23
Zoutreacties

Zoutreacties. Ionbinding Ionbinding in ionrooster: Elektrostatische aantrekkingkracht tussen positieve en negatieve ionen Sterker dan vanderwaalsbindingen

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Zoutreacties. Ionbinding Ionbinding in ionrooster: Elektrostatische aantrekkingkracht tussen positieve en negatieve ionen Sterker dan vanderwaalsbindingen

Zoutreacties

Page 2: Zoutreacties. Ionbinding Ionbinding in ionrooster: Elektrostatische aantrekkingkracht tussen positieve en negatieve ionen Sterker dan vanderwaalsbindingen

Ionbinding

Ionbinding in ionrooster: Elektrostatische

aantrekkingkracht tussen positieve en negatieve ionen

Sterker dan vanderwaalsbindingen of H-bruggen

Hoge smeltpunten Bros

Page 3: Zoutreacties. Ionbinding Ionbinding in ionrooster: Elektrostatische aantrekkingkracht tussen positieve en negatieve ionen Sterker dan vanderwaalsbindingen

Namen ionen

Page 4: Zoutreacties. Ionbinding Ionbinding in ionrooster: Elektrostatische aantrekkingkracht tussen positieve en negatieve ionen Sterker dan vanderwaalsbindingen

Namen ionen

Page 5: Zoutreacties. Ionbinding Ionbinding in ionrooster: Elektrostatische aantrekkingkracht tussen positieve en negatieve ionen Sterker dan vanderwaalsbindingen
Page 6: Zoutreacties. Ionbinding Ionbinding in ionrooster: Elektrostatische aantrekkingkracht tussen positieve en negatieve ionen Sterker dan vanderwaalsbindingen

Zouten in water

Oplossen van zouten in water

Watermolecuul omringen de ionen met een watermantel: HYDRATATIE (aq)

http://www.youtube.com/watch?v=-HCRm5HX1hc&NR=1

Page 7: Zoutreacties. Ionbinding Ionbinding in ionrooster: Elektrostatische aantrekkingkracht tussen positieve en negatieve ionen Sterker dan vanderwaalsbindingen

Tabel 45A

Page 8: Zoutreacties. Ionbinding Ionbinding in ionrooster: Elektrostatische aantrekkingkracht tussen positieve en negatieve ionen Sterker dan vanderwaalsbindingen

g, s, r of m

g: het zout lost goed op in water

s: het zout lost slecht op in water

m: het zout lost matig op in water

r: het zout reageert met water

Page 9: Zoutreacties. Ionbinding Ionbinding in ionrooster: Elektrostatische aantrekkingkracht tussen positieve en negatieve ionen Sterker dan vanderwaalsbindingen

Goed oplosbaar:ijzer(III)sulfaat: combinatie van Fe3+ en SO4

2-: goed oplosbaar in water

Page 10: Zoutreacties. Ionbinding Ionbinding in ionrooster: Elektrostatische aantrekkingkracht tussen positieve en negatieve ionen Sterker dan vanderwaalsbindingen

Oplosvergelijking

ijzer(III)sulfaat heeft als verhoudingsformule Fe2(SO4)3

Let op: géén + H2O in de reactievergelijking

Fe2(SO4)3 (s) 2 Fe3+(aq) + 3 SO42-(aq)

(aq) : gehydrateerd

Page 11: Zoutreacties. Ionbinding Ionbinding in ionrooster: Elektrostatische aantrekkingkracht tussen positieve en negatieve ionen Sterker dan vanderwaalsbindingen

Slecht oplosbaar:calciumcarbonaat: combinatie van Ca2+ en CO3

2-: slecht oplosbaar in water

Page 12: Zoutreacties. Ionbinding Ionbinding in ionrooster: Elektrostatische aantrekkingkracht tussen positieve en negatieve ionen Sterker dan vanderwaalsbindingen

Matig oplosbaar:calciumsulfaat: combinatie van Ca2+ en SO4

2-: matig oplosbaar in water

Page 13: Zoutreacties. Ionbinding Ionbinding in ionrooster: Elektrostatische aantrekkingkracht tussen positieve en negatieve ionen Sterker dan vanderwaalsbindingen

Oplosvergelijking

calciumsulfaat heeft als verhoudingsformule CaSO4

Let op: géén + H2O in de reactievergelijking

CaSO4 (s) Ca2+(aq) + SO42-(aq)

(aq) : gehydrateerd

Page 14: Zoutreacties. Ionbinding Ionbinding in ionrooster: Elektrostatische aantrekkingkracht tussen positieve en negatieve ionen Sterker dan vanderwaalsbindingen

Reageert met water:natriumoxide: combinatie van Na+ en O2-: reageert met water

Page 15: Zoutreacties. Ionbinding Ionbinding in ionrooster: Elektrostatische aantrekkingkracht tussen positieve en negatieve ionen Sterker dan vanderwaalsbindingen

Reactievergelijking

natriumoxide heeft als verhoudingsformule Na2O

Let op: hier wel H2O in de reactievergelijking

Na2O (s) + H2O (l) 2 Na+(aq) + 2OH-(aq)

(aq) : de ionen die ontstaan zijn gehydrateerd en opgelost in water

Alleen de reacties van BaO, CaO, K2O en Na2O moet je kennen

Page 16: Zoutreacties. Ionbinding Ionbinding in ionrooster: Elektrostatische aantrekkingkracht tussen positieve en negatieve ionen Sterker dan vanderwaalsbindingen

Indampvergelijkingen

Wanneer een oplossing van een zout wordt ingedampt ontstaat weer vast zout.

2 Na+ (aq) + SO42- (aq) Na2SO4 (s)

3 K+ (aq) + PO43- (aq) K3PO4 (s)

Page 17: Zoutreacties. Ionbinding Ionbinding in ionrooster: Elektrostatische aantrekkingkracht tussen positieve en negatieve ionen Sterker dan vanderwaalsbindingen

Neerslagreacties

http://www.youtube.com/watch?v=8RmVwz2fNGc&feature=related

1. Oplossingen van NaCl en AgNO3 worden bij elkaar gevoegd. Er ontstaat een wit neerslag

2. Oplossingen van NaI en AgNO3 worden bij elkaar gevoegd. Er ontstaat een gelig neerslag

Page 18: Zoutreacties. Ionbinding Ionbinding in ionrooster: Elektrostatische aantrekkingkracht tussen positieve en negatieve ionen Sterker dan vanderwaalsbindingen

Tabel 45A

Page 19: Zoutreacties. Ionbinding Ionbinding in ionrooster: Elektrostatische aantrekkingkracht tussen positieve en negatieve ionen Sterker dan vanderwaalsbindingen

Neerslagreactie vergelijking:

Ag+ en Cl- : de combinatie is slecht oplosbaar Dat betekent dat ze niet bij elkaar in één

oplossing zullen voorkomen Ze zullen met elkaar reageren en een

neerslag vormen: neerslagreactie De vergelijking van de reactie wordt ook

ionenvergelijking genoemd Ag+(aq) + Cl-(aq) AgCl (s)

Page 20: Zoutreacties. Ionbinding Ionbinding in ionrooster: Elektrostatische aantrekkingkracht tussen positieve en negatieve ionen Sterker dan vanderwaalsbindingen

Neerslagreacties

http://www.youtube.com/watch?v=pFovlKpPCbI

Oplossingen van NaI en HgCl2 worden bij elkaar gevoegd. Er ontstaat een rood neerslag

Page 21: Zoutreacties. Ionbinding Ionbinding in ionrooster: Elektrostatische aantrekkingkracht tussen positieve en negatieve ionen Sterker dan vanderwaalsbindingen

Tabel 45A

Page 22: Zoutreacties. Ionbinding Ionbinding in ionrooster: Elektrostatische aantrekkingkracht tussen positieve en negatieve ionen Sterker dan vanderwaalsbindingen

Neerslagreactie vergelijking:

Hg2+ en Cl- : de combinatie is slecht oplosbaar: neerslagreactie

Ionenvergelijking:

Hg2+(aq) + 2 l-(aq) Hgl2 (s)

Page 23: Zoutreacties. Ionbinding Ionbinding in ionrooster: Elektrostatische aantrekkingkracht tussen positieve en negatieve ionen Sterker dan vanderwaalsbindingen

Neerslagreacties

http://www.youtube.com/watch?v=36Nft7sB5fs

Oplossingen van Pb(NO3)2 en KI worden bij elkaar gevoegd. Er ontstaat een geel neerslag