Click here to load reader

ZUCCHI, KARSA- VINA, PAVLOVA ... ZUCCHI, KARSA-VINA, PAVLOVA Z GENERACE NA GENERACI Frederick Ashton spolupracoval při tvorbě La Fille mal gardée s legendární Tamarou Karsavinou

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of ZUCCHI, KARSA- VINA, PAVLOVA ... ZUCCHI, KARSA-VINA, PAVLOVA Z GENERACE NA GENERACI Frederick Ashton...

 • ZUCCHI, KARSA- VINA, PAVLOVA Z GENERACE NA GENERACI

  Frederick Ashton spolupracoval při tvorbě La Fille mal gardée s legendární Tamarou Karsavinou (1885–1978). Karsavina byla představitelkou Lise v petrohradském Carském baletu a v Ďagilevově Ruském baletu. Provda- ná za britského diplomata, žila od roku 1918 v Londýně a soustavně se podílela na formování anglické balet- ní školy, později jako viceprezidentka Royal Academy of Dancing v Londýně. Za zásluhy o rozvoj britského baletu byla vyznamenána britským řádem. Se sólisty Královské- ho baletu spolupracovala de facto až do své smrti. Hostovala také v pražském Národním divadle: v le- tech 1908–1909 tančila v Louskáčkovi, v Adamově Giselle a Arenského Egyptských nocích. Na závěr hostování vy- stoupila v Nedbalově baletu Z pohádky do pohádky v cho- reografii Achille Viscusiho. Stala se miláčkem českého publika, zatímco Anna Pavlova vystupovala pro němec- ké obyvatelstvo Prahy v Neues Deutsches Theater (dnes Státní opera) v Giselle (1908), Labutím jezeře a Paquitě (1909) v rámci turné Carského ruského baletu Mariinské- ho divadla ze St. Peterburgu.

  Dodnes dochovaná mimická scéna „Až se vdám“ ze 2. dějství baletu je spojena s osobností Virginie Zucchi, italské bale- ríny s mimořádným výrazovým talentem. V roce 1885 ztvárnila Lise ve verzi Petipy / Ivanova na Hertelovu hudbu v Carském ruském baletu. Provedení její role pak pře- vzaly například Tamara Karsavina, Anna Pavlova a další baleríny.

  Virginia Zucchi hostovala v Praze v roce 1882 v roli Fenelly (Němá z Portici). Václav Reisinger, první český choreograf Proza- tímního a Národního divadla, pro ni vymys- lel balet s názvem Lesní panna a cikán.

  Tamara Karsavina a Anna Pavlova v roli Lise.

  Virginia Zucchi – Lise.

  Tamara Karsavina a tehdejší šéf baletu ND Achille Viscusi.

  Tamara Karsavina zkouší s Margot Fonteyn, The Royall Ballet, Londýn 1961

  2.

  1.

  Toto představení považujeme za zlomový bod v historii baletu. Znamenalo odklon od formální, pseudoklasické tradice, kdy příběh byl záminkou – ramínkem pro zavěšení sledu jednotlivých entrées, pas seuls a pas d’ensemble … zde není tance, který by neplynul přímo z reálné situace. Je to rozkošný dobový obrázek – umělecká reakce na současný život. Tamara Karsavina o La Fille mal gardée

  1. Archiv ND 2., 3. Archiv J. Hoškové

  3. Česká verzeEnglish version

Search related