of 28 /28

Zpravodaj léto 2015 [PDF, 7,6 MB]

 • Author
  vutuyen

 • View
  225

 • Download
  2

Embed Size (px)

Text of Zpravodaj léto 2015 [PDF, 7,6 MB]

 • 3

  Ven spoluoban, konkrtn. Takto vznikl prvn pracovn podklad je nyn na v dnench poznmkch se budu vnovat dvma tmatm, polsk stran, aby i oni ekli sv pedstavy. Zjem o jak jsem to uvedl v poslednm sle Zpravodaje. Jedn se spoluprci s Lnovem potvrdili ji na pedchzejcch o esko-polskou spoluprci a o funkn partnerstv v oblasti osobnch jednnch pi dokonovn projektu spoluprce kolstv. hasi. Mme nkolik msc na spolen konzultace.

  Nejdve vak nkolik, ekl bych, provoznch posteh. Konkrtn zmr cca tlet spoluprce by ml vzniknout Zaprv chci pipomenout prvn konkrtn vsledek dlouho- nejdle do letonho listopadu, aby byl as na ppravu dobho programu (zaato v r. 2003) s nzvem Pozemkov dosti o dotaci na spolen akce, kter mus bt podna pravy v Hornm Lnov. Je jm nov zpevnn nejdle do konce bezna ptho roku. Smyslem celho komunikace od starho lomu po Doln Dvr. Je urena pro projektu je podvat se, jak to dlaj jinde, navzat ptelstv, obsluhu tohoto zem a na Obci nyn je zajistit, aby slouila ale i pobavit se.pouze tomuto elu a nikoliv jako opileck zkratka mezi Druh tma m pracovn nzev lnovsk kola v 21. Hoejm Vrchlabm a Dolnm Dvorem. stolet a jej nsledn zasazen do funknho partnerstv

  Zadruh ke kanalizaci. Velk podkovn tm, kte spolupracujcch subjekt v irm okol. Zkladem je pln svj slib a realizuj ppojky ke svm domm. poloit si otzku, zda my, tj. rodie, obec jako zizovatel Pln a efektivn fungovn cel kanalizace a istiky koly, pedagogick sbor, podnikatel, stedn koly atd., d jet hodn prce, ale dobr zklad je poloen. dlme ve tak, aby dti opoutjc po deseti letech 9. tdu Podmnky financovn obdobnch akc tak, jak jsou byly pipraveny co nejlpe. A poctiv si na tuto otzku zakotveny pro obdob 2014 2022, by byly dnes pro Obec odpovdt.nepijateln a kanalizace by nebyla. V ppad, e se uke, e je na em pracovat, pak na

  A nyn ke dvma slbenm tmatm. Maj nco em, jak, kdo, jak jsou bariry legislativn, personln, spolenho. finann, s km a v jakm rozsahu spolupracovat, jak to cel - Ob jsou dobrovoln, nikdo ns nenut, je to monost, zorganizovat a zasteit. Nejdleitj je tedy ci si, co kterou meme, ale nemusme uchopit. chceme a jakmi konkrtnmi kroky toho chceme - Jejich pprava a spn realizace zvis pouze na tom, doshnout. Nen to prce na rok i dva, ale na pt a vce. jsou-li v obci ochotn, schopn a pracovit lid. Npomocny nm budou metodiky postupu z Kraje i - Jsou to dva krky tm smrem, kterm obec (a tm Ministerstva kolstv. Pi jejich naplnn se pak oteve cesta myslm obec v tom nejirm slova smyslu) jde ji k zskvn dalch finannch zdroj z evropskch fond minimln od roku 1995. Uvedu pklad: to, e mme pro nov plnovac obdob 2014 -2022. Je tedy pouzeobyvatelstvo velmi mlad a hodn dt, je mj. vsledkem na ns, zda budeme aktivn, nebo pevldne pocit prvnho zemnho plnu pipravovanho od r. 1993, kde byl spokojenosti se stvajcm stavem.vytvoen prostor pro realizaci 150 novch rodinnch dom. Ven spoluoban, peji pkn a bezpen lto.- Obec m pouze pt, ekl bych, vhod, a to: Ing. Ji Vancl, starosta 1) je dobe umstna (pod horami, tsn u Vrchlab), 2) prochz j dleit silnice I. tdy 3) mme eku, ve kter je vdy voda 4) je zde vznamn loisko nerostu dolomitu

  Usnesen z jednn Zastupitelstva obce Lnov, 5) a to rozhodujc ij zde schopn a pracovit oban.konanho 16. 6. 2015, od 17.30 hodinBude-li se jet alespo 10 rok tak usilovn pracovat Ptomni: dle prezenn listiny 14 len zastupitelstvajako dosud, bude vesnice v tom zkladnm v podku. Je to Usnesen . 1/02/15 o prci a penzch, ale 10 let utee jako voda.ZO uruje zapisovatelem p. Kove a ovovateli zpisuZ ve uvedenho jasn vyplv, e je as pemlet, p. Schliegsbira a p. Kuka. (Pro: 14, Proti: 0, Zdrel se: 0)co dl co zamstnanost, co mlad generace. Bude pro n

  za 10 i 15 let vesnice Lnov zajmav? Usnesen . 2/02/15 ZO schvaluje nsledujc program jednn:Nyn konkrtnji.1) Uren zapisovatele a ovovatel zpisu Prvn tma je spoluprce obc, spolk, kol a podobn 2) Schvlen programu jednnna esk a polsk hranici. Obec Lnov nen sice obc na 3) Plnn usnesen zastupitelstvahranici, ale spnou spoluprci s polskmi msty 4) Zprva o innosti rady obce(Szklarska Porba a Karpacz) rozvj ji vce jak 10 let.5) Projednn a schvlen etn zvrky obce a Z Lnov Pro pipomenut :

  za r. 2014- Krakonoovi potomci spoluprce k Z6) Projednn a schvlen zvrenho. tu obce za r. 2014- sraz k a rodk v r. 20107) Rozpotov zmna .2/2015 - spolen lyask zvody mldee ve Strnm v r. 20118) innost Vodrensk spolenosti Lnov - spoluprce hasi9) Zabezpeen povinn ve spoluasti na investin Nyn je monost (v. finannho spolufinancovn

  akci: Obec Lnov - Nstavba a stavebn prava z Operanho programu peshranin spoluprce)odbornch ueben u Z Lnovv kontaktech na irok bzi pokraovat. V Lnov se ji

  10) Stav pprav 3. zmny zemnho plnu obce Lnovv kvtnu setkali zstupci spolk, obce, koly a rozvojov 11) Nakldn s nemovitostmi obceagentury z Rychnova, aby diskutovali, zda maj zjem12) Specifick oblast - zaazen obce Lnov o spoluprci s polskmi msty a pokud ano, v em

  N KOLIK POZNMEK STAROSTY OBCE LNOVN KOLIK POZNMEK STAROSTY OBCE LNOV

  ZE ZASTUPITELSTVA OBCEZE ZASTUPITELSTVA OBCE

 • 3

  Ven spoluoban, konkrtn. Takto vznikl prvn pracovn podklad je nyn na v dnench poznmkch se budu vnovat dvma tmatm, polsk stran, aby i oni ekli sv pedstavy. Zjem o jak jsem to uvedl v poslednm sle Zpravodaje. Jedn se spoluprci s Lnovem potvrdili ji na pedchzejcch o esko-polskou spoluprci a o funkn partnerstv v oblasti osobnch jednnch pi dokonovn projektu spoluprce kolstv. hasi. Mme nkolik msc na spolen konzultace.

  Nejdve vak nkolik, ekl bych, provoznch posteh. Konkrtn zmr cca tlet spoluprce by ml vzniknout Zaprv chci pipomenout prvn konkrtn vsledek dlouho- nejdle do letonho listopadu, aby byl as na ppravu dobho programu (zaato v r. 2003) s nzvem Pozemkov dosti o dotaci na spolen akce, kter mus bt podna pravy v Hornm Lnov. Je jm nov zpevnn nejdle do konce bezna ptho roku. Smyslem celho komunikace od starho lomu po Doln Dvr. Je urena pro projektu je podvat se, jak to dlaj jinde, navzat ptelstv, obsluhu tohoto zem a na Obci nyn je zajistit, aby slouila ale i pobavit se.pouze tomuto elu a nikoliv jako opileck zkratka mezi Druh tma m pracovn nzev lnovsk kola v 21. Hoejm Vrchlabm a Dolnm Dvorem. stolet a jej nsledn zasazen do funknho partnerstv

  Zadruh ke kanalizaci. Velk podkovn tm, kte spolupracujcch subjekt v irm okol. Zkladem je pln svj slib a realizuj ppojky ke svm domm. poloit si otzku, zda my, tj. rodie, obec jako zizovatel Pln a efektivn fungovn cel kanalizace a istiky koly, pedagogick sbor, podnikatel, stedn koly atd., d jet hodn prce, ale dobr zklad je poloen. dlme ve tak, aby dti opoutjc po deseti letech 9. tdu Podmnky financovn obdobnch akc tak, jak jsou byly pipraveny co nejlpe. A poctiv si na tuto otzku zakotveny pro obdob 2014 2022, by byly dnes pro Obec odpovdt.nepijateln a kanalizace by nebyla. V ppad, e se uke, e je na em pracovat, pak na

  A nyn ke dvma slbenm tmatm. Maj nco em, jak, kdo, jak jsou bariry legislativn, personln, spolenho. finann, s km a v jakm rozsahu spolupracovat, jak to cel - Ob jsou dobrovoln, nikdo ns nenut, je to monost, zorganizovat a zasteit. Nejdleitj je tedy ci si, co kterou meme, ale nemusme uchopit. chceme a jakmi konkrtnmi kroky toho chceme - Jejich pprava a spn realizace zvis pouze na tom, doshnout. Nen to prce na rok i dva, ale na pt a vce. jsou-li v obci ochotn, schopn a pracovit lid. Npomocny nm budou metodiky postupu z Kraje i - Jsou to dva krky tm smrem, kterm obec (a tm Ministerstva kolstv. Pi jejich naplnn se pak oteve cesta myslm obec v tom nejirm slova smyslu) jde ji k zskvn dalch finannch zdroj z evropskch fond minimln od roku 1995. Uvedu pklad: to, e mme pro nov plnovac obdob 2014 -2022. Je tedy pouzeobyvatelstvo velmi mlad a hodn dt, je mj. vsledkem na ns, zda budeme aktivn, nebo pevldne pocit prvnho zemnho plnu pipravovanho od r. 1993, kde byl spokojenosti se stvajcm stavem.vytvoen prostor pro realizaci 150 novch rodinnch dom. Ven spoluoban, peji pkn a bezpen lto.- Obec m pouze pt, ekl bych, vhod, a to: Ing. Ji Vancl, starosta 1) je dobe umstna (pod horami, tsn u Vrchlab), 2) prochz j dleit silnice I. tdy 3) mme eku, ve kter je vdy voda 4) je zde vznamn loisko nerostu dolomitu

  Usnesen z jednn Zastupitelstva obce Lnov, 5) a to rozhodujc ij zde schopn a pracovit oban.konanho 16. 6. 2015, od 17.30 hodinBude-li se jet alespo 10 rok tak usilovn pracovat Ptomni: dle prezenn listiny 14 len zastupitelstvajako dosud, bude vesnice v tom zkladnm v podku. Je to Usnesen . 1/02/15 o prci a penzch, ale 10 let utee jako voda.ZO uruje zapisovatelem p. Kove a ovovateli zpisuZ ve uvedenho jasn vyplv, e je as pemlet, p. Schliegsbira a p. Kuka. (Pro: 14, Proti: 0, Zdrel se: 0)co dl co zamstnanost, co mlad generace. Bude pro n

  za 10 i 15 let vesnice Lnov zajmav? Usnesen . 2/02/15 ZO schvaluje nsledujc program jednn:Nyn konkrtnji.1) Uren zapisovatele a ovovatel zpisu Prvn tma je spoluprce obc, spolk, kol a podobn 2) Schvlen programu jednnna esk a polsk hranici. Obec Lnov nen sice obc na 3) Plnn usnesen zastupitelstvahranici, ale spnou spoluprci s polskmi msty 4) Zprva o innosti rady obce(Szklarska Porba a Karpacz) rozvj ji vce jak 10 let.5) Projednn a schvlen etn zvrky obce a Z Lnov Pro pipomenut :

  za r. 2014- Krakonoovi potomci spoluprce k Z6) Projednn a schvlen zvrenho. tu obce za r. 2014- sraz k a rodk v r. 20107) Rozpotov zmna .2/2015 - spolen lyask zvody mldee ve Strnm v r. 20118) innost Vodrensk spolenosti Lnov - spoluprce hasi9) Zabezpeen povinn ve spoluasti na investin Nyn je monost (v. finannho spolufinancovn

  akci: Obec Lnov - Nstavba a stavebn prava z Operanho programu peshranin spoluprce)odbornch ueben u Z Lnovv kontaktech na irok bzi pokraovat. V Lnov se ji

  10) Stav pprav 3. zmny zemnho plnu obce Lnovv kvtnu setkali zstupci spolk, obce, koly a rozvojov 11) Nakldn s nemovitostmi obceagentury z Rychnova, aby diskutovali, zda maj zjem12) Specifick oblast - zaazen obce Lnov o spoluprci s polskmi msty a pokud ano, v em

  N KOLIK POZNMEK STAROSTY OBCE LNOVN KOLIK POZNMEK STAROSTY OBCE LNOV

  ZE ZASTUPITELSTVA OBCEZE ZASTUPITELSTVA OBCE

 • souvisejc s podnm nvrh na vklad do KN a budou na ZSVM. (Pro: 14, Proti: 0, Zdrel se: 0)poplatnkem dan z nabyt nemovitch vc (4 %). Usnesen . 21/02/15

  (Pro: 14, Proti: 0, Zdrel se: 0) 11) Smlouvu o zzen VB IV-12-2011064/VB/01 Lnov, knn S 7, p. 233 Obec Lnov (dle jen Smlouva), kde Usnesen . 17/02/15se jedn o vybudovn nov kabelov ppojky pro novou 7) Ppravu odkoupen sti p. p. . 32/3, k. . PLpeerpac stanici budovanou v rmci stavby Kanalizacedo vlastnictv obce Lnov st pozemku, kter zasahuje a OV Lnov, oznaena jako S 7. Rozsah VB podle veejn prostranstv a pozemn komunikaci ped p. p. . tto Smlouvy je vymezen v GP slo 948-56/2015, kter je 32/3 a sousednm p. p. . 32/4 oba v k. . PL, kde

  2 nedlnou soust Smlouvy. Ve jednorzov nhradyoddlovan st pozemku je cca 87 m . Prodejn cena bude od budouc oprvnn EZ Distribuce, a. s. za zzen VB - stanovena dohodou, kde znal. posudek a Zsady sluebnosti k pozemku parc. . st. 233 v k. . PL (pozemek hospodaen s nemovitostmi pro rok 2015-16 budou obce Lnov, jako budouc povinn) se sjednv ve vi podkladem. GP pro oddlen pozemku a zpis do KN zajist 10.000,- K + DPH v zkonn vi (Zsady hospodaena uhrad obec Lnov s tm, e nvrh GP bude pedloens nemovitostmi pro rok 2015-16).k odsouhlasen stvajcmu vlastnkovi p. p. . 32/3 a 32/7

  (Pro: 14, Proti: 0, Zdrel se: 0)oba v k. . PL. Obec Lnov bude zrove poplatnkem dan Usnesen . 22/02/15z nabyt nemovitch vc (4%). 12) Uzaven smlouvy o zzen VB sluebnosti pro (Pro: 14, Proti: 0, Zdrel se: 0)zzen umstn a provozovn VTLAKU V8, PE 110 Usnesen . 18/02/15veejn splakov kanalizace, kter byl v dlce 21 m 8) Dohodu o zastn ppojky deovch vod do adu vybudovn v rmci stavby Kanalizace a OV Lnov na p. deov kanalizace - zastn ppojky deovch vodp. . 234/5 v k. . PL. Rozsah VB je vymezen v GP slo od RD 340 na pozemku st. 663, k. . PL do adu deov 937-39/2015, kter bude nedlnou soust smlouvy kanalizace na p. p. . 1171/1 v k. . PL ve vlastnictv obce vloen do KN. Pedmtn pozemek je ve vlastnictv R Lnov s tm, e byla splnna podmnka Rady obce Lnov(pslunost hospodait s majetkem m SP). Ve ze dne 6. 5. 2015, usnesen . 11/0915 o nutnosti doloen jednorzov nhrady od budouc oprvnn obce Lnovgeodetickho zamen ppojky. Ppojka deovch vod za zzen VB sluebnosti k p. p. . 234/5 v k. . PL bude zkolaudovna v rmci kolaudanho zen na vlastn (pozemek SP) se sjednv ve vi 100 K za 1 bm dlky, RD Stavebnm adem Vrchlab, kter si pedmtnou tj. celkov cena cca 2 100 K + DPH v zkonn vi. Obec dohodu vydal. (Pro: 14, Proti: 0, Zdrel se: 0)Lnov zrove uhrad poplatek souvisejc s podnm

  Usnesen . 19/02/15 nvrhu na vklad do KN. (Pro: 14, Proti: 0, Zdrel se: 0)9) Smlouvu o uzaven budouc smlouvy o zzen VB

  Usnesen . 23/02/15sluebnosti a smlouvu o prvu stavby slo: IP-12-ZO schvaluje zaazen obce Lnov do specifick oblasti 2006905/VB/2, akce PL vvn p. . 32_7 Opoensk, kde Krkonoe-Jizersk hory. (Pro: 14, Proti: 0, Zdrel se: 0)se jedn o vybudovn novho zemnho kabelovho veden Usnesen . 24/02/15NN pro nov RD na p. p. . 32/7, k. . PL, tj. zzen umstn ZO bere na vdom informace o proveden kontrole vkonu a provozovn zazen distribun soustavy v dlce 27 msamostatn psobnosti sven orgnm obce Lnov.na dotench p. p. . 1505/1 a 18/7, k. . PL ve vlastnictv

  (Pro: 14, Proti: 0, Zdrel se: 0)obce Lnov. Ve jednorzov nhrady od budouc Usnesen . 25/02/15oprvnn EZ Distribuce, a. s. za zzen VB - sluebnosti ZO schvaluje bezplatn pevod staveb od SP do majetku k p. p. . 1505/1 a 18/7 v k. . PL (pozemky obce Lnov) se obce. Jedn se o veejn pstupn komunikace VPC 2, 3 a 4, sjednv ve vi 10 000,- K + DPH dle zkonn sazby realizovan v rmci KP Horn Lnov. (Zsady hospodaen s nemovitostmi pro rok 2015-16).

  (Pro: 14, Proti: 0, Zdrel se: 0) (Pro: 14, Proti: 0, Zdrel se: 0)Usnesen . 26/02/15Usnesen . 20/02/15ZO bere na vdom zprvu o plnn vzjemnch smluv obce 10) Zmr obce Lnov o koupi pozemk ve vlastnictv R Lnov a fa KVK. (Pro: 14, Proti: 0, Zdrel se: 0)(pslunost hospodait m ZSVM) do vlastnictv obce Usnesen . 27/02/15 Lnov, a to:

  2 ZO schvaluje kupn smlouvu mezi obc a fa KOBIT a) pozemku p. . 794/6, vmra 441 m , k. . PL2 Slatiany, pozen autocisterny, cena 4 830 000 K + DPH.b) pozemku p. . 400/2, vmra 260 m , k. . PL

  (Pro: 14, Proti: 0, Zdrel se: 0)Jedn se o koupi pozemk ve vlastnictv sttu, kter maj Usnesen . 28/02/15 pvod v sti p. p. . 1591 bvalho pozemkovho katastru. ZO schvaluje Dodatek . 1 uveden kupn smlouvy mezi GP . 261-5481/92 pro obnoven vlastnictv vznikla z sti

  2 obc a fa KOBIT Slatiany, pozen autocisterny. Odstavec p. p. . 400 p. p. . 400/2 o vme 260 m , z sti p. p. . 2 IV Kupn cena. Zmna ceny, cena bez DPH in 4 580 000 794/2 vznikla p. p. . 794/6 o vme 441 m . P. p. . 400/2

  K. V technick specifikaci Vbava dodan dodavatelem - a 794/6 dle spravoval Statek Kovrsko, s. p. se sdlemDchac pstroj zmna na Lhev ocel. Dle v Lnov. Pedmtn parcely dle dostupn identifikace Elektrocentrla - zmna vrobce. Z rozsahu dodvky se pesn kopruj historickou cestu, kter obsluhovala dan vypout: hadice 75 x 20 2 ks, nhradn tlakov lhev 3 ks, okoln zem. Dvodem je zajistit prchodnost zemm, tj. plovouc erpadlo, CAN - bus. Ostatn text smlouvy se nesniovat tak monosti veejnho pstupu do voln nemn. (Pro: 14, Proti: 0, Zdrel se: 0)prody a zrove podpoit obslunost sti zem mezi

  silnic III/32552 (na Hostinn) okolo bvalho kravna Usnesen . 29/02/15 K100 na silnici I/14 (na Vrchlab) s vjezdem u benzinov ZO schvaluje smlouvu mezi obc Lnov a HK krajempumpy. Schvlen zmr obce Lnov o platnou koupi o poskytnut dotace z rozpotu HK kraje 15RRD01-0007, pedmtnch pozemk bude realizovn podnm dosti Podpora hasisk techniky pro obce s JPO, investin

  5

  13) Seznmen s vsledkem kontroly z 27. 5. 2015, MV (sti) z p. . 2407 o vme 569 m2 (ostatn plocha, R, odbor veejn sprvy manipulan plocha) v k. . HL, kter vznikne oddlenm

  14) Bezplatn pevod do majetku obce od Sttnho dle novho GP pro zmnu hranice pozemku a rozdlen pozemkovho adu R veejn pstupn komuni- pozemku za odsouhlasench podmnek prodeje: Prodejn kace VPC 2, 3 a 4, realizovan v rmci KP H. Lnov cena bude stanovena dohodou, kde znal. posudek a Zsady 15) Kontrola plnn vzjemnch smluv s KVK hospodaen s nemovitostmi pro rok 2015-16 budou 16) Smlouvy podkladem. Nabyvatel pedmtnch pozemk uhrad cenu 17) Rzn, diskuze, zvr (Pro: 14, Proti: 0, Zdrel se: 0) GP (pp. jeho odpovdajc st), poplatek souvisejc

  s podnm nvrh na vklad do KN a budou poplatnkem Usnesen . 3/02/15dan z nabyt nemovitch vc (4 %). Podmnkou prodejeZO bere na vdom zprvu o kontrole plnn usnesena pevodu pedmtnch nov vzniklch pozemk (st) je z minulho jednn ZO, kter se konalo dne 18. 3. 2015.nabyvateli strpn in. st a deov kanalizace (odvdjc (Pro: 14, Proti: 0, Zdrel se: 0) srkov vody) ve vlastnictv obce Lnov formou zzen Usnesen . 4/02/15VB v rmci kupn smlouvy. (Pro: 14, Proti: 0, Zdrel se: 0)ZO schvaluje zprvu o innosti rady obce za obdob od

  jednn ZO dne 18. 3. 2015 (Pro: 14, Proti: 0, Zdrel se: 0) Usnesen . 13/02/15Usnesen . 5/02/15 3) Zveejnn zmru prodeje nov vzniklho dlu b ZO schvaluje: (sti) o vme 82 m2 z p. p. . 57/2 (ostatn plocha)a/ etn zvrku obce k 31. 12. 2014 v k. . PL, kter vznikne oddlenm dle nvrhu novhob/ etn zvrku psp. organizace Z a M, Lnov, GP . 940-235/2015 pro zmnu hranice pozemkuokr. Trutnov, v. vsledku hospodaen psp. organizace a rozdlen pozemku za odsouhlasench podmnek prodeje: k 31. 12. 2014. Hospodsk vsledek ve vi 132 898,50 Prodejn cena bude stanovena dohodou, kde znal. posudekK ZO schvaluje pevst dle nvrhu v pln vi a Zsady hospodaen s nemovitostmi pro rok 2015-16 do rezervnho fondu. (Pro: 14, Proti: 0, Zdrel se: 0) budou podkladem. Nabyvatel pedmtnch dl

  a pozemku uhrad cenu GP (pp. jeho odpovdajc st), Usnesen . 6/02/15poplatek souvisejc s podnm nvrh na vklad do katastru ZO schvaluje celoron hospodaen obce a zvren et (1000 K) a budou poplatnkem dan z nabyt nemovitch obce za r. 2014 vetn zprvy nezvislho auditoravc (4 %). (Pro: 14, Proti: 0, Zdrel se: 0)o vsledku pezkoumn hospodaen obce za r. 2014 bez

  vhrad. (Pro: 14, Proti: 0, Zdrel se: 0) Usnesen . 14/02/154) Zveejnn zmru prodeje nov vzniklho dlu g Usnesen . 7/02/15(sti) o vme 1 m2 z p. p. . 57/2 (ostatn plocha) v k. . ZO schvaluje rozpotovou zmnu . 2/2015.PL, kter vznikne oddlenm dle nvrhu novho GP . 940- (Pro: 14, Proti: 0, Zdrel se: 0)235/2015 pro zmnu hranice pozemku a rozdlen pozemku Usnesen . 8/02/15za odsouhlasench podmnek prodeje: Prodejn cena bude ZO obce bere na vdom zprvu o innosti a pln prce stanovena dohodou, kde znal. posudek a Zsady Vodr. spolenosti Lnov. (Pro: 14, Proti: 0, Zdrel se: 0)hospodaen s nemovitostmi pro rok 2015-16 budou Usnesen . 9/02/15podkladem. Nabyvatel pedmtnch dl a pozemku ZO schvaluje finann prostedky obce ve vi 4 323 000 K uhrad cenu GP (pp. jeho odpovdajc st), poplatek jako vlastn zdroje na povinnou spoluast na investin souvisejc s podnm nvrh na vklad do KN a budou akci: Nstavba a stavebn prava odbornch ueben u Z poplatnkem dan z nabyt nemovitch vc (4 %). Lnov, zdrojem je rozpoet obce na r. 2015, resp. 2016.

  (Pro: 14, Proti: 0, Zdrel se: 0) (Pro: 14, Proti: 0, Zdrel se: 0)Usnesen . 10/02/15 Usnesen . 15/02/15ZO bere na vdom informaci o prtazch pi poizovn 5) Zveejnn zmru prodeje nov vzniklho dlu h 3. zmny zemnho plnu sdelnho tvaru Lnov. (sti) o vme 2 m2 z p. p. . 55/7 (ostatn plocha) v k. .

  (Pro: 14, Proti: 0, Zdrel se: 0) PL, kter vznikne oddlenm dle nvrhu novho GP . 940-Usnesen . 11/02/15 235/2015 pro zmnu hranice pozemku a rozdlen pozemku ZO schvaluje: za odsouhlasench podmnek prodeje: Prodejn cena bude 1) Zveejnn zmru prodeje nov vzniklho pozemku stanovena dohodou, kde znal. posudek a Zsady (sti) z p. . 2407 o vme 141 m2 (ostatn plocha, hospodaen s nemovitostmi pro rok 2015-16 budou manipulan plocha) v k. . HL, kter vznikne oddlenm podkladem. Nabyvatel pedmtnch dl a pozemku dle novho GP pro zmnu hranice pozemku a rozdlen uhrad cenu GP (pp. jeho odpovdajc st), poplatek pozemku za odsouhlasench podmnek prodeje: Prodejn souvisejc s podnm nvrh na vklad do KN a budou cena bude stanovena dohodou, kde bude podkladem znal. poplatnkem dan z nabyt nemovitch vc (4 %). posudek a Zsady hospodaen s nemovitostmi pro rok (Pro: 14, Proti: 0, Zdrel se: 0)2015-16. Nabyvatel pedmtnch pozemk uhrad cenu Usnesen . 16/02/15GP (pp. odpovdajc st), poplatek souvisejc s podnm 6) Zveejnn zmru prodeje p. p. . 55/7 (ostatn plocha)

  2nvrh na vklad do KN a budou poplatnkem dan z nabyt o nov vme 2 m v k. . PL, kter zstv po oddlennemovitch vc (4 %). Podmnkou prodeje a pevodu nov a scelen dl h a e dle nvrhu novho GP . 940-vzniklch pozemk (st) je nabyvateli strpn in. st 235/2015 pro zmnu hranice pozemku a rozdlen pozemku a deov kanalizace (odvdjc srkov vody) za odsouhlasench podmnek prodeje: Prodejn cena bude ve vlastnictv obce Lnov formou zzen VB v rmci kupn stanovena dohodou, kde znal. posudek a Zsady smlouvy. (Pro: 14, Proti: 0, Zdrel se: 0) hospodaen s nemovitostmi pro rok 2015-16 budou

  podkladem. Nabyvatel pedmtnch dl a pozemku Usnesen . 12/02/15uhrad cenu GP (pp. jeho odpovdajc st), poplatek2) Zveejnn zmru prodeje nov vzniklho pozemku

  4

 • souvisejc s podnm nvrh na vklad do KN a budou na ZSVM. (Pro: 14, Proti: 0, Zdrel se: 0)poplatnkem dan z nabyt nemovitch vc (4 %). Usnesen . 21/02/15

  (Pro: 14, Proti: 0, Zdrel se: 0) 11) Smlouvu o zzen VB IV-12-2011064/VB/01 Lnov, knn S 7, p. 233 Obec Lnov (dle jen Smlouva), kde Usnesen . 17/02/15se jedn o vybudovn nov kabelov ppojky pro novou 7) Ppravu odkoupen sti p. p. . 32/3, k. . PLpeerpac stanici budovanou v rmci stavby Kanalizacedo vlastnictv obce Lnov st pozemku, kter zasahuje a OV Lnov, oznaena jako S 7. Rozsah VB podle veejn prostranstv a pozemn komunikaci ped p. p. . tto Smlouvy je vymezen v GP slo 948-56/2015, kter je 32/3 a sousednm p. p. . 32/4 oba v k. . PL, kde

  2 nedlnou soust Smlouvy. Ve jednorzov nhradyoddlovan st pozemku je cca 87 m . Prodejn cena bude od budouc oprvnn EZ Distribuce, a. s. za zzen VB - stanovena dohodou, kde znal. posudek a Zsady sluebnosti k pozemku parc. . st. 233 v k. . PL (pozemek hospodaen s nemovitostmi pro rok 2015-16 budou obce Lnov, jako budouc povinn) se sjednv ve vi podkladem. GP pro oddlen pozemku a zpis do KN zajist 10.000,- K + DPH v zkonn vi (Zsady hospodaena uhrad obec Lnov s tm, e nvrh GP bude pedloens nemovitostmi pro rok 2015-16).k odsouhlasen stvajcmu vlastnkovi p. p. . 32/3 a 32/7

  (Pro: 14, Proti: 0, Zdrel se: 0)oba v k. . PL. Obec Lnov bude zrove poplatnkem dan Usnesen . 22/02/15z nabyt nemovitch vc (4%). 12) Uzaven smlouvy o zzen VB sluebnosti pro (Pro: 14, Proti: 0, Zdrel se: 0)zzen umstn a provozovn VTLAKU V8, PE 110 Usnesen . 18/02/15veejn splakov kanalizace, kter byl v dlce 21 m 8) Dohodu o zastn ppojky deovch vod do adu vybudovn v rmci stavby Kanalizace a OV Lnov na p. deov kanalizace - zastn ppojky deovch vodp. . 234/5 v k. . PL. Rozsah VB je vymezen v GP slo od RD 340 na pozemku st. 663, k. . PL do adu deov 937-39/2015, kter bude nedlnou soust smlouvy kanalizace na p. p. . 1171/1 v k. . PL ve vlastnictv obce vloen do KN. Pedmtn pozemek je ve vlastnictv R Lnov s tm, e byla splnna podmnka Rady obce Lnov(pslunost hospodait s majetkem m SP). Ve ze dne 6. 5. 2015, usnesen . 11/0915 o nutnosti doloen jednorzov nhrady od budouc oprvnn obce Lnovgeodetickho zamen ppojky. Ppojka deovch vod za zzen VB sluebnosti k p. p. . 234/5 v k. . PL bude zkolaudovna v rmci kolaudanho zen na vlastn (pozemek SP) se sjednv ve vi 100 K za 1 bm dlky, RD Stavebnm adem Vrchlab, kter si pedmtnou tj. celkov cena cca 2 100 K + DPH v zkonn vi. Obec dohodu vydal. (Pro: 14, Proti: 0, Zdrel se: 0)Lnov zrove uhrad poplatek souvisejc s podnm

  Usnesen . 19/02/15 nvrhu na vklad do KN. (Pro: 14, Proti: 0, Zdrel se: 0)9) Smlouvu o uzaven budouc smlouvy o zzen VB

  Usnesen . 23/02/15sluebnosti a smlouvu o prvu stavby slo: IP-12-ZO schvaluje zaazen obce Lnov do specifick oblasti 2006905/VB/2, akce PL vvn p. . 32_7 Opoensk, kde Krkonoe-Jizersk hory. (Pro: 14, Proti: 0, Zdrel se: 0)se jedn o vybudovn novho zemnho kabelovho veden Usnesen . 24/02/15NN pro nov RD na p. p. . 32/7, k. . PL, tj. zzen umstn ZO bere na vdom informace o proveden kontrole vkonu a provozovn zazen distribun soustavy v dlce 27 msamostatn psobnosti sven orgnm obce Lnov.na dotench p. p. . 1505/1 a 18/7, k. . PL ve vlastnictv

  (Pro: 14, Proti: 0, Zdrel se: 0)obce Lnov. Ve jednorzov nhrady od budouc Usnesen . 25/02/15oprvnn EZ Distribuce, a. s. za zzen VB - sluebnosti ZO schvaluje bezplatn pevod staveb od SP do majetku k p. p. . 1505/1 a 18/7 v k. . PL (pozemky obce Lnov) se obce. Jedn se o veejn pstupn komunikace VPC 2, 3 a 4, sjednv ve vi 10 000,- K + DPH dle zkonn sazby realizovan v rmci KP Horn Lnov. (Zsady hospodaen s nemovitostmi pro rok 2015-16).

  (Pro: 14, Proti: 0, Zdrel se: 0) (Pro: 14, Proti: 0, Zdrel se: 0)Usnesen . 26/02/15Usnesen . 20/02/15ZO bere na vdom zprvu o plnn vzjemnch smluv obce 10) Zmr obce Lnov o koupi pozemk ve vlastnictv R Lnov a fa KVK. (Pro: 14, Proti: 0, Zdrel se: 0)(pslunost hospodait m ZSVM) do vlastnictv obce Usnesen . 27/02/15 Lnov, a to:

  2 ZO schvaluje kupn smlouvu mezi obc a fa KOBIT a) pozemku p. . 794/6, vmra 441 m , k. . PL2 Slatiany, pozen autocisterny, cena 4 830 000 K + DPH.b) pozemku p. . 400/2, vmra 260 m , k. . PL

  (Pro: 14, Proti: 0, Zdrel se: 0)Jedn se o koupi pozemk ve vlastnictv sttu, kter maj Usnesen . 28/02/15 pvod v sti p. p. . 1591 bvalho pozemkovho katastru. ZO schvaluje Dodatek . 1 uveden kupn smlouvy mezi GP . 261-5481/92 pro obnoven vlastnictv vznikla z sti

  2 obc a fa KOBIT Slatiany, pozen autocisterny. Odstavec p. p. . 400 p. p. . 400/2 o vme 260 m , z sti p. p. . 2 IV Kupn cena. Zmna ceny, cena bez DPH in 4 580 000 794/2 vznikla p. p. . 794/6 o vme 441 m . P. p. . 400/2

  K. V technick specifikaci Vbava dodan dodavatelem - a 794/6 dle spravoval Statek Kovrsko, s. p. se sdlemDchac pstroj zmna na Lhev ocel. Dle v Lnov. Pedmtn parcely dle dostupn identifikace Elektrocentrla - zmna vrobce. Z rozsahu dodvky se pesn kopruj historickou cestu, kter obsluhovala dan vypout: hadice 75 x 20 2 ks, nhradn tlakov lhev 3 ks, okoln zem. Dvodem je zajistit prchodnost zemm, tj. plovouc erpadlo, CAN - bus. Ostatn text smlouvy se nesniovat tak monosti veejnho pstupu do voln nemn. (Pro: 14, Proti: 0, Zdrel se: 0)prody a zrove podpoit obslunost sti zem mezi

  silnic III/32552 (na Hostinn) okolo bvalho kravna Usnesen . 29/02/15 K100 na silnici I/14 (na Vrchlab) s vjezdem u benzinov ZO schvaluje smlouvu mezi obc Lnov a HK krajempumpy. Schvlen zmr obce Lnov o platnou koupi o poskytnut dotace z rozpotu HK kraje 15RRD01-0007, pedmtnch pozemk bude realizovn podnm dosti Podpora hasisk techniky pro obce s JPO, investin

  5

  13) Seznmen s vsledkem kontroly z 27. 5. 2015, MV (sti) z p. . 2407 o vme 569 m2 (ostatn plocha, R, odbor veejn sprvy manipulan plocha) v k. . HL, kter vznikne oddlenm

  14) Bezplatn pevod do majetku obce od Sttnho dle novho GP pro zmnu hranice pozemku a rozdlen pozemkovho adu R veejn pstupn komuni- pozemku za odsouhlasench podmnek prodeje: Prodejn kace VPC 2, 3 a 4, realizovan v rmci KP H. Lnov cena bude stanovena dohodou, kde znal. posudek a Zsady 15) Kontrola plnn vzjemnch smluv s KVK hospodaen s nemovitostmi pro rok 2015-16 budou 16) Smlouvy podkladem. Nabyvatel pedmtnch pozemk uhrad cenu 17) Rzn, diskuze, zvr (Pro: 14, Proti: 0, Zdrel se: 0) GP (pp. jeho odpovdajc st), poplatek souvisejc

  s podnm nvrh na vklad do KN a budou poplatnkem Usnesen . 3/02/15dan z nabyt nemovitch vc (4 %). Podmnkou prodejeZO bere na vdom zprvu o kontrole plnn usnesena pevodu pedmtnch nov vzniklch pozemk (st) je z minulho jednn ZO, kter se konalo dne 18. 3. 2015.nabyvateli strpn in. st a deov kanalizace (odvdjc (Pro: 14, Proti: 0, Zdrel se: 0) srkov vody) ve vlastnictv obce Lnov formou zzen Usnesen . 4/02/15VB v rmci kupn smlouvy. (Pro: 14, Proti: 0, Zdrel se: 0)ZO schvaluje zprvu o innosti rady obce za obdob od

  jednn ZO dne 18. 3. 2015 (Pro: 14, Proti: 0, Zdrel se: 0) Usnesen . 13/02/15Usnesen . 5/02/15 3) Zveejnn zmru prodeje nov vzniklho dlu b ZO schvaluje: (sti) o vme 82 m2 z p. p. . 57/2 (ostatn plocha)a/ etn zvrku obce k 31. 12. 2014 v k. . PL, kter vznikne oddlenm dle nvrhu novhob/ etn zvrku psp. organizace Z a M, Lnov, GP . 940-235/2015 pro zmnu hranice pozemkuokr. Trutnov, v. vsledku hospodaen psp. organizace a rozdlen pozemku za odsouhlasench podmnek prodeje: k 31. 12. 2014. Hospodsk vsledek ve vi 132 898,50 Prodejn cena bude stanovena dohodou, kde znal. posudekK ZO schvaluje pevst dle nvrhu v pln vi a Zsady hospodaen s nemovitostmi pro rok 2015-16 do rezervnho fondu. (Pro: 14, Proti: 0, Zdrel se: 0) budou podkladem. Nabyvatel pedmtnch dl

  a pozemku uhrad cenu GP (pp. jeho odpovdajc st), Usnesen . 6/02/15poplatek souvisejc s podnm nvrh na vklad do katastru ZO schvaluje celoron hospodaen obce a zvren et (1000 K) a budou poplatnkem dan z nabyt nemovitch obce za r. 2014 vetn zprvy nezvislho auditoravc (4 %). (Pro: 14, Proti: 0, Zdrel se: 0)o vsledku pezkoumn hospodaen obce za r. 2014 bez

  vhrad. (Pro: 14, Proti: 0, Zdrel se: 0) Usnesen . 14/02/154) Zveejnn zmru prodeje nov vzniklho dlu g Usnesen . 7/02/15(sti) o vme 1 m2 z p. p. . 57/2 (ostatn plocha) v k. . ZO schvaluje rozpotovou zmnu . 2/2015.PL, kter vznikne oddlenm dle nvrhu novho GP . 940- (Pro: 14, Proti: 0, Zdrel se: 0)235/2015 pro zmnu hranice pozemku a rozdlen pozemku Usnesen . 8/02/15za odsouhlasench podmnek prodeje: Prodejn cena bude ZO obce bere na vdom zprvu o innosti a pln prce stanovena dohodou, kde znal. posudek a Zsady Vodr. spolenosti Lnov. (Pro: 14, Proti: 0, Zdrel se: 0)hospodaen s nemovitostmi pro rok 2015-16 budou Usnesen . 9/02/15podkladem. Nabyvatel pedmtnch dl a pozemku ZO schvaluje finann prostedky obce ve vi 4 323 000 K uhrad cenu GP (pp. jeho odpovdajc st), poplatek jako vlastn zdroje na povinnou spoluast na investin souvisejc s podnm nvrh na vklad do KN a budou akci: Nstavba a stavebn prava odbornch ueben u Z poplatnkem dan z nabyt nemovitch vc (4 %). Lnov, zdrojem je rozpoet obce na r. 2015, resp. 2016.

  (Pro: 14, Proti: 0, Zdrel se: 0) (Pro: 14, Proti: 0, Zdrel se: 0)Usnesen . 10/02/15 Usnesen . 15/02/15ZO bere na vdom informaci o prtazch pi poizovn 5) Zveejnn zmru prodeje nov vzniklho dlu h 3. zmny zemnho plnu sdelnho tvaru Lnov. (sti) o vme 2 m2 z p. p. . 55/7 (ostatn plocha) v k. .

  (Pro: 14, Proti: 0, Zdrel se: 0) PL, kter vznikne oddlenm dle nvrhu novho GP . 940-Usnesen . 11/02/15 235/2015 pro zmnu hranice pozemku a rozdlen pozemku ZO schvaluje: za odsouhlasench podmnek prodeje: Prodejn cena bude 1) Zveejnn zmru prodeje nov vzniklho pozemku stanovena dohodou, kde znal. posudek a Zsady (sti) z p. . 2407 o vme 141 m2 (ostatn plocha, hospodaen s nemovitostmi pro rok 2015-16 budou manipulan plocha) v k. . HL, kter vznikne oddlenm podkladem. Nabyvatel pedmtnch dl a pozemku dle novho GP pro zmnu hranice pozemku a rozdlen uhrad cenu GP (pp. jeho odpovdajc st), poplatek pozemku za odsouhlasench podmnek prodeje: Prodejn souvisejc s podnm nvrh na vklad do KN a budou cena bude stanovena dohodou, kde bude podkladem znal. poplatnkem dan z nabyt nemovitch vc (4 %). posudek a Zsady hospodaen s nemovitostmi pro rok (Pro: 14, Proti: 0, Zdrel se: 0)2015-16. Nabyvatel pedmtnch pozemk uhrad cenu Usnesen . 16/02/15GP (pp. odpovdajc st), poplatek souvisejc s podnm 6) Zveejnn zmru prodeje p. p. . 55/7 (ostatn plocha)

  2nvrh na vklad do KN a budou poplatnkem dan z nabyt o nov vme 2 m v k. . PL, kter zstv po oddlennemovitch vc (4 %). Podmnkou prodeje a pevodu nov a scelen dl h a e dle nvrhu novho GP . 940-vzniklch pozemk (st) je nabyvateli strpn in. st 235/2015 pro zmnu hranice pozemku a rozdlen pozemku a deov kanalizace (odvdjc srkov vody) za odsouhlasench podmnek prodeje: Prodejn cena bude ve vlastnictv obce Lnov formou zzen VB v rmci kupn stanovena dohodou, kde znal. posudek a Zsady smlouvy. (Pro: 14, Proti: 0, Zdrel se: 0) hospodaen s nemovitostmi pro rok 2015-16 budou

  podkladem. Nabyvatel pedmtnch dl a pozemku Usnesen . 12/02/15uhrad cenu GP (pp. jeho odpovdajc st), poplatek2) Zveejnn zmru prodeje nov vzniklho pozemku

  4

 • 7

  Cestou zptky ekalo na astnky vstupu opt mal pekvapen v podob hledn psmen a skldn krtk tajenky. Za sprvn vylutn byla pro vechny pipraven mil odmna, hand made drek jako od Popelky - astnci toto pirovnn jist pochop.

  Letos m mile pekvapilo, e se dn z astnk, esk erven k kadoron oceuje na slavnost- mon a na jednoho i dva, nesetkal s njakm neekanm

  nch setknch mnohonsobn bezpspvkov drce krve. problmem (v minulch roncch pr astnk Jedn se o ty z nich, kte dovrili poet 20 a 40 odbr krve zabloudilo, dolo k drobnmu zrann, i nm neplo a plazmy. 14. kvtna 2015 pedal Oblastn spolek K poas) a vichni nm akci pochvlili.na slavnostnm shromdn v koncertn sni Bohuslava Drobnou perlikou na zvr je reakce jednoho Martin v Trutnov plakety tmto naim obanm: zahraninho astnka (z Ukrajiny), kter po obdren

  drku za uhodnut tajenky ekl sv znm: Co s tm mm Stbrnou plaketu MUDr. Janskho (20 odbr):dlat? To m skuten velmi pobavilo. A prv tyto Josef Matras, Prostedn Lnovsmvy jsou, alespo pro m, nejlepm podkovnmZlatou plaketu MUDr. Janskho (40 odbr): za podn cel akce.Lubomr Buek, Prostedn Lnov

  Tm se pt rok na setkn pi 12. ronku Vstupu.Michal Pag, Prostedn LnovI za kolegyku dkuji vem astnkm akce a peji pkn Josef Zkouck, Doln Lnovletn dny.

  Blahopejeme a dkujeme! Lenka Stbrn, asistentka Karolna Bokov

  Dne 6. 6. 2015 jsme si udlali den pln sout pod nzvem Hrtky s

  Tak jako mvnutm kouzelnho proutku se i dnykonm. Na hrtky se sjeli ve kolkch pehouply jako voda. Pipad nm to jako jezdci z Paky, Studence, vera, co nai nejmlad stli prvn ped brankou kolky. ernho Dolu a jeden Dnes tam stoj znova, ale otoeni jinm smrem. Po ti roky konk z na stje, ale jela ji kad rno jet cel rozespal otvrali. Nkdy zvesela, ho jezdkyn z Rokopova. jindy s mrnm rozmarem podle toho, jak se prv vyspali. Celkem bylo deset konNechce se vit, e dnes ji za sebou zavou naposledy.a devt jezdc.Tedy alespo do t doby, ne se kolobh ivota znovu napln Nae Lucka pipravila a z dt budou zase rodie.hodn sout jako teba

  Pro dti dlouho oekvan vstup do koly se ji blbarely s vajkem na lci, klobouky, trail a rzn a nm nezbv nic vc ne popt, aby se jim v n lbilowesternov soute. Bylo tak jablko ve vod a bonbnek a poten entuziasmus dlouho vydrel. Poslednch pr v mouce. A nakonec ve dvojicch se zavzanma oima se dn ve kolkch je v ovzdu ctit tato slavnostn atmosfra, navzjem krmili jogurtem. Myslm si, e se jim tato sout dti se t na przdniny a mon jet vce na to, a skonlbila nejvc. a usednou do kolnch lavic. Jet ne se tak stane, ekaj je Nakonec jsem vem rozdala cukrov, podkovalave kolce mal maturitky, pasovn na kolkyza ast a rozeli jsme se k domovm. Jezdci z Pakya rozlouen se kolkou, kdy si na zahrad dohromadya Studence dom dojeli a kolem tiadvact hodiny veer.s jejich rodii opeeme vuty a spolen zavzpomnme Za Ran na Kopeku Helena Kopeckna as, kdy jejich velc pedkolci byli jet malmi ratolestmi.

  Nemusme v pamti zachzet ani tak daleko. Meme si pipomenout udlosti uplynulch pr msc, kter

  Mil teni, i letos je mi potenm napsat krtk ozvltnily bn provoz M. Jednou z takovch shrnut 11. ronku na p akce (Vstup na Snku), kter zvltnost pro dti byl i pchod pan policistky. Kdy m se konala v sobotu 27. 6. 2015. nkdo na sob uniformu, informace o bezpenosti na silnici

  By nm poas a tak neplo, nakonec promoen se poslouchaj mnohem pozornji. Ono i povdnastnk nebylo tak zl, jak jsme s kolegykou Kjou, o nelehkm ivobyt naich pedk na horch se poslouch kter tmto dkuji za vbornou spoluprci, pvodn ekaly. jinak pmo od pana Libora Duka - zamstnance KRNAP, Na akce se astnilo celkem 52 lid, z toho 20 lo del ne z st ns uitelek.trasu, na Snku, a 32 lid lo krat trasu, kter vedla Za nmi jsou i spn zahran besdky pro maminky, na Lesn boudu. Vichni se vrtili spokojen a v podku, vlet do ZOO ve Dvoe Krlov, oslava Dtskho dne, by nkte unaven. zvody na kolobkch a zvody v lehk atletice, kde si

  Cl byl i letos v TEDEC, kde si doraziv astnci dti mly monost porovnat sly hned ve tech disciplnch - za odmnu mohli dt nco dobrho k pit a vepov gul skok do dlky, hod mkem a bh na 20 metr. Jak jsous chlebem. V cli jsme na vechny ekaly t s pipravenmi na tom se svmi silami kolci, se brzy pesvdmediplomy za ast a za zdoln Snky a Snkai si opt na Olympijskm dni na Z, kam jsme i my, mal bci, vyslouili devnou postaviku Lnovka. byli pozvni.

  HRTKY S KON M

  TROCHA ZPRVI EK Z LNOVSKCH KOLI EK

  VSTUP LNOVSKCH NA SN KU P ES 3 VRCHOLY

  OCEN N K

  Barely s vajkem na lci.

  Z D N V OBCIZ D N V OBCI

  Z a M LNOVZ a M LNOV

  dotace ve vi 1 000 000 K na pozen CAS. 4. Pedmtem tto kupn smlouvy je platn pevod p. p. . 2 (Pro: 14, Proti: 0, Zdrel se: 0) 1741/12 o vme 115 m , ostatn plocha, v k. . PL. Jedn

  se o pozemek pod cyklostezkou st C v seku U Leteck Usnesen . 30/02/15 koly. Kupn cena je 11 640 K dle znal. posudku . ZO schvaluje SOD mezi obc Lnov a fa Pavel Boek - 3773/268/2015 z 2. 6. 2015. (Pro: 14, Proti: 0, Zdrel se: 0)stavebn firma, Dvr Krlov, akce: Nstavba a stavebn

  pravy odbornch ueben Z v Lnov realizace stavby. Usnesen . 40/02/15Cena dla 8 575 492 K bez DPH. ZO schvaluje znn OZV obce Lnov .1/2015 (Pro: 14, Proti: 0, Zdrel se: 0) o stanoven systmu shromaovn, sbru, tdn, Usnesen . 31/02/15 pepravy, vyuvn a odstraovn komunlnch odpadZO schvaluje smlouvu pkazn mezi obc Lnov a fa a nakldn se stavebnm odpadem na zem obce Lnov.1. Vrchlabsk stavebn a znaleck kancel, akce: Nstavba (Pro: 14, Proti: 0, Zdrel se: 0)a stavebn pravy odbornch ueben Z v Lnov Usnesen . 41/02/15proveden investorsko-in. innosti - kontrola fakturace, ZO projednalo nvrh Sprvy KRNAP o vysloven ceny prac, digitln fotodokumentace, odborn dozor. pedbnho souhlasu s pevodem p. p. . 2854 a 2821 - Cena 1,9 % ze zapoitatelnch nklad dla, 350 K/hod ostatn plochy, uren v rmci KP Horn Lnov pro prce provdn v HZS. (Pro: 14, Proti: 0, Zdrel se: 0) spolen zazen (veejn pstupnou elovou

  komunikaci). Ob poz. parcely byly v rmci KP Usnesen . 32/02/15 vytvoeny za elem realizace ve uveden komunikace ZO schvaluje smlouvu pkazn mezi obc Lnov a fainvestorem, SP. 1. Vrchlabsk stavebn a znaleck kancel, akce: ZO schvaluje tyto kroky k ppadnmu pevodu:Rekonstrukce mstn komunikace K lomu Lnov - 2. a) Nepevdt, v pp., e SP pistoup k realizaci etapa a prodlouen kanalizanho a vodovodnho adu komunikace v nejblich letechvetn sdruench ppojek a pprav ppojek k. . Horn b) Umonit realizaci komunikace na pozemku, kter Lnov - proveden investorsko-in. innosti - kontrola zstane ve vlastnictv obce VB na 20 let.fakturace, ceny prac, digitln fotodokumentace, odborn c) Bezplatn nebo platn pevod s podmnkou stano-dozor. Cena 1,9 % ze zapoitatelnch nklad dla, 350 ven harmonogramu ppravy a realizace akce a stanoven K/hod prce provdn v HZS.zatdn komunikace a zpsob uvn v letnch, resp. (Pro: 14, Proti: 0, Zdrel se: 0)zimnch mscch. (Pro: 14, Proti: 0, Zdrel se: 0)Usnesen . 33/02/15

  ZO schvaluje SOD mezi obc Lnov a fa HNH Hrabaov, Ovovatel: Kuk M., Schliegsbir R.akce: Rekonstrukce mstn komunikace K lomu Lnov - Starosta: Ing. Vancl Ji2. etapa a prodlouen kanalizanho a vodovodnho adu vetn sdruench ppojek a pprav ppojek k. . Horn Lnov realizace stavby. Cena dla 5 525 174,86 K + DPH. (Pro: 14, Proti: 0, Zdrel se: 0)

  Usnesen . 34/02/15 ZO schvaluje SOD mezi obc Lnov a fa KAMPA - MARYNKA s. r. o., akce: Stavebn pravy oprn zdi na p.

  V beznu se narodil Dan Mlateek, v dubnu Ji Marek, p. . 117/3 k. . Horn Lnov, realizace stavby. Cena dla in Kristna Gregorov a Jaromr Hnilika, v kvtnu Rozlie 389 784 K + DPH. (Pro: 14, Proti: 0, Zdrel se: 0)Schliegsbirov a v ervnu Ji Mikule. Vtme Vs

  Usnesen . 35/02/15 v Lnov! ZO schvaluje SOD z pedloen nabdky mezi obc Lnov V obdob bezen a erven dovrili sv vznamn a fa HNH Hrabaov, akce: Chodnk podl sportovit Z - ivotn jubilea (uvdme 70, 75, 80, 85 let a dle po roce) tito budova B, Lnov, realizace stavby. Cena dla 360 106 K nai oban:+ DPH. (Pro: 14, Proti: 0, Zdrel se: 0) 70 let - pan Ditmar Hdera, pan Vladimr Seidl,Usnesen . 36/02/15 pan Ji Bene, pan Jana Jackov a pan Eva ermkovZO schvaluje SOD z pedloen nabdky mezi obc Lnov 75 let - pan Irena Dlouh a pan Annelise tolfova fa HNH Hrabaov, akce: Odpovky u matesk koly 80 let - pan Miloslava ediv, pan Miroslav WankHorn Lnov, realizace stavby. Cena dla 369 522,93 K + a pan Ladislav TringelaDPH. (Pro: 14, Proti: 0, Zdrel se: 0) 85 let - pan Ji Hartig a pan Emlia Francov

  87 let - pan Justyna ChlapoviovUsnesen . 37/02/15 89 let - pan Ludmila Lekov a pan Libue AdolfovZO schvaluje smlouvu . 14208703 o poskytnut podpory 91 let - pan Miloslava Vanclovze SFP R, OPP, dotace 39 369,48 K na akci Snen

  energetick nronosti hasisk zbrojnice. Vem jubilantm srden pejeme vechno nejlep, (Pro: 14, Proti: 0, Zdrel se: 0) pevn zdrav, hodn tst a radosti do dalch let.

  Usnesen . 38/02/15 ivot pin bohuel i smutn udlosti - v beznu ns ZO schvaluje SOD mezi obc Lnov a fa Semerd, Trutnov,

  navdy opustila pan Ludmila Procingerov, v kvtnu pan akce: Vmna krytiny na severn sti hasisk zbrojnice Vra Janekov a pan Hana Vrblkov.PL a ntr stechy hlavn budovy, vmna krytiny na vi.

  Dovolte mi jmnem Obce Lnov a vech lid, kte je Cena 214 292 K v. DPH. (Pro: 14, Proti: 0, Zdrel se: 0)znali a vzpomnaj, vyjdit upmnou soustrast

  Usnesen . 39/02/15 pozstalm rodinm.ZO schvaluje kupn smlouvu mezi obc Lnov a SD, Praha Karolina Bokov

  6

  SPOLE ENSK RUBRIKA OBCE LNOV

  ZPRVY Z OBCEZPRVY Z OBCE

 • 7

  Cestou zptky ekalo na astnky vstupu opt mal pekvapen v podob hledn psmen a skldn krtk tajenky. Za sprvn vylutn byla pro vechny pipraven mil odmna, hand made drek jako od Popelky - astnci toto pirovnn jist pochop.

  Letos m mile pekvapilo, e se dn z astnk, esk erven k kadoron oceuje na slavnost- mon a na jednoho i dva, nesetkal s njakm neekanm

  nch setknch mnohonsobn bezpspvkov drce krve. problmem (v minulch roncch pr astnk Jedn se o ty z nich, kte dovrili poet 20 a 40 odbr krve zabloudilo, dolo k drobnmu zrann, i nm neplo a plazmy. 14. kvtna 2015 pedal Oblastn spolek K poas) a vichni nm akci pochvlili.na slavnostnm shromdn v koncertn sni Bohuslava Drobnou perlikou na zvr je reakce jednoho Martin v Trutnov plakety tmto naim obanm: zahraninho astnka (z Ukrajiny), kter po obdren

  drku za uhodnut tajenky ekl sv znm: Co s tm mm Stbrnou plaketu MUDr. Janskho (20 odbr):dlat? To m skuten velmi pobavilo. A prv tyto Josef Matras, Prostedn Lnovsmvy jsou, alespo pro m, nejlepm podkovnmZlatou plaketu MUDr. Janskho (40 odbr): za podn cel akce.Lubomr Buek, Prostedn Lnov

  Tm se pt rok na setkn pi 12. ronku Vstupu.Michal Pag, Prostedn LnovI za kolegyku dkuji vem astnkm akce a peji pkn Josef Zkouck, Doln Lnovletn dny.

  Blahopejeme a dkujeme! Lenka Stbrn, asistentka Karolna Bokov

  Dne 6. 6. 2015 jsme si udlali den pln sout pod nzvem Hrtky s

  Tak jako mvnutm kouzelnho proutku se i dnykonm. Na hrtky se sjeli ve kolkch pehouply jako voda. Pipad nm to jako jezdci z Paky, Studence, vera, co nai nejmlad stli prvn ped brankou kolky. ernho Dolu a jeden Dnes tam stoj znova, ale otoeni jinm smrem. Po ti roky konk z na stje, ale jela ji kad rno jet cel rozespal otvrali. Nkdy zvesela, ho jezdkyn z Rokopova. jindy s mrnm rozmarem podle toho, jak se prv vyspali. Celkem bylo deset konNechce se vit, e dnes ji za sebou zavou naposledy.a devt jezdc.Tedy alespo do t doby, ne se kolobh ivota znovu napln Nae Lucka pipravila a z dt budou zase rodie.hodn sout jako teba

  Pro dti dlouho oekvan vstup do koly se ji blbarely s vajkem na lci, klobouky, trail a rzn a nm nezbv nic vc ne popt, aby se jim v n lbilowesternov soute. Bylo tak jablko ve vod a bonbnek a poten entuziasmus dlouho vydrel. Poslednch pr v mouce. A nakonec ve dvojicch se zavzanma oima se dn ve kolkch je v ovzdu ctit tato slavnostn atmosfra, navzjem krmili jogurtem. Myslm si, e se jim tato sout dti se t na przdniny a mon jet vce na to, a skonlbila nejvc. a usednou do kolnch lavic. Jet ne se tak stane, ekaj je Nakonec jsem vem rozdala cukrov, podkovalave kolce mal maturitky, pasovn na kolkyza ast a rozeli jsme se k domovm. Jezdci z Pakya rozlouen se kolkou, kdy si na zahrad dohromadya Studence dom dojeli a kolem tiadvact hodiny veer.s jejich rodii opeeme vuty a spolen zavzpomnme Za Ran na Kopeku Helena Kopeckna as, kdy jejich velc pedkolci byli jet malmi ratolestmi.

  Nemusme v pamti zachzet ani tak daleko. Meme si pipomenout udlosti uplynulch pr msc, kter

  Mil teni, i letos je mi potenm napsat krtk ozvltnily bn provoz M. Jednou z takovch shrnut 11. ronku na p akce (Vstup na Snku), kter zvltnost pro dti byl i pchod pan policistky. Kdy m se konala v sobotu 27. 6. 2015. nkdo na sob uniformu, informace o bezpenosti na silnici

  By nm poas a tak neplo, nakonec promoen se poslouchaj mnohem pozornji. Ono i povdnastnk nebylo tak zl, jak jsme s kolegykou Kjou, o nelehkm ivobyt naich pedk na horch se poslouch kter tmto dkuji za vbornou spoluprci, pvodn ekaly. jinak pmo od pana Libora Duka - zamstnance KRNAP, Na akce se astnilo celkem 52 lid, z toho 20 lo del ne z st ns uitelek.trasu, na Snku, a 32 lid lo krat trasu, kter vedla Za nmi jsou i spn zahran besdky pro maminky, na Lesn boudu. Vichni se vrtili spokojen a v podku, vlet do ZOO ve Dvoe Krlov, oslava Dtskho dne, by nkte unaven. zvody na kolobkch a zvody v lehk atletice, kde si

  Cl byl i letos v TEDEC, kde si doraziv astnci dti mly monost porovnat sly hned ve tech disciplnch - za odmnu mohli dt nco dobrho k pit a vepov gul skok do dlky, hod mkem a bh na 20 metr. Jak jsous chlebem. V cli jsme na vechny ekaly t s pipravenmi na tom se svmi silami kolci, se brzy pesvdmediplomy za ast a za zdoln Snky a Snkai si opt na Olympijskm dni na Z, kam jsme i my, mal bci, vyslouili devnou postaviku Lnovka. byli pozvni.

  HRTKY S KON M

  TROCHA ZPRVI EK Z LNOVSKCH KOLI EK

  VSTUP LNOVSKCH NA SN KU P ES 3 VRCHOLY

  OCEN N K

  Barely s vajkem na lci.

  Z D N V OBCIZ D N V OBCI

  Z a M LNOVZ a M LNOV

  dotace ve vi 1 000 000 K na pozen CAS. 4. Pedmtem tto kupn smlouvy je platn pevod p. p. . 2 (Pro: 14, Proti: 0, Zdrel se: 0) 1741/12 o vme 115 m , ostatn plocha, v k. . PL. Jedn

  se o pozemek pod cyklostezkou st C v seku U Leteck Usnesen . 30/02/15 koly. Kupn cena je 11 640 K dle znal. posudku . ZO schvaluje SOD mezi obc Lnov a fa Pavel Boek - 3773/268/2015 z 2. 6. 2015. (Pro: 14, Proti: 0, Zdrel se: 0)stavebn firma, Dvr Krlov, akce: Nstavba a stavebn

  pravy odbornch ueben Z v Lnov realizace stavby. Usnesen . 40/02/15Cena dla 8 575 492 K bez DPH. ZO schvaluje znn OZV obce Lnov .1/2015 (Pro: 14, Proti: 0, Zdrel se: 0) o stanoven systmu shromaovn, sbru, tdn, Usnesen . 31/02/15 pepravy, vyuvn a odstraovn komunlnch odpadZO schvaluje smlouvu pkazn mezi obc Lnov a fa a nakldn se stavebnm odpadem na zem obce Lnov.1. Vrchlabsk stavebn a znaleck kancel, akce: Nstavba (Pro: 14, Proti: 0, Zdrel se: 0)a stavebn pravy odbornch ueben Z v Lnov Usnesen . 41/02/15proveden investorsko-in. innosti - kontrola fakturace, ZO projednalo nvrh Sprvy KRNAP o vysloven ceny prac, digitln fotodokumentace, odborn dozor. pedbnho souhlasu s pevodem p. p. . 2854 a 2821 - Cena 1,9 % ze zapoitatelnch nklad dla, 350 K/hod ostatn plochy, uren v rmci KP Horn Lnov pro prce provdn v HZS. (Pro: 14, Proti: 0, Zdrel se: 0) spolen zazen (veejn pstupnou elovou

  komunikaci). Ob poz. parcely byly v rmci KP Usnesen . 32/02/15 vytvoeny za elem realizace ve uveden komunikace ZO schvaluje smlouvu pkazn mezi obc Lnov a fainvestorem, SP. 1. Vrchlabsk stavebn a znaleck kancel, akce: ZO schvaluje tyto kroky k ppadnmu pevodu:Rekonstrukce mstn komunikace K lomu Lnov - 2. a) Nepevdt, v pp., e SP pistoup k realizaci etapa a prodlouen kanalizanho a vodovodnho adu komunikace v nejblich letechvetn sdruench ppojek a pprav ppojek k. . Horn b) Umonit realizaci komunikace na pozemku, kter Lnov - proveden investorsko-in. innosti - kontrola zstane ve vlastnictv obce VB na 20 let.fakturace, ceny prac, digitln fotodokumentace, odborn c) Bezplatn nebo platn pevod s podmnkou stano-dozor. Cena 1,9 % ze zapoitatelnch nklad dla, 350 ven harmonogramu ppravy a realizace akce a stanoven K/hod prce provdn v HZS.zatdn komunikace a zpsob uvn v letnch, resp. (Pro: 14, Proti: 0, Zdrel se: 0)zimnch mscch. (Pro: 14, Proti: 0, Zdrel se: 0)Usnesen . 33/02/15

  ZO schvaluje SOD mezi obc Lnov a fa HNH Hrabaov, Ovovatel: Kuk M., Schliegsbir R.akce: Rekonstrukce mstn komunikace K lomu Lnov - Starosta: Ing. Vancl Ji2. etapa a prodlouen kanalizanho a vodovodnho adu vetn sdruench ppojek a pprav ppojek k. . Horn Lnov realizace stavby. Cena dla 5 525 174,86 K + DPH. (Pro: 14, Proti: 0, Zdrel se: 0)

  Usnesen . 34/02/15 ZO schvaluje SOD mezi obc Lnov a fa KAMPA - MARYNKA s. r. o., akce: Stavebn pravy oprn zdi na p.

  V beznu se narodil Dan Mlateek, v dubnu Ji Marek, p. . 117/3 k. . Horn Lnov, realizace stavby. Cena dla in Kristna Gregorov a Jaromr Hnilika, v kvtnu Rozlie 389 784 K + DPH. (Pro: 14, Proti: 0, Zdrel se: 0)Schliegsbirov a v ervnu Ji Mikule. Vtme Vs

  Usnesen . 35/02/15 v Lnov! ZO schvaluje SOD z pedloen nabdky mezi obc Lnov V obdob bezen a erven dovrili sv vznamn a fa HNH Hrabaov, akce: Chodnk podl sportovit Z - ivotn jubilea (uvdme 70, 75, 80, 85 let a dle po roce) tito budova B, Lnov, realizace stavby. Cena dla 360 106 K nai oban:+ DPH. (Pro: 14, Proti: 0, Zdrel se: 0) 70 let - pan Ditmar Hdera, pan Vladimr Seidl,Usnesen . 36/02/15 pan Ji Bene, pan Jana Jackov a pan Eva ermkovZO schvaluje SOD z pedloen nabdky mezi obc Lnov 75 let - pan Irena Dlouh a pan Annelise tolfova fa HNH Hrabaov, akce: Odpovky u matesk koly 80 let - pan Miloslava ediv, pan Miroslav WankHorn Lnov, realizace stavby. Cena dla 369 522,93 K + a pan Ladislav TringelaDPH. (Pro: 14, Proti: 0, Zdrel se: 0) 85 let - pan Ji Hartig a pan Emlia Francov

  87 let - pan Justyna ChlapoviovUsnesen . 37/02/15 89 let - pan Ludmila Lekov a pan Libue AdolfovZO schvaluje smlouvu . 14208703 o poskytnut podpory 91 let - pan Miloslava Vanclovze SFP R, OPP, dotace 39 369,48 K na akci Snen

  energetick nronosti hasisk zbrojnice. Vem jubilantm srden pejeme vechno nejlep, (Pro: 14, Proti: 0, Zdrel se: 0) pevn zdrav, hodn tst a radosti do dalch let.

  Usnesen . 38/02/15 ivot pin bohuel i smutn udlosti - v beznu ns ZO schvaluje SOD mezi obc Lnov a fa Semerd, Trutnov,

  navdy opustila pan Ludmila Procingerov, v kvtnu pan akce: Vmna krytiny na severn sti hasisk zbrojnice Vra Janekov a pan Hana Vrblkov.PL a ntr stechy hlavn budovy, vmna krytiny na vi.

  Dovolte mi jmnem Obce Lnov a vech lid, kte je Cena 214 292 K v. DPH. (Pro: 14, Proti: 0, Zdrel se: 0)znali a vzpomnaj, vyjdit upmnou soustrast

  Usnesen . 39/02/15 pozstalm rodinm.ZO schvaluje kupn smlouvu mezi obc Lnov a SD, Praha Karolina Bokov

  6

  SPOLE ENSK RUBRIKA OBCE LNOV

  ZPRVY Z OBCEZPRVY Z OBCE

 • veernky vznikaj. Pr to bylo velmi zakonenou zkuebnm testem, a pakzajmav! Aniko, blahopejeme! je ekalo dopravn hit, kde si

  Dana Jakubcov vyzkouely nabyt znalosti v praxi. J, to byla jzda! Pesn najetdo pruhu, vzorn projet kiovatkas istm vjezdem. Pan Jiika byl psn, ale dobe mnn rady budou Na dnen den 22. dubna je urit dtem prospn. vyhlen Den Zem, kter se stal Dana Jakubcovekologicky motivovanm svtkem,

  upozorujc lidi na dopady nien ivotnho prosted. Prv i nae kola se ji tradin astn oslav tohoto

  Vlas t ivda dt i seznamujesvtku. Pro nkoho (nap. mho s osobnostmi na historie, s mstestiletho syna) me bt s podivem, v Praze, kde se odehrly udlosti, kter e i takovm zpsobem me probhat mly vliv na vvoj v na zemi, a tak oslava, ale jak jinak pomoci na jsme se rozhodli, e se tam vypravme. planet, kterou si sami nime, ne tm, Vydali jsme se z Hradan pes Karlv e j odlehme od hrzostranho most na Staromstsk nmst a vmali mnostv odpadk, kter se vlej si soch velikn historie na zem - prakticky kdekoli.Karla IV., T. G. Masaryka, Jana Husa, ci z prvn a est tdy mli cel sv. Vclava, Jana iky. Zpt jsme se dopoledne rozdlen na dv sti, vraceli pes Podbrady, abychom kterch se postupn zastnili. V jedn zahldli Jiho z Podbrad. Nejvce sti dti poctiv uklzely nejenvak na dti zapsobil Chrm sv. Vta, v blzkm okol koly, ale i ve vzdle-Staromstsk orloj a jzda metrem. Dti njch lokalitch. A opravdu si byly hodn a prask dldn jejich mkly, protoe mezi nmi stle ij noky ani neunavilo.lid, kte si z prody dlaj skldku.

  Dana JakubcovNachzeli jsme opravdu cokoli plastov lhve, plechovky, kus zchodov msy, pneumatiky, papry aj. V druh sti programu, kter pipravila zstupkyn koly pan Letos jsme zvolili velmi netradin Kelinov za pomoci svch asistent zpsob ukonen kolnho roku. Den z vych td, dti proly rznmi rozdn vysvden pipadl na stejn stanoviti s rozmanitmi koly tkajc datum jako kadoron Olympijsk se ekologie. Stanovit byla pipravena bh, a tak msto do Vrchlab jsme si v prostoru za kolou, kde se dti mly uspodali bh sami a nazvali ho monost nasvait i opci but. Dti Bme pro vysvden. V tlocvin pracovaly piln, kad tda si zakopala dti z lnovskch kolek i z na koly na hbitov odpadk svj vlastn obhly dva okruhy mal pekkov vybran, aby mohla pozorovat, jak se drhy, a zskaly tak krsn diplom, postupn rozlo i nikoli. Tak jsme speciln lnovskou samolepku a dal tdili hlink, povdali jsme si o tdn drobnosti. Ve voln chvli se dti odpadu, no prost zbavn vzdlvn. podvaly na velmi zajmav promtn

  Dvata a chlapci z osm i devt o historii olympid a se svmi uiteli tdy tak mli napilno, pracovali ve zhodnotily uplynul koln rok a na Sklenovicch pod Rchorami, kde zvr dostaly oekvan vysvden.pod vedenm odbornk z KRNAPu Olga ermkovuklzeli paseky od vtv a kamen.V prvem jim zaslouen pauze si tak opkali uzeninu.

  Myslm, e jsme vichni oslavo-vali, jak nejlpe dokeme, a cel den

  Ve tvrtek 16. dubna se opt civnovan na matce Zemi si opravdu 5. a 9. tdy promnili v krsn dmyuili.

  Nina Javorov a pny, a tak opt ukzali, e na rozdl od nkterch mstskch kol jsou schopni spoleensky vystupovat.

  Krsn odni jsme vyrazilido trutnovskho Uffa na stedovk

  tvrt tda se vypravila do Dvora pedstaven agentury Boivoj Ryt.Krlov nad Labem na dopravn hit. Po vstupu do slu jsme vak byli Dti nejprve proly teoretickou st vichni pekvapeni, protoe jsme jako

  9

  ve Vrchlab, byli pivtni na vrch-labsk radnici, podvali se do Prahyi na Snku. Pi spolenm veeru se nauili opkat vuty na ohni (nkte se s napichovkem a uzeninou vypo-dvali opravdu originln). V ptek, v den odjezdu, jet vichni spolen navtvili libereckou IQ Landiia centrum msta. Ve se vydailo dle plnu, vstc nm vylo nakoneci poas.

  Projekt se uskutenil dky finann podpoe Krlovhradeckho kraje, msta Vrchlab a obce Lnov. Podkovn pat samozejm tak hostitelskm rodinm, kter se o hosty po celou dobu vzorn staraly.

  esk aky i ci se u nyn t na pt rok, kdy jsme pozvnido Baunatalu opt my.

  Eva Kivohlvkov

  V ter 23. 6. jsme s ptou tdou navtvili Muzeum podzem v ernm Dole. Zajmavou expozic, kter vypovd o havsk historii, ns provedl Radek Etrych, kter nm poutavm zpsobem piblil jak minerly a dln mapy, tak pvodn hornick nin - vrtaky, lampya modely tebnch stroj. Dti velmi zaujala replika toly ve skuten velikosti, ale i ped muzeem stojc devn stoupa na drcen rudy a dln vozky. Dti byly z muzea naden a na zvr prohldky kad namaloval svho dlnho permonka, za co byl odmnn malm zlatm pokladem.

  Nina Javorov

  Anika velmi rda pe, a tak se pihlsila do soute T, kter jeo veerncch. Tentokrt tma znlo Jak Duhek zlobil s Hurvnkem. Bylo vybrno 20 dt, kter mly monost nahldnout do zkulis a vidt, jak

  5. T DA V ERNM DOLE

  ANI KA HAVL KOVNA EXKURZI V ESK TELEVIZI

  JE NM 10, M EMES KOLEM NA SILNICI?

  Ve vrchlabskm Krtkovi.

  DEN ZEM V NA KOLE

  NV T VA PRAHY - 3.B a 4. t da

  OLYMPIJSK B H NA NA KOLE

  P CI A DEV CIV TRUTNOVSKM UFFU

  8

  Jak se co nejrychleji, bezpen a hlavn bez paniky dostat z hoc kolky, si za asistence hasi vyzkoume pi ncviku evakuace. Nebojte se, pjde opravdu jen o plan

  Ve kolnm roce 2014 - 2015 fungovala v na kole ti poplach, nikomu nebude ubleno. kolka zstane

  oddlen koln druiny o celkov kapacit 75 dt. Bhem v podku stt na stejnm mst a bude se i nadle tit

  celho kolnho roku probhala rozmanit innost.z kadodennho pchodu dt - novch i tch stvajcch.

  Na podzim s nmi besedoval policejn mluv, strvili Zvrem bychom chtli podkovat manelm

  jsme zajmav odpoledne na mstnm letiti a zpracovali Kavnovm za finann pspvek, z jejich daru se pod

  jsme vypstovan ob dn, kter poslouily jako vzdoba dtem nov pastelky. Velk dky pat i zrunm rukm pan

  na zahrady na Halloween..Ryplov, kter uila nov nvleky a molitanov kostky.

  V zimnch mscch dti absolvovaly lyask vcvik Za kolektiv M bych chtla vem popt hezk lto,

  na Knickm kopci a vyvaly se v dalch radovnkch na vydaen przdniny a odpoinkov dovolen.

  snhu a ledu. Hana Vaoukov Po jarnm oteplen jsme vyjeli na kola a vythli

  kolekov brusle. Oprili jsme i dal hraky pro pobytna koln zahrad. Zaal se tak opt vyuvat stl na stoln tenis, prlezky, houpaky a hrazdy. Dti si zasoutily

  Nai ci doputovali dky projektu S blm pem bhem Dtskho dne. Na konec kolnho roku nm pistl letem svtem a do Ameriky. koln jdelna nezstala na zahrad opravdovsk vtro. Dti si mohly ve osahatpozadu a dne 26. 5. se promnila ve FASTFOOD. Pan a sednout si na msta pilot. Na veten otzky odpovdali kuchaky msto pracovnch halen oblkly trika s potiskem ochotn pracovnci americk vlajky, rifle a barevn kilt. Vedle vdejnho mstnho letit, kte oknka znla nabdka dne takto: ho pivezli a sestavili.POLVKA Houmera Simpsona fazolov Velkou zmnou HRANOLKY a HOT DOG s keupem proly o jarnch a veli-COLA kononch przdninch AMERICK DONUT s jahodovou polevou, byl sladkou dv oddlen koln tekou na zvr. druiny. S pispnm

  Tale a pbory nebyly poteba. Hranolky si nai finannch prostedk strvnci konzumovali z barevnch kornout dle vlastnho od Obecnho adu vbru a hot dog z originlnho potitnho sku. Jako Lnov se podailo podnos poslouil paprov tcek. vymnit lina, koberce a veker nbytek, kter je pimen

  velikosti dt, za co dti i vychovatelky velmi dkuj.V novm, barevnm prosted jsou dti mnohem spokojenj.

  Vzhledem k dvjmu ukonen kolnho roku probhl ve koln druin Pvesnick tbors programem.

  Vychovatelky D

  Ven rodie, dme Vs o spoluprci v oblasti prevence rizikovch jev. V souasn dob hroz dtem velk nebezpe nejen ve skutenm, nbr i ve virtulnm svt. M-li Vae dt pstup k internetu, je ohroenoSdl-li informace a fotografie na sociln sti, jste ohroeni zrove i Vy, Vae domcnost, V majetek. kola ky Pan kuchaky se mly opravdu co ohnt, ale velkou prbn varuje, informuje, pop. e nastalou situaciodmnou jim byly rozzen oi naich strvnk. Byl to (v rmci tdy napklad). Vy sv dt kontrolujte, mluvtevelk zitek nejen pro dti, ale i pro ns.s nm. Mte-li zjem, na http://www.bezpecne-online.cz, Za n kolektiv koln jdelny bych rda popla vem http://bezpecnyinternet.cz se dozvte vce. V ppad spoluobanm krsn lto pln slunka a pohody.poteby se samozejm mete obrtit na pedagogick

  Monika Klimeov, vedouc stravovnpracovnky koly. Nepodceujte prosm tyto informace, kyberikana a pronsledovn na zklad informacz internetu dorazily i do Lnova!

  Anna Kelinov

  I letos se uskutenilo pokraovn projektu Poznejme se navzjem. Nmet ci pijeli v nedli 7. 6. a opt byli ubytovni u svch eskch ptel. Bhem spolen strvenho tdne navtvili esk koly a koln jdelny, zastnili se aktivit ve vzdlvacm centru Krtek

  KOLN DRU INA

  PREVENCE RIZIKOVCH JEV

  NV T VA K Z BAUNATALU

  ZE KOLN JDELNY

  Kolektiv koln jdelny.

  Stav obyvatel k 30. 6. 2015 1767Narozen

  Zemel

  Pisthovan 6

  3

  7Odsthovan

  Pesthovan v rmci Lnova

  6

  7

  Obdob od 21. 3. 2015 do 30. 6. 2015

  (4 chlapci a 2 dvtka)

  (3 eny)

  Karolna Bokov

  INFORMACE O STAVU OBYVATEL

 • veernky vznikaj. Pr to bylo velmi zakonenou zkuebnm testem, a pakzajmav! Aniko, blahopejeme! je ekalo dopravn hit, kde si

  Dana Jakubcov vyzkouely nabyt znalosti v praxi. J, to byla jzda! Pesn najetdo pruhu, vzorn projet kiovatkas istm vjezdem. Pan Jiika byl psn, ale dobe mnn rady budou Na dnen den 22. dubna je urit dtem prospn. vyhlen Den Zem, kter se stal Dana Jakubcovekologicky motivovanm svtkem,

  upozorujc lidi na dopady nien ivotnho prosted. Prv i nae kola se ji tradin astn oslav tohoto

  Vlas t ivda dt i seznamujesvtku. Pro nkoho (nap. mho s osobnostmi na historie, s mstestiletho syna) me bt s podivem, v Praze, kde se odehrly udlosti, kter e i takovm zpsobem me probhat mly vliv na vvoj v na zemi, a tak oslava, ale jak jinak pomoci na jsme se rozhodli, e se tam vypravme. planet, kterou si sami nime, ne tm, Vydali jsme se z Hradan pes Karlv e j odlehme od hrzostranho most na Staromstsk nmst a vmali mnostv odpadk, kter se vlej si soch velikn historie na zem - prakticky kdekoli.Karla IV., T. G. Masaryka, Jana Husa, ci z prvn a est tdy mli cel sv. Vclava, Jana iky. Zpt jsme se dopoledne rozdlen na dv sti, vraceli pes Podbrady, abychom kterch se postupn zastnili. V jedn zahldli Jiho z Podbrad. Nejvce sti dti poctiv uklzely nejenvak na dti zapsobil Chrm sv. Vta, v blzkm okol koly, ale i ve vzdle-Staromstsk orloj a jzda metrem. Dti njch lokalitch. A opravdu si byly hodn a prask dldn jejich mkly, protoe mezi nmi stle ij noky ani neunavilo.lid, kte si z prody dlaj skldku.

  Dana JakubcovNachzeli jsme opravdu cokoli plastov lhve, plechovky, kus zchodov msy, pneumatiky, papry aj. V druh sti programu, kter pipravila zstupkyn koly pan Letos jsme zvolili velmi netradin Kelinov za pomoci svch asistent zpsob ukonen kolnho roku. Den z vych td, dti proly rznmi rozdn vysvden pipadl na stejn stanoviti s rozmanitmi koly tkajc datum jako kadoron Olympijsk se ekologie. Stanovit byla pipravena bh, a tak msto do Vrchlab jsme si v prostoru za kolou, kde se dti mly uspodali bh sami a nazvali ho monost nasvait i opci but. Dti Bme pro vysvden. V tlocvin pracovaly piln, kad tda si zakopala dti z lnovskch kolek i z na koly na hbitov odpadk svj vlastn obhly dva okruhy mal pekkov vybran, aby mohla pozorovat, jak se drhy, a zskaly tak krsn diplom, postupn rozlo i nikoli. Tak jsme speciln lnovskou samolepku a dal tdili hlink, povdali jsme si o tdn drobnosti. Ve voln chvli se dti odpadu, no prost zbavn vzdlvn. podvaly na velmi zajmav promtn

  Dvata a chlapci z osm i devt o historii olympid a se svmi uiteli tdy tak mli napilno, pracovali ve zhodnotily uplynul koln rok a na Sklenovicch pod Rchorami, kde zvr dostaly oekvan vysvden.pod vedenm odbornk z KRNAPu Olga ermkovuklzeli paseky od vtv a kamen.V prvem jim zaslouen pauze si tak opkali uzeninu.

  Myslm, e jsme vichni oslavo-vali, jak nejlpe dokeme, a cel den

  Ve tvrtek 16. dubna se opt civnovan na matce Zemi si opravdu 5. a 9. tdy promnili v krsn dmyuili.

  Nina Javorov a pny, a tak opt ukzali, e na rozdl od nkterch mstskch kol jsou schopni spoleensky vystupovat.

  Krsn odni jsme vyrazilido trutnovskho Uffa na stedovk

  tvrt tda se vypravila do Dvora pedstaven agentury Boivoj Ryt.Krlov nad Labem na dopravn hit. Po vstupu do slu jsme vak byli Dti nejprve proly teoretickou st vichni pekvapeni, protoe jsme jako

  9

  ve Vrchlab, byli pivtni na vrch-labsk radnici, podvali se do Prahyi na Snku. Pi spolenm veeru se nauili opkat vuty na ohni (nkte se s napichovkem a uzeninou vypo-dvali opravdu originln). V ptek, v den odjezdu, jet vichni spolen navtvili libereckou IQ Landiia centrum msta. Ve se vydailo dle plnu, vstc nm vylo nakoneci poas.

  Projekt se uskutenil dky finann podpoe Krlovhradeckho kraje, msta Vrchlab a obce Lnov. Podkovn pat samozejm tak hostitelskm rodinm, kter se o hosty po celou dobu vzorn staraly.

  esk aky i ci se u nyn t na pt rok, kdy jsme pozvnido Baunatalu opt my.

  Eva Kivohlvkov

  V ter 23. 6. jsme s ptou tdou navtvili Muzeum podzem v ernm Dole. Zajmavou expozic, kter vypovd o havsk historii, ns provedl Radek Etrych, kter nm poutavm zpsobem piblil jak minerly a dln mapy, tak pvodn hornick nin - vrtaky, lampya modely tebnch stroj. Dti velmi zaujala replika toly ve skuten velikosti, ale i ped muzeem stojc devn stoupa na drcen rudy a dln vozky. Dti byly z muzea naden a na zvr prohldky kad namaloval svho dlnho permonka, za co byl odmnn malm zlatm pokladem.

  Nina Javorov

  Anika velmi rda pe, a tak se pihlsila do soute T, kter jeo veerncch. Tentokrt tma znlo Jak Duhek zlobil s Hurvnkem. Bylo vybrno 20 dt, kter mly monost nahldnout do zkulis a vidt, jak

  5. T DA V ERNM DOLE

  ANI KA HAVL KOVNA EXKURZI V ESK TELEVIZI

  JE NM 10, M EMES KOLEM NA SILNICI?

  Ve vrchlabskm Krtkovi.

  DEN ZEM V NA KOLE

  NV T VA PRAHY - 3.B a 4. t da

  OLYMPIJSK B H NA NA KOLE

  P CI A DEV CIV TRUTNOVSKM UFFU

  8

  Jak se co nejrychleji, bezpen a hlavn bez paniky dostat z hoc kolky, si za asistence hasi vyzkoume pi ncviku evakuace. Nebojte se, pjde opravdu jen o plan

  Ve kolnm roce 2014 - 2015 fungovala v na kole ti poplach, nikomu nebude ubleno. kolka zstane

  oddlen koln druiny o celkov kapacit 75 dt. Bhem v podku stt na stejnm mst a bude se i nadle tit

  celho kolnho roku probhala rozmanit innost.z kadodennho pchodu dt - novch i tch stvajcch.

  Na podzim s nmi besedoval policejn mluv, strvili Zvrem bychom chtli podkovat manelm

  jsme zajmav odpoledne na mstnm letiti a zpracovali Kavnovm za finann pspvek, z jejich daru se pod

  jsme vypstovan ob dn, kter poslouily jako vzdoba dtem nov pastelky. Velk dky pat i zrunm rukm pan

  na zahrady na Halloween..Ryplov, kter uila nov nvleky a molitanov kostky.

  V zimnch mscch dti absolvovaly lyask vcvik Za kolektiv M bych chtla vem popt hezk lto,

  na Knickm kopci a vyvaly se v dalch radovnkch na vydaen przdniny a odpoinkov dovolen.

  snhu a ledu. Hana Vaoukov Po jarnm oteplen jsme vyjeli na kola a vythli

  kolekov brusle. Oprili jsme i dal hraky pro pobytna koln zahrad. Zaal se tak opt vyuvat stl na stoln tenis, prlezky, houpaky a hrazdy. Dti si zasoutily

  Nai ci doputovali dky projektu S blm pem bhem Dtskho dne. Na konec kolnho roku nm pistl letem svtem a do Ameriky. koln jdelna nezstala na zahrad opravdovsk vtro. Dti si mohly ve osahatpozadu a dne 26. 5. se promnila ve FASTFOOD. Pan a sednout si na msta pilot. Na veten otzky odpovdali kuchaky msto pracovnch halen oblkly trika s potiskem ochotn pracovnci americk vlajky, rifle a barevn kilt. Vedle vdejnho mstnho letit, kte oknka znla nabdka dne takto: ho pivezli a sestavili.POLVKA Houmera Simpsona fazolov Velkou zmnou HRANOLKY a HOT DOG s keupem proly o jarnch a veli-COLA kononch przdninch AMERICK DONUT s jahodovou polevou, byl sladkou dv oddlen koln tekou na zvr. druiny. S pispnm

  Tale a pbory nebyly poteba. Hranolky si nai finannch prostedk strvnci konzumovali z barevnch kornout dle vlastnho od Obecnho adu vbru a hot dog z originlnho potitnho sku. Jako Lnov se podailo podnos poslouil paprov tcek. vymnit lina, koberce a veker nbytek, kter je pimen

  velikosti dt, za co dti i vychovatelky velmi dkuj.V novm, barevnm prosted jsou dti mnohem spokojenj.

  Vzhledem k dvjmu ukonen kolnho roku probhl ve koln druin Pvesnick tbors programem.

  Vychovatelky D

  Ven rodie, dme Vs o spoluprci v oblasti prevence rizikovch jev. V souasn dob hroz dtem velk nebezpe nejen ve skutenm, nbr i ve virtulnm svt. M-li Vae dt pstup k internetu, je ohroenoSdl-li informace a fotografie na sociln sti, jste ohroeni zrove i Vy, Vae domcnost, V majetek. kola ky Pan kuchaky se mly opravdu co ohnt, ale velkou prbn varuje, informuje, pop. e nastalou situaciodmnou jim byly rozzen oi naich strvnk. Byl to (v rmci tdy napklad). Vy sv dt kontrolujte, mluvtevelk zitek nejen pro dti, ale i pro ns.s nm. Mte-li zjem, na http://www.bezpecne-online.cz, Za n kolektiv koln jdelny bych rda popla vem http://bezpecnyinternet.cz se dozvte vce. V ppad spoluobanm krsn lto pln slunka a pohody.poteby se samozejm mete obrtit na pedagogick

  Monika Klimeov, vedouc stravovnpracovnky koly. Nepodceujte prosm tyto informace, kyberikana a pronsledovn na zklad informacz internetu dorazily i do Lnova!

  Anna Kelinov

  I letos se uskutenilo pokraovn projektu Poznejme se navzjem. Nmet ci pijeli v nedli 7. 6. a opt byli ubytovni u svch eskch ptel. Bhem spolen strvenho tdne navtvili esk koly a koln jdelny, zastnili se aktivit ve vzdlvacm centru Krtek

  KOLN DRU INA

  PREVENCE RIZIKOVCH JEV

  NV T VA K Z BAUNATALU

  ZE KOLN JDELNY

  Kolektiv koln jdelny.

  Stav obyvatel k 30. 6. 2015 1767Narozen

  Zemel

  Pisthovan 6

  3

  7Odsthovan

  Pesthovan v rmci Lnova

  6

  7

  Obdob od 21. 3. 2015 do 30. 6. 2015

  (4 chlapci a 2 dvtka)

  (3 eny)

  Karolna Bokov

  INFORMACE O STAVU OBYVATEL

 • 11

  byla peloena k m kolegyni Lence Stbrn na Obecn ad v Lnov,a tmto j tedy dkuji za ochotu. Dkuji

  Bulimie a zchvatovit pejdntak vem milm drcm za pspvek.Cestou do Prahy jsem sedl Peter J. CooperNapesrok se chceme opt zapojit

  s Honzou. Na praskm hrad jsme do tto celorepublikov sbrky. Mentln anorexie Fr. David Krchprochzeli b branou. li jsme Karolina Bokov Mozek a jak ho cviit David Gamondo chrmu sv. Vta a tam jsme vidli

  Hitlerova dtsk armdavitrov okna. Na Hrad jsme vidli Harald Stuttevmnu str. Na Karlov most byli

  ebrci. Na Staromstskm nmst se Csav prezident: tajemstv rodiny mi lbil orloj. TGM David Glockner

  Nabzme: k 3. tdy Sudety 1938 Jan LakosilporadenstvCestou autobusem jsem sedla se

  Svtla a stny islmutlumonick slubyStellou. Prask hrad byl pkn. li Betislav Tureekpjovn kompenzanch pomcekjsme do rajsk zahrady. Vmna str Pohled do tmy Peter Robinsonsetkvn nedoslchavchbyla pkn. Byl tam pkn strce.

  a neslycch osob Musela jsem zemt Anita MoorjaniNa Karlov most bylo hodn lid, lid rekondin pobytytam hrli na housle a na basu. Bylo tam Vyhome ho z kola ven Ken Keseypednky, besedy, vlety a dal hodn krmk, na chvilinku jsme se Rekviem za Nanking Ha Jinakces Erikem ztratili. Na Staromstskm

  Pan kaplan m stle tdu rdnmst byly bubliny. Jeli jsme metrem, Otevrac doba poradny: Leo Calvin Rostenv podzem byla tma a zima. Cestou Pondl 8,30-12,00 12,30-16,30Kdo chyt v it J. D. Salingerdom jsme se Stellou spaly. ter 8,30-12,00 12,30-16,30

  kyn 3. tdy Steda 8,30-12,00 12,30-17,00 Hrd Budes Irena Douskovtvrtek 8,30-12,00 12,30-14,00 Sukn z list Patrick WhiteKontakty poradna: Poselstv od protinocmobil: 773 595 327, 773 595 328 Marlo Morganovtel.: 495 533 138

  Moje psnikye-mail: hradeckecentrum.czLza a Pupk Eva Bavorov

  Potebuje objednat tlumoen?nos. Katriona R. L. Stevenson

  Monika Krpov Kam chod spt Usnekmob.: 773 592 326 Oldika Ciprovnebo tel.: 495 533 138,Auta a nklaky Andrea Erne e-mail: hradeckecentrum.cz)Jako loni, tak i letos bude pracovn O ltajcch strojch Ji Kahountden infocentra v ervenci a srpnu Tereza Skkalov

  posunut o jeden den dopedu. Bude Hradeck centrum pro osoby se A jako Aligtorka Jindika Ptkovzanat v ter, konit v sobotu sluchovm postienm o.p.s., Na webovm odkazea v nedli bude oteveno dopoledne. Milady Horkov 504, http://online.mktrutnov.cz/lanov/Losk letn sezna ukzala, e to 500 06 Hradec Krlov se prostednictvm on-line katalogu smysl mlo, a turist, kte se v dob tel.: 495 533 138 mobil: 773 592 326, dozvte, jak knihy jsou v lnovsk przdnin v Lnov vce vyskytuj, 773 595 327, 773 595 328 knihovn aktuln k dispozici.sluby infocentra pes vkend e-mail: [email protected] http://www.hradeckecentrum.cz Karolina Bokov

  Po przdninch se otevrac doba vrt do normlu oteveno bude od pondl do ptku, bez soboty a nedle.

  Karolina Bokov

  13. a 14. kvtna se pod o rg a n i z a n m i k d l y infocentra podruh usku-tenila sbrka v rmci eskho dne proti rakovin. Zatmco vloni se prodalo

  26 kvtk za celkovou stku 705 korun, letos jste si zakoupili kvtk33 v celkov hodnot 625 K.

  Sbrka se v infocentru bohuel nakonec nemohla odehrvat, take akce

  HRADECK CENTRUM PRO OSOBYSE SLUCHOVM POSTI ENM O.P.S.

  VENKOVSKINFOCENTRUM

  MIKROREGIONUINFORMUJE

  VENKOVSKINFOCENTRUM

  MIKROREGIONUINFORMUJE

  NOV KNIHYVLET DO PRAHYO IMA D T

  VSTAVA 200 DRUHU JIOINZ KRKONO

  VSTAVA 200 DRUHU JIOINZ KRKONO

  VSTAVA 200 DRUHU JIOINZ KRKONO

  VSTAVA 200 DRUHU JIOINZ KRKONO

  12. a 13. z2015

  od 10 do 18 hodin

  Velk sl v Hornm Lnov

  Jste srden zvni...

  ZMNA OTEVRAC DOBY IC

  SBRKA LIGYPROTI RAKOVIN

  divci byli posazeni na jevit. ci byly skvl, tvrd dely, aby se co mli monost nejen sledovat poutav nejlpe pedvedly. Je jasn, e kad pbh o rytsk cti, o hjen lidsk uveden slo bylo piln a peliv svobody proti zneuvn moci a taky pipraveno, a tak jste mli monosttrochu o lsce v dob vldy Karla IV. i dky vbornm modertorm z devt jako divci, ale sami se stali astnky tdy to ve zat. Co vs nejvce stedovkho pbhu o ryti Janu zaujalo? Mon neposlun ci, prav ze Smojna, pnovi ze ampachu. Svou indini, africk zvtka, japonsk ast tak mli monost participovat na tanec, bubnovn na kel mkyvytven cel divadeln hry. A opravdu a popelnice, bajka o mykchbyli nkte svmi skvlmi npady i objeven Austrlie nebo pln nco schopni obohatit pbh a spolu- jinho? Myslm, e ve bylo skvlpracovat s herci na dji. a bjen a u vech sel jste se

  Myslm, e nvtva divadla byla pjemn bavili.pro vechny dti krsn zitek a e se D ku j eme v em r o d i m,t na dal pedstaven. e vytvoili vbornou atmosfru pro

  Nina Javorov sv inkujc dti, a tak si vme vech naich k, kte do toho lii pes stud a bzlivost. Tme se na Vs v ptm roce.

  Nina Javorov AmerikaV mscch kvtnu a ervnu

  peletme z Austrlie do Ameriky, abychom navtvili na naich cestchi tento kontinent. Austrlii jsme poznali Ped Velikonocemi 1. 4. jsme sedokonale, vnovali jsme se faun v na kole seli, abychom si nad-i fle, nrodnm parkm a dalm chzejc as uili spolenm jarn zajmavostem. Ale te hur do ladnm tvoenm. Nabdka dlniek Ameriky! byla irok, a tak si kad z malch

  Tmto kontinentem ns provzej i velkch nvtvnk mohl vybrat,pan uitel imnek a pan uitelka co prv jemu se lbilo i co bylo v jeho Husarov, kte pro ns pipravili velmi schopnostech vyrobit. Nkdo upletl zajmav tmata. Jako indini meme pomlzku i vnec z vrbovho prout, vyrbt elenky a malovat symboly jin zdobil polystyrenov vejce, ostatn indinskch msc, i jako aman vytveli ptka z barevnch papr meme vytvet masky nebo tanit. nebo si mohli vyrobit nco z opravdu Kdo bude mt zjem, me si pestr nabdky, kterou uitel na vyzkouet psan denku jako oprav- koly peliv pipravili. Kdo neml dov objevitel a nmonk. Star dti chu vytvet, mohl se zaposlouchatmohou porovnat stavu USA a stavu v rmci naeho muzicrovn do krsn esk republiky. V neposledn ad se hudby, psn i bsn, kter v podn seznmme s faunou i flrou, stty naich k bylo pekrsn. A komu i kulturou. Tm nae ap turn po tom vem vyhldlo, ml monost se ukonme. A co ns ek v ptm oberstvit u naeho malho bufetu, kolnm roce? To je zatm velik kter byl prv pro vs pipraven.pekvapen, na kter se mete bhem Myslm, e se ve podailo asn, przdnin tit. a vm, e pt rok si celou akci rdi Krsn przdniny Vm vem peje zopakujeme. Setkvn lid rozlinho

  Nina Javorov vku je vdy pjemn pro vechny. Dkujeme vem nvtvnkm,e pili do na koly a prv ji vyuili jako msto obohacujcho setkvn.

  Nina JavorovDne 18. 6. se konalo asn

  vystoupen naich k, kte sei tentokrt pedvedli opravdu bravurn.

  Bhem celho vystoupen jsme Bhem dubna ci na koly mli monost prolett se celm svtem. odehrli postupov turnaje ve vyb-N celoron projekt S blm pem jen. Drustva, kter se skldala z k letem svtem aneb cesta kolem svta tetch td, tvrt, pt a est tdy, jsme tmto zakonili. Cel koln rok odehrla okrskov kolo ve Vrchlab. jsme vs poctiv informovali o naich Tmy chlapc i dvek z prvnho stupn celosvtovch aktivitch, ale tentokrt obsadily 1. msto a v kategorii estch jste ve mohli vidt na vlastn oi. Dti td obsadili chlapci 3. msto.

  10

  Do okresnho kola tak postoupila drustva z prvnho stupn. V siln konkurenci obsadily dvky 5. mstoa chlapci 4. msto. V Trutnov na ns nastoupila siln sestava kluk i holekz ptch td. Nae tmy musely bt poskldny i z mladch dt, ale i tak nai ci hrli velmi staten a dokzali se starmi dtmi sehrt vyrovnan zpasy.Sportu zdar, nazdar!

  Jaroslava Kruliov

  Dne 22. 6. jsme se s ky pta osm tdy vydali na vlet do Liberce, kde jsme navtvili zoologickoua botanickou zahradu.

  Cel akce se nesla v pjemnm duchu, dti byly naden, protoe se dostaly do dosud neprobdanch mst. Zvata v libereck ZOO jsou asna nkter druhy zvat ze ZOOve Dvoe Krlov nad Labem neznme, nap. krsn orly i lachtany a tulen. Dti zahradou prochzelyve vkov smench skupinkch, a tak se mohly vzjemn obohatit i o sv znalosti a naden. Stejn tak se nm lbilo v botanick zahrad, kde jsme nejvce obdivovali masorav kvtiny a obrovsk kaktusy. Jen nkte ci litovali, e se ned njak ta maso-ravka podit i dom.

  Vlet byl pjemn a nai ci se chovali opt pkladnm zpsobem,za co jim musm podkovat.

  Nina Javorov

  Prvn den 1. ervna jsme jeli autobusem do Mladch Buk a z auto-busov zastvky jsme vyrazili pky do Retro parku Sejfy na lesn plovrnu. Bydleli jsme v malch devnch chatkch po tyech, kde jsme spali dv noci. V samotnm Retro parku jsme ale byli minimln, protoe jsme chodili na try. Prvn den jsme se stravovali sami, ale druh den byla sndana veee v hlavn budov v jdeln.S panem uitelem jsme byli na Rchorsk boud, u Snnch Domk a na prochzce po okol. Posledn den jsme si dopoledne sbalili batohy, uklidili jsme chatky, naobdvali sea opustili park. Nakonec jsme dolina zastvku a odjeli dom.

  Elika ern a Katka Klimeov

  VELIKONO N TVO EN

  VYBJEN U NS VE KOLE

  VLET 5. a 8. T DYDO LIBERCE

  VLET 9. T DY

  S BLM PEM LETEM SV TEM

  TRADI N VYSTOUPEN K Z LNOV

 • 11

  byla peloena k m kolegyni Lence Stbrn na Obecn ad v Lnov,a tmto j tedy dkuji za ochotu. Dkuji

  Bulimie a zchvatovit pejdntak vem milm drcm za pspvek.Cestou do Prahy jsem sedl Peter J. CooperNapesrok se chceme opt zapojit

  s Honzou. Na praskm hrad jsme do tto celorepublikov sbrky. Mentln anorexie Fr. David Krchprochzeli b branou. li jsme Karolina Bokov Mozek a jak ho cviit David Gamondo chrmu sv. Vta a tam jsme vidli

  Hitlerova dtsk armdavitrov okna. Na Hrad jsme vidli Harald Stuttevmnu str. Na Karlov most byli

  ebrci. Na Staromstskm nmst se Csav prezident: tajemstv rodiny mi lbil orloj. TGM David Glockner

  Nabzme: k 3. tdy Sudety 1938 Jan LakosilporadenstvCestou autobusem jsem sedla se

  Svtla a stny islmutlumonick slubyStellou. Prask hrad byl pkn. li Betislav Tureekpjovn kompenzanch pomcekjsme do rajsk zahrady. Vmna str Pohled do tmy Peter Robinsonsetkvn nedoslchavchbyla pkn. Byl tam pkn strce.

  a neslycch osob Musela jsem zemt Anita MoorjaniNa Karlov most bylo hodn lid, lid rekondin pobytytam hrli na housle a na basu. Bylo tam Vyhome ho z kola ven Ken Keseypednky, besedy, vlety a dal hodn krmk, na chvilinku jsme se Rekviem za Nanking Ha Jinakces Erikem ztratili. Na Staromstskm

  Pan kaplan m stle tdu rdnmst byly bubliny. Jeli jsme metrem, Otevrac doba poradny: Leo Calvin Rostenv podzem byla tma a zima. Cestou Pondl 8,30-12,00 12,30-16,30Kdo chyt v it J. D. Salingerdom jsme se Stellou spaly. ter 8,30-12,00 12,30-16,30

  kyn 3. tdy Steda 8,30-12,00 12,30-17,00 Hrd Budes Irena Douskovtvrtek 8,30-12,00 12,30-14,00 Sukn z list Patrick WhiteKontakty poradna: Poselstv od protinocmobil: 773 595 327, 773 595 328 Marlo Morganovtel.: 495 533 138

  Moje psnikye-mail: hradeckecentrum.czLza a Pupk Eva Bavorov

  Potebuje objednat tlumoen?nos. Katriona R. L. Stevenson

  Monika Krpov Kam chod spt Usnekmob.: 773 592 326 Oldika Ciprovnebo tel.: 495 533 138,Auta a nklaky Andrea Erne e-mail: hradeckecentrum.cz)Jako loni, tak i letos bude pracovn O ltajcch strojch Ji Kahountden infocentra v ervenci a srpnu Tereza Skkalov

  posunut o jeden den dopedu. Bude Hradeck centrum pro osoby se A jako Aligtorka Jindika Ptkovzanat v ter, konit v sobotu sluchovm postienm o.p.s., Na webovm odkazea v nedli bude oteveno dopoledne. Milady Horkov 504, http://online.mktrutnov.cz/lanov/Losk letn sezna ukzala, e to 500 06 Hradec Krlov se prostednictvm on-line katalogu smysl mlo, a turist, kte se v dob tel.: 495 533 138 mobil: 773 592 326, dozvte, jak knihy jsou v lnovsk przdnin v Lnov vce vyskytuj, 773 595 327, 773 595 328 knihovn aktuln k dispozici.sluby infocentra pes vkend e-mail: [email protected] http://www.hradeckecentrum.cz Karolina Bokov

  Po przdninch se otevrac doba vrt do normlu oteveno bude od pondl do ptku, bez soboty a nedle.

  Karolina Bokov

  13. a 14. kvtna se pod o rg a n i z a n m i k d l y infocentra podruh usku-tenila sbrka v rmci eskho dne proti rakovin. Zatmco vloni se prodalo

  26 kvtk za celkovou stku 705 korun, letos jste si zakoupili kvtk33 v celkov hodnot 625 K.

  Sbrka se v infocentru bohuel nakonec nemohla odehrvat, take akce

  HRADECK CENTRUM PRO OSOBYSE SLUCHOVM POSTI ENM O.P.S.

  VENKOVSKINFOCENTRUM

  MIKROREGIONUINFORMUJE

  VENKOVSKINFOCENTRUM

  MIKROREGIONUINFORMUJE

  NOV KNIHYVLET DO PRAHYO IMA D T

  VSTAVA 200 DRUHU JIOINZ KRKONO

  VSTAVA 200 DRUHU JIOINZ KRKONO

  VSTAVA 200 DRUHU JIOINZ KRKONO

  VSTAVA 200 DRUHU JIOINZ KRKONO

  12. a 13. z2015

  od 10 do 18 hodin

  Velk sl v Hornm Lnov

  Jste srden zvni...

  ZMNA OTEVRAC DOBY IC

  SBRKA LIGYPROTI RAKOVIN

  divci byli posazeni na jevit. ci byly skvl, tvrd dely, aby se co mli monost nejen sledovat poutav nejlpe pedvedly. Je jasn, e kad pbh o rytsk cti, o hjen lidsk uveden slo bylo piln a peliv svobody proti zneuvn moci a taky pipraveno, a tak jste mli monosttrochu o lsce v dob vldy Karla IV. i dky vbornm modertorm z devt jako divci, ale sami se stali astnky tdy to ve zat. Co vs nejvce stedovkho pbhu o ryti Janu zaujalo? Mon neposlun ci, prav ze Smojna, pnovi ze ampachu. Svou indini, africk zvtka, japonsk ast tak mli monost participovat na tanec, bubnovn na kel mkyvytven cel divadeln hry. A opravdu a popelnice, bajka o mykchbyli nkte svmi skvlmi npady i objeven Austrlie nebo pln nco schopni obohatit pbh a spolu- jinho? Myslm, e ve bylo skvlpracovat s herci na dji. a bjen a u vech sel jste se

  Myslm, e nvtva divadla byla pjemn bavili.pro vechny dti krsn zitek a e se D ku j eme v em rod i m,t na dal pedstaven. e vytvoili vbornou atmosfru pro

  Nina Javorov sv inkujc dti, a tak si vme vech naich k, kte do toho lii pes stud a bzlivost. Tme se na Vs v ptm roce.

  Nina Javorov AmerikaV mscch kvtnu a ervnu

  peletme z Austrlie do Ameriky, abychom navtvili na naich cestchi tento kontinent. Austrlii jsme poznali Ped Velikonocemi 1. 4. jsme sedokonale, vnovali jsme se faun v na kole seli, abychom si nad-i fle, nrodnm parkm a dalm chzejc as uili spolenm jarn zajmavostem. Ale te hur do ladnm tvoenm. Nabdka dlniek Ameriky! byla irok, a tak si kad z malch

  Tmto kontinentem ns provzej i velkch nvtvnk mohl vybrat,pan uitel imnek a pan uitelka co prv jemu se lbilo i co bylo v jeho Husarov, kte pro ns pipravili velmi schopnostech vyrobit. Nkdo upletl zajmav tmata. Jako indini meme pomlzku i vnec z vrbovho prout, vyrbt elenky a malovat symboly jin zdobil polystyrenov vejce, ostatn indinskch msc, i jako aman vytveli ptka z barevnch papr meme vytvet masky nebo tanit. nebo si mohli vyrobit nco z opravdu Kdo bude mt zjem, me si pestr nabdky, kterou uitel na vyzkouet psan denku jako oprav- koly peliv pipravili. Kdo neml dov objevitel a nmonk. Star dti chu vytvet, mohl se zaposlouchatmohou porovnat stavu USA a stavu v rmci naeho muzicrovn do krsn esk republiky. V neposledn ad se hudby, psn i bsn, kter v podn seznmme s faunou i flrou, stty naich k bylo pekrsn. A komu i kulturou. Tm nae ap turn po tom vem vyhldlo, ml monost se ukonme. A co ns ek v ptm oberstvit u naeho malho bufetu, kolnm roce? To je zatm velik kter byl prv pro vs pipraven.pekvapen, na kter se mete bhem Myslm, e se ve podailo asn, przdnin tit. a vm, e pt rok si celou akci rdi Krsn przdniny Vm vem peje zopakujeme. Setkvn lid rozlinho

  Nina Javorov vku je vdy pjemn pro vechny. Dkujeme vem nvtvnkm,e pili do na koly a prv ji vyuili jako msto obohacujcho setkvn.

  Nina JavorovDne 18. 6. se konalo asn

  vystoupen naich k, kte sei tentokrt pedvedli opravdu bravurn.

  Bhem celho vystoupen jsme Bhem dubna ci na koly mli monost prolett se celm svtem. odehrli postupov turnaje ve vyb-N celoron projekt S blm pem jen. Drustva, kter se skldala z k letem svtem aneb cesta kolem svta tetch td, tvrt, pt a est tdy, jsme tmto zakonili. Cel koln rok odehrla okrskov kolo ve Vrchlab. jsme vs poctiv informovali o naich Tmy chlapc i dvek z prvnho stupn celosvtovch aktivitch, ale tentokrt obsadily 1. msto a v kategorii estch jste ve mohli vidt na vlastn oi. Dti td obsadili chlapci 3. msto.

  10

  Do okresnho kola tak postoupila drustva z prvnho stupn. V siln konkurenci obsadily dvky 5. mstoa chlapci 4. msto. V Trutnov na ns nastoupila siln sestava kluk i holekz ptch td. Nae tmy musely bt poskldny i z mladch dt, ale i tak nai ci hrli velmi staten a dokzali se starmi dtmi sehrt vyrovnan zpasy.Sportu zdar, nazdar!

  Jaroslava Kruliov

  Dne 22. 6. jsme se s ky pta osm tdy vydali na vlet do Liberce, kde jsme navtvili zoologickoua botanickou zahradu.

  Cel akce se nesla v pjemnm duchu, dti byly naden, protoe se dostaly do dosud neprobdanch mst. Zvata v libereck ZOO jsou asna nkter druhy zvat ze ZOOve Dvoe Krlov nad Labem neznme, nap. krsn orly i lachtany a tulen. Dti zahradou prochzelyve vkov smench skupinkch, a tak se mohly vzjemn obohatit i o sv znalosti a naden. Stejn tak se nm lbilo v botanick zahrad, kde jsme nejvce obdivovali masorav kvtiny a obrovsk kaktusy. Jen nkte ci litovali, e se ned njak ta maso-ravka podit i dom.

  Vlet byl pjemn a nai ci se chovali opt pkladnm zpsobem,za co jim musm podkovat.

  Nina Javorov

  Prvn den 1. ervna jsme jeli autobusem do Mladch Buk a z auto-busov zastvky jsme vyrazili pky do Retro parku Sejfy na lesn plovrnu. Bydleli jsme v malch devnch chatkch po tyech, kde jsme spali dv noci. V samotnm Retro parku jsme ale byli minimln, protoe jsme chodili na try. Prvn den jsme se stravovali sami, ale druh den byla sndana veee v hlavn budov v jdeln.S panem uitelem jsme byli na Rchorsk boud, u Snnch Domk a na prochzce po okol. Posledn den jsme si dopoledne sbalili batohy, uklidili jsme chatky, naobdvali sea opustili park. Nakonec jsme dolina zastvku a odjeli dom.

  Elika ern a Katka Klimeov

  VELIKONO N TVO EN

  VYBJEN U NS VE KOLE

  VLET 5. a 8. T DYDO LIBERCE

  VLET 9. T DY

  S BLM PEM LETEM SV TEM

  TRADI N VYSTOUPEN K Z LNOV

 • 13

  turistickou akci nazvanou Pohdkov a za 10 raztek si na IC Vrchlab mohou Krkonoe, je to velmi dobe vyzvednout pkn drek.koncipovan program k motivaci dt Take hodnotm velmi kladn, a rodi pi poznvn Krkono myslm, e vem se vlet moc lbil, a Podkrkono. Take jsem si na IC hlavn dtem, den ubhl jako vodave Vrchlab opatila mapiky, a to, e nm i prelo, nikomu nevadilo. nastudovala webovou strnku: www: Touto cestou vem rodim pipo-pohadkove.krkonose.eu a vybrala mnm, dojdte si do IC Vrchlabjsem pjemn okruh pes 3 vrky, na radnici, vyzvednte si mapku hry tj . na Poniklou, do Vtkovic Pohdkov Krkonoe a druhou mapku a na Benecko. Take dti v jeden den Pohdkov Podkrkono s nvodemsplnily 4 koly, zskaly 4 raztka na dal blzk vlety. Tak se podvejte a ze 2 mst i drek. Startovali jsme na webov strnky, kde je nvodve Vrchlab v Kltern zahrad, kter na cesty za pokladem, tak zvan questy, skt kompletn informace o profilu moc pkn typ na spolenou aktivitu.Krkono, z eho jsou, co na nich roste Za OB Lnovy peji krsn letn a jak se o to star lovk, ve zitky.na jednom mst, jak o vegetaci, tak Nadda Bezstarostio horninch a stromech. Po