Zmiany w rządowej procedurze legislacyjnej – nowy Regulamin pracy Rady Ministrów

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Zmiany w rządowej procedurze legislacyjnej – nowy Regulamin pracy Rady Ministrów. Rządowe Centrum Legislacji Warszawa, październik 2013 r. Regulamin dotychczasowy. mało czytelna systematyka wewnętrzna regulacje nieadekwatne do aktualnych wyzwań błędna interpretacja. Cel nowych regulacji. - PowerPoint PPT Presentation

Text of Zmiany w rządowej procedurze legislacyjnej – nowy Regulamin pracy Rady Ministrów

Tytu prezentacji

Zmiany w rzdowej procedurze legislacyjnej nowy Regulamin pracy Rady MinistrwRzdowe Centrum LegislacjiWarszawa, padziernik 2013 r. 1

Rzdowe Centrum LegislacjiRegulamin dotychczasowymao czytelna systematyka wewntrznaregulacje nieadekwatne do aktualnych wyzwabdna interpretacjaRzdowe Centrum Legislacji2Cel nowych regulacjiuporzdkowanie trecijasne opisanie poszczeglnych procedurwzmocnienie roli i zakresu konsultacji zewntrznychwprowadzenie podanych zmian i uzupenienowe rozwizania formularze i instrukcje postpowania

Rzdowe Centrum Legislacji3Cel uporzdkowanie trecirozrnienie:uzgodnie ( 35)opiniowania ( 38)konsultacji ( 36)

Rzdowe Centrum Legislacji4Cel janiejsze procedurydzia III wsplny dla wszystkich typw dokumentw rzdowychw dziale IV odrbnoci dla poszczeglnych typw dokumentw

Rzdowe Centrum Legislacji5Cel wzmocnienie konsultacjikonsultacje zewntrzne jako zasada ( 36 ust. 1 i 2)realizacja przy uwzgldnieniu pilnoci, zoonoci projektu oraz jego skutkw zaniechanie konsultacji wymaga formalnego wyjanienia ( 28 ust. 4, 102 ust. 2)

Rzdowe Centrum Legislacji6Cel wzmocnienie konsultacjipartycypacja obywatelska i rwne traktowanie podmiotw zewntrznychportal konsultacji on-line Ministerstwa Gospodarkiplanowane ujednolicenie regu dla wszystkich podmiotw rzdowych

Rzdowe Centrum Legislacji7Cel wzmocnienie konsultacjimoliwy udzia uczestnikw konsultacji w konferencji uzgodnieniowej ( 47 pkt 1)moliwo odrbnej konferencji dla uczestnikw konsultacji ( 47 pkt 2)

Rzdowe Centrum Legislacji8Cel wzmocnienie konsultacjiraport z konsultacji jako nowy typ dokumentu ( 51 ust. 1, 60 ust. 3 pkt 2, 83 ust. 2 pkt 2 )Rzdowe Centrum Legislacji9Cel wprowadzenie zmian i uzupeniezakres wykazu prac legislacyjnych bez zmian ( 25 ust. 1)okrelenie zakresu wykazu prac programowych strategie, programy, inne dokumenty planistyczne ( 25 ust. 2)Rzdowe Centrum Legislacji10Cel wprowadzenie zmian i uzupenieskierowanie projektu dokumentu legislacyjnego do uzgodnie lub konsultacji moe by uzalenione od sporzdzenia OSR oraz jej oceny przez KPRM ( 32 ust. 1)

Rzdowe Centrum Legislacji11Cel wprowadzenie zmian i uzupenietest regulacyjny do projektu zaoe oraz do ustawy opracowywanej bez zaoe ( 102 ust. 1, 128)OSR do projektu ustawy na podstawie zaoe ( 28)

Rzdowe Centrum Legislacji12Cel wprowadzenie zmian i uzupenieuwagi do ustawy opracowywanej na podstawie zaoe mona pozostawi bez rozpatrzenia, jeeli podwaaj rozstrzygnicia z etapu zaoe ( 120 ust. 2)

Rzdowe Centrum Legislacji13Cel wprowadzenie zmian i uzupenieokrelenie celu udziau w konferencji uzgodnieniowej ( 45 ust. 2)domniemany skutek nieuczestniczenia w konferencji ( 45 ust. 1)ustalenia konferencji wi uczestnikw ( 48 ust. 5)

Rzdowe Centrum Legislacji14Cel wprowadzenie zmian i uzupenieobjcie Regulaminem trybu rozpatrywania dokumentw przez stay Komitet Rady Ministrwprojekty aktw wykonawczych przekazywane na KRM z projektem ustawy ( 60 ust. 3 pkt 7)Rzdowe Centrum Legislacji15Cel wprowadzenie zmian i uzupenieuwagi zgoszone na KRM po terminie ( 65 ust. 2 pkt 2):mog zosta nierozpatrzonemog spowodowa odroczenie rozpatrzenia dokumentuRzdowe Centrum Legislacji16Cel wprowadzenie zmian i uzupeniekwestie redakcyjne na etapie uzgodnie rozstrzyga organ wnioskujcy samodzielnie ( 49 ust. 3, 65 ust. 3, 88 ust. 3), na etapie KRM/RM komrka KPRMuwagi legislacyjne rozstrzyga RCL samodzielnie lub we wsppracy z organem wnioskujcym ( 49 ust. 3, 65 ust. 3, 88 ust. 3)Rzdowe Centrum Legislacji17Cel wprowadzenie zmian i uzupeniewzmocnienie roli przewodniczcego komisji prawniczej w trakcie rozstrzygania spornych zagadnie ( 75 ust. 2-4)Rzdowe Centrum Legislacji18Cel wprowadzenie zmian i uzupenieOSR ex-post nowy element procedurymoe zleci RM lub jej organ pomocniczy ( 152 ust. 1 pkt 1)moe wynika z testu regulacyjnego zaoe lub OSR projektu ustawy ( 152 ust. 1 pkt 2)z inicjatywy wasnej czonka Rady Ministrw ( 152 ust. 2)

Rzdowe Centrum Legislacji19Cel wprowadzenie zmian i uzupenieuregulowanie wprost procedury dot. rozporzdze i zarzdze Prezes Rady Ministrwuregulowanie wprost procedury dot. rozporzdze ministrw

Rzdowe Centrum Legislacji20Cel wprowadzenie zmian i uzupeniezasady sporzdzania tekstw jednolitych zgodne z dotychczasowymi ustaleniami:projekt przygotowuje minister, ktry by organem wnioskodawc ( 158 ust. 1)uzgodnienia z RCL dot. tekstw podpisywanych przez PRM ( 158 ust. 2)

Rzdowe Centrum Legislacji21Cel wprowadzenie zmian i uzupeniezarzdzenia ministrw i akty normatywne innych organw administracji rzdowej do regulacji wewntrznej waciwych urzdw

Rzdowe Centrum Legislacji22Cel nowe rozwizania formularzetest regulacyjny do zaoe sporzdzany na formularzu ( 102 ust. 3)OSR sporzdzany na formularzu ( 28 ust. 5)formularze dostpne na stronie KPRMRzdowe Centrum Legislacji23Cel nowe rozwizania instrukcje postpowaniainstrukcje jako dodatkowe wsparcie ( 23 w zw. z 171)jzyk instrukcji a jzyk prawnyupublicznienie na stronach RCLRzdowe Centrum Legislacji24Dzikuj za uwagMaciej BerekRzdowe Centrum Legislacji25