Znaczenie bakterii w przyrodzie i w gospodarce człowieka

  • View
    233

  • Download
    6

Embed Size (px)

Transcript

mgr Anna Karcz

mgr Anna Karcz

Scenariusz lekcji przyrody w klasie 5 b

Temat: Znaczenie bakterii w przyrodzie i w gospodarce czowieka.

Treci programowe:

1. Zoono wiata ywego, znaczenie rnych sposobw jego porzdkowania;

2. Wsplne cechy budowy i czynnoci organizmw.

Materia nauczania:- bakterie, jako ywe organizmy mikroskopijnej wielkoci;

- bakterie majce pozytywne i negatywne znaczenie dla czowieka;- miejsca wystpowania bakterii;- ksztaty bakterii,

- sposoby zapobiegania chorobom wywoanym przez bakterie.

Cele lekcji:

1. Wiadomoci

- poznanie poj: bakteria, mikroorganizm, infekcja, pasoyt, chlorofil, samoywno, cudzoywno;

- poznanie rnych ksztatw bakterii;

- poznanie rodowiska ycia bakterii;

- znajomo pozytywnego i negatywnego znaczenia bakterii.

2. Umiejtnoci

- wyjanianie sposobw odywiania bakterii;- opisywanie budowy bakterii; - wskazywanie pozytywnego i negatywnego znaczenia bakterii,

- proponowanie sposobw ochrony produktw spoywczych przed szkodliwym dziaaniem bakterii.

3. Postawy

- rozumienie koniecznoci unikania kontaktu z bakteriami i osobami chorymi;

- rozwijanie kontaktw rwieniczych poprzez prac w grupach;- zainteresowanie wiatem, jego rnorodnoci, bogactwem i piknem;

- poczucie osobistej odpowiedzialnoci za stan naszego zdrowia.

Metody:- pogadanka;- burza mzgw;- gra dydaktyczna rozsypanka;- praca z podrcznikiem;

- obserwacja.

Formy pracy:

- praca indywidualna;

- praca w grupach;- praca zbiorowa.rodki dydaktyczne:

- podrcznik do przyrody;

- zeszyt wicze i zeszyt przedmiotowy;- rozsypanka wyrazowa z negatywnym i pozytywnym znaczeniem bakterii, - karteczki z opisem rnych chorb wywoanych przez bakterie;- lupy;- zepsute produkty ywnociowe;- kiszona kapusta, kiszone ogrki, kwane mleko, kefir, jogurt, ser, ocet winny;- fragment ciki lenej.Przebieg lekcji:

Faza wprowadzajca

1. Czynnoci organizacyjne: sprawdzenie obecnoci, podanie tematu lekcji;

2. Zapoznanie uczniw z tematyk i przebiegiem lekcji;3. Przypomnienie wiadomoci o bakteriach:

cechy organizmu; rodowisko ycia; podstawowe potrzeby yciowe.4. Przygotowanie stanowiska pracy uczniw.

Faza realizacyjna

1. Stworzenie sytuacji problemowej - pogadanka na temat: zwizku bakterii z organizmem czowieka.

2. Sformuowanie problemu: Czy bakterie to nasi sprzymierzecy czy wrogowie?

3. Sformuowanie hipotez:

Bakterie to nasi sprzymierzecy.

Bakterie to nasi wrogowie.

Bakterie to zarwno nasi sprzymierzecy, jak i wrogowie.

4. Ustalenie planu weryfikacji hipotez:

- Podzia uczniw na 6 grup;

- Rozdanie instrukcji do pracy zapoznanie si z nimi.

- Praca w grupach w oparciu o instrukcj (zacznik 1).

5. Analiza pracy poszczeglnych grup przedstawienie wnioskw.

6. Uczniowie z rozsypanki wyrazowej ukadaj tabel dotyczc poytecznego i szkodliwego znaczenia bakterii. Wklejaj do zeszytu pozytywne i negatywne dziaania bakterii w postaci tabelki (zacznik 2).

Faza podsumowujca1. Podsumowanie pracy uczniw:

ocena pracy w grupach,

ocena poprawnoci wnioskw,

sformuowanie wnioskw.

Wniosek:

2. Praca domowa: Jak informacj dotyczc bakterii moemy znale na opakowaniu jogurtu? Przeczytaj i wyjanij j.

Zacznik 1

Grupa I - Bakterie, ktre prowadz rozkad substancji organicznej.

1. Przeczytaj tekst:

Bakterie rozkadaj szcztki rolin i zwierzt, obornik i kompost. Wzbogacaj ubogie gleby w zwizki azotowe i w ten sposb poprawiaj ich struktur. Bakterie glebowe, ktrych w 1 g gleby jest okoo 2 i p miliarda powoduj tworzenie prchnicy w glebie.

Bakterie odgrywaj bardzo wan rol w procesach samooczyszczenia wd, a przez czowieka s wykorzystywane w oczyszczalniach ciekw, by tam wspdziaa z innymi organizmami w biologicznym oczyszczaniu wd. Bakterie te coraz czciej stosuje si do przerobu odpadw, w wyniku, czego otrzymujemy energi ciepln (biogaz) i cenny nawz dla rolnictwa.2. W oparciu o przeczytany tekst uzupenij zdania.

Bakterie yjce w glebie powoduj rozkad ....................................................

Wykorzystywane s przez czowieka w oczyszczalniach ciekw, aby ............................................................................................................................

WNIOSEK: Te bakterie s ..........................

GRUPA II

Bakterie powodujce gnicie produktw ywnociowych.1. Przeczytaj tekst w podrczniku na str. 129-131.2. W oparciu o przeczytany tekst uzupenij zdania:

Niektre bakterie powoduj gnicie i psucie si produktw ywnociowych. W naszym domu zapobiega si niszczeniu ywnoci przez bakterie w nastpujcy sposb: ............................................................

.......................................................................................................................

WNIOSEK: Dziaanie tych bakterii jest ...........................

GRUPA III Pozytywna rola bakterii w przyrodzie

1. Przeczytaj tekst w podrczniku na str. 129-131.2. W oparciu o przeczytany tekst uzupenij zdanie:

Niektre bakterie odgrywaj pozytywn rol w przyrodzie polegajc na:

...GRUPA IV

Negatywna rola bakterii w przyrodzie

1. Przeczytaj tekst w podrczniku na str. 129-131.2. W oparciu o przeczytany tekst uzupenij zdanie:

Niektre bakterie odgrywaj negatywn rol w przyrodzie polegajc na:

...GRUPA V

Pozytywne dziaanie bakterii na ycie czowieka

1. Przeczytaj tekst w podrczniku na str. 129-131.2. W oparciu o przeczytany tekst uzupenij zdanie:

Niektre bakterie wpywaj pozytywnie na ycie czowieka. Napisz na czym polega pozytywny wpyw bakterii:

...GRUPA VI

Negatywne dziaanie bakterii na ycie czowieka

1. Przeczytaj tekst w podrczniku na str. 129-131.2. W oparciu o przeczytany tekst uzupenij zdanie:

Niektre bakterie wpywaj negatywnie na ycie czowieka. Napisz na czym polega negatywny wpyw bakterii:

...Zacznik 2Rozsypanka wyrazowa.

Dziaania pozytywne bakterii

Dziaania negatywne bakterii

Wspdziaaj w biologicznym oczyszczaniu wd i ciekwWywouj choroby rolin, zwierzt i ludzi

Rozkadaj obornik i kompostPowoduj psucie wielu produktw spoywczych

Pomagaj trawi pokarm ludziom i zwierztomMog by przyczyn powstawania epidemii, np. dumy, cholery.

Wzbogacaj ubogie gleby w zwizki azotoweBakterie siarkowe wytwarzaj kwas siarkowy, niszczcy np. budynki i przedmioty elazne.

S wykorzystywane do produkcji szczepionek

Powoduj tworzenie prchnicy w glebie

Wywouj fermentacj mleka, kapusty, ogrkw