Zoran Jaglicic - TELEFONI

  • View
    154

  • Download
    6

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Moderna galerija Narodnog muzeja Kragujevac  Katalog izlozbe Zorana Jagličića (23. 08 - 18. 09. 2012)  Izdavač: Narodni muzej Kragujevac  Za izdavača: Aleksandar Stamenković, direktor Narodnog muzeja  Umetnički savet Galerije: Dragan Đorđević, Goran Dimić, Tatjana Milosavljević  Kustos: Tatjana Milosavljević  Fotografije: Zoran Spasojević  Grafička priprema: Agencija Krug, Kragujevac  Štampa: Interagent, Kragujevac,  Tiraž: 300

Text of Zoran Jaglicic - TELEFONI

Zor aN JagliiT E l E F o N i

Moderna galerija Narodnog muzeja Kragujevac 23. 08. 18. 09. 2012.

KraTKa BiograFiJa roen polovinom prolog veka u Novom Pazaru. osnovnu kolu i gimnaziju zavrio u Kragujevcu, a Fakultet za fiziko vaspitanje i slikarsku kolu Sergeja Jovanovia u Beogradu. radi i stvara u Kragujevcu. Studijska putovanja: Francuska 1975 vajcarska 1976 Venecija 1977. i 1978. Znaajnije samostalne izlobe: 1973. Dom omladine Kragujevac 1975. Dom omladine Kragujevac 1977. atelje 212 Beograd 1990. galerija Narodnog muzeja Foa 1998. Dom omladine Kragujevac 2012. Moderna galerija Narodnog muzeja Kragujevac. Kontakt Zoran Jaglii gavrila Principa 21/4, Kragujevac Tel. 034 316 508, 069 316 508 1izloeno je 18 radova u kombinovanoj tehnici kola. Pokrovitelj izlobe: Skuptina grada Kragujevca

izdava: Narodni muzej Kragujevac Za izdavaa: aleksandar Stamenkovi, direktor Narodnog muzeja Umetniki savet galerije: Dragan orevi, goran Dimi, Tatjana Milosavljevi Kustos: Tatjana Milosavljevi Fotografije: Zoran Spasojevi grafika priprema: agencija Krug, Kragujevac tampa: interagent, Kragujevac, Tira: 300

TELEFON Prvi telefon sam, kao dete, video u mesnoj kan celariji. Stajao je na velikom slubenom stolu. Crn. Pretei. Bez brojanika. Njime su dolazile direktive, smernice i nareenja koja su pedantno izvravana uz male line korekcije. Dugo posle toga smo dobili telefon. Stajao je u predsoblju. Beo. Sa brojanikom. Sluio je vrlo lepo jer nismo imali koga da zovemo. Telefon je vremenom poeo da ivi sopstveni ivot. Zvonio je. Krao. Pitao. Ne ujem nita! Vi kali smo u njega, a on je vodio razgovor u pravcu koji njemu odgovara. Sputanje slualice se neretko pretvaralo u treskanje jer smo telefonom vrlo retko uspevali da razgovaramo, a eleli smo bliskost. Javi se! ujemo se! Zovi me! Vapili smo, a te lefon tera po svome, uti kad hoe i kako hoe. Zoran Jaglii, juli 2012.

Search related