Click here to load reader

ZHUANG HONG YI 庄红艺

 • View
  230

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Kunstenaar ZHUANG HONG YI 庄红艺

Text of ZHUANG HONG YI 庄红艺

 • Verleden, heden en toekomst: het werk van Zhuang Hong Yi.

  Het werk van Zhuang laat zich bekijken als een reis door de wereld, waar Zhuang komt

  worden nieuwe ervaringen en beelden opgedaan die tot uitdrukking komen in zijn

  schilderijen, werk dat steeds in ontwikkeling is, zich verrijkt en daardoor verrast. China het

  land waar Zhuang geboren is en zijn eerste opleiding heeft gehad, zijn verblijf in Groningen

  waar hij zijn opleiding vervolgde en dan nu Rotterdam waar Zhuang zijn atelier heeft.

  Het werk van Zhuang laat zich echter niet naar nationaliteit indelen, hoewel hij in veel

  krantenartikelen is beschreven als een jonge Chinese schilder die werkt en woont in

  Nederland. Ik betwijfel of het zinnig is om kunstenaars in te delen op basis van etniciteit,

  grenzen zijn relatief geworden en de nieuwe media brengen werelden bij elkaar die vroeger

  nauwelijks van elkaar gehoord hadden. De wederzijdse beinvloeding van kunstenaars is

  wereldwijd en leidt tot nieuwe handschriften die zich niet naar etniciteit laat indelen.

  Zhuang Hong Yi is een groot voorbeeld van een kunstenaar die zich laat inspireren door de

  omgeving waar hij vandaan komt en waar hij verblijft, ook de belangrijke gebeurtenissen in

  zijn leven komen in dat werk krachtig tot uitdrukking. De geboorte van zijn dochter Lilly

  drukte letterlijk en figuurlijk een stempel op zijn werk.

  In het werk van Zhuang lees je het verhaal van zijn geschiedenis in China, het werk

  getuigt van een grote vakambachtelijke bekwaamheid in de manier waarop hij met zijn

  materialen omgaat. Aan de gemengde technieken waarvan Zhuang zich bedient met als

  basis rijspapier worden door zijn ervaringen in Nederland steeds weer nieuwe technieken

  toegevoegd.

  Ook zijn onderwerpen laten zien hoe het kunstenaarschap van Zhuang zich verrijkt, zijn

  verblijf op het platteland in Groningen met de scherpe en eindeloze horizonten komt terug

  in zijn werk en de afmetingen van zijn forse panelen zou je kunnen typeren als kenmerkend

  voor de omgeving van Rotterdam.

  Waar Zhuang komt doet hij ervaringen op en verwerkt het en het gebeurt met een niet te

  stuiten enthousiastme en oorspronkelijkheid.

  Hij probeert de essentie van zijn ervaringen in het werk vast te leggen en wanneer je een

  overzicht van dat werk ziet is het een grote boeiende reis wat geen moment verveelt en

  waar met grote vakbekwaamheid steeds nieuwe elementen aan worden toegevoegd.

  Het maakt Zhuang Hong Yi met zijn onmiskenbaar eigen handschrift tot een belangrijk

  kunstenaar. Hij laat zich niet indelen, kiest zijn eigen route, weet heel goed wat hij wil;

  daarvan getuigt zijn levensloop van Guanghan en het Sichuan Institute of Fine Arts in

  Chongqin in China via Groningen, Finsterwolde naar Rotterdam.

  Het is spannend om met Zhuang Hong Yi mee te reizen en uit te kijken naar de volgende

  fase in zijn kunstenaarschap want nog steeds wordt zijn werk verdiept en verrijkt en gunt hij

  ons een blik op nieuwe perspectieven.

  Kees van Twist (2000)

  Past, present and future: the work of Zhuang Hong Yi

  Zhuangs work can be viewed as a journey across the world, wherever Zhuang goes, he

  gains new experiences and images which are reflected in his paintings. His work is ever

  evolving, growing ever richer and, consequently, is ever surprising. China, the country

  where Zhuang was born and embarked on his education, Groningen where he pursued

  his studies and now Rotterdam where he has his studio.

  However, Zhuangs work cannot be classified according to nationality, although many

  newspaper articles describe him as a young Chinese artist living and working in the

  Netherlands. I doubt whether it is useful to label artists according to ethnicity, borders

  have become relative and the new media bring together worlds that were once hardly

  aware of one another. The reciprocal influence of artists is world wide and produces new

  signatures that cannot be ordered ethnically.

  Zhuang Hong Yi is a prime example of an artist who draws his inspiration from the envi-

  ronment he originates from and the environment in which he finds himself. Important

  events in his life also have a powerful impact on his work: the birth of his daughter Lilly

  made its mark, literally and figuratively.

  In Zhuangs work you can follow the story of his past in China, it testifies to great

  professional skill, in the way he addresses his materials. His experience in the

  Netherlands enables him to keep on adding new techniques to his mixed methods based

  on rice paper.

  His subject matter, too, reflects an ever-richer artistry. His period in the Groningen

  countryside, with its sharply-defined, infinite horizons, is echoed in his work, and the

  dimensions of his sizeable panels could be described as characterising Rotterdam.

  Wherever Zhuang goes, he gains experiences, processing them and approaching them

  with unquenchable enthusiasm and originality. He seeks to fix the essence of his

  experiences in the work and, when seen in its totality, the result is a long and fascinating

  journey, which is never boring and which is constantly acquiring fresh elements on the

  way.

  This makes Zhuang Hong Yi, with his unmistakable personal signature, an important

  artist. He cannot be labelled, he chooses his own route, knows exactly what he wants, as

  is evident from his career history, from Guanghan and the Sichuan Institute of Fine Arts in

  Chongqin, China, via Groningen, Finsterwolde, to Rotterdam.

  It is exciting to join Zhuang Hong Yi on his travels and to anticipate the next stage in his

  artistic career. Clearly, his work continues to become more profound and rich, as he

  willingly unveils for us new perspectives.

  Kees van Twist (2000)

 • Collectie Groningermuseum

 • 1999Ink, Acrilic on ricepaper

  72 x 244 cm

  1999Ink, Acrilic on ricepaper

  72 x 244 cm

  1999Ink, Acrilic on ricepaper

  72 x 244 cm

 • 2000Ink, Acrilic on ricepaper

  244 x 488 cm

 • 2000Ink, Acrilic on ricepaper244 x 122 cm

 • 2000Ink, Acrilic on ricepaper244 x 244 cmCollectie:?

 • 2000Ink, Acrilic on ricepaper244 x 244 cm

 • 2002Ink, Acrilic on ricepaper

  145 x 362 cm

 • 2002Ink, Acrilic on ricepaper

  145 x 362 cm

 • 2004Ink, Acrilic on ricepaper

  100 x 80 cm

 • 2004Ink, Acrilic on ricepaper

  142 x 110 cm

 • 2004Ink, Acrilic on ricepaper

  140 x 110 cm

 • 2004Ink, Acrilic on ricepaper

  142 x 110 cm

 • 2004Ink, Acrilic on ricepaper

  140 x 110 cm

 • Atelier in Dordrecht (1999) Stichting de Boer (1999)Collectie: Peter Stuyvesant

 • Groninger museum (2001) Galery Bielska BWA. Bielska-Biata, Poland (2003)

 • Centrum voor Beeldende Kunst in Deventer (2001)

 • 2004Ink, Acrylic on ricepaper180 x 120 cm

 • CURRICULUM VITAE

  ZHUANG HONG YI 1962-ShiChuan. China

  Education1982-1986 SiChuan College of Fine Arts, ChongQin, CHINA1992-1996 Academy Minerva, Groningen, Netherlands

  Teaching in De Vrije Academy Den Haag, Netherlands

  Selected solo exhibition

  1993Gallery Waalkens, Finsterwolde, Netherlands.Gallery Anderwereld-Katuin, Groningen, Netherlands

  1997Gallery Waalkens, Finsterwolde, Netherlands.Gallery Nanky de Vreeze, Amsterdam, Netherlands.Gallery Patrick Gaultier, Quimper, France.

  1998Gallery Anderwereld-Katuin, Groningen, Netherlands

  1999Gallery Beeld & Aambeeld, Enschede, Netherlands.Foundation de Boer Waalkens, Finsterwolde, Netherlands.

  2000Gallery Nanky de Vreeze, Amsterdam, Netherlands.

  2001Gallery Cum Laude, Mol, Belgium.Groninger Museum, Groningen, Netherlands.Project Het Traject (with LuLuo), organize by:- Foundation Studio 92 Eext, Netherlands.- Stedelijk Museum, Zwolle, Netherlands.- The Centre For Contemporary Art, Deventer, Netherlands.- OCBK, Zwolle, Netherlands.- Gallery Beeld & Aambeeld, Enschede, Netherlands.

  2002Gallery Pimm van der Donk, Hamburg, Germany.De Boterhal, Hoorn, Netherlands.Gallery Van Dedem & Tiekemeijer, De Haere, Netherlands.

  2003Gallery Nanky de Vreeze, Amsterdam, Netherlands.Art Contemporary Century Dordrecht, Netherlands.Gallery Beeld & Aambeeld, Enschede, Netherlands.Gallery Arti Capelli, Den Bosch, Netherlands.Gallery Le Besset, st.Jeure dAndaure, France.

  2004Gallery Vrij Academie, Den Haag, Netherlands.Gallery Le Besset, st.Jeure dAndaure, France.

  2005Gallery Krijger + Katwijk, Amsterdam, Netherlands.Gallery Arti capeli, Den Bosch, Netherlands.Gallery Seasons, Den Haag, Netherlands.

  Selected group exhibitions

  1997Cow-drowing-day, Stichting de Boer Waalkens, Finsterwolde, Netherlands.

  1999Westfries Museum, Hoorn, Netherlands. Kunsthal Roterdam, Rotterdam, Netherlands.

  2001ChenDu Biennale, ChengDu, China.

  2003Groninger Museum , Groningen, NetherlandsGallery Art & Henle, Barlin, Germany. Group Show in Poland, organize by Gallery EM, Netherlands.Gallery Wizytujaka, Warszawa, Poland. Gallery Miejska ARSENAL w Poznaniu, Poland.Gallery Sztuki Wspolczesnej w Lodzi, Poland.Salon Sztuki Wspolczesnej w Bydgosczy, Poland.Gallery Bielska BWA w Bielsku, Poland.

  Colophon

  TextKees van Twist

  TranslationWendy van Os

  PhotographJohn StoelRobbert RoosVincent Mentzel

  Lay-out & PrintingDrukke

Search related