ZIKIR SESUDAH SHOLAT FARDLU MENURUT TUNTUNAN RASULULLAH SAW Astaghfirullah 3x.docx

Embed Size (px)

Text of ZIKIR SESUDAH SHOLAT FARDLU MENURUT TUNTUNAN RASULULLAH SAW Astaghfirullah 3x.docx

 • 5/20/2018 ZIKIR SESUDAH SHOLAT FARDLU MENURUT TUNTUNAN RASULULLAH SAW Astaghfirullah 3x.docx - ...

  http:///reader/full/zikir-sesudah-sholat-fardlu-menurut-tuntunan-rasulullah-saw

  ZIKIR SESUDAH SHOLAT FARDLU MENURUT TUNTUNAN RASULULLAH SAW Astaghfirullah 3x.

  Allahumma antas-salaam wa minkas-salaam tabaarokta yaa dzal-jalaaliwal-ikroom. Allahumma laa

  maani'a limaa a'thoita walaa mu'thiya limaa mana'ta walaa yanfa'u dzal-jaddi minkal-jad.

  Subhaanallah 33x. Alhamdulillah 33x. Allahu Akbar 33x. Laa ilaaha illallaahu wahdahu laa syariikalah,

  lahul-mulku walahul-hamdu, wa huwa 'alaa kulli syai'in qadiir, laa hawla walaa quwwata illaa billaah,

  laa ilaaha illallaah, wa laa na'budu illaa iyyaah, lahun-ni'matu walahul-fadhlu, wa lahuts-tsanaa'ul

  hasan, laa ilaaha illallaahu mukhlishiina lahuddiin walau karihal kaafiruun. Laa ilaaha illallaahu

  wahdahu laa syariika-lah, lahul-mulku wa lahul-hamdu, wa huwa 'alaa kulli syai'in qadiir ARTINYA Ya

  Allah ampunilah aku. Ya Allah, Engkau yang Maha Damai, dari Engkaulah semua kedamaian, Maha

  Berkah Engkau Pemilik Kebesaran dan Kemuliaan. Ya Allah, tidak ada seorangpun yang dapat

  mencegah apa saja yang Engkau berikan, dan tidak ada seorangpun yang dapat memberi apa saja

  yang Engkau cegah. Dan kebesaran itu tidak bermanfaat (berguna) bagi pemiliknya (untuk

  menyelamatkan dirinya) dari (siksa) Mu. Maha Suci Allah. Segala puji bagi Allah. Allah Maha Besar.

  Tidak ada tuhan (yang berhak disembah) melainkan Allah semata, tidak ada sekutu baginya.

  KepunyaanNya segala puji dan Allah Maha Berkuasa atas segala sesuatu. Tidak ada daya dan tidakada kekuatan melainkan hanya dengan (kekuatan) Allah. Tidak ada tuhan selain Allah. Dan kami

  tidak menyembah kecuali hanya kepada Allah. Hanya bagi Allah-lah segala nikmat, keutamaan dan

  puji-pujian yang baik. Tidak ada tuhan melainkan Allah. Kami ikhlaskan ketaatan (ibadat) hanya

  kepada-Nya, walaupun orang-orang kafir tidak menyukainya. Tidak ada tuhan (yang berhak

  disembah) selain Allah satu-satunya, tidak ada sekutu bagi-Nya. Hanya milik Allah-lah segala

  kerajaan dan segala puji. Dan Allah Maha Berkuasa atas segala sesuatu

 • 5/20/2018 ZIKIR SESUDAH SHOLAT FARDLU MENURUT TUNTUNAN RASULULLAH SAW Astaghfirullah 3x.docx - ...

  http:///reader/full/zikir-sesudah-sholat-fardlu-menurut-tuntunan-rasulullah-saw