Zračni promet

 • View
  2.460

 • Download
  2

Embed Size (px)

Text of Zračni promet

 • UvodTisuama godina ljudi su gledali u nebo i pokuavali osvojiti njegove visine. Dugo vremena to je bila samo neostvariva elja. Dedal i Ikar

 • Tijekom povijesti u mnogim kulturama diljem svijeta pojavljuju se prve naznake onoga to e se kasnije razviti u zrakoplovstvo. U ovome su ponajvie prednjaili Kinezi koji su razvili prve rakete, zmajeve i balone na topli zrak.

 • Tek je dvadeseto stoljee donijelo jedno od najznaajnijih otkria - letjelica teih od zraka. Slaba i krhka naprava kojom su se braa Wright vinula u zrak 1903. godine oznaila je poetak doba u kojem je ovjek osvojio prostor do tada rezerviran za bogove.

 • Nakon 2. svjetskog dolazi do naglog razvoja zrakoplovstva, pogotovo nakon uvoenja mlaznog motora u civilno zrakoplovstvo pedesetih godina prolog stoljea.

  To je omoguilo svladavanje velikih udaljenosti velikom brzinom.

  Zrakoplovi postaju sve vei pa mogu prevesti vie stotina putnika i nekoliko desetaka tona tereta. Svijet se odjednom "smanjio - do gotovo bilo kojeg mjesta moe se stii unutar 24 sata.

 • Zrani promet

  Zrani prometje proces premjetanja, odnosno prijevoza osoba i/ili stvari zranom plovidbom, kao i bilo koja druga uporaba ili djelovanje uzranom prostoru.

 • Podjela zranog prometaVojni CivilniVojni zrani promet je zrani promet u kojem sudjeluju vojnizrakoplovi, a koji iskljuivo slue u vojne svrhe.Civilni zrani promet je sav zrani promet osim vojnoga zranog prometa.

 • Civilni zrani promet

  Javni zrani promet koji se dijeli na:

  ->Linijski zrani promet obavlja se na unaprijed utvrenim linijama, prema unaprijed utvrenom redu letenja i po objavljenim cijenama i opim uvjetima prijevoza.

  ->Povremeni zrani prometukljuuje komercijalni prijevoz osoba i stvari koji se obavlja uz posebno ugovorene uvjete (arter prijevoz,taksi prijevoz, panoramski letovi i slino).

  Domai zrani promet je promet koji se obavlja u zranom prostoru Hrvatske.

  Meunarodni zrani promet je promet koji se obavlja u zranom prostoru iznad teritorija dviju ili vie drava.

 • Zrani promet osim samog transporta obuhvaa i djelatnosti u polaznim i odredinim zranim lukama i terminalima, jer bez operacije utovara, istovara, pretovara, brojenja, slaganja tereta, odreenih agencijskih, kontrolnih i upravnih poslova se zrani promet ne bi mogao odvijati.

 • Za optimalno funkcioniranje zranog prijevoza i zranog prometa vane su slijedee pretpostavke:

  visok stupanj avionske infrastrukture

  primjerena organizacija upravljanja, rukovoenja i rada.

  primjerena upotreba suvremenih prijevoznih tehnologija.

  trino poslovanje svih aktivnih sudionika u sastavu zranog prometa.

  primjereno reguliranje pravno-ekonomskih odnosa.

  funkcioniranje zajednikog informacijskog sustava.

 • Infrastruktura zranog prometa

  Infrastrukturu zranog prometa ine zrane luke sa svimobjektima, ureajima i opremom to slui prihvatu iopremi aviona, putnika, prtljage i tereta kao to su:uzletno-slijetne staze, rulne staze, stajalita za avione,svjetlosna i radio navigacija, energetski sustav zranihluka, vodovodna i kanalizacijska mrea, prostorije zateret, garae i parkiralita.

 • Infrastruktura zranog prometa

 • Oprema zranog prometa

  Opremu zranog transporta i prometa ine sve vrste aviona i drugih letjelica, transportna mehanizacija koja slui proizvodnji usluga, reguliranju i sigurnosti zranog prometa.

 • Kontrola zranog prometaKontrolu zranog prometa uz ljude ine razliiti navigacijski i komunikacijski sustavi kao to su raunala, radari i ostali instrumenti.

 • Zrana lukaZrana lukaje prostor otvoren za javnizrani promet.

 • ine ju odreena podruja s operativnim povrinama, objektima, ureajima, postrojenjima, instalacijama i opremom za kretanje, uzlijetanje, slijetanje i boravak zrakoplova, te prihvat i otpremu zrakoplova, putnika, prtljage,robe, stvari ipote.

 • Najbolje zrane luke

  Hong KongSingapore (Changi)Icheon (Juna Koreja)

 • Putnici se prvenstveno dijele na:

  Domae - svi putnici koji putuju na linijama unutar jedne zemlje.

  Meunarodne - putnici koji putuju u ili iz inozemstva.

  Sljedea podjela je na putnike u dolasku i odlasku. Posebna kategorija su tranzitni i transferni putnici.

  Prihvat i otprema putnika

 • Specijalni teret

  U specijalni teret spadaju poiljke koje su po svojem sadraju i/ili obliku neuobiajeni za prijevoz zrakoplovom i zahtijevaju posebne mjere pri rukovanju i utovaru/istovaru.

  Opasni teret

  Opasni teretprevozi se u ogranienim koliinama i uz posebno pakiranje (eksplozivi, zapaljivi plinovi,).Prihvat i otprema robe

 • Zrane luke Hrvatskoj

 • Organizacije koje se bave zranim prometomICAO

  -> specializirana je ustanovaUjedinjenih naroda. Organizacija meunarodnog civilnog zrakoplovstva.

  CCAA

  -> agencija za civilno zrakoplovstvo unutar RH.

 • Kontinuirani rad na poboljanju kvalitete i ispravljanju pogreaka u avijaciji neusporediv je s bilo kojom drugom industrijom, to vonju zrakoplovom ini najsigurnijim nainom putovanja.

 • Popis literatureMicrosoft Encarta Encyclopedia Deluxe 2002, Microsoft Corporation Microsoft Encarta World Atlas 2000, Microsoft Corporation Encyclopdia Britannica 99, Encyclopdia Britannica, Inc.

  Internet - www.croatiaairlines.hr www.zrakoplovstvo.net www.aero-klub.org www.ifuw.org www.hrvatski-vojnik.hr www.geografija.hr www.zrakoplovstvo.net www.airports.org