Základní uživatelská příručka - uiam.mtf.stuba.sk · PDF fileEPLAN ®, EPLAN Electric P8 ®, EPLAN Fluid ®, EPLAN PPE

 • View
  264

 • Download
  15

Embed Size (px)

Text of Základní uživatelská příručka - uiam.mtf.stuba.sk · PDF...

 • Zkladn uivatelsk pruka 08 / 2011

 • Copyright 2011 EPLAN Software & Service GmbH & Co. KG

  Spolenost EPLAN Software & Service GmbH & Co. KG neru za technick nebo tiskov chyby nebo nedostatky v tchto technickch informacch a nepebr tak dn zruky za kody, kter by mohly vzniknout pmo nebo nepmo na zklad dodvky, poskytnut a pouvn tohoto materilu.

  Tento dokument obsahuje majetkoprvn chrnn informace podlhajc autorskmu prvu. Veker prva jsou chrnna. Bez pedchozho souhlasu spolenosti EPLAN Software & Service GmbH & Co. KG je zakzno tento dokument koprovat nebo jinm zpsobem rozmnoovat, a to jako celek nebo jeho sti.

  Software popsan v tomto dokumentu podlh licenn smlouv. Vyuvn a rozmnoovn softwaru je dovoleno jen v rmci tto smlouvy.

  RITTAL je registrovanou ochrannou znmkou spolenosti Rittal GmbH & Co. KG.

  EPLAN, EPLAN Electric P8, EPLAN Fluid, EPLAN PPE a EPLAN Cabinet, EPLAN Pro Panel a EPLAN Mechatronic Integration jsou registrovan ochrann znmky spolenosti EPLAN Software Service GmbH & Co. KG.

  Windows NT, Windows 2000, Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Microsoft Windows, Microsoft Excel, Microsoft Access a Notepad jsou registrovan ochrann znmky spolenosti Microsoft Corporation.

  PC WORX, CLIP PROJECT a INTERBUS jsou registrovan ochrann znmky spolenosti Phoenix Contact GmbH & Co.

  AutoCAD a AutoCAD Inventor jsou registrovan ochrann znmky spolenosti Autodesk, Inc.

  STEP 7, SIMATIC a SIMATIC HW Konfig jsou registrovan ochrann znmky spolenosti Siemens AG.

  InstallShield je registrovanou ochrannou znmkou spolenosti InstallShield, Inc.

  Adobe Reader a Adobe Acrobat jsou registrovan ochrann znmky spolenosti Adobe Systems Inc.

  TwinCAT je registrovanou ochrannou znmkou spolenosti Beckhoff Automation GmbH.

  Unity Pro je registrovanou ochrannou znmkou spolenosti Schneider Electric.

  RSLogix 5000 a RSLogix Architect jsou registrovan ochrann znmky spolenosti Rockwell Auto-mation.

  Vechny ostatn uveden nzvy produkt a obchodn nzvy jsou ochrannmi znmkami nebo registro-vanmi ochrannmi znmkami pslunch vlastnk.

  Aplikace EPLAN vyuv Open Source Software 7-Zip (7za.dll), Copyright by Igor Pavlov. Zdrojov kd aplikace 7-Zip podlh licenci GNU Lesser General Public License (LGPL). Zdrojov kd aplikace 7-Zip a podrobnosti o tto licenci naleznete na nsledujc webov strnce: http://www.7-zip.org

  EPLAN vyuv Open Source Software Open CASCADE, Copyright by Open CASCADE S.A.S. Zdrojov kd aplikace Open CASCADE podlh licenci Open CASCADE Technology Public License. Zdrojov kd aplikace Open CASCADE a podrobnosti o tto licenci naleznete na nsledujc webov strnce: http://www.opencascade.org

 • Obsah

  EPLAN Electric P8 Zkladn uivatelsk pruka 1

  Obsah

  vod ....................................................................................................... 5

  Pokyny ke ten ................................................................................. 6

  Poznmky k cvinmu projektu ....................................................... 7

  Sputn aplikace EPLAN ..................................................................... 8

  Seznmen s uivatelskm rozhranm aplikace EPLAN ................... 10

  Co byste mli vdt pedem ........................................................... 11

  Elementy uivatelskho rozhran ................................................... 12

  Zmna zobrazen uivatelskho rozhran ...................................... 16

  Vytvoen projektu ............................................................................... 22

  Co byste mli vdt pedem ........................................................... 22

  Vytvoen projektu pomoc prvodce projektem ........................... 23

  Vytvoen a zpracovn stran.............................................................. 28

  Co byste mli vdt pedem ........................................................... 28

  Vytven stran................................................................................. 29

  Otevrn stran ................................................................................. 33

  Zpracovn vlastnost strnky ........................................................ 35

  Oteven a zaven projektu ................................................................ 39

  Oteven projektu ............................................................................. 39

  Prochzen stran projektu ............................................................... 41

  Nastaven zobrazen ........................................................................ 43

  Uzaven projektu ............................................................................ 47

  Vytvoen schmatu zapojen ............................................................. 49

  Co byste mli vdt pedem ........................................................... 49

  Vkldn symbol spoje "hel" ...................................................... 50

  Vloen potencilovch pipojen ................................................... 52

  Vkldn symbol spoje "T-spoj" ................................................... 55

  Vkldn grafickch element ........................................................ 57

  Vkldn veobecnch pstroj ..................................................... 60

 • Obsah

  2 EPLAN Electric P8 Zkladn uivatelsk pruka

  Vloen svorkovnice a svorek ......................................................... 68

  Kreslen defininch ar kabel ...................................................... 73

  Aktualizovn spojen ...................................................................... 75

  Vloen sloupcovch funknch text ............................................ 76

  Vkldn symbol spoje "Peruovac body" ................................ 77

  Generovn kovch odkaz ............................................................ 80

  Co byste mli vdt pedem ........................................................... 80

  Automatick generovn odkaz peruovacch bod ................. 81

  Vkldn dalch symbol spoje a veobecnch pstroj ........... 84

  Vloen cvky stykae a kontaktovho pole ................................... 87

  Vloen kontakt a kontaktovch pol motorovho jistie ............ 91

  Vybrat artikl ......................................................................................... 97

  Co byste mli vdt pedem ........................................................... 97

  Piazen artikl ................................................................................ 97

  Generovn vyhodnocen ................................................................. 106

  Co byste mli vdt pedem ......................................................... 106

  Generovn plnu svorkovnice ..................................................... 107

  Nastaven kusovnku artikl ......................................................... 113

  Zobrazen dalch stran vyhodnocen .......................................... 114

  Vytvoen a vloen makra ................................................................ 119

  Co byste mli vdt pedem ......................................................... 119

  Vytvoit oknkov makro .............................................................. 119

  Vloit oknkov makro .................................................................. 121

  Hledn a nahrazen dat projektu ..................................................... 125

  Hledn a nahrazen oznaen pstroje ........................................ 125

  Hledn textu a zpracovn hledanch zznam ......................... 130

 • Obsah

  EPLAN Electric P8 Zkladn uivatelsk pruka 3

  Doplnn a aktualizace vyhodnocen ............................................... 133

  Co byste mli vdt pedem ......................................................... 133

  Aktualizace vyhodnocen .............................................................. 133

  Vytvoen ablony vyhodnocen ................................................... 134

  Vyhodnocen projektu ................................................................... 136

  Tisk projektu ...................................................................................... 139

 • Obsah

  4 EPLAN Electric P8 Zkladn uivatelsk pruka

 • vod

  EPLAN Electric P8 Zkladn uivatelsk pruka 5

  vod

  Ven uivatelko, ven uivateli,

  Tm spolenosti EPLAN Software & Service GmbH & Co. KG vs s potenm vt mezi svmi uivateli.

  Tato zkladn uivatelsk pruka je urena pro uivatele, kte aplikaci EPLAN doposud nepouvali. Na zklad konkrtnho cvinho projektu vs seznmme se zkladnmi funkcemi aplikace EPLAN.

  Tato dokumentace je koncipovna jako zklad pro pouvn aplikace EPLAN. Z tohoto dvodu neobsahuje popis mnoha komplexnjch funk-c a souvislost. Takovm podrobnostem se vnujeme v naich semin-ch, ve kterch naleznete pomoc i s individulnmi lohami specifickmi pro v podnik. Chcete-li se dozvdt vce o vech funkcch a mo-nostech celho systmu, mli byste se v kadm ppad naeho semi-nrnho programu zastnit.

  V programu samotnm vm souasn pedstavme rozshl systm npovdy on-line. Krom koncepnch informac a popisu jednotlivch dialog v npovd naleznete nvody, kter vs krok za krokem provedou vtinou funkc aplikace. Bodov nvody v kapitolch Popis postupu obsahuj popis jednotlivch krok pi obsluze aplikace. Pokud pozdji spustte aplikaci a budete potebovat informace k uritmu dialo-gu, otevete npovdu k pslunmu oddlu jednoduchm stisknutm klvesy [F1].

  Dkujeme Vm za V zjem o aplikaci EPLAN Electric P8. Clem tto zkladn uivatelsk pruky je zprostedkovat Vm fundova