Život biljke

 • View
  76

 • Download
  1

Embed Size (px)

DESCRIPTION

ivot biljke. Andrea Milo 4.b. Vjesnici prolje a. Vjesnici proljea su: visibaba, jaglac i afran . Visibaba. Jaglac. afran. Biljke. Biljke rastu na tlu. Za ivot su im potrebni voda zrak, tlo te Suneva svjetlost i toplina. Biljke. Mahovina. Liaj na drvetu. Ljiljan. - PowerPoint PPT Presentation

Transcript

 • ivot biljkeAndrea Milo 4.b

 • Vjesnici proljeaVjesnici proljea su: visibaba, jaglac i afran.VisibabaJaglacafran

 • BiljkeBiljke rastu na tlu. Za ivot su im potrebni voda zrak, tlo te Suneva svjetlost i toplina.

 • BiljkeLiaj na drvetuMahovinaLjiljan

 • Graak u povrtnjakuMaslaak na travnjakuPenica na oranici

 • Ovo su tratinice. Ima ih puno po livadama i u dvoritima pokraj kue.

 • JaglacJaglaca (Primula) ima preko 400 vrsta na svijetu. Ali samo tri vrste najee susreemo u naim vrtovima i domovima, a to su: Obini jaglac - Primula vulgaris, Sobni jaglac - Primula malacoides, Jaglac eravac - Primula obconica.

 • plod sa sjemenkamacvijetstabljikalistkorijen

 • kronjakorijenstablo

 • ivot ivotinja

 • Divlje ivotinjeU prirodi ive razliite ivotinje. ivotinje koje seslobodno kreu u prirodi zovu se divlje ivotinje.Sve to im je potrebno za ivot nalaze u prirodi.Tim je ivim biima potrebna voda, zrak i hrana.VukoviMedvjedi

 • BiljoderiNeke ivotinje jedu samo biljke, primjerice, konj,govedo, koza, zec i pu ubrajaju se u skupinubiljodera.KonjGovedo

 • KozaZecPu

 • Svederiivotinje koje se hrane i biljkama i ivotinjamasvederi su. Primjerice, to su svinja, medvjed,jazavac i dr.SvinjeJazavac

 • Mesoderiivotinje koje se hrane drugim ivotinjamaubrajaju se u skupine mesodera. To su lisica,sova, vuk i dr.LisicaSova

 • Domae ivotinjeLjudi u svojoj blizini uzgajaju (u nastambama,na farmi) uzgajaju domae ivotinje (psa, govedo,kozu, ovcu, konja i dr.). Pripitomili su ih od divljihivotinja. Ljudi iskoritavaju te ivotinje za redovitu prehranu, prijevoz, pomo pri obradi tla, i brinu se onjima.

 • Pas tornjak

 • Kuni ljubimci Mnogi ljudi u svojim kuama i stanovima drerazliite ivotinje kune ljubimce (make, pse,hrke, papige, ribice i dr.). Vole ih, hrane, uvaju ibrinu se o njima. Kad obole, vode ih veterinaru.HrakRibice u akvariju

 • Moje makePapiga

 • ivotinjePelaPatkaaba

 • Radi to bolje brige o ivotinjama, donesen je iZakon o dobroti ivotinja. Prema tom zakonusvatko tko uzgaja ivotinje treba se brinutio njihovoj prehrani i zdravlju.