Click here to load reader

Zgodba vizualne podobe podjetja - dk.fdv.uni-lj.sidk.fdv.uni-lj.si/diplomska/pdfs/ravnjak-ines.pdf · PDF fileInterpersonalna komunikacija poteka med dvema posameznikoma in se navadno

 • View
  1

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Zgodba vizualne podobe podjetja -...

 • UNIVERZA V LJUBLJANI

  FAKULTETA ZA DRUŽBENE VEDE

  Ines Ravnjak

  Zgodba vizualne podobe podjetja

  Diplomsko delo

  Ljubljana, 2009

 • UNIVERZA V LJUBLJANI

  FAKULTETA ZA DRUŽBENE VEDE

  Ines Ravnjak

  Mentor: doc. dr. Mihael Kline

  Zgodba vizualne podobe podjetja

  Diplomsko delo

  Ljubljana, 2009

 • ZAHVALA

  Za pomoč pri pisanju diplomske naloge se najprej zahvaljujem

  mentorju doc. dr. Mihaelu Klinetu.

  Iskrena hvala mojima staršema za pomoč pri študiju,

  fantu Markotu za večerna vprašanja »A lahko greš pisat diplomo, prosim?«,

  Tjaši za tiho in Lani za glasno spodbudo.

  Hvala Maši in Pini za vse odgovore na vprašanja in

  Suzani za lekturo.

  Hvala vsem.

  POSVETILO

  Mami, oči, tukaj je.

 • ZGODBA VIZUALNE PODOBE PODJETJA Živimo v nenehno spreminjajoči se družbi. Spremembe so prisotne na različnih področjih, med drugim tudi na področju vizualnih komunikacij, oglaševanja, sodobnih trendov. Za zagotovitev napredka in rasti morajo podjetja iti v korak s temi spremembami. Vizualna podoba podjetja je pomembna tako kot so pomembni prvi stik, prvi stisk roke, prvi nasmešek in prvi pogovor. Podjetja ocenjujemo predvsem po izdelkih in storitvah, ki jih nudijo, pozorni pa smo tudi na njihovo osebno predstavitev, torej na njihove oglase in ostali promocijski material, na zaposlene, njihove uniforme in vedenje, opazimo obliko in videz stavbe, v kateri podjetje deluje. Logotip je poleg imena in slogana osnovno orodje celotnega sistema vizualne podobe podjetja. Vsako podjetje je unikatno, njegova vizualna podoba izraža identiteto, poslanstvo, vrednote in vizijo. Pri tem je pomembno, da podjetje komunicira, kar želi komunicirati, da ne prihaja do neskladja med komuniciranim in dojetim sporočilom. V diplomski nalogi smo proučili vizualno podobo celjskega podjetja Mik in ugotovili, da njegova vizualna identiteta, predvsem logotip, ne komunicira vizije razvoja. Zaradi osebne navezanosti vodstva podjetja na logotip – le-ta pa ni v skladu s svetovnimi oblikovalskimi smernicami – je podjetje na tej vizualni ravni zaostalo kljub tehnološki dovršenosti njihovih izdelkov in storitev. KLJUČNE BESEDE: vizualna podoba, identiteta, logotip, barve, komuniciranje

  STORY OF A COMPANYS VISUAL IMAGE We live in a changing society. Change is present in everyday life and in the way people communicate and interpret messages, specifically corporate visual and textual messages originating from enterprises. Companies and organizations need to present themselves and their products or services accurately, engaging and preferably contemporary. Elements of their visual identity include their company profile, advertisements, website, employees and their uniforms and property. Company logo is a primary tool to build company image. It is essential for a company to be able to use its assets to communicate their mission, profile and quality of products and services to the general public. If this is not the case, change to the company branding assets is necessary to ensure that they fit the needs. For this paper we had reviewed a visual identity of a company Mik from Celje and found out that it does not communicate its vision of developement. Research we made for this paper lead us to think that because of a personal attachment by Miks management to its logo, there is a dissonance between its visual identity and its communicated identity. KEY WORDS: visual image, identity, logo, colors, communication

 • 5

  KAZALO 1  UVOD ................................................................................................................................ 8

  2  VIZUALNA KOMUNIKACIJA ...................................................................................... 10 2.1  Podobe in posameznikovo stanje duha ...................................................................... 11  2.2  Komunikacijski modeli .............................................................................................. 13

  3  SEMIOTIČNI POGLED NA VIZUALNO KOMUNICIRANJE .................................... 18

  4  ELEMENTI VIZUALNE KOMUNIKACIJE ................................................................. 22

  5  KORPORATIVNA IDENTITETA PODJETJA .............................................................. 24  5.1  Korporativna identiteta po van Rielu in Fombrunu ................................................... 26 

  5.1.1  Identiteta in dizajn .............................................................................................. 26  5.1.2  Identiteta in korporativna kultura ....................................................................... 26  5.1.3  Identiteta in komunikacija .................................................................................. 27 

  5.2  Mix korporativne identitete ....................................................................................... 27  5.3  Razumevanje korporativne identitete ........................................................................ 29  5.4  Razlika med korporativno identiteto in korporativno podobo ................................... 31  5.5  Blagovna znamka ...................................................................................................... 32

  6  VIZUALNA IDENTITETA PODJETJA ......................................................................... 35 6.1  Ime podjetja ............................................................................................................... 35  6.2  Logotip in simbol podjetja ......................................................................................... 36  6.3  Slogan ........................................................................................................................ 40  6.4  Črkopis in tipografija ................................................................................................. 41  6.5  Barve .......................................................................................................................... 41  6.6  Lokacija in interier podjetja ....................................................................................... 45

  7  EMPIRIČNI DEL ............................................................................................................. 50  7.1  Predstavitev podjetja Mik .......................................................................................... 50 

  7.1.1  Analiza vizualne podobe podjetja Mik ............................................................... 51  7.1.1.1  Ime podjetja Mik ......................................................................................... 51  7.1.1.1  Logotip ........................................................................................................ 52  7.1.1.2  Slogan ......................................................................................................... 53  7.1.1.3  Tipografija ................................................................................................... 53  7.1.1.4  Barve ........................................................................................................... 53  7.1.1.5  Lokacija in interier podjetja ........................................................................ 54 

  7.2  Identiteta podjetja Mik ............................................................................................... 58

  8  IZPELJAVA TEZ NA PODLAGI TEORETIČNIH IN EMPIRIČNIH UGOTOVITEV 61  8.1  Opredelitev problema in ciljev raziskave .................................................................. 61  8.2  Oblikovanje tez .......................................................................................................... 61

  9  RAZISKAVA ................................................................................................................... 63 

 • 6

  9.1  Metodologija .............................................................................................................. 63  9.2  Zbiranje podatkov ...................................................................................................... 63  9.3  Rezultati ..................................................................................................................... 64

  10  UGOTOVITVE ................................................................................................................ 71

  11  ZAKLJUČEK ................................................................................................................... 73

  12  LITERATURA ................................................................................................................. 75

  PRILOGE ................................................................................................................................. 79

  PRILOGA A: transkripcije intervjujev ................................................................................ 79  PRILOGA B: vprašalnik za skupino A ................................................................................ 86  PRILOGA C: transkripcije intervjujev z intervjuvanci skupine A ...................................... 87  PRILOGA Č: vprašalnik za skupino B ................................................................................ 95  PRILOGA D: transkripcije intervjujev z intervjuvanci skupine B ...................................... 96

Search related