Click here to load reader

Zsolnai József: Az Értékközvetítő és képességfejlesztő program

 • View
  18

 • Download
  4

Embed Size (px)

DESCRIPTION

In: Tanárkép és tanárképzés. A tanárképzés perspektívái Németországban és Magyarországon. Szerk. Óhidy Anna, Ewald Terhart, Zsolnai József. Pápa, Pannon Egyetem Bölcsészettudományi Kar Neveléstudományi Intézet Pedagógiai Oktató- és Kutatóközpont, 2008. - 127-130. p.

Text of Zsolnai József: Az Értékközvetítő és...

 • Pannon Egyetem BTKNevelstudomnyi Intzet

  Pedaggiai Oktat- s Kutatkzpont

  Szerkesztette"Ohidy Andrea - Edward Terhart -

  Zsolnai Jzsef

  Ppa,2008

 • Tanrkp s tanrkpzsA tanrkpzs perspektvi Nmetorszgban s Magyarorszgon

  Szerkesztette"Ohidy Andrea

  Ewald TerhartZsolnai Jzse!

  Ppa2008

 • Pannon EgyetemBlcsszettudomnyi KarNevelstudomnyi Intzet

  Pedaggiai Oktat- s Kutatkzpont

  A nmet szvegeket fordtotta:Langern Buchwald Judit

  A fordtsokat szakmailag ellenriztehidy Andrea

  A fordtsok alapjul szolgl m:Andrea hidy - Ewald Terhart - Jzsef Zsolnai (Hrsg.):

  Lehrerbild und Lehrerbildunkg. Praxis und Perspektiven der Lehrerausbildung inDeutschland und Ungarn.

  VS Verlag fr Sozialwissenschaften, Wiesbaden 2007.

  A magyar vltozat szerkesztjePaksi Lszlo

  Nyomdai elksztsMikro-Borgisz Bt.

  hidy Andrea, Ewald Terhart, Zsolnai Jzsef, 2008.

  ISBN 978-963-9696-35-8

 • Tartalomjegyzk

  Hans Peter Schiff: Elsz 7A szerkesztk elszava 9

  1.PEDAGGUS KPZS MAGYARORSZGON S NMETORSZGBAN

  hidy Andrea: A magyar oktatsi rendszer 15Zsolnai Jzse!" A magyar pedagguskpzs nyitott krdsei 39hidy Andrea: A nmet oktatsgy 61Ewald Terhart: A tanrkpzs szerkezeti problmi Nmetorszgban 87Bikics Gabriella: Tanrkpzs Nmetorszgban s Magyarorszgon 107

  II. A TANRKP VLTOZSAI

  Por Zoltn: Pedagguskpzs s -tovbbkpzs a vltozpedaggusszerepek tkrben 119

  Zsolnai Jzse!" Az rtkkzvett s Kpessgfejleszt program l27Kiss va - Zsolnai Jzse!" Az rtkkzvett s kpessgfejlesztpedaggia pedagguskpe 131

  Hermann Giesecke: J tanrok - rossz tanrok 143Hartmut von Hentig: A bielefeldi Laborschule 151Wiltrud Dpp: A bielefeldi Laborschule pedagguskpe 157Dietrich Lemke: A tanrkp vltozsai Nmetorszgban sMagyarorszgon 167 .

  Ill. A PEDAGGUS KPZS GYAKORLATKZELISGELczi Mrta: Gyakorlati kpzs a tant szakon 175Fbinn Kocsi Lenke: Szemlyessg - tevkenysgkzpontsg -kompetencik. A pedaggiai trgyak oktatsnak nfejlesztsre pl -metodikja 185

  Andreas Bergheim: Megjegyzsek a gyakorlati szakaszhoz azszak-rajna-vesztfliai tanrkpzs els fzisban 197

  Franz-Josef Blting - Stephan Thomas: A gyakorl tants mint amunkba llst megelz kpzsi szakasz 211

  Volker Mhle: Tantsi gyakorlat a magyar s a nmet tanrkpzsben 227

  5

 • IV. LEHETSGEK S PERSPEKTVK A TANRKPZS BOLOGNA-RENDSZERHEZ ALAKTSBANKerstin Wedekiimper: Az eurpai felsoktatsi tr megteremtse. Az eurpaioktatsi miniszterek kzs bolognai nyilatkozata s annak hatsai 235

  Bark Endre: Reflexik a tanrkpzs egysges szerkezetnekkialaktsra a bolognai ktciklus kpzsi szerkezet szerint 253Mtysi Mria: Helyzetkp a magyarorszgi pedagguskpzsrl aBologna-folyamatban 269

  Dagmar Hiinsel: Minsgjavts helyett szerkezeti romls? Integrltgygypedaggiai Bachelor- s Masterkpzs a Bielefeldi Egyetemen 283

  Dietrich Lemke: Bologna - az eurpai egyetem kezdete s vge 292Tusa Ceclia: A Bologna-folyamat megvalsulsa anmet s a magyarfelsoktatsban 311

  A KTET SZERZI 317FGGELK 323

  6

 • Elsz

  A tanrkpzs llandan vltozik. Jelenleg a Bologna-nyilatkozaton nyugv, azegysges eurpai felsoktatsi trsg megvalstsra irnyul fradozsok meg-kvetelik a tanrkpzs talaktst. Ez megteremti az Eurpai Uniban az ssze-hasonlthat s kompatibilis tanrkpzs kialaktsnak lehetsget. Ebben az eset-ben nem a kialakult struktrk egyengetsrl van sz, hanem az egymssal valprbeszdrl s az egyms megrtsben ltrehozott magas szint tanrkpzsrl.

  .Tanrkp s tanrkpzs - a tanrkpzs gyakorlata s perspektvi Nmetor-szgban s Magyarorszgon " cmmel a Bielefeldi Egyetemen megrendezett konfe-reneia kpezi e ktet alapjt. A konferencia s a publikci a kpzs terletn meg-lt kt nemzet egyttmkdsnek sikeres kifejezse. A knyv trgyilagosan szlkt EU-tagllam tanrkpzsrl, amelyek az oktats ter1etn szorosan kapcsold-nak egymshoz s trtnelmi hasonlsgokra plnek. Ebben az rtelemben logi-kus, hogy az j kihvsokkal, a tanrkpzs Bologna-folyamtathoz val igazts-val kzsen birkznak meg. Az nk eltt lv knyv kitn kiindulpont ehhez.

  Mindkt orszg szerzi bemutatjk az egyes oktatsi rendszerek s a tanrkpvltozst, illetve beszmolnak a tanrkpzs gyakorlatrl.

  Jvbe mutatan trgyaljk az talakts eslyeit s hatrait.Ezrt ez a knyv tmutat, amely mind a szakmai krk, mind pedig az okta-

  tspolitikai krdsekkel foglalkoz ltalnos publikum szmra is rdekes..Tanrkp s tanrkpzs - a tanrkpzs gyakorlata s perspektvi Nmet-

  orszgban s Magyarorszgon " cm knyv magyar kiadsa kedvez lehetsgszmomra, hogy gratulljak a szerzknek a kiegyenslyozott s rdekes mhz -kivltkpp pedig hidy Andrenak, akinek a konferencia megszervezse is k-sznhet.

  Budapest, 2007. november

  Hans Peter SchiffA Nmet Kztrsasg magyarorszgi nagykvete

  7

 • A szerkeszt'k elszava

  A tanrkpzs terletn Eurpa szerte olyan tfog reformok kerlnek napjaink-ban megvalstsra, amelyek szoros sszefggsben vannak a Bologna-nyilatko-zattal. A reformok kzppontjban az eurpai felsoktatsi rgi harmonizlsall. A szerkezeti vltoztats oknak hozz kell jrulniuk a felsoktats minsgnekjavtshoz. Ennek fnyben 2006. mrcius 31-n szakemberek vitattk meg aBielefeldi Egyetemen" Tanrkp s tanrkpzs - gyakorlat s perspektvk N-metorszgban s Magyarorszgon " cmmel megrendezett konferencin anmets magyar fejldsi irnyvonalakat.

  A ktet felptse ennek a konferencinak a szerkezetre s tematikjra pl.Magyar s nmet szakemberek segtsgvel mutatja be a konferencia tmit, min-denek eltt a tanrkp vltozsait, a tanrkpzs gyakorlati oldalt, valamint ezekjraalaktsnak lehetsgeit s eslyeit a Bologna-nyilatkozat rtelmben.

  Ezzel hozz kvn jrulni ahhoz, hogy Magyarorszg s Nmetorszg pldjnkeresztl tlthatv vljanak a rgi s az j EU-tagorszgok kztti hasonlsgoks klnbsgek; ezzel is megknnytve az egyttlst s egyms megrtst az Eu-rpai Unin bell.

  A cl az, hogy ezeket az eltr aspektusokat Magyarorszgon s Nmetorszg-ban sszehasonlt szemlletmddal mutassuk be. A knyv sszekttetst teremta kt orszg kztt azzal, hogy hozzfrhetv teszi a tanrkpzs tmjt rintnmet tudomnyos rtekezseket a magyar szakmai kznsg szmra. A ktetmind a magyar, mind a nmet szakmai kznsghez kell, hogy szljon.

  Hsz neves magyar s nmet szerz trja elnk a tanrkpzs fontos krdseitrint gondolatait. Ahogy a hozzszlsok eltr hosszsgbl s stlusbl islthat, a szerzk szabad kezet kaptak a szvegek megalkotsnl. A hozzszl-sok a szerzk szemlyes felfogst tkrzik, nem az ket alkalmaz intzmnye-kt, sem pedig a szerkesztkt.

  A ktet ngy tematikus fejezetre tagoldik. Az els fejezet anmet s a magyaroktatsi s tanrkpzsi rendszer lnyeges vonsait mutatja be.

  hidy Andrea szvegei a magyar s anmet oktatsgyet trjk elnk. Ezek atovbbi tanulmnyok megrtst segt httr-informciknt is rtelmezhetk.Zsolnai Jzsef, aki tbbek kztt az Orszgos Kzoktatsi Intzetet alaptotta, va-lamint kidolgozta a Nyelvi, irodalmi s kommunikcis programot (NYIK), s azrtkkzvett s kpessgfejleszt programot (KP), az egysges pedagguskp-zs bevezetse mellett szll skra. Ewald Terhart - aki az 1998-ban a Kultuszmi-

  9

 • A szerkesztk elszava

  nisztrium Konferencijn letre hvott" Tanrkpzs Nmetorszgban" nev bi-zottsgot vezette - anmet tanrkpzs problmit s azok megoldsi lehetsge-it mutatja be napjainkban. A fejezet vgn Bikics Gabriella a kt orszg tanrkp-zsnek hasonlsgait s eltrseit foglalja ssze.

  A msodik fejezet a tanrkp vltozsval foglalkozik Magyarorszgon s N-metorszgban a Bielefeldi Laborschule s Zsolnai rtkkzvett s kpessgfej-leszt program pldja alapjn. Por Zoltn s Hermann Giesecke a magyar s n-met tanrok idelkpt trjk fel elttnk. Az "alapt atyk", Zsolnai Jzsef sHartmut von Hentig rvid bevezetje utn Kiss va s Zsolnai Jzsef azrtkkzvett s kpessgfejleszt program, mg Wiltrud Dpp a Bielefeldi La-borschule tanrkpt mutatja be. A fejezet vgn Dietrich Lemke hasonltja sszeegymssal a kt elkpzelst.

  A harmadik fejezet tmja a tantsi gyakorlat szerepe a tanrkpzsben.Fbinn Kocsis Lenke s Andreas Bergheim mutatjk be a magyar s nmetegyetemi szint tanrkpzsnek ezt az aspektust. Lczi Mrta, tovbb Franz-Josef Blting s Stephan Thomas a gyakorlati kpzsi szakasz szerkezett, elnye-it s legfontosabb problmit mutatjk be neknk. Volker Mhle ezt a kt modellthasonltja ssze egymssal.

  Az utols tmablokk a Bologna-nyilatkozatot alapul vve elemzi az aktulisfejldsi tendencikat a tanrkpzsben. Kerstin Wedekiimper a Bologna-folyamatlegfontosabb clkitzseit mutatja be. Bark Endre megvitatja, hogy milyen mr-tkben lehet sszeegyeztetni az oktatspolitikai clkitzseket az egysges tanr-kpzsseI. Mtysi Mria vgigkveti, hogy milyen hatst gyakorolt a Bologna-folyamat Magyarorszgon a pedagguskpzsre. Azutn Dagmar Hdnsel mutat bea .bielefeldi modell" alapjn egy nagyon konkrt reakcit a nyilatkozatra.Dietrich Lemke a Bologna-ellenzk legfontosabb kritikai szrevteleit foglaljassze. Vgl Tusa Cecilia trgyalja a vltozsokat sszehasonlt nzpontbl. Aknyv a 2006. mrcius 31-n a Bielefeldi Egyetemen" Tanrkp s tanrkpzs -gyakorlat s perspektvk Nmetorszgban s Magyarorszgon " cmmel megren-dezett konferencia dvzl szavaival r vget.

  Ezen a helyen szeretnnk ksznetet mondani a veszprmi Pannon EgyetemNevelstudomnyi Intzetnek a projekt anyagi tmogatsrt. A konferencia meg-szervezsben nyjtott rtkes segtsgrt pedig ksznetet mondunk Dr. KirlyAttilnak, a Magyar Kztrsasg egykori kvetnek, Prof Dr. Dieter Timmer-mann-nak, a Bielefeldi Egyetem rektornak, Dr. Hans-Martin Kruckis-nak, a saj-tosztly vezetjnek, valamint Volker Mhle-nek a Bielefeldi Egyetem Tanr-kpzsi Centrum vezetjnek s Kerstin Wedekiimper-nek. Klnsen ksznetteltartozunk a Pedaggiai Kar dknj nak, Prof Dr. Uwe Sandernek: nlkle sem akonferencia, sem a ktet nem jtt volna ltre. Tovbb nagyon ksznjk a szer-

  10

 • A szerkesztk elszava

  bi- zk egyttmkdst, rtkes tmogatst s tartalmas javaslataikat. Ksznettelge- tartozunk tovbb a fordt, Langern Buchwald Judit nehz munkjrt. hidyp- Andrenak s Paksi Lszlnak pedig ksznjk, hogy fradhatatlan korrektori

  munkjukkal, a szvegek szerkesztsvel s a nyomtats elksztsvel tmogat-~- tk a knyv

Search related