Zid zavese

 • Upload
  -

 • View
  490

 • Download
  18

Embed Size (px)

Text of Zid zavese

 • 8/13/2019 Zid zavese

  1/26

  7.12.2009

  1

  ARHITEKTONSKE KONSTRUKCIJE 2

  Fasade: zid zavese

  doc mr Aleksandar Raji

  OKVIRNE

  PODELA PO NAINU MONTAE:

  IZ POJEDINIH DELOVA ILI SLOJEVA

  ZID ZAVESA (curtain wall), PODELA PO KONSTRUKTIVNOM SKLOPU

  - NEPOSREDNO

  IZ GOTOVIH PANELA VEZANIH ZAOSNOVNU KONSTRUKCIJU:

  PLOASTE

  -VERTIKALNOMPREKOM

  -HORIZONTALNOMPREKOM

  - POSREDNO PREKOVERTIKALNE PREKE(VIDNE ILI SKRIVENE)

  Lit. SKRIPTA: LAKE VISEE FASADE, Dr. S.Stankovi

  - POSREDNO PREKOHORIZONTALNEPREKE

 • 8/13/2019 Zid zavese

  2/26

  7.12.2009

  2

  KLASINE (Standard)

  Na fasadi se vide Al. profil horizontalni i

  PODELA PO DIZAJNU (u skladu sa zastupljenou

  metalnih profila na spoljnoj strani fasade

  ZID ZAVESA

  vertikalni, irine vee od 50mm

  STRUKTURALNE (Structural glazing)

  Na fasadi se ne vide Al. profili

  POLUSTRUKTURALNE (Semi-structural)

  Na fasadi se vidi uzani Al. Profil, irine ispod

  Lit. SKRIPTA: LAKE VISEE FASADE, Dr. S.Stankovi

  TAKASTO NOENE (Spider)

  Na fasadi se vide 4 rozetne po jednoj ploi (stakla),u zoni oslonca

  JEDNOSTRUKE (SINGLE SKIN)

  DVOSTRUKE (DOUBLE SKIN)

  PODELA PO SLOENOSTI (BROJU SLOJEVA) OMOTAA

 • 8/13/2019 Zid zavese

  3/26

  7.12.2009

  3

  Materijali za podkonstrukciju:

  ALUMINIJUM STAKLO

  DRVOELIK

  - STAKLO

  Materijali za zavrnu oblogu zid zavese

  - LIMOVI (ALUMINIJUMSKI,ELINI, BAKARNI)

  - KAMEN

  - POLIESTER, PVC

  - KOMPOZITNI PROIZVODIALUCOBOND, STONEPANEL...)

 • 8/13/2019 Zid zavese

  4/26

  7.12.2009

  4

  POVRINSKA OBRADA ALUMINIJUMSKIH KONSTRUKCIJA

  Aluminijum i njegove legure nisu korozijski stabilni, konstrukcije od

  njega su tanke i lagane, te je potrebno zatititi ga.Zbog velikog afiniteta aluminjuma ka kiseoniku, na povrini setrenutno stvara zatitni oksidni sloj, to za posledicu ima raireno

  .oksidnim slojem gubi metalni sjaj, posivi i nema dugotrajnu zatitu.

  Postupci za zatitu:

  -ANODNA OKSIDACIJA (ANODIZACIJA- ELOKSAA)

  -KONTINUALNO BOJENJE I LAKIRANJE TRAKA COIL COATINGPOSTUPKOM

  -ELEKTROSTATI KO LAKIRANJE PRA KASTIM LAKOVIMA-

  PLASTIFICIRANJE

  Lit. SKRIPTA: LAKE VISEE FASADE, Dr. S.Stankovi

  KONTAKT ALUMINIJUMA SA DRUGIM MATERIJALIMA

  Kada dva metala dolaze u kontakt u prisustvu vlage, dolazi dogalvanskog elementa (napadnut je elektro negativan element).

  Aluminijum moe biti bez posledica u direktnom kontaktupocinkovanim, kadmiranim ili nerdjajuim elikom.

  Nasuprot tome, direktan kontakt sa elikom, bakrom, mesingom,bronzom ili olovom je tetan. Na spoju sa ovim metalima se morauraditi izolacija (premazi, bitum.izolacija, plastine folije).

  Drvo u sveem stanju, agresivno deluje na aluminijum, i potrebno jeizolovati kontaktnu povrinu bit. hartijom, ili plastinim folijama.

  Svei beton i malter sadre cement i kre koji su alkalni, napadaju, ,

  fazi gradnje treba zatiti aluminijum skidajuim lakom ili folijama.

  Lit. SKRIPTA: LAKE VISEE FASADE, Dr. S.Stankovi

 • 8/13/2019 Zid zavese

  5/26

  7.12.2009

  5

  OSNOVNI ZAHTEVI GRADJEVINSKE FIZIKE

  Kao omotazgrade, zid zavesa mora zadovoljiti sledee uslove:

  - Toplotne zatite

  - Zatite od vlage

  -

  - Zatite od poara

  Toplotne zatita

  -Zid zavesa je heterogene (sloene) strukture, sastavljena odrazliititih i raznorodnih materijala, koji se moraju uskladiti sa aspekta

  Lit. SKRIPTA: LAKE VISEE FASADE, Dr. S.Stankovi

  , ...

  -Aluminijumski profili (konstrukcija fasade) su dobar provodniktoplote (hladnoe) i u naim klimatskim uslovima se ne moguupotrebljavati u kontinualnom preseku, vese mora formiratikonstrukcija sa prekinutim toplotnim mostom.

  PREKID TOPLOTNOG MOSTA

  Konstrukcija treba da zadovolji sledeezahteve:

  -Dobru toplotnu izolaciju

  -Postojanost na statika i dinamikaoptereenja

  - os o anos na em s e u ca e

  -Postojanost oblika u naroitim termikimoptereenjima (anodne oksidacije 2 sata na100 C, ili plastifikacije 20min na 200-220 C)

  -Otpotnost na smicanje pri temperaturnimpromenama, zbog razliitih koeficijenataistezanja aluminijuma i plastinog izolatora

  Lit. SKRIPTA: LAKE VISEE FASADE, Dr. S.Stankovi

  -Otpornost plastike na istezanje zbog upijanjavlage

  -Preciznost izrade izolatora zbog dobre vezesa alum.profilom

  -Mogunost kontinuirane izrade uz minimalnitroak

 • 8/13/2019 Zid zavese

  6/26

  7.12.2009

  6

  Pomou sledeih sistema:

  -Sistemom klinova

  PREKID TOPLOTNOG MOSTA

  -Sistemom poliuretansketvrde pene

  Lit. SKRIPTA: LAKE VISEE FASADE, Dr. S.Stankovi

  -Sistemom krutih lamela Danas se najvieupotrebljavaju krutelamele od poliamidaojaane staklenimvlaknima

  MOGUNOSTI RAZLIITIH POLOAJA I POSTAVLJANJE PROZORA

  -VERTIKALNO

  -KOSO

  -HORIZONTALNO

  WICONA.COMWWW.SCHUECO.DE

 • 8/13/2019 Zid zavese

  7/26

  7.12.2009

  7

  OTVARANJE PROZORA

  OTVARANJE PROZORA

  WICONA.COM

 • 8/13/2019 Zid zavese

  8/26

  7.12.2009

  8

  ZID ZAVESA, KLASINA

  ZID ZAVESA, KOMBINOVANA

  WWW.SCHUECO.DE

 • 8/13/2019 Zid zavese

  9/26

  7.12.2009

  9

  ZID ZAVESA, KLASINA

  WWW.SCHUECO.DE

  Obj.: University of Linconshire and Humberside, GB Lincoln, 1996.

  WWW.SCHUECO.DE

  ZID ZAVESA, KLASINA

  Obj.: LEGO Korea, I-chon, 1996.

 • 8/13/2019 Zid zavese

  10/26

  7.12.2009

  10

  ZID ZAVESA, POLUSTRUKTURALNA

  WWW.SCHUECO.DE

  Obj.: TMP Centrum, Koln, 1990.-1992.

  ZID ZAVESA, STRUKTURALNA I POLUSTRUKTURALNA

  STRUKTURALNA POLUSTRUKTURALNA

  Warmfassade-TOPLA FASADA

 • 8/13/2019 Zid zavese

  11/26

  7.12.2009

  11

  ZID ZAVESA, STRUKTURALNA

  ZID ZAVESA, KOMBINOVANA

  Obj.: NOVASTO OY, SF-Espoo, Finnland, 1991.

  WWW.SCHUECO.DE

 • 8/13/2019 Zid zavese

  12/26

  7.12.2009

  12

  ZID ZAVESA, STRUKTURALNA

  Obj.: TOYOTA FREY AUSTRIA, Wien, 1991.

  WWW.SCHUECO.DE

  ZID ZAVESA, STRUKTURALNA

  Obj.: CONSTANT AG, CH Oetwil am See, 1989.

  WWW.SCHUECO.DE

 • 8/13/2019 Zid zavese

  13/26

  7.12.2009

  13

  ZID ZAVESA, STRUKTURALNA

  Obj.: Goldschmiede ALESSI, I Bassano del Grapa, 1990.

  WWW.SCHUECO.DE

  ZID ZAVESA, STRUKTURALNA

  Obj.: Hauptverwaltung NUCLETRON ENGINEERING, NL Veenendaal, 1990.

  WWW.SCHUECO.DE

 • 8/13/2019 Zid zavese

  14/26

  7.12.2009

  14

  ZID ZAVESA, KLASINA, NA UZANIM ELINIM NOSAIMA

  ZID ZAVESA, RAZNOLIKOST OBIKA ALUMINIJUMSKIH NOSAA

 • 8/13/2019 Zid zavese

  15/26

  7.12.2009

  15

  ZID ZAVESA, PODKONSTRUKCIJA OD EL.KABLOVA

  ZID ZAVESA, PODKONSTRUKCIJA OD EL.KABLOVA

 • 8/13/2019 Zid zavese

  16/26

  7.12.2009

  16

  ZID ZAVESA, PODKONSTRUKCIJA OD ^EL.KABLOVA, SCHCO FW 50 ARC

  Element facade

  wicona.de

 • 8/13/2019 Zid zavese

  17/26

  7.12.2009

  17

  Element facade

  wicona.de

  Element facade

  wicona.de

 • 8/13/2019 Zid zavese

  18/26

  7.12.2009

  18

  Element facade

  wicona.de

  Element facade

  wicona.de

 • 8/13/2019 Zid zavese

  19/26

  7.12.2009

  19

  Element facade

  wicona.de

  Element facade

  wicona.de

 • 8/13/2019 Zid zavese

  20/26

  7.12.2009

  20

  ZID ZAVESA, TAKASTO NOENA

  Takasto noeno monolitno,

  laminirano ili izolaciono staklo.

  Stakleni paneli se dre pomo

  upatentiranih nosaa od nerdjajueg

  elika. Cevasta konstrukcija.

  mero.com

  ZID ZAVESA, TAKASTO NOENA

  Podkonstrukcija fasade je

  kombinacija radijalnih reetki od

  cevastih profila i uadi od

  nerdjajueg elika. Ekstremno

  kompleksna seizmika pomeranja

  su rezultovala spacijalnim

  detal ima noen a stakla.

  mero.com

  BOEING COMMERCIAL

  Location: Renton, Washington

  Arch itec t: L osc hky Marquardt & Nesho lm

 • 8/13/2019 Zid zavese

  21/26

  7.12.2009

  21

  ZID ZAVESA, TAKASTO NOENA

  KONSTRUKCIJA OD ELINIH CEVI

  mero.com

  ZID ZAVESA, TAKASTO NOENA

  CORNING MUSEUM OF GLASS

  Location: Corni ng, New York

  Arch itec t: Smi th-Mi ller + Hawki nso n

  Arch itec ts

  KONSTRUKCIJA SA SPOLJNESTRANE

 • 8/13/2019 Zid zavese

  22/26

  7.12.2009

  22

  Point Fixed Glazing Systems

  ZID ZAVESA, TAKASTO NOENA, SPIDER

  .

  "AZ-X1" Series "AZ-X2" Series

  Integrisani fotovoltaik sistemi :

  Glavne aplikacijekrov

  PHOTOVOLTAIC

  12/7/2009parapet

  Polu transparentni

  www.glaverbel.com

 • 8/13/2019 Zid zavese

  23/26

  7.12.2009

  23

  ZID ZAVESA, SA SOLARNIM MODULIMA, APLIKACIJA NA KROVU

  WICONA.COM

  ZID ZAVESA, SA SOLARNIM MODULIMA

 • 8/13/2019 Zid zavese

  24/26

  7.12.2009

  24

  ZID ZAVESA, SA SOLARNIM MODULIMA

  schueco.com

  ZID ZAVESA, PROTIVPOARNA, KLASINA

  F30(Feuerwiderstandklassen)

  -Fasada kao termoizolator,kao samonose}a ili no{ena

  izmedju spratova

  -Poarna otpornost F30znai da se garantuje

  zaustavljanje plamena i

  penetracija gasova dueod 30 minuta.

  Podrazumeva se ionemoguavanje prenosa

  toplote radijacijom.

  - PYROSTOP, tip 30-2, 30-3,

  max.dimenzija 1.4m sa2.3m u vertikalnom ili

  horizontalnom formatu.

  - Maksimalna spratnavisina 4.5m

  schueco.com

 • 8/13/2019 Zid zavese

  25/26

  7.12.2009

  25

  ZID ZAVESA, PROTIVPOARNA, KLASINA

  schueco.com

  ZID ZAVESA, PROTIVPOARNA, KLASINA

 • 8/13/2019 Zid zavese

  26/26

  7.12.2009

  ZID ZAVESA, PROTIVPOARNA, ISPITIVANJE