zrozumied człowieka. Dwudziestolecie międzywojenne (awangarda) - powojenna nowoczesnośd. Podręcznik do języka polskiego. Liceum i technikum. Klasa 3. Zakres podstawowy i rozszerzony

Dariusz Chemperek, Adam Kalbarczyk, Dariusz Trześniowski

Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Sp. z o.o.

703/5/2014/2015

2. Język angielski Repetytorium maturalne. Podręcznik do języka angielskiego - poziom podstawowy

Marta Umioska, Bob Hastings, Dominika Chandler, Rod Fricker, Angela Bandis, Beata Trapnell

Pearson Central Europe Sp. z o.o.

696/2014

3. Język niemiecki Exakt 2 Giorgio Motta Lektor Klett

717/3/2015

4. Język francuski Francofolie express 1. Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych

Regine Boutegege, Magdalena Supryn-Klepcarz

Wydawnictwo Szkolne PWN Sp. z o.o.

382/1/2011

5. matematyka Matematyka III. Podręcznik dla liceum i technikum. Zakres rozszerzony

Małgorzata Dobrowolska, Marcin Karpioski, Jacek Lech

Gdaoskie Wydawnictwo Oświatowe

628/3/2015

6. Historia i społeczeostwo

Poznad przeszłośd. Wojna i wojskowośd. Podręcznik do historii i społeczeostwa dla liceum ogólnokształcącego i technikum Poznad przeszłośd.

Europa i świat. Podręcznik do historii i społeczeostwa dla

Jarosław Centek Karol Kłodzioski, Tomasz Krzemioski

Nowa Era Spółka z o.o. Nowa Era Spółka z o.o.

659/3/2014 659/4/2015

liceum ogólnokształcącego i technikum

11. Matematyka (r) Matematyka III. Podręcznik dla liceum i technikum. Zakres rozszerzony

M. Dobrowolska, M. Karpioski, J. Lech, A. Popiołek

Gdaoskie Wydawnictwo Oświatowe

628/3/2015

Prosimy zachować paragon, faktury, rachunek z zakupu podręczników