Zoran oga

 • View
  47

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Zoran Ðogaš. PRIKAZ PODATAKA. PRIKAZ PODATAKA. Opisno S lik e i tablic e Prikaz se prilagođava značajkama podataka. Zoran Đogaš, 2007. PRIKAZ PODATAKA. Jednostavno i razumljivo ih izložiti Prikaz se prilagođava značajkama podataka (količina podataka, ljestvice mjerenja ) , - PowerPoint PPT Presentation

Text of Zoran oga

 • Zoran ogaPRIKAZ PODATAKA

 • PRIKAZ PODATAKAOpisnoSlike i tablice

  Prikaz se prilagoava znaajkama podataka

 • PRIKAZ PODATAKAJednostavno i razumljivo ih izloiti

  Prikaz se prilagoava znaajkama podataka (koliina podataka, ljestvice mjerenja), ali i nainu na koji se podaci iznose (izlaganje, izvjee, znanstveni rad).

  Vana uloga elektronikih raunala

 • TabliceDvodimenzijska struktura (redak, stupac)Iznose iste podatke, izvorna mjerenja ili izvorne podatkeOsiguravaju jednostavnost i preglednost prikaza ak i golemih koliina informacijaStruktura na granici tekstovnoga i slikovnoga prikaza

 • Tablice

 • Tablice

 • TabliceSlaganje tablice najbolje je poeti smiljanjem odgovarajueg naslova. Naslov objavljuje svrhu tablice, a esto upuuje i na pokusni ustroj. Naslov tablice, legenda i naslovi stupaca zajedniki odreuju opis tablice i tvore cjelinu koja mora biti neovisna o tekstu lanka. Nekoliko savjeta za bolji izgled tablice:

 • Tablice1. Prouiti oblik tablice u odabranu asopisu.

  Veina asopisa ima standardni oblik tablice; neki doputaju uporabu samo vodoravnih crta,neki prihvaaju i okomite crte u tablici; postoji pravilo oznaavanja stupaca i mjernih jedinica; simboli koji pozivaju na legendu itd.

 • TablicePrema Vancouverskom sustavu za oznaavanje, u podbiljekama rabe se oznake: *, , , , , itd.

  Preuzeto iz asopisa Croatian Medical Journal, CMJ 2001; 42: 74-8.

 • Tablice2. Stupce i redove u tablici treba logiki grupirati.

  Uobiajeno je najprije navesti kontrolne ili normalne vrijednosti, bilo u prvome lijevom stupcu ili u prvome gornjem redu. Tako se odreuje temeljna crta tablice s kojom se mogu usporeivati ostale brojke. Ako se iz tablice u tablicu ponavljaju iste skupine, ne valja mijenjati njihove odnose u tablici, jer se tako oteava praenje slijeda misli kroz tekst i tablice.

 • Tablice3. Odabrati oblik tablice.

  Za asopise kojima se tekst nalazi u dva stupca bolje su manje i ue tablice asopisi malog formata mogu imati vee tablice, ali opet broj stupaca ne smije biti prekomjeran jer e veliina slova u tom sluaju postati gotovo neitljiva. Dobro je ve napravljenu tablicu okrenuti za 90 stupnjeva da stupci postanu redovi i obrnuto. Tako se moe dobiti tablica ljepeg izgleda i itljivija.

 • Tablice4. Pravilno napisati naslove tablice i stupaca te podbiljeke.

  Naslov tablice uvijek se pie iznad tablice, na istoj stranici. Raspodjelu informacije izmeu naslova stupaca i naslova tablice odreuje kratkoa teksta u stupcu. U njega se moe staviti tek najnunija informacija, a ostale dodatke i objanjenja podnaslova i naslova treba staviti u podbiljeku, koja se pie ispod tablice.

 • Tablice5. Pravilno prikazati statististike podatke.

  Pravilo slaganja tablice jest da u njoj mora biti dovoljno podataka da se iz njih mogu izvesti autorovi originalni podatci ili bar populacija vrijednosti s istim statistikim obiljejima. U svakoj tablici moraju biti navedeni: 1) vrst statistikog testa, 2) broj opaanja, 3) srednja vrijednost standardna devijacija (ili neki drugi odgovarajui statistiki pokazatelj), te4) dobivena vrijednost p.

 • Slika moe odmah priopiti ono to bi se objasnilo tek na stotinu stranica.Ivan Sergejevi Turgenjev

  Tablini prikaz podataka esto je srce, ili jo bolje, mozak znanstvenoga lanka.Peter Morgan

 • Slike grafikonicrteiilustracijekarte fotografije

 • Slika instrumentalnog zapisa

 • Fotografija

 • Mikroskopska slika

 • Mikroskopska slika

 • Grafikoni

  Slikovni prikazi skupova podataka, nizova mjerenja, koliine uestalosti, trenda ili meusobnog odnosa podataka

  Rabe se kad je vanija skupna organiziranost podataka nego izvorne vrijednosti mjerenja (za to slue tablice!)

 • Grafikoni

  Sadre i crte i tekst (ali tekst u najmanjoj moguoj mjeri)

  Najee je prikazan prvi (gornji desni) kvadrant pravokutnog koordinatnog sustava (osi x i y, apscisa i ordinata)

  Ako su ovisni podaci: na apscisi neovisni, a na ordinati ovisni pokazatelj

 • Prema mjernoj ljestvici:linearni prikaz

  polulogaritamski prikaz

  logaritamski prikaz

 • Crtovni grafikonprikazuje niz mjerenja pokazatelja crtama (engl. line)Tokasti grafikonprikazuje niz mjerenja pojedinanim znakovima (mali krugovi, kvadrati, trokuti i sl.) esto su ova dva prikaza udruena (engl. scatter/line).Broj prikazanih mjerenja mora biti umjeren.S desne strane moe se pridruiti nova ordinata (znai, npr. prikaz dva ovisna pokazatelja naspram jednog neovisnog)

 • Crtovno-tokasti grafikon

 • Stupasti grafikonObino grafikoni s jednim brojevnim pravcem

  Prikaz brojnosti ili uestalosti jedinki unutar kategorija nominalnih ili ordinalnih pokazatelja

  Stupci mogu biti uspravni ili poloeni

 • Stupasti grafikon

 • Kruni grafikon (engl., pie chart)Ukoliko se pravilno rabi, to je vrlo uinkoviti grafiki prikaz skupnih podataka koji predstavljaju odreene dijelove ukupne koliine podataka.

  Na umu se mora imati sljedee:i. Rabi se samo onda kad je zbroj svih vrijednosti konstantan (obino 100%).ii. Trebao bi se rabiti kad pojedinane vrijednosti pokazuju znaajnu varijabilnost; kruni grafikon od sedam jednakih dijelova nije od velike koristi.iii. Lako je dodati ime pojedine skupine (kategorije) kao i pripadajue vrijednosti, pa nije potrebna nikakva popratna tablica i objanjenje.iv. Broj pojedinih skupina, tj. dijelova cjeline, treba biti umjeren, obino 3 do 10 (ali postoji i vrsta preporuka: ne vie od 7!).

 • Kruni grafikon

 • HistogramiStupasti grafikoni za prikaz vrijednosti intervalnih ili omjernih pokazateljaTumaenje na procjeni visine stupaca (svi moraju biti jednake irine)Poligoni uestalostiPovrina ispod krivulje oznauje izmjerenu raspodjelu pokazateljaSlikovni grafikon (piktogram)Nizovi malih slika oznauju podatke

 • Ostale vrste grafikih prikazaTrodimenzijski grafikoni (stereogrami)Prikaz triju pokazatelja putem trodimenzijskog koordinatnog sustava na papiru

  Zemljovidni grafikon (kartogram)Prikaz rasapa podataka u odnosu na zemljopisni poloaj (epidemioloki podaci)

  Dijagrami tijekaGrafiki prikaz toka i smjera postupaka koji su dio radne cjeline

  Algoritam (blok-dijagram)Osobit dijagram tijeka - prikazuju se dijelovi sloenog sustava medicinskog odluivanja kao jednostavne grafike strukture (po vrsti postupka)

 • Dijagram strukture (grae)Prikaz graevnih dijelova neke organizacijske cjelinePrikaz grae sloenih kemijskih spojeva

 • Ureivanje grafikona

  Chart1

  1742

  4325

  2854

  1421

  3944

  21233

  znanstvena metodologija

  fiziologija

  biokemija

  neuroznanost

  Akademska godina

  Broj nepoloenih ispita

  Neuspjeh na ispitu 2. godine

  Sheet1

  Skup podataka1234

  VarijableXYXYXYXY

  Mjerenje 110.008.0410.009.1410.007.468.006.58

  Mjerenje 28.006.958.008.148.006.778.005.76

  Mjerenje 313.007.5813.008.7413.0012.748.007.71

  Mjerenje 49.008.819.008.779.007.118.008.84

  Mjerenje 511.008.3311.009.2611.007.818.008.47

  Mjerenje 614.009.9614.008.1014.008.848.007.04

  Mjerenje 76.007.246.006.136.006.088.005.25

  Mjerenje 84.004.264.003.104.005.3919.0012.50

  Mjerenje 912.0010.8412.009.1312.008.158.005.56

  Mjerenje 107.004.827.007.267.006.428.007.91

  Mjerenje 115.005.685.004.745.005.738.006.89

  Ukupno mjerenja1111111111111111

  Srednja vrijednost9.177.799.177.799.177.799.177.79

  Koeficijent korelacije0.820.820.820.82

  199719981999200020012002

  znanstvena metodologija142132

  fiziologija7384912

  biokemija425243

  neuroznanost254143

  199719981999200020012002

  nedovoljan30-103

  dovoljan98213211-209

  dobar1738491221-3017

  vrlo dobar132524331-4013

  izvrstan65414341-506

  godine0-1011-2021-3031-4041-5051-60

  80564211

  90645321

  100235532

  110134454

  120223455

  130012323

  Sheet2

  Sheet2

  8.04

  6.95

  7.58

  8.81

  8.33

  9.96

  7.24

  4.26

  10.84

  4.82

  5.68

  SKUP PODATAKA 1

  Sheet3

  9.14

  8.14

  8.74

  8.77

  9.26

  8.1

  6.13

  3.1

  9.13

  7.26

  4.74

  SKUP PODATAKA 2

  7.46

  6.77

  12.74

  7.11

  7.81

  8.84

  6.08

  5.39

  8.15

  6.42

  5.73

  SKUP PODATAKA 3

  6.58

  5.76

  7.71

  8.84

  8.47

  7.04

  5.25

  12.5

  5.56

  7.91

  6.89

  SKUP PODATAKA 3

  1742

  4325

  2854

  1421

  3944

  21233

  znanstvena metodologija

  fiziologija

  biokemija

  neuroznanost

  Akademska godina

  Broj nepoloenih ispita

  Neuspjeh na ispitu 2. godine

  108.04109.14107.4686.58

  86.9588.1486.7785.76

  137.58138.741312.7487.71

  98.8198.7797.1188.84

  118.33119.26117.8188.47

  149.96148.1148.8487.04

  67.2466.1366.0885.25

  44.2643.145.391912.5

  1210.84129.13128.1585.56

  74.8277.2676.4287.91

  55.6854.7455.7386.89

  1111111111111111

  9.16666666677.79259.16666666677.79259.16666666677.79166666679.16666666677.7925

  0.8164205163Koeficijent korelacije0.816236506Koeficijent korelacije0.8162867395Koeficijent korelacije0.8165214369Koeficijent korelacije

  1 X

  1 Y

  2 X

  2 Y

  3 X

  3 Y

  4 X

  4 Y

  3

  9

  17

  13

  6

  Uspjeh na ispitu iz Uvoda u znanstveni rad u medicini

 • Ureivanje grafikona

  Chart3

  1742

  4325

  2854

  1421

  3944

  21233

  znanstvena metodologija

  fiziologija