½ivo­na v½roba

 • View
  88

 • Download
  3

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Živočíšna výroba. Obsah. Čo produkuje? Dôležité hosp. zvieratá Najdôležitejšie produkty Zloženie produktov. Čo produkuje ?. Produkuje:  - PowerPoint PPT Presentation

Text of ½ivo­na v½roba

 • Obsaho produkuje?Dleit hosp. zvieratNajdleitejie produktyZloenie produktov

 • Produkuje: 1. potraviny a suroviny pre potravinrsky priemysel (mlieko, bravov, hovdzie, teacie a baranie mso, hydinu, ryby, zverinu, vajcia, med, tuky) 2. suroviny pre textiln priemysel (perie, ovia a kozia vlna), koiarsky, kouncky, klobuncky, chemick (tuky na vrobu mydla, lanoln), galantrny (rohy, tetiny, paznechty), farmaceutick(vroba lieiv zo liaz, vntornch orgnov) 3. poskytuje ivone produkty a odpady vyuiten ako hodnotn suroviny (kostn mka) 4. produkuje matan hnoj a moovku

 • zkladn skupina hospodrskych zvierat: Hovdz dobytok, Opan, Ovce, Kozy, Kone skupina drobnch hospodrskych zvierat: Hydina, krlik domci, nutriaV ponohospodrskej vrobe je najdleitejia itkovos jednotlivch hospodrskych zvierat.Obsah

 • Hrub ponohosp. produkcia v bench cench v roku 2002 (v mil. Sk) ObsahMedzi dleit ponohospodrske produkty patria hlavne: mso, mlieko, vajcia.

 • Pomer jednotlivch zloiek sa me li v zvislosti od druhu, plemena a veku zvieraa. Zkladom msa - kostrovej svaloviny - je svalov vlkno.Priblin zloenie msa: voda 65% suina 35% bielkoviny 20% tuky 14% popoloviny 1%Zloenie msa:Obsah

 • Zloenie mlieka:Obsah

 • ObsahKoniec